__MAIN_TEXT__

Page 1

Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato Uygulaması

.

Bilirkişilik Uygulamasında Özellik Arz Eden Durumlar

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

BIZDEN HABERLER •

13.30-14.00

AÇIŞ KONUŞMASI

Yücel AKDEMİR, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı

OTURUM BAŞKANI

Erol DEMİREL, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Sekreteri

14.00-16.30

KONUŞMACILAR

HAFTALIK DİJİTAL BÜLTEN

13 OCAK 2019

SAYI: 323

İzzet BAŞARA, T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı

Ayhan AKYÜREK, Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı

Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Ali Dursun KOÇ, SMMM •

16.30-17.30

Uzlaştırmacı eğitimi sertifikaları verildi

SORU - YANIT

SAYFA 7

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

SEM I N E R

İş Bankası Kuleleri

17 01 2020 Cuma

13.30 - 17.30

ismmmo.org.tr

Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato Uygulaması Bilirkişilik Uygulamasında Özellik Arz Eden Durumlar 13.30-14.00

AÇIŞ KONUŞMASI Yücel AKDEMİR, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı

OTURUM BAŞKANI Erol DEMİREL, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Sekreteri

14.00-16.30

KONUŞMACILAR İzzet BAŞARA, T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Ayhan AKYÜREK, Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Ali Dursun KOÇ, SMMM

16.30-17.30

SORU - YANIT

Konkordato ve Bilirkişilik Semineri 17 Ocak’ta SAYFA 5

2020 yılı Mali Rehber yayınlandı SAYFA 6


.

BIZDEN HABERLER

SUNUŞ

Yeni Yıl, Mevzuatlar ve Beklentiler...

2

Değerli Meslektaşlarım; Mesleki olarak yine yoğun bir gündem yaşadığımız 2019 yılını geride bıraktık. Önemli bazı gelişmeleri meslek mensuplarımız adına yakından takip ederek, yaşanan gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirme amaçlı yayın, panel, eğitim, sempozyum, bildiri vb. diğer araçlarla sizlerin dikkatine sunma gayretini gösteriyoruz. Bu yıl içerisinde bağımsız denetimle uğraşan meslektaşlarımızın karşılaştığı önemli bazı gelişmeleri tekrardan dikkatinize getirmek istiyorum. Öncelikli olarak bu yıl ilk kez uygulamaya geçen 15 milyon USD ve dengi tutarda yabancı para borcu olan şirketlere getirilen bildirim yükümlülüğüne istinaden “Yabancı Para Döviz Pozisyonu Veri Formu” denetimleri olmuştur. Yaklaşık 2.000 civarında firma bu kapsamda denetim yaptırma yükümlülüğüne girmiştir. Ülke ekonomimiz açısından da bakacak olursak, aslında bu denetim döviz geliri olmayan şirkete döviz cinsinden borçlanma yasağının getirilmiş olmasının yansımasıdır. Döviz açığı bulunan bir ekonomide bunun daha önceden yapılması, yakın geçmişte yaşadığımız kur şoklarının önüne geçebilecek önemli bir adım olurdu. Diğer bir önemli gelişme de bankaların kredi başvurularında belirli limitlerin üzerinde kredi borcu olan şirketlerden bağımsız denetim raporu ve kredi değerlendirmesine esas teşkil eden analiz tablosuna yönelik güvence raporunun talep edilmesidir. İlk yayımladığı şubat ayında 500 milyon TL olarak belirlenen bu tutar, yıl içerisinde ağustos ayında 100 milyon TL olarak güncellenmiştir. Şirketlerin kredi başvurularında bağımsız denetimden geçmiş tablolarının ve kredi süresince de her yılın haziran ayının sonunda kadar denetçi raporu ile analiz tablosuna yönelik güvence raporlarının talep edilmesi çok önemli bir gelişmedir. Bu rakamların izleyen dönemlerde daha da düşürülmesi ile birlikte kredi başvuruları açısından bağımsız denetim şirketler nezdinde tabana yayılmış olacaktır. Yalnızca TTK yükümlülüğü açısından denetim yaptırılması şirketler açısından mali bir külfet olarak görülebilirken, kredi başvurularında bağımsız denetimin talep edilmesiyle

Yücel AKDEMİR Başkan


.

BIZDEN HABERLER

3

birlikte bağımsız denetimin bir ihtiyaç olduğunun anlaşılmasına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Yıl içerisinde standartlar anlamında da birçok gelişme yaşanmıştır. İlk kez BOBİ FRS’ye göre hazırlanan finansal tablolar denetlenmeye başlanmış, kiralama işlemlerinin muhasebesini radikal bir şekilde değiştiren TFRS 16 Kiralamalar da yürürlüğe girmiştir. Özellikle halka açık şirketlerin ilk çeyrek raporları incelediğinde başta havayolu, perakende, Telekom şirketleri olmak üzere önemli etkileri olduğunu görmekteyiz. TFRS’lere uygun olarak hazırlanması öngörülen finansal tablo formatları Mayıs ayında güncellenmiştir. Ayrıca Elektronik Finansal Raporlama Sistemi (EFR) KGK tarafından devreye alınarak, KAP’ta açıklanmayan finansal tabloların denetçiler tarafından excel formatında bildirimi gerekecektir. Bunun esasında şirketlerin yükümlülüğü olduğunu, belki başlangıçta meslektaşlarımız tarafından bildirimin sağlanmasını makul karşılamakla birlikte, meslek mensuplarımız için sürekli bir görev haline getirilmemesini ümit ediyorum. KGK tarafından 2019 yılında faizsiz finans muhasebe standartları ve son olarak da bu standartlara göre hazırlanan finansal tabloların denetimine yönelik standartlar ve etik hükümler yayımlanmıştır. Hassasiyetin bulunduğu bu alanlarda, standartların yayımlanması dünya uygulamalarına baktığımızda kaçınılmazdır. Özellikle İngiltere ve Malezya İslami finansın yoğun olarak gerçekleştirildiği merkez durumunda ülkeler. Ülkemize de bu fonların çekilmesi adına katılım bankacılığı sisteminin kurulması ve bunlara yönelik özel muhasebe ve denetim standartlarının yayımlanması gereklilik olarak değerlendirilmektedir. Ancak, yayımlanmadan önce görüşe açılan denetim ve muhasebe standartlarının yanı sıra görüşe açılmadan aniden yayımlanan etik hükümlerin, denetçilik ifa eden meslek mensuplarımız açısından farklı uygulamalara yol açabileceğini ve yayımlanma gerekliğinin tekrardan değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Paranın dini, dili ve rengi olmadığı gibi denetçinin de dini, dili ve rengi olmayacağından hareketle üst birliğimiz TÜRMOB tarafından da yayımlanmış olan Meslek Mensupları için Etik Kurallar’ın, ilgili kamu kurumları tarafından denetçilere özel düzenlemeler gibi yayımlanmamasını, tüm meslektaşlarımız için geçerliliği bulunan evrensel olan etik kuralların dikkate alınması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Hepimiz için yoğun ve zorlu geçen bir yılı geride bırakırken, yeni yılın meslektaşlarımıza ve stajyerlerimize başarılar getirmesini diliyorum. Sevgi ve saygılarımla...

SUNUŞ

Yücel AKDEMİR Başkan


.

BIZDEN HABERLER

İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLERDE BU HAFTA l l l l l l l l l l l l l l l l l

4

Başkan’dan Konkordato ve Bilirkişilik Semineri 17 Ocak’ta 2020 Yılı Mali Rehber Web’de Yayınlandı İki Eğitim Bir Arada Asgari Ücret Belirlendi Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursları 2020 Yeniden Değerleme Oranı Yüzde Kaç? İlçe Seminerleri Takvimi Uzlaştırmacı Eğitimi Sertifikaları Verildi Meslektaşlar Kahvaltıda Bir Arada İSMMMO Eğitimleri Sürüyor Mobil Uygulamamız AppStore ve Google Play Store’da İndirimler Oda’nızdan Yeni Üyeler Hedeflerinize Bizimle Ulaşabilirsiniz Dergilerimiz Yayında MUHEL’le Yarışta Bir Adım Önde Olun

2-3 5 6 7 8 9 10 11 12-14 15-19 20-34 35 36 37-44 45 46 47


.

BIZDEN HABERLER

SEMİNER

Konkordato ve Bilirkişilik Semineri 17 Ocak’ta ODAMIZIN uzman kişi ve

akademisyenleri bir araya getireceği “Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato Uygulaması / Bilirkişilik Uygulamasında Özellik Arz Eden Durumlar” başlıklı semineri 17 Ocak 2020 Cuma günü İş Bankası Kuleleri’nde gerçekleştirilecek.

5

Oda Başkanımız Yücel Akdemir’in açış konuşmaları gerçekleştireceği seminerde; Oda Sekreterimiz Erol Demirel Oturum Başkanlığı yaparken, T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı’ndan İzzet Başara, Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Ayhan Akyürek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkut Özkorkut ve SMMM Ali Dursun Koç konuşmacı olarak katılım sağlayacak.

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

SEMI NER Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato Uygulaması Bilirkişilik Uygulamasında Özellik Arz Eden Durumlar 13.30-14.00

AÇIŞ KONUŞMASI Yücel AKDEMİR, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı

OTURUM BAŞKANI Erol DEMİREL, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Sekreteri

14.00-16.30

KONUŞMACILAR İzzet BAŞARA, T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Ayhan AKYÜREK, Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Ali Dursun KOÇ, SMMM

16.30-17.30

İş Bankası Kuleleri

SORU - YANIT

17 01 2020 Cuma

13.30 - 17.30

ismmmo.org.tr


.

BIZDEN HABERLER

MEVZUAT

2020 Mali Rehber Web’de yayınlandı 2020 yılından bu

yana sizlere elektronik ortamda sunulan ‘2020 Yılı Mali Rehber’ Odamızın Web sayfasında yayınlanmaya başladı. Alfabetik şekilde düzenlenerek hazırlanan ‘2020 Yılı Mali Rehber’ www.ismmmo.org.tr sitemiz üzerinden yayınlandı. Mali Rehber; Üyelerimizin ve stajyerlerimizin, başta Vergi mevzuatı olmak üzere, SGK ve meslek ile ilgili diğer mevzuatlar da merak edebileceği temel soruların cevaplarını ve mesleğimizi yakından ilgilendiren uygulamalara ilişkin ayrıntıları içermektedir.

. .. . DETAYLI BILGI IÇIN TIKLAYINIZ https://www.ismmmo.org.tr

6

TARA OKU


.

BIZDEN HABERLER

7

EĞİTİM


.

BIZDEN HABERLER

Asgari Ücret belirlendi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre %15,03’lık bir artış yapıldı, 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 2.943 TL, net 2.324,70 TL olarak belirlendiği ifade edildi. Heyecanla beklenen asgari ücret 2020 uzun süren görüşmelerin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2020 Asgari Ücret net ve brüt tutarları, Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecektir.

8

MEVZUAT

2020 yılı asgari ücret

açıklandı, asgari ücret aylık brüt 2.943 TL, aylık net 2.324,70 TL, günlük brüt 98,10TL olarak belirlendi.

Asgari Ücret 2020 Brüt (Aylık): Asgari Ücret 2020 Net: Asgari Ücret 2020 Brüt (Günlük):

2.943,00 TL 2.324,70 TL 98,10 TL


.

BIZDEN HABERLER

9

EĞİTİM


.

BIZDEN HABERLER

2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Yüzde Kaç? 2020 yılı yeniden

değerleme oranı rakamları açıklandı. Açıklanan rakamlar 2020 MTV zammı ve tapu harcı gibi pek çok rakamda söz konusu oran zam olarak uygulanacak.

10

2020 yılında uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 olarak belirlenirken tapu harçları için de aynı zam oranı esas alınacak. Bu rakamlara göre 2020 yılında taşınmaz alım ve satımlarında uygulanacak olan tapu harcı tutarı 288 liradan 353 liraya yükselmiş oldu.

MEVZUAT


.

BIZDEN HABERLER

İlçe seminerleri takvimi... TARİH 14.1.2020

SAAT İLÇE 17:00 BAKIRKÖY

DERS İŞ KANUNU, VERGİ KANUNLARI,

EĞİTİM PROGRAMI

TARA OKU YER BAKIRKÖY TESMER

SGK BORDRO-MUH SGK

14.1.2020 14.1.2020 15.1.2020 15.1.2020 16.1.2020 16.1.2020 18.1.2020 18.1.2020 18.1.2020

14:00 17:30 17:00 10:00 14:00 14:00 10:00 10:00 14:30

BEYOĞLU ÜMRANİYE G.O.PAŞA KADIKÖY BAYRAMPAŞA BEŞİKTAŞ KARTAL ESENYURT AVCILAR

E-UYGULAMALAR KVKK GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYG. GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYG. GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYG. GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYG. GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYG. VERGİ USUL İNCELEMELERİ İŞ KANUNU, VERGİ KANUNLARI,

BEYOĞLU TESMER ÜMRANIYE TESMER GAZIOSMANPAŞA TESMER KADIKÖY TESMER RAMADA ENCORE ZÜBEYDE ANA KÜL. MER. KARTAL TESMER TRAKYA TESMER TRAKYA TESMER

SGK BORDRO-MUH SGK

18.1.2020 18.1.2020 18.1.2020

15:00 ÜMRANİYE 10:00 ATAŞEHİR 13:30 K.ÇEKMECE

ÜMRANIYE TESMER GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYG. NOVADA AVM NIKAH SAL. GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYG. KÜÇÜKÇEKMECE TESMER E-UYGULAMALAR

. . REZERVASYON IÇIN TIKLAYINIZ https://www.kisa.link/Me5L

11


.

BIZDEN HABERLER

EĞİTİM

Uzlaştırmacı eğitimi sertifikaları verildi ÜMRANİYE

ODAMIZIN düzenlediği Uzlaştırmacı Eğitim programını başarıyla tamamlayanlara katılım belgeleri verildi.

12

Uzlaştırmacı Eğitimi; suça maruz kalarak mağdur konumda bulunan kişi ve şüpheli konumda bulunan sanık ile beraber çalışarak, içinde bulunulan mevcut sorunlu durum alanında çalışma ve adalet sistemi çerçevesinde çözüm oluşturma yoluyla yeterlilik kazandırma eğitimidir.


.

BIZDEN HABERLER ÜMRANİYE

13

EĞİTİM


.

BIZDEN HABERLER BAŞAKŞEHİR

14

EĞİTİM


.

BIZDEN HABERLER

KAHVALTI

Meslektaşlar kahvaltıda bir arada

İSMMMO İlçe Temsilcilikl-rinde düzenlenen kahvaltıda, çok sayıda meslektaş bir araya geldi.

15

Meslektaşların bir araya geldiği ve mevzuat konuları hakkında eğitimler aldıkları kahvaltılı eğitimler devam ediyor. Alanında uzman eğitmenlerin verdiği sunumlarla mesleğe dair bilgilerin giderildiği kahvaltılara çok sayıda meslektaş ilgi gösterdi.


.

BIZDEN HABERLER BAĞCILAR

16

KAHVALTI


.

BIZDEN HABERLER BAKIRKÖY

17

KAHVALTI


.

BIZDEN HABERLER GÜNGÖREN

18

KAHVALTI


.

BIZDEN HABERLER BAŞAKŞEHİR

19

KAHVALTI


.

BIZDEN HABERLER

EĞİTİM

İSMMMO eğitimleri ilçelerde sürüyor

İSMMMO, meslektaş ve

stajyerlerin gelişimine yönelik eğitimlerine İstanbul’un birçok ilçesinde sürüyor. 20

Alanında uzman eğitimcilerin yer aldığı eğitimlerde katılımlar yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Odamız ve TESMER İstanbul

Şubesinin ve ortak düzenlediği seminerler ve mesleki eğitimler alanında uzman eğitimcilerin katkılarıyla devam edecek.


.

BIZDEN HABERLER

EĞİTİM

SULTANBEYLİ

21


.

BIZDEN HABERLER BAĞCILAR

22

EĞİTİM


.

BIZDEN HABERLER BEYLİKDÜZÜ

23

EĞİTİM


.

BIZDEN HABERLER SULTANGAZİ

24

EĞİTİM


.

BIZDEN HABERLER ESENYURT

25

EĞİTİM


.

BIZDEN HABERLER KARTAL

26

EĞİTİM


.

BIZDEN HABERLER SANCAKTEPE

27

EĞİTİM


.

BIZDEN HABERLER EMİNÖNÜ

28

EĞİTİM


.

BIZDEN HABERLER ESENLER

29

EĞİTİM


.

BIZDEN HABERLER

EĞİTİM

SARIYER

30


.

BIZDEN HABERLER KAĞITHANE

31

EĞİTİM


.

BIZDEN HABERLER TUZLA

32

EĞİTİM


.

BIZDEN HABERLER SULTANGAZİ

33

EĞİTİM


.

BIZDEN HABERLER ZEYTİNBURNU

34

EĞİTİM


.

BIZDEN HABERLER

DİJİTAL KOLAYLIK

. .. . DETAYLI BILGI IÇIN TIKLAYINIZ 35

https://www.kisa.link/LONK

TARA OKU


.

BIZDEN HABERLER

ANLAŞMA

İSMMMO’dan üyelerine indirimler İSMMMO üyelerine ve ailelerine indirim

anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor. Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, Restoranlarla yaptığı anlaşmalar sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor.

ANLAŞMALI KURUMLAR m Marmara Lokal m Karaköyüm Restaurant m BaroBahçe m Qahwah Cafe m Çesta Mantı

. . . . . TÜM INDIRIMLER IÇIN TIKLAYINIZ https://www.kisa.link/Me6O

TARA OKU 36


.

BIZDEN HABERLER

ARAMIZA YENİ KATILANLAR

İŞTE 27 ARALIK - 10 OCAK TARIHLERINDE ARAMIZA KATILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN LISTESI...

.

.

ARAMIZA HOŞGELDINIZ

ABDULLAH AHMET ILKER FURKAN ÖZKAN ERDOĞAN

37

ALI BOZTOPRAK

ARIF YILMAZ

AYSUN ARSLAN

AYTEN ALTINTAŞ

AHMET GÜR

AHMET SARI

AHMET ÇIFTÇI

ALI RUHI ŞENTÜRK

ATAKAN KURU AYDIN TURAN

AYFER AKBAŞ

AYLIN ARSLAN TÜMER

AYŞE KEÇELIOĞLU

BEHICE KALPAK

AYTEN TAŞ

AYŞEN BOLKOL

BERRIN AYDIN BINNUR UĞUR BIRDEM GÜÇLÜ BIRGÜL IRMAK BURCU ÖZKOÇ BURÇIN AKTAŞ DAL BÜYÜKBASTANCIOĞLU


.

BIZDEN HABERLER

ARAMIZA YENİ KATILANLAR

İŞTE 27 ARALIK - 10 OCAK TARIHLERINDE ARAMIZA KATILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN LISTESI...

.

.

ARAMIZA HOŞGELDINIZ

38

BUŞRA ALICI

CAHIT ADEM

CANAN SARIGÜL

CANSU ILKILIÇ CEMIL DERMAN CENGIZ YAKUP YOLCU

CIHAN GÜVEN

CIHAN SARIKAYA

CUMHUR SEZGIN

DANYAL BEGIÇ DENIZ BERKÜN DILEK ÖZDEMIR

DOĞUKAN MERIÇ ÖZAK

DURMUŞ FUAT EBRU DURMAZ ECEVIT AYAŞLI DÖNMEZ

EMRAH ŞAHIN

EMRE KONAR

EMIN AKIN

ELIF ZEREN

EMRAH ERDOĞDU

ENGIN BAYÇÖL ERDEM DURMAZ ERDEM PAÇACI


.

BIZDEN HABERLER

ARAMIZA YENİ KATILANLAR

İŞTE 27 ARALIK - 10 OCAK TARIHLERINDE ARAMIZA KATILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN LISTESI...

.

.

ARAMIZA HOŞGELDINIZ

39

ERHAN YIĞEN

ERKAN ORAL

ERKAN VICDANI

EYLEM KAYA

FADIME SÖNMEZ

FATMA AYDIN

FATMA SARI

FATMA ŞAFAK

FATIH YILMAZ

FEYZULLAH GÜNDÜZ

GÖKAY ÖREN

GÖKHAN TURSUN

EYÜP GÜRKAN FADIME SARGUT GÖKHAN

FATIH KALELI

FATIH KOÇAK

FEYZI SUMELI FILIZ ŞENTÜRK

FUAT ATEŞ

FUNDA HAMZAÇEBI

GÖRKEM MELEK GURBET PAÇAL TAŞDELEN

GÜLBAHAR BOZTEPE

GÜLCAN ÖZKAN


.

BIZDEN HABERLER

ARAMIZA YENİ KATILANLAR

İŞTE 27 ARALIK - 10 OCAK TARIHLERINDE ARAMIZA KATILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN LISTESI...

.

.

ARAMIZA HOŞGELDINIZ

GÜLSEN GÜVENDIR

40

HAMİDE YURT ALPASLAN

HARUN ÜLGEN

HATICE GAMZE HATICE YILMAZ HÜSAMETTIN HÜSEYIN MAHIR KOÇ KAYA HAKAN HAYIRCI ÖZDEMIR

HÜSEYIN KARABULUT

HÜSEYIN TÜRKOĞLU

IBRAHIM IBRAHIM ASAN IHSAN KARTAL ILKNUR TOLAN HAKKI AŞKIN

ISA DOLU

ISMAIL ARSLAN

LEVENT TANRIVERDI

MEHMET ALI BENIAN

KADIR ATAŞ

GÜLISTAN KAYA

KASIM ÇIFTÇI

GÜRKAN KILIÇ ECEHAN ÖNER

KENAN EVIN

KENAN PINAR


.

BIZDEN HABERLER

ARAMIZA YENİ KATILANLAR

İŞTE 27 ARALIK - 10 OCAK TARIHLERINDE ARAMIZA KATILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN LISTESI...

.

.

ARAMIZA HOŞGELDINIZ

41

MEHMET VEFA KAYA

MENDERES GENÇOĞLU

MERAL YEŞILYURT

MERVE GENÇ YILMAZ

MIRAY BAL GEZMIŞ

MUAMMER GÜNEŞ

MUHAMMED ALI KAYMAK

MURAT EMRE POLIS

MURAT ER

MURAT ÖZTÜRK

MURAT ÖZTÜRK

MUSTAFA AKBURAK

MUSTAFA AKGÜN

MUSTAFA KARAGÖL

MÜCAHIT ALABACA

MÜCAHIT ALTINTAŞ

NIZAMETTIN KESKIN

NURCAN GÜLCEMAL

MÜJDAT KASIM

NAILE ÇIFTÇI NESLIHAN EROL NIHAT YÜKSEL

MERVE KÖKSAL MERYEM GÜZEL PARLAKYILDIZ


.

BIZDEN HABERLER

ARAMIZA YENİ KATILANLAR

İŞTE 27 ARALIK - 10 OCAK TARIHLERINDE ARAMIZA KATILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN LISTESI...

.

.

ARAMIZA HOŞGELDINIZ

NURGÜL YARLIGAN

42

NURŞIN ONUR AKARSU ORHAN TEKIN

ONUR TEMEL

OYA DENIZ

OĞUZ DENIZ

ÖMER SARICI

ÖNDER DAĞLAR

ÖZKAN SARI

ÖZNUR MEŞECI

RECEP IŞCAN

REMZIYA KAYA

RUHSATI GÖKÇE

SABRI CAN ÖZEN

SALIH ZEKI ABLAK

SANIYE EDIĞI

SAVAŞ YILMAZ

SEDAT AKARDERE

SEDEF GÜNEŞ

SELMAN DEMIRCI

SEDAT ZENGIN SEDA ŞENCAN

SELMA DURSUN SELÇUK TOKTAŞ


.

BIZDEN HABERLER

ARAMIZA YENİ KATILANLAR

İŞTE 27 ARALIK - 10 OCAK TARIHLERINDE ARAMIZA KATILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN LISTESI...

.

.

ARAMIZA HOŞGELDINIZ

43

SEMA BAY

SENEM KAYMAZ

SERHAT BIRBEN SERHAT GÜLLÜ SERKAN FATIH KAŞ

SERKAN KAYALAR

SERMAN CEPHAN

SEVDA ÖZER

SEVINÇ SEÇKIN BAYSAL SUNAY ÇIMENLI HASOĞLU BUDAK

SÜHEYLA TAŞ

ŞAHIN KAYA

ŞULE DÖRTLER ADALI

ŞÜKRAN GÜR TAHIR ABDULLAH TAMER SONCELEY KARAGÖZLER

TANER GÖKÇEK

TANER YIĞIT

TAŞKAN DEMIRCAN

TOLGAHAN BAĞCI

TOLGA AKTAN

TUBA TURUT

TÜLAY EMIR


.

BIZDEN HABERLER

ARAMIZA YENİ KATILANLAR

İŞTE 27 ARALIK - 10 OCAK TARIHLERINDE ARAMIZA KATILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN LISTESI...

.

.

ARAMIZA HOŞGELDINIZ

UMUR ÇUDRI

UMUT BARAN YALINAY

YASEMIN ÇOKIŞIK

44

UĞUR DEMIRASLAN

YILDIZ SEKMAN TURANLIOĞLU

UĞUR ÇIFTCI

YURDAGÜL ÇINAR

YAHYA TURAL


İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

MESLEK HAYATINIZDA

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞABİLİRSİNİZ

İSTANBUL TİM MOBVE STAJ MERKEZİ İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİ EL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ MALİ MÜŞAVİRLER SERBEST MUHASEBECİ ODASI SERBEST MUHASEBECİ NBUL ŞUBESİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODASI MALİ MÜŞAVİRLER

LİK LIK KURSLARI

Gelir

Kurslarımızda rımızın Amacı amaktır. Bununla u adaylarını, mesleğe syon konusunda

SAAT 18 12 Eğitim ve Şirinevler hafta içi 21 her gün 24 nlenmektedir. köy ve Şirinevler 24 gede , hafta 24 sonu 8:00 saatleri arasında 33

mak üzere24yılda 5 dönem

30

maktadır.12Her kurs bilgiler web 6 sayfamızdan

ademi slarımızda, verilen Muhasebe Uygulamaları İş Hanı Kat:3 ı ve örnek çözümler retsiz olarak basılı kitap dir.

rtuluş- Şişli/İstanbul 212) 343 47 80

TÜRMOB TÜRMOB İSTANBUL İSTANBUL TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRMOB İSTANBUL TEMEL TEMEL EĞİTİM VE STAJVEMERKEZİ MUHASEBECİ SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİ EĞİTİM STAJ MERKEZİ SERBEST SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASIODASI MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL MALİ

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA ==> İŞLETME AĞIRLIKLI Toplam 178 saat olan SMMM yeterlilik sınavı hazırlık kursuna devam DİL durumunda KURSLARI süresinin 160İNGİLİZCE saat ve üzerinde olması 4 ay, 133 saat ve üzerinde EĞİTİMİN olması durumunda AMACI3 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, girecekleri İşletme Ağırlıklı İngilizce dil kurslarımızı diğerlerinden ayıran en sınava başvuru yaparken kursu tamamlamış olmaları gerekmektedir. önemli özellik kursların kaliteden ödün vermeden, sorumlu ve duyarlı eğitim anlayışıyla yürütülmesidir. İÇERİK DERS SAAT GENEL BİLGİLER l Finansall Muhasebe 302 dönem Kursumuz, Şubat ve Eylül dönemlerinde yılda l Finansalolarak Tablolaraçılmaktadır. Analizi 21 l Maliyet Muhasebesi l Mevcut İşletme veya İş İngilizcesi kurslarında27katılımcılara daha çok halkla ilişkiler, pazarlama ve satış elemanlarının 30 l Vergi Mevzuatı ihtiyaçveduyacağı, mail alma, mail cevaplama, telefonla l Temel Hukuk Borçlar Hukuku 15 görüşme, l İş Hukuku SSK ve yazışma Bağ-Kur kuralları, Mevzuatı pazarlama, genel istatistiki 12 raporlar hazırlama ile ilgili eğitim verilmektedir.13 l Ticaret Hukuku l Eğitim Süreleri; Başlangıç, Orta Öncesi, Orta ve İleri l Muhasebe Denetimi 21 seviyereleri için 154 saat, 11 Haftadan oluşmaktadır. l Meslek Hukuku 9 günleri l Kurslarımız; hafta içi akşam Pzt.-Salı-Çarş.-Perş. saat 18:40-21:30 ile arasında yapılmakta, hafta sonları ise EĞİTİM BİRİMLERİMİZ Cumartesi günleri saat 13:00-18:00, Pazar günleri 09:30-15:30 TESMER Kadıköy Eğitim Birimi arasında gerçekleşmektedir. Ağırlıklı Dil Kurslarımızda katılımcılara HasanpaşalMah.İşletme Uzunçayır Cd. İngilizce No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Dinlediğini Telefon: (216) 545 35anlama 51 - 545(Listening 35 52 Comprehension), Konuşma (Speaking), incelemeAkademi (Reading Comprehension), TESMER Şişli EğitimMetin BirimiOkuma, / İSMMMO Yazma (Writing) becerileri kazandırılmaktadır. Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Devam zorunluluğu olan program , kursiyerlerini ingilizce Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 seviye belirleme ve çeşitli test-sınavlara da hazırlamaktadır. TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi l Katılımcıların, en çok 17’şer kişilik sınıflarda, eşit seviyede Mahmutbeyolması Cd. Arıkan İş Merkezi Şirinevler eğitimDağlar açısından büyük No.1 önemKat.3 taşımaktadır. Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64

TÜRMOB TÜRMOB TÜRMOB TEMELTEMEL EĞİTİM VE STAJVEVEMERKEZİ TEMELEĞİTİM EĞİTİM STAJMERKEZİ MERKEZİ STAJ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI ==> SMMM STAJHAKKINDA BAŞLATMA

SMMM SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK KURSLARI

İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursumuzda Bir kurun tamamına kayıt yaptırmak sureti ile, kursa devam süresinin 150 saat ve üzerinde olması durumunda 3 ay, devam süresinin 113 saat ve EĞİTİMİN AMACI 2 ay staj süresinden sayılabilecektir. üzerinde olması durumunda Başlama Sınavı Hazırlık Kurslarımızın amacı, Stajyer İki kurStaja devam eden kursiyerlerimiz, kurs süresini 6temel aya kadar Adaylarınısaydırabilir. sınavlara tam olarak hazırlayabilmektir. Eğitim staj süresinden içeriği ve eğitim materyalleri tamamen bu amaca yönelik İÇERİKolarak hazırlanmıştır.

l Temel muhasebe terimleri, GENEL BİLGİLER l Hafta İçi Kursları: HaftaBilanço, içi her gün saatleri l Finansal Tablolar (Gelir Tablosu, Nakit18.30-21.30 Akış Tablosu) arası vebilgi tümsistemi, program süresince genellikle l Muhasebe muhasebe kayıt tekniği 5 Cumartesi günü 14.00-18.00 arasında, Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim l Hizmet ve ticaretsaatleri işletmelerinde dönem içi işlemlerin birimlerinde devam etmektedir. muhasebeleştirilmesi l Hafta Sonu Kursları: Hafta Sonu (Cumartesi - Pazar l Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, günleri 10:00-18:30 saatleri arası) ve Hafta içi (9 gün l Operasyonel varlık ve borçların değerlemesi, 19:00-22:00 saatleri arası) Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim l Finansal tabloların analizi, oranlar ve nakit akış tablosu birimlerinde devam etmektedir. yardımı ile analiz, l Maliyet muhasebesi terimleri, maliyet muhasebesi problemleri, EĞİTİM KİTAPLARI SMMMmuhasebesi Staj Başlatma Sınavları Hazırlık Kurslarımızda, verilen l Yönetim terimleri, karar problemleri eğitimlere paralel içerikte hazırlanmış Muhasebe Uygulamaları ve BİRİMLERİMİZ Hukuk konuları ile ilgili konu anlatımlı ve örnek çözümler EĞİTİM içeren kitaplarımız, Deneme Sınavı Kitapçığı kursiyerlerimize TESMER Kadıköy Eğitim Birimi ücretsiz olarak basılı kitap halinde veya pdf şeklinde Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul verilmektedir. Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi STAJŞişli SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA Gayrettepe Cad.başlama No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3devam ToplamMah. 233Yıldızposta saat olan staja sınavı hazırlık kursuna süresinin saat 274 ve üzerinde Beşiktaş Telefon:200 (212) 42 22 olması durumunda 5 ay, 166 saat

İSTANBUL İSTANBUL SERBEST SERBESTMUHASEBECİ MUHASEBECİ MALİ MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLERODASI ODASI

TÜRMOB TÜRMOB TEMEL TEMELEĞİTİM EĞİTİMVEVESTAJ STAJMERKEZİ MERKEZİ İSTANBUL İSTANBULŞUBESİ ŞUBESİ

llwww.istanbulsmmmodasi.org.tr Kurtuluş Cad. No:114 34375 Kurtuluş- Şişli/İstanbul

lTelefon: egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m 343 47 80

l Kurtuluş l www.istanbulsmmmodasi.org.tr Cad. No:114 34375 Kurtuluşm www.istanbulsmmmodasi.org.tr m Şişli/İstanbul Telefon: l egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) 343 47 80

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

ve üzerinde olması durumunda 4 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, kursa katıldıkları dönemde dosya başvurularının bulunması ve aynı dosya süresi içinde sınavı kazanarak stajlarını başlatmış olmaları gerekmektedir. İÇERİK DERS SAAT DERS Finansal Muhasebe 27 Vergi Mevzuatı İş Hukuku SGK Mevzuatı 9 Matematik Maliyet Muhasebesi 18 Ekonomi-Maliye Ticaret Hukuku 9 İnkılap Tarihi Borçlar Hukuku Finansal Raporlama Standartları 8 Türkçe Muhasebe Denetimi 21 İngilizce Finansal Tablolar Analizi 15 ETÜD DERSLERİ Meslek Hukuku 15

SAAT 18 7 21 7 9 6 7 36

İSMMMO / TESMER EĞİTİM YOL HARİTASI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI HAZIRLIK KURSLARI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL KURSLARI

EĞİTİM BİRİMLERİMİZ TESMER Kadıköy Eğitim Birimi Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Şişli Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Cd. Arıkan Dağlar İş Merkezi No.1 Kat.3 Şirinevler Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64 l www.istanbulsmmmodasi.org.tr

m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m l egitim@ismmmo.org.tr

SMMM STAJ BAŞLATMA SINAVI HAZIRLIK KURSLARI

m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m


.

BIZDEN HABERLER

YAYINLARIMIZ

. . . D E R G I L E R I M I Z YAY I N DA MESLEKTAŞA REHBER OLAN DERGİLERİMİZİ WEB SİTEMİZDEN OKUYABİLİRSİNİZ

İ S TA N B U L S E R B E S T M U H A S E B E C İ M A L İ M Ü Ş AV İ R L E R O D A S I ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT S www.istanbulsmmmodasi.org.tr

MALİ

ISSN: 1306-5653

YAS AM

SAYI

ISSN 1303 - 5444 E-ISSN 2667 - 6737

81

ÇÖZÜM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

YIL: 29 YEAR: 29

KASIM - ARALIK 2019 November - December 2019

www.istanbulsmmmodasi.org.tr

156

156

TEMİZ DÜNYA, YEŞİL ENERJİ l DOSYA: START UP FIRSATLARI l TÜROB BAŞKANI ERESİN: TURİZMCİNİN YILI OLACAK l EKONOMİST, YAZAR PROF. DR. EROL ULUSOY’LA SÖYLEŞİ l SANATÇI EGE AYDAN l BAŞARILI ŞİRKETLERİN SIRRI l BALKANLARIN PARİS’İ: BÜKREŞ l ANADOLU MOZAİĞİ: ÜMRANİYE l AYAKKABILAR AKILLANDI

. . . DERGILERE ULAŞMAK IÇIN https://goo.gl/2UnWjf

46

TARA OKU


MUHEL

YARIŞTA BİR ADIM

ÖNDE OLUN

e l r e l m i t i ğ e ı l a Sertifik

n u ş o k e f e hed

BİLGİ VE SORULARINIZ İÇİN

MUHEL

tesmer.muhelproje@ismmmo.org.tr

İLETİŞİM BİLGİSİ KAYIT ADRESİ: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası, Kurtuluş Cad. No: 114 34375 Kurtuluş - Şişli / İSTANBUL, Telefon: (212) 315 84 00 EĞİTİM ADRESİ: İSMMMO Akademi, Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No: 48 Dedeman İş Hanı Kat: 3 Beşiktaş - İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39


MOHABER118_Layout 6 13.06.2015 13:26 Page 26

GÜCÜMÜZ 

ORTAK AKIL  İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

İSMMMO Bizden Haberler 323. Sayı  

İSMMMO Bizden Haberler 323. Sayı