__MAIN_TEXT__

Page 1

. BIZDEN HABERLER SAYI: 260 TARİH: 8 MAYIS 2018

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

GÜCÜMÜZ EĞİTİM KDV VE TAPU HARÇLARINA İNDİRİM GELDİ


İSMMMO

SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

EĞİTİMDE FARKINDALIK VE YETKİ… Değerli Meslektaşlarım; Mevsimlerin değişkenliklerine rağmen ilçelerde eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. 7103 sayılı kanundaki SGK düzenlemeleri, teşvikler, kıdem tazminatı, asgari ücret devlet desteği gibi birçok zengin konu içeriğimizle meslektaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere; Bağımsız Denetçiler için Sürekli Eğitim Tebliği 04.11.2017 tarih 30230 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Bu tebliğ kapsamında 1/1/2017 tarihinden önce sicile kaydedilmiş olan denetçilerin eğitim yükümlülüğü 1/1/2018 tarihinde başlamış oldu. Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul ve Esaslarında, eğitimi düzenleyebilecek kurumlarda aranacak şartlarda “üniversite, eğitim kuruluşu, meslek odası veya sivil toplum kuruluşu olması“ ifadesi bulunmaktadır. Bu doğrultuda Odamız gerekli başvuru işlemlerini tamamlayarak, “Finansal Raporlama Standartları (TFRS ve BOBİ FRS Kapsamında)” programında eğitim verebilecek Kurum olarak Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir. İSMMMO her zaman olduğu gibi eğitimde de önder

olmaya devam ediyor. Eğitim başvurularını en kısa zamanda web sitemizde almaya başlayacağız. Tebliğin genel içeriğine bakacak olursak eğitim yöntemleri; yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, işbaşı eğitimi, akademik çalışmalar ve diğer eğitim faaliyetlerinden oluşuyor. Denetçiler, üç yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundalar. Temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekli olup; yine üç yıllık dönem içerisinde 120 kredinin en çok 60 kredisi destekleyici konulardan elde edilen kredilerle sağlanabilir. Faaliyet izninin askıya alınması veya denetim faaliyetinin durdurulması hallerinde de sürekli eğitim yükümlülüğü devam eder. İSMMMO Hizmet ve Kültür Binamızda “İşletme Sahipleri İçin İç Denetimin Sunduğu Fırsatlar” konulu seminerimizle, çok değerli akademisyenlerle ve alanında uzman konuşmacılarla bir araya gelerek iç denetimin farkındalığını siz değerli meslektaşlarımızla enine boyuna konuştuk, değerlendirmelerde bulunduk. Başarılı bir hafta geçirmeniz dileklerimle… Sevgi ve saygılarımla.

Yücel AKDEMİR Başkan

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLERDE BU HAFTA n Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitimi Yetkisi Aldık

İÇİNDEKİLER

n Vergi ve Harçlara Bakanlar Kurulu Düzenlemesi

4 6-7

n PANEL: Bağımsız Denetimde Güncel Uygulamalar

8

n ‘Duvarın Gör Dediği’ Sergisi İSMMMO’da

9

n İlçelerdeki kahvaltılarda meslektaş bir arada

10-14

n Eğitimler tüm hızıyla devam ediyor

15-28

n TÜRMOB Kart

34

n Fransız Lape Hastanesi ile anlaşma

35

n Ailemize Hoş Geldiniz

35

n Hedeflerinize bizimle ulaşabilirsiniz

38

n Dergilerimiz Yayında

39

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitimi Yetkisi Aldık

DUYURU

O

damız, KGK tarafından Bağımsız Denetçiler Düzenleme Usul ve Esaslarının 6.(1) Maddesinin a bendinde, eğitimi düzenleyebilecek kurumlarda için Sürekli Eğitimi için yetkilendirildi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan (4 Kasım 2017 ve 30230 Sayılı Resmi Gazete) “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği” yürürlüğe girmesiyle başvuruda bulunan Odamız eğitimler için yetkilendirildi. Odamız web sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları

aranacak şartlarda “üniversite, eğitim kuruluşu, meslek odası veya sivil toplum kuruluşu olması” ifadesi bulunmaktadır. Bu doğrultuda Odamız gerekli başvuruları tamamlayarak, ‘Finansal Raporlama Standartları (TFRS ve BOBİ FRS Kapsamında)’ programında eğitim verebilecek Kurum olarak Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir.”

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

DUYURU

EĞİTİMİN İÇERİĞİ Söz konusu Tebliğ’e göre eğitim konuları, “Temel Eğitim Konuları” ve “Destekleyici Konular” dan oluşmaktadır. Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır. Yüz yüze veya uzaktan eğitimler için her 50 dakikalık ders, bir kredi olarak kabul edilmektedir. Yüz yüze eğitim veya uzaktan eğitimler KGK tarafından doğrudan yürütülebileceği gibi üniversiteler, eğitim kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları tarafından da yürütülebilecektir. Eğitim kredisi elde etmek amacıyla “muhasebe standartları”, “denetim”, “sermaye

piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı” ile kurumsal yönetim ilkeleri ve finansal yönetim” konularında KGK tarafından düzenlenen bağımsız denetçilik sınavlarına katılıp başarılı olanlar her bir sınav konusu için 20 kredi almaya hak kazanır. Eğitim yükümlülüğü denetçinin sicile tescil edildiği tarihi izleyen ikinci takvim yılının başından itibaren başlayacak. Ancak, 1 Ocak 2017 tarihinden önce sicile kaydedilmiş olan denetçilerin eğitim yükümlülüğü 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacak. DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ https://archive.ismmmo.org.tr/docs/egitim/kgk.pdf

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Vergi ve Harçlara Bakanlar Kurulu Düzenlemesi

R

DUYURU

esmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre Katma Değer Vergisi, Vergi Usul Kanunu, Harçlar Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu üzerinde düzenlemeler yapıldı. Odamız tarafından web sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “A) KATMA DEĞER VERGİSİ a) Bakanlar Kurulu Kararının 6. maddesi ile 31.10.2018 tarihine kadar teslimlerinde %18 KDV oranı uygulanan KONUT teslimlerinde KDV % 8 Olarak uygulanacaktır. (Yürürlük Tarihi: 05.05.2018)

b) Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayinde kullanılacak olan ve Yazımız ekinde bulunan Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan makina ve teçhizat listesi indeki yeni Makine ve teçhizatların tesliminde KDV hesaplanmayacaktır. 31.12.2019 Tarihine kadar

KDV’den istisnadır. (KDV Geçici madde 30) Kullanılmış olan makine ve teçhizat ile bunların parça, aksam, aksesuar ve teferruatları bu kapsamda değildir. (Yürürlük tarihi: 05.05.2018) B) VERGİ USUL KANUNU Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesi ile Yazımız ekinde bulunan Bakanlar Kurulu Kararının ekinde

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

DUYURU

yer alan Makina ve Teçhizat Listesindeki yeni makine ve teçhizatlar için Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini sahibi olan mükelleflerin 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makine ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makine ve teçhizat için uygulanacak yıpranma payı oran ve sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilmesine imkân sağlanmıştır. (VUK Geçici madde 30) (Yürürlük tarihi: 05.05.2018) C) HARÇLAR KANUNU Bakanlar Kurulu Kararının 5. maddesi ile 31.10.2018 tarihine kadar İş Yeri ve Konut alım satımlarında uygulanan TAPU HARÇ tutarı alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere Binde 20 den (% 2), 31.10.2018 Tarihine Kadar Binde 15 (% 1,5) olarak uygulanacaktır. (Yürürlük tarihi: 05.05.2018) Arsa ve arazi alım satımında oran olan Binde 20 uygulamasına devam edilecektir. D) GELİR VERGİSİ KANUNU Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesi

ile Gelir Vergisi Kanun 23/16. Maddesinde belirtilen İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının %50 si GV den istisna edilmiştir. (2018 için 2.029,50 TL %50) = 1.014,75 TL Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. (Yürürlük tarihi: 05.05.2018) E) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU Bakanlar Kurulu Kararının 5. maddesi ile Yazımız ekinde bulunan Bakanlar Kurulu Kararının ekinde bulunan 4760 Sayılı ÖTV kanuna ekli (III) (A) cetvelinde yer alan listedeki alkollü içeceklerin Asgari maktu vergilerinde değişiklik yapılmıştır. (Yürürlük tarihi: 05.05.2018)”

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TCMB TARAFINDAN İZLENMESİ İLE BAĞIMSIZ DENETİMDE GÜNCEL UYGULAMALAR 15 Mayıs 2018 Salı

17.00 - 20.00

17.00-17.30

Kayıt ve Kokteyl

17.30-18.00

AÇILIŞ KONUŞMALARI

İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası - Kurtuluş Caddesi / Şişli

Yücel AKDEMİR, İSMMMO Başkanı Murat Nail UZEL, İSMMMO Basel Komite Başkanı 18.00-20.00

OTURUM BAŞKANI Gülgün ÖZTÜRK, İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi

PANEL KONUŞMACILARI Murat Nail UZEL, İSMMMO Basel Komite Başkanı Muharrem KARATAŞLI, İSMMMO Avrupa Birliği Uygulamaları Komite Başkanı YMM Hakan GÜZELOĞLU, KPMG Ortak Doğuş Barkın BASA, İSMMMO Basel Komitesi Üyesi

8


İSMMMO

KÜLTÜR SANAT

BİZDEN HABERLER

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İlçelerdeki kahvaltılarda meslektaş bir arada İ

SMMMO İlçe Temsilciliklerinde düzenlenen kahvaltılarda, çok sayıda meslektaş bir araya geldi.

ETKİNLİK

Meslektaşların ilçelerde bir araya geldiği ve mevzuat konuları hakkında eğitimler aldıkları kahvaltılı eğitimler devam ediyor. Alanında uzman eğitmenlerin verdiği sunumlarla mesleğe dair bilgilerin giderildiği kahvaltılara çok sayıda meslektaş ilgi gösterdi.

10


İSMMMO

ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

BAĞCILAR

11


İSMMMO

ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

BAKIRKÖY

12


İSMMMO

ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

GÜNGÖREN

13


İSMMMO

ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

KADIKÖY

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSMMMO eğitimlere devam ediyor... İ

SMMMO, meslektaş ve stajyerlerin gelişimine yönelik eğitimlerine Mayıs ayında da İstanbul’un birçok ilçesinde dolu dizgin devam ediyor. Odamız ve TESMER İstanbul Şubesinin ve ortak düzenlediği seminerler ve mesleki eğitimler alanında uzman eğitimcilerin katkılarıyla sürecek REZERVASYON VE BİLGİ İÇİN: https://goo.gl/SULveB

EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİM

TARİH

İLÇE

EĞITIM KONUSU

AÇIŞ KONUŞMASI EĞITMEN

YER

SAAT

10.05.2018 BAŞAKŞEHİR İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - Teşvikler

SEMA BEKÇİ

İKİTELLİ ORGANİZE TORMAK SAN. SİT.

14:00

11.05.2018 TUZLA

SGK TEŞVİKLER

NECLA GONCA

TUZLA NİKAH SARAYI

10:00

11.05.2018 BEYOĞLU

SGK TEŞVİKLER

GÜLER GÜNEY

BEYOĞLU EĞİTİM BİRİMİ

14:30

15


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

BAĞCILAR

16


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

BAKIRKÖY

17


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

BEŞIKTAŞ

18


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

BEYKOZ

19


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

ESENLER

20


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

ETIK EĞITIM

21


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

GAZİOSMANPAŞA

22


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

KADIKÖY

23


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

KAĞITHANE

24


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

KÜÇÜKÇEKMECE

25


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

PENDİK

26


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

SARIYER

27


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

SILIVRI

28


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

ÜMRANİYE

29


İSMMMO

EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

ÜSKÜDAR

30


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

AÇIŞ KONUŞMASI:

KONUŞMACILAR: SEMA BEKÇİ

TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

SEMİNER BAŞAKŞEHIR ODA TEMSILCILIĞI

4 7103 SAYILI KANUNLA GELEN SGK DÜZENLEMELERİ, İŞKUR TEŞVİKLERİ VE ASGARİ ÜCRET DEVLET DESTEĞİ

TESMER EĞİTMENİ

EĞİTİM İÇERİĞİ:

7103 SAYILI KANUNLA GELEN SGK DÜZENLEMELERİ, İŞKUR TEŞVİKLERİ VE ASGARİ ÜCRET DEVLET DESTEĞİ

EĞİTİM

4 19 Madde İlave İstihdam 4 20 Madde Bir Senden Bir Benden Teşviği 4 21 Madde Asgari Ücret Devlet Desteği

TARİH: 10.05.2018 PERŞEMBE SAAT: 14.00-18.00 YER: TORMAK SANAYİ SİTESİ İŞ MERKEZİ KONFERANS SALONU İKİTELLİ ORG.SAN.BÖL.İKİTELLİ OSB MAH.TORMAK SAN.SİT. SOSYAL TESİS B BLOK KAT-6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 34490

www.ismmmo.org.tr/Egitim

31


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

AÇIŞ KONUŞMASI:

KONUŞMACILAR: NECLA GONCA

SEMİNER TUZLA ODA TEMSİLCİLİĞİ

4 7103 SAYILI KANUNLA GELEN SGK DÜZENLEMELERİ, İŞKUR TEŞVİKLERİ VE ASGARİ ÜCRET DEVLET DESTEĞİ

TESMER EĞİTMENİ

EĞİTİM İÇERİĞİ:

7103 SAYILI KANUNLA GELEN SGK DÜZENLEMELERİ, İŞKUR TEŞVİKLERİ VE ASGARİ ÜCRET DEVLET DESTEĞİ 4 19 Madde İlave İstihdam 4 20 Madde Bir Senden Bir Benden Teşviği 4 21 Madde Asgari Ücret Devlet Desteği

EĞİTİM

TARİH: 11.05.2018 CUMA SAAT: 10.00-12.30 YER: TUZLA BELEDİYESİ NİKAH SARAYI - CAMİ MAHALLESİ, BALIKÇILAR SK. NO:14, 34940 TUZLA/İSTANBUL

www.ismmmo.org.tr/Egitim

32


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

AÇIŞ KONUŞMASI:

KONUŞMACILAR: GÜLER GÜNEY

TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

SEMİNER BEYOĞLU ODA TEMSİLCİLİĞİ

✔ 7103 SAYILI KANUNLA GELEN SGK DÜZENLEMELERİ, İŞKUR TEŞVİKLERİ VE ASGARİ ÜCRET DEVLET DESTEĞİ

TESMER EĞİTMENİ

EĞİTİM İÇERİĞİ:

7103 SAYILI KANUNLA GELEN SGK DÜZENLEMELERİ, İŞKUR TEŞVİKLERİ VE ASGARİ ÜCRET DEVLET DESTEĞİ ✔ 19 Madde İlave İstihdam ✔ 20 Madde Bir Senden Bir Benden Teşviği ✔ 21 Madde Asgari Ücret Devlet Desteği

TARİH: 11.05.2018 CUMA SAAT: 14.30-18.00 YER: BEYOĞLU EĞİTİM BİRİMİ KOCATEPE MAH. ŞEHİT MUHTAR CAD. ÖZERK İŞ MERKEZİ, NO:17 KAT:3 BEYOĞLU

www.ismmmo.org.tr/Egitim

33


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

34


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Lape Hastanesi ile indirim anlaşması

İ

ANLAŞMA

SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, Sağlık kurumu Fransız Lape Hastanesi ile yaptığı anlaşma sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ https://form.ismmmo.org.tr/iak.asp

35


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

AİLEMİZE HOŞGELDİNİZ... İŞTE 30 NİSAN - 7 MAYIS 2018 TARIHLERINDE ARAMIZA KATILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN LISTESI

YENİ ÜYELER

ANIL YILMAZ

MEHMET UYANIK

AYHAN KARAKOCA

ÇİĞDEM ÇOLAK

DORUK DÖVÜŞKEN

MURAT ŞAHAN ÖZER EROĞUZ

UMUT ÖZUĞURLU

EVREN KARAMAN

36


İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ İSMMMO BİZDEN HABERLER MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MESLEK HAYATINIZDA

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞABİLİRSİNİZ www.istanbulsmmmodasi.org.tr

İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL Zİ MALİ MÜŞAVİRLER SERBEST MUHASEBECİ ODASI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODASI MALİ MÜŞAVİRLER

m

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

TÜRMOB TÜRMOB İSTANBUL İSTANBUL TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRMOB İSTANBUL TEMEL TEMEL EĞİTİM VE STAJVEMERKEZİ MUHASEBECİ SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİ EĞİTİM STAJ MERKEZİ SERBEST SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASIODASI MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL MALİ

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA ==> İŞLETME AĞIRLIKLI Toplam 178 saat olan SMMM yeterlilik sınavı hazırlık kursuna devam DİL durumunda KURSLARI süresinin 160İNGİLİZCE saat ve üzerinde olması 4 ay, 133 saat ve üzerinde EĞİTİMİN olması durumunda AMACI3 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, girecekleri İşletme Ağırlıklı İngilizce dil kurslarımızı diğerlerinden ayıran en sınava başvuru yaparken kursu tamamlamış olmaları gerekmektedir. önemli özellik kursların kaliteden ödün vermeden, sorumlu ve duyarlı eğitim anlayışıyla yürütülmesidir. İÇERİK DERS SAAT GENEL BİLGİLER l Finansall Muhasebe 302 dönem Kursumuz, Şubat ve Eylül dönemlerinde yılda l Finansalolarak Tablolaraçılmaktadır. Analizi 21 l Maliyet Muhasebesi l Mevcut İşletme veya İş İngilizcesi kurslarında27katılımcılara daha çok halkla ilişkiler, pazarlama ve satış elemanlarının 30 l Vergi Mevzuatı ihtiyaç duyacağı, mail alma, mail cevaplama, telefonla l Temel Hukuk ve Borçlar Hukuku 15 görüşme, l İş Hukuku SSK ve yazışma Bağ-Kur kuralları, Mevzuatı pazarlama, genel istatistiki 12 raporlar hazırlama ile ilgili eğitim verilmektedir.13 l Ticaret Hukuku l Eğitim Süreleri; Başlangıç, Orta Öncesi, Orta ve İleri l Muhasebe Denetimi 21 seviyereleri için 154 saat, 11 Haftadan oluşmaktadır. l Meslek Hukuku 9 günleri l Kurslarımız; hafta içi akşam Pzt.-Salı-Çarş.-Perş. saat 18:40-21:30 ile arasında yapılmakta, hafta sonları ise EĞİTİM BİRİMLERİMİZ Cumartesi günleri saat 13:00-18:00, Pazar günleri 09:30-15:30 TESMER Kadıköy Eğitim Birimi arasında gerçekleşmektedir. Ağırlıklı Dil Kurslarımızda katılımcılara HasanpaşalMah.İşletme Uzunçayır Cd. İngilizce No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Dinlediğini Telefon: (216) 545 35anlama 51 - 545(Listening 35 52 Comprehension), Konuşma (Speaking), incelemeAkademi (Reading Comprehension), TESMER Şişli EğitimMetin BirimiOkuma, / İSMMMO (Writing) becerileri Gayrettepe Yazma Mah. Yıldızposta Cad. No:48kazandırılmaktadır. Dedeman İş Hanı Kat:3 Devam zorunluluğu olan program , kursiyerlerini ingilizce Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 seviye belirleme ve çeşitli test-sınavlara da hazırlamaktadır. TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi l Katılımcıların, en çok 17’şer kişilik sınıflarda, eşit seviyede Mahmutbeyolması Cd. Arıkan İş Merkezi Şirinevler eğitimDağlar açısından büyük No.1 önemKat.3 taşımaktadır. Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI HAZIRLIK KURSLARI

llwww.istanbulsmmmodasi.org.tr Kurtuluş Cad. No:114 34375 Kurtuluş- Şişli/İstanbul

lTelefon: egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m 343 47 80

TÜRMOB TÜRMOB TÜRMOB TEMELTEMEL EĞİTİM VE STAJVEVEMERKEZİ TEMELEĞİTİM EĞİTİM STAJMERKEZİ MERKEZİ STAJ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI ==> SMMM STAJHAKKINDA BAŞLATMA

İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursumuzda Bir kurun tamamına SMMM SINAVIsuretiHAZIRLIK kayıt yaptırmak ile, kursa devamKURSLARI süresinin 150 saat ve üzerinde olması durumunda 3 ay, devam süresinin 113 saat ve EĞİTİMİN AMACI 2 ay staj süresinden sayılabilecektir. üzerinde olması durumunda YETERLİLİK Staja Başlama Sınavı Hazırlık Kurslarımızın amacı, Stajyer İki kur devam eden kursiyerlerimiz, kurs süresini 6temel aya kadar Adaylarınısaydırabilir. sınavlara tam olarak hazırlayabilmektir. Eğitim staj süresinden içeriği ve eğitim materyalleri tamamen bu amaca yönelik SINAVLARINA olarak hazırlanmıştır. İÇERİK l Temel muhasebe terimleri, GENEL BİLGİLER HAZIRLIK l Hafta İçi Kursları: HaftaBilanço, içi her gün saatleri l Finansal Tablolar (Gelir Tablosu, Nakit18.30-21.30 Akış Tablosu) arası vebilgi tümsistemi, program süresince genellikle l Muhasebe muhasebe kayıt tekniği 5 Cumartesi günü 14.00-18.00 arasında, Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim KURSLARI l Hizmet ve ticaretsaatleri işletmelerinde dönem içi işlemlerin birimlerinde devam etmektedir. muhasebeleştirilmesi l Hafta Sonu Kursları: Hafta Sonu (Cumartesi - Pazar l Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, günleri 10:00-18:30 saatleri arası) ve Hafta içi (9 gün l Operasyonel varlık ve borçların değerlemesi, 19:00-22:00 saatleri arası) Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim l Finansal tabloların analizi, oranlar ve nakit akış tablosu birimlerinde devam etmektedir. yardımı ile analiz, l Maliyet muhasebesi terimleri, maliyet muhasebesi problemleri, EĞİTİM KİTAPLARI SMMMmuhasebesi Staj Başlatma Sınavları Hazırlık Kurslarımızda, verilen l Yönetim terimleri, karar problemleri eğitimlere paralel içerikte hazırlanmış Muhasebe Uygulamaları ve BİRİMLERİMİZ Hukuk konuları ile ilgili konu anlatımlı ve örnek çözümler EĞİTİM içeren kitaplarımız, Deneme Sınavı Kitapçığı kursiyerlerimize TESMER Kadıköy Eğitim Birimi ücretsiz olarak basılı kitap halinde veya pdf şeklinde Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul verilmektedir. Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi STAJŞişli SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA Gayrettepe Cad.başlama No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3devam ToplamMah. 233Yıldızposta saat olan staja sınavı hazırlık kursuna süresinin saat 274 ve üzerinde Beşiktaş Telefon:200 (212) 42 22 olması durumunda 5 ay, 166 saat l Kurtuluş l www.istanbulsmmmodasi.org.tr Cad. No:114 34375 Kurtuluşm www.istanbulsmmmodasi.org.tr m Şişli/İstanbul Telefon: l egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) 343 47 80

İSTANBUL İSTANBUL SERBEST SERBESTMUHASEBECİ MUHASEBECİ MALİ MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLERODASI ODASI

TÜRMOB TÜRMOB TEMEL TEMELEĞİTİM EĞİTİMVEVESTAJ STAJMERKEZİ MERKEZİ İSTANBUL İSTANBULŞUBESİ ŞUBESİ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

ve üzerinde olması durumunda 4 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, kursa katıldıkları dönemde dosya başvurularının bulunması ve aynı dosya süresi içinde sınavı kazanarak stajlarını başlatmış olmaları gerekmektedir. İÇERİK DERS SAAT DERS Finansal Muhasebe 27 Vergi Mevzuatı İş Hukuku SGK Mevzuatı 9 Matematik Maliyet Muhasebesi 18 Ekonomi-Maliye Ticaret Hukuku 9 İnkılap Tarihi Borçlar Hukuku Finansal Raporlama Standartları 8 Türkçe Muhasebe Denetimi 21 İngilizce Finansal Tablolar Analizi 15 ETÜD DERSLERİ Meslek Hukuku 15

SAAT 18 7 21 7 9 6 7 36

İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL KURSLARI

EĞİTİM BİRİMLERİMİZ TESMER Kadıköy Eğitim Birimi Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Şişli Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Cd. Arıkan Dağlar İş Merkezi No.1 Kat.3 Şirinevler Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64 l www.istanbulsmmmodasi.org.tr

m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m l egitim@ismmmo.org.tr

SMMM STAJ BAŞLATMA SINAVI HAZIRLIK KURSLARI

37 m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

DERGİLERİMİZ YAYINDA MESLEKTAŞA REHBER OLAN DERGİLERİMİZİ WEB SİTEMİZDEN OKUYABİLİRSİNİZ

YAS AM

İ S TA N B U L S E R B E S T M U H A S E B E C İ M A L İ M Ü Ş AV İ R L E R O D A S I ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT S www.istanbulsmmmodasi.org.tr

MALİ

SAYI

ISSN: 1306-5653

ISSN 1303 - 5444

72

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

ÇÖZÜM YIL: 28 YEAR: 28

www.istanbulsmmmodasi.org.tr

146

YAYINLARIMIZ

MART - NİSAN 2018 March - April 2018

146

DIJITAL DÖNÜŞÜME HAZIR MIYIZ? l DOSYA: DİZİ İHRACATI l SANEM OKTAR İLE SÖYLEŞİ l RÖPORTAJ: RIZA KIRAÇ l HAKAN GÜLDAĞ: YAŞAM İÇİN HABERDAR OLMALI  l KARİYER:  İŞ’TE  2018  TRENDLERİ  l HOBİLERİ  İLE  HAYATINA  RENK  KATIYOR  l GEZİ:  BUDAPEŞTE    l TARİHİ  İLÇE:  ZEYTİNBURNU

DERGİLERE ULAŞMAK İÇİN: https://goo.gl/2UnWjf

38


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MUHEL

YARIŞTA BİR ADIM

ÖNDE OLUN

e l r e l m i t i ğ e ı l a k Sertifi

n u ş o k e f e hed

MUHEL

BİLGİ VE SORULARINIZ İÇİN

tesmer.muhelproje@ismmmo.org.tr

İLETİŞİM BİLGİSİ KAYIT ADRESİ: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası, Kurtuluş Cad. No: 114 34375 Kurtuluş - Şişli / İSTANBUL, Telefon: (212) 315 84 00 EĞİTİM ADRESİ: İSMMMO Akademi, Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No: 48 Dedeman İş Hanı Kat: 3 Beşiktaş - İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39

39


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

GÜCÜMÜZ 

ORTAK AKIL  İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 40

Profile for Istanbul SMMM Odası

İSMMMO Bizden Haberler Sayı 260  

İSMMMO Bizden Haberler Sayı 260