Page 126

MALİ

ÇÖZÜM

Grafik -11:1. Sırada Verilen KDK’nın Sektöre Göre Dağılımı(%) Grafik 11 incelendiğinde 1. sırada yer alan KDK’nın sektöre göre dağılımı şu şekildedir: Türev araçlar, borçlanma maliyetleri ve satış indirimlerinin tamamı, stoklar, ertelenmiş vergi, ticari alacaklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, karşılıklar ve koşullu yükümlülükler, hasılat, şerefiye, geliştirme maliyetlerinin çoğu imalat sektöründe; faktoring alacakları ve sigortacılık teknik karşılıkları konularının tamamı, finansal kiralama işlemlerinden alacaklar, finansal yatırımlar, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların çoğu mali kuruluşlar sektöründe; imtiyaz sözleşmelerinin tamamının ulaştırma, haberleşme ve depolama sektöründe yer aldığı görülmektedir. Denetçi raporlarında 2. sırada yer alan KDK’nın sektöre göre dağılımı Grafik 12’de verilmektedir.

MAYIS - HAZIRAN 2019

129

Profile for Istanbul SMMM Odası

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı  

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı