Page 4

K A P A K

Öğretmenim, canım benim

İnsan mimarı öğretmenlerimiz tükenmişlik sendromu yaşıyorlar. OECD ortalamalarının 140 saat üstünde çalışan öğretmenlerimizin yüzde 80’i borçlu. Ek iş yapmak zorunda kalıyorlar. Bunlar yetmiyormuş gibi itibarlarını kaybediyor, şiddete maruz kalıyorlar.

İÇİNDEKİLER

14 Z İ R V E D E K İ L E R

‘İş dünyasındaki kadın medeniyetin göstergesidir’ Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Akdarı Toprak, bir ülkenin medeniyet göstergesinin iş dünyasındaki kadın sayısıyla doğru orantılı olduğunu belirtiyor. Toprak, güncel gelişmeleri değerlendirirken "Yasaklar bizi sadece geriye götürür" diyor. 10

D O S Y A

Yaşamı borçlandık!

Borçlanarak yaşamak, kredi ile refah satın almak ülkemizde neredeyse bir ülke politikası haline geldi. Öyle ki 2002'den bu yana hem kamu hem özel sektör hem de vatandaşın borcu katlanarak arttı. Kısa süreli de olsa kredilerle kendimizi zengin hissetsek de borçlar psikolojimizi bozuyor. Araştırmalara göre, 24 insanın borç yükü ile birlikte bunalımı da artıyor.

49yasam  
49yasam