__MAIN_TEXT__

Page 1

. BIZDEN HABERLER SAYI: 288

TARİH: 24 ARALIK 2018

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MESLEĞİN PAYDAŞLARI AYNI ÇALIŞTAYDA BULUŞTU YENI MESLEK MENSUPLARIMIZA ‘MERHABA’ DEDIK


İSMMMO

SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

SÜREKLİ MESLEKİ EĞİTİMLER ÜCRETSİZ OLMALIDIR Değerli Meslektaşlarım; Gelişimin bir parçası olduğuna inandığımız eğitimlerin ücretsiz olmasından yanayız. Geçen hafta sürekli mesleki eğitimlerin ücretsiz olması çağrısıyla bir açıklama paylaşmıştım. Bunu bu hafta ‘Bizden Haberler’deki köşemde de sizlere duyurmak istiyorum. “Kamuoyu’nun Değerli Paydaşları, 3568 sayılı Meslek Yasası’nda yapılan değişiklikle ‘Meslek mensuplarının, mesleki faaliyetlerini fiilen devam ettirmeleri için Birlik ve Odalar tarafından düzenlenecek mesleki geliştirme ve eğitim seminerlerine katılmaları zorunludur. Meslek içi eğitimle ilgili konular, eğitim programları ve süreleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir’ hükmü getirilmişti. Bilim ve teknolojideki hızlı değişim paralelinde toplumlar artık ‘kendini geliştiren’ ve ‘yaşam boyu öğrenme’ becerilerine sahip bireylere gereksinim duymaktadır. Yıllardır dile getirdiğimiz gibi; meslek mensubunun kendini geliştirmesinde en büyük adımlardan birisinin de ‘sürekli eğitim’ olacağını her platformda ifade ettik. Bu yüzdendir ki muhasebe mesleği açısından sürekli meslek içi eğitimler bir gereklilik ve zorunluluk haline gelmiştir. Kamuoyunda meslek unvanının kabul görmüşlüğü de dikkate alındığında meslek mensuplarının meslek saygınlığı ve mesleğe olan güven açısından sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri, becerilerini arttırmaları da gerekmektedir. Dolayısıyla değişimin bir parçası olduğuna inandığımız söz konusu eğitimlerin, bu bağlamda ÜCRETSİZ olmasından yanayız. Odalara üye aidatı ödeyen meslektaşlarımız için verilecek eğitimin uzmanlık alanlarıyla ilgili özel bir eğitim olmaması ve zorunlu bir eğitim olması da ÜCRETSİZ yapılmasının gerekliliğini açıklamaktadır. Göz ardı edilmeyecek bir başka husus ise eğitimlerle birlikte TÜRMOB üzerinde ciddi bir maliyetin ortaya çıkacağıdır. Bu maliyeti daha aza indirmek adına, bütçesi müsait olan Odalar maliyeti kendileri üstlenmeli, diğer Odalarda ise TÜRMOB tarafından karşılanması daha uygun olacaktır.” Başarılı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgi ve saygılarımla...

Yücel AKDEMİR Başkan

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLERDE BU HAFTA n Başkan’dan n Yeni Meslek Mensuplarımıza ‘Merhaba’ Dedik n Mesleğin Paydaşları Aynı Çalıştayda

İÇİNDEKİLER

n KGK Eğitimleri Devam Ediyor

2 4-8 9-17 18-20

n İmza Kampanyasına Büyük İlgi

21

n İSMMMO Eğitimleri Sürüyor...

22

n İSMMMO’dan Üyeleri İçin İndirim Anlaşmaları

23

n Ailemize Hoş Geldiniz

24

n Hedeflerinize Bizimle Ulaşabilirsiniz

25

n Dergilerimiz Yayında

26

n MUHEL’le Yarışta Bir Adım Önde

27

3


İSMMMO

RUHSAT TÖRENİ

BİZDEN HABERLER

İ Yeni meslek mensuplarımıza ‘merhaba’ dedik

SMMMO Hizmet ve Kültür Binası’nda 20 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen törende, mesleğe yeni giren meslek mensupları ruhsatlarına kavuştu.

Zorlu bir sınavı geri bırakarak ruhsatlarına kavuşan meslek mensupları, Oda Başkanımız Yücel Akdemir’in elinden ruhsatlarını teslim aldılar. Oda Başkanımız Yücel Akdemir’in konuşmasının

ardından video ile başlayan törenlerde, rezervasyon yapmış olan meslek mensupları arasında; en yüksek notu alan ve en genç üyelere oda tarafından hediyeler verildi.

4


İSMMMO

RUHSAT TÖRENİ

BİZDEN HABERLER

5


İSMMMO

RUHSAT TÖRENİ

BİZDEN HABERLER

6


İSMMMO

RUHSAT TÖRENİ

BİZDEN HABERLER

7


İSMMMO

RUHSAT TÖRENİ

BİZDEN HABERLER

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Mesleğin paydaşları aynı çalıştayda O

ÇALIŞTAY

damız, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV), Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi ve KGK’nın katkılarıyla düzenlenen “İlk Uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı” çalıştayı meslektaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Meslek mensuplarına, BOBİ niteliğindeki işletmelerin çalışanlarına ve akademisyenlere yönelik olan, 4 mesleki eğitim puanı içeren ve iki gün boyunca süren çalıştay, Sultanahmet’teki Marmara Üniversitesi Rektörlük Binasında düzenlendi.

9


İSMMMO

ÇALIŞTAY

BİZDEN HABERLER

Açılışta konuşan Oda Başkanımız Yücel Akdemir, mali müşavirlik meslek mensupların, kamunun ve bilim dünyasının ortak payda da önemli bir konu hakkında bir araya geldiğini vurguladı. Yücel Akdemir, “Bağımsız denetim de KGK sürecinde uygulamalar yavaş yavaş hayata geçiyor. Bağımsız denetçilik belgeleri alan meslektaşlarının süreçleri hemen hemen tamamlandı.

Bir taraftan da genç arkadaşlarımızın bağımsız denetimle ilgili süreçleri, sınavları devam ediyor. 2017’de BOBİ süreci başladı. Önemli iki noktası var, birincisi belirlenen standartlar, ikincisi de eğitim süreci. Eğitimin akademik meslek odaları ve üniversiteler tarafından verilmesinin daha doğru olacağını düşünmekteyim. Aksi takdirde çok farklı çelişkilerin yaşandığını görüyoruz.

Bunu her alana yaymanın doğru olmadığını düşünüyorum. Standartları oturtmak, yaymak için henüz erken. Tabii ki yaşanan sıkıntılar oldu. KGK’nın bu anlamda çok değerli çalışmaları var. Bağımsız denetçilikten kaynaklanan bir haksız rekabetin olduğunu biliyoruz. Rotasyondaki rakamlara bakıyoruz düştüğünü görüyoruz. Bağımsız denetim sıradan bir iş

10


İSMMMO

ÇALIŞTAY

BİZDEN HABERLER

değil, bağımsız denetimin bir maliyeti, standardı var. Bu konuda bir kalitenin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Değerli meslektaşlarım, sürekli eğitimleri yeni yeni gündemimize getiriyoruz ama daha bir hiçbir şey konuşmadığımız halde maalesef bu eğitimler ücretli olacak diye ortaya atılan durumlar var. Başkanlar Kurulu’nda da konuştum, Odamız 43

bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük akademik meslek odası. Verilecek sürekli eğitimin yaklaşık yüzde 35’i İstanbul’da. Bizim zorunlu eğitimlerimiz bizim diğer kurum ve kuruluşların eğitimlerine benzemiyor. Odalarımıza meslektaşlarımız zaten aidat ödüyorlar. Mesleğini icra eden meslektaşlarımıza bu eğitimleri ücretsiz vermemiz bizim görevimiz. TÜRMOB’a çıkacak olan maliyeti

ise üyesi sayısı yüksek olan odalar olarak biz karşılayalım dedik. Düşük olanları da TÜRMOB karşılasın dedik. Umarım doğru değerlendirip ortak bir noktada buluşuruz. Uzmanlık alanlarıyla ilgili hepimiz teknolojiden ve dijitalleşmeden etkileniyoruz. Biraz daha geleceği konuşmamız, geleceğe bakmamız gerekiyor. Aramızdaki haksız rekabetten doğan sorunları

11


İSMMMO

ÇALIŞTAY

BİZDEN HABERLER

sevgiyle, saygıyla ve dayanışma ile çözmemiz gerekiyor. Dünya tüm bu konuları çözmüş başka konuları tartışıyor. Dünya, teknoloji ve dijitalleşme, siber güvenlik, sanal para, bigdatanın altını ısrarla çizerek, konuşuyor. Biz de ülke olarak bunları yavaş yavaş konuşmaya başladık. Dileğim bu çalıştaylarla istediğimiz noktaya gelmemiz. Mesleğimiz bunu çok fazlasıyla hak ediyor”

diye konuştu. TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan da BOBİ FRS uygulamasını desteklediklerini, finansal raporlamada şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıran bir uygulama olarak gördüklerini ifade etti. Yontan sözlerine şöyle devam etti: “BOBİ FRS’ler bazı hususlarda tartışılsa da dünyanın konuştuğu muhasebe diline bizi kısmen dahi olsa yakınlaştıracak standartlardır.

BOBİ FRS ulusal düzeyde kabul görmekle birlikte tam set UFRS’YE geçişte hazırlık anlamında olumlu görmekteyiz. KGK ile uygulamalar ve özellikle meslek içi zorunlu ya da isteğe bağlı eğitimlerde TÜRMOB ile birlikte hareket etmesini yararlı görüyoruz ve buna hazır olduğumuzu bir kez daha bildirmek istiyorum. Meslek kuruluşlarından beklentilerimiz dünyadaki gelişmeleri ve uygulamaları takip

12


İSMMMO

ÇALIŞTAY

BİZDEN HABERLER

ederek, yeni gelişmelerle birlikte finansal raporlama, denetim ve kurumsallaşmanın faydalarını doğru aktarmaktır. Mevcudu koruma çabası ileriye adım atmamıza en büyük engel. O halde hep birlikte değişmeye, gelişmeye çalışacağız. Günümüzde artık, finansal tablo ve muhasebe uygulamaları salt vergi düzenlemeleri için değil, ticari kârın doğru ve dürüst bir şekilde gösterimi amacı ile yapılmaktadır. Marmara Üniversitesi İşletme

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Cömer ise çalıştayın akademisyenleri, uygulayıcıları ve düzenleyicileri bir araya getirdiğini, ilgili katılımların da bu sebeple değerli olduğunu söyledi. MÖDAV Başkanı Prof. Dr. Beyhan Marşap, yapılan çalışmalarla meslek mensuplarına ve akademisyenlere destek verdiklerini, bilimsel faaliyetlerin sürekli eğitimler çerçevesinde önemli olduğunu dile getirdi.

Kamu Gözetimi Kurumu Başkan Yardımcısı Murat Ünlü’de standartların sürükleyici bir kısmını BOBİ FRS’nin oluşturacağını söyleyerek, kurum olarak düzenlemeler yapacaklarını belirtti. İki gün boyunca devam eden çalıştaya çok sayıda meslek mensubu ve akademisyen katılım sağladı. Açılış oturumu dahil 7 oturumun gerçekleştiği çalıştayda konuşmacılara da desteklerinden dolayı plaketler verildi.

13


İSMMMO

ÇALIŞTAY

BİZDEN HABERLER

14


İSMMMO

ÇALIŞTAY

BİZDEN HABERLER

15


İSMMMO

ÇALIŞTAY

BİZDEN HABERLER

16


İSMMMO

ÇALIŞTAY

BİZDEN HABERLER

17


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

KGK eğitimleri O devam ediyor

damızın düzenlediği KGK Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara katılım belgeleri İSMMMO Akademi’de törenle verildi.

Eğitimlerini tamamlayan meslektaşlarımıza düzenlenen törenle Oda Başkanımız Yücel Akdemir tarafından sertifikaları verildi.

18


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

19


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

20


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İmza Kampanyasına Büyük İlgi! O

İMZA KAMPANYASI

damızın arabuluculuk yetkisi için Türkiye genelinde başlattığı imza kampanyası büyük ilgi gördü.

Odamızın SMMM unvanlı meslek mensuplarına arabuluculuk yetkisi tanınması amacıyla; arabuluculuk kanun ve yönetmeliklerinde değişiklik yapılması için,

Adalet Bakanlığı-Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü-Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na iletilmek üzere başlattığı imza kampanyası yoğun ilgiyle devam ediyor.

21


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSMMMO eğitimleri sürüyor... İ

EĞİTİM

SMMMO, meslektaş ve stajyerlerin Alanında uzman eğitimcilerin yer aldığı gelişimine yönelik eğitimlerine İstanbul’un birçok ilçesinde devam ediyor. eğitimlerde katılımlar yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Odamız ve TESMER İstanbul

Şubesinin ve ortak düzenlediği seminerler ve mesleki eğitimler alanında uzman eğitimcilerin katkılarıyla devam edecek.

TARİH

SAAT

İLÇE

KONU

YER

25.12.2018

14:00

ZEYTİNBURNU

USÜL İNCELEMELERİ

ZEYTİNBURNU TESMER

22


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSMMMO’dan Üyeleri İçin İndirimler

İ

SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, Bilişim kurumlarıyla yaptığı anlaşmalar sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor.

ANLAŞMALI KURUMLAR 4 EDM Bilişim 4 Tekklik Bulut ve İnternet Hizmetleri 4 1 Ekim Bilişim İnşaat ve Danışmanlık Hizmetleri, 4 Stratus Bilişim 4 SNC Bilgisayar DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANLAŞMA

https://form.ismmmo.org.tr/iak.asp?list=Bili%C5%9Fim

23


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

AİLEMİZE HOŞGELDİNİZ...

YENİ ÜYELER

İŞTE 18 ARALIK - 22 ARALIK 2018 TARIHLERINDE ARAMIZA KATILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN LISTESI...

BURCU MÜDERRİSOĞLU

ÖZDEN TURHAN

ÖZNUR KAYA

HANİFİ ÖZTÜRK

HÜLYA DEDİŞ KIRAR

TANER ÇETİNKAYA

24


İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ İSMMMO BİZDEN HABERLER MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MESLEK HAYATINIZDA

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞABİLİRSİNİZ www.istanbulsmmmodasi.org.tr

İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL Zİ MALİ MÜŞAVİRLER SERBEST MUHASEBECİ ODASI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODASI MALİ MÜŞAVİRLER

m

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

TÜRMOB TÜRMOB İSTANBUL İSTANBUL TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRMOB İSTANBUL TEMEL TEMEL EĞİTİM VE STAJVEMERKEZİ MUHASEBECİ SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİ EĞİTİM STAJ MERKEZİ SERBEST SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASIODASI MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL MALİ

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA ==> İŞLETME AĞIRLIKLI Toplam 178 saat olan SMMM yeterlilik sınavı hazırlık kursuna devam DİL durumunda KURSLARI süresinin 160İNGİLİZCE saat ve üzerinde olması 4 ay, 133 saat ve üzerinde EĞİTİMİN olması durumunda AMACI3 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, girecekleri İşletme Ağırlıklı İngilizce dil kurslarımızı diğerlerinden ayıran en sınava başvuru yaparken kursu tamamlamış olmaları gerekmektedir. önemli özellik kursların kaliteden ödün vermeden, sorumlu ve duyarlı eğitim anlayışıyla yürütülmesidir. İÇERİK DERS SAAT GENEL BİLGİLER l Finansall Muhasebe 302 dönem Kursumuz, Şubat ve Eylül dönemlerinde yılda l Finansalolarak Tablolaraçılmaktadır. Analizi 21 l Maliyet Muhasebesi l Mevcut İşletme veya İş İngilizcesi kurslarında27katılımcılara daha çok halkla ilişkiler, pazarlama ve satış elemanlarının 30 l Vergi Mevzuatı ihtiyaç duyacağı, mail alma, mail cevaplama, telefonla l Temel Hukuk ve Borçlar Hukuku 15 görüşme, l İş Hukuku SSK ve yazışma Bağ-Kur kuralları, Mevzuatı pazarlama, genel istatistiki 12 raporlar hazırlama ile ilgili eğitim verilmektedir.13 l Ticaret Hukuku l Eğitim Süreleri; Başlangıç, Orta Öncesi, Orta ve İleri l Muhasebe Denetimi 21 seviyereleri için 154 saat, 11 Haftadan oluşmaktadır. l Meslek Hukuku 9 günleri l Kurslarımız; hafta içi akşam Pzt.-Salı-Çarş.-Perş. saat 18:40-21:30 ile arasında yapılmakta, hafta sonları ise EĞİTİM BİRİMLERİMİZ Cumartesi günleri saat 13:00-18:00, Pazar günleri 09:30-15:30 TESMER Kadıköy Eğitim Birimi arasında gerçekleşmektedir. Ağırlıklı Dil Kurslarımızda katılımcılara HasanpaşalMah.İşletme Uzunçayır Cd. İngilizce No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Dinlediğini Telefon: (216) 545 35anlama 51 - 545(Listening 35 52 Comprehension), Konuşma (Speaking), incelemeAkademi (Reading Comprehension), TESMER Şişli EğitimMetin BirimiOkuma, / İSMMMO (Writing) becerileri Gayrettepe Yazma Mah. Yıldızposta Cad. No:48kazandırılmaktadır. Dedeman İş Hanı Kat:3 Devam zorunluluğu olan program , kursiyerlerini ingilizce Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 seviye belirleme ve çeşitli test-sınavlara da hazırlamaktadır. TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi l Katılımcıların, en çok 17’şer kişilik sınıflarda, eşit seviyede Mahmutbeyolması Cd. Arıkan İş Merkezi Şirinevler eğitimDağlar açısından büyük No.1 önemKat.3 taşımaktadır. Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI HAZIRLIK KURSLARI

llwww.istanbulsmmmodasi.org.tr Kurtuluş Cad. No:114 34375 Kurtuluş- Şişli/İstanbul

lTelefon: egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m 343 47 80

TÜRMOB TÜRMOB TÜRMOB TEMELTEMEL EĞİTİM VE STAJVEVEMERKEZİ TEMELEĞİTİM EĞİTİM STAJMERKEZİ MERKEZİ STAJ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI ==> SMMM STAJHAKKINDA BAŞLATMA

İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursumuzda Bir kurun tamamına SMMM SINAVIsuretiHAZIRLIK kayıt yaptırmak ile, kursa devamKURSLARI süresinin 150 saat ve üzerinde olması durumunda 3 ay, devam süresinin 113 saat ve EĞİTİMİN AMACI 2 ay staj süresinden sayılabilecektir. üzerinde olması durumunda YETERLİLİK Staja Başlama Sınavı Hazırlık Kurslarımızın amacı, Stajyer İki kur devam eden kursiyerlerimiz, kurs süresini 6temel aya kadar Adaylarınısaydırabilir. sınavlara tam olarak hazırlayabilmektir. Eğitim staj süresinden içeriği ve eğitim materyalleri tamamen bu amaca yönelik SINAVLARINA olarak hazırlanmıştır. İÇERİK l Temel muhasebe terimleri, GENEL BİLGİLER HAZIRLIK l Hafta İçi Kursları: HaftaBilanço, içi her gün saatleri l Finansal Tablolar (Gelir Tablosu, Nakit18.30-21.30 Akış Tablosu) arası vebilgi tümsistemi, program süresince genellikle l Muhasebe muhasebe kayıt tekniği 5 Cumartesi günü 14.00-18.00 arasında, Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim KURSLARI l Hizmet ve ticaretsaatleri işletmelerinde dönem içi işlemlerin birimlerinde devam etmektedir. muhasebeleştirilmesi l Hafta Sonu Kursları: Hafta Sonu (Cumartesi - Pazar l Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, günleri 10:00-18:30 saatleri arası) ve Hafta içi (9 gün l Operasyonel varlık ve borçların değerlemesi, 19:00-22:00 saatleri arası) Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim l Finansal tabloların analizi, oranlar ve nakit akış tablosu birimlerinde devam etmektedir. yardımı ile analiz, l Maliyet muhasebesi terimleri, maliyet muhasebesi problemleri, EĞİTİM KİTAPLARI SMMMmuhasebesi Staj Başlatma Sınavları Hazırlık Kurslarımızda, verilen l Yönetim terimleri, karar problemleri eğitimlere paralel içerikte hazırlanmış Muhasebe Uygulamaları ve BİRİMLERİMİZ Hukuk konuları ile ilgili konu anlatımlı ve örnek çözümler EĞİTİM içeren kitaplarımız, Deneme Sınavı Kitapçığı kursiyerlerimize TESMER Kadıköy Eğitim Birimi ücretsiz olarak basılı kitap halinde veya pdf şeklinde Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul verilmektedir. Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi STAJŞişli SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA Gayrettepe Cad.başlama No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3devam ToplamMah. 233Yıldızposta saat olan staja sınavı hazırlık kursuna süresinin saat 274 ve üzerinde Beşiktaş Telefon:200 (212) 42 22 olması durumunda 5 ay, 166 saat l Kurtuluş l www.istanbulsmmmodasi.org.tr Cad. No:114 34375 Kurtuluşm www.istanbulsmmmodasi.org.tr m Şişli/İstanbul Telefon: l egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) 343 47 80

İSTANBUL İSTANBUL SERBEST SERBESTMUHASEBECİ MUHASEBECİ MALİ MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLERODASI ODASI

TÜRMOB TÜRMOB TEMEL TEMELEĞİTİM EĞİTİMVEVESTAJ STAJMERKEZİ MERKEZİ İSTANBUL İSTANBULŞUBESİ ŞUBESİ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

ve üzerinde olması durumunda 4 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, kursa katıldıkları dönemde dosya başvurularının bulunması ve aynı dosya süresi içinde sınavı kazanarak stajlarını başlatmış olmaları gerekmektedir. İÇERİK DERS SAAT DERS Finansal Muhasebe 27 Vergi Mevzuatı İş Hukuku SGK Mevzuatı 9 Matematik Maliyet Muhasebesi 18 Ekonomi-Maliye Ticaret Hukuku 9 İnkılap Tarihi Borçlar Hukuku Finansal Raporlama Standartları 8 Türkçe Muhasebe Denetimi 21 İngilizce Finansal Tablolar Analizi 15 ETÜD DERSLERİ Meslek Hukuku 15

SAAT 18 7 21 7 9 6 7 36

İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL KURSLARI

EĞİTİM BİRİMLERİMİZ TESMER Kadıköy Eğitim Birimi Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Şişli Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Cd. Arıkan Dağlar İş Merkezi No.1 Kat.3 Şirinevler Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64 l www.istanbulsmmmodasi.org.tr

m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m l egitim@ismmmo.org.tr

SMMM STAJ BAŞLATMA SINAVI HAZIRLIK KURSLARI

25 m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

DERGİLERİMİZ YAYINDA MESLEKTAŞA REHBER OLAN DERGİLERİMİZİ WEB SİTEMİZDEN OKUYABİLİRSİNİZ

YAS AM

İ S TA N B U L S E R B E S T M U H A S E B E C İ M A L İ M Ü Ş AV İ R L E R O D A S I ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT S www.istanbulsmmmodasi.org.tr

MALİ

76

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

ÇÖZÜM YIL: 28 YEAR: 28

www.istanbulsmmmodasi.org.tr

148

YAYINLARIMIZ

SAYI

ISSN: 1306-5653

ISSN 1303 - 5444

TEMMUZ - AĞUSTOS 2018 July - August 2018

148

GELECEK ONLARIN

l DOSYA: TÜRKİYE’DE AFET GERÇEĞİ l ZİRVEDEKİLER: PROF. DR. E. ERTUĞRUL KARSAK VE PROF. DR. VOLKAN DEMİR l GAZETECİ BİLAL EMİN TURAN  l DARÜLACEZE’NİN MELEĞİ l İSTANBUL’UN ‘FATİH’İ l KÖLN’DE TARİH VE LEZZET TURU l DEPRESYONA DİKKAT l DİJİTAL OYUNA FUTBOL AÇILIMI 

DERGİLERE ULAŞMAK İÇİN: https://goo.gl/2UnWjf

26


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MUHEL

YARIŞTA BİR ADIM

ÖNDE OLUN

e l r e l m i t i ğ e ı l a k Sertifi

n u ş o k e f e hed

MUHEL

BİLGİ VE SORULARINIZ İÇİN

tesmer.muhelproje@ismmmo.org.tr

İLETİŞİM BİLGİSİ KAYIT ADRESİ: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası, Kurtuluş Cad. No: 114 34375 Kurtuluş - Şişli / İSTANBUL, Telefon: (212) 315 84 00 EĞİTİM ADRESİ: İSMMMO Akademi, Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No: 48 Dedeman İş Hanı Kat: 3 Beşiktaş - İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39

27


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

GÜCÜMÜZ 

ORTAK AKIL  İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 28

Profile for Istanbul SMMM Odası

İSMMMO Bizden Haberler Sayı 288  

İSMMMO Bizden Haberler Sayı 288