__MAIN_TEXT__

Page 1

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

SAYI: 227 21 AĞUSTOS 2017

BOBİ FRS İSTANBUL’DA TANITILDI MESLEK YASASI KOMITEMIZ ÇALIŞMALARA DEVAM EDIYOR


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

ETİK KÜLTÜRÜ VE MESLEKİ SAYGINLIK Değerli Meslektaşlarım; Meslek saygınlığının oluşturulmasında, eğitimlerin arttırılmasıyla beraber mesleki sorunların çözümünün ve yasal düzenlemenin önemli bir rolü vardır. Yukarıdaki konularda gerekli çalışmalar yapılsa da tam anlamıyla saygınlık konusundaki eksikliğin giderilmesi mümkün değildir. Mesleki sorunların çözümü mesleki saygınlıktan geçmektedir. Bunun en önemli adımı da meslektaşlar arasında etik kültürünün oluşturulmasıdır. Etik kültürünün oluşmasına Odamızın TÜRMOB ile birlikte düzenlediği etik eğitimlerinin önemli bir etkisi olmaktadır. Etik eğitimleri ile ilgili yol haritası aşağıda çıkartmış olup daha detaylı bilgiyi web sitemizden alabilirsiniz. Meslek mensuplarımızda “Etik Eğitimi” ve ‘Etik Davranış Gelişimi’ni sağlamak üzere birliğimiz tarafından “Etik Eğitimi” uygulaması başlatılmıştır. Odamız ile “Muhasebe Mesleği Etik Sözleşmesi” yapabilmek ve TÜRMOB Etik Eğitim Uygulamasına katılım sağlamak için web portallarından giriş yapabilirsiniz. TÜRMOB Etik Eğitim Uygulaması, teorik ve pratik eğitim süreçlerini içermektedir. Teorik eğitim süreci portallar üzerinden uzaktan eğitim yöntemi ile pratik eğitim süreci ise odalarımızda yüz yüze eğitim yöntemi ile yürütülecektir. Teorik Eğitim Süreci: Eğitim, portakaldaki kitap, sunuş ve videolardan oluşan eğitim materyalleri ile yürütülecektir. Süreç eğitim kaydının yapılmasından sonra 2 hafta içerisinde en az 20 saatlik bir süreyi kapsamaktadır. Teorik eğitimin son aşamasında teorik eğitim bilgisinin sınanabileceği “Etik Bilgi Değerlendirmesi” portal üzerinden yapılacaktır.

YÜCEL AKDEMİR BAŞKAN Pratik Eğitim Süreci: Odamızın eğitim salonlarında da Etik Vak’a uygulamaları ile sınıflarda yürütülecektir. Bir gün içerisinde 6 saatlik bir süreyi kapsayacak eğitime katılım için portaldan alınacak “Teorik Eğitim Tamamlama Belgesinin” odaya verilmesi ve pratik eğitim programının odadan alınması gerekmektedir. Etik Eğitim sürecimizin dışında hepinize iyi haftalar dilerken, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı ve 1 Eylül’de başlayacak olan Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Saygılarımla...

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER l Haksız Rekabette Önemli Bir Eşik 2 l İyi Bayramlar 4 l BOBİ FRS İstanbul’da Tanıtıldı 5-6 l XII. Ulusulararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu 7 l Meslek Yasası Komitemiz Çalışmalara Devam Ediyor 8 l İSMMMO Mali Müşavir Çalışma Odası Açıldı 9 l Başkanımızdan Stajyer Adaylarına Moral Desteği 10 l Etik Eğitimlere Başvurular Başlıyor 11 l Bilirkişilikte Şartlar Değişti 12-14 l Alacakların Ödeme Takvimi Açıklandı 15-16 l KDV ve ÖTV İndirimi 30 Eylül’e Uzatıldı 17 l 2017 Yılı Eğitim Takvimi 18 l Hedeflerinize Bizimle Ulaşabilirsiniz 19 l Aramıza Hoşgeldiniz 20 l Dergilerimiz Yayında 21 l MUHEL’le Yarışta Bir Adım Önde Olun 22

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TEBRİK

BİZDEN HABERLER

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

BOBİ FRS İSTANBUL’DA TANITILDI

K

amu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), İstanbul’da tanıtıldı. Odamızın KGK‘nın işbirliği yaptığı kurumlar arasında yer alması ile birlikte tanıtım toplantısına Oda Başkanımız Yücel Akdemir ve Oda Yönetim Kurulu Üyelerimiz de katılım sağladı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Sütlüce yerleşkesindeki tanıtımda konuşan KGK Başkanı Dr. Genç Osman Yaraşlı, Türkiye’de bağımsız denetime tabi olan ve genel olarak Kamu Yararını

İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) niteliğindeki şirketlerin, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı (TFRS) uygulamak zorun-

da olduğunu söyledi. Yaraşlı, BOBİ FRS’nin ise bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan işletmelerin 2018 itibarıyla finansal tablolarını hazırlarken uygulayacağı bir finansal

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

raporlama standardı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “BOBİ FRS’nin amacı, işletmelerin büyüklüğü ve finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaçları dikkate alınarak gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir finansal tabloların oluşturulmasıdır. BOBİ FRS, TFRS uygulamayan şirketlerin Türk Ticaret Kanunu uyarınca genel kurullarına sunulan finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacaktır. Bu raporlama standardı, ortakların, yatırımcıların, kredi verenlerin, kamunun ve diğer tarafların bilgi ihtiyacını sağlayacak genel amaçlı finansal raporlama ilkelerini karşılamaktadır. Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarıyla ve AB düzenlemeleriyle uyumlu olan BOBİ FRS, işletmelerin genel olarak karşılaşabileceği tüm muhasebe işlemlerine ilişkin muhasebe esaslarını belirlemektedir.” Yaraşlı, BOBİ FRS’nin uygulanmasıyla birlikte bağımsız denetime tabi olan ancak TFRS uygulamayan şirketlerin, finansal tablolarını kullanan paydaşlara gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir bilgi sunulmasının sağlanmış olacağını, böylece işletmelerin doğru ve güvenilir finansal tablolar hazırlamalarının Türkiye’deki yatırım iklimini olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMPOZYUM

BİZDEN HABERLER

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KOMİTEDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER

MESLEK YASASI KOMITEMIZ ÇALIŞMALARA DEVAM EDIYOR

İ

SMMMO Meslek Yasası Komitesi Başkan, Başkan Yardımcısı, Komite Sekreteri ve 4 komite üyesi ile birlikte meslek yasamız ile ilgili değişiklik ve öneriler konusunda çalışmalar üreterek faaliyet göstermektedir.

Meslek Yasası Komitesi, 3568 sayılı meslek yasamız ile ilgili mevzuatta ve teknolojide olan değişiklikler çerçevesinde meslektaşlarımıza fayda sağlayacak düzenlemelerin yapılması amacıyla önerilerde ve çalışmalarda bulunmaktadır. En son yapılan TÜRMOB Olağanüs-

tü Genel Kurulunda çeşitli yönetmelik ve meslek kararlarında yapılan değişiklikler üzerine Meslek Yasası Komitesince yapılan çalışmalarla önerilerde bulunulmuştur. Oda Yönetim Kurulumuz da bu çalışmaları kendi içinde değerlendirip TÜRMOB ilgili kurullarına sunmuş ve

katkı sağlamıştır. Komitenin yakın gelecekteki ilk hedefi; TÜRMOB 2. Olağanüstü Genel Kurulunda yapılan değişiklikler ve alınan kararlarla ilgili meslektaşlarımızın kullanabileceği pratik bir kitapçık ortaya çıkartmaktır.

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER HİZMET

BİZDEN HABERLER

İSMMMO MALI MÜŞAVIR ÇALIŞMA ODASI SIZLERI BEKLEMEKTE…

İ

stanbul Vergi Dairesi Başkanlığının Vatan Caddesi (Adnan Menderes Bulvarı) üzerindeki yeni merkez binasında mesleki çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla kurulan İSMMMO Mali Müşavir Çalışma Odası meslek İSMMMO Mali Müşavir tusunda meslek mensuplarımımensuplarımıza Çalışma Odası, Vergi Dairesi zın daha rahat ve kolay hizmet bütün gün hizmet içinde yapılan çalışmalar doğrul- verebilmeleri amacıyla kuruldu. vermektedir.

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KURS

BİZDEN HABERLER

BAŞKANIMIZDAN STAJYER ADAYLARINA MORAL DESTEĞI

O

da Başkanımız Yücel Akdemir, Şişli TESMER eğitim birimindeki staj başlatma kursuna ziyarette bulunarak stajyer adaylarına moral ve destek konuşması gerçekleştirdi.

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

ETIK EĞITIMLERE BAŞVURULAR BAŞLIYOR

T

ÜRMOB 2017 yılı 2. Dönem Etik Eğitimleri başvuruları 21 Ağustos’ta başlıyor. Meslek mensuplarının etik değerlere bağlı, sosyal sorumluluk bilinci olan, rekabet anlayışı daha kaliteli hizmet sunumu biçiminde oluşmuş, güvenilir ve saygın meslek mensubu hedefine ulaşabilmesi için gerçekleştirilen eğitimlere başvurular 21 Ağustos 11 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak.

Detaylı bilgi için: http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/UYE/Duyuru/2017-2_ Donem_TURMOB_Etik_Egitimleri.pdf_823.

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BİLİRKİŞİ

BİZDEN HABERLER

BILIRKIŞILIKTE ŞARTLAR DEĞİŞTİ

A

dalet Bakanlığınca hazırlanan, bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Adalet Bakanlığınca hazırlanan, bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları, bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, sicil ve listeye kaydı, görevlendirilmesi, uymaları gereken temel ve etik ilkeler, çalışma esasları, denetimi, sicil ve listeden çıkarılması ile Bilirkişilik Danışma Kurulu, Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve bilirkişilik bölge kurullarının çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Bilirkişilik Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre bilirkişi, görevini dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri

sebeplerle ayrım yapmaksızın dürüstlük ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda yerine getirecek. Bilirkişi, görev süresince doğrudan veya dolaylı olarak uyuşmazlığın taraflarından gelen uzman görüşü, da-

nışmanlık, hakemlik ya da buna benzer bir görevi kabul edemeyecek. Yakınlarının veya iş ilişkisinin bulunduğu kişi, kurum veya kuruluşların tarafı olduğu ya da ilgili bulunduğu davalarda bilirkişi, görevlen-

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BİLİRKİŞİ

BİZDEN HABERLER

dirmeyi kabul edemeyecek. Bilirkişinin, bilirkişilik görevi almak için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunması, listeye kayıtlı bilirkişi olduğuna dair ibareler kullanması yasaklanacak.

EĞITIM ŞARTI Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade edecek. Temel eğitim, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saatinden oluşacak. Eğitim kuruluşları, Bilirkişilik Daire Başkanlığının uygun görüşü ile temel eğitim ders saatini arttırabilecek. Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu, hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini

kapsayacak. Bilirkişilere, bilirkişilik eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam 6 saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilecek. Bilirkişiler yenileme eğitimine sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorunda olacak. Yenileme eğitimine katılmayan bilirkişiler bu eğitimi almadıkça yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamayacak. Eğitim kuruluşları, eğitimlerini tamamlayan katılımcılara en geç 15 gün içinde temel eğitimi tamamladıklarına dair belge verecek. Bilirkişilik temel

eğitimi, Bilirkişilik Daire Başkanlığınca izin verilmek kaydıyla üniversiteler, Türkiye Adalet Akademisi, Adli Tıp Kurumu, Türkiye Barolar Birliği ve barolar, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı odalar, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve bağlı odalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve esnaf ve sanatkarlar odaları birlikleri ile Türk Tabipleri Birliği ve bağlı odalar tarafından verilebilecek. İzin verilen eğitim kuruluşlarının listesi Daire Başkanlığınca elektronik ortamda yayımlanacak.

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BİLİRKİŞİ

BİZDEN HABERLER

KABUL ŞARTLARI

alanında en az 5 yıl fiilen çalışmış olmak ya Bilirkişilik başvuruda Daire Başkanlığınca sunda bulunanlarda, kasten daha fazla çalışma süreişlenen bir suçtan dolayı bir si belirlenmiş ise bu süre yıldan fazla süreyle hapis kadar fiilen çalışmış olcezasına ya da affa uğramış mak da istenilen şartlar olsa bile devletin güvenliarasında yer alacak. ğine karşı suçlar, Anayasal Öte yandan bilirdüzene ve bu düzenin işleyikişiler, meslek mensubu şine karşı suçlar ile zimmet, olarak görev yapabilirtikap, rüşvet, hırsızlık, mek için ilgili mevzuat dolandırıcılık, sahtecilik, gereği aranan şartlara güveni kötüye kullanma, haiz olmak ve mesleğini hileli iflas, ihaleye fesat yapabilmek için gerekli bilirkişilik yapmaktan yasaklananlar da karıştırma, edimin ifasına olan uzmanlık alanını gösteren diploma, bilirkişi olamayacak. fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan Disiplin yönünden meslekten veya mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık malvarlığı değerlerini aklama veya kamemuriyetten çıkarılmamış ya da sanat belgesi, ustalık belgesi veya benzeri çakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya belgeye sahip olacak. icrasından veya mesleki faaliyetten tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve Bilirkişiler, Daire Başkanlığının yalan yere yemin suçlarından mahkum geçici ya da sürekli olarak yasaklanbilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlamayanlar, başka bir bölge kurulunun olmamak şartı aranacak. listesine kayıtlı olmayanlar ile bilirkişilik rına göre belirlediği yeterlilik koşullarını Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olanlar bilirkişi olarak görev ala- temel eğitimini başarıyla tamamlayanlar taşıyacak. Bilirkişilik için başvurular bölge mayacak. Daha önce kendi isteği dışında bilirkişi olarak görev alabilecek. kurullarına yapılacak. Bilirkişilik yapacağı uzmanlık sicilden ve listeden çıkarılanlar veya Detaylı bilgi için: http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/MEVZUAT/ Duyuru/03082017_bilirkisi_yonetmeligi.pdf_927.pdf

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

ALACAKLARIN ÖDEME TAKVIMI AÇIKLANDI

İ

SMMMO web sitesi üzerinden; Vergi, SGK, Oda ve diğer kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin ödeme takvimini duyurdu.

Vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının ve devlet kurum ve kuruluş alacakları ile belediye alacaklarının yeniden yapılandırılmasında yönelik düzenleme yapıldı. Taksitler halinde planlanan alacakların ödeme takvimi İSMMMO web sitesi üzerinden duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TAKSİTLER ZAMANINDA ÖDENMEZ İSE NE OLACAK? Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutar-

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

larının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı

ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen yıllık gelir veya

kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri, çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde bu Kanun hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.”

Detaylı bilgi için: http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/MEVZUAT/Duyuru/6736_ve_7020_sayili_kanunlara_gore_ yapilandirilan_borclarin_odeme_takvimi_19072017.pdf_113.pdf

16


BİZDEN HABERLER MEVZUATTAN HABERLER

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

KDV VE ÖTV İNDIRIMI 30 EYLÜL’E UZATILDI

K

DV ve ÖTV oranlarındaki indirim süresi 30 Eylül tarihine kadar uzatıldı.

Odamızın web sitesinden yapılan duyuruda şu ifade yer verildi: “03/02/2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Bazı mobilyalarda KDV oranı yüzde 8 indirilmiş, ÖTV tabi bazı mallara uygulanacak ÖTV oranı 30/04/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere (% 0) olarak belirlenmişti. 29/04/2017 Tarihinde yayımlanan BKK ile İndirimlerin uygulama süresi 30/09/2017 tarihine kadar uzatılmıştır. 29/04/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, yazımız ekinde yer alan 1 SAYILI CETVEL’DE yer alan malların tesliminde uygulanan yüzde 18 oranındaki KDV’si 03/02/2017 - 30/09/2017 tarihleri arasında % 8 oranında KDV ne tabi olacaktır. Aynı Bakanlar Kurulu kararında yer alan 2 SAYILI CETVEL’DE yer alan malların ithalinde ve imalinde 03/02/2017 30/09/2017 tarihleri arasında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 0 olarak uygulanacaktır.”

Detaylı bilgi için: http://www.ismmmo.org.tr/html. asp?id=15154

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

2017 YILI

EĞİTİM 2017TAKVİMİ YILI EĞİTİM TAKVİMİ

Eğitim takviminde yer alan tarihler, kesin tarihler olmayıp ilgili eğitim dönemine ilişkin detay bilgiler kayıt başlangıç tarihleri öncesinde web sayfamızda ilan edilecektir. Eğitim takviminde yer alan tarihler, kesin tarihler olmayıp ilgili eğitim dönemine ilişkin detay bilgiler kayıt başlangıç tarihleri öncesinde web sayfamızda ilan edilecektir. KURS

SMMM STAJA GİRİŞ SINAVI HAZIRLIK KURS

SMMM STAJA GİRİŞ SINAVI HAZIRLIK

KURS DÖNEMİ

KURS ÖNKAYIT BAŞVURU TARİHLERİ

KESİN KAYIT BAŞVURU TARİHLERİ

2017/1

ÖN KAYIT YOK

23/02/2017

HAFTA SONU AĞIRLIKLI: 18/03/201723/06/2017 - HAFTA İÇİ AĞIRLIKLI: 20/03/2017-23/06/2017

2017/2

ÖN KAYIT YOK

08/06/2017

KURS DÖNEMİ 2017/3

KURS ÖNKAYIT BAŞVURU ÖN KAYIT YOK TARİHLERİ

KESİN KAYIT BAŞVURU 25/10/2017 TARİHLERİ

HAFTA SONU AĞIRLIKLI: 01/07/201711/10/2017 - HAFTA İÇİ AĞIRLIKLI: 03/07/2017-11/10/2017

2017/1 2017/1

ÖN KAYIT YOK ÖN KAYIT YOK

23/02/2017 23/01/2017

2017/2 2017/2

ÖN KAYIT YOK ÖN KAYIT YOK

08/06/2017 22/03/2017

2017/3

ÖN KAYIT YOK

25/10/2017

2017/3 SMMM YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK

2017/1 2017/4 2017/2 2017/5 2017/3

SMMM YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI HAZIRLIK

ÖN KAYIT YOK ÖN KAYIT YOK ÖN KAYIT YOK ÖN KAYIT YOK 16/02/201708/03/2017

2017/4 2017/2

ÖN KAYIT YOK 14/06/201705/07/2017

2017/3 2017/5

09/11/201703/12/2017 ÖN KAYIT YOK

2017/1 2017/2 2017/2 2017/3 2017/1

STAJA BAŞLAMA TEST ÇÖZÜM İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL KURSU

ÖN KAYIT YOK

2017/1

2017/1 İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL YEMİNLİ MALİ KURSU MÜŞAVİRLİK SINAVI HAZIRLIK

ÖN KAYIT YOK

2017/1 2017/2 2017/3 2017/2

19/01/201709/02/2017 16/02/201708/03/2017 14/06/201729/08/201705/07/2017 20/09/2017 09/11/201703/12/2017 ÖN KAYIT YOK 19/01/201709/02/2017 ÖN KAYIT YOK ÖN KAYIT YOK 29/08/201720/09/2017

24/05/2017 23/01/2017 02/08/2017 22/03/2017 01/11/2017 24/05/2017 Kesin kayıt tarihi, ön kayıtlar tamamlandıktan sonra 02/08/2017 belirlenmekte, ön kayıt başvurusunda bulunanlara bilgi verilmektedir. 01/11/2017 Ön kayıt başvurularının alınmasından Kesin sonra kayıt seviyetarihi, tespit ön kayıtlar tamamsınavı yapılmakta, landıktan sonra seviye tespit sınavı belirlenmekte, ön sonuçlarına göre kayıtkesin başvurusunda kayıtlar bulunanlara bilgi alınmaktadır. verilmektedir. 02/01/2017 Ön kayıt başvurularının alınmasından 25/04/2017 sonra seviye tespit sınavı yapılmakta, seviye tespit sınavı 02/08/2017 sonuçlarına göre kesin kayıtlar

KURS TARİHLERİ

HAFTA SONU AĞIRLIKLI: 18/11/2017KURS TARİHLERİ 21/02/2018 - HAFTA İÇİ AĞIRLIKLI: 20/11/2017- 21/02/2018 HAFTA SONU AĞIRLIKLI: 18/03/2017HAFTA İÇİ GRUBU: 16İÇİ ŞUBAT 2017 – 12 23/06/2017 - HAFTA AĞIRLIKLI: MAYIS 2017 HAFTA SONU GRUBU: 18 20/03/2017-23/06/2017 ŞUBAT 2017- 14 MAYIS 2017 HAFTA SONU AĞIRLIKLI: 01/07/2017HAFTA İÇİ GRUBU: 11/10/2017 - HAFTA 17 İÇİ NİSAN AĞIRLIKLI: 2017 - 19 TEMMUZ 2017 03/07/2017-11/10/2017 HAFTA SONU GRUBU: 15 NİSAN 201716 TEMMUZ 2017 HAFTA SONU AĞIRLIKLI: 18/11/201721/02/2018 - HAFTA İÇİ AĞIRLIKLI: HAFTA İÇİ GRUBU: 22 HAZİRAN 201720/11/201721/02/2018 15 EYLÜL 2017 HAFTA SONU GRUBU: 10 HAZİRAN 2017-17 EYLÜL 2017 – 12 HAFTA İÇİ GRUBU: 16 ŞUBAT MAYIS 2017 HAFTA SONU GRUBU: 18 HAFTA 2017İÇİ GRUBU: 112017 EYŞUBAT 14 MAYIS LÜL 2017-01 ARALIK 2017 HAFTA İÇİ SONU GRUBU: HAFTA GRUBU: 1726/08/2017NİSAN 26/11/2017 2017 - 19 TEMMUZ 2017 HAFTA SONU GRUBU: 15 NİSAN 2017HAFTA İÇİ GRUBU: 16 TEMMUZ 2017 04/12/2017-23/02/2018 HAFTA İÇİ SONU GRUBU: 25/11/2017HAFTA GRUBU: 22 HAZİRAN 201725/02/2018 15 EYLÜL 2017 HAFTA SONU GRUBU: 10 HAZİRAN 2017-17 EYLÜL 2017 HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU KARMA PROGRAM: 22/03/2017-19/06/2017 HAFTA İÇİ GRUBU: 11 EYLÜL 2017-01 ARALIK 2017 HAFTA SONU İÇİ VE GRUBU: HAFTA SONU KARMA HAFTA 26/08/2017PROGRAM: 20/07/2017- 27/10/2017 26/11/2017 HAFTA İÇİ İÇİ GRUBU: VE HAFTA SONU KARMA HAFTA PROGRAM: 14/12/2017-11/03/2018 04/12/2017-23/02/2018 HAFTA SONU GRUBU: 25/11/2017HAFTA SONU: 25/02/2018 25/02/2017- 28/05/2017 HAFTA İÇİ İÇİ:VE27/02/2017-01/06/2017 HAFTA HAFTA SONU KARMA PROGRAM: 22/03/2017-19/06/2017 HAFTA VE HAFTA SONU KARMA HAFTA İÇİ SONU: 07/10/2017-14/01/2018 PROGRAM: 20/07/2017- 27/10/2017 HAFTA İÇİ: 12/10/2017-12/01/2018 HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU KARMA PROGRAM: 14/12/2017-11/03/2018 HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU KARMA PROGRAM: HAFTA SONU:17/01/2017-22/02/2017 25/02/2017- 28/05/2017 HAFTA İÇİ: İÇİ 27/02/2017-01/06/2017 VE HAFTA SONU KARMA HAFTA PROGRAM: 16/05/2017-23/06/2017 HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU KARMA HAFTA SONU:22/08/2017-10/10/2017 07/10/2017-14/01/2018 PROGRAM: HAFTA İÇİ: 12/10/2017-12/01/2018

ÖNEMLİ UYARILAR

Kursun, staj süresinden sayılabilmesi için stajyerlerimizin, kursa katıldıkları dönemde staj dosyası açtırmış olmaları ve aynı dosya süresi içerisinde sınavı kazanmış olmaları gerekmektedir ÖNEMLİ UYARILAR

Kursun, staj süresinden sayılabilmesi için stajyerlerimizin, kursa katıldıkları dönemde staj dosyası açtırmış olmaları ve aynı dosya süresi içerisinde sınavı kazanmış olmaları gerekmektedir Kurs süresini, staj süresinden saydıracak stajyerlerimizin, girecekleri sınavın başvurusu sırasında kursu tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Kurs süresini, staj süresinden saydıracak stajyerlerimizin, girecekleri sınavın başvurusu sırasında kursu tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Kurs süresini, staj süresinden saydıracak stajyerlerimizin, girecekleri sınavın başvurusu sırasında kursu tamamlamış olmaları gerekmektedir

Test çözüm eğitimi staj süresinden Kurs süresini, staj süresinden saysayılmamaktadır. dıracak stajyerlerimizin, girecekleri sınavın başvurusu sırasında kursu tamamlamış olmaları gerekmektedir

Eğitim takviminde yer alan tarihler, kesin tarihler olmayıp ilgili eğitim dönemine ilişkin detay bilgiler kayıt başlangıç tarihleri öncesinde web sayfamızda ilan edilecektir.

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

MESLEK HAYATINIZDA

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞABİLİRSİNİZ www.istanbulsmmmodasi.org.tr

İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL Zİ MALİ MÜŞAVİRLER SERBEST MUHASEBECİ ODASI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODASI MALİ MÜŞAVİRLER

m

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TÜRMOB İSTANBUL İSTANBUL TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRMOB İSTANBUL TEMEL TEMEL EĞİTİM VE STAJVEMERKEZİ MUHASEBECİ SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİ EĞİTİM STAJ MERKEZİ SERBEST SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASIODASI MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL MALİ

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA ==> İŞLETME AĞIRLIKLI Toplam 178 saat olan SMMM yeterlilik sınavı hazırlık kursuna devam DİL durumunda KURSLARI süresinin 160İNGİLİZCE saat ve üzerinde olması 4 ay, 133 saat ve üzerinde EĞİTİMİN olması durumunda AMACI3 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, girecekleri İşletme Ağırlıklı İngilizce dil kurslarımızı diğerlerinden ayıran en sınava başvuru yaparken kursu tamamlamış olmaları gerekmektedir. önemli özellik kursların kaliteden ödün vermeden, sorumlu ve duyarlı eğitim anlayışıyla yürütülmesidir. İÇERİK DERS SAAT GENEL BİLGİLER l Finansall Muhasebe 302 dönem Kursumuz, Şubat ve Eylül dönemlerinde yılda l Finansalolarak Tablolaraçılmaktadır. Analizi 21 l Maliyet Muhasebesi l Mevcut İşletme veya İş İngilizcesi kurslarında27katılımcılara daha çok halkla ilişkiler, pazarlama ve satış elemanlarının 30 l Vergi Mevzuatı ihtiyaç duyacağı, mail alma, mail cevaplama, telefonla l Temel Hukuk ve Borçlar Hukuku 15 görüşme, l İş Hukuku SSK ve yazışma Bağ-Kur kuralları, Mevzuatı pazarlama, genel istatistiki 12 raporlar hazırlama ile ilgili eğitim verilmektedir.13 l Ticaret Hukuku l Eğitim Süreleri; Başlangıç, Orta Öncesi, Orta ve İleri l Muhasebe Denetimi 21 seviyereleri için 154 saat, 11 Haftadan oluşmaktadır. l Meslek Hukuku 9 günleri l Kurslarımız; hafta içi akşam Pzt.-Salı-Çarş.-Perş. saat 18:40-21:30 ile arasında yapılmakta, hafta sonları ise EĞİTİM BİRİMLERİMİZ Cumartesi günleri saat 13:00-18:00, Pazar günleri 09:30-15:30 TESMER Kadıköy Eğitim Birimi arasında gerçekleşmektedir. Ağırlıklı Dil Kurslarımızda katılımcılara HasanpaşalMah.İşletme Uzunçayır Cd. İngilizce No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Dinlediğini Telefon: (216) 545 35anlama 51 - 545(Listening 35 52 Comprehension), Konuşma (Speaking), incelemeAkademi (Reading Comprehension), TESMER Şişli EğitimMetin BirimiOkuma, / İSMMMO (Writing) becerileri Gayrettepe Yazma Mah. Yıldızposta Cad. No:48kazandırılmaktadır. Dedeman İş Hanı Kat:3 Devam zorunluluğu olan program , kursiyerlerini ingilizce Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 seviye belirleme ve çeşitli test-sınavlara da hazırlamaktadır. TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi l Katılımcıların, en çok 17’şer kişilik sınıflarda, eşit seviyede Mahmutbeyolması Cd. Arıkan İş Merkezi Şirinevler eğitimDağlar açısından büyük No.1 önemKat.3 taşımaktadır. Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI HAZIRLIK KURSLARI m

llwww.istanbulsmmmodasi.org.tr Kurtuluş Cad. No:114 34375 Kurtuluş- Şişli/İstanbul lTelefon: egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) www.istanbulsmmmodasi.org.tr m 343 47 80

TÜRMOB TÜRMOB TÜRMOB TEMELTEMEL EĞİTİM VE STAJVEVEMERKEZİ TEMELEĞİTİM EĞİTİM STAJMERKEZİ MERKEZİ STAJ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI ==> SMMM STAJHAKKINDA BAŞLATMA

İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursumuzda Bir kurun tamamına SMMM SINAVIsuretiHAZIRLIK kayıt yaptırmak ile, kursa devamKURSLARI süresinin 150 saat ve üzerinde olması durumunda 3 ay, devam süresinin 113 saat ve EĞİTİMİN AMACI 2 ay staj süresinden sayılabilecektir. üzerinde olması durumunda YETERLİLİK Staja Başlama Sınavı Hazırlık Kurslarımızın amacı, Stajyer İki kur devam eden kursiyerlerimiz, kurs süresini 6temel aya kadar Adaylarınısaydırabilir. sınavlara tam olarak hazırlayabilmektir. Eğitim staj süresinden içeriği ve eğitim materyalleri tamamen bu amaca yönelik SINAVLARINA olarak hazırlanmıştır. İÇERİK l Temel muhasebe terimleri, GENEL BİLGİLER HAZIRLIK l Hafta İçi Kursları: HaftaBilanço, içi her gün saatleri l Finansal Tablolar (Gelir Tablosu, Nakit18.30-21.30 Akış Tablosu) arası vebilgi tümsistemi, program süresince genellikle l Muhasebe muhasebe kayıt tekniği 5 Cumartesi günü 14.00-18.00 arasında, Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim KURSLARI l Hizmet ve ticaretsaatleri işletmelerinde dönem içi işlemlerin birimlerinde devam etmektedir. muhasebeleştirilmesi l Hafta Sonu Kursları: Hafta Sonu (Cumartesi - Pazar l Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, günleri 10:00-18:30 saatleri arası) ve Hafta içi (9 gün l Operasyonel varlık ve borçların değerlemesi, 19:00-22:00 saatleri arası) Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim l Finansal tabloların analizi, oranlar ve nakit akış tablosu birimlerinde devam etmektedir. yardımı ile analiz, l Maliyet muhasebesi terimleri, maliyet muhasebesi problemleri, EĞİTİM KİTAPLARI SMMMmuhasebesi Staj Başlatma Sınavları Hazırlık Kurslarımızda, verilen l Yönetim terimleri, karar problemleri eğitimlere paralel içerikte hazırlanmış Muhasebe Uygulamaları ve BİRİMLERİMİZ Hukuk konuları ile ilgili konu anlatımlı ve örnek çözümler EĞİTİM içeren kitaplarımız, Deneme Sınavı Kitapçığı kursiyerlerimize TESMER Kadıköy Eğitim Birimi ücretsiz olarak basılı kitap halinde veya pdf şeklinde Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul verilmektedir. Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi STAJŞişli SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA Gayrettepe Cad.başlama No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3devam ToplamMah. 233Yıldızposta saat olan staja sınavı hazırlık kursuna süresinin saat 274 ve üzerinde Beşiktaş Telefon:200 (212) 42 22 olması durumunda 5 ay, 166 saat l Kurtuluş l www.istanbulsmmmodasi.org.tr Cad. No:114 34375 Kurtuluşm www.istanbulsmmmodasi.org.tr m Şişli/İstanbul Telefon: l egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) 343 47 80

İSTANBUL İSTANBUL SERBEST SERBESTMUHASEBECİ MUHASEBECİ MALİ MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLERODASI ODASI

TÜRMOB TÜRMOB TEMEL TEMELEĞİTİM EĞİTİMVEVESTAJ STAJMERKEZİ MERKEZİ İSTANBUL İSTANBULŞUBESİ ŞUBESİ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

ve üzerinde olması durumunda 4 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, kursa katıldıkları dönemde dosya başvurularının bulunması ve aynı dosya süresi içinde sınavı kazanarak stajlarını başlatmış olmaları gerekmektedir. İÇERİK DERS SAAT DERS Finansal Muhasebe 27 Vergi Mevzuatı İş Hukuku SGK Mevzuatı 9 Matematik Maliyet Muhasebesi 18 Ekonomi-Maliye Ticaret Hukuku 9 İnkılap Tarihi Borçlar Hukuku Finansal Raporlama Standartları 8 Türkçe Muhasebe Denetimi 21 İngilizce Finansal Tablolar Analizi 15 ETÜD DERSLERİ Meslek Hukuku 15

SAAT 18 7 21 7 9 6 7 36

İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL KURSLARI

EĞİTİM BİRİMLERİMİZ TESMER Kadıköy Eğitim Birimi Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Şişli Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Cd. Arıkan Dağlar İş Merkezi No.1 Kat.3 Şirinevler Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64

m

l www.istanbulsmmmodasi.org.tr www.istanbulsmmmodasi.org.tr m l egitim@ismmmo.org.tr

SMMM STAJ BAŞLATMA SINAVI HAZIRLIK KURSLARI

19 m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 14 Ağustos - 18 Ağustos 2017 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

AHMET HANTAL

BEKİR AKSU

BİRGÜL GÜLBAHÇE

CEYHUN TAPAN

ERDAL AYDIN

ERSUN KURU

MUHAMMET HANİFİ AYDEMİR

OSMAN YILMAZ

ÖZGEN ÇALIK

ÖZGE YAĞCIOĞLU

RÜSTEM ÖZCAN

SERPİL YILMAZ

TUBA TAŞKIN

ÜMMÜHAN SELMA YAVUZ

ZÜLEYHA VATANGÜL

20


Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. ISSN: 1306-5653

YAS YAS AM AM MART-NİSAN 2015

55

SAYI

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BizDeN HABeRLeR YAYIN BİZDEN HABERLER YAYIN

SAYI

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

68

İ S T A N B U L Sİ ES RT AB NE SB TU LM  US EH RA BS EE SB TE  CMİ U MH AA LS İE BMEÜC Şİ A  MV İARL Lİ E  M R ÜOŞDA AV Sİ IR Lİ EK Rİ   AO YD LAI SK I   Yİ AK Yİ I  NA YI L I K   Y A Y I N I

KRONİK YORGUNLAR

DAĞLARINA BAHAR GELSE MEMLEKETİMİN! ENERJİ KAHİNİ TÜRK:lFATİH BİROL  DOSYA: SU KRİZİ KAPIDA BERNA LAÇİN İLE OYUNCULUK ÜZERİNE MEKANI KÜÇÜK LEZZETİ BÜYÜK BELGESEL SİNEMACI KARSLIOĞLU İLE SÖYLEŞİ l DOSYA: ÇAY MI, KAHVE Mİ? l DUAYEN MESLEK MENSUBU YETVART KOVAN   ANADOLU’NUN MAHSUN ŞEHRİ YOZGAT  OTİZMLİ ÇOCUĞUM VAR! GÜNEYDOĞU ASYA’NIN KALBİ: KUALA LUMPUR  OFİSTE EN ŞIK SİZ OLUN l TÜROB BAŞKANINDAN TURİZM DEĞERLENDİRMESİ l TÜRKLERİN GÖZDE DESTİNASYONU: DUBROVNİK l HAVUZ TEHLİKESİ

iSMMMO MALi ÇözüM ve iSMMMO YAşAM DeRGiLeRiMize WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADReSiNDeN ULAşABiLiRSiNiz. 21


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MUHEL

YARIŞTA BİR ADIM

ÖNDE OLUN

e l r e l m i t i ğ e ı l a k Sertifi

n u ş o k e f e hed

MUHEL

BİLGİ VE SORULARINIZ İÇİN

tesmer.muhelproje@ismmmo.org.tr

İLETİŞİM BİLGİSİ KAYIT ADRESİ: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası, Kurtuluş Cad. No: 114 34375 Kurtuluş - Şişli / İSTANBUL, Telefon: (212) 315 84 00 22 EĞİTİM ADRESİ: İSMMMO Akademi, Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No: 48 Dedeman İş Hanı Kat: 3 Beşiktaş - İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

GÜCÜMÜZ 

ORTAK AKIL  İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 23

Profile for Istanbul SMMM Odası

2017 227  

2017 227