__MAIN_TEXT__

Page 1

. BIZDEN HABERLER SAYI: 287

TARİH: 18 ARALIK 2018

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

AİLEMİZE YENİ KATILANLARI KUCAKLADIK

‘GELECEĞİN MESLEĞİNİ HEP BİRLİKTE YARATALIM’

Lise öğrencilerine mesleğimizi anlattık


İSMMMO

SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

MESLEĞİN DEĞİŞİMİ, GELİŞİMİ VE SORUMLULUKLAR... Değerli Meslektaşlarım; Tüm ilçelerimizdeki eğitimlerimiz yoğun katılımlarla devam ediyor. Yeni yıldaki e-uygulamalar ve usul incelemeleri eğitimleri, alanındaki uzman eğitmenlerle devam ediyor. Eğitim rezervasyonlarınızı web sitemiz üzerinden yaptırabilirsiniz. Bildiğiniz üzere VUK 486 no’lu tebliğ 17 Aralık 2018 tarihlindeki 30273 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Defter Beyan Sistemi için mükelleflerin başvurusu ; Bu sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bugün dahil) www. defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir. 01.01.2018 tarihinden itibaren serbest meslek erbapları ve basit usule tabi mükellefler defter beyan sistemi üzerinden ticari belge kayıtlarını yaparak defterlerini tutup, beyannamelerini oluşturmaya başladılar. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ve noterlerin defter beyan sistemi üzerindeki kayıt ve defter tutma yükümlülükleri 01.01.2019 tarihi itibariyle başlayacak olup başvurularını; Kendileri veya 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenledikleri meslek mensupları aracılığıyla yapabileceklerdir. Maliye Bakanlığı; elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkilidir.” Yukarıda sözü geçen tebliğ uygulaması kapsamında elektronik ortamda yapılacak denetim uygulamalarındaki sorumlulukların büyük olması sebebiyle; bundan sonraki süreçte de tutulması zorunlu olan defterdeki ticari belge kayıtlarının sistem üzerine girişlerinin daha dikkat edilerek yapılması, serbest meslek erbabı, basit usul ve işletme esasına tabi mükelleflerin; alış ve satışları dahil olmak üzere tüm belgelerinin defterlere; muhasebenin temel prensipleri doğrultusunda (özellikle dönemsellik) kayıt altına alınması çok büyük önem arz etmektedir. Mesleğimiz değişiyor ve gelişiyor. Dijital ortamda yapılan muhasebe, hayatımızı bir taraftan kolaylaştırırken diğer taraftan da büyük sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Bu kapsamda değerlendirildiğinde; sadece defter tasdik ücretleri üzerinden Mali Müşavirlik Mesleğinin yapılamayacağı gözle görünür bir gerçektir. Vergi için değil, bilgi için muhasebe yapılması gerekliliği, güçlerin birleştirilerek kurumsallaşmanın sağlanması, muhasebe ücretlerinin arttırılması gereklidir. Bu doğrultuda mesleğimize, verdiğimiz hizmetin kalitesi ve memnuniyeti çok daha fazla artacaktır. Ayrıca bu hafta sonu Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, MÖDAV ile birlikte düzenleyeceğimiz “İlk Uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Çalıştayı”na siz değerli meslektaşlarımızı bekliyoruz. Çalıştay’da özellikle meslek mensuplarımıza, BOBİ niteliğindeki işletmelerin çalışanlarına ve akademisyenlere yönelik olup katılımcılara 4 mesleki eğitim puanı içeren katılım belgesi verilecektir. Başarılı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgi ve saygılarımla...

Yücel AKDEMİR Başkan

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLERDE BU HAFTA n Başkan’dan n Yeni Meslek Mensuplarımızla Bir Aradayız n Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Çalıştayı

4-11 12

n Geleceğin mesleğini hep birlikte yaratalım

13-17

n Liselilere Mesleğimizi Anlattık

18-20

n İmza Kampanyasına Büyük İlgi

21

n Meslektaşlar Kahvaltıda Bir Arada

18-23

n İSMMMO Eğitimleri Sürüyor...

25-37

n İSMMMO’dan Üyeleri İçin İndirim Anlaşmaları n Ailemize Hoş Geldiniz

İÇİNDEKİLER

2

38 39-40

n Hedeflerinize Bizimle Ulaşabilirsiniz

41

n Dergilerimiz Yayında

42

n MUHEL’le Yarışta Bir Adım Önde

43

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İ Yeni meslek mensuplarımızla bir aradayız

SMMMO Hizmet ve Kültür Binası’nda 12-13 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen törenlerde, mesleğe yeni giren meslek mensupları ruhsatlarına kavuştu.

RUHSAT TÖRENİ

12 aralık 2018

Zorlu bir sınavı geri bırakarak ruhsatlarına kavuşan meslek mensupları, Oda Başkanımız Yücel Akdemir’in elinden ruhsatlarını teslim aldılar. Oda Başkanımız Yücel Akdemir’in konuşmasının

ardından video ile başlayan törenlerde, rezervasyon yapmış olan meslek mensupları arasında; en yüksek notu alan ve en genç üyelere oda tarafından hediyeler verildi.

4


İSMMMO

RUHSAT TÖRENİ

BİZDEN HABERLER

12 aralık 2018

5


İSMMMO

RUHSAT TÖRENİ

BİZDEN HABERLER

12 aralık 2018

6


İSMMMO

RUHSAT TÖRENİ

BİZDEN HABERLER

12 aralık 2018

7


İSMMMO

RUHSAT TÖRENİ

BİZDEN HABERLER

13 aralık 2018

8


İSMMMO

RUHSAT TÖRENİ

BİZDEN HABERLER

13 aralık 2018

9


İSMMMO

RUHSAT TÖRENİ

BİZDEN HABERLER

13 aralık 2018

10


İSMMMO

RUHSAT TÖRENİ

BİZDEN HABERLER

13 aralık 2018

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İlk Uygulama Yılında

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı

ÇALIŞTAY

Çalıştayı

21-22 Aralık 2018 Marmara Üniversitesi, Rektörlük Konferans Salonu, Sultanahmet İstanbul bobifrs.etkinlik.marmara.edu.tr

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Geleceğin mesleğini hep birlikte yaratalım O

SEMİNER

damızın gerçekleştirdiği dönem sonu semineri, mali idare ve meslektaşları bir araya getirdi. “Güncel Mevzuat Değişiklikleri Işığında Dönem Sonunda Dikkat Edilmesi Gereken Vergi ve Muhasebe Uygulamaları-Vergi İncelemelerine Alınma Kriterleri ve İnceleme Süreci” başlığıyla Cevahir Otelde düzenlenen seminerde, konunun uzmanı temsilcilerin katılımı ile güncel uygulamalara ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. Seminerde açış konuşması gerçekleştiren Oda Başkanımız Yücel Akdemir, bir yılın daha sonuna geldiğimizi hatırlatarak, 2015 yılında bu yana meslekteki değişimin ve geçiş sürecinin devam edeceğini ifade etti.

13


İSMMMO

SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Bilinen yöntemlerinin yerini başka düzenlemelere bırakacağını ifade eden Akdemir, “Yöntemler ve araçlar değişti, sadece değişiklikler kâğıt üzerinde değil, bakıyorsunuz makbuzlar elektronik ortamda

düzenleniyor. Bunlar fırsatlar ama sıkıntıları da olacaktır. İş artık elektronik denetime kadar geldi. Birileri bizi yukarlardan gözetliyor. Yaptığımız işle ilgili gerçekleştirdiğimiz işlemlerle ilgili

sorgulanmak yerine bize saygı göstermeniz gerekiyor. Saygının bir parçası olarak yaptığımız işin riski belli, ama bir taraftan da yaptığımız sigortayı biz gider yazamayacağız. Bunları hep birlikte aşacağız.

14


İSMMMO

SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Bir geçiş dönemi. Mevcut işlerimizden olmadan geleceğe kendimizi hazırlamamız lazım. Gelecekteki tablo şu; yakın zamanda fatura, fiş girme kalkıyor. Bundan sonra defter tutan, beyanname muhasebeciliği değil, müşavirlik yapan, danışmanlık yapan, raporlama yapan uzmanlık alanları olan meslek mensupları olacağız. Bunlar sadece serbest çalışan arkadaşlarımızla ilgili değil, bütün meslektaşlarımız için geçerli. Firmalar artık uzmanlık alanları olan meslek mensubunu tercih ediyor. Artık her şeyi bilen muhasebeci aramıyorlar. O yüzden geleceğe kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Devlet bu konuda hazırlıklarını

yapmış durumda ve e-denetime hazırlar. Bizimde e-muhasebeye, e-raporlamaya, e-müşavirliğe hazır olmamız gerekiyor. Gelecek sene sorunlarımızın çözümü adına çok ciddi bir adım atıyoruz. Zorunlu eğitim yönetmeliğimiz resmî gazetede yayınladı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Gelecek sene zorunlu eğitimlerimiz var. Yaptığımız tespitle kendi içimizdeki haksız rekabetle ve ücretle ilgili birtakım sıkıntıların işinin başında durmayan arkadaşlardan kaynaklandığını gösteriyor. 2019’dan itibaren yılda 10 saat temel, 10 saat buna benzer eğitimlere tüm meslek mensubu gelmek zorunda. Gelmeyenler 2020’de bürolarını kapatacaklar.

Aldığımız eğitimlerle kendi içimizdeki sıkıntıları aşarız ve çözeriz. Ama en temel çözüm sevgi, saygı ve dayanışmadan geçiyor. Temennim yeni yılda dayanışmayı, sevgi, saygıyı daha da birbirimize göstermemiz ve ülkemiz, mesleğimiz için aydınlık bir yıl olur” diye konuştu. Dünyada ve Türkiye’de dijitalleşme sürecinin adım adım tamamlandığını ifade eden İSMMMO Kurucu Onursal Başkanı ve TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan’da bu durumdan en çok etkilenen mesleklerin başında muhasebe mesleği geldiğini vurguladı. Arıkan, “TÜRMOB ve odalarımızda bu süreci yakında takip ediyor. İstanbul Odamızın birçok seminerinde dijitalleşme ve teknoloji

15


İSMMMO

SEMİNER

BİZDEN HABERLER

süreçleri her defasında ele alıyoruz. Dolayısıyla bizim sormamız gereken soru ve bu değişim ve dönüşüme nasıl ayak uyduracağımızdır. Hepimiz bu süreci iyi düşünmek zorundayız. Güçlerimizi birleştirerek kurumsal yapılarımızı mutlaka yaratmalıyız. TÜRMOB’da kendi bünyesinde e-birlik projesiyle uzun süredir

çalışmalar yürütüyor. Özellikle mesleğin temel sorunlarından birisi olan haksız rekabet ile ilgili e-birlikte model olduğunu biliyoruz. Meslek mensupları şifreli şekilde sözleşmelerini buradan girebiliyorlar. Vergi dairesi ile ilgili aramızdaki entegrasyonu bu yolla mutlaka sağlayacağız. Bu sağlandığı zaman haksız rekabet

konusunu daha az konuşacağız diye düşünüyoruz” dedi. Vergi Denetim Kurulu İst. Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Eren Yeşilyurt’ta, “Vergi matrahlarının tespit edilmesinden dönem sonu işlemlerinin önemini hepimiz biliyoruz. Özellikle 2018 yılının sonuna geldiğimiz bir dönemde bu seminerin

16


İSMMMO

SEMİNER

BİZDEN HABERLER

çok faydalı olacağını düşünüyorum. Vergi incelemeleri süreci ile ilgili olarak da kurumumuzla birlikte bazı atladığımız noktalar elbette var. Bizler kanunun ön gördüğü düzenlemelerin yapılması konusunda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz ancak bizde 8500 üzerinde üyesi olan bir kurumuz. Ayrıca bu süreçlerde yardımlarınızı bekliyoruz. Odamız, TÜRMOB ve kuru-

mumuz olarak ortak amacımız, verginin doğru bir şekilde hazineye intikal etmesidir. Biz bunu kamu çatısı altında yaparken, sizlerde özel sektör çatısında hizmet etmektesiniz. Dolayısıyla sizleri bizlerden farklı görmüyoruz. Bu amaçla sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum” diye sözlerini tamamladı. Açış konuşmalarının ardından devam eden seminerde Odamızın Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar

Tunç oturum başkanlığı yaparken, TÜRMOB Genel Saymanı Emre Kartaloğlu ve Vergi Başmüfettişi İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkan Yardımcısı Emre Renda yaptıkları sunumlar ve verdikleri bilgilerle katkı sağladılar. Seminerin sonunda yer alan soru-cevap kısmında birçok soruyu yanıtlayan konuşmacılara katılımlarından dolayı teşekkür edilerek plaketleri verildi.

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Lise öğrencilerine mesleğimizi anlattık Ş

ETKİNLİK

ehit Erhan Dündar Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin düzenlediği kariyer günü söyleşisine katılan Oda Başkanımız Yücel Akdemir, mali müşavirlik mesleği ile ilgili merak edilenleri ve gençlerin meslek seçimlerinde nelere dikkat etmesi gerektiğine dair bilgi verdi. Sultangazi ilçesinde gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak katılan Oda Başkanımız Yücel Akdemir, İSMMMO’dan ve mesleğin kuruluş aşamasından günümüze kadar birçok konu hakkında konuşurken, meslek seçiminde eğitimin önemine değindi.

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

ETKİNLİK

Odamızın Sultangazi ilçe temsilcisi Hüseyin Arslan ve meslektaşlarında katılım sağladığı etkinlikte öğrenciler tarafından ilgiyle ve coşkuyla karşılanan Oda Başkanımız Yücel Akdemir, 2 yıllık öğretim programlarının yeterli olmadığını belirterek muhasebe eğitimi alan öğrencilerin lisans mezunu olmalarının önemine işaret etti. Etkinlik, soru cevap bölümüyle son buldu.

19


İSMMMO

ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

20


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İmza Kampanyasına Büyük İlgi! O

İMZA KAMPANYASI

damızın arabuluculuk yetkisi için Türkiye genelinde başlattığı imza kampanyası büyük ilgi gördü.

Odamızın SMMM unvanlı meslek mensuplarına arabuluculuk yetkisi tanınması amacıyla; arabuluculuk kanun ve yönetmeliklerinde değişiklik yapılması için,

Adalet Bakanlığı-Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü-Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na iletilmek üzere başlattığı imza kampanyası yoğun ilgiyle devam ediyor.

21


İSMMMO

ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

Ebru Sanatı Sanatseverlerle Buluştu

E

bru sanatçısı Sıdıka Ardal’ın birbirinden çarpıcı ebrularından oluşan ilk kişisel sergisi, Odamızın Sergi Salonu’nda sanat severlerle buluştu.

Uzun yıllar bankacılık sektöründe çalıştıktan sonra, 2006 yılında geleneksel sanatlarımız içinde çok özel bir yeri olan ebru sanatıyla ilgilenmeye başlayan Sıdıka Ardal, yoğunlaştırılmış su üzerine geleneksel boyaları gül dalı ve at kılından yapılan fırçalarla aktarırken, öd, tarak ve bız kullanarak nakışlar elde edip kâğıda geçirirken, renklerin ve dalgaların ritmine sükûnetini başarıyla kattı.

22


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Meslektaşlar kahvaltıda bir arada

KAHVALTI

EMİNÖNÜ

İ

SMMMO İlçe Temsilciliklerinde düzenlenen kahvaltıda, çok sayıda meslektaş bir araya geldi.

Meslektaşların bir araya geldiği ve mevzuat konuları hakkında eğitimler aldıkları kahvaltılı eğitimler devam ediyor. Alanında uzman

eğitmenlerin verdiği sunumlarla mesleğe dair bilgilerin giderildiği kahvaltılara çok sayıda meslektaş ilgi gösterdi.

23


İSMMMO

KAHVALTI

BİZDEN HABERLER

EMİNÖNÜ

24


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSMMMO eğitimleri sürüyor... ATA Ş E H İ R

İ EĞİTİM

SMMMO, meslektaş ve stajyerlerin gelişimine yönelik eğitimlerine İstanbul’un birçok ilçesinde devam ediyor. Alanında uzman eğitimcilerin yer aldığı eğitimlerde katılımlar yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Odamız ve TESMER İstanbul

Şubesinin ve ortak düzenlediği seminerler ve mesleki eğitimler alanında uzman eğitimcilerin katkılarıyla sürecek.

25


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

BAHÇELİEVLER

26


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

BAKIRKÖY

27


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

BEYOĞLU

28


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

B üyükçekme c e - B eylikdüzü E senyurt- Ç atal c a - Av c ılar

29


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

ÇEKMEKÖY

30


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

G A Z İ O S M A N PA Ş A

31


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

SİLİVRİ

32


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

TUZLA

33


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

ÜMRANİYE

34


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

K A RTA L

35


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

ÜSKÜDAR

36


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

KAĞITHANE

37


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSMMMO’dan Üyeleri İçin İndirimler

İ

SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, sportif tesislerle yaptığı anlaşmalar sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor.

ANLAŞMALI KURUMLAR 4 Lets Fit Maltepe 4 Aikido Şişli. Akademi

Detaylı BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANLAŞMA

https://form.ismmmo.org.tr/iak.asp?list=Sportif%20Tesis

38


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

AİLEMİZE HOŞGELDİNİZ...

YENİ ÜYELER

İşte 10 ARALIK - 18 ARALIK 2018 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

arzu alagaş

ayşe torun

candoğan iltir

cihan ilaslan

deniz kabuk

faruk çilek

fatma ceylan

fehmi deniz yalçın

gülay demirtaş

hakan yılmaz

39


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

AİLEMİZE HOŞGELDİNİZ...

YENİ ÜYELER

İşte 10 ARALIK - 18 ARALIK 2018 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

hanifi öztürk

hasan akgün

hülya dediş kırar

mahmut özkolukısa

mehmet olgun elmas

müge yüce

nazik çetin

recep taşkın

yavuz alacaatlı

yusuf çatalbaş

40


İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ İSMMMO BİZDEN HABERLER MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MESLEK HAYATINIZDA

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞABİLİRSİNİZ www.istanbulsmmmodasi.org.tr

İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL Zİ MALİ MÜŞAVİRLER SERBEST MUHASEBECİ ODASI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODASI MALİ MÜŞAVİRLER

m

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

TÜRMOB TÜRMOB İSTANBUL İSTANBUL TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRMOB İSTANBUL TEMEL TEMEL EĞİTİM VE STAJVEMERKEZİ MUHASEBECİ SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİ EĞİTİM STAJ MERKEZİ SERBEST SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASIODASI MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL MALİ

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA ==> İŞLETME AĞIRLIKLI Toplam 178 saat olan SMMM yeterlilik sınavı hazırlık kursuna devam DİL durumunda KURSLARI süresinin 160İNGİLİZCE saat ve üzerinde olması 4 ay, 133 saat ve üzerinde EĞİTİMİN olması durumunda AMACI3 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, girecekleri İşletme Ağırlıklı İngilizce dil kurslarımızı diğerlerinden ayıran en sınava başvuru yaparken kursu tamamlamış olmaları gerekmektedir. önemli özellik kursların kaliteden ödün vermeden, sorumlu ve duyarlı eğitim anlayışıyla yürütülmesidir. İÇERİK DERS SAAT GENEL BİLGİLER l Finansall Muhasebe 302 dönem Kursumuz, Şubat ve Eylül dönemlerinde yılda l Finansalolarak Tablolaraçılmaktadır. Analizi 21 l Maliyet Muhasebesi l Mevcut İşletme veya İş İngilizcesi kurslarında27katılımcılara daha çok halkla ilişkiler, pazarlama ve satış elemanlarının 30 l Vergi Mevzuatı ihtiyaç duyacağı, mail alma, mail cevaplama, telefonla l Temel Hukuk ve Borçlar Hukuku 15 görüşme, l İş Hukuku SSK ve yazışma Bağ-Kur kuralları, Mevzuatı pazarlama, genel istatistiki 12 raporlar hazırlama ile ilgili eğitim verilmektedir.13 l Ticaret Hukuku l Eğitim Süreleri; Başlangıç, Orta Öncesi, Orta ve İleri l Muhasebe Denetimi 21 seviyereleri için 154 saat, 11 Haftadan oluşmaktadır. l Meslek Hukuku 9 günleri l Kurslarımız; hafta içi akşam Pzt.-Salı-Çarş.-Perş. saat 18:40-21:30 ile arasında yapılmakta, hafta sonları ise EĞİTİM BİRİMLERİMİZ Cumartesi günleri saat 13:00-18:00, Pazar günleri 09:30-15:30 TESMER Kadıköy Eğitim Birimi arasında gerçekleşmektedir. Ağırlıklı Dil Kurslarımızda katılımcılara HasanpaşalMah.İşletme Uzunçayır Cd. İngilizce No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Dinlediğini Telefon: (216) 545 35anlama 51 - 545(Listening 35 52 Comprehension), Konuşma (Speaking), incelemeAkademi (Reading Comprehension), TESMER Şişli EğitimMetin BirimiOkuma, / İSMMMO (Writing) becerileri Gayrettepe Yazma Mah. Yıldızposta Cad. No:48kazandırılmaktadır. Dedeman İş Hanı Kat:3 Devam zorunluluğu olan program , kursiyerlerini ingilizce Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 seviye belirleme ve çeşitli test-sınavlara da hazırlamaktadır. TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi l Katılımcıların, en çok 17’şer kişilik sınıflarda, eşit seviyede Mahmutbeyolması Cd. Arıkan İş Merkezi Şirinevler eğitimDağlar açısından büyük No.1 önemKat.3 taşımaktadır. Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI HAZIRLIK KURSLARI

llwww.istanbulsmmmodasi.org.tr Kurtuluş Cad. No:114 34375 Kurtuluş- Şişli/İstanbul

lTelefon: egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m 343 47 80

TÜRMOB TÜRMOB TÜRMOB TEMELTEMEL EĞİTİM VE STAJVEVEMERKEZİ TEMELEĞİTİM EĞİTİM STAJMERKEZİ MERKEZİ STAJ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI ==> SMMM STAJHAKKINDA BAŞLATMA

İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursumuzda Bir kurun tamamına SMMM SINAVIsuretiHAZIRLIK kayıt yaptırmak ile, kursa devamKURSLARI süresinin 150 saat ve üzerinde olması durumunda 3 ay, devam süresinin 113 saat ve EĞİTİMİN AMACI 2 ay staj süresinden sayılabilecektir. üzerinde olması durumunda YETERLİLİK Staja Başlama Sınavı Hazırlık Kurslarımızın amacı, Stajyer İki kur devam eden kursiyerlerimiz, kurs süresini 6temel aya kadar Adaylarınısaydırabilir. sınavlara tam olarak hazırlayabilmektir. Eğitim staj süresinden içeriği ve eğitim materyalleri tamamen bu amaca yönelik SINAVLARINA olarak hazırlanmıştır. İÇERİK l Temel muhasebe terimleri, GENEL BİLGİLER HAZIRLIK l Hafta İçi Kursları: HaftaBilanço, içi her gün saatleri l Finansal Tablolar (Gelir Tablosu, Nakit18.30-21.30 Akış Tablosu) arası vebilgi tümsistemi, program süresince genellikle l Muhasebe muhasebe kayıt tekniği 5 Cumartesi günü 14.00-18.00 arasında, Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim KURSLARI l Hizmet ve ticaretsaatleri işletmelerinde dönem içi işlemlerin birimlerinde devam etmektedir. muhasebeleştirilmesi l Hafta Sonu Kursları: Hafta Sonu (Cumartesi - Pazar l Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, günleri 10:00-18:30 saatleri arası) ve Hafta içi (9 gün l Operasyonel varlık ve borçların değerlemesi, 19:00-22:00 saatleri arası) Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim l Finansal tabloların analizi, oranlar ve nakit akış tablosu birimlerinde devam etmektedir. yardımı ile analiz, l Maliyet muhasebesi terimleri, maliyet muhasebesi problemleri, EĞİTİM KİTAPLARI SMMMmuhasebesi Staj Başlatma Sınavları Hazırlık Kurslarımızda, verilen l Yönetim terimleri, karar problemleri eğitimlere paralel içerikte hazırlanmış Muhasebe Uygulamaları ve BİRİMLERİMİZ Hukuk konuları ile ilgili konu anlatımlı ve örnek çözümler EĞİTİM içeren kitaplarımız, Deneme Sınavı Kitapçığı kursiyerlerimize TESMER Kadıköy Eğitim Birimi ücretsiz olarak basılı kitap halinde veya pdf şeklinde Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul verilmektedir. Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi STAJŞişli SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA Gayrettepe Cad.başlama No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3devam ToplamMah. 233Yıldızposta saat olan staja sınavı hazırlık kursuna süresinin saat 274 ve üzerinde Beşiktaş Telefon:200 (212) 42 22 olması durumunda 5 ay, 166 saat l Kurtuluş l www.istanbulsmmmodasi.org.tr Cad. No:114 34375 Kurtuluşm www.istanbulsmmmodasi.org.tr m Şişli/İstanbul Telefon: l egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) 343 47 80

İSTANBUL İSTANBUL SERBEST SERBESTMUHASEBECİ MUHASEBECİ MALİ MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLERODASI ODASI

TÜRMOB TÜRMOB TEMEL TEMELEĞİTİM EĞİTİMVEVESTAJ STAJMERKEZİ MERKEZİ İSTANBUL İSTANBULŞUBESİ ŞUBESİ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

ve üzerinde olması durumunda 4 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, kursa katıldıkları dönemde dosya başvurularının bulunması ve aynı dosya süresi içinde sınavı kazanarak stajlarını başlatmış olmaları gerekmektedir. İÇERİK DERS SAAT DERS Finansal Muhasebe 27 Vergi Mevzuatı İş Hukuku SGK Mevzuatı 9 Matematik Maliyet Muhasebesi 18 Ekonomi-Maliye Ticaret Hukuku 9 İnkılap Tarihi Borçlar Hukuku Finansal Raporlama Standartları 8 Türkçe Muhasebe Denetimi 21 İngilizce Finansal Tablolar Analizi 15 ETÜD DERSLERİ Meslek Hukuku 15

SAAT 18 7 21 7 9 6 7 36

İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL KURSLARI

EĞİTİM BİRİMLERİMİZ TESMER Kadıköy Eğitim Birimi Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Şişli Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Cd. Arıkan Dağlar İş Merkezi No.1 Kat.3 Şirinevler Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64 l www.istanbulsmmmodasi.org.tr

m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m l egitim@ismmmo.org.tr

SMMM STAJ BAŞLATMA SINAVI HAZIRLIK KURSLARI

41 m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

DERGİLERİMİZ YAYINDA MESLEKTAŞA REHBER OLAN DERGİLERİMİZİ WEB SİTEMİZDEN OKUYABİLİRSİNİZ

YAS AM

İ S TA N B U L S E R B E S T M U H A S E B E C İ M A L İ M Ü Ş AV İ R L E R O D A S I ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT S www.istanbulsmmmodasi.org.tr

MALİ

75

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

ÇÖZÜM YIL: 28 YEAR: 28

www.istanbulsmmmodasi.org.tr

148

YAYINLARIMIZ

SAYI

ISSN: 1306-5653

ISSN 1303 - 5444

TEMMUZ - AĞUSTOS 2018 July - August 2018

148

PLASTİK İSTİLASI l DOSYA: HAYDİ TÜRKİYE’Yİ KEŞFE ÇIKALIM l TZOB BAŞKANI BAYRAKTAR: TARIMA ÖNCELİK VERİLMELİ l GAZETECİ TALİP YILMAZ SÖYLEŞİSİ l OYUNCU RÜÇHAN ÇALIŞKUR: OYUNCULUK O OLABİLMEKTİR l KARİYER: YEŞİL YAKALILARIN DEVRİ l RENKLİ YAŞAM: FOLKLOR İLE 32 FESTİVAL

DERGİLERE ULAŞMAK İÇİN: https://goo.gl/2UnWjf

42


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MUHEL

YARIŞTA BİR ADIM

ÖNDE OLUN

e l r e l m i t i ğ e ı l a k Sertifi

n u ş o k e f e hed

MUHEL

BİLGİ VE SORULARINIZ İÇİN

tesmer.muhelproje@ismmmo.org.tr

İLETİŞİM BİLGİSİ KAYIT ADRESİ: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası, Kurtuluş Cad. No: 114 34375 Kurtuluş - Şişli / İSTANBUL, Telefon: (212) 315 84 00 EĞİTİM ADRESİ: İSMMMO Akademi, Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No: 48 Dedeman İş Hanı Kat: 3 Beşiktaş - İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39

43


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

GÜCÜMÜZ 

ORTAK AKIL  İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 44

Profile for Istanbul SMMM Odası

İSMMMO Bizden Haberler Sayı 287  

İSMMMO Bizden Haberler Sayı 287