Page 101

MALİ

ÇÖZÜM

Tablo 8. Maliyet Dağıtım Özeti Aşama 8: KTM Maliyet Dağıtım Özeti ve Atıl Kapasite Maliyeti

Kaynak Havuzları

Katlanılan maliyet

Dağıtılan maliyet

Atıl Kaynak Maliyeti

İşgücü

1.601.072

1.584.863

16.209

Bina

579.639

568.271

11.368

Endirekt

7.622.621

7.622.621

0

TOPLAM

9.803.332

9.775.755

27.577

Tablo 8’deki atıl kapasite şu şekilde hesaplanmıştır: Atıl Kapasite= Katlanılan Maliyet – Dağıtılan Maliyet Tablo 8’de görüldüğü üzere konaklama işletmesinde KTM uygulaması sonucu işletmenin atıl kapasitesi toplam 27.577 TL (16.209+11,368) olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla 27.577 TL maliyet objelerine yansıtılmamıştır Maliyet objelerinin yani odaların toplam ve birim maliyetleri Tablo 9’da gösterilmektedir. Tablo 9. Yıllık ve Günlük Oda Maliyetleri Suit Oda

Aile Odası

Standart Oda

Odaların Yıllık Toplam Maliyeti (Yıllık Toplam Maliyet)

701.750

3.507.210

5.566.800

Odaların Günlük Toplam Maliyeti (Günlük Toplam Maliyet)

1.925

9.625

15.240

Yıllık Oda Başı Maliyet (Yıllık Birim Maliyet)

140.350

100.206

92.780

Günlük Oda Başı Maliyet (Günlük Birim Maliyet)

385

275

254

Tablo 9’daki yıllık toplam maliyetler Tablo 7’deki yıllık toplam maliyetlerden elde edilmiştir. Günlük toplam maliyetler; her bir oda çeşidi için yıllık toplam maliyetlerin 365’e bölünmesiyle elde edilmiştir. Yıllık birim maliyetler; her bir oda çeşidinin yıllık toplam maliyetinin oda sayısına bölünmesiyle elde edilmiştir. Günlük birim maliyetler ise; yıllık birim maliyetlerin 365’e bölünmesi sonucu elde edilmiştir. Dolayısıyla; bir adet suit odanın yıllık maliyeti 140.350 TL ve günlük bir oda maliyeti ise 385 TL’dir. Bir adet aile odasının yıllık oda maliyeti 100.206 TL ve günlük maliyeti ise 275 TL’dir. Standart odanın yıllık maliyeti 92.780 TL ve günlük oda maliyeti ise 254 TL bulunmuştur. Şirket hali hazırda kendine özgü maliyetleme sistemini kullanmaktadır. Şirketin muhasebe birimi ile yapılan görüşmeler neticesinde mevcut maliyet MAYIS - HAZIRAN 2019

103

Profile for Istanbul SMMM Odası

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı  

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı