Page 128

MALİ

ÇÖZÜM

Grafik - 13:3. Sırada Verilen KDK’nın Sektöre Göre Dağılımı (%) Grafik 13 incelendiğinde 3. sırada ele alınan KDK’nın sektöre göre dağılımı şöyledir: Çalışanlara sağlanan faydalar, faaliyet ve finansal kiralama ve denetçi değişimi konularının tamamı; hasılat, finansal borçlar konularının çoğu imalat sektöründe; bilgi teknolojileri denetiminin tamamı, türev araçlarının çoğu mali kuruluşlar sektöründe; ilişkili taraflar konusunun tamamı inşaat ve bayındırlık sektöründe; geliştirme maliyetleri ve satış indirimleri konularının ise tamamı teknoloji sektöründe ele alınmıştır. Denetçi raporlarında 4. sırada yer alan KDK’nın sektöre göre dağılımı Grafik 14’de verilmektedir.

MAYIS - HAZIRAN 2019

131

Profile for Istanbul SMMM Odası

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı  

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı