__MAIN_TEXT__

Page 1

. BIZDEN HABERLER SAYI: 284

TARİH: 27 KASIM 2018

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

GELECEĞİN MESLEĞİNİ İNŞAA EDİYORUZ


İSMMMO

SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

EĞİTİMLERLE MESLEĞİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ… Değerli Meslektaşlarım; Gerek Temel Bilirkişilik Eğitimleri gerekse Konkordato Danışmanlığı ve Konkordato Komiserliği eğitimleriyle dopdolu bir hafta geçirdik. Mesleğimizin yeni uzmanlık alanlarındaki değişiklikler ve mevzuat uygulamaları hakkındaki özellikli durumlar ile ilgili uzmanlık eğitimlerimize devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere; Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 22.11.2018 tarihinde 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre Türk parasına uyarlanacak sözleşmelere ilişkin damga vergisi uygulaması hakkında Damga Vergisi Sirküleri yayınlandı. İlgili sirkülerin sonuç ve değerlendirme kapsamında; Belli parayı ihtiva eden sözleşmeler Damga Vergisi Kanunu ya da özel kanunlarda herhangi bir istisna hükmü yer almadığı sürece nispi damga vergisine tabi bulunmaktadır. Belli parayı ihtiva eden sözleşmelerin değiştirilmesi halinde ise değişikliğe ilişkin kâğıdın, artan tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Bu çerçevede, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında döviz cinsinden düzenlenmiş olan sözleşmelerin bedellerinin Türk Lirası (TL) olarak yeniden belirlenmesine ilişkin düzenlenen kağıtların; - Sözleşmelerin diğer maddelerinde (taraf, süre uzatımı, yeni iş ilavesi vb.) bir değişiklik yapılmaksızın münhasıran bedele ilişkin düzenleme yapılması, - Yapılacak değişiklik sonrası Türk Lirası cinsinden belirlenecek toplam bedelin, ilk sözleşmede yer alan döviz cinsinden bedel ile değişikliğe ilişkin kâğıdın düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen cari döviz satış kurunun çarpımı suretiyle bulunacak tutarı geçmemesi, - İlk sözleşmeye atıf yapılmış olması … şartlarını birlikte taşıması halinde, söz konusu değişikliğe ilişkin kağıtlardan ayrıca damga vergisi aranılmayacak. Öte yandan, sözleşme bedelinin Türk Lirasına uyarlanmasına yönelik düzenlenen kâğıdın, yabancı para ile düzenlenen sözleşmenin diğer maddelerinde bir değişiklik yapılmaksızın, düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kurlarına göre hesaplanacak tutardan daha yüksek bir bedel içermesi durumunda, ilk sözleşmedeki damga vergisinin azami tutardan ödenmemiş olması kaydıyla, artan tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gereklidir. KGK bağımsız denetçilerin sürekli eğitimi için Finansal Raporlama Standartları (TFRS ve BOBİ FRS Kapsamında – 30 kredi) Seçilmiş Finansal Raporlama Standartları – 14 kredi, Finansal Analiz ve Planlama – 7 kredi, Bağımsız Denetimde Etik – 7 kredi eğitimlerimiz devam ediyor. 10 Aralık 2018 tarihi için rezervasyonlarını açtığımız “Bağısız Denetimde Etik”, 15 Aralık 2018 tarihli Finansal Analiz ve Planlama, 12-13-14-19-20 Aralık 2018 tarihli Finansal Raporlama Standartları (TFRS ve BOBİ FRS Kapsamında) ve 26-27 Aralık 2018 tarihli Seçilmiş Finansal Raporlama Standartları konulu eğitimlerimize başvurular için web sitemizden detaylı bilgiyi temin edebilir ve kayıt yaptırabilirsiniz. Bilirkişilik Temel Eğitimleri, Konkordato Danışmanlık ve Komiserlik eğitimlerimiz devam ediyor, kayıtlar için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bu hafta bilirkişilik temel eğitimleri ve konkordato eğitimlerini tamamlayan meslektaşlarımızla sertifika törenlerinde bir araya geldik. Mart 2019 döneminde sınava girecek olan stajyerlerimiz için 13 Aralık’ta başlayacak 2018/5. SMMM yeterlilik kurslarımıza kayıtlar başlamıştır. Yine 2018/3. Dönem için 8 Aralık’ta başlayacak olan stajyer adaylarının katılabileceği staj başlatma hazırlık kursları için kayıtlar alınmaya başlanmıştır. 29 Kasım 2018 tarihinde İSMMMO Merkez ‘de düzenlenecek ve KGK ‘da destekleyici kredi sağlayacak olan, Kurumsallaşma Komitemiz tarafından hazırlanan “Dijital Dönüşüm Sürecinde Muhasebe Mesleğinde Kurumsallaşma-2” konulu panel düzenlenecektir. Değişen İş Hayatında Meslek Mensubunun Kendisini Yeniden Yapılandırması, Küçük ve Orta Ölçekli Muhasebe Firmalarında Kurumsal Yaklaşım, Meslek Mensuplarında Kurumsallaşmamanın Sonuçları, Gelecekteki Meslek – Meslekteki Gelecek ve Muhasebe Mesleğinde Şirketleşme ve Gider Paylaşımı Yol Haritası konu başlıklarının işleneceği panele, web sitemizden rezervasyon yaptırabilirsiniz. Başarılı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgi ve saygılarımla.

Yücel AKDEMİR Başkan

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLERDE BU HAFTA n Başkan’dan

2

n Bilirkişilikte Son Başvuru: 30 Kasım

4-5

n Bilirkişilik’te Katılım Belgeleri Verildi

6-7

n Bilirkişilik Temel Eğitim Ön Başvuruları 8 n İmza Kampanyasına Büyük İlgi n Odamız Etik Sempozyumu’ndaydı n Dijital Dönüşüm Sürecinde Muhasebe Mesleğinde Kurumsallaşma-2 n Konkordato Eğitim Sertifikaları Verildi n ‘Tüm Yönleriyle MERSİS Uygulamaları Soru ve Cevaplar’ Semineri

İÇİNDEKİLER

n İSMMMO Eğitimlere Devam Ediyor...

9 10-11 12 13-14 15

16-19

n İSMMMO’dan Üyeleri İçin İndirim Anlaşmaları

20

n Ailemize Hoş Geldiniz

21

n Hedeflerinize Bizimle Ulaşabilirsiniz

22

n Dergilerimiz Yayında

23

n MUHEL’le Yarışta Bir Adım Önde

24

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Bilirkişilikte Son Başvuru: 30 Kasım A

dalet Bakanlığı’na başvuruda bulunarak yetki alan Odamız ‘Bilirkişilik Temel Eğitimi’ programı ile ilgili eğitimlerine devam ediyor. 30 Kasım 2018’in son başvuru tarihi olarak belirlenmesiyle birlikte Odamız, ilçe eğitim birimlerinde çalışmalarını sürdürüyor.

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK

SÜREKLİ EĞİTİMLERİ İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK

SÜREKLİ EĞİTİMLERİ

EĞİTİM

BA ĞI MS I Z DE NE T İ MDE E T İ K

2018 yılının en son Bilirkişilik eğitimi başvuru tarihi 30 Kasım olarak belirlendi. Başvurucular, “e-Devlet”te Adalet Bakanlığının sunduğu hizmetler bölümünden “elektronik imza” veya “mobil imza” ile giriş yapacaları “UYAP Bilirkişi Portal Girişi”nden işlemlerini gerçekleştirecek. Bilirkişilik ile ilgili ilçe eğitim birimlerinde çalışmalarını sürdüren Odamız, alanında uzman akademisyenlerle meslektaşlarına on sekiz saati teori ve altı 4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

EĞİTİM

saati de uygulama eğitimi sunuyor. Eğitimlerle ilgili odamızın web sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığından almış olduğumuz yetki dahilinde ve akademik iş birliklerimiz ile güçlendirerek oluşturulan “Bilirkişilik Temel Eğitimi” programımız, eğitim almak isteyen bütün meslektaşlarımızı memnun edecek şekilde hazırlamış bulunmaktayız. Sınıflarımızı İstanbul’un çeşitli bölgelerindeki eğitim birimlerimizde ve mümkün olduğunca sizlerin zaman ve yer

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ https://www.kisa.link/LmAF

beklentilerinize de uygun olacak şekilde oluşturabilmemiz için kesin kayıtlar ön başvuru alınarak yapılacaktır. Her zaman olduğu gibi Bilirkişilik Temel Eğitimlerinde de en yüksek memnuniyeti sağlayarak, zamanında bu eğitimleri tamamlamanız ve düzenlemelere uygun şekilde eğitim tamamlama belgeleriniz için biz hazırız.”

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Bilirkişilik’te Katılım Belgeleri Verildi T R A K YA

O EĞİTİM

damızın düzenlediği Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifika programını başarıyla tamamlayanlara katılım belgeleri verildi. Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunarak yetki alan Odamız ‘Bilirkişilik Temel Eğitimi’ programı ile ilgili eğitimlerine devam ediyor. On sekiz saati teori ve altı saati de uygulama eğitimleri alan meslektaşlarımıza düzenlenen törenle sertifikalar verildi.

6


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

T R A K YA

7


BILIRKIŞI TEMEL EĞITIM

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

ÖN BAŞVURULARI

İ STA N B U L SE RB E S T M U H A S E B E C İ M A L İ M Ü Ş AV İ R L E R O D A S I ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

BILIRKIŞI TEMEL EĞITIM

EĞİTİM

ÖN BAŞVURULARI

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

https://www.kisa.link/LmAX

https://www.kisa.link/LmAY

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İmza Kampanyasına Büyük İlgi! O

İMZA KAMPANYASI

damızın arabuluculuk yetkisi için Türkiye genelinde başlattığı imza kampanyası büyük ilgi gördü.

Odamızın SMMM unvanlı meslek mensuplarına arabuluculuk yetkisi tanınması amacıyla; arabuluculuk kanun ve yönetmeliklerinde değişiklik yapılması için,

Adalet Bakanlığı-Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü-Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na iletilmek üzere başlattığı imza kampanyası yoğun ilgiyle devam ediyor.

9


İSMMMO

SEMPOZYUM

BİZDEN HABERLER

Odamız Etik Sempozyumu’ndaydı

O

damız Mesleki Etik Komitesi üyeleri Ankara’da HUEM, TOSYÖV ve TÜRMOB tarafından düzenlenen “Etik İş – İşte Etik” sempozyumuna katıldı.

Oda Saymanımız Cemile Kuzu’nun ve Etik Komitesi üyelerinin katılım sağladığı sempozyumda; İşletmecilikte Meslek Etiği, Etik Kültür ve Yolsuzlukla Mücadele; Muhasebe Mesleğinin Rolü, TÜRMOB Muhasebe Meslek Etik Çalışmaları ve Etik Eğitimleri, Gazetecilik ve Medya Etiği ve Meslek Etikleri ve Hekimlik Mesleği ve Tıp

Etiği konuları konuşuldu. TOSYÖV Başkanı Ş. Nezih Kuleyin, HÜEM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kılıç, TÜRMOB Başkanı A. Masis Yontan ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Eski Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan’ın açılış konuşması yaptığı sempozyum yoğun bir katılımla gerçekleşti.

10


İSMMMO

SEMPOZYUM

BİZDEN HABERLER

11


İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE MUHASEBE MESLEĞİNDE KURUMSALLAŞMA-2 İSMMMO K URUMSALL A ŞM A KOMİTE Sİ Ç ALIŞM A SIDIR 29 Kasım 2018 Perşembe, 13:30 -18:30, İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası OTURUM - I 13:30 -14:00

• Açılış Konuşmaları Cemal KARAOĞLU, İSMMMO Kurumsallaşma Komitesi Başkanı • Protokol Konuşmaları Yücel AKDEMİR, İSMMMO Başkanı

14:00 -14:15

• Kısa Film – Gösterim (1)

14:15 - 15:00

• Değişen İş Hayatında Meslek Mensubunun Kendisini Yeniden Yapılandırması

Erol DEMİREL, İSMMMO Başkan Yardımcısı 15:00 - 15:30

• Küçük ve Orta Ölçekli Muhasebe Firmalarında Kurumsal Yaklaşım

KOMİTELERDEN

SMMM. Dr. Defne UZUNHASANOĞLU 15:30- 15:45

• Soru ve Cevaplar

OTURUM - I 15:45- 16:00

Çay - Kahve Arası

13:30 -14:00

• Açılış Konuşmaları

OTURUM - II

Cemal KARAOĞLU, İSMMMO Kurumsallaşma Komitesi Başkanı

16:00 – 16:15

• Protokol Konuşmaları • Kısa Film – Gösterim (2) Yücel AKDEMİR, İSMMMO Başkanı

16:15 – 16:45 14:00 -14:15 14:15 - 15:00 16:45 – 17:15 15:00 - 15:30 17:15 – 18:00 15:30- 15:45

15:4518:00- 16:00 18:30 OTURUM - II

• Meslek Mensuplarında Kurumsallaşmamanın Sonuçları • Kısa Film – Gösterim (1) Prof. Dr. Fatma AYANOĞLU , Marmara Üniv. İşletme Fakültesi • Değişen İş Hayatında Meslek Mensubunun Kendisini Yeniden Yapılandırması • Gelecekteki Meslek – Meslekteki Gelecek Erol DEMİREL, İSMMMO Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan DEMİR, Galatasaray Üniversitesi • Küçük ve Orta Ölçekli Muhasebe Firmalarında Kurumsal Yaklaşım • Muhasebe Mesleğinde Şirketleşme ve Gider Paylaşımı Yol Haritası SMMM. Dr. Defne UZUNHASANOĞLU Sibel TURGUTLU, İSMMMO Komite Üyesi • Soru ve Cevaplar Erkan SOYÇELİK, İSMMMO Komite Üyesi

- Kahve Arası •Çay Soru ve Cevaplar

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Konkordato Eğitim Sertifikaları Verildi KADIKÖY

EĞİTİM

O

damızın düzenlediği Konkordato ve Konkordato Komiserliği Eğitim Programını başarıyla tamamlayanlara katılım belgeleri Eğitim Birimlerinde verildi. Odamız ‘Konkordato ve Konkordato Komiserliği Eğitim Programı’ ile ilgili eğitimlerine devam ediyor. 13


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

KADIKÖY

14


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSMMMO eğitimleri sürüyor... İ

SMMMO, meslektaş ve stajyerlerin gelişimine yönelik eğitimlerine İstanbul’un birçok ilçesinde devam ediyor.

Alanında uzman eğitimcilerin yer aldığı eğitimlerde katılımlar yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Odamız ve TESMER İstanbul

Şubesinin ve ortak düzenlediği seminerler ve mesleki eğitimler alanında uzman eğitimcilerin katkılarıyla devam edecek.

EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİM

TARİH

İLÇE

EĞITIM KONUSU YER

SAAT

28.11.2018 SULTANBEYLİ KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI

MANOLYA CAFE

09:30

29.11.2018 SARIYER

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

14:00

29.11.2018 BAYRAMPAŞA E-UYGULAMALAR

RAMADA ENCORE HOTEL

10:00

29.11.2018 SİLİVRİ

SİLİVRİ BELEDİYE MECLİS SALONU 10:00

E-UYGULAMALAR E-UYGULAMALAR

REZERVASYON VE BİLGİ İÇİN: https://goo.gl/SULveB

16


İSMMMO

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

BİZDEN HABERLER

TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

SEMINER BAYRAMPAŞA ODA TEMSİLCİLİĞİ

E-UYGUL AMAL AR & Mİ DEFTER BEYAN SİSTE • konuşmacılar

29.11.2018 PERŞEMBE 10.00-13.00 RAMADA ENCORE HOTEL

İnci ŞALCI İSMMMO Eğitim Müdürü

• eğİTİM KONULARI

EĞİTİM

4 E-Fatura ve özellikli konular 4 E-Defter ve özellikli konular 4 E-Arşiv fatura 4 Taslaktaki E-arşiv 50.000 TL fatura sınırı 4 E-İrsaliyedeki yeni süreçler 4 E-Tebliğ taslağındaki yeni uygulamalar 4 Taslaktaki E-fatura ve E-defter 5 milyon sınırı 4 E-müstahsil makbuzu ve E-smm 4 E-Uygulamalar muhafaza ve ibraz yükümlülükleri 4 Defter Beyan Sistemi ile ilgili güncel değişiklikler ve pratik çözüm yolları

ADRES: YENIDOĞAN MAHALLESI, ŞHT. NACI ÇAKAR SK. NO:11, 34030 BAYRAMPAŞA/ISTANBUL

17


İSMMMO

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

BİZDEN HABERLER

TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

S E M IN E R SARIYER ODA TEMSİLCİLİĞİ

E-UYGUL AMAL AR & Mİ DEFTER BEYAN SİSTE • konuşmacılar

29.11.2018 PERŞEMBE 14.00-17.00 IŞIK ÜNİVERSİTESİ MASLAK KAMPÜSÜ

İnci ŞALCI İSMMMO Eğitim Müdürü

• eğİTİM KONULARI

EĞİTİM

4 E-Fatura ve özellikli konular 4 E-Defter ve özellikli konular 4 E-Arşiv fatura 4 Taslaktaki E-arşiv 50.000 TL fatura sınırı 4 E-İrsaliyedeki yeni süreçler 4 E-Tebliğ taslağındaki yeni uygulamalar 4 Taslaktaki E-fatura ve E-defter 5 milyon sınırı 4 E-müstahsil makbuzu ve E-smm 4 E-Uygulamalar muhafaza ve ibraz yükümlülükleri 4 Defter Beyan Sistemi ile ilgili güncel değişiklikler ve pratik çözüm yolları

ADRES:MASLAK MAHALLESI, BÜYÜKDERE CD. NO: 106, 34485 SARIYER/ISTANBUL

18


İSMMMO

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

BİZDEN HABERLER

TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

S E MINER SILIVRI ODA TEMSILCILIĞI

E-UYGUL AMAL AR & Mİ DEFTER BEYAN SİSTE • konuşmacılar

29.11.2018 PERŞEMBE 10.00-13.00 SİLİVRİ BELEDİYESİ MECLİS SALONU

Mustafa GÜN TESMER Eğitmeni

• eğITIM KONULARI

EĞİTİM

4 E-Fatura ve özellikli konular 4 E-Defter ve özellikli konular 4 E-Arşiv fatura 4 Taslaktaki E-arşiv 50.000 TL fatura sınırı 4 E-İrsaliyedeki yeni süreçler 4 E-Tebliğ taslağındaki yeni uygulamalar 4 Taslaktaki E-fatura ve E-defter 5 milyon sınırı 4 E-müstahsil makbuzu ve E-smm 4 E-Uygulamalar muhafaza ve ibraz yükümlülükleri 4 Defter Beyan Sistemi ile ilgili güncel değişiklikler ve pratik çözüm yolları

ADRES: ALIBEY MAHALLESI TURGUT ÖZAL BULVARI NO:3 34570 SILIVRI / ISTANBUL

19


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSMMMO’dan Üyeleri İçin İndirimler

İ

SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, Bilişim kurumlarıyla yaptığı anlaşmalar sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor.

ANLAŞMALI KURUMLAR 4 Edm Bilişim 4 Tekklik Bulut ve İnternet Hizmetleri 4 1 Ekim Bilişim İnşaat ve Danışmanlık Hizmetleri 4 Stratus Bilişim 4 Snc Bilgisayar DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANLAŞMA

https://form.ismmmo.org.tr/iak.asp?list=Bili%C5%9Fim

20


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

AİLEMİZE HOŞGELDİNİZ...

YENİ ÜYELER

İŞTE 20 KASIM - 26 KASIM 2018 TARIHLERINDE ARAMIZA KATILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN LISTESI...

AYÇA FİLİZ

AYŞE ÖZTÜRK

DİDEM ERDEM YALLI

KÜRŞAT EKEN

MUAMMER BÜYÜKKAPANCI

MİRAY ERDEN GAŞ

ÖMER FARUK TİRYAKİ

ÖMER BİLGEN

SERAP YÜCAL

ZEHRA GÜL

21


İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ İSMMMO BİZDEN HABERLER MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MESLEK HAYATINIZDA

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞABİLİRSİNİZ www.istanbulsmmmodasi.org.tr

İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL Zİ MALİ MÜŞAVİRLER SERBEST MUHASEBECİ ODASI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODASI MALİ MÜŞAVİRLER

m

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

TÜRMOB TÜRMOB İSTANBUL İSTANBUL TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRMOB İSTANBUL TEMEL TEMEL EĞİTİM VE STAJVEMERKEZİ MUHASEBECİ SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİ EĞİTİM STAJ MERKEZİ SERBEST SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASIODASI MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL MALİ

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA ==> İŞLETME AĞIRLIKLI Toplam 178 saat olan SMMM yeterlilik sınavı hazırlık kursuna devam DİL durumunda KURSLARI süresinin 160İNGİLİZCE saat ve üzerinde olması 4 ay, 133 saat ve üzerinde EĞİTİMİN olması durumunda AMACI3 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, girecekleri İşletme Ağırlıklı İngilizce dil kurslarımızı diğerlerinden ayıran en sınava başvuru yaparken kursu tamamlamış olmaları gerekmektedir. önemli özellik kursların kaliteden ödün vermeden, sorumlu ve duyarlı eğitim anlayışıyla yürütülmesidir. İÇERİK DERS SAAT GENEL BİLGİLER l Finansall Muhasebe 302 dönem Kursumuz, Şubat ve Eylül dönemlerinde yılda l Finansalolarak Tablolaraçılmaktadır. Analizi 21 l Maliyet Muhasebesi l Mevcut İşletme veya İş İngilizcesi kurslarında27katılımcılara daha çok halkla ilişkiler, pazarlama ve satış elemanlarının 30 l Vergi Mevzuatı ihtiyaç duyacağı, mail alma, mail cevaplama, telefonla l Temel Hukuk ve Borçlar Hukuku 15 görüşme, l İş Hukuku SSK ve yazışma Bağ-Kur kuralları, Mevzuatı pazarlama, genel istatistiki 12 raporlar hazırlama ile ilgili eğitim verilmektedir.13 l Ticaret Hukuku l Eğitim Süreleri; Başlangıç, Orta Öncesi, Orta ve İleri l Muhasebe Denetimi 21 seviyereleri için 154 saat, 11 Haftadan oluşmaktadır. l Meslek Hukuku 9 günleri l Kurslarımız; hafta içi akşam Pzt.-Salı-Çarş.-Perş. saat 18:40-21:30 ile arasında yapılmakta, hafta sonları ise EĞİTİM BİRİMLERİMİZ Cumartesi günleri saat 13:00-18:00, Pazar günleri 09:30-15:30 TESMER Kadıköy Eğitim Birimi arasında gerçekleşmektedir. Ağırlıklı Dil Kurslarımızda katılımcılara HasanpaşalMah.İşletme Uzunçayır Cd. İngilizce No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Dinlediğini Telefon: (216) 545 35anlama 51 - 545(Listening 35 52 Comprehension), Konuşma (Speaking), incelemeAkademi (Reading Comprehension), TESMER Şişli EğitimMetin BirimiOkuma, / İSMMMO (Writing) becerileri Gayrettepe Yazma Mah. Yıldızposta Cad. No:48kazandırılmaktadır. Dedeman İş Hanı Kat:3 Devam zorunluluğu olan program , kursiyerlerini ingilizce Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 seviye belirleme ve çeşitli test-sınavlara da hazırlamaktadır. TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi l Katılımcıların, en çok 17’şer kişilik sınıflarda, eşit seviyede Mahmutbeyolması Cd. Arıkan İş Merkezi Şirinevler eğitimDağlar açısından büyük No.1 önemKat.3 taşımaktadır. Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI HAZIRLIK KURSLARI

llwww.istanbulsmmmodasi.org.tr Kurtuluş Cad. No:114 34375 Kurtuluş- Şişli/İstanbul

lTelefon: egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m 343 47 80

TÜRMOB TÜRMOB TÜRMOB TEMELTEMEL EĞİTİM VE STAJVEVEMERKEZİ TEMELEĞİTİM EĞİTİM STAJMERKEZİ MERKEZİ STAJ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI ==> SMMM STAJHAKKINDA BAŞLATMA

İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursumuzda Bir kurun tamamına SMMM SINAVIsuretiHAZIRLIK kayıt yaptırmak ile, kursa devamKURSLARI süresinin 150 saat ve üzerinde olması durumunda 3 ay, devam süresinin 113 saat ve EĞİTİMİN AMACI 2 ay staj süresinden sayılabilecektir. üzerinde olması durumunda YETERLİLİK Staja Başlama Sınavı Hazırlık Kurslarımızın amacı, Stajyer İki kur devam eden kursiyerlerimiz, kurs süresini 6temel aya kadar Adaylarınısaydırabilir. sınavlara tam olarak hazırlayabilmektir. Eğitim staj süresinden içeriği ve eğitim materyalleri tamamen bu amaca yönelik SINAVLARINA olarak hazırlanmıştır. İÇERİK l Temel muhasebe terimleri, GENEL BİLGİLER HAZIRLIK l Hafta İçi Kursları: HaftaBilanço, içi her gün saatleri l Finansal Tablolar (Gelir Tablosu, Nakit18.30-21.30 Akış Tablosu) arası vebilgi tümsistemi, program süresince genellikle l Muhasebe muhasebe kayıt tekniği 5 Cumartesi günü 14.00-18.00 arasında, Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim KURSLARI l Hizmet ve ticaretsaatleri işletmelerinde dönem içi işlemlerin birimlerinde devam etmektedir. muhasebeleştirilmesi l Hafta Sonu Kursları: Hafta Sonu (Cumartesi - Pazar l Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, günleri 10:00-18:30 saatleri arası) ve Hafta içi (9 gün l Operasyonel varlık ve borçların değerlemesi, 19:00-22:00 saatleri arası) Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim l Finansal tabloların analizi, oranlar ve nakit akış tablosu birimlerinde devam etmektedir. yardımı ile analiz, l Maliyet muhasebesi terimleri, maliyet muhasebesi problemleri, EĞİTİM KİTAPLARI SMMMmuhasebesi Staj Başlatma Sınavları Hazırlık Kurslarımızda, verilen l Yönetim terimleri, karar problemleri eğitimlere paralel içerikte hazırlanmış Muhasebe Uygulamaları ve BİRİMLERİMİZ Hukuk konuları ile ilgili konu anlatımlı ve örnek çözümler EĞİTİM içeren kitaplarımız, Deneme Sınavı Kitapçığı kursiyerlerimize TESMER Kadıköy Eğitim Birimi ücretsiz olarak basılı kitap halinde veya pdf şeklinde Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul verilmektedir. Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi STAJŞişli SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA Gayrettepe Cad.başlama No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3devam ToplamMah. 233Yıldızposta saat olan staja sınavı hazırlık kursuna süresinin saat 274 ve üzerinde Beşiktaş Telefon:200 (212) 42 22 olması durumunda 5 ay, 166 saat l Kurtuluş l www.istanbulsmmmodasi.org.tr Cad. No:114 34375 Kurtuluşm www.istanbulsmmmodasi.org.tr m Şişli/İstanbul Telefon: l egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) 343 47 80

İSTANBUL İSTANBUL SERBEST SERBESTMUHASEBECİ MUHASEBECİ MALİ MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLERODASI ODASI

TÜRMOB TÜRMOB TEMEL TEMELEĞİTİM EĞİTİMVEVESTAJ STAJMERKEZİ MERKEZİ İSTANBUL İSTANBULŞUBESİ ŞUBESİ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

ve üzerinde olması durumunda 4 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, kursa katıldıkları dönemde dosya başvurularının bulunması ve aynı dosya süresi içinde sınavı kazanarak stajlarını başlatmış olmaları gerekmektedir. İÇERİK DERS SAAT DERS Finansal Muhasebe 27 Vergi Mevzuatı İş Hukuku SGK Mevzuatı 9 Matematik Maliyet Muhasebesi 18 Ekonomi-Maliye Ticaret Hukuku 9 İnkılap Tarihi Borçlar Hukuku Finansal Raporlama Standartları 8 Türkçe Muhasebe Denetimi 21 İngilizce Finansal Tablolar Analizi 15 ETÜD DERSLERİ Meslek Hukuku 15

SAAT 18 7 21 7 9 6 7 36

İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL KURSLARI

EĞİTİM BİRİMLERİMİZ TESMER Kadıköy Eğitim Birimi Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Şişli Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Cd. Arıkan Dağlar İş Merkezi No.1 Kat.3 Şirinevler Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64 l www.istanbulsmmmodasi.org.tr

m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m l egitim@ismmmo.org.tr

SMMM STAJ BAŞLATMA SINAVI HAZIRLIK KURSLARI

22 m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

DERGİLERİMİZ YAYINDA MESLEKTAŞA REHBER OLAN DERGİLERİMİZİ WEB SİTEMİZDEN OKUYABİLİRSİNİZ

YAS AM

İ S TA N B U L S E R B E S T M U H A S E B E C İ M A L İ M Ü Ş AV İ R L E R O D A S I ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT S www.istanbulsmmmodasi.org.tr

MALİ

75

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

ÇÖZÜM YIL: 28 YEAR: 28

www.istanbulsmmmodasi.org.tr

148

YAYINLARIMIZ

SAYI

ISSN: 1306-5653

ISSN 1303 - 5444

TEMMUZ - AĞUSTOS 2018 July - August 2018

148

PLASTİK İSTİLASI l DOSYA: HAYDİ TÜRKİYE’Yİ KEŞFE ÇIKALIM l TZOB BAŞKANI BAYRAKTAR: TARIMA ÖNCELİK VERİLMELİ l GAZETECİ TALİP YILMAZ SÖYLEŞİSİ l OYUNCU RÜÇHAN ÇALIŞKUR: OYUNCULUK O OLABİLMEKTİR l KARİYER: YEŞİL YAKALILARIN DEVRİ l RENKLİ YAŞAM: FOLKLOR İLE 32 FESTİVAL

DERGİLERE ULAŞMAK İÇİN: https://goo.gl/2UnWjf

23


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MUHEL

YARIŞTA BİR ADIM

ÖNDE OLUN

e l r e l m i t i ğ e ı l a k Sertifi

n u ş o k e f e hed

MUHEL

BİLGİ VE SORULARINIZ İÇİN

tesmer.muhelproje@ismmmo.org.tr

İLETİŞİM BİLGİSİ KAYIT ADRESİ: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası, Kurtuluş Cad. No: 114 34375 Kurtuluş - Şişli / İSTANBUL, Telefon: (212) 315 84 00 EĞİTİM ADRESİ: İSMMMO Akademi, Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No: 48 Dedeman İş Hanı Kat: 3 Beşiktaş - İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39

24


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

GÜCÜMÜZ 

ORTAK AKIL  İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25

Profile for Istanbul SMMM Odası

İSMMMO Bizden Haberler Sayı 284  

İSMMMO Bizden Haberler Sayı 284