Page 1

Düşün, Hesapla, Hayata Uyarla!

. g eBIZDEN l e c eHABERLER k İçİn SAYI: 251 TARİH: 27 ŞUBAT 2018

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MUHASEBE YAP

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Düşün, Hesapla, Hayata Uyarla!

- 7 Mart muhasebe haftası kutlu olsun

gelecek İçİn

MUHASEBE YAP! P R O G RYAP A M I MUHASEBE

HA F TAN IN

#ge le c e k i c i n m uh a se b e ya p

1 MART TAKSİM BULUŞMASI

T R Taksim Cumhuriyet1 Anıtı önüneM bırakılacak çelenk A 7 1 - 7 Mart muhasebe haftası kutlu olsun sonrası Oda Başkanımız Yücel Akdemir tarafından MUHASEBE HAFTASI KUTLU OLSUN

basın açıklaması yapılacak. 1 Mart 2018 Perşembe 11.00

Taksim Cumhuriyet Anıtı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

SEMİNER

M U H A S 2017 E B YILI E GELİRLERİNİN H A FTA SI GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN VERGİLENDİRİLMESİ

VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR • A ÇIŞ KON U Ş M A S I Yücel AKDEMİR

E T6K MART İ N L İ KCEVAHİR P R O G R SEMİNERİ AMI B Ü LT E Nİ M İ Z D E 2017 Yılı Gelirlerinin, Gelir Vergisi Yönünden


İSMMMO

SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

Muhasebe Haftamız ve Mevzuatlar Değerli Meslektaşlarım; Ocak 2018 Dönemine ilişkin KDV Beyannamelerinin verileceği son günün verdiği yoğunlukla haftaya başladık. Bildiğiniz üzere geçen hafta içinde Defter Beyan Sistemi ile ilgili önemli gelişmeler yaşadık. 26 Şubat 2018 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; Ocak 2018 Dönemine ait sistem üzerinden tutulacak defter kayıtları; 02 Nisan Pazartesi günü sonuna kadar ertelenmiş durumda. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan aynı sirküler içindeki diğer bir açıklamada; Ocak 2018 dönemine ait beyannamelerin, geçiş dönemi olması sebebiyle Defter Beyan Sistemi veya e-beyanname üzerinden verilebileceği yönündedir. Beyannamelerini defter beyan sistemini kullanarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderecek mükellefler için çalışmalarınızda kolaylık sağlamak amacıyla web sitemizde beyanname düzenleme yol haritası yayınladık. Dikkat edilecek özellikli durum; VUK 486 No’lu tebliğin 17. Maddesinde belirtildiği üzere; Defter Beyan Sistemi (GİB Portal) üzerinden beyanname gönderecekler için; düzenledikleri beyannamelerin düzenlenmiş sayılabilmesi için beyanname oluştur ve gönder aşamalarından sonra onaylama

işleminin yapılması gereklidir. Geçen hafta birçok ilçemizde Defter Beyan Sistemi ile ilgili eğitimlerimiz tamamladık. Bu eğitimleri diğer ilçelerimizde de düzenlemeye devam edeceğiz. İSMMMO, eğitimleriyle yine gündemi yakından takip edip her zaman olduğu gibi Meslek Mensuplarımıza gündem hakkındaki gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam edecektir. Değerli Meslektaşlarım; içinde bulunduğumuz hafta bizler için büyük önem arz ediyor. Mesleğimizin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisi ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart Muhasebe Haftası‘nı kutluyoruz. Hafta boyunca birçok etkinlikler düzenleyeceğiz. Hafta etkinlikleri, 6 Martta Cevahir Otel’de düzenleyeceğimiz “2017 Yılının Gelirlerinin Gelir Vergisi Yönünden Vergilendirilmesi ve Özellik Arz Eden Durumlar” konulu geleneksel Cevahir Otel seminerimizle başlayacak. Daha sonrasında da 8 Martta Oda Merkezimizde Dünya Kadınlar Günü söyleşimiz ile son bulacak. Bu vesile ile Muhasebe Haftamızı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Sevgi ve saygılarımla.

Yücel AKDEMİR Başkan

2


BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLERDE BU HAFTA n Muhasebe Haftamız ve mevzuatlar 2 n Muhasebe Haftası: Gelecek İçin Muhasebe Yap! n Muhasebe Haftası etkinlik programı

5-7

n Defter-Beyan sisteminde kayıt süresi uzatıldı

8

n Yeterlilik sınavı öncesi toplantı

9

n Bağımsız Denetçilik Hazırlık Kursları

10

n İstanbul’a 2 Vergi Dairesi daha açılıyor

11

n Anılarımızda yaşatıyoruz

12

n İSMMMO eğitimlere devam ediyor

13-32

n Etik Eğitimi için başvurular başladı

33

n İSMMMO’dan sağlık için anlaşmalar

44

n Ailemize Hoş Geldiniz

İÇİNDEKİLER

4

35-38

n Hedeflerinize bizimle ulaşabilirsiniz

39

n Dergilerimiz Yayında

40

n MUHEL’le Yarışta Bir Adım Önde Olun

41

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Muhasebe Haftası: ‘Gelecek İçin Muhasebe Yap!’ O

ETKİNLİK

damız, “Düşün, Hesapla, Hayata Uyarla Gelecek İçin Muhasebe Yap” sloganıyla 1-7 Mart Muhasebe Haftası kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirecek. Her yıl 1-7 Mart tarihlerinde coşkuyla karşıladığımız ‘Muhasebe Haftası’nı bu sene de dolu dizgin etkinliklerle kutlayacağız. Taksim Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başlayıp; mali idareyi, akademisyenleri ve meslek mensuplarını bir araya getirecek seminerin ardından devam edecek etkinlikler, Kadınlar Günü’nün kutlanmasıyla son bulacak.

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Düşün, Hesapla, Hayata Uyarla!

gelecek İçİn

MUHASEBE YAP #ge le ce ki ci nmuhase be y ap

1 - 7 Mart muhasebe haftası kutlu olsun

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Düşün, Hesapla, Hayata Uyarla!

gelecek İçİn İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

MUHASEBE g e l e c e k İ çYAP İn Düşün, Hesapla, Hayata Uyarla!

MUHASEBE YAP

1 - 7 Mart muhasebe haftası kutlu olsun #gelec ek ic inmuhasebeyap

H A F TA N IN

P RO G RA M I

1 MART TAKSİM BULUŞMASI 1 - 7 Mart muhasebe haftası kutlu olsun Taksim Cumhuriyet Anıtı önüne bırakılacak çelenk sonrası Oda Başkanımız Yücel Akdemir tarafından basın açıklaması yapılacak. 1 Mart 2018 Perşembe 11.00 Taksim Cumhuriyet Anıtı İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

SEMİNER

2017 YILI GELİRLERİNİN GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN VERGİLENDİRİLMESİ

VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR • AÇIŞ KONUŞMA SI Yücel AKDEMİR İSMMMO Başkanı

Bekir BAYRAKDAR İstanbul Vergi Dairesi Başkanı

• oturum başkanı Cemile KUZU İSMMMO Saymanı

• konuşmacılar Rıza BİLGİÇ

Av. Zeki GÜNDÜZ

• Vergi Matrahının Tespiti ve Beyanı

• İdare ve Yargı Görüşleri Doğrultusunda Özellik Arz Eden Hususlar

YMM

1 - 7 Mart muhasebe haftamız kutlu olsun

ETKİNLİK

13.30 - 17.30

2017 Yılı Gelirlerinin, Gelir Vergisi Yönünden Vergilendirilmesi ve Özellik Arz Eden Durumlar Konulu Seminer Cevahir Otel’de gerçekleştirilecek.

• Gelir İdaresi Görüşleriyle Matrahın Tespitinde Özellik Arz Eden Hususlar

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürü

Emre KARTALOĞLU YMM / TÜRMOB Genel Saymanı

06 Mart 2018 Salı

6 MART CEVAHİR SEMİNERİ

Cevahir Otel - Darülaceze Caddesi Okmeydanı / Şişli

6 Mart 2018 Salı 13.30 - 17.30 Cevahir Otel - Darülaceze Caddezi Okmeydanı / Şişli

8 MART İSMMMO SÖYLEŞİ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü odamızda önemli isimlerin katılımıyla düzenlenecek söyleşi ile kutlanacak. 8 Mart 2018 Perşembe 18.00 - 20.00 İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası - Kurtuluş / Şişli

w w w . I s m m m o . o r g . t r

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

SEMİNER

2017 YILI GELİRLERİNİN GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN VERGİLENDİRİLMESİ

VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR • AÇI Ş KON U Ş M A S I Yücel AKDEMİR İSMMMO Başkanı

Bekir BAYRAKDAR İstanbul Vergi Dairesi Başkanı

• otu r u m b aş k an ı Cemile KUZU İSMMMO Saymanı

• ko n u ş m ac ı lar Rıza BİLGİÇ

• Gelir İdaresi Görüşleriyle Matrahın Tespitinde Özellik Arz Eden Hususlar

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürü

ETKİNLİK

Emre KARTALOĞLU

• Vergi Matrahının Tespiti ve Beyanı

YMM / TÜRMOB Genel Saymanı

Av. Zeki GÜNDÜZ

• İdare ve Yargı Görüşleri Doğrultusunda Özellik Arz Eden Hususlar

YMM

1 - 7 Mart muhasebe haftamız kutlu olsun 06 Mart 2018 Salı

13.30 - 17.30

Cevahir Otel - Darülaceze Caddesi Okmeydanı / Şişli

6


dünya kadınlar günü

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

k u t l u ols un • AÇ IŞ KONUŞMA SI Yücel AKDEMİR

dünya kadın

İSMMMO Başkanı

Sezen KARAN İSMMMO Sosyal Etkinlikler Komitesi Başkanı

k günü ut l u o dünya kadınlar • ko nuşmacılar Önay ALPAGO

RT

SÖYLEŞİ

Devlet Eski Bakanı - İstanbul Dayanışma Platformu Başkanı

kutlu o l sun Pınar KAPTANCIOĞLU

Meltem YILMAZKAYA

SÖYLEŞİ

ETKİNLİK

Yücel AKDEMİR

Oyuncu

İSMMMO Başkanı

dünya kadınlar günü Sezen KARAN

08 Mart 2018 Perşembe

ART

• AÇIŞ KONU ŞM

Kadın Girişimci

18.00 - 20.00

İSMMMO Sosyal Etkinlikler Ko

İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası

• A Ç I Ş KO N U Ş M A S I

k u tlu olsun

• konu şmacıl

Yücel AKDEMİR

Önay ALPAGO

İSMMMO Başkanı

MART

Sezen KARAN

• A ÇI Ş KON UŞMA SI

İSMMMO Sosyal Etkinlikler Komitesi Başkanı Yücel AKDEMİR İSMMMO Başkanı

• ko n u ş m a c ı l a Sezen r KARAN

Devlet Eski Bakanı - İstanbul

Pınar KAPTANCIOĞ Kadın Girişimci

Meltem YILMAZKAY

İSMMMO Sosyal Etkinlikler Komitesi Başkanı Oyuncu

Önay ALPAGO

M A RT

• kon uşma cı la r

Devlet Eski Bakanı - İstanbul Dayanışma Platformu Başkanı

Önay ALPAGO 08 Mart 2018 Perşembe

Pınar KAPTANCIOĞLU Kadın Girişimci

Pınar KAPTANCIOĞLU

Meltem YILMAZKAYA

Meltem YILMAZKAYA

Kadın Girişimci

Oyuncu

Oyuncu

08 Mart 2018 Perşembe

08 Mart 2018 Perşembe

18.00 - 20.00

Devlet Eski Bakanı - İstanbul Dayanışma Platformu Başkanı

18.00 - 20.00

18.00 - 20.00

İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası

İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Defter-Beyan sisteminde kayıt süresi uzatıldı O

MEVZUAT

efter-Beyan sistemine yapılması gereken ocak ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Nisan 2018 tarihi sonuna kadar uzatıldı. Odamızın web sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “23/02/2018 tarihli ve VUK-100 / 2018-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 26 Şubat 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Nisan 2018 tarihi sonuna kadar uzatılmış ve söz konusu dönem için verilmesi gereken beyannamelerin, mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden, Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilmesi hakkında açıklamalar yapılmıştır” denildi.

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

DEFTER BEYAN SİSTEMİ ÜZERİNDEN BEYANNEME OLUŞTURMA GÖNDERME VE ONAYLAMA İŞLEMLERİ

YOL HARİTASI

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ https://goo.gl/qo87Wy

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Yeterlilik sınavı öncesi toplantı O

damız, meslek mensubu adaylarına SMMM Yeterlilik Sınavı öncesi ücretsiz bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek.

EĞİTİM

Yeterlilik sınavı öncesi İSMMMO Hizmet ve Kültür binasında 3 Mart 2018 tarihinde bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Oda Başkanımız Yücel Akdemir’in açış konuşması yapacağı toplantıda, maliyet, finansal muhasebesi, muhasebe denetimi, vergi hukuku, finansal tablolar analizi konularında alanında uzman akademisyenler bilgi aktaracak.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ https://goo.gl/GyGNgU

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Bağımsız Denetçilik Hazırlık Kursları

İ

EĞİTİM

SMMMO, mesleki sınavlarla ilgili kurslarına devam ediyor. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yapılacak 2018/1. Dönem Bağımsız Denetçilik sınavlarına hazırlık amacıyla kurs verilecek. Odamız, mesleki sınavlarla ilgili kurslarına devam ediyor. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yapılacak 2018/1. Dönem Bağımsız Denetçilik sınavlarına hazırlık amacıyla kurs verilecek. İSMMMO ve TESMER İstanbul Şubesinin birlikte gerçekleştirdiği mesleki sınavlara hazırlık kurslarına KGK tarafından yapılacak 2018/1. Dönem Bağımsız Denetçilik sınavlarına hazırlık eğitimleri de eklendi. Konularında ve sınav sistemi hakkında uzman eğitimciler tarafından verilecek eğitimler İSMMMO Akademi’de gerçekleştirilecek ve eğitimler 1 Mart 2018 tarihinde başlayacak.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ https://www.ismmmo.org.tr/

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İstanbul’a İki Vergi Dairesi Daha Açılıyor İ

MEVZUAT

stanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Yenikapı ve Esenyurt Vergi Daireleri’ni 1 Martta açılıyor. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının verdiği bilgiye göre; mükelleflere etkin ve verimli hizmet verilebilmesi, fiziki mekanların ve mevcut personel sayısının daha verimli bir şekilde kullanılması, iş ve işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve ÖTV uygulamalarının yürürlükteki mevzuatta yer alan usul ve esaslar dahilinde sağlıklı ve düzenli işleyişinin sağlanması amacıyla 1 Mart 2018 tarihinde Yenikapı ve Esenyurt Vergi Daireleri hizmet vermeye başlayacak.

ESENYURT VERGI DAIRESI MÜDÜRLÜĞÜNÜN

YETKI ALANINDAKI MAHALLELER l Akçaburgaz l Ardıçlı l Aşık Veysel l Atatürk l Bağlarçeşme l Balıkyolu l Barbaros Hayrettin Paşa l Battalgazi l Çakmaklı l Çınar l Esenkent l Fatih l Gökevler l Hürriyet l İstiklal

l Koza l Necip Fazıl Kısakürek l Orhangazi l Osmangazi l Örnek l Pınar l Piri Reis l Selahaddin Eyyübi l Sultaniye l Süleymaniye l Şehitler l Üçevler l Yenikent l Yeşilkent

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Anılarımızda yaşatıyoruz

ABDÜLKADİR GÜLER 1998 - 2000 Dönemi Odamız Beyoğlu İlçe Temsilcisi

ANMA

VEFATININ 4. YILINDA SEVGI, SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ...

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSMMMO eğitimlere devam ediyor... İ

EĞİTİM

SMMMO, meslektaş ve stajyerlerin gelişimine yönelik eğitimlerine İstanbul’un birçok ilçesinde devam ediyor. Alanında uzman eğitimcilerin yer aldığı eğitimlerde katılımlar yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Odamız ve TESMER İstanbul Şubesinin ve ortak düzenlediği seminerler ve mesleki eğitimler alanında uzman eğitimcilerin katkılarıyla devam edecek.

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

EĞİTİM

MALTEPE

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

EĞİTİM

ÜMRANİYE

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

EĞİTİM

ESENYURT

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

EĞİTİM

ŞİŞLİ

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

EĞİTİM

EMİNÖNÜ

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

EĞİTİM

KAĞITHANE

19


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

EĞİTİM

BAŞAKŞEHİR

20


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

EĞİTİM

BAYRAMPAŞA

21


BİZDEN HABERLER EĞİTİM İSMMMO

BİZDEN HABERLER

EĞİTİM PROGRAMI TARİH

İLÇE

02.03.2018 EMİNÖNÜ

EĞITIM KONUSU

AÇIŞ KONUŞMASI EĞITMEN

Yıllık Gelir Vergisi Beyanında Özellikli Konular

YER

SAAT

ASLI HANİFE GÜLTEKİN

Eminönü TESMER

14:30

HALİM BURSALI

Trakya TESMER

14:00

SEMA BEKÇİ

14:00

03.03.2018 BEYLİKDÜZÜ Güncel Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

ORHAN SARIGENE

03.03.2018 BAĞCILAR

Yıllık Gelir Vergisi Beyanında Özellikli Konular

ALİ HAYDAR TUNÇ

03.03.2018 KARTAL

Yıllık Gelir Vergisi Beyanında Özellikli Konular

SEMA BEKÇİ

Kartal TESMER

14:00

03.03.2018 ESENLER

Yıllık Gelir Vergisi Beyanında Özellikli Konular

GÜLER GÜNEY

RAMADA OTEL /GİYİM KENT

14:00

10.03.2018 K.ÇEKMECE

Yıllık Gelir Vergisi Beyanında Özellikli Konular

SEMA BEKÇİ

Küçükçekmece TESMER

14:00

10.03.2018 BAŞAKŞEHİR

Yıllık Gelir Vergisi Beyanında Özellikli Konular

ASLI HANİFE GÜLTEKİN

İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ

14:00

10.03.2018 G.O.PAŞA

Yıllık Gelir Vergisi Beyanında Özellikli Konular

GÜLER GÜNEY

Gaziosmanpaşa TESMER

14:00

YAVUZ KARA

Zeytinburnu TESMER

14:00

HALİM BURSALI

Şirinevler TESMER

14:00

13.03.2018 ZEYTİNBURNU Yıllık Gelir Vergisi Beyanında Özellikli Konular

ORHAN SARIGENE

YÜCEL AKDEMİR

15.03.2018 BAHÇELİEVLER Yıllık Gelir Vergisi Beyanında Özellikli Konular

EĞİTİM

REZERVASYON VE BİLGİ İÇİN: https://goo.gl/SULveB

22


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

AÇIŞ KONUŞMASI: ORHAN SARIGENEİSMMMO İSMMM SEKRETERİ ODA SEKRETERİ ORHAN SARIGENE EĞİTMEN: HALİM BURSALI TESMER EĞİTMENİ AÇIŞ KONUŞMASI: EĞİTİM SARIGENE İÇERİĞİ: İSMMM ODA SEKRETERİ ORHAN 4 YENİ TORBA YASA TASARISI İLE BEKLENEN SGK TEŞVİKLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI EĞİTMEN: 2018 Yılı Asgari Ücret Devlet Desteği

Küçük İmalatçılara Getirilen Maaş ve SGK prim desteği TESMER EĞİTMENİ HALİM BURSALI

İlave istihdama Sağlanan Prim Desteği Zayi olan Mallarda, Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Yeni Uygulama İmalatYENİ Sanayinde Makine Ve Teçhisat Alımlarında İstisnası 4 TORBA YASA TASARISI İLE KDV BEKLENEN Yeni Sicil Uygulamaları SGKTicaret TEŞVİKLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

SEMİNER SEMİNER

BEYLİKDÜZÜ ODA TEMSİLCİLİĞİ 4 GÜNCEL MESLEKİ UYGULAMALAR

BEYLİKDÜZÜ ODA TEMSİLCİLİĞİ 4 GÜNCEL MESLEKİ UYGULAMALAR

EĞİTİM İÇERİĞİ:

4 MÜKELLEFLERDE VERGİSEL 2018UYUMLU Yılı Asgari Ücret Devlet Desteği Küçük İmalatçılara Getirilen Maaş ve SGK prim desteği AVANTAJLAR

İlave istihdama Sağlanan Prim Desteği Gelir Ve Kurumlar Vergisi İndirimi Zayi olan Mallarda, Uygun Şartlarda BorçUsulsüzlük Tecili Ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Yeni Uygulama 4 NAKİT SERMAYE ARTIŞINDA VERGİ İNDİRİMİ İmalat Sanayinde Makine Ve Teçhisat Alımlarında KDV İstisnası 4 GELİRSicilVERGİSİ BEYANNAMESİNDE ÖZELLİKLİ Yeni Ticaret Uygulamaları

KONULAR 4 UYUMLU MÜKELLEFLERDE VERGİSEL Gelirin Toplanması AVANTAJLAR Beyanname Verilmeyecek Haller Gelir Ve Kurumlar Vergisi İndirimi Muafiyetler, İndirim Ve İstisnalar Uygun Şartlarda Borç Tecili

EĞİTİM

4 NAKİT SERMAYE ARTIŞINDA VERGİ İNDİRİMİ 4 GELİRBEYLİKDÜZÜ VERGİSİ BEYANNAMESİNDE ÖZELLİKLİ İLÇE: KONULAR

TARİH: 03.03.2018 CUMARTESİ Gelirin Toplanması Beyanname Verilmeyecek Haller SAAT: 14.00-18.00 Muafiyetler, İndirim Ve İstisnalar YER: TRAKYA TESMER EĞİTİM BİRİMİ MERKEZ MAHALLESİ 208 SOKAK İLÇE: NUMARA:2BEYLİKDÜZÜ KAT.1 BEYLİKDÜZÜ (E-5 TARİH: 03.03.2018 CUMARTESİ20 ÜZERİ ÇINARLI ET LOKANTASININ SAAT: 14.00-18.00 METRE ALTI) YER: TRAKYA TESMER EĞİTİM BİRİMİ MERKEZ MAHALLESİ 208 SOKAK NUMARA:2 KAT.1 BEYLİKDÜZÜ (E-5 ÜZERİ ÇINARLI ET LOKANTASININ 20 METRE ALTI)

www.ismmmo.org.tr/Egitim

23


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

AÇIŞ KONUŞMASI: EĞİTMEN: ASLI HANİFE GÜLTEKİN TESMER EĞİTMENİ

TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

SEMİNER EMİNÖNÜ ODA TEMSİLCİLİĞİ 4 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ KONULAR

EĞİTİM İÇERİĞİ: 4GELİR UNSURLARI VE BEYANLARI 1- Gelirlerin Toplanması ve Beyanları. 2- Toplama Yapılmayan Haller. 3. Zararların Karlardan Mahsubu. 4. Götürü Gider Uygulaması. 5. Genç Girişimci Kazanç İstisnası

EĞİTİM

4BEYANNAME ÜZERİNDE YAPILAN İNDİRİMLER 1- Hayat & Şahıs Sigorta Primleri. 2- Eğitim ve Sağlık Harcamaları. 3- Bağış ve Yardımlar. 4- Sponsorluk Harcamaları. 5- Ar – Ge Harcamaları

İLÇE: EMİNÖNÜ TARİH: 02.03.2018 CUMA SAAT: 14.00-18.00 YER: TESMER EMİNÖNÜ EĞİTİM BİRİMİ - TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ KAT.1 CAĞALOĞLU / EMİNÖNÜ

www.ismmmo.org.tr/Egitim

24


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

AÇIŞ KONUŞMASI: ALİ HAYDAR TUNÇ

İSMMMO YÖNETİM KURULU ÜYESİ

EĞİTMEN: SEMA BEKÇİ

TESMER EĞİTMENİ

TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

SEMİNER BAĞCILAR ODA TEMSİLCİLİĞİ 4 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ KONULAR

EĞİTİM İÇERİĞİ: 4GELİR UNSURLARI VE BEYANLARI 1- Gelirlerin Toplanması ve Beyanları. 2- Toplama Yapılmayan Haller. 3. Zararların Karlardan Mahsubu. 4. Götürü Gider Uygulaması. 5. Genç Girişimci Kazanç İstisnası

EĞİTİM

4BEYANNAME ÜZERİNDE YAPILAN İNDİRİMLER 1- Hayat & Şahıs Sigorta Primleri. 2- Eğitim ve Sağlık Harcamaları. 3- Bağış ve Yardımlar. 4- Sponsorluk Harcamaları. 5- Ar – Ge Harcamaları

İLÇE: BAĞCILAR TARİH: 03.03.2018 CUMARTESİ SAAT: 14.00-18.00 YER: TESMER BAĞCILAR EĞİTİM BİRİMİ - FEVZİ ÇAKMAK MH. 1. SK. NO:17 KAT:3 TABYA BAĞCILAR (GARANTİ BANKASI ÜSTÜ)

www.ismmmo.org.tr/Egitim

25


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

AÇIŞ KONUŞMASI: EĞİTMEN: İBRAHİM SERHAT ÖZDEMİR TESMER EĞİTMENİ

TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

SEMİNER KARTAL ODA TEMSİLCİLİĞİ

4 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ KONULAR

EĞİTİM İÇERİĞİ: 4GELİR UNSURLARI VE BEYANLARI 1- Gelirlerin Toplanması ve Beyanları. 2- Toplama Yapılmayan Haller. 3. Zararların Karlardan Mahsubu. 4. Götürü Gider Uygulaması. 5. Genç Girişimci Kazanç İstisnası

EĞİTİM

4BEYANNAME ÜZERİNDE YAPILAN İNDİRİMLER 1- Hayat & Şahıs Sigorta Primleri. 2- Eğitim ve Sağlık Harcamaları. 3- Bağış ve Yardımlar. 4- Sponsorluk Harcamaları. 5- Ar – Ge Harcamaları

İLÇE: KARTAL TARİH: 03.03.2018 CUMARTESİ SAAT: 14.00-18.00 YER: TESMER KARTAL EĞİTİM BİRİMİ KORDONBOYU MAHALLESİ ANKARA CADDESİ POLAT İŞ MERKEZİ NO.108/45 KARTAL –İSTANBUL

www.ismmmo.org.tr/Egitim

26


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

AÇIŞ KONUŞMASI: EĞİTMEN: GÜLER GÜNEY TESMER EĞİTMENİ

TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

SEMİNER ESENLER ODA TEMSİLCİLİĞİ

4 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ KONULAR

EĞİTİM İÇERİĞİ: 4GELİR UNSURLARI VE BEYANLARI 1- Gelirlerin Toplanması ve Beyanları. 2- Toplama Yapılmayan Haller. 3. Zararların Karlardan Mahsubu. 4. Götürü Gider Uygulaması. 5. Genç Girişimci Kazanç İstisnası

EĞİTİM

4BEYANNAME ÜZERİNDE YAPILAN İNDİRİMLER 1- Hayat & Şahıs Sigorta Primleri. 2- Eğitim ve Sağlık Harcamaları. 3- Bağış ve Yardımlar. 4- Sponsorluk Harcamaları. 5- Ar – Ge Harcamaları

İLÇE: ESENLER TARİH: 08.03.2018 PERŞEMBE SAAT: 14.00-18.00 YER: RAMADA HOTEL – GİYİMKENT ORUCREİS MHTEKSTİLCİLER CAD 3, 34235 İSTANBUL

www.ismmmo.org.tr/Egitim

27


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

AÇIŞ KONUŞMASI: EĞİTMEN: ASLI HANİFE GÜLTEKİN TESMER EĞİTMENİ

TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

SEMİNER BAŞAKŞEHİR ODA TEMSİLCİLİĞİ 4 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ KONULAR

EĞİTİM İÇERİĞİ: 4GELİR UNSURLARI VE BEYANLARI 1- Gelirlerin Toplanması ve Beyanları. 2- Toplama Yapılmayan Haller. 3. Zararların Karlardan Mahsubu. 4. Götürü Gider Uygulaması. 5. Genç Girişimci Kazanç İstisnası

EĞİTİM

4BEYANNAME ÜZERİNDE YAPILAN İNDİRİMLER 1- Hayat & Şahıs Sigorta Primleri. 2- Eğitim ve Sağlık Harcamaları. 3- Bağış ve Yardımlar. 4- Sponsorluk Harcamaları. 5- Ar – Ge Harcamaları

İLÇE: BAŞAKŞEHİR TARİH: 10.03.2018 CUMARTESİ SAAT: 14.00-18.00 YER: İKİTELLİ ORGANİZE – TORMAK SANAYİ SİTESİ İŞ MERKEZİ KONFERANS SALONU / BAŞAKŞEHİR

www.ismmmo.org.tr/Egitim

28


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

AÇIŞ KONUŞMASI: EĞİTMEN: GÜLER GÜNEY TESMER EĞİTMENİ

TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

SEMİNER G.O.PAŞA ODA TEMSİLCİLİĞİ

4 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ KONULAR

EĞİTİM İÇERİĞİ: 4GELİR UNSURLARI VE BEYANLARI 1- Gelirlerin Toplanması ve Beyanları. 2- Toplama Yapılmayan Haller. 3. Zararların Karlardan Mahsubu. 4. Götürü Gider Uygulaması. 5. Genç Girişimci Kazanç İstisnası

EĞİTİM

4BEYANNAME ÜZERİNDE YAPILAN İNDİRİMLER 1- Hayat & Şahıs Sigorta Primleri. 2- Eğitim ve Sağlık Harcamaları. 3- Bağış ve Yardımlar. 4- Sponsorluk Harcamaları. 5- Ar – Ge Harcamaları

İLÇE: GAZİOSMANPAŞA TARİH: 10.03.2018 PERŞEMBE SAAT: 14.00-18.00 YER: TESMER GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM BİRİMİ - MERKEZ MAHALESİ LALELİ CAD.ÖZGÜR 1 İŞMERKEZİ K: 3 GAZİOSMANPAŞA

www.ismmmo.org.tr/Egitim

29


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

AÇIŞ KONUŞMASI: ORHAN SARIGENE İSMMMO SEKRETERİ EĞİTMEN: SEMA BEKÇİ

TESMER EĞİTMENİ

TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

SEMİNER K.ÇEKMECE ODA TEMSİLCİLİĞİ 4 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ KONULAR

EĞİTİM İÇERİĞİ: 4GELİR UNSURLARI VE BEYANLARI 1- Gelirlerin Toplanması ve Beyanları. 2- Toplama Yapılmayan Haller. 3. Zararların Karlardan Mahsubu. 4. Götürü Gider Uygulaması. 5. Genç Girişimci Kazanç İstisnası

EĞİTİM

4BEYANNAME ÜZERİNDE YAPILAN İNDİRİMLER 1- Hayat & Şahıs Sigorta Primleri. 2- Eğitim ve Sağlık Harcamaları. 3- Bağış ve Yardımlar. 4- Sponsorluk Harcamaları. 5- Ar – Ge Harcamaları

İLÇE: KÜÇÜKÇEKMECE TARİH: 10.03.2018 CUMARTESİ SAAT: 14.00-18.00 YER: TESMER KÜÇÜKÇEKMECE EĞİTİM BİRİMİ - FATİH MH. İSTANBUL CD.SALİMBEY İŞM. KAT 2.NO 10/38 K.ÇEKMECE

www.ismmmo.org.tr/Egitim

30


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

AÇIŞ KONUŞMASI: YÜCEL AKDEMİR İSMMMO BAŞKANI EĞİTMEN: YAVUZ KARA

TESMER EĞİTMENİ

TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

SEMİNER

ZEYTİNBURNU ODA TEMSİLCİLİĞİ 4 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ KONULAR

EĞİTİM İÇERİĞİ: 4GELİR UNSURLARI VE BEYANLARI 1- Gelirlerin Toplanması ve Beyanları. 2- Toplama Yapılmayan Haller. 3. Zararların Karlardan Mahsubu. 4. Götürü Gider Uygulaması. 5. Genç Girişimci Kazanç İstisnası

EĞİTİM

4BEYANNAME ÜZERİNDE YAPILAN İNDİRİMLER 1- Hayat & Şahıs Sigorta Primleri. 2- Eğitim ve Sağlık Harcamaları. 3- Bağış ve Yardımlar. 4- Sponsorluk Harcamaları. 5- Ar – Ge Harcamaları

İLÇE: ZEYTİNBURNU TARİH: 13.03.2018 SALI SAAT: 14.00-18.00 YER: TESMER ZEYTİNBURNU EĞİTİM BİRİMİ - DEMİRCİLER SİTESİ 10.YOL AYDAŞ İŞ MERKEZİ B BLK.KAT.1 NO.5-6 ZEYTİNBURNU

www.ismmmo.org.tr/Egitim

31


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

AÇIŞ KONUŞMASI: EĞİTMEN: HALİM BURSALI TESMER EĞİTMENİ

TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

SEMİNER

BAHÇELİEVLER ODA TEMSİLCİLİĞİ 4 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ KONULAR

EĞİTİM İÇERİĞİ: 4GELİR UNSURLARI VE BEYANLARI 1- Gelirlerin Toplanması ve Beyanları. 2- Toplama Yapılmayan Haller. 3. Zararların Karlardan Mahsubu. 4. Götürü Gider Uygulaması. 5. Genç Girişimci Kazanç İstisnası

EĞİTİM

4BEYANNAME ÜZERİNDE YAPILAN İNDİRİMLER 1- Hayat & Şahıs Sigorta Primleri. 2- Eğitim ve Sağlık Harcamaları. 3- Bağış ve Yardımlar. 4- Sponsorluk Harcamaları. 5- Ar – Ge Harcamaları

İLÇE: BAHÇELİEVLER TARİH: 15.03.2018 PERŞEMBE SAAT: 14.00-18.00 YER: TESMER ŞİRİNEVLER EĞİTİM BİRİMİ - HÜRRİYET MAHALLESİ MAHMUTBEY CD. ARIKAN DAĞLAR İŞ MERKEZİ NO.1 KAT.3 ŞİRİNEVLER

www.ismmmo.org.tr/Egitim

32


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Etik Eğitimi için başvurular başladı E

EĞİTİM

tik Eğitimi 2018/1. dönem kayıtları 2 Mart 2018 tarihine kadar devam edecek. TÜRMOB 2018 yılı 1. Dönem Etik Eğitimleri başvuruları 02 Mart 2018 tarihine kadar devam edecek. Meslek mensuplarının etik değerlere bağlı, sosyal sorumluluk bilinci olan, rekabet anlayışı daha kaliteli hizmet sunumu biçiminde oluşmuş, güvenilir ve saygın meslek mensubu hedefine ulaşabilmesi için gerçekleştiriliyor.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ https://goo.gl/9Wub1B

33


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSMMMO’dan sağlık için anlaşmalar

İ

SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, Sağlık kurumlarıyla yaptığı anlaşmalar sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor.

ANLAŞMA

ANLAŞMALI KURUMLAR 4 Mediva Hospital 4 Maydent Sağlık Hizmetleri 4 Bağcılar Medilife Hastanesi 4 Çapa Medilife Hastanesi 4 Beylikdüzü Medilife Hastanesi 4 Medilifedent 4 Kolan Hastanesi 4 Özel Pendik Bölge Hastanesi 4 İstanbul Aydın Ünv. Dentaydın Diş Hastaneleri 4 Özel Mehmet Toprak Hastanesi 4 Hastane Derindere 4 Diş Hekimi Hüseyin Aşçı 4 Özel Dentarium Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 4 AFSDENT Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 4 Okan Üniversitesi Hastanesi 4 Ortonorm Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği 4 Özel Doğa Hospital 4 Özel Emident Diş Kliniği

4 Pera Psikolojik Danışmanlık 4 Tanfer Ağız Ve Diş Sağlığı Kliniği 4 Medicine Hospital 4 Medical Park Bahçelievler Hastanesi 4 Medical Park Silivri Hastanesi 4 Dentopia Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri 4 Diş Hekimi - Burcu Şahin 4 Ota Tıp Merkezi 4 Ahenk Tıbbi Tanı ve Araştırma Laboratuvar 4 Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri 4 Hospitadent Sağlık Grubu 4 Betemar 4 Özel Kadıköy Dayıoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 4 Özel Naturel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 4 Dünya Göz Hastanesi 4 İmpladent İmplant ve Diş Sağlığı 4 Jinemed Sağlık Hizmetleri DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ https://goo.gl/sLzpw3

34


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

AİLEMİZE HOŞGELDİNİZ...

YENİ ÜYELER

İŞTE 19 ŞUBAT - 26 ŞUBAT 2018 TARIHLERINDE ARAMIZA KATILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN LISTESI

ANIL KURTOĞLU

ARZU ASLAN

AYLİN HALLEMOĞLU

BAHADIR KÖNTEK

BERNA CENKER TURAN ÇAĞLAR TUNCA ÇİĞDEM ERGİN YAVUZDUGAN

DUYGU KILIÇ

DUYGU YAATASI

DİLEK BÜYÜKTERZİ

ARZU BOZYURT

ARİF KARABAKAN

DİLEK OĞLAKÇI

ATİYE ŞİMŞEK

EBRU ARIN

AYLA ŞULE DEMİR

ECE DİLAVER TOPEL

35


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

YENİ ÜYELER

EDA GÜNEŞ KAYA

ELİF DOLMA

ELİF TÜRKMEN EMİNE DİLARA AĞIÇ

EMİNE DÖNMEZ

EMİR AYBEY

ERKAN ASLAN ERSİN ÇİĞDEM

ESRA FULYA YALÇINKAYA

FULYA ESENLİK

HAKAN KARABULUT

HALİT REHA ÜRKMEZ

HÜSEYİN DANIŞMAZ

HÜSEYİN KOÇ

HİLAL ÇAKICI

HİLAL ŞAHİN

İLHAN KARABÜBER

İLKER AYANOĞLU

İNCE BAYRAKER

KADİR ÇELİK

KAMURAN AL

FARUK ŞAHİN FATİH YILDIRIM

FERDA KAYA

36


İSMMMO

YENİ ÜYELER

BİZDEN HABERLER

MEHMET YILMAZ

MELİH OĞUZ

MURAT SÜZER

MUSTAFA MURAT SİLAHTAROĞLU ABDULLAH CEBECİ

MUSTAFA FIRAT HARMANLI

NACİ KEREM TANSEVER

NURAN AKIN

NURSEL ÇİÇEK SEVER

NUR SAĞIROĞLU

OSMAN ALKAN

ÖZLEM DANYILDIZ

ÖZLEM DEMİRAL

ÖZLEM DOĞAN ÖZLEM GÖDEL

ÖZLEM ÜZEY

RAMAZAN ÇELİK

RESUL DİRİ

RIZA AÇIK

SALİHA GARİP

SEDAT UCA

SERHAT ÇAĞLAR ŞENGÖR

SEBAHAT ÖZKAN

MUSTAFA BURAK TUNÇ

37


İSMMMO

YENİ ÜYELER

BİZDEN HABERLER

SERKAN KOCABIYIK

SERKAN MERİÇ SERKAN TEKİN

SİNAN AĞCA

UĞUR GORAL

YAVUZ GÜMÜŞ

YAVUZ ÖZTÜRK

SERPİL AYDIN

SEVİL ORAK

SONGÜL ALGÜL ESİN

ÜMMİHAN BÜLBÜLLER

VEYSEL TOLUN

VOLKAN ÖZ

YASEMİN KILIÇ

YUSUF DÜNDAR

ZÜMRÜT YEREBAKAN

38


İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ İSMMMO BİZDEN HABERLER MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MESLEK HAYATINIZDA

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞABİLİRSİNİZ www.istanbulsmmmodasi.org.tr

İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL Zİ MALİ MÜŞAVİRLER SERBEST MUHASEBECİ ODASI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODASI MALİ MÜŞAVİRLER

m

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

TÜRMOB TÜRMOB İSTANBUL İSTANBUL TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRMOB İSTANBUL TEMEL TEMEL EĞİTİM VE STAJVEMERKEZİ MUHASEBECİ SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİ EĞİTİM STAJ MERKEZİ SERBEST SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASIODASI MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL MALİ

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA ==> İŞLETME AĞIRLIKLI Toplam 178 saat olan SMMM yeterlilik sınavı hazırlık kursuna devam DİL durumunda KURSLARI süresinin 160İNGİLİZCE saat ve üzerinde olması 4 ay, 133 saat ve üzerinde EĞİTİMİN olması durumunda AMACI3 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, girecekleri İşletme Ağırlıklı İngilizce dil kurslarımızı diğerlerinden ayıran en sınava başvuru yaparken kursu tamamlamış olmaları gerekmektedir. önemli özellik kursların kaliteden ödün vermeden, sorumlu ve duyarlı eğitim anlayışıyla yürütülmesidir. İÇERİK DERS SAAT GENEL BİLGİLER l Finansall Muhasebe 302 dönem Kursumuz, Şubat ve Eylül dönemlerinde yılda l Finansalolarak Tablolaraçılmaktadır. Analizi 21 l Maliyet Muhasebesi l Mevcut İşletme veya İş İngilizcesi kurslarında27katılımcılara daha çok halkla ilişkiler, pazarlama ve satış elemanlarının 30 l Vergi Mevzuatı ihtiyaç duyacağı, mail alma, mail cevaplama, telefonla l Temel Hukuk ve Borçlar Hukuku 15 görüşme, l İş Hukuku SSK ve yazışma Bağ-Kur kuralları, Mevzuatı pazarlama, genel istatistiki 12 raporlar hazırlama ile ilgili eğitim verilmektedir.13 l Ticaret Hukuku l Eğitim Süreleri; Başlangıç, Orta Öncesi, Orta ve İleri l Muhasebe Denetimi 21 seviyereleri için 154 saat, 11 Haftadan oluşmaktadır. l Meslek Hukuku 9 günleri l Kurslarımız; hafta içi akşam Pzt.-Salı-Çarş.-Perş. saat 18:40-21:30 ile arasında yapılmakta, hafta sonları ise EĞİTİM BİRİMLERİMİZ Cumartesi günleri saat 13:00-18:00, Pazar günleri 09:30-15:30 TESMER Kadıköy Eğitim Birimi arasında gerçekleşmektedir. Ağırlıklı Dil Kurslarımızda katılımcılara HasanpaşalMah.İşletme Uzunçayır Cd. İngilizce No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Dinlediğini Telefon: (216) 545 35anlama 51 - 545(Listening 35 52 Comprehension), Konuşma (Speaking), incelemeAkademi (Reading Comprehension), TESMER Şişli EğitimMetin BirimiOkuma, / İSMMMO (Writing) becerileri Gayrettepe Yazma Mah. Yıldızposta Cad. No:48kazandırılmaktadır. Dedeman İş Hanı Kat:3 Devam zorunluluğu olan program , kursiyerlerini ingilizce Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 seviye belirleme ve çeşitli test-sınavlara da hazırlamaktadır. TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi l Katılımcıların, en çok 17’şer kişilik sınıflarda, eşit seviyede Mahmutbeyolması Cd. Arıkan İş Merkezi Şirinevler eğitimDağlar açısından büyük No.1 önemKat.3 taşımaktadır. Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI HAZIRLIK KURSLARI

llwww.istanbulsmmmodasi.org.tr Kurtuluş Cad. No:114 34375 Kurtuluş- Şişli/İstanbul

lTelefon: egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m 343 47 80

TÜRMOB TÜRMOB TÜRMOB TEMELTEMEL EĞİTİM VE STAJVEVEMERKEZİ TEMELEĞİTİM EĞİTİM STAJMERKEZİ MERKEZİ STAJ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI ==> SMMM STAJHAKKINDA BAŞLATMA

İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursumuzda Bir kurun tamamına SMMM SINAVIsuretiHAZIRLIK kayıt yaptırmak ile, kursa devamKURSLARI süresinin 150 saat ve üzerinde olması durumunda 3 ay, devam süresinin 113 saat ve EĞİTİMİN AMACI 2 ay staj süresinden sayılabilecektir. üzerinde olması durumunda YETERLİLİK Staja Başlama Sınavı Hazırlık Kurslarımızın amacı, Stajyer İki kur devam eden kursiyerlerimiz, kurs süresini 6temel aya kadar Adaylarınısaydırabilir. sınavlara tam olarak hazırlayabilmektir. Eğitim staj süresinden içeriği ve eğitim materyalleri tamamen bu amaca yönelik SINAVLARINA olarak hazırlanmıştır. İÇERİK l Temel muhasebe terimleri, GENEL BİLGİLER HAZIRLIK l Hafta İçi Kursları: HaftaBilanço, içi her gün saatleri l Finansal Tablolar (Gelir Tablosu, Nakit18.30-21.30 Akış Tablosu) arası vebilgi tümsistemi, program süresince genellikle l Muhasebe muhasebe kayıt tekniği 5 Cumartesi günü 14.00-18.00 arasında, Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim KURSLARI l Hizmet ve ticaretsaatleri işletmelerinde dönem içi işlemlerin birimlerinde devam etmektedir. muhasebeleştirilmesi l Hafta Sonu Kursları: Hafta Sonu (Cumartesi - Pazar l Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, günleri 10:00-18:30 saatleri arası) ve Hafta içi (9 gün l Operasyonel varlık ve borçların değerlemesi, 19:00-22:00 saatleri arası) Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim l Finansal tabloların analizi, oranlar ve nakit akış tablosu birimlerinde devam etmektedir. yardımı ile analiz, l Maliyet muhasebesi terimleri, maliyet muhasebesi problemleri, EĞİTİM KİTAPLARI SMMMmuhasebesi Staj Başlatma Sınavları Hazırlık Kurslarımızda, verilen l Yönetim terimleri, karar problemleri eğitimlere paralel içerikte hazırlanmış Muhasebe Uygulamaları ve BİRİMLERİMİZ Hukuk konuları ile ilgili konu anlatımlı ve örnek çözümler EĞİTİM içeren kitaplarımız, Deneme Sınavı Kitapçığı kursiyerlerimize TESMER Kadıköy Eğitim Birimi ücretsiz olarak basılı kitap halinde veya pdf şeklinde Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul verilmektedir. Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi STAJŞişli SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA Gayrettepe Cad.başlama No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3devam ToplamMah. 233Yıldızposta saat olan staja sınavı hazırlık kursuna süresinin saat 274 ve üzerinde Beşiktaş Telefon:200 (212) 42 22 olması durumunda 5 ay, 166 saat l Kurtuluş l www.istanbulsmmmodasi.org.tr Cad. No:114 34375 Kurtuluşm www.istanbulsmmmodasi.org.tr m Şişli/İstanbul Telefon: l egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) 343 47 80

İSTANBUL İSTANBUL SERBEST SERBESTMUHASEBECİ MUHASEBECİ MALİ MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLERODASI ODASI

TÜRMOB TÜRMOB TEMEL TEMELEĞİTİM EĞİTİMVEVESTAJ STAJMERKEZİ MERKEZİ İSTANBUL İSTANBULŞUBESİ ŞUBESİ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

ve üzerinde olması durumunda 4 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, kursa katıldıkları dönemde dosya başvurularının bulunması ve aynı dosya süresi içinde sınavı kazanarak stajlarını başlatmış olmaları gerekmektedir. İÇERİK DERS SAAT DERS Finansal Muhasebe 27 Vergi Mevzuatı İş Hukuku SGK Mevzuatı 9 Matematik Maliyet Muhasebesi 18 Ekonomi-Maliye Ticaret Hukuku 9 İnkılap Tarihi Borçlar Hukuku Finansal Raporlama Standartları 8 Türkçe Muhasebe Denetimi 21 İngilizce Finansal Tablolar Analizi 15 ETÜD DERSLERİ Meslek Hukuku 15

SAAT 18 7 21 7 9 6 7 36

İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL KURSLARI

EĞİTİM BİRİMLERİMİZ TESMER Kadıköy Eğitim Birimi Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Şişli Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Cd. Arıkan Dağlar İş Merkezi No.1 Kat.3 Şirinevler Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64 l www.istanbulsmmmodasi.org.tr

m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m l egitim@ismmmo.org.tr

SMMM STAJ BAŞLATMA SINAVI HAZIRLIK KURSLARI

39 m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

DERGİLERİMİZ YAYINDA MESLEKTAŞA REHBER OLAN DERGİLERİMİZİ WEB SİTEMİZDEN OKUYABİLİRSİNİZ

YAS AM

İ S TA N B U L S E R B E S T M U H A S E B E C İ M A L İ M Ü Ş AV İ R L E R O D A S I ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT S www.istanbulsmmmodasi.org.tr

MALİ

71

ÇÖZÜM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

YIL: 28 YEAR: 28

www.istanbulsmmmodasi.org.tr

145

YAYINLARIMIZ

SAYI

ISSN: 1306-5653

ISSN 1303 - 5444

OCAK - ŞUBAT 2018 January - February 2018

145

DUMANSIZ HAVA SAHASI l DOSYA: BITCOIN l BÜLENT ECZACIBAŞI İLE SANAT ÜZERİNE SÖYLEŞİ l KARİYER: DOĞRU İLETİŞİM l RÖPORTAJ: GÜVEN KIRAÇ  l MELİHA OKUR: EKONOMİ HAYATTIR l MESLEKTAŞTAN UZANAN SEVGİ ELİ l GEZİ: KOMŞUDA KAYAK  l EN YAŞANILASI İLÇE: KADIKÖY

DERGİLERE ULAŞMAK İÇİN: https://goo.gl/2UnWjf

40


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MUHEL

YARIŞTA BİR ADIM

ÖNDE OLUN

e l r e l m i t i ğ e ı l a k Sertifi

n u ş o k e f e hed

MUHEL

BİLGİ VE SORULARINIZ İÇİN

tesmer.muhelproje@ismmmo.org.tr

İLETİŞİM BİLGİSİ KAYIT ADRESİ: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası, Kurtuluş Cad. No: 114 34375 Kurtuluş - Şişli / İSTANBUL, Telefon: (212) 315 84 00 EĞİTİM ADRESİ: İSMMMO Akademi, Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No: 48 Dedeman İş Hanı Kat: 3 Beşiktaş - İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39

41


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

GÜCÜMÜZ 

ORTAK AKIL  İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 42

Profile for Istanbul SMMM Odası

Bizden Haberler Sayı 251  

İstanbul SMMM Odası

Bizden Haberler Sayı 251  

İstanbul SMMM Odası