__MAIN_TEXT__

Page 1

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

SAYI: 245

16 OCAK 2018

MESLEKTE ‘DİJİTAL DÖNÜŞÜM’ HAFTASI


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE KURUMSAL VE UZMANLAŞAN MODELLER Değerli Meslektaşlarım; Mali Müşavirlik mesleğimizin geliştirilen ve değiştirilen mevzuatlarına, uygulamalarına dair sizlere web sitemiz üzerinden, sms ve maillerle düzenli bilgi aktarımı sağlıyoruz. Odamızın bünyesinde çıkarttığımız basılı ve elektronik yayınlarla birlikte ilçelerde gerçekleştirdiğimiz seminerlerle, toplantılarla doğru bilgiyi ulaştırmaya çalışıyoruz. Tüm bu çabamız geleceğimizi şekillendirmek ve mesleğimizdeki dönüşüme sizleri hazırlamak üzerine kuruludur. Çünkü, günümüzde yaşanan teknolojik yenilikler hayatımızın her alanında kendisini hissettirmektedir. Teknolojik gelişmeler bir yandan toplumları etkilerken diğer bir yandan da meslekleri de fazlasıyla etkilemekte ve değişimlere ayak uydurmaya sürüklemektedir. Böyle bir süreçte elbette mesleki risklerle birlikte fırsatları da önümüze sunmaktadır. Dünya genelinde değişen ekonomik ve teknolojik koşullar, ihtiyaçlara cevap verme anlamında, meslekler üzerinde de dönüşüme zorlayıcı unsur olmaktadır. Bu sürece ayak uydurmak adına meslek örgütleri de koşullara uygun yeni arayışlara ve çözümlere gitmektedir. Gelişmeler karşısında kendini yenileyen mesleklerin başında da her zaman muhasebe mesleği gelmektedir. Kâğıt ve kalemlerin yerini e-faturaların, e-beyannamelerin, e-defterlerin aldığı günümüzde muhasebe mesleğinin dijitalleşmeye geçişte yaşanan gelişmelere karşı çözüm üreteceği bir işleyişe ihtiyacı vardır. Meslektaşa fayda ve yarar sağlamada, üretimi arttırmada ve gelişmeleri takip ederek ‘rol model’ sunmada odamız her zaman daha fazlasını üretmeye devam edecektir. Yaptığımız planlamalar ve çalışmalar neticesinde dijital dönüşüme ayak uydurmak ve çözümler üretmek mesleğimizi gelecekte bir adım daha öne çıkaracaktır. Odamızın bu konuyla ilgili seminerlerine, toplantılarına ve çalışmalarına bakıldığında her zaman söylediğimiz iki ana unsur ortaya çıkmaktadır:

YÜCEL AKDEMİR BAŞKAN Ortaklaşmak ve uzmanlaşmak. Dönüşen sistemin farklı alanlara açılmayı ön gördüğü biçimde doğru yapıları oluşturduğumuz takdirde daha nitelikli üretimi sağlayacağımızdan şüphemiz yoktur. Sonuç olarak, teknolojinin getirilerine karşı muhasebe mesleği kendini her alanda yenileyerek ilerlemeli ve önündeki geleceğe hazırlamalıdır. İSMMMO; yaptıkları ve yapacaklarıyla meslek mensuplarının ilerleyişinde her zaman öncü olmaya devam edecek. Yön gösterecek, ivme katacaktır. Sevgi ve saygılarımla...

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER l Dijital Dönüşümde Kurumsal ve Uzmanlaşan Modeller l ‘Tehlikeleri Fırsata Çevirmemiz Gerekiyor’ l ‘Teknolojik Dönüşüme Karşı; Kurumsallaşın, Uzmanlaşın!’ l Bowling Turnuvasıyla Stajyerlere Motivasyon! l Mesleğin Gündemi Kahvaltılarda l İSMMMO Eğitimlere Devam Ediyor... l Saygınlık ve İmaj Muhasebeden Başlar l Aramıza Hoşgeldiniz l Hedeflerinize Bizimle Ulaşabilirsiniz l Dergilerimiz Yayında l MUHEL’le Yarışta Bir Adım Önde Olun

2 4-7 8-12 13-15 16-18 19-26 27-28 29-31 32 33 34

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

‘Tehlikeleri Fırsata Çevirmemiz Gerekiyor!’

İ

SMMMO Kurumsallaşma Komitesi’nin düzenlemiş olduğu “Dijital Dönüşüm Sürecinde Muhasebe Mesleğinde Kurumsallaşma” başlıklı seminerinde Oda Kurulları ve çok sayıda meslektaş bir araya geldi. Meslekte teknolojinin ve dijitalleşmenin mesleğe etkilerinin konuşulduğu seminerde; kurumsallaşma ve faydaları, dördüncü sanayi devrimi, vergi etkileri ve mali müşavirlerin rolü, hizmet

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

kalitesi, mesleki uzmanlaşma alanları ve şirketleşme kültürü gibi konular alanında uzman kişiler tarafından masaya yatırıldı. Seminerde açış konuşması gerçekleştiren Oda Başkanımız Yücel Akdemir, ortaklıkların, kurumsallaşmanın önemine değinerek mesleki gelişime vurgu yaptı. Akdemir: “Dijitalleşme, teknoloji, inovasyon, endistürü 4.0 konularını sürekli konuşuyor ve tartışıyoruz. Teknolojiyi kapıdan kovsanız bacadan giriyor. Mesleğimizi de çok yakından etkilemeye başladı. Dünyada yapılan araştırmalar gösteriyor ki mesleğimizde dijital dönüşüm başladı. Yaptığımız işlerin yüzde 40’ının ortadan kalkacağını gösteriyor araştırmalar.

Hepimizin gerekli mesajları alması gerekli. Mesleğimiz farklı bir noktaya gidiyor. Gerekli araştırmaları, hazırlıkları yapmalıyız. Bunları yapmazsak zarar görürüz. Ülke olarak, meslek olarak zarar görürüz. Bunları fırsata çevirmek bizlerin elinde. Tehlikeyi fırsata çevirmenin başında uzmanlaşmak geliyor. Güçlerinizi bir araya getirip kurumsallaşmak gerekiyor” diye konuştu.

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO Kurucu Onursal Başkanı ve TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan’da yaptığı açış konuşmasında gelişen teknolojiyle birlikte yaşanan değişimden en çok mali müşavirlerin etkilendiğini ifade etti. Arıkan, “Geriye dönüş yok. Dünya dijital bir sürece doğru gidiyor. Önemli olan bizim ne yapacağımız konusu. Kendinizi gelecekte nerede görmek istiyorsanız buna göre davranmalısınız. Müşterinize sadece vergi ve sigorta ödetmeden, ona fayda ve değer yaratan işler yaptığınız sürece itibar ve saygınlığınız artacaktır. Yapmanız gereken tek şey şu; geçmişte elle defter tutulduğu dönemde meslek mensubu olmanın kuralı kapanış maddesini yapan usta olurdu. Şimdi artık her şeyi çalışan ekip arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Paylaşmalıyız. Paylaşmadığınız zaman yol almanız asla mümkün değildir” dedi.

Kurumsallaşma Komitesi Başkanı Cemal Karaoğlu’da, artık beyanname vererek artık mesleğin yürümediğini ifade ederek, “Ekonomik mesleki ve teknolojik gelişmeler, artan iş yükü, bağımsız denetim, hile ve haksız rekabet mesleğimizin etrafını iyicene sarmaktadır. E-dönüşüm süreci ve dijitalleşme yakın bir gelecekte bizleri uygulamaya zorunlu kılacaktır. Önümüzdeki tüm gelişmelere karşı bir arada göğüs gererek yapılar oluşturmanın zamanıdır. Yeni uzmanlık alanları yaratmak, mesleğimizde ilerlemek istiyorsak yanımıza yol arkadaşları bulmak faydalı olacaktır. Kurumsallaşmaya kapı açmayarak direnmeye devam edersek maalesef bizler için aydınlık olmayacaktır” diye konuştu.

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Danışmanlık ve Hizmet Kalitesi Vurgusu Açış konuşmalarının ardından iki oturum halinde devam eden seminerde ‘Kurumsallşama-Mesleğimizde Şirketleşme Kültürü” üzerine konuşma yapan TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Yükselen’de, “Teknoloji ve inovasyon bizi öyle bir noktaya getiriyor ki, mesleğimizi yeniden yapılandırmamız gerekecek. Biz aslında mali müşavirlikten kopup, tamamen danışmanlığa doğru gidiyoruz. Yurt içi ve yurt dışı toplantılarında önümüze konulan tablo bu. Bugün her şeyin dijitalleştiği ve daha da ileri gittiği, yapay zekanın da önümüzdeki 5 yıl içinde yaşamımızın içinde olduğu bir dünyaya hızla hazırlanmak zorundayız” diye konuştu.

‘Hizmet Kalitesi ve Kurumsallaşma” başlığında bir sunum gerçekleştiren Oda Başkan Yardımcımız Erol Demirel’de teknolojik ve ekonomik dönüşüm sürecinde meslek mensuplarının önlem alması, aksiyon planı yapması gerektiğini hatırlatarak, “Bu konuda en önemli mücadele sürdürülebilirlik. Sadece yaşadığınız evrenin, çevrenin sürdürülebilirliği değil,

bugünkü mevcut olan kaynakları doğru kullanarak gelecek kuşaklara aktarabilmektir” ifadelerini kullandı. Seminerde, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Doğrusoy, Kurumsallaşma Komitesi Üyesi Erkan Soyçelik, Marmara Üniversitesinden Doç. Dr. Mert Eren birer konuşma ve sunum gerçekleştirdi.

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

‘Teknolojik Dönüşüme Karşı; Kurumsallaşın, Uzmanlaşın!’ “Elektronik Ticaret Uygulaması ve Vergilendirilmesi” üst başlığıyla, teknolojinin TTK ve Vergi Kanunları uygulamaları yönünden mesleğimize etkilerinin konuşulduğu seminerde, Oda Başkanımız Yücel Akdemir açış konuşması yaparken çok sayıda meslek mensubu da katılım sağladı. Yeni yılın mesleğimiz açısından çok önemli olduğunu, 2018 yılı boyunca teknolojinin mesleğe getireceği yenilikleri konuşacaklarını ifade eden Oda Başkanımız Yücel Akdemir, yeniliklerin tedbir alınmadığında tehdide dönüşeceğini ve bunu fırsata çevirmenin öneminden bahsetti.

O

damız, mesleğimizdeki teknolojik gelişmelere ve değişimlere ilişkin Cevahir Otel’de “Dijital Uygulamaların Geliştirilmesine Yönelik Teşvik, Hibe ve Destekler” başlıklı bir seminer düzenledi.

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

2018’de yeni işlerden ziyade şekil değiştiren işlerin konuşulacağının altını çizen Akdemir, meslek mensuplarının değişme hazırlıklı olduklarını belirtti. Yücel Akdemir sözlerine şöyle devam etti: “Mesleğimizin geldiği noktaya dair sorunların çözümü gerekiyor. Önemli bir mesleği yapıyoruz. Hak ettiğimiz saygıyı görmesek bile Türkiye’nin önemli bir mesleğini yapıyoruz. On bir yıllık bilgileriyle avukatlar işlerini yürütebilir, beş yıllık bilgileriyle doktorlarda mesleklerini yürütebilir ama biz aralık ayındaki bilgiyle ocak ayındaki işlemleri yürütemeyiz. Ülkenin can damarı muhasebe mesleğidir. Bu yüzden bunun eğitimle ve sürekli bilgiyle giderilebileceğini düşünüyoruz.

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Bir arada olmasak bile web sitemizden takip edeceğimiz önemli bilgileri yayınlıyoruz. Aksi takdirde doğru bilgiden mahrum kalarak yanlış bilgiler paylaşıyoruz birbirimizle. Doğru yol alabilmemiz için yanlış bilgi üzerinden değil, kesin ve onaylanmış bilgi üzerinden işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor. Teknolojik gelişmeler bize meslek mensuplarının yaptıkları yüzde 40’lık işlerin ortadan kalkacağını işaret ediyor. Nedir bu yüzde 40? 1-Bordrolama işlemleri, 2- Defter tutma işlemleri 3-Beyanname gönderme işlemleri. Yakın bir gelecekte bu işlemler ortadan kalkacak. O yüzden sistem diyor ki farklı alanlara açılın; uzmanlaşın, kurumsal yapıları oluşturun. Bunu yaparken de ciddi gelişmeler var. Artık güçlerini birleştiren meslektaşlar var. Daha nitelikli alanlara yöneliyorlar. Teknoloji bize sorumlulukta getiriyor. Artık portalda geriye dönüşü olmayan işlemler yapacağız. Daha da dikkatli olmamız gerekecek. Yaptığımız her işlem bizlere sorumluluk olarak geri dönecek bize. Ayrıca bununda bedeli

almamız gerekiyor. Bu çerçevede de açıkça söylüyorum, 27 yıldır bu oda da söylüyoruz, şu an burada da söylüyorum; biz tahsilat sorununu oda olarak çözemeyiz. Bunu söylemek zorundayız. Çözeriz dersek sizi kandırırız. Ücretlerimizi alamayarak bu işi yapamayız. Bu işi içimizde çözerek ilerleyeceğiz. Hakkımız alacağız, hiçbir engel yok. Artık teknoloji de geliyor, tehdit gibi görünse bile tehdidi fırsata çevirmeye bileceğiz. Yeni bir yıl umutlarımızı kaybetmeyeceğiz, daha çok eğitim

yapacağız. Yeni yılda her şey çok daha güzel olacak. Umut her zaman bizlerle olacak. Hepinizin yeni yılını kutluyorum.” Seminerde oturum başkanlığını Odamızın Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Tunç yaparken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Uzmanı Avukat Bahar Emre, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Usul ve Denetim Grup Müdürü Halil Sencar, YMM Hüseyin Karslıoğlu uygulamalar hakkında bilgi verdi.

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Türkiye Sakatlar Derneği’nin destek amaçlı açtığı kermes standı Cevahir Otel’de düzenlenen seminerimizde yer aldı.

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

Bowling Turnuvasıyla Stajyerlere Motivasyon!

İ

SMMMO Stajyerle İletişim Komitesi, stajyerlere destek vermek amacıyla bowling turnuvası düzenledi. Stajyerlere moral, motivasyon sağlaması amacıyla Beylikdüzü’nde düzenlenen bowling turnuvasına Oda Başkanımız Yücel Akdemir, Oda Sekreterimiz Orhan Sarıgene, Stajyerle İletişim Komitesi Başkanı Muharrem Küçükelçi, Beylikdüzü İlçe Temsilcisi Engin Mutlu ve çok sayıda meslektaş katıldı. İstanbul’un diğer ilçelerinde de devam edecek olan turnuvada, oluşturulan takımlarda en yüksek puan alan stajyerler kupa ile ödüllünderiliyor.

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

Mesleğin Gündemi İ Kahvaltılarda

SMMMO İlçe Temsilciliklerinde düzenlenen kahvaltılarda, çok sayıda meslektaş bir araya geldi.

EMİNÖNÜ

Meslektaşların ilçelerde bir araya geldiği ve mevzuat konuları hakkında eğitimler aldıkları kahvaltılı eğitimler devam ediyor. Alanında uzman eğitmenlerin verdiği sunumlarla mesleğe dair bilgilerin giderildiği kahvaltılara çok sayıda meslektaş ilgi gösterdi.

Oda Başkanımız Yücel Akdemir, ilçe kahvaltılarında mesleki gündeme dair açıklamalarda bulunurken, gelişmelere dair bilgi verdi.

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

ESENLER

Oda Kurucu Onursal Başkanı ve TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan kahvaltılarda meslektaşlarla bir araya gelirken, Oda Başkan Yardımcımız Erol Demirel, Oda Sekreterimiz Orhan Sarıgene kahvaltılarda hazır bulundu.

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

AVCILAR

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

İSMMMO Eğitimlere Devam Ediyor...

İ

SMMMO, meslektaş ve stajyerlerin gelişimine yönelik eğitimlerine İstanbul’un birçok ilçesinde sürüyor.

BAĞCILAR BAŞAKŞEHİR

Alanında uzman eğitimcilerin yer aldığı eğitimlerde katılımlar yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Odamız ve TESMER İstanbul Şubesinin ve ortak düzenlediği seminerler ve mesleki eğitimler alanında uzman eğitimcilerin katkılarıyla devam edecek.

Rezervasyon ve Bilgi için: https://form.ismmmo.org.tr/ ilcelerseminer.asp?id=0

19


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

SANCAKTEPE

20


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

BAKIRKÖY

21


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

PENDİK

22


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

KADIKÖY

23


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

ESENYURT

24


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

EĞİTİM PROGRAMI Tarİhİ

İLÇE

EĞİTİM Konusu

AÇIŞ KONUŞMASI EĞİTMEN Yer

Saat

20.01.18

ÇEKMEKÖY

E-Uygulamalar

CEMİLE KUZU

03.02.18 03.02.18

Mehmet Akif Kültür Merkezi

14:00

ZEYTİNBURNU Dönem Sonu İşlemleri

NAZIM ANIL

Zeytinburnu TESMER

14:00

SULTANGAZİ

Arzu AKTAŞ NERGİZ

Cafe Dilek

09:30

SEMİNER

İNCİ ŞALCI

20 Ocak 2018

Cumartesi Saat 14:00 - 17:00

LUCA Eğitimi

E - UYGULAMALAR ÇEKMEKÖY ODA TEMSİLCİLİĞİ

Açış Konuşmaları

Cemile KUZU / İSMMMO Başkan Yardımcısı Eğitmen İnci ŞALCI • İSMMMO Eğitim Müdürü

Eğitim İçeriği l E-Fatura l E-Defter l E-Arşiv Fatura l Defter Beyan Sistemi l E- İrsaliye l E Müstahsil Makbuzu l E Serbest Meslek Makbuzu

Yer: Mehmet Akif Kültür Merkezi Mehmet Akif Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi Akasya Sokak No:24/36

Rezervasyon ve Bilgi için: https://form.ismmmo.org.tr/ilcelerseminer.asp?id=0

25


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

SEMİNER V E R G İ V E M U H AS EB E B OYUTUYLA

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SULTANGAZİ ODA TEMSİLCİLİĞİ 03 ŞUBAT 2018 AÇIŞ KONUŞMASI EĞİTMEN Arzu NERGİZ AKTAŞ • TESMER Eğitmeni

EĞİTİMİN İÇERİĞİ 1- Envarter, Değerleme ve Değerleme Ölçüleri 2- İşletme Varlıklarına İlişkin Değerleme ve Dönem Sonu İşlemleri 3- İşletme Kaynaklarına İlişkin Değerleme ve Dönem Sonu İşlemleri

Yer : Dilek Cafe - Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:46 Sultangazi - İstanbul Tarih : 03 Şubat 2018 Cumartesi Saat: 09.30 - 12.30

2018

26


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KOMİTEDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER

Saygınlık ve İmaj Muhasebeden Başlar

İ

SMMMO Mesleki İmaj ve Saygınlık Komitesi, çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor. Başkanlığını Doğan Yeşin’in yaptığı “Mesleki İmaj ve Saygınlık Komitesi” 11 üyesiyle odamıza katkısını sunuyor. Mali Müşavirlik mesleğinde imaj ve saygınlık kavramının meslek mensuplarınca özümsenmesi ve sürdürülmesi amacıyla çalışmalar yürüten komite, bu konuyla ilgili olarak bir de kitapçık hazırlığı yapmaktadır. Komitenin çalışmalarına dair düşüncelerini aktaran Doğan Yeşin; “Günümüz koşullarında meslek

mensuplarının sadece ofislerinde değil, ofis dışında, şirket bünyelerinde de hizmet verdiğini, mesleğimizi icra ederken, bilgi ve tecrübelerimizin yanı sıra; özgüvenimiz, özsaygımız, konuşma üslubumuz, ses tonumuz, giyim kuşamımız, vücut dilimiz, ofislerimizin düzeni, gelişen teknolojiye adaptasyon gibi birçok etkenin mesleki saygınlık ve imajımıza yansımalarıdır.

27


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KOMİTEDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER

Mesleki İmaj ve Saygınlık komitesi olarak bizler; müşterilerimiz ve çalışanları, kamu kurum ve kuruluşları, yazılı ve görsel medya, hatta tüm toplumun mesleğimize ve bizlere dair düşüncelerinin daha net anlaşılabilmesi için, mini anketler yapıp, olumsuz yargıların nasıl düzeltilebileceği, mesleğe duyulan saygı ve sempatinin nasıl artırılabileceği konusunda çaba göstermekteyiz. Meslek mensuplarımız ve meslek mensubu adaylarımıza yönelik olarak “Etkili İletişim ve Beden Dili” ile ilgili eğitimlerimiz çeşitli tarihlerde odamız bünyesinde yapılmaktadır. Bu eğitimlerin özellikle mesleğe yeni başlayan ve aday meslektaşlarımıza yönelik olarak sürdürülmesi planlanmaktadır. Komitemiz bu dönem tüm meslek mensuplarımıza ulaştırmayı amaçladığı bir kitapçık hazırlığında da bulunmaktayız” diye konuştu.

28


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 8 Ocak 2018 - 15 Ocak 2018 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

AHMET CİHAN AYTULUN

ALİ TOLGA ÜNAL

ALİ DEMİR

ALİ GÖKMEN

AYŞE BAYAR

BELGİN ÇİĞDEM

BERNA YENER

BERRİN TUNÇ

BURÇİN ÜLGER

DERYA AKBABA

DİLEK DAMLA ÜSTÜN

ELİFCAN KIZILDAĞ

EMRAH KARADENİZ

EMİNE KART

ENGİN GÜLNAR

ERSİN ARAZ

EYLEM GÜLEGÜL

EZEL GEREZ

FATMA AKCA

GAMZE BÜYÜKAÇIKGÜL

GÜLAY POLAT ATİK

29


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

BİZDEN HABERLER

GÜRKAN AKYILDIZ

HASAN BAYAT

MUSTAFA DİNLER

MUSTAFA SAYDUMAN

NURCAN ERTOKAN NURTEN ŞENSES

SİNAN DEMİR

SEMRA ACER

HATİCE GENGÖNÜL HÜSNİYE DOĞAN SAKALLI YILMAZ

İLKNUR DORUK

İSMAİL GÜNDÜZ

MURAT ÖNAL

MUSTAFA ÖZTÜRK

MUSTAFA ŞAHİN

MÜMİNE KARA

NESLİHAN GÜNER

NURAY ALPAY

ONUR FERHAT

OĞUZ AKPINAR

ÖZCAN ENGÜZEL

ÖZGE AKYOL

ÖZLEM BOYRAZ

SERPİL BAŞIBÜYÜK

SEVAL ERGİN

SEVGİ ÜRÜN

SEVİL TAŞDAN

SİBEL İMAT ERKOÇ

30


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

BİZDEN HABERLER

SİNEM DEMİR

ŞABAN YILMAZ

ŞENOL ŞENTÜRK

TURAN YILDIZ

UĞUR BÜYÜKBAŞ

ÜLKÜ TAŞTAN

VURAL IŞIK

YASEMİN İPEK APLAK

YASİN ACET

YILDIRAY ŞAHİN

YUNUS EMRE KARAKAYA

YUNUS ORHAN

YUSUF YILMAZ

ZEYNEP DÜZYOL

ZUHAL ŞAHİN COŞKUN

31


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

MESLEK HAYATINIZDA

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞABİLİRSİNİZ www.istanbulsmmmodasi.org.tr

İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL Zİ MALİ MÜŞAVİRLER SERBEST MUHASEBECİ ODASI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODASI MALİ MÜŞAVİRLER

m

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TÜRMOB İSTANBUL İSTANBUL TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRMOB İSTANBUL TEMEL TEMEL EĞİTİM VE STAJVEMERKEZİ MUHASEBECİ SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİ EĞİTİM STAJ MERKEZİ SERBEST SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASIODASI MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL MALİ

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA ==> İŞLETME AĞIRLIKLI Toplam 178 saat olan SMMM yeterlilik sınavı hazırlık kursuna devam DİL durumunda KURSLARI süresinin 160İNGİLİZCE saat ve üzerinde olması 4 ay, 133 saat ve üzerinde EĞİTİMİN olması durumunda AMACI3 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, girecekleri İşletme Ağırlıklı İngilizce dil kurslarımızı diğerlerinden ayıran en sınava başvuru yaparken kursu tamamlamış olmaları gerekmektedir. önemli özellik kursların kaliteden ödün vermeden, sorumlu ve duyarlı eğitim anlayışıyla yürütülmesidir. İÇERİK DERS SAAT GENEL BİLGİLER l Finansall Muhasebe 302 dönem Kursumuz, Şubat ve Eylül dönemlerinde yılda l Finansalolarak Tablolaraçılmaktadır. Analizi 21 l Maliyet Muhasebesi l Mevcut İşletme veya İş İngilizcesi kurslarında27katılımcılara daha çok halkla ilişkiler, pazarlama ve satış elemanlarının 30 l Vergi Mevzuatı ihtiyaç duyacağı, mail alma, mail cevaplama, telefonla l Temel Hukuk ve Borçlar Hukuku 15 görüşme, l İş Hukuku SSK ve yazışma Bağ-Kur kuralları, Mevzuatı pazarlama, genel istatistiki 12 raporlar hazırlama ile ilgili eğitim verilmektedir.13 l Ticaret Hukuku l Eğitim Süreleri; Başlangıç, Orta Öncesi, Orta ve İleri l Muhasebe Denetimi 21 seviyereleri için 154 saat, 11 Haftadan oluşmaktadır. l Meslek Hukuku 9 günleri l Kurslarımız; hafta içi akşam Pzt.-Salı-Çarş.-Perş. saat 18:40-21:30 ile arasında yapılmakta, hafta sonları ise EĞİTİM BİRİMLERİMİZ Cumartesi günleri saat 13:00-18:00, Pazar günleri 09:30-15:30 TESMER Kadıköy Eğitim Birimi arasında gerçekleşmektedir. Ağırlıklı Dil Kurslarımızda katılımcılara HasanpaşalMah.İşletme Uzunçayır Cd. İngilizce No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Dinlediğini Telefon: (216) 545 35anlama 51 - 545(Listening 35 52 Comprehension), Konuşma (Speaking), incelemeAkademi (Reading Comprehension), TESMER Şişli EğitimMetin BirimiOkuma, / İSMMMO (Writing) becerileri Gayrettepe Yazma Mah. Yıldızposta Cad. No:48kazandırılmaktadır. Dedeman İş Hanı Kat:3 Devam zorunluluğu olan program , kursiyerlerini ingilizce Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 seviye belirleme ve çeşitli test-sınavlara da hazırlamaktadır. TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi l Katılımcıların, en çok 17’şer kişilik sınıflarda, eşit seviyede Mahmutbeyolması Cd. Arıkan İş Merkezi Şirinevler eğitimDağlar açısından büyük No.1 önemKat.3 taşımaktadır. Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI HAZIRLIK KURSLARI m

llwww.istanbulsmmmodasi.org.tr Kurtuluş Cad. No:114 34375 Kurtuluş- Şişli/İstanbul lTelefon: egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) www.istanbulsmmmodasi.org.tr m 343 47 80

TÜRMOB TÜRMOB TÜRMOB TEMELTEMEL EĞİTİM VE STAJVEVEMERKEZİ TEMELEĞİTİM EĞİTİM STAJMERKEZİ MERKEZİ STAJ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI ==> SMMM STAJHAKKINDA BAŞLATMA

İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursumuzda Bir kurun tamamına SMMM SINAVIsuretiHAZIRLIK kayıt yaptırmak ile, kursa devamKURSLARI süresinin 150 saat ve üzerinde olması durumunda 3 ay, devam süresinin 113 saat ve EĞİTİMİN AMACI 2 ay staj süresinden sayılabilecektir. üzerinde olması durumunda YETERLİLİK Staja Başlama Sınavı Hazırlık Kurslarımızın amacı, Stajyer İki kur devam eden kursiyerlerimiz, kurs süresini 6temel aya kadar Adaylarınısaydırabilir. sınavlara tam olarak hazırlayabilmektir. Eğitim staj süresinden içeriği ve eğitim materyalleri tamamen bu amaca yönelik SINAVLARINA olarak hazırlanmıştır. İÇERİK l Temel muhasebe terimleri, GENEL BİLGİLER HAZIRLIK l Hafta İçi Kursları: HaftaBilanço, içi her gün saatleri l Finansal Tablolar (Gelir Tablosu, Nakit18.30-21.30 Akış Tablosu) arası vebilgi tümsistemi, program süresince genellikle l Muhasebe muhasebe kayıt tekniği 5 Cumartesi günü 14.00-18.00 arasında, Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim KURSLARI l Hizmet ve ticaretsaatleri işletmelerinde dönem içi işlemlerin birimlerinde devam etmektedir. muhasebeleştirilmesi l Hafta Sonu Kursları: Hafta Sonu (Cumartesi - Pazar l Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, günleri 10:00-18:30 saatleri arası) ve Hafta içi (9 gün l Operasyonel varlık ve borçların değerlemesi, 19:00-22:00 saatleri arası) Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim l Finansal tabloların analizi, oranlar ve nakit akış tablosu birimlerinde devam etmektedir. yardımı ile analiz, l Maliyet muhasebesi terimleri, maliyet muhasebesi problemleri, EĞİTİM KİTAPLARI SMMMmuhasebesi Staj Başlatma Sınavları Hazırlık Kurslarımızda, verilen l Yönetim terimleri, karar problemleri eğitimlere paralel içerikte hazırlanmış Muhasebe Uygulamaları ve BİRİMLERİMİZ Hukuk konuları ile ilgili konu anlatımlı ve örnek çözümler EĞİTİM içeren kitaplarımız, Deneme Sınavı Kitapçığı kursiyerlerimize TESMER Kadıköy Eğitim Birimi ücretsiz olarak basılı kitap halinde veya pdf şeklinde Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul verilmektedir. Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi STAJŞişli SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA Gayrettepe Cad.başlama No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3devam ToplamMah. 233Yıldızposta saat olan staja sınavı hazırlık kursuna süresinin saat 274 ve üzerinde Beşiktaş Telefon:200 (212) 42 22 olması durumunda 5 ay, 166 saat l Kurtuluş l www.istanbulsmmmodasi.org.tr Cad. No:114 34375 Kurtuluşm www.istanbulsmmmodasi.org.tr m Şişli/İstanbul Telefon: l egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) 343 47 80

İSTANBUL İSTANBUL SERBEST SERBESTMUHASEBECİ MUHASEBECİ MALİ MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLERODASI ODASI

TÜRMOB TÜRMOB TEMEL TEMELEĞİTİM EĞİTİMVEVESTAJ STAJMERKEZİ MERKEZİ İSTANBUL İSTANBULŞUBESİ ŞUBESİ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

ve üzerinde olması durumunda 4 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, kursa katıldıkları dönemde dosya başvurularının bulunması ve aynı dosya süresi içinde sınavı kazanarak stajlarını başlatmış olmaları gerekmektedir. İÇERİK DERS SAAT DERS Finansal Muhasebe 27 Vergi Mevzuatı İş Hukuku SGK Mevzuatı 9 Matematik Maliyet Muhasebesi 18 Ekonomi-Maliye Ticaret Hukuku 9 İnkılap Tarihi Borçlar Hukuku Finansal Raporlama Standartları 8 Türkçe Muhasebe Denetimi 21 İngilizce Finansal Tablolar Analizi 15 ETÜD DERSLERİ Meslek Hukuku 15

SAAT 18 7 21 7 9 6 7 36

İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL KURSLARI

EĞİTİM BİRİMLERİMİZ TESMER Kadıköy Eğitim Birimi Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Şişli Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Cd. Arıkan Dağlar İş Merkezi No.1 Kat.3 Şirinevler Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64

m

l www.istanbulsmmmodasi.org.tr www.istanbulsmmmodasi.org.tr m l egitim@ismmmo.org.tr

SMMM STAJ BAŞLATMA SINAVI HAZIRLIK KURSLARI

32 m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m


Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. ISSN: 1306-5653

YAS YAS AM AM MART-NİSAN 2015

55

SAYI

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BizDeN HABeRLeR YAYIN BİZDEN HABERLER YAYIN

SAYI

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

70

İ S T A N B U L Sİ ES RT AB NE SB TU LM  US EH RA BS EE SB TE  CMİ U MH AA LS İE BMEÜC Şİ A  MV İARL Lİ E  M R ÜOŞDA AV Sİ IR Lİ EK Rİ   AO YD LAI SK I   Yİ AK Yİ I  NA YI L I K   Y A Y I N I

DAĞLARINA BAHAR GELSE DIJITALMEMLEKETİMİN! OYUN FURYASI ENERJİ KAHİNİ TÜRK: BİROL  DOSYA: SU KRİZİ KAPIDA BERNA LAÇİN İLE OYUNCULUK ÜZERİNE MEKANIOYUNCU SUZAN AKSOY İLE SÖYLEŞİ  KÜÇÜK LEZZETİ BÜYÜK l FATİH DOSYA: BİZİ BU KİRLİ HAVALAR MAHVETTİ TALAT YEŞİLOĞLU: DERGİLER AZALIYOR l  ANADOLU’NUN MAHSUN ŞEHRİ YOZGAT  OTİZMLİ ÇOCUĞUM VAR! GÜNEYDOĞU ASYA’NIN KALBİ: KUALA LUMPUR  OFİSTE EN ŞIK SİZ OLUN l NEFES KOÇU MESLEKTAŞ: İLKNUR BİLGİÇ l SAĞLIK: ASTALIKLARA DİRENİN lALPLERDE KAYAK MOLASI lİLÇE: BAKIRKÖY

iSMMMO MALi ÇözüM ve iSMMMO YAşAM DeRGiLeRiMize WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADReSiNDeN ULAşABiLiRSiNiz. 33


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MUHEL

YARIŞTA BİR ADIM

ÖNDE OLUN

e l r e l m i t i ğ e ı l a k Sertifi

n u ş o k e f e hed

MUHEL

BİLGİ VE SORULARINIZ İÇİN

tesmer.muhelproje@ismmmo.org.tr

İLETİŞİM BİLGİSİ KAYIT ADRESİ: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası, Kurtuluş Cad. No: 114 34375 Kurtuluş - Şişli / İSTANBUL, Telefon: (212) 315 84 00 34 EĞİTİM ADRESİ: İSMMMO Akademi, Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No: 48 Dedeman İş Hanı Kat: 3 Beşiktaş - İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

GÜCÜMÜZ 

ORTAK AKIL  İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 35

Profile for Istanbul SMMM Odası

Bizden Haberler Sayı 245  

Bizden Haberler Sayı 245