Page 8

Beyaz bir sayfa açma zamanı! İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Aralık ayında ‘Vergi ve Sosyal Güvenlikte Beyaz Sayfa’ başlıklı raporunu açıkladı. Yaklaşık 35 binin üzerinde üyesi ile Türkiye’nin en büyük akademik meslek örgütü İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 64. hükümetin açıkladığı eylem planına ilişkin olarak, kamu alacaklarının tahsil edilmesinden, vergi ve sosyal güvenlik alanında yapılması gerekenlere kadar birçok konu hakkındaki görüşlerini sekiz ana başlık halinde kamuoyuna sundu. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Dr. Yahya Arıkan sekiz başlık halinde sunulan raporla ilgili olarak, ‘’Sorunların çözümünde ilk tercihimiz her zaman diyalog olmuştur. Ekonomik alanda yeşerecek her türlü çalışma ve hizmet ile ilgili olarak işbirliği için de kapılarımız sonuna kadar açıktır. Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan beyaz bir sayfa için atılacak bir adıma karşı bu meslek camiası 10 adım atar!’’ diye konuştu.

İSMMMO HABER

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İSMMMO’nun ‘Vergi ve Sosyal Güvenlikte Beyaz Sayfa’ başlıklı raporu, ekonominin büyümesine katkı sağlayacak çözüm önerilerini içeriyor ve vergi sisteminde yapıcı bir işleyişin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Meslektaşlarının mali idare ile mükellef arasında köprü görevinde bulunduğunu anımsatan İSMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan, muhasebe camiasının vergi ve sosyal güvenlik konularında en önemli sorunları ve genel olarak yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: • Dolaylı vergilerin payının azaltılması için ÖTV’nin yeniden gözden geçirilmesi, • Tüketim üzerinden alınan vergilerin gözden geçirilmesi, • Kayıt dışı ile mücadele kapsamında, verginin tabana yayılması için daha sade bir vergi sisteminin oluşturulması, mükelleflerin gönüllü uyumunun artırılması, • Vergi cezalarının caydırıcı olmasını sağlayacak şekilde cezaların yeniden yapılandırılması, • Geçmiş yıllardan birikmiş olan vergi borçları, sosyal güvenlik prim borçları ve idari para cezaları ile vatandaşların devlete olan tüm borçları yeniden yapılandırılarak, borçların gerçekten ödenebileceği bir yasal düzenlemenin yapılması, • Vergide matrah artırımı affı getirerek geçmiş yılların düzeltilmesinin sağlanması, • İndirim, muafiyet ve istisnaların gözden geçirilerek gerekli olanlar dışındakilerin kaldırılması, • Vergi anlaşmazlıklarının ve uyuşmazlıklarının çabuk, ekonomik, aynı zamanda hukuka uygun olarak çözüme kavuşturulmasının sağlanmasına yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması,

8 l İSMMMO YAŞAM

• Vergi Usul Kanunu’nda zamanaşımının son yılı içinde takdir komisyonuna sevk düzenlemesinin kaldırılması, • Zamanında beyan edilmeyen ya da ödenmeyen vergi için gecikme zammı, gecikme faizi alınırken, mükelleften fazla alınan vergilerin iadesinde gecikme faizinden daha düşük olan tecil faizi uygulamasına son verilmesi, fazla ödenen vergi için şartsız olarak ödeme tarihinden itibaren gecikme zammının uygulanması, • 6183 sayılı Kanun kapsamında uygulanan tecil müessesesinin yeniden gözden geçirilmesi, zor durumda olan mükelleflerin tüm borçlarına tecil hakkı getirilmesiyle, vergi affına olan ihtiyacın ortadan kaldırılması, • Vergi incelemelerinde adaletin sağlanması, aynı sektörde yer alan tüm mükelleflerin eş zamanlı olarak incelemeye alınması, • Mükellefin bulunmadığından bahisle sahte belge düzenleme fiilini işlediği kabul edilerek tüm alıcıların sahte belge kullanma fiilini işlediğine

dair tek tip incelemelerin önüne geçilmesi; iyi niyetli, gerçekten mal alan mükellefleri sahteci olarak yaftalamasının önlenmesi, • 1981 yılından beri uygulanmakta olan “vergi levhası asma” yükümlülüğü 6111 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile “Levha Bulundurma’’ yükümlülüğü haline getirilmiştir. Ticari hayatta hiçbir fonksiyonu olmayan bu uygulamadan tamamen vazgeçilmesi, • İşverenler tarafından personele ayni veya nakdi sağlanan yol yardımı, yemek yardımı, konut yardımı, giyim yardımı, eğitim bursu, aile yardımı, çocuk yardımı, gıda paketi (Ramazan Yardımı/Kumanyası) gibi sosyal yardımlardan da gelir vergisi ve/veya SGK priminin alınmaması, • Vergisini düzenli ödeyen ve vergi borcu olmayan işverenlere 5 puanlık SGK prim teşvikine benzer şekilde, vergi indiriminin getirilmesi önerilmektedir.

KASIM - ARALIK 2015

59yasam  
59yasam