__MAIN_TEXT__

Page 1

. BIZDEN HABERLER SAYI: 263 TARİH: 29 MAYIS 2018

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSMMMO GENÇLERLE

BİR BAŞKA GÜZEL...

EĞİTİME DEVAM:

BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARINDA GELİNEN NOKTA


İSMMMO

SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

BAĞIMSIZ DENETİM VE EĞİTİMLERİMİZ Değerli Meslektaşlarım; İlçelerimizdeki eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkındaki kanun kapsamında; “Kesinleşmiş, Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme veya Tarhiyat Aşamasında Bulunan Alacaklar, Matrah ve Vergi Artırımı, İşletme Kayırlarının Düzeltilmesi (Kasa, Ortaklar C/H, Stok ve Demirbaş), Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması, Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarına İlişkin Düzenlemeler, Emeklilerin Silinen SGDP Borçları, Genç Bağ-Kur’lu (4-B) Girişimcilere Prim Desteği, GSS Borçlarının Yapılandırılması ve Gelir Testine Girme İmkanı, SGK Teşviklerinden Geriye Doğru Yararlanma” gibi konu başlıklarının olduğu zengin içerikli seminerlerimiz web sitemizde rezervasyona açık olup, sizlerin katılımlarınızı bekliyoruz. Bildiğiniz üzere; 26 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de 2018/11597 sayılı ‘Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’ yayınlandı. Bu doğrultuda karar kapsamında bağımsız denetime tabi olan şirketler; karar eklerinde yer alan I ve II sayılı liste içeriklerine göre herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın I sayılı

listede yer alanlar ve aşağıda belirtilen üç ölçütten en az ikisini arka arkaya iki hesaplama döneminde aşanlar şirketlerin bağımsız denetimi için; 1.Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak SPK kapsamında halka açık sayılan şirketler için; Aktif toplamı 15 milyon TL, Yıllık net satış hasılatı 20 milyon TL, çalışan sayısı 50 2.II sayılı listede belirtilen şirketler için; Aktif toplamı 30 milyon TL, Yıllık net satış hasılatı 40 milyon TL, çalışan sayısı 125 3.(1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan şirketler için; Aktif toplamı 35 milyon TL, Yıllık net satış hasılatı 70 milyon TL, çalışan sayısı 175 olarak yayınlanan kararın yürürlük tarihi 01.01.2018’dir. İSMMMO olarak, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’ndan aldığımız, Bağımsız denetçilerin sürekli eğitimi kapsamındaki “Finansal Raporlama Standartları (TFRS ve BOBİ FRS kapsamında ) eğitim yetkisi ile meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Eğitim başvurularınız için en kısa zamanda web sitemizde duyurusunu yapacağız.

Yücel AKDEMİR Başkan

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLERDE BU HAFTA n Başkandan n Gençleri Ağırlamayı Sürdürüyoruz n Bağımsız Denetim Kriterleri Yeniden Düzenlendi n Mesleki Uyum Eğitimi Başvuruları 25 Haziran’da Başlıyor

4-6

7-11 12

n Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitimi Yetkisi Aldık

14-15

n Eğitimler Tüm Hızıyla Devam Ediyor

16-20

n İnsan Kaynakları Yenilendi

21

n TÜRMOB Kart

22

n İSMMMO’dan Bilişim Anlaşması

23

n Ailemize Hoş Geldiniz

İÇİNDEKİLER

2

24-27

n Hedeflerinize Bizimle Ulaşabilirsiniz

28

n Dergilerimiz Yayında

29

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Gençleri ‘Ağırlamayı’ Sürdürüyoruz...

K

ZİYARET

ağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, doğru meslek seçimi yapmak ve mesleğe dair bilgi almak amacıyla Odamızı ziyarette bulundular.

Oda Başkanımız Yücel Akdemir’i makamında ziyaret ederek, Hizmet ve Kültür Binamızı gezen öğrenciler meslek ile ilgili bilgi aldılar. Oda Başkanımız Yücel Akdemir de öğrencilere odamızı anlattı, meslek seçiminde eğitimin önemine değindi.

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

ZİYARET

Kağıthane İlçe Temsilcimiz Muharrem Küçükelçi ve öğretmenleriyle birlikte ziyarette bulunan öğrenciler, Oda Başkanımıza meslek ve oda ile ilgili sorular sordular. Öğrenciler ayrıca müzeyi dolaşarak mali müşavirlik mesleği ile ilgili bilgi sahibi oldular. Ziyaret, okul yönetiminin Oda Başkanımız Yücel Akdemir’e yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür plaketi vermesiyle son buldu.

5


İSMMMO

ZİYARET

BİZDEN HABERLER

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Bağımsız Denetim Kriterleri Yeniden Düzenlendi

MEVZUAT

B

ağımsız denetime tabi olacak şirketler için kriterler 26.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden belirlendi.

Hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi tutulacağını belirleme yetkisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na ile Bakanlar Kuruluna verilmişti. Bakanlar Kurulu bu yetkisini tekrardan kullanarak bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirledi ve bir önceki Bakanlar Kurulunda yer alan hadleri

aşağı çekti. Böylece çok daha fazla firma bağımsız denetim kapsamına girmiş oldu. HANGİ ŞİRKETLER BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMUŞTUR? A) 1-26.05.2018 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca tek başına veya bağlı ortaklıkları

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MEVZUAT

ve iştirakleriyle birlikte (grup içi işlemler yok edilecektir) aşağıdaki üç ölçütten ikisinin eşik değerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabi olacaklardır. - Aktif toplamı 35.000.000 (değişmeden önce 40.000.000) Türk Lirası - Yıllık net satış hasılatı 70.000.000 (değişmeden önce

80.000.000) Türk Lirası, - Çalışan sayısı 175 (değişmeden önce 200) kişi. 2- Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değerler aşağıdaki gibi olup, burada da üç eşik değerden en az

ikisi art arda iki hesap döneminde aşılmış olmalıdır. - Aktif toplamı 15 milyon TL - Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası - Çalışan sayısı 125 kişi. B- Ekli (I) sayılı listede yer alan ve aşağıda yer verilen şirketler herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabi olacaklardır.

8


İSMMMO

MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

Bu şirketler; 1- 6362 sayılı Kanun uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden, Yatırım kuruluşları, Kollektif yatırım kuruluşları, Portföy yönetim şirketleri, İpotek finansmanı kuruluşları, Varlık kiralama şirketleri, Merkezi takas kuruluşları, Merkezi saklama kuruluşları, Veri depolama kuruluşları, Derecelendirme kuruluşları, Değerleme kuruluşları, Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem görmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan izahname veya ihraç belgesi bulunan anonim şirketler. Bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmemekle birlikte halka arz edilmeksizin pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden (ihraç ettikleri sermaye piyasası

araçlarının itfa edildiği hesap döneminin sonuna kadar) veya bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan ihraç belgesi olan anonim şirketler. 2) Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden; Bankalar, Derecelendirme kuruluşları, Finansal holding şirketleri, Finansal kiralama şirketleri, Factoring şirketleri, Finansman şirketleri, Varlık yönetim şirketleri, Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip şirketler. 3) Sigortacılık Kanunu ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, resürans ve emeklilik şirketleri. 4) Borsa İstanbul piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli

maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden şirketler. 5) Tarım ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre kurulan lisanslı depo şirketleri ile Umumi Mağazalar Kanununa göre kurulan umumi mağazalar. 6) Aşağıdaki hak veya lisanslardan en az birine sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar da bağımsız denetime tabidir. - Karasal ortamdan ulusal televizyon yayını yapma hakkı, - Uydu televizyon yayın lisansı, - Birden fazla ile yönelik olarak kablolu televizyon yayın lisansı, C) Ekli (II) sayılı listede yer alan ve aşağıda yer verilen 3 ölçütten en az ikisinin eşik değerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabi olacaklardır. (II) sayılı liste için eşik değerler; -Aktif toplamı 30 milyon TL -Yıllık net satış hasılatı 40 Milyon Türk Lirası -Çalışan sayısı 125 kişi.

9


İSMMMO

MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

Bu şirketler; 1- Sermayesinin en az yüzde 25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler. 2- Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler. 3- Çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, Elektronik İmza Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, Posta Hizmetleri Kanunu ve 6102 sayılı

Kanunun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kanunu düzenleme ve denetimine tabi olan şirketler. 4- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan lisans, sertifika veya yetki belgesi alıp bu Kurum düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren şirketler. 5- (I) sayılı liste kapsamında olanlar hariç olmak üzere, Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri

prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun iştirakleri ile Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Kanun kapsamında TMSF tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az yüzde 50 si belediyelere ait olan şirketler.

10


İSMMMO

MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

HANGİ ŞİRKETLER KAPSAM DIŞIDIR? Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi şirketler kapsam dışıdır. Bir diğer kapsam dışı şirketler ise, ekli (I) sayılı listede belirtilenler ile ekli (II) sayılı listenin 5/b sırasında belirtilen şirketler (233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az yüzde 50 si belediyelere ait olan şirketler) hariç olmak üzere sermayesinin en az yüzde 50 si devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketlerdir. UYGULAMA NASIL OLACAKTIR? Yukarıda yer verdiğimiz 3 ölçütten en az ikisinin eşik değeri art arda iki hesap döneminde aşılması halinde müteakip hesap döneminde bağımsız denetime tabi olunacaktır. Buna göre 2018 de bağımsız

denetime tabi olunup olunmadığı tespit edilirken yukarıda yer verdiğimiz üç ölçütten en az ikisinin 2016 ve 2017 dönemlerinde aşılmış olması gerekmektedir. Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde, aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından şirketin tabi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanmış olan son iki yıla ait finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise son iki yıla ait ortalama çalışan sayısı esas alınacaktır. Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde şirketler bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte dikkate alınacaktır. Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketlerde, aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklık ve bağlı ortaklığın son iki yıla ait ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, iştirake ait söz konusu kalemler şirketin iştirakteki hissesi oranında dikkate alınır.

BAĞIMSIZ DENETİMDEN ÇIKIŞIN ŞARTLARI NELERDİR? Bağımsız denetime tabi şirketler, art arda iki hesap döneminde üç ölçütten en az ikisine ait eşik değerin altında kaldığı ya da bir hesap döneminde bu ölçütlerden en az ikisine ait eşik değerlerin yüzde 20 veya daha fazla oranda altında kaldığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkar. Örneğin, 2016 ve 2017 de bağımsız denetime tabi bir şirket 2016 ve 2017 yıllarında üç ölçütten ikisinin altında kalması halinde 2018 yılında bağımsız denetime tabi olmayacaktır. Ya da şirket 2017 yılında üç ölçütten ikisinin yüzde 20 ve daha fazla altında kalması halinde de bağımsız denetime tabi olmayacaktır. Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte (grup içi işlemler yok edilecektir) aşağıdaki üç ölçütten ikisinin eşik değerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabi olacaklardır. DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ https://www.ismmmo.org.tr/Home

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Mesleki Uyum Eğitimi Başvuruları 25 Haziran’da Başlıyor

2

MEVZUAT

018/1. Dönem SM den SMMM’ye geçiş Mesleki Uyum Eğitimleri için başvurular 25 Haziran-4 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak. Odamız web sayfasından yapılan duyuruda, “Mesleki Uyum Eğitimi” ve “Özel SMMM Sınavı” uygulamaları sonucunda birçok üyenin SMMM olmaya hak kazandığı belirtilirken, Mesleki Uyum Eğitimi’nin son uygulamasının Ekim-Kasım 2015 döneminde gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamanın devamında ise yeni bir Mesleki Uyum Eğitimi yapılmasına

ilişkin karara yer verildi: “Bu duruma karşın; mazeretleri nedeniyle Mesleki Uyum Eğitimlerine hiç başvuru yapmamış, başvuru yaptığı halde süreçleri tamamlayamamış,

son Mesleki Uyum Eğitimi’nin yapılmasından sonra stajlarını tamamlayarak Serbest Muhasebeci unvanı almaya hak kazanmış ya da daha önce yapılmış olan Özel SMMM Sınavlarında başarılı olamamış meslek mensuplarımızın eğitime ve sonrasında Özel SMMM Sınavı’na katılabilmelerini sağlamak üzere, Haziran - Ekim 2018 döneminde Mesleki Uyum Eğitimi yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak olan Mesleki Uyum Eğitimi’ne ilişkin başvuruları uyumegitimi.turmob.org.tr internet adresi üzerinden 25 Haziran 4 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılabilecektir.”

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ https://goo.gl/34V1YE

12


İSMMMO

SEMİNER

BİZDEN HABERLER

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitimi Yetkisi Aldık

DUYURU

O

damız, KGK tarafından Bağımsız Denetçiler Düzenleme Usul ve Esaslarının 6.(1) Maddesinin a bendinde, eğitimi düzenleyebilecek kurumlarda için Sürekli Eğitimi için yetkilendirildi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan (4 Kasım 2017 ve 30230 Sayılı Resmi Gazete) “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği” yürürlüğe girmesiyle başvuruda bulunan Odamız eğitimler için yetkilendirildi. Odamız web sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları

aranacak şartlarda “üniversite, eğitim kuruluşu, meslek odası veya sivil toplum kuruluşu olması” ifadesi bulunmaktadır. Bu doğrultuda Odamız gerekli başvuruları tamamlayarak, ‘Finansal Raporlama Standartları (TFRS ve BOBİ FRS Kapsamında)’ programında eğitim verebilecek Kurum olarak Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir.”

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

DUYURU

EĞİTİMİN İÇERİĞİ Söz konusu Tebliğ’e göre eğitim konuları, “Temel Eğitim Konuları” ve “Destekleyici Konular” dan oluşmaktadır. Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır. Yüz yüze veya uzaktan eğitimler için her 50 dakikalık ders, bir kredi olarak kabul edilmektedir. Yüz yüze eğitim veya uzaktan eğitimler KGK tarafından doğrudan yürütülebileceği gibi üniversiteler, eğitim kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları tarafından da yürütülebilecektir. Eğitim kredisi elde etmek amacıyla “muhasebe standartları”, “denetim”, “sermaye

piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı” ile kurumsal yönetim ilkeleri ve finansal yönetim” konularında KGK tarafından düzenlenen bağımsız denetçilik sınavlarına katılıp başarılı olanlar her bir sınav konusu için 20 kredi almaya hak kazanır. Eğitim yükümlülüğü denetçinin sicile tescil edildiği tarihi izleyen ikinci takvim yılının başından itibaren başlayacak. Ancak, 1 Ocak 2017 tarihinden önce sicile kaydedilmiş olan denetçilerin eğitim yükümlülüğü 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacak. DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ https://archive.ismmmo.org.tr/docs/egitim/kgk.pdf

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSMMMO eğitimlere devam ediyor... İ

SMMMO, meslektaş ve stajyerlerin gelişimine yönelik eğitimlerine İstanbul’un birçok ilçesinde devam ediyor.

Alanında uzman eğitimcilerin yer aldığı eğitimlerde katılımlar yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Odamız ve TESMER İstanbul Şubesi’nin ve ortak düzenlediği seminerler ve mesleki eğitimler alanında uzman eğitimcilerin katkılarıyla sürecek.

REZERVASYON VE BİLGİ İÇİN: https://goo.gl/SULveB

EĞİTİM

EĞİTİM PROGRAMI TARİH

İLÇE

30.5.2018

EĞITIM KONUSU

AÇIŞ KONUŞMASI EĞITMEN

YER

SAAT

Avrupa Yakası 1 7143 Sayılı Mali Af

Orhan Sarıgene

Erhan Sular - Aslı Hanife Gültekin

Atatürk Kültür Merkezi Beylikdüzü

15:00

1.6.2018

Avrupa Yakası 2 7143 Sayılı Mali Af

Orhan Sarıgene

Mücahit Yılmaz - Nedim Boz

Green Park Hotel Merter

14:00

6.6.2018

Anadolu Yakası 7143 Sayılı Mali Af

Ali Haydar Tunç

Güler Güney - Serkan Sünmez

Türkan Saylan Kültür Merkezi

10:00

7.6.2018

Avrupa Yakası 3 7143 Sayılı Mali Af

Ali Haydar Tunç

Yavuz Kara - Halim Bursalı

Perpa İş Merkezi

14:00

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

AÇIŞ KONUŞMASI: ORHAN SARIGENE İSMMMO SEKRETERİ

KONUŞMACILAR: ASLI HANİFE GÜLTEKİN TESMER EĞİTMENİ

ERHAN SULAR

TESMER EĞİTMENİ

TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

SEMİNER AVRUPA YAKASI 1

✔ 7143 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN İLE GETİRİLEN MALİ AF

EĞİTİM İÇERİĞİ:

EĞİTİM

✔ Kesinleşmiş, Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar ✔ İnceleme veya Tarhiyat Aşamasında Bulunan Alacaklar ✔ Matrah ve Vergi Artırımı ✔ İşletme Kayırlarının Düzeltilmesi (Kasa, Ortaklar C/H, Stok ve Demirbaş) ✔ Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması ✔ Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarına İlşkin Düzenlemeler ✔ Emeklilerin Silinen SGDP Borçları ✔ Bağ-Kur (4-B) Borçlu Sürelerin Dondurulması Yeya İhyası ✔ Genç Bağ-Kur’lu (4-B) Girişimcilere Prim Desteği ✔ Gss Borçarının Yapılandırılması ve Gelir Testine Girme İmkanı ✔ SGK Teşviklerinden Geriye Doğru Yararlanma

TARİH: 30.05.2018 ÇARŞAMBA SAAT: 15.00-19.00 YER: BEYLİKDÜZÜ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ CUMHURİYET MAHALLESİ, ÇANDARLI SOKAK, ATATÜRK BULVARI NO:28, 34520 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

www.ismmmo.org.tr/Egitim

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

AÇIŞ KONUŞMASI: ORHAN SARIGENE İSMMMO SEKRETERİ

KONUŞMACILAR: NEDİM BOZ TESMER EĞİTMENİ

MÜCAHİT YILMAZ TESMER EĞİTMENİ

TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

SEMİNER AVRUPA YAKASI 2

✔ 7143 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN İLE GETİRİLEN MALİ AF

EĞİTİM İÇERİĞİ:

EĞİTİM

✔ Kesinleşmiş, Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar ✔ İnceleme veya Tarhiyat Aşamasında Bulunan Alacaklar ✔ Matrah ve Vergi Artırımı ✔ İşletme Kayırlarının Düzeltilmesi (Kasa, Ortaklar C/H, Stok ve Demirbaş) ✔ Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması ✔ Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarına İlşkin Düzenlemeler ✔ Emeklilerin Silinen SGDP Borçları ✔ Bağ-Kur (4-B) Borçlu Sürelerin Dondurulması Yeya İhyası ✔ Genç Bağ-Kur’lu (4-B) Girişimcilere Prim Desteği ✔ Gss Borçarının Yapılandırılması ve Gelir Testine Girme İmkanı ✔ SGK Teşviklerinden Geriye Doğru Yararlanma

TARİH: 01.06.2018 CUMA SAAT: 14.00-17.00 YER: MERTER GREEN PARK HOTEL ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN MAHALLESİ, NAZIM ERTEN SK. NO:13, 34173 GÜNGÖREN/İSTANBUL

www.ismmmo.org.tr/Egitim

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

AÇIŞ KONUŞMASI: ALİ HAYDAR TUNÇ

İSMMMO YÖNETİM KURULU ÜYESİ

KONUŞMACILAR: SERKAN SÜNMEZ TESMER EĞİTMENİ

GÜLER GÜNEY TESMER EĞİTMENİ

TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

SEMİNER ANADOLU YAKASI

✔ 7143 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN İLE GETİRİLEN MALİ AF

EĞİTİM İÇERİĞİ:

EĞİTİM

✔ Kesinleşmiş, Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar ✔ İnceleme veya Tarhiyat Aşamasında Bulunan Alacaklar ✔ Matrah ve Vergi Artırımı ✔ İşletme Kayırlarının Düzeltilmesi (Kasa, Ortaklar C/H, Stok ve Demirbaş) ✔ Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması ✔ Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarına İlşkin Düzenlemeler ✔ Emeklilerin Silinen SGDP Borçları ✔ Bağ-Kur (4-B) Borçlu Sürelerin Dondurulması Yeya İhyası ✔ Genç Bağ-Kur’lu (4-B) Girişimcilere Prim Desteği ✔ Gss Borçarının Yapılandırılması ve Gelir Testine Girme İmkanı ✔ SGK Teşviklerinden Geriye Doğru Yararlanma

TARİH: 06.06.2018 ÇARŞAMBA SAAT: 10.00-13.00 YER: PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN KÜLTÜR MERKEZİ GÜLSUYU MAH. NAR SOK. E5 YANYOL ÜZERİ MALTEPE / İSTANBUL

www.ismmmo.org.tr/Egitim

19


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

AÇIŞ KONUŞMASI: ALİ HAYDAR TUNÇ

İSMMMO YÖNETİM KURULU ÜYESİ

KONUŞMACILAR: HALİM BURSALI TESMER EĞİTMENİ

YAVUZ KARA

TESMER EĞİTMENİ

TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

SEMİNER AVRUPA YAKASI 3

✔ 7143 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN İLE GETİRİLEN MALİ AF

EĞİTİM İÇERİĞİ:

✔ Kesinleşmiş, Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar ✔ İnceleme veya Tarhiyat Aşamasında Bulunan Alacaklar ✔ Matrah ve Vergi Artırımı ✔ İşletme Kayırlarının Düzeltilmesi (Kasa, Ortaklar C/H, Stok ve Demirbaş) ✔ Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması ✔ Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarına İlşkin Düzenlemeler ✔ Emeklilerin Silinen SGDP Borçları ✔ Bağ-Kur (4-B) Borçlu Sürelerin Dondurulması Yeya İhyası ✔ Genç Bağ-Kur’lu (4-B) Girişimcilere Prim Desteği ✔ Gss Borçarının Yapılandırılması ve Gelir Testine Girme İmkanı ✔ SGK Teşviklerinden Geriye Doğru Yararlanma

EĞİTİM

TARİH: 07.06.2018 PERŞEMBE SAAT: 15.00-19.00 YER: PERPA İŞ MERKEZİ – A BLOK 14. KAT BÜYÜK TOPLANTI SALONU OKMEYDANI / İSTANBUL

www.ismmmo.org.tr/Egitim

20


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İnsan Kaynakları Bölümü Yenilendi İ

SMMMO web sitesinde yer alan insan kaynakları bölümü yenilendi. Üyelerimize ve stajyerlerimize özel sunulan CV havuzu haricinde firmalar da artık ilan bırakabiliyor.

ik.ismmmo.org.tr/ 21


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

22


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSMMMO’dan Anlaşma

İ

SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, Bilişim kurumlarıyla yaptığı anlaşmalar sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor.

ANLAŞMALI KURUMLAR 4 EDM Bilişim 4 Tekklik Bulut ve İnternet Hizmetleri 4 1 Ekim Bilişim İnşaat ve Danışmanlık Hizmetleri LTD. ŞTİ. 4 Stratus Bilişim 4 SNC Bilgisayar

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANLAŞMA

https://form.ismmmo.org.tr/iak.asp?list=Bili%C5%9Fim

23


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

AİLEMİZE HOŞGELDİNİZ...

YENİ ÜYELER

İŞTE 14 MAYIS - 21 MAYIS 2018 TARIHLERINDE ARAMIZA KATILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN LISTESI

ABDULLAH YAYLA

ADNAN EK

AHMET MURAT GÜNAY

AKIN ÖZEN

ALEV BEKİŞ

ALİ ÖZGÜR ADANA

ALİ ERSOY

AYLİN ŞUVAK

AYTEN KAYA TUNCEL

BERNA ABAY

BILKAY AYDOĞAN

BURAK HOŞGÖR

BURHAN KILIÇ

CANSU ORMANCI

CIHAN METE

CIHANGIR YALÇIN

ÇAĞLA ÇAKAR

DENIZ GÖÇEN

24


İSMMMO

YENİ ÜYELER

BİZDEN HABERLER

DENIZ ÇAĞLAR

ECE NUR AKSOY

EDA KÜÇÜKARIN

EMINE EVYAPAN

EMRAH ÇELIK

EMRE MEŞELI

ERBIL KÖKER

ERDINÇ ALI AKAR

ERKAN BOZDEMIR

ERKAN FILINTE

EROL ÖZATA

ERSIN KIP

ESMA BEYAZYÜREK

FATIH AKGÜN

FATMA FILIZ DEMIRAL

FERDA ÖZÇOLAK

GÖZDE ERDEM

HAKAN ÖZEL

HARUN DEMIRSOY

FUNDA TURGUT GÖKHAN ŞENEL

HATICE OĞUZ KAZIM TEZCAN

KENAN DEMIRHAN

25


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

KENAN EKMEN

YENİ ÜYELER

MÜCAHIT ZAFER

KÜBRA KARA

MEHTAP KIZILTAŞ

MUHAMMET ERKUL

MUSTAFA VARER

MÜRSEL KÖSE NALAN ERDOĞAN NEFISE HATICE ONUR GÜRLER YÖRÜK ABACI

ÖNDER KAYA

ÖZGE DENLI

REMZIYE ASLAN

SAADET YILMAZ

ÖZLEM BAĞCI ÖZNUR DOĞAN

SALIH ÇELIK

ÖZNUR TOPRAK

SALIM ARALAR SAMET DOĞAN

MUSTAFA YILDIZ

ÖMER ALI BILGIN

PINAR LOSTAR

SEDA ŞENER ATSIZ

26


İSMMMO

YENİ ÜYELER

BİZDEN HABERLER

SELMA ŞEHIRLI

SERDAR AKDERE

SERHAT ATEŞ

SERHAT YILDIRIM

SEYHAN DEDE

SIBEL TUNALI

SINAN UZUN

SULTAN BEN

SUZAN MUSTAFAOĞLU

SÜLEYMAN KARABACAK

ŞAFAK KÖROĞLU

ŞAHIN YEŞILKAYA

ŞEYMA AYDIN

UFUK NAÇAR

ÜMMÜHAN GÜMÜŞDERE

ZUHAL VARDAR

27


İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ İSMMMO BİZDEN HABERLER MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MESLEK HAYATINIZDA

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞABİLİRSİNİZ www.istanbulsmmmodasi.org.tr

İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL Zİ MALİ MÜŞAVİRLER SERBEST MUHASEBECİ ODASI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODASI MALİ MÜŞAVİRLER

m

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

TÜRMOB TÜRMOB İSTANBUL İSTANBUL TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRMOB İSTANBUL TEMEL TEMEL EĞİTİM VE STAJVEMERKEZİ MUHASEBECİ SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİ EĞİTİM STAJ MERKEZİ SERBEST SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASIODASI MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL MALİ

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA ==> İŞLETME AĞIRLIKLI Toplam 178 saat olan SMMM yeterlilik sınavı hazırlık kursuna devam DİL durumunda KURSLARI süresinin 160İNGİLİZCE saat ve üzerinde olması 4 ay, 133 saat ve üzerinde EĞİTİMİN olması durumunda AMACI3 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, girecekleri İşletme Ağırlıklı İngilizce dil kurslarımızı diğerlerinden ayıran en sınava başvuru yaparken kursu tamamlamış olmaları gerekmektedir. önemli özellik kursların kaliteden ödün vermeden, sorumlu ve duyarlı eğitim anlayışıyla yürütülmesidir. İÇERİK DERS SAAT GENEL BİLGİLER l Finansall Muhasebe 302 dönem Kursumuz, Şubat ve Eylül dönemlerinde yılda l Finansalolarak Tablolaraçılmaktadır. Analizi 21 l Maliyet Muhasebesi l Mevcut İşletme veya İş İngilizcesi kurslarında27katılımcılara daha çok halkla ilişkiler, pazarlama ve satış elemanlarının 30 l Vergi Mevzuatı ihtiyaç duyacağı, mail alma, mail cevaplama, telefonla l Temel Hukuk ve Borçlar Hukuku 15 görüşme, l İş Hukuku SSK ve yazışma Bağ-Kur kuralları, Mevzuatı pazarlama, genel istatistiki 12 raporlar hazırlama ile ilgili eğitim verilmektedir.13 l Ticaret Hukuku l Eğitim Süreleri; Başlangıç, Orta Öncesi, Orta ve İleri l Muhasebe Denetimi 21 seviyereleri için 154 saat, 11 Haftadan oluşmaktadır. l Meslek Hukuku 9 günleri l Kurslarımız; hafta içi akşam Pzt.-Salı-Çarş.-Perş. saat 18:40-21:30 ile arasında yapılmakta, hafta sonları ise EĞİTİM BİRİMLERİMİZ Cumartesi günleri saat 13:00-18:00, Pazar günleri 09:30-15:30 TESMER Kadıköy Eğitim Birimi arasında gerçekleşmektedir. Ağırlıklı Dil Kurslarımızda katılımcılara HasanpaşalMah.İşletme Uzunçayır Cd. İngilizce No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Dinlediğini Telefon: (216) 545 35anlama 51 - 545(Listening 35 52 Comprehension), Konuşma (Speaking), incelemeAkademi (Reading Comprehension), TESMER Şişli EğitimMetin BirimiOkuma, / İSMMMO (Writing) becerileri Gayrettepe Yazma Mah. Yıldızposta Cad. No:48kazandırılmaktadır. Dedeman İş Hanı Kat:3 Devam zorunluluğu olan program , kursiyerlerini ingilizce Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 seviye belirleme ve çeşitli test-sınavlara da hazırlamaktadır. TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi l Katılımcıların, en çok 17’şer kişilik sınıflarda, eşit seviyede Mahmutbeyolması Cd. Arıkan İş Merkezi Şirinevler eğitimDağlar açısından büyük No.1 önemKat.3 taşımaktadır. Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI HAZIRLIK KURSLARI

llwww.istanbulsmmmodasi.org.tr Kurtuluş Cad. No:114 34375 Kurtuluş- Şişli/İstanbul

lTelefon: egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m 343 47 80

TÜRMOB TÜRMOB TÜRMOB TEMELTEMEL EĞİTİM VE STAJVEVEMERKEZİ TEMELEĞİTİM EĞİTİM STAJMERKEZİ MERKEZİ STAJ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI ==> SMMM STAJHAKKINDA BAŞLATMA

İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursumuzda Bir kurun tamamına SMMM SINAVIsuretiHAZIRLIK kayıt yaptırmak ile, kursa devamKURSLARI süresinin 150 saat ve üzerinde olması durumunda 3 ay, devam süresinin 113 saat ve EĞİTİMİN AMACI 2 ay staj süresinden sayılabilecektir. üzerinde olması durumunda YETERLİLİK Staja Başlama Sınavı Hazırlık Kurslarımızın amacı, Stajyer İki kur devam eden kursiyerlerimiz, kurs süresini 6temel aya kadar Adaylarınısaydırabilir. sınavlara tam olarak hazırlayabilmektir. Eğitim staj süresinden içeriği ve eğitim materyalleri tamamen bu amaca yönelik SINAVLARINA olarak hazırlanmıştır. İÇERİK l Temel muhasebe terimleri, GENEL BİLGİLER HAZIRLIK l Hafta İçi Kursları: HaftaBilanço, içi her gün saatleri l Finansal Tablolar (Gelir Tablosu, Nakit18.30-21.30 Akış Tablosu) arası vebilgi tümsistemi, program süresince genellikle l Muhasebe muhasebe kayıt tekniği 5 Cumartesi günü 14.00-18.00 arasında, Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim KURSLARI l Hizmet ve ticaretsaatleri işletmelerinde dönem içi işlemlerin birimlerinde devam etmektedir. muhasebeleştirilmesi l Hafta Sonu Kursları: Hafta Sonu (Cumartesi - Pazar l Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, günleri 10:00-18:30 saatleri arası) ve Hafta içi (9 gün l Operasyonel varlık ve borçların değerlemesi, 19:00-22:00 saatleri arası) Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim l Finansal tabloların analizi, oranlar ve nakit akış tablosu birimlerinde devam etmektedir. yardımı ile analiz, l Maliyet muhasebesi terimleri, maliyet muhasebesi problemleri, EĞİTİM KİTAPLARI SMMMmuhasebesi Staj Başlatma Sınavları Hazırlık Kurslarımızda, verilen l Yönetim terimleri, karar problemleri eğitimlere paralel içerikte hazırlanmış Muhasebe Uygulamaları ve BİRİMLERİMİZ Hukuk konuları ile ilgili konu anlatımlı ve örnek çözümler EĞİTİM içeren kitaplarımız, Deneme Sınavı Kitapçığı kursiyerlerimize TESMER Kadıköy Eğitim Birimi ücretsiz olarak basılı kitap halinde veya pdf şeklinde Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul verilmektedir. Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi STAJŞişli SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA Gayrettepe Cad.başlama No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3devam ToplamMah. 233Yıldızposta saat olan staja sınavı hazırlık kursuna süresinin saat 274 ve üzerinde Beşiktaş Telefon:200 (212) 42 22 olması durumunda 5 ay, 166 saat l Kurtuluş l www.istanbulsmmmodasi.org.tr Cad. No:114 34375 Kurtuluşm www.istanbulsmmmodasi.org.tr m Şişli/İstanbul Telefon: l egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) 343 47 80

İSTANBUL İSTANBUL SERBEST SERBESTMUHASEBECİ MUHASEBECİ MALİ MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLERODASI ODASI

TÜRMOB TÜRMOB TEMEL TEMELEĞİTİM EĞİTİMVEVESTAJ STAJMERKEZİ MERKEZİ İSTANBUL İSTANBULŞUBESİ ŞUBESİ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

ve üzerinde olması durumunda 4 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, kursa katıldıkları dönemde dosya başvurularının bulunması ve aynı dosya süresi içinde sınavı kazanarak stajlarını başlatmış olmaları gerekmektedir. İÇERİK DERS SAAT DERS Finansal Muhasebe 27 Vergi Mevzuatı İş Hukuku SGK Mevzuatı 9 Matematik Maliyet Muhasebesi 18 Ekonomi-Maliye Ticaret Hukuku 9 İnkılap Tarihi Borçlar Hukuku Finansal Raporlama Standartları 8 Türkçe Muhasebe Denetimi 21 İngilizce Finansal Tablolar Analizi 15 ETÜD DERSLERİ Meslek Hukuku 15

SAAT 18 7 21 7 9 6 7 36

İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL KURSLARI

EĞİTİM BİRİMLERİMİZ TESMER Kadıköy Eğitim Birimi Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Şişli Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Cd. Arıkan Dağlar İş Merkezi No.1 Kat.3 Şirinevler Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64 l www.istanbulsmmmodasi.org.tr

m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m l egitim@ismmmo.org.tr

SMMM STAJ BAŞLATMA SINAVI HAZIRLIK KURSLARI

28 m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

DERGİLERİMİZ YAYINDA MESLEKTAŞA REHBER OLAN DERGİLERİMİZİ WEB SİTEMİZDEN OKUYABİLİRSİNİZ

YAS AM

İ S TA N B U L S E R B E S T M U H A S E B E C İ M A L İ M Ü Ş AV İ R L E R O D A S I ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT S www.istanbulsmmmodasi.org.tr

MALİ

SAYI

ISSN: 1306-5653

ISSN 1303 - 5444

73

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

ÇÖZÜM YIL: 28 YEAR: 28

www.istanbulsmmmodasi.org.tr

146

YAYINLARIMIZ

MART - NİSAN 2018 March - April 2018

146

NÜKLEER ENERJİ GEREKLİ Mİ DEĞİL Mİ? l DOSYA: DİJİTAL ÇAĞA HAZIR OLUN l ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ASIM BARLIN l İLÇE: BAHÇELİEVLER l GAZETECİLERİN ŞEREF ABİSİ l YÖNETMEN TOLGA KARAÇELİK İLE SÖYLEŞİ l ADRENALİN TUTKUNU VE EĞİTİM SEVDALISI MESLEKTAŞ

DERGİLERE ULAŞMAK İÇİN: https://goo.gl/2UnWjf

29


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MUHEL

YARIŞTA BİR ADIM

ÖNDE OLUN

e l r e l m i t i ğ e ı l a k Sertifi

n u ş o k e f e hed

MUHEL

BİLGİ VE SORULARINIZ İÇİN

tesmer.muhelproje@ismmmo.org.tr

İLETİŞİM BİLGİSİ KAYIT ADRESİ: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası, Kurtuluş Cad. No: 114 34375 Kurtuluş - Şişli / İSTANBUL, Telefon: (212) 315 84 00 EĞİTİM ADRESİ: İSMMMO Akademi, Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No: 48 Dedeman İş Hanı Kat: 3 Beşiktaş - İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39

30


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

GÜCÜMÜZ 

ORTAK AKIL  İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 31

Profile for Istanbul SMMM Odası

İSMMMO Bizden Haberler Sayı 263  

İSMMMO Bizden Haberler Sayı 263