Page 118

MALİ

ÇÖZÜM

Grafik - 4: Sektöre Göre Görüş Türleri(%) Grafik 4 incelendiğinde denetçi raporlarında şartlı görüşün en çok verildiği sektörler sırasıyla idari ve destek hizmet faaliyetleri, eğitim, sağlık, spor ve diğer sosyal hizmetler ve madencilik sektörleri olduğu görülmektedir. Denetim raporlarının çoğunun (%89,4) olumlu görüş içermesinin doğal sonucu olarak, 13 sektörün 11’inde de olumlu görüş verilme oranının %50 ve üzerinde olduğu görülmektedir. Denetçi raporlarında verilen görüş türlerinin 4 büyük denetim firması ve denetim ağına göre oransal dağılımı Grafik 5’te verilmektedir.

Grafik - 5: 4 Büyük Denetim Firması ve Denetim Ağına Göre Görüş Türleri (%) Grafik incelendiğinde 4 büyük denetim firmasının denetçi raporlarında daha az şartlı görüş bildirdiği ve görüş bildirmekten kaçınma görüşüne denetçi raporlarında hiç yer vermediği dikkat çekmektedir. KDK sayılarına göre olumlu ve şartlı görüş rapor dağılımları Grafik 6’da verilmektedir.

MAYIS - HAZIRAN 2019

121

Profile for Istanbul SMMM Odası

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı  

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı