Page 131

MALİ

ÇÖZÜM

Tablo 5: KDK’da Yer Almayan Konular Konu Bilgi Teknolojileri Denetimi

KDK 1 

KDK 2

Borçlanma Maliyetleri 

Cari Dönem Vergi

Çalışanlara Sağlanan Faydalar

Denetçi Değişimi

 

Faktoring Alacakları Finansal Borçlar

KDK 4

Canlı Varlıklar

Faaliyet Ve Finansal Kiralama

KDK 3

 

 

 

Finansal Kiralama İşlemlerinden Alacaklar

Finansal Yatırımlar

Geliştirme Maliyetleri

İlişkili Taraflar

İmtiyaz Sözleşmeleri

İnşaat Sözleşmeleri

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Özkaynak Yöntemi İle Değerlenen Yatırımlar

Sigortacılık Teknik Karşılıkları

Stoklar

Şerefiye Ticari Borçlar Türev Araçlar

 

  

Tablo incelendiğinde KDK sırası arttıkça alt başlık çeşitlerinin azaldığı görülmektedir. Buna göre en fazla KDK alt başlıkları KDK 1 ve 2’de yer almaktadır. Bu durum, ortalama KDK sayısının 1 ve 2 arasında olmasından kaynaklanmaktadır.

134

MAYIS - HAZIRAN

Profile for Istanbul SMMM Odası

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı  

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı