__MAIN_TEXT__

Page 1

. BIZDEN HABERLER SAYI: 307

TARİH: 20 MAYIS 2019

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SEÇİMİN GALİBİ ODAMIZ VE MESLEĞİMİZDİR...


İSMMMO

SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ! Değerli meslektaşlarım; İSMMMO’nun 23. Seçimli Genel Kurulu’nda bize göstermiş olduğunuz güven ve verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyoruz. Demokratik tercihinde oylarını farklı gruplar için kullanan çok değerli meslektaşlarım içinde hizmette eşitlik sözümüzü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ayrımcılık ya da siyaset, İSMMMO çatısı altında dün olduğu gibi bundan sonra da hiçbir zaman olmayacaktır. Bu yaklaşım mesleğimize karşı bizim onurumuzdur. Mesleğimizin geleceği adına meslektaşlarımız; uygun olmayan tutum içine girenleri bağışlamayan, meslek ile siyasetin birbirine karıştırılmasına izin vermeyerek ve baskılara aldırmayarak, nispi temsilin bir adaletsizlik olduğunu bir kez daha kullandıkları oyları ile gösterdiler. Bu duyarlı tutum için siz değerli meslek mensuplarına en içten sevgi ve saygılarımı bir kez daha sunmak istiyorum. Yönetim olarak, meslek mensupları arasında hiçbir açıdan ayırım yapmayan, dürüst, açık, saydam ve herkese aynı yakınlıktaki tutumumuzu özenle sürdüreceğiz. Çünkü bizler bir meslek örgütü içindeyiz ve bir üyemizin sorunun çözülmesinin bütün mesleğe olumlu katkı sağlayacağı inancındayız. Yarınlar dersini çalışanların, mesleğin ve Türkiye’nin geleceğini düşünenlerin, yani tüm meslektaşlarımın olacaktır. Hep birlikte, el ele vererek daha aydınlık ve güzel yarınlara yürüyelim. Sevgi ve saygılarımla...

Yücel AKDEMİR Başkan

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLERDE BU HAFTA

İÇİNDEKİLER

n Başkan’dan

2

n Seçimin Galibi Mesleğimiz ve Odamızdır...

4-9

n İSMMMO’da Görev Dağılımı Yapıldı

10

n İSMMMO Seçim Sonuçlarına Medya İlgisi

11-13

n Etik Kavramı ve Mesleğimiz...

14-16

n İSMMMO’dan Yeni Bir Panel

17

n Mobil Uygulamamız Yayında

18

n İndirimler Oda’nızdan

19

n Ailemize Hoş Geldiniz

20-25

n Hedeflerinize Bizimle Ulaşabilirsiniz

26

n Dergilerimiz Yayında

27

n MUHEL’le Yarışta Bir Adım Önde Olun

28

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

ODAMIZIN 24. SEÇIMLI OLAĞAN GENEL KURULU COŞKUYLA GERÇEKLEŞTI

GENEL KURUL

Seçimin Galibi Mesleğimiz ve Odamız

O

damızın 24. Seçimli Olağan Genel Kurulu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleşti. Seçimi ÇDMB’nin Başkan adayı Yücel Akdemir kazandı. 4


İSMMMO

GENEL KURUL

BİZDEN HABERLER

Türkiye’nin en büyük akademik meslek odası; İstanbul Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) seçimlerini Yücel Akdemir liderliğindeki Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği (ÇDMB) kazandı.

Farklı listelerin yarıştığı seçimde mevcut yönetim, çoğunluğu Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği’nden oluşurken; Meslekte Birlik Grubu ve Bağımsız Mali Müşavirler listelerinin de bulunduğu isimlerden kuruldu.

5


İSMMMO

GENEL KURUL

BİZDEN HABERLER

6


İSMMMO

GENEL KURUL

BİZDEN HABERLER

7


İSMMMO

GENEL KURUL

BİZDEN HABERLER

8


İSMMMO

GENEL KURUL

BİZDEN HABERLER

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSMMMO’da Görev Dağılımı Yapıldı

YÖNETİM KURULU

İ

stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda (İSMMMO) seçimler sonrası oluşan yeni yönetim kurulu görev dağılımını yaptı. Yücel Akdemir’in başkan olduğu İSMMMO’da, Erol Demirel Oda Sekreteri, Ali Haydar Tunç Başkan Yardımcısı, Gülgün Öztürk ise Oda Saymanı olarak görev yapacak.

45 bine yakın üyesi ile Türkiye’nin en büyük akademik meslek örgütü olan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda (İSMMMO) görev dağılımı yapıldı. 11-12 Mayıs’ta gerçekleşen seçimli genel kurul sonrası oluşan yeni yönetim kurulunun ilk toplantısında alınan kararlara göre; 24. dönem yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle sıralandı: Oda Başkanı Yücel Akdemir, Oda Başkan Yardımcısı Ali Haydar Tunç, Oda Sekreteri Erol Demirel, Oda Saymanı Gülgün Öztürk, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri; Halim Bursalı, Ethem Yüksel Kahveci, Hakan Ustabaş, Murat Demirtaş, Turgay Kanarya. İSMMMO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Denetleme Kurulu’nun Başkanı Yılmaz Bolgün olurken üye-

ler Fatma Ölmez ve Serdar Çağlayan’dan oluştu. Disiplin Kurulu’nun Başkanı Mithat Erdoğan, Disiplin Kurulu Sekreteri Asuman Oymak Çam, üyeler ise Metin Gökdağ, Ayşe Betül Ayaz, Taner Yüceur şeklinde sıralandı. TESMER İSTANBUL ŞUBESI GÖREV DAĞILIMI DA YAPILDI İSMMMO 24. Seçimli Olağan Genel Kurulunun ardından TESMER İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu görev dağılımı da gerçekleştirildi. Buna göre; TESMER İstanbul Şube Başkanı Yücel Akdemir, Başkan Yardımcısı Fatih Tapkan, Sekreter Güler Güney, Sayman Yıldız İrgin olurken, yönetim kurulu ise; Engin Mutlu, Muharrem Küçükelçi, Nedim Boz’dan oluştu.

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSMMMO Seçim Sonuçlarına Medya İlgisi

BASINDA BİZ

İ

stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın 24. Olağan Seçimli Genel Kurulu’na medya ilgisi geniş oldu. Yazılı ve görsel medyada seçim sonuçları okurlara detaylı bir şekilde duyuruldu. 11


İSMMMO

BASINDA BİZ

BİZDEN HABERLER

12


İSMMMO

BASINDA BİZ

BİZDEN HABERLER

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Etik Kavramı ve Mesleğimiz...

PANEL

O

damızın Mesleki Etik Komitesi, Etik Haftası dolayısıyla bir dizi çalışmaya imza attı. 28 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek olan panelle alanında uzman kişiler ve meslektaşlar bir araya gelerek mesleğin geleceğini konuşacaklar. Ayrıca komite ‘etik kavramı’ üzerine yaptığı bir çalışma ile meslektaşlara sorular sorarak meslekte farkındalık yaratmanın yöntemlerini aramaya devam ediyor.

KG

DE

ST

EK

LE

K1

YİC

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

İK

RE D

İ

GELECEK ETİK İLE GELECEK İ S MMMO ME S LEK İ E T İ K KOMİ T E S İ Ç ALI Ş M A S I DI R 28 Mayıs 2019 Salı, 13:30 -18:00, İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası

E T İ K 13:30 -14:00

• Kayıt

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

T İ K

PANEL

Mesleki Etik Komite13:30 -14:00 • Kayıt si’nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 14:00 -14:30 • Açılış Konuşmaları ‘’Bilindiği üzere kamuda Yücel AKDEMİR, İSMMMO Başkanı etik kültürünü yerleştirmek Canan ŞAHAN, İSMMMO Mesleki Etik Komitesi Başkanı üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak, bu konu14:30 -18:00 • Moderatör da yapılacak çalışmalara Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi • Panel Konuşmacıları destek olmak ve etik uyguAli Kamil Uzun, Meslek İnsanı, Sivil Toplum Gönüllüsü, Karikatürist lamayı gözetlemek görev Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu, Tıp Etiği Anabilim Dalı Başkanı, ve yetkisi çerçevesinde, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde ‘Etik Günü’, aynı • 15 Dakika Ara Gürcan Bilgiç, Spor Yazarı günün yer aldığı haftanın Doç. Dr. Seçil Sigalı, 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi da ‘Etik Haftası’ olarak Dr. Bertan Kaya, İç Kontrol Enstitüsü Türkiye Başkanı kutlanılmasını kararlaştırmıştır. Bizde İSMMMO meslek mensuplarımıza Etik Kavramı hakkında Mesleki Etik Komitesi olarak Etik Haftasında siz değerli meslek mensupla- birkaç soru sorduk ve seçtiğimiz cevapları sizinle rımızla paylaşmak ve farkındalık yaratmak adına paylaşıyoruz.

15


İSMMMO

PANEL

BİZDEN HABERLER

l Meslek Mensuplarımıza “Etik Nedir?” diye sorduk ve meslek mensuplarımız bize aşağıdaki cevapları verdiler: -Diğer Meslektaşları kötüleme, -Bilgi ve mantık, -Ahlak Felsefesi -Mesleğin Ahlakına uygun davranabilmek, -Meslektaşlarının da haklarına uygun davranmak, -Ahlaki, Mesleki, -Gelenek, Prensip, Disiplin, -Mesleki Saygınlık, -Evrensel değerlerin içerisinde bulundu iyi ve kötüyü ayıran kurallar bütünüdür, -Meslek Mensuplarının birbirlerine olan davranışları, mesleğe saygınlığı ile ilgili, -Bizim uygulamamız, -Dürüstlük , ilkelere sahip çıkma, -Ahlaki Değerler, -Yönetmeliğimizdeki kurallara uymamız, -Kişiye göre değiştirmeme, -Diğer Meslektaşları kötüleme etik dışıdır, -Ahlak toplum değerleri ile ilgili iken Etik ise bilim ve mantıkla ilgilidir, -İşimizin düzgün yapılmasını kontrol eden bir bilim dalıdır… -Muhasebe Mesleğini icra ederken ne tür etik olmayan davranışlarla karşılaştıklarını sorduk? Ve aldığımız cevapları sizinle paylaşıyoruz.

-Yıl sonunda defter-tasdik işlemlerinin bir takım meslek mensuplarınca rant savaşına dönüştürülmesi -Devir ve teslim işlemlerinde devir eden tarafta olan bazı meslek mensuplarının mesleki ahlaka ve dayanışmaya uymayan hal ve hareketleri . -Odamızın bize verdiği tarifenin altında defter tutan meslek mensupları -Meslek mensubunun hali hazırda sözleşmesi devam ederken bir başka meslek mensubunun mükellefe ait beyanları herhangi bir sözleşmeye dayandırmadan onaylaması. -Bilanço ve benzeri tablolarda mesleki özveri ve bilgiye uygun olmayan hatalı dataların düzenlenmesi. l Peki Muhasebe Mesleğini icra Eden meslektaşlarınıza Etik olmak adına ne tür tavsiyelerde bulunurdunuz dedik? -Etik davranarak ancak haksız rekabetle savaşabiliriz. -Etik davranmak, muhasebe mesleğini olumlu anlamda geliştirecektir. -Mesleğimizi icra ederken Etik Kodlarla hareket etmek, aynı zamanda bizleri yasalara karşı daha az sorumlu hale getirecektir. 4 Sorularımızı cevaplayan tüm meslek mensuplarımıza katkılarından ötürü teşekkür ediyor verdikleri cevapların mesleğimizin geleceğine ışık tutacağına inanıyoruz.

16


KG

DE

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

ST

EK

LE

K1

YİC

İK

RE D

İ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

PANEL DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN BİLDİRİMİ VE DENETİMİ İLK UYGULAMA YILINDA TCMB VERİ FORMU BİLDİRİMİNDE VE DENETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE PAYDAŞLARIN BEKLENTİLERİ/TALEPLERİ 30 Mayıs 2019 Perşembe 14.00-14.30

14.00 - 16.30

Altınbaş Üniv. Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi

PROTOKOL KONUŞMASI Yücel AKDEMİR, İSMMMO Başkanı

14.30-16.30

PANEL Moderatör: Muharrem KARATAŞ, AB Komite Başkanı, SMMM, Bağımsız Denetçi

PANELISTLER VERI FORMU BILDIRIMLERINDE TESPIT EDILEN EKSIKLIKLER VE KARŞILAŞILAN ÖZELLIKLI HUSUSLAR ILE TCMB’NIN SISTEME ILIŞKIN GERI BILDIRIMLERI

TCMB İstatistik Genel Müdürlüğü VERI FORMU BILDIRIMINDE KARŞILAŞILAN ÖZELLIKLI KONULAR

Erman DURMAZ, SMMM, KPMG Bağımsız Denetim VERI FORMU BILDIRIMINDE ÖZELLIKLI ALANLAR VE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ILE UYGULAYICILARIN TALEP VE IYILEŞTIRME ÖNERILERI

Doğuş Barkın BASA, SMMM, Ferco Çelik ve Dış Tic. A.Ş

PANEL

VERI FORMU DENETIMINDE ÖZELLIKLI ALANLAR VE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER ILE MESLEK MENSUPLARININ BEKLENTI, ÖNERI VE TALEPLERI

Utku İNCEKAŞ, SMMM, E&Y Bağımsız Denetim •

SORU - CEVAP

17


İSMMMO

TEKNOLOJİ

BİZDEN HABERLER

DETAYLI BİLGİ İÇİN https://www.kisa.link/LONK

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İndirimler Oda’nızdan

İ

SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan Odamız, Sağlık Kurumlarıyla yaptığı anlaşmalar sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor. İSMMMO WEB sitesi üzerinden de ulaşabileceğiniz anlaşmalı liste şu şekilde:

ANLAŞMALI KURUMLAR

ANLAŞMA

4 REISSWOLF Türkiye 4 Lider Büro Makinaları ve Telekomünikasyon Sistemleri

DETAYLI BİLGİ İÇİN https://www.kisa.link/LRRi

19


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

AİLEMİZE HOŞGELDİNİZ...

YENİ ÜYELER

İŞTE 3 MAYIS - 24 MAYIS TARIHLERINDE ARAMIZA KATILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN LISTESI...

ABİDİN ARSLAN

ADEM ASLAN

AHMET MAHMUT AYAZ

AHMET KILIÇ

AYSEL AVCI

AYSUN KOPUZ

AYTAÇ HAYTA

BEDRİYE HANDE EREL

BUKET YILMAZ BURCU NAGİHAN BURCU YILMAZ BOSTANOĞLU

CANSU ÇELEBİ

ALİ TÜRK

AYNUR ÜZEL

BEHİCE BERKAN ÇAKIR YAĞMUR YETKİN

CAN GÜNEŞ

CAN YAYLA

20


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

CEMAL EŞELİOĞLU

CEM USLU

CEREN YAVAŞ

DUYGU BOZOĞLU

DUYGU TOKDEMİR

DİLAN NERGİZ DİLAN ÖZTÜRK

YENİ ÜYELER

ECE ÖZTÜRK

ENİS MANDACI

EFE EMRE ARARAT NALBANTOĞLU

ERAY KIRLI

ERCAN KOCAAĞA

ÇAĞDAŞ ERENLER

DAMLA DEMET ÖZCAN SANCARBARLAZ

DİLEK SERAP ŞENSOY

DİNÇER DİNÇ

EMRE ÇAKIR

EMSAL GERMİ

ENVER ALTUNEL

ERHAN YEŞİLKAYA

ERKAN BARUT

ERKAN ÇAYCI

21


İSMMMO

YENİ ÜYELER

BİZDEN HABERLER

EROL KOÇER

ERTAN GÜLER

ESRA AYDINCI

FATİH GÖREN

FATİH YURDAKUL

FERİHA TURAN

FUNDA AKTAŞ

FURKAN BARAN

FURKAN GÖKSEL

FURKAN ÇAVUŞOĞLU

FİGEN AYDIN

FİLİZ ŞİMŞEK

GÖKÇEN KALKAN

GÜLCAN KAYA

GÜLŞAH ŞUTOVA

HALİT DÖNERAY

HASAN KIRAÇ

HATİCE AYAZLI

HAŞİM KUZU

İBRAHİM KARAMAN

İHSAN BÜYÜKUĞUR

İLKAY AKKOL

İLKNUR GEDİK

İNAN YAVUZ

22


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

YENİ ÜYELER

İPEK TOMBUL İSKENDER YASİN KEMAL ÇELİK YILMAZ

KEREM DAĞLIOĞLU

KÜRŞAD TUNÇ

LÜTFİ SARICA

MAHMUT KORKMAZ

MEHMET AKYOL

MEHMET EROL

MEHMET KOÇYİĞİT

MEHMET ÇELİK

MELAHAT USTABAŞ

MELTEM YAĞLI

MEMİŞ ŞİMŞEK

MERT KENAR

METİN HAYKIRAN

METİN KOŞAR

MEVLÜT CEBE

MURAT DUR

MURAT GEZER

MUSTAFA KEMAL AKŞEHİR

MUSTAFA BOLAT

MUSTAFA ÖZELMAS

MUTLU KAPICI

23


İSMMMO

YENİ ÜYELER

BİZDEN HABERLER

MUZAFFER ARIN

MUZAFFER SAĞMAL

MÜCAHİT SALİHOĞLU

NAFİZ ÖZDEMİR

OKTAY YAYCI

OLCAY DEMİRKESEN

ONUR ARAZ

ORHAN İSTANBUL

OSMAN GÖKHAN ÇAĞŞIRLI

OĞUZ EMRE KAYA

ÖMER CAN SAĞLAM

ÖMER ÖZDEMİR

ÖYKÜ ÖREN

ÖZER PARALİK

ÖZGE BULUT

ÖZGÜR YALÇINKAYA

ÖZKAN AKTAŞ

PINAR AKDİKMEN

SELİN FAZLIOĞLU

SEMA AKYILDIZ

PUZANT TELLER SADULLAH KAYRA SEDA ÖZCOŞKUN SELİM ŞENTÜRK PEHLİVAN ÇAYIR

24


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

SERKAN ALTUNBAŞ

SERKAN SIĞINCI SEVGİ OĞUZ ETİ

ŞAKİR DUMAN ŞANAL EGEMEN CANTİMUR

YENİ ÜYELER

TARIK OĞUZ KIZILTÜRK

TUNCAY YILMAZ

YASEMİN ÇELİK

SEVİNÇ DAL

SEVİNÇ YAZICI

SİNAN AKSÖZ

ŞÜKRAN PETEKKAYA

ŞİLAN ULUSAL SİVAS

TALHA BEŞİR

TANJU KOÇ

TÜLİN ÇELİK

UTKU ATABEY

YALÇIN ŞEN

YASEMİN VAR

YAVUZ SELİM YUNUS GENÇER KAÇAR

YUSUF GEDİK

ZEYNEP ACAR

25


İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ İSMMMO BİZDEN HABERLER MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MESLEK HAYATINIZDA

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞABİLİRSİNİZ www.istanbulsmmmodasi.org.tr

İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL Zİ MALİ MÜŞAVİRLER SERBEST MUHASEBECİ ODASI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODASI MALİ MÜŞAVİRLER

m

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

TÜRMOB TÜRMOB İSTANBUL İSTANBUL TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRMOB İSTANBUL TEMEL TEMEL EĞİTİM VE STAJVEMERKEZİ MUHASEBECİ SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİ EĞİTİM STAJ MERKEZİ SERBEST SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASIODASI MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL MALİ

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA ==> İŞLETME AĞIRLIKLI Toplam 178 saat olan SMMM yeterlilik sınavı hazırlık kursuna devam DİL durumunda KURSLARI süresinin 160İNGİLİZCE saat ve üzerinde olması 4 ay, 133 saat ve üzerinde EĞİTİMİN olması durumunda AMACI3 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, girecekleri İşletme Ağırlıklı İngilizce dil kurslarımızı diğerlerinden ayıran en sınava başvuru yaparken kursu tamamlamış olmaları gerekmektedir. önemli özellik kursların kaliteden ödün vermeden, sorumlu ve duyarlı eğitim anlayışıyla yürütülmesidir. İÇERİK DERS SAAT GENEL BİLGİLER l Finansall Muhasebe 302 dönem Kursumuz, Şubat ve Eylül dönemlerinde yılda l Finansalolarak Tablolaraçılmaktadır. Analizi 21 l Maliyet Muhasebesi l Mevcut İşletme veya İş İngilizcesi kurslarında27katılımcılara daha çok halkla ilişkiler, pazarlama ve satış elemanlarının 30 l Vergi Mevzuatı ihtiyaç duyacağı, mail alma, mail cevaplama, telefonla l Temel Hukuk ve Borçlar Hukuku 15 görüşme, l İş Hukuku SSK ve yazışma Bağ-Kur kuralları, Mevzuatı pazarlama, genel istatistiki 12 raporlar hazırlama ile ilgili eğitim verilmektedir.13 l Ticaret Hukuku l Eğitim Süreleri; Başlangıç, Orta Öncesi, Orta ve İleri l Muhasebe Denetimi 21 seviyereleri için 154 saat, 11 Haftadan oluşmaktadır. l Meslek Hukuku 9 günleri l Kurslarımız; hafta içi akşam Pzt.-Salı-Çarş.-Perş. saat 18:40-21:30 ile arasında yapılmakta, hafta sonları ise EĞİTİM BİRİMLERİMİZ Cumartesi günleri saat 13:00-18:00, Pazar günleri 09:30-15:30 TESMER Kadıköy Eğitim Birimi arasında gerçekleşmektedir. Ağırlıklı Dil Kurslarımızda katılımcılara HasanpaşalMah.İşletme Uzunçayır Cd. İngilizce No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Dinlediğini Telefon: (216) 545 35anlama 51 - 545(Listening 35 52 Comprehension), Konuşma (Speaking), incelemeAkademi (Reading Comprehension), TESMER Şişli EğitimMetin BirimiOkuma, / İSMMMO (Writing) becerileri Gayrettepe Yazma Mah. Yıldızposta Cad. No:48kazandırılmaktadır. Dedeman İş Hanı Kat:3 Devam zorunluluğu olan program , kursiyerlerini ingilizce Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 seviye belirleme ve çeşitli test-sınavlara da hazırlamaktadır. TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi l Katılımcıların, en çok 17’şer kişilik sınıflarda, eşit seviyede Mahmutbeyolması Cd. Arıkan İş Merkezi Şirinevler eğitimDağlar açısından büyük No.1 önemKat.3 taşımaktadır. Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI HAZIRLIK KURSLARI

llwww.istanbulsmmmodasi.org.tr Kurtuluş Cad. No:114 34375 Kurtuluş- Şişli/İstanbul

lTelefon: egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m 343 47 80

TÜRMOB TÜRMOB TÜRMOB TEMELTEMEL EĞİTİM VE STAJVEVEMERKEZİ TEMELEĞİTİM EĞİTİM STAJMERKEZİ MERKEZİ STAJ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI ==> SMMM STAJHAKKINDA BAŞLATMA

İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursumuzda Bir kurun tamamına SMMM SINAVIsuretiHAZIRLIK kayıt yaptırmak ile, kursa devamKURSLARI süresinin 150 saat ve üzerinde olması durumunda 3 ay, devam süresinin 113 saat ve EĞİTİMİN AMACI 2 ay staj süresinden sayılabilecektir. üzerinde olması durumunda YETERLİLİK Staja Başlama Sınavı Hazırlık Kurslarımızın amacı, Stajyer İki kur devam eden kursiyerlerimiz, kurs süresini 6temel aya kadar Adaylarınısaydırabilir. sınavlara tam olarak hazırlayabilmektir. Eğitim staj süresinden içeriği ve eğitim materyalleri tamamen bu amaca yönelik SINAVLARINA olarak hazırlanmıştır. İÇERİK l Temel muhasebe terimleri, GENEL BİLGİLER HAZIRLIK l Hafta İçi Kursları: HaftaBilanço, içi her gün saatleri l Finansal Tablolar (Gelir Tablosu, Nakit18.30-21.30 Akış Tablosu) arası vebilgi tümsistemi, program süresince genellikle l Muhasebe muhasebe kayıt tekniği 5 Cumartesi günü 14.00-18.00 arasında, Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim KURSLARI l Hizmet ve ticaretsaatleri işletmelerinde dönem içi işlemlerin birimlerinde devam etmektedir. muhasebeleştirilmesi l Hafta Sonu Kursları: Hafta Sonu (Cumartesi - Pazar l Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, günleri 10:00-18:30 saatleri arası) ve Hafta içi (9 gün l Operasyonel varlık ve borçların değerlemesi, 19:00-22:00 saatleri arası) Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim l Finansal tabloların analizi, oranlar ve nakit akış tablosu birimlerinde devam etmektedir. yardımı ile analiz, l Maliyet muhasebesi terimleri, maliyet muhasebesi problemleri, EĞİTİM KİTAPLARI SMMMmuhasebesi Staj Başlatma Sınavları Hazırlık Kurslarımızda, verilen l Yönetim terimleri, karar problemleri eğitimlere paralel içerikte hazırlanmış Muhasebe Uygulamaları ve BİRİMLERİMİZ Hukuk konuları ile ilgili konu anlatımlı ve örnek çözümler EĞİTİM içeren kitaplarımız, Deneme Sınavı Kitapçığı kursiyerlerimize TESMER Kadıköy Eğitim Birimi ücretsiz olarak basılı kitap halinde veya pdf şeklinde Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul verilmektedir. Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi STAJŞişli SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA Gayrettepe Cad.başlama No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3devam ToplamMah. 233Yıldızposta saat olan staja sınavı hazırlık kursuna süresinin saat 274 ve üzerinde Beşiktaş Telefon:200 (212) 42 22 olması durumunda 5 ay, 166 saat l Kurtuluş l www.istanbulsmmmodasi.org.tr Cad. No:114 34375 Kurtuluşm www.istanbulsmmmodasi.org.tr m Şişli/İstanbul Telefon: l egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) 343 47 80

İSTANBUL İSTANBUL SERBEST SERBESTMUHASEBECİ MUHASEBECİ MALİ MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLERODASI ODASI

TÜRMOB TÜRMOB TEMEL TEMELEĞİTİM EĞİTİMVEVESTAJ STAJMERKEZİ MERKEZİ İSTANBUL İSTANBULŞUBESİ ŞUBESİ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

ve üzerinde olması durumunda 4 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, kursa katıldıkları dönemde dosya başvurularının bulunması ve aynı dosya süresi içinde sınavı kazanarak stajlarını başlatmış olmaları gerekmektedir. İÇERİK DERS SAAT DERS Finansal Muhasebe 27 Vergi Mevzuatı İş Hukuku SGK Mevzuatı 9 Matematik Maliyet Muhasebesi 18 Ekonomi-Maliye Ticaret Hukuku 9 İnkılap Tarihi Borçlar Hukuku Finansal Raporlama Standartları 8 Türkçe Muhasebe Denetimi 21 İngilizce Finansal Tablolar Analizi 15 ETÜD DERSLERİ Meslek Hukuku 15

SAAT 18 7 21 7 9 6 7 36

İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL KURSLARI

EĞİTİM BİRİMLERİMİZ TESMER Kadıköy Eğitim Birimi Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Şişli Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Cd. Arıkan Dağlar İş Merkezi No.1 Kat.3 Şirinevler Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64 l www.istanbulsmmmodasi.org.tr

m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m l egitim@ismmmo.org.tr

SMMM STAJ BAŞLATMA SINAVI HAZIRLIK KURSLARI

26 m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

DERGİLERİMİZ YAYINDA MESLEKTAŞA REHBER OLAN DERGİLERİMİZİ WEB SİTEMİZDEN OKUYABİLİRSİNİZ

YAS AM

SAYI

ISSN: 1306-5653

78

YAYINLARIMIZ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

MESLEĞİMİZİN 30. YILI l DOSYA: RAYLARIN BÜYÜSÜ l PROF. DR. EMRE BURÇKİN: DİJİTALLEŞME MESLEĞİ KOLAYLAŞTIRACAK l RESİM TUTKUNU ALPER KARAKAŞ l GAZETECİ YAZAR ALİ AĞAOĞLU l SANATÇI ÖZGE ÖZBERK İLE SÖYLEŞİ l GEZİ: SAN FRANCISCO SOKAKLARI l İSTANBUL’UN KALBİ: BEYOĞLU

DERGİLERE ULAŞMAK İÇİN: https://goo.gl/2UnWjf

27


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MUHEL

YARIŞTA BİR ADIM

ÖNDE OLUN

e l r e l m i t i ğ e ı l a k Sertifi

n u ş o k e f e hed

MUHEL

BİLGİ VE SORULARINIZ İÇİN

tesmer.muhelproje@ismmmo.org.tr

İLETİŞİM BİLGİSİ KAYIT ADRESİ: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası, Kurtuluş Cad. No: 114 34375 Kurtuluş - Şişli / İSTANBUL, Telefon: (212) 315 84 00 EĞİTİM ADRESİ: İSMMMO Akademi, Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No: 48 Dedeman İş Hanı Kat: 3 Beşiktaş - İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39

28


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

GÜCÜMÜZ 

ORTAK AKIL  İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 29

Profile for Istanbul SMMM Odası

İSMMMO Bizden Haberler Sayı 370  

İSMMMO Bizden Haberler Sayı 370