Page 119

MALİ

ÇÖZÜM

Grafik - 6:Görüş Türlerine Göre KDK Sayıları (%) Şartlı görüş verilen denetçi raporlarında, KDK sayılarının 2 ve 5 tanede yoğunlaştığı görülmektedir. Görüş bildirmekten kaçınma görüşü verilen raporların %1,3’ünde (1 Adet denetçi raporu) 3 tane KDK açıklandığı tespit edilmiştir. Şartlı görüş verilen denetçi raporlarında KDK’nın, KDK sırasına göre oransal dağılımı Grafik 7’de verilmektedir. Her bir KDK için oranların kalan kısmını olumlu görüş oluşturmaktadır.

Grafik - 7: KDK’nın KDK Sırasına Göre Şartlı Görüş Denetim Raporlarındaki Dağılımı (%)

122

MAYIS - HAZIRAN

Profile for Istanbul SMMM Odası

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı  

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı