Page 121

MALİ

ÇÖZÜM

Grafik - 9: KDK’nın Finansal Tablo Sunum Türlerine Göre Dağılımı (%) KDK, finansal tablo sunum türüne göre incelendiğinde, solo finansal tablolarda finansman kredileri, faktoring alacakları, sigortacılık teknik karşılıkları, finansal yatırımlar, cari dönem vergi, finansal kiralama işlemlerinden alacaklar, ilişkili taraflar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller konularında, konsolide tablolara göre daha çok KDK bildirildiği görülmektedir. Konsolide finansal tablolarda ise diğer KDK solo finansal tablolara göre daha çok bildirilmiştir. Sektöre göre KDK sayılarının oransal dağılımı Grafik 10’da verilmektedir.

124

MAYIS - HAZIRAN

Profile for Istanbul SMMM Odası

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı  

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı