Page 127

MALİ

ÇÖZÜM

Grafik - 12: 2. Sırada Verilen KDK’nın Sektöre Göre Dağılımı (%) 2. sırada verilen KDK’nın, sektöre göre dağılımı incelendiğinde ticari borçlar ve borçlanma maliyetlerinin tamamı, şirket birleşmesi, ticari alacaklar, hasılat, maddi duran varlıklar, stoklar, ertelenmiş vergi ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların çoğu imalat sektöründe; faaliyet ve finansal kiralama konusunun tamamı, çalışanlara sağlanan faydalar, türev araçlar, finansal borçlar, imtiyaz sözleşmeleri ve finansal yatırımların çoğu mali kuruluşlar sektöründe; geliştirme maliyetleri konusunun ise %75’nin teknoloji sektöründe olduğu görülmektedir. Denetçi raporlarında 3. sırada yer alan KDK’nınsektöre göre dağılımı Grafik 13’de verilmektedir.

130

MAYIS - HAZIRAN

Profile for Istanbul SMMM Odası

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı  

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı