__MAIN_TEXT__

Page 1

. BIZDEN HABERLER SAYI: 301

TARİH: 1 NİSAN 2019

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

I İ MALİ MÜŞAVİRLER ODAS İSTANBUL SERBEST MUHASEBEC FIED PUBL IC ACCO UNTA NTS ISTAN BUL CHAM BER OF CERTI

SEMİNER

LE R YA BA NC I UY RU KL U Kİ Şİ RULUŞ İŞLEMLERİ VERGİ DAİRESİ VE ŞİRKET KU I MUKİMLİK KAVRAM 17.00 - 19.00

a 03 Nisan 2019 Çarşamb 17.00-17.15

Yüce

Oturum Başkanı

Konuşmacılar EK VE TÜZEL YABANCI UYRUKLU GERÇ

LUŞU VE VERGI DAIRESI

KIŞILERIN ŞIRKET KURU

KAYDI

14.00-17.30

Z EDEN DURUMLA

R

Ce va hi r Ot el / Ok me yd an ı - Şiş li

Açış Konuşm ası Yücel AKDEMİ R, İSMMMO Başkan

ı

Oturum Başka

NÇ, İSMMMO Yöne

AT OFISI VE ŞUBE AÇILIŞI TLERIN TÜRKIYE’DE IRTIB

tim Kurulu Üyesi

Konuşmacılar

YABANCI SERMAYELI ŞIRKE

GELIR IDARES

I GÖRÜŞLERIYLE

Sezin SÜER, SMMM AMI

I VE MUKIMLIK KAVR ERIN ÇALIŞMA IZNI ALIM

YABANCI UYRUKLU KIŞIL

IN

ESİ VE ÖZELLİK AR 13 .30 - 17 .30

Güray ŞERİFOĞLU, SMMM

İsmail Vefa AK

MATRAHIN TES

PITINDE ÖZELLI

, İVDB Gelir Kanunla

VERGI MATRAH

ININ TESPITI

İrfan VURAL,

ar Vergileri Grup

USLAR

Müdürü

VE BEYANI

Yeminli Mali Müş

avir

VERGI MATRAH

ININ TESPIT VE

Dr. Bumin DO

K ARZ EDEN HUS

rı Gelir ve Kuruml

BEYANI KONUSU NDA

ĞRUSÖZ, Marmar a

ÖZELLIK ARZ

EDEN HUSUSL

AR

İSMMMO’DA SEMİNER HAFTASI Üniversitesi Öğr etim

Üyesi

04

İSMMMO

İTESİ İLİŞKİLER KOM ULUSLARARASI o . o r g . t r w w w. i s m m m

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

1

…………………………………….

2

……………………………………….. İL - İLÇE

3

MÜKELLEFİYET ŞEKLİ

4

VERGİLENDİRME DÖNEMİ

5

VERGİ KİMLİK NO.

6

KURUM SİCİL NO.

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Tam

Dar

TABLO - 1 1

Unvanı

2

Hukuki Yapısı

3

Faaliyet Kodu

5

Kanuni veya

İş Merkezinin

KURUMUN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ

4

Ülkesi

8

Telefon No.

Adres Değişikliği

Mahalle

-

Adresi

6

Cadde / Sokak

Kapı No

Posta Kodu

İlçe Adı

7

E-Posta Adresi

Faks No.

Cep Tel. No.

(Alan Kodu)

(Alan Kodu)

DAR MÜKELLEFİN TEMSİLCİSİNİN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ

TABLO - 2 9

Soyadı (Unvanı)

10

Adı

11

Vergi Dairesi

12

Vergi Kimlik No.(*)

14

Adresi

13 Adres Değişikliği

Mahalle

-

Cadde / Sokak

Kapı No

İlçe Adı

Posta Kodu

15

E - Posta Adresi

16

Telefon No.

Faks No.

(Alan Kodu)

Cep Tel. No.

(Alan Kodu)

TABLO- 3

TABLO - 4

KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI

Şube

Çıkış Yeri

İmalat Yeri

Satış Yeri

Ajanlık Sair

GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

(Türk Lirası)

(Kr)

17

K

YİC

M KAZANÇLARIN

Ali Haydar TU

Berna POYRAZ, SMMM

LE

İK

1

RE D

İ

2018 YILI KURU

13.30-14.00

rarası İlişkiler Komitesi Üyesi

Ulusla Gülnur KODAŞ, İSMMMO

EK

SEMİNER

02 Ni sa n 20 19 Sa lı

esi Başkanı

ST

İSTANBUL SERBES T MUHASEBECİ MA Lİ MÜŞAVİRLER ISTA NBU L CHA MBE ODASI R OF CER TIFI ED PUB LIC ACC OUN TAN TS

VERGİLENDİRİLM

MO Uluslararası İlişkiler Komit

Alper GERDANERİ, İSMM 17.15-19.00

ür Binası İSMMMO Hizmet ve Kült

Açış Konuşması nı l AKDEMİR, İSMMMO Başka

KG

DE


İSMMMO

SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

BAHAR GELİYOR, ÇALIŞMAYA DEVAM... Değerli Meslektaşlarım; Nisan ayının başından itibaren yoğun bir mesleki gündem ile sizlerle birlikte olacağız. Gündemi yakından takip ederek sizleri gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Alanında uzman eğitmenlerimiz ile gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimiz önümüzdeki günlerde de yeni ve farklı konu ve konuşmacılarla devam edecektir. Katılım için, web sitemizde eğitim başlığı altında seminerlerimize tıklayarak rezervasyon yaptırmanız yeterlidir. Aylık klasikleşen Cevahir Otel eğitimlerimizin bir yenisini daha 2 Nisan 2019 Salı günü Cevahir Otel’de “2018 Yılı Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi ve Özellik Arz Eden Durumlar” konulu seminerimiz ile gerçekleştireceğiz. Alanında uzman konuşmacıların katılacağı seminerimize katılımınız bizleri onurlandıracaktır. Ayrıca Uluslararası İlişkiler Komitemizin, 3 Nisan Çarşamba günü “Yabancı Uyruklu Kişiler, Vergi Dairesi ve Şirket Kuruluş İşlemleri, Mukimlik Kavramı” başlığıyla düzenleyeceği farkındalık semineri ile mesleğimizi son zamanlarda yakından ilgilendiren konular hakkında bilgilendirmeler yapılacak. Dostlarım; Zorlu bir kışı daha geri de bıraktık. Bahar’ın yavaş yavaş kapımızı araladığı, içimizi kıpır kıpır eden nisan ayına giriyoruz. Havasıyla nefes almamızı sağlayan, sevinçle karşıladığımız Bahar’ın, ülkemize de aydınlık yarınlar kavuşturacağından şüphe etmeden geleceğine inanıyorum. Enerjiyle, mesleğimiz açısından üretimlerin, olumlu çalışmaların var olacağı bir sürece şahitlik ediyoruz. Seminer eğitimlerimizle mesleki bir konuların anlaşılmasına katkıda bulunuyoruz. Ayrıca Nisan ayı ortalarında mesleğimize yeni katılan meslek mensuplarımız için düzenleyeceğimiz ve değişik bir konseptle karşınıza çıkacağımız Ruhsat Törenlerimizle bir araya geleceğiz. Her zaman ki gibi çalışmaya devam… Baharın kattığı güzellik ve enerjiyle hepinize iyi haftalar diliyorum...

Yücel AKDEMİR Başkan

2


MESLEKTAŞLARIMIZI KUTLUYORUZ İSTANB UL’DA İLÇE BELE D I YE BA ŞKA N LI KLA RI N I KA ZA N AN MESLEKTAŞLA R I M I ZI KU TLU YORU Z Ç

M UAMME R KE SKİ N

Odamızın 1998-2006 döneminde Yönetim Kurulu üyeliğini de yapan meslektaşımız Muammer Keskin’i Şişli Belediye Başkanlığını kazanmasından dolayı kutluyor, başarılı çalışmalar yapacağına inanıyoruz.

Ç

AHMET CİN

Meslektaşımız Ahmet Cin’i Pendik Belediye Başkanlığını kazanmasından dolayı kutluyor, başarılar diliyoruz.

w w w. i s m m m o . o r g . t r


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLERDE BU HAFTA n Başkan’dan

2

n Mesleğin Paydaşları Aynı Seminerde

4

n Mevzuatta ‘Yabancı’ Açılımı...

5

n Beyanname Verilme Sürelerine Düzenleme

6

n Yeminli Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursları

7

n Mobil Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın!

8

n İSMMMO Eğitimleri Sürüyor

9

n İndirimler Oda’nızdan

10

n Ailemize Hoş Geldiniz

11-12

n Hedeflerinize Bizimle Ulaşabilirsiniz

13

n Dergilerimiz Yayında

14

n MUHEL’le Yarışta Bir Adım Önde Olun

15

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Mesleğin paydaşları aynı seminerde O

SEMİNER

damızın uzman kişi ve akademisyenleri bir araya getireceği “2018 Yılı Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi ve Özellik Arz Eden Durumlar” başlıklı semineri 2 Nisan 2019 Salı günü Cevahir Otel’de gerçekleştirilecek. Oda Başkanımız Yücel Akdemir’in açış konuşmaları gerçekleştireceği seminerde; Oda Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Haydar Tunç Oturum Başkanlığı yaparken, İVDB Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürü İsmail Vefa AK, İrfan Vural, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bumin Doğrusöz konuşmacı olarak katılım sağlayacak.

KG

DE

ST

EK

LE

K1

YİC

İK

RE D

İ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

SEMİNER 2018 YILI KURUM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR 02 Nisan 2019 Salı

13.30-14.00

13.30 - 17.30

Cevahir Otel / Okmeydanı - Şişli

Açış Konuşması Yücel AKDEMİR, İSMMMO Başkanı

14.00-17.30

Oturum Başkanı Ali Haydar TUNÇ, İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacılar GELIR IDARESI GÖRÜŞLERIYLE MATRAHIN TESPITINDE ÖZELLIK ARZ EDEN HUSUSLAR

İsmail Vefa AK, İVDB Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürü VERGI MATRAHININ TESPITI VE BEYANI

İrfan VURAL, Yeminli Mali Müşavir VERGI MATRAHININ TESPIT VE BEYANI KONUSUNDA ÖZELLIK ARZ EDEN HUSUSLAR

Dr. Bumin DOĞRUSÖZ, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

REZERVASYON BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

04

KURUMLAR

…….

………………

………………

1 2 3

E İ MÜDÜRLÜĞÜN VERGİ DAİRES . …………………. …………………… İL - İLÇE Tam T ŞEKLİ MÜKELLEFİYE

TABLO - 1

4

5

Dar

6

ANNAMESİ VERGİSİ BEY E VERGİLENDİRM DÖNEMİ

NO. VERGİ KİMLİK KURUM SİCİL

NO.

S BİLGİLER

İK VE ADRE

KURUMUN KİML

İ

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Mevzuatta ‘yabancı’ açılımı...

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

O

SEMİNER

damızın Uluslararası İlişkiler Komitesi, meslek mensuplarımızı son zamanlarda yakından ilgilendiren “Yabancı Uyruklu Kişiler, Vergi Dairesi ve Şirket Kuruluş İşlemleri, Mukimlik Kavramı” konuları üzerine bir seminer düzenliyor. Uluslararası İlişkiler Komitesi, İSMMMO Hizmet ve Kültür Binasında 3 Nisan Çarşamba günü saat: 17:00’de “Yabancı Uyruklu Kişiler, Vergi Dairesi ve Şirket Kuruluş İşlemleri, Mukimlik Kavramı” başlığıyla farkındalık semineri düzenleyecek. Oda Başkanımız Yücel Akdemir ve Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Alper Gerdaneri protokol konuşmaları yapacağı seminer, moderatörlüğü Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi Gülnur Kodaş, SMMM Berna Poyraz, SMMM Sezin Süer, SMMM Güray Şerifoğlu ise birer konuşma gerçekleştirecek.

SEMİNER YAB AN CI UYRUKLU KİŞİLER VERGİ DAİRESİ VE ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ MUKİMLİK KAVRAMI 03 Nisan 2019 Çarşamba

17.00-17.15

17.00 - 19.00

İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası

Açış Konuşması Yücel AKDEMİR, İSMMMO Başkanı Alper GERDANERİ, İSMMMO Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı

17.15-19.00

Oturum Başkanı Gülnur KODAŞ, İSMMMO Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi

Konuşmacılar YABANCI UYRUKLU GERÇEK VE TÜZEL KIŞILERIN ŞIRKET KURULUŞU VE VERGI DAIRESI KAYDI

Berna POYRAZ, SMMM YABANCI SERMAYELI ŞIRKETLERIN TÜRKIYE’DE IRTIBAT OFISI VE ŞUBE AÇILIŞI

Sezin SÜER, SMMM YABANCI UYRUKLU KIŞILERIN ÇALIŞMA IZNI ALIMI VE MUKIMLIK KAVRAMI

Güray ŞERİFOĞLU, SMMM

REZERVASYON BİLGİ İÇİN İ S M M M O U LTIKLAYINIZ USLARARASI İLİŞKİLER KOMİTESİ w w w. i s m m m o . o r g . t r

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Beyanname verilme sürelerine düzenleme

G

MEVZUAT

elir İdaresi Başkanlığınca, 1 Nisan 2019’dan itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin son günü ödeme süresinin sonuna kadar uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), 1 Nisan 2019’dan itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin son gününün ödeme süresinin sonuna kadar uzatılması kararlaştırıldı. Mükelleflerin ve meslek mensuplarının beyanname verme sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerinin karşılanması amacıyla bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. Buna göre, 1 Nisan 2019 tarihin-

den itibaren verilmesi gereken muhtasar, damga vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, yıllık gelir vergisi ve geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk

taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatılmış oldu. Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme süreleri de bu esaslar dahilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzayacak.

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

M A L İ

TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

M Ü Ş A V İ R L İ K

YETERLİLİK SINAVI

HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDAN YARARLANIN

Hedeflerinize bizimle ulaşın

EĞİTİM

KURS YERLERİ

l Şişli (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) l Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) l Şirinevler TESMER Eğitim Birimi

2019 / 2. DÖNEM 7


İSMMMO

TEKNOLOJİ

BİZDEN HABERLER

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSMMMO eğitimleri tüm hızıyla sürüyor... İ

EĞİTİM

SMMMO, meslektaş ve stajyerlerin gelişimine yönelik eğitimlerine İstanbul’un birçok ilçesinde sürüyor.

BEYOĞLU

Alanında uzman eğitimcilerin yer aldığı eğitimlerde katılımlar yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Odamız ve TESMER İstanbul Şubesinin ve ortak düzenlediği seminerler ve mesleki eğitimler alanında uzman eğitimcilerin katkılarıyla devam edecek.

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İndirimler Oda’nızdan

İ

SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan Odamız, Bilişim şirketleriyle yaptığı anlaşmalar sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor.

ANLAŞMALI KURUMLAR

ANLAŞMA

4 Tekklik Bulut ve İnternet Hizmetleri 4 SNC Bilgisayar

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

AİLEMİZE HOŞGELDİNİZ...

YENİ ÜYELER

İŞTE 22 MART - 29 MART TARIHLERINDE ARAMIZA KATILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN LISTESI...

AHMET ORUN

ALI OSMAN SAYMAZ

ANIL FISTIKÇI

DENIZ ÇERI

EMRULLAH KANDEMIR

ERTAÇ EKIN KEMENT

ARDA TURHAN CEYDA CEREN ÇABUK

FATIH ÇINAN

HAKAN DOĞAN HAZAL BERÇEM MEHMET ONUR MESUT MEMIŞ ŞAHINLIGIL TINÇ ECE

FILIZ ÖZGEN

MUHAMMED HADI GÜMÜŞTEKIN

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

AİLEMİZE HOŞGELDİNİZ... İŞTE 22 MART - 29 MART TARIHLERINDE ARAMIZA KATILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN LISTESI...

YENİ ÜYELER

MUSTAFA ERDEM

NURCAN ÇEPNI SAĞIR

RESUL ÖZDEMIR

SEZA TANINMIŞ ÖZGÜR

VURAL DEVREKANLI

SEDA ARSLAN

SEMA DEVREKANLI

YAŞAR GÜLTEKIN IPEKSÜMER

12


İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ İSMMMO BİZDEN HABERLER MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MESLEK HAYATINIZDA

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞABİLİRSİNİZ www.istanbulsmmmodasi.org.tr

İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL Zİ MALİ MÜŞAVİRLER SERBEST MUHASEBECİ ODASI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODASI MALİ MÜŞAVİRLER

m

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

TÜRMOB TÜRMOB İSTANBUL İSTANBUL TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRMOB İSTANBUL TEMEL TEMEL EĞİTİM VE STAJVEMERKEZİ MUHASEBECİ SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİ EĞİTİM STAJ MERKEZİ SERBEST SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASIODASI MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL MALİ

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA ==> İŞLETME AĞIRLIKLI Toplam 178 saat olan SMMM yeterlilik sınavı hazırlık kursuna devam DİL durumunda KURSLARI süresinin 160İNGİLİZCE saat ve üzerinde olması 4 ay, 133 saat ve üzerinde EĞİTİMİN olması durumunda AMACI3 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, girecekleri İşletme Ağırlıklı İngilizce dil kurslarımızı diğerlerinden ayıran en sınava başvuru yaparken kursu tamamlamış olmaları gerekmektedir. önemli özellik kursların kaliteden ödün vermeden, sorumlu ve duyarlı eğitim anlayışıyla yürütülmesidir. İÇERİK DERS SAAT GENEL BİLGİLER l Finansall Muhasebe 302 dönem Kursumuz, Şubat ve Eylül dönemlerinde yılda l Finansalolarak Tablolaraçılmaktadır. Analizi 21 l Maliyet Muhasebesi l Mevcut İşletme veya İş İngilizcesi kurslarında27katılımcılara daha çok halkla ilişkiler, pazarlama ve satış elemanlarının 30 l Vergi Mevzuatı ihtiyaç duyacağı, mail alma, mail cevaplama, telefonla l Temel Hukuk ve Borçlar Hukuku 15 görüşme, l İş Hukuku SSK ve yazışma Bağ-Kur kuralları, Mevzuatı pazarlama, genel istatistiki 12 raporlar hazırlama ile ilgili eğitim verilmektedir.13 l Ticaret Hukuku l Eğitim Süreleri; Başlangıç, Orta Öncesi, Orta ve İleri l Muhasebe Denetimi 21 seviyereleri için 154 saat, 11 Haftadan oluşmaktadır. l Meslek Hukuku 9 günleri l Kurslarımız; hafta içi akşam Pzt.-Salı-Çarş.-Perş. saat 18:40-21:30 ile arasında yapılmakta, hafta sonları ise EĞİTİM BİRİMLERİMİZ Cumartesi günleri saat 13:00-18:00, Pazar günleri 09:30-15:30 TESMER Kadıköy Eğitim Birimi arasında gerçekleşmektedir. Ağırlıklı Dil Kurslarımızda katılımcılara HasanpaşalMah.İşletme Uzunçayır Cd. İngilizce No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Dinlediğini Telefon: (216) 545 35anlama 51 - 545(Listening 35 52 Comprehension), Konuşma (Speaking), incelemeAkademi (Reading Comprehension), TESMER Şişli EğitimMetin BirimiOkuma, / İSMMMO (Writing) becerileri Gayrettepe Yazma Mah. Yıldızposta Cad. No:48kazandırılmaktadır. Dedeman İş Hanı Kat:3 Devam zorunluluğu olan program , kursiyerlerini ingilizce Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 seviye belirleme ve çeşitli test-sınavlara da hazırlamaktadır. TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi l Katılımcıların, en çok 17’şer kişilik sınıflarda, eşit seviyede Mahmutbeyolması Cd. Arıkan İş Merkezi Şirinevler eğitimDağlar açısından büyük No.1 önemKat.3 taşımaktadır. Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI HAZIRLIK KURSLARI

llwww.istanbulsmmmodasi.org.tr Kurtuluş Cad. No:114 34375 Kurtuluş- Şişli/İstanbul

lTelefon: egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m 343 47 80

TÜRMOB TÜRMOB TÜRMOB TEMELTEMEL EĞİTİM VE STAJVEVEMERKEZİ TEMELEĞİTİM EĞİTİM STAJMERKEZİ MERKEZİ STAJ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI ==> SMMM STAJHAKKINDA BAŞLATMA

İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursumuzda Bir kurun tamamına SMMM SINAVIsuretiHAZIRLIK kayıt yaptırmak ile, kursa devamKURSLARI süresinin 150 saat ve üzerinde olması durumunda 3 ay, devam süresinin 113 saat ve EĞİTİMİN AMACI 2 ay staj süresinden sayılabilecektir. üzerinde olması durumunda YETERLİLİK Staja Başlama Sınavı Hazırlık Kurslarımızın amacı, Stajyer İki kur devam eden kursiyerlerimiz, kurs süresini 6temel aya kadar Adaylarınısaydırabilir. sınavlara tam olarak hazırlayabilmektir. Eğitim staj süresinden içeriği ve eğitim materyalleri tamamen bu amaca yönelik SINAVLARINA olarak hazırlanmıştır. İÇERİK l Temel muhasebe terimleri, GENEL BİLGİLER HAZIRLIK l Hafta İçi Kursları: HaftaBilanço, içi her gün saatleri l Finansal Tablolar (Gelir Tablosu, Nakit18.30-21.30 Akış Tablosu) arası vebilgi tümsistemi, program süresince genellikle l Muhasebe muhasebe kayıt tekniği 5 Cumartesi günü 14.00-18.00 arasında, Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim KURSLARI l Hizmet ve ticaretsaatleri işletmelerinde dönem içi işlemlerin birimlerinde devam etmektedir. muhasebeleştirilmesi l Hafta Sonu Kursları: Hafta Sonu (Cumartesi - Pazar l Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, günleri 10:00-18:30 saatleri arası) ve Hafta içi (9 gün l Operasyonel varlık ve borçların değerlemesi, 19:00-22:00 saatleri arası) Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim l Finansal tabloların analizi, oranlar ve nakit akış tablosu birimlerinde devam etmektedir. yardımı ile analiz, l Maliyet muhasebesi terimleri, maliyet muhasebesi problemleri, EĞİTİM KİTAPLARI SMMMmuhasebesi Staj Başlatma Sınavları Hazırlık Kurslarımızda, verilen l Yönetim terimleri, karar problemleri eğitimlere paralel içerikte hazırlanmış Muhasebe Uygulamaları ve BİRİMLERİMİZ Hukuk konuları ile ilgili konu anlatımlı ve örnek çözümler EĞİTİM içeren kitaplarımız, Deneme Sınavı Kitapçığı kursiyerlerimize TESMER Kadıköy Eğitim Birimi ücretsiz olarak basılı kitap halinde veya pdf şeklinde Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul verilmektedir. Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi STAJŞişli SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA Gayrettepe Cad.başlama No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3devam ToplamMah. 233Yıldızposta saat olan staja sınavı hazırlık kursuna süresinin saat 274 ve üzerinde Beşiktaş Telefon:200 (212) 42 22 olması durumunda 5 ay, 166 saat l Kurtuluş l www.istanbulsmmmodasi.org.tr Cad. No:114 34375 Kurtuluşm www.istanbulsmmmodasi.org.tr m Şişli/İstanbul Telefon: l egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) 343 47 80

İSTANBUL İSTANBUL SERBEST SERBESTMUHASEBECİ MUHASEBECİ MALİ MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLERODASI ODASI

TÜRMOB TÜRMOB TEMEL TEMELEĞİTİM EĞİTİMVEVESTAJ STAJMERKEZİ MERKEZİ İSTANBUL İSTANBULŞUBESİ ŞUBESİ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

ve üzerinde olması durumunda 4 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, kursa katıldıkları dönemde dosya başvurularının bulunması ve aynı dosya süresi içinde sınavı kazanarak stajlarını başlatmış olmaları gerekmektedir. İÇERİK DERS SAAT DERS Finansal Muhasebe 27 Vergi Mevzuatı İş Hukuku SGK Mevzuatı 9 Matematik Maliyet Muhasebesi 18 Ekonomi-Maliye Ticaret Hukuku 9 İnkılap Tarihi Borçlar Hukuku Finansal Raporlama Standartları 8 Türkçe Muhasebe Denetimi 21 İngilizce Finansal Tablolar Analizi 15 ETÜD DERSLERİ Meslek Hukuku 15

SAAT 18 7 21 7 9 6 7 36

İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL KURSLARI

EĞİTİM BİRİMLERİMİZ TESMER Kadıköy Eğitim Birimi Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Şişli Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Cd. Arıkan Dağlar İş Merkezi No.1 Kat.3 Şirinevler Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64 l www.istanbulsmmmodasi.org.tr

m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m l egitim@ismmmo.org.tr

SMMM STAJ BAŞLATMA SINAVI HAZIRLIK KURSLARI

13 m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

DERGİLERİMİZ YAYINDA MESLEKTAŞA REHBER OLAN DERGİLERİMİZİ WEB SİTEMİZDEN OKUYABİLİRSİNİZ

YAS AM

SAYI

ISSN: 1306-5653

77

YAYINLARIMIZ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

FENOMENLER OLDULAR! ● DOSYA: YURT DIŞINDA EN HESAPLI ROTALAR ● PROF. DR. GÜLER ARAS: MUHASEBEYE YAPAY ZEKA KATACAĞIZ ● GAZETECİ ŞEHRİBAN KIRAÇ ● YÖNETMEN VE SENARİST ÇAĞAN IRMAK ● STRESİ HEYKELLERİYLE YENİYOR ● MESAİ DEVRİMİ ● İSTANBUL’UN MODERN YÜZÜ: ATAŞEHİR

DERGİLERE ULAŞMAK İÇİN: https://goo.gl/2UnWjf

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MUHEL

YARIŞTA BİR ADIM

ÖNDE OLUN

e l r e l m i t i ğ e ı l a k Sertifi

n u ş o k e f e hed

MUHEL

BİLGİ VE SORULARINIZ İÇİN

tesmer.muhelproje@ismmmo.org.tr

İLETİŞİM BİLGİSİ KAYIT ADRESİ: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası, Kurtuluş Cad. No: 114 34375 Kurtuluş - Şişli / İSTANBUL, Telefon: (212) 315 84 00 EĞİTİM ADRESİ: İSMMMO Akademi, Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No: 48 Dedeman İş Hanı Kat: 3 Beşiktaş - İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

GÜCÜMÜZ 

ORTAK AKIL  İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 16

Profile for Istanbul SMMM Odası

İSMMMO Bizden Haberler Sayı 301  

İSMMMO Bizden Haberler Sayı 301