__MAIN_TEXT__

Page 1

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

SAYI: 200

06 ŞUBAT 2017

l Değer Ve Fayda Yaratmanın Mutluluğu… l “Sorunların çözümü, Eğitim ve Bilgiden Geçer!” l Balaban ve Günaydın Mezarı Başında Anıldı l İSMMMO İlçelerde Meslektaşlarla Buluşuyor

I Y A S . 0 20

A D N I Y A Y


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

DEĞER VE FAYDA

YARATMANIN MUTLULUĞU… İSMMMO web sitesinde yayımlanan Şubat ayı mesajımı sizlerle paylaşmak istiyorum: Değerli Meslektaşlarım; Şubat ayının ilk günlerinde, sizlerin de takip ettiği gibi büyük katılımla gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimiz ile birlikte İstanbul’un birçok ilçesinde eğitim seminerlerimizi yoğunlaştırdık. Hafta içi seminerlere katılım sağlamda zorluk çeken meslektaşlarımız için hafta sonları eğitimlerimize ayrıca devam etmekteyiz. Yılın ilk ayları mesleğimiz için çok önemlidir. Bu aylar, mesleki yoğunluk ve dönem sonu işlemleri dışında bizler için çok fazla önem arz eden yeni yıl hizmet ücretlerimizi konuştuğumuz, sözleşmelerimizi yaptığımız bir dönemdir aynı zamanda. Bu dönem için meslek camiamızın beklentileri arasındaki en önemli konulardan birisi de ücret tarifesidir. Artık herkes tarafından bilinen bir gerçek ise, her yıl mali idarenin belirlediği asgari ücret tarifesinin bizleri tatmin etmemesidir. Öyle ki, muhasebe mesleğini adına tüm taraflar için bir haksızlık ve adil olmayan durum mevcuttur. Yaptığımız analizlerden gördüğümüz; bağımsız muhasebe bürolarında mesleği icra eden meslektaşlarımın hizmet üretiminden mali idare büyük oranda yararlanırken hizmet bedelini müşterilere ödetmektedir. Elbette bizim için kamusal çıkar önceliklidir ancak müşterilerimiz kendilerine değer ve fayda yaratmayan hizmetlerin bedelini ödemekten mutluluk duymamaktadırlar.

YÜCEL AKDEMİR BAŞKAN

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

Bunun yanı sıra her gün artan iş yükü, doldurulması gereken beyan ve formlar ile alınan ücretler meslek mensubunun emeğini karşılamamaktadır. Çünkü ortada “defter tutma” olarak ifade edilen ve neredeyse her hizmeti kapsayan bir çalışma ortamı oluşmaktadır. Defter tutmak; mali idareye beyannameleri vermek, yasal defterleri muhasebe usul ve ilkeleri ile yasal mevzuata uygun şekilde tutmaktan ibarettir. SGK işlemleri, bordrolama, cari hesap mutabakatları, vergi ve sosyal güvenlik danışmanlığı, iş hukukunun mali yönü, genel kurul yapmak ve ticaret sicil işlemleri, iş kur danışmanlığı, KOSGEB danışmanlığı, istatistik formlarının doldurulması ayrı birer danışmanlık konusudur. Gelişmiş ülkelerde muhasebe işleri ile uğraşanların en büyük gelirleri danışmanlık faaliyetlerindendir. Çünkü müşteriye doğrudan bir fayda sağlanır ve müşteri elde ettiği faydanın bedelini ödemektedir. Dolayısıyla artık defter tutma hizmeti yerine faaliyet ve zamana dayalı ücret tarifesine geçme zamanı gelmiştir. Denetim faaliyeti gösteren meslek mensuplarımızda ise sorunlar temelde aynı ancak özelde tür değiştirmektedir. Bağımsız denetim ile ilgili hizmet ücretinde yapılan haksız rekabet bu sorunların başında gelmektedir. Bağımsız denetim hizmet ücretinin kontrolü ve denetimi yani gözetimi yapılmadığından, sadece yapmış olmak için yapılan ve hatta verilen hizmetlerin yanında promosyon olarak teklif edilen bir iş kolu olmaya zorlanmaktadır. Biz mesleğimizin saygınlığını korumak için gerekenleri yapmaya hazırız. Hâlbuki ücret tarifesinde bağımsız denetimin meslek mensupları için saat ücreti ve asgari denetim saati uygulaması bulunmaktadır. Yapılması gereken sadece kontroldür. Ayrıca KAYİK olarak ifade edilen kamu yararını

ilgilendiren kuruluşlar listesi bir an önce yayınlanmalıdır. Çünkü yayınlanmadığı sürece, kurumsal hizmet vermek üzere organize olmuş meslek mensuplarımız aleyhine haksız rekabet doğmaktadır. Bağımsız denetime tabi olma sınırları AB’ye uyumlu hale getirilmelidir. Tüm sermaye şirketleri bağımsız denetime tabi olmalıdır. Özellikle Anonim şirketler ve kooperatiflerin şu an denetime tabi olmaması ekonomimiz için büyük risktir. Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Taslağı tüm muhasebe kamuoyu tarafından tekrar tartışılarak sonuçları kamuoyu ile paylaşılmalıdır. AB, dünya uygulamaları ve ülkelerdeki bu konuda yapılan çalışma ile tartışmalar bizler için de yol gösterici olabilir. Bir iş akdi ile bağımlı çalışan meslek mensuplarımız için de sorun, büyük bir kısmından sadece muhasebe konusunda işletmede yararlanılmasıdır. Hâlbuki işletme danışmanlığı, iç denetim, maliyet ve yönetim muhasebesi, finansman konuları da kendisini bilgi ve tecrübe ile donatmış meslek mensuplarımızın işleridir. Biz İSMMMO olarak tüm bu sorunların tanımlamasını yapıyor, analiz ediyor, çözüm yolları üretiyor ve TÜRMOB ile paylaşarak ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek çözümlemeye çalışıyoruz. Bizlerin yapabileceklerini yapmak en kolayıdır. Bu konuda en büyük gücümüz TESMER ve İSMMMO Akademi’miz bünyesinde mevcut ve yeni planlanan eğitimlerimizdir. Sorunların çözümü için, meslek paydasında ortak hareket ettiğimiz kamunun sıkıntılara bir an önce cevap vermesi gerekmekte ve siz meslektaşlarımızın desteğini ile meslek mücadelemizde kararlı bir yol almayı hedeflemekteyiz. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir ayın sizlerle olmasını dilerim.

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER l Değer Ve Fayda Yaratmanın Mutluluğu… 2 l “Sorunların çözümü, Eğitim ve Bilgiden Geçer!” 5 l Balaban ve Günaydın Mezarı Başında Anıldı 9 l İSMMMO İlçelerde Meslektaşlarla Buluşuyor 11 l Eğitimlerimiz Tüm Hızıyla Devam Ediyor 14 l Beykoz Vergi Dairesine Ziyaret 20 l Meslek Hayatınızdaki Hedeflerinize Bizimle Ulaşabilirsiniz 21 l İSMMMO Cep Apple Store’da 22 l Hastane İndirimi İSMMMO’dan 23 l Aramıza Hoşgeldiniz 24 l Bunları Biliyor Musunuz? 29 l Dergilerimiz Yayında 30 l MUHEL’le Yarışta Bir Adım Önde Olun 31

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

‘SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ

EĞITIM VE BILGIDEN GEÇER’

O

damız, alanında uzman akademisyenleri ve meslek mensuplarını bir araya getirdiği “Vergi İncelemesi, Mükellef Hakları ve Vergi Yargısındaki Son Gelişmeler” başlıklı semineri Cevahir Otel’de gerçekleştirildi.

Seminere, Oda Başkanımız Yücel Akdemir ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Sekreteri Yahya Arıkan’ın yanı sıra Odamızın Yönetim Kurulu Üyeleri, alanında uzman akademisyen ve mali idareden çok sayıda temsilci katılım sağladı. Açılış konuşmasını Yücel Akdemir ve Yahya Arıkan’ın yaptığı seminerin moderatörlüğünü İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Gülgün Öztürk üstlendi. Seminere, İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Eren Yeşilyurt, Gelirler Kontrolörleri Derneği Başkanı YMM Burhan Düz, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. A.Bumin Doğrusöz sunumlarıyla katılım sağladılar.

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Seminerde konuşma yapan Oda Başkanımız Yücel Akdemir, birden farklı unsuru birleştirdiklerini ifade ederek, mali idare ile birlikte meslek mensuplarına doğru ve kalıcı bilgileri aktardıklarını dile getirdi. Eğitimin önemine değinen Akdemir, “Sorunların çözümünün eğitimden geçtiğine, bilgiden geçtiğine inanıyorum. Ek süreler almayla, her işe angarya demeyle sorunlarımızın çözümü olacağına inanmıyorum. Tahsilat Sorunun Çözdük! Yoğun bir döneme girdik, vergiler var, Türkiye ile ilgili gündem var. Bir referandum var. Dört gözle bu işlerin bitmesini yaz ayının gelmesini bekliyoruz. Dediğim gibi eğitimlerimizi tamamlamazsak, tedbirlerimizi almazsak bu sorunlar devam edecek. Ba-Bs ile ilgili Gelir İdaresiyle çalışmalarımız TÜRMOB’un öncülüğünde devam ediyor. İstanbul’u temsilen de ben bu toplantılara katılıyorum. Özellikle düzeltme hakkının tanınmasını, düzeltmede ceza olmamasını ve eksik beyanda ikaz edilmeyi talep ediyoruz. En çok üzerinde durduğumuz bunlardır. Devletin kayıt dışı ile ilgili alacağı önlemleri saygıyla karşılıyoruz. Hiçbir işten kaçmıyoruz. Ama ceza düzenlemesini doğru bulmadığımızı da söylüyoruz. Sorunları TÜRMOB’a taşımak, talepleri bildirmek ülkenin bütün sıkıntılarının yanında bizlere yetmiyor. Bizim de yapacağımız işler var. Ocak ayını geride bıraktık, Şubat ayına girdik, sözleşmede mükellefin imzasının olmadığı hiçbir yerde bizim ne tahsilat sorunlarımızı, ne mesleki sorunları ne de angaryaları konuşmamız mümkün değil. Sözleşme varsa biz varız. Haksız rekabetin önlenmesi de buradan geçiyor. Tekrar söylüyorum, biz tahsilat sorunun çözdük. 2015 Aralık ayında 419 No’lu tebliğ yayınlandı.

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Buna göre 7 bin liranın dışında ücretleri bankanın dışında elden alınmayacağı söylendi. Buna göre hareket edersek tahsilat sorununu ortadan kaldırırız” diye konuştu. TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan’da, muhasebe mesleğinin sürekli değişen bir meslek olduğunun altını çizdi. Son yıllarda yaşanan sürecin muhasebenin farklı bir boyuta taşındığını söyleyen Arıkan, defter tutmanın dışında bir dünya olduğunu görmeleri gerektiğini bildirdi. Açılış konuşmaları yapıldıktan sonra konuşmacıların sunumlarına geçildi. Sunumları ardından konuşmacılara katılımlarından dolayı plaket armağan edildi.

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ANMA

BİZDEN HABERLER

BALABAN VE GÜNAYDIN MEZARI BAŞINDA ANILDI

O

damızın kurucularından ve müteşebbis üyesi Mali Müşavir Erkin Balaban ve Silivri’nin en eski muhasebecilerinden Şinasi Günaydın mezarları başında anıldı.

1995 yılında Uludağ’da geçirdiği kazada hayatını kaybeden İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) kurucularından ve müteşebbis üyesi Mali Müşavir Erkin

Balaban, ölümünün 22’nci yılında ailesi, sevenleri ve meslektaşları tarafından Selimpaşa Asri Kabristanı’ndaki mezarı başında anıldı. Balaban’dan sonra Silivri Belediyesi eski Meclis Üyesi,

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ANMA

BİZDEN HABERLER

en eski muhasebecilerinden olan Şinasi Günaydın’da ölümünün 4’üncü yılında meslektaşları ve dostları tarafından mezarı başında anıldı. Anma törenlerine; Oda Başkanımız Yücel Akdemir, Oda Başkan Yardımcımız Erol Demirel, Oda Sekreterimiz Orhan Sarıgene, Silivri Oda Temsilcimiz Saadet Gencoğlu ve çok sayıda meslek mensubu katılım sağladı. Anma törenlerinde yapılan konuşmaların ardından dualar edildi.

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

İSMMMO İLÇELERDE

MESLEKTAŞLARLA BULUŞUYOR

İ

lçelerde düzenlenen kahvaltılarda çok sayıda meslektaş bir araya geldi. Bağcılar, Gaziosmanpaşa İlçe Temsilciliklerinin düzenlediği kahvaltıya Oda Başkanımız Yücel Akdemir, TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan, Oda Yönetim Kurulu üyelerimiz ve çok sayıda meslek mensubu katılım sağladı.

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

G.O.PAŞA KAHVALTI

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

BAĞCILAR KAHVALTI

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

EĞİTİMLERİMİZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Alanında uzman eğitimcilerin yer aldığı eğitimlerde katılımlar yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Oda Başkanımız Yücel Akdemir Beykoz İlçe Temsilciliğinin düzenlediği ‘Dönem Sonu İşlemleri’ seminerine katılım sağladı. Oda Başkanımız ayrıca, Türkiye’nin ilk ve tek web tabanlı Merkezi Muhasebe Sistemi olan LUCA’nın düzenlemiş olduğu eğitimlere katılım sağlayarak meslektaşlarla bir araya geldi. Odamız ve TESMER İstanbul Şubesinin ve ortak düzenlediği seminerler ve mesleki eğitimler alanında uzman eğitimcilerin katkılarıyla devam edecek.

S E Mİ NE R L E R İ MİZ SEMİNER Ar-Ge Merkezleri ve Teknoparklarda Sağlanan Vergisel Teşvikler ŞİŞLİ ODA TEMSİLCİLİĞİ AÇIŞ KONUŞMASI Ali Haydar TUNÇ • İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi

EĞİTMEN Dr. Murat CEYHAN • TESMER Eğitmeni

EĞİTİM KONULARI Türkiye’de Ar-Ge Faaliyetine Verilen Destek Mekanizmaları 4691 Sayılı Kanun Çerçevesinde Teknopark Teşvikleri 5746 Sayılı Kanun Çerçevesinde Sağlanan Teşvikler

11 Şubat 2017 Cumartesi

13.00 - 17.00

İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası - Kurtuluş Cad. No:114 Kurtuluş - Şişli/İstanbul

SEMİNER

İ

SMMMO, meslektaş ve stajyerlerin gelişimine yönelik eğitimlerine ilçelerde tüm hızıyla devam ediyor.

11

Şubat 2017 Cumartesi Saat 13:00 - 17:00

İNŞAAT MUHASEBESİ KARTAL ODA TEMSİLCİLİĞİ

Açış Konuşmaları Gülgün ÖZTÜRK • İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi

Eğitmen Dr. Baki DÜNDAR • TESMER Eğitmeni

Eğitimin içeriği 1.Tanımlar ve Sınıflandırmalar 2.Özel İnşaatlar a.Vergi b.SGK 3.Taahhüt Şeklinde İnşaatlar a.Vergi b.SGK

Yer: TESMER Kartal Eğitim Birimi Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi Polat İş Merkezi No.108/45 Kartal

11 Şubat 2017 Cumartesi Şişli Oda Temsilciliği Ar-Ge Merkezleri ve Teknoparklarda Sağlanan Vergisel Teşvikler Yer: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası Saat: 13.00 Açış Konuşması: İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Tunç Eğitmen: Dr. Murat Ceyhan 11 Şubat 2017 Cumartesi Kartal Oda Temsilciliği İnşaat Muhasebesi Yer: TESMER Kartal Eğitim Birimi Saat: 13.00 Açış Konuşması: İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Gülgün Öztürk Eğitmen: Dr. Baki Dündar

14


BİZDEN HABERLER EĞİTİM İSMMMO

SEMİNER

BİZDEN HABERLER

18

Şubat 2017 Cumartesi Saat 13:00 - 17:00

İNŞAAT MUHASEBESİ KADIKÖY ODA TEMSİLCİLİĞİ

Açış Konuşmaları Erol DEMİREL • İSMMMO Başkan Yardımcısı

Eğitmen Dr. Baki DÜNDAR • TESMER Eğitmeni

Eğitimin içeriği 1.Tanımlar ve Sınıflandırmalar 2.Özel İnşaatlar a.Vergi b.SGK 3.Taahhüt Şeklinde İnşaatlar a.Vergi b.SGK

Yer: TESMER Kadıköy Eğitim Birimi Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul

18 Şubat 2017 Cumartesi Kadıköy Oda Temsilciliği İnşaat Muhasebesi Yer: TESMER Kadıköy Eğitim Birimi Saat: 13.00 Açış Konuşması: İSMMMO Başkan Yardımcısı Erol Demirel Eğitmen: Dr. Baki Dündar

Rezervasyon ve Bilgi için: http://www.ismmmo.org.tr/ilcelerseminer.asp?id=0

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

2017 YILI

EĞİTİM 2017 YILITAKVİMİ KURSLARI

Eğitim takviminde yer alan tarihler, kesin tarihler olmayıp ilgili eğitim dönemine ilişkin detay bilgiler kayıt başlangıç tarihleri öncesinde web sayfamızda ilan edilecektir.

EĞİTİM TAKVİMİ

Eğitim takviminde yer alan tarihler, kesin tarihler olmayıp ilgili eğitim dönemine ilişkin detay bilgiler kayıt başlangıç tarihleri öncesinde web sayfamızda ilan edilecektir. KURS

SMMM STAJA GİRİŞ SINAVI HAZIRLIK KURS

SMMM STAJA GİRİŞ SINAVI HAZIRLIK

KURS DÖNEMİ

KURS ÖNKAYIT BAŞVURU TARİHLERİ

KESİN KAYIT BAŞVURU TARİHLERİ

2017/1

ÖN KAYIT YOK

23/02/2017

HAFTA SONU AĞIRLIKLI: 18/03/201723/06/2017 - HAFTA İÇİ AĞIRLIKLI: 20/03/2017-23/06/2017

2017/2

ÖN KAYIT YOK

08/06/2017

KURS DÖNEMİ 2017/3

KURS ÖNKAYIT BAŞVURU ÖN KAYIT YOK TARİHLERİ

KESİN KAYIT BAŞVURU 25/10/2017 TARİHLERİ

HAFTA SONU AĞIRLIKLI: 01/07/201711/10/2017 - HAFTA İÇİ AĞIRLIKLI: 03/07/2017-11/10/2017

2017/1 2017/1

ÖN KAYIT YOK ÖN KAYIT YOK

23/02/2017 23/01/2017

2017/2 2017/2

ÖN KAYIT YOK ÖN KAYIT YOK

08/06/2017 22/03/2017

2017/3

ÖN KAYIT YOK

25/10/2017

2017/3 SMMM YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK

2017/1 2017/4 2017/2 2017/5 2017/3

SMMM YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI HAZIRLIK

ÖN KAYIT YOK ÖN KAYIT YOK ÖN KAYIT YOK ÖN KAYIT YOK 16/02/201708/03/2017

2017/4 2017/2

ÖN KAYIT YOK 14/06/201705/07/2017

2017/3 2017/5

09/11/201703/12/2017 ÖN KAYIT YOK

2017/1 2017/2 2017/2 2017/3 2017/1

STAJA BAŞLAMA TEST ÇÖZÜM İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL KURSU

ÖN KAYIT YOK

2017/1

2017/1 İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL YEMİNLİ MALİ KURSU MÜŞAVİRLİK SINAVI HAZIRLIK

ÖN KAYIT YOK

2017/1 2017/2 2017/3 2017/2

19/01/201709/02/2017 16/02/201708/03/2017 14/06/201729/08/201705/07/2017 20/09/2017 09/11/201703/12/2017 ÖN KAYIT YOK 19/01/201709/02/2017 ÖN KAYIT YOK ÖN KAYIT YOK 29/08/201720/09/2017

24/05/2017 23/01/2017 02/08/2017 22/03/2017 01/11/2017 24/05/2017 Kesin kayıt tarihi, ön kayıtlar tamamlandıktan sonra 02/08/2017 belirlenmekte, ön kayıt başvurusunda bulunanlara bilgi verilmektedir. 01/11/2017 Ön kayıt başvurularının alınmasından Kesin sonra kayıt seviyetarihi, tespit ön kayıtlar tamamsınavı yapılmakta, landıktan sonra seviye tespit sınavı belirlenmekte, ön sonuçlarına göre kayıtkesin başvurusunda kayıtlar bulunanlara bilgi alınmaktadır. verilmektedir. 02/01/2017 Ön kayıt başvurularının alınmasından 25/04/2017 sonra seviye tespit sınavı yapılmakta, seviye tespit sınavı 02/08/2017 sonuçlarına göre kesin kayıtlar

KURS TARİHLERİ

HAFTA SONU AĞIRLIKLI: 18/11/2017KURS TARİHLERİ 21/02/2018 - HAFTA İÇİ AĞIRLIKLI: 20/11/2017- 21/02/2018 HAFTA SONU AĞIRLIKLI: 18/03/2017HAFTA İÇİ GRUBU: 20İÇİ ŞUBAT 2017 – 16 23/06/2017 - HAFTA AĞIRLIKLI: MAYIS 2017 - HAFTA SONU GRUBU: 25 20/03/2017-23/06/2017 ŞUBAT 2017- 21 MAYIS 2017 HAFTA SONU AĞIRLIKLI: 01/07/2017HAFTA İÇİ GRUBU: 11/10/2017 - HAFTA 17 İÇİ NİSAN AĞIRLIKLI: 2017 - 19 TEMMUZ 2017 03/07/2017-11/10/2017 HAFTA SONU GRUBU: 15 NİSAN 201716 TEMMUZ 2017 HAFTA SONU AĞIRLIKLI: 18/11/201721/02/2018 - HAFTA İÇİ AĞIRLIKLI: HAFTA İÇİ GRUBU: 19 HAZİRAN 201720/11/201721/02/2018 22 EYLÜL 2017 - HAFTA SONU GRUBU: 17 HAZİRAN 2017-24 EYLÜL 2017 – 12 HAFTA İÇİ GRUBU: 16 ŞUBAT MAYIS 2017 HAFTA SONU GRUBU: 18 HAFTA 2017İÇİ GRUBU: 112017 EYŞUBAT 14 MAYIS LÜL 2017-01 ARALIK 2017 HAFTA İÇİ SONU GRUBU: HAFTA GRUBU: 1726/08/2017NİSAN 26/11/2017 2017 - 19 TEMMUZ 2017 HAFTA SONU GRUBU: 15 NİSAN 2017HAFTA İÇİ GRUBU: 16 TEMMUZ 2017 04/12/2017-23/02/2018 HAFTA İÇİ SONU GRUBU: 25/11/2017HAFTA GRUBU: 22 HAZİRAN 201725/02/2018 15 EYLÜL 2017 HAFTA SONU GRUBU: 10 HAZİRAN 2017-17 EYLÜL 2017 HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU KARMA PROGRAM: 22/03/2017-19/06/2017 HAFTA İÇİ GRUBU: 11 EYLÜL 2017-01 ARALIK 2017 HAFTA SONU İÇİ VE GRUBU: HAFTA SONU KARMA HAFTA 26/08/2017PROGRAM: 20/07/2017- 27/10/2017 26/11/2017 HAFTA İÇİ İÇİ GRUBU: VE HAFTA SONU KARMA HAFTA PROGRAM: 14/12/2017-11/03/2018 04/12/2017-23/02/2018 HAFTA SONU GRUBU: 25/11/2017HAFTA SONU: 25/02/2018 25/02/2017- 28/05/2017 HAFTA İÇİ İÇİ:VE27/02/2017-01/06/2017 HAFTA HAFTA SONU KARMA PROGRAM: 22/03/2017-19/06/2017 HAFTA VE HAFTA SONU KARMA HAFTA İÇİ SONU: 07/10/2017-14/01/2018 PROGRAM: 20/07/2017- 27/10/2017 HAFTA İÇİ: 12/10/2017-12/01/2018 HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU KARMA PROGRAM: 14/12/2017-11/03/2018 HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU KARMA PROGRAM: HAFTA SONU:17/01/2017-22/02/2017 25/02/2017- 28/05/2017 HAFTA İÇİ: İÇİ 27/02/2017-01/06/2017 VE HAFTA SONU KARMA HAFTA PROGRAM: 16/05/2017-23/06/2017 HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU KARMA HAFTA SONU:22/08/2017-10/10/2017 07/10/2017-14/01/2018 PROGRAM: HAFTA İÇİ: 12/10/2017-12/01/2018

ÖNEMLİ UYARILAR

Kursun, staj süresinden sayılabilmesi için stajyerlerimizin, kursa katıldıkları dönemde staj dosyası açtırmış olmaları ve aynı dosya süresi içerisinde sınavı kazanmış olmaları gerekmektedir ÖNEMLİ UYARILAR

Kursun, staj süresinden sayılabilmesi için stajyerlerimizin, kursa katıldıkları dönemde staj dosyası açtırmış olmaları ve aynı dosya süresi içerisinde sınavı kazanmış olmaları gerekmektedir Kurs süresini, staj süresinden saydıracak stajyerlerimizin, girecekleri sınavın başvurusu sırasında kursu tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Kurs süresini, staj süresinden saydıracak stajyerlerimizin, girecekleri sınavın başvurusu sırasında kursu tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Kurs süresini, staj süresinden saydıracak stajyerlerimizin, girecekleri sınavın başvurusu sırasında kursu tamamlamış olmaları gerekmektedir

Test çözüm eğitimi staj süresinden Kurs süresini, staj süresinden saysayılmamaktadır. dıracak stajyerlerimizin, girecekleri sınavın başvurusu sırasında kursu tamamlamış olmaları gerekmektedir

Eğitim takviminde yer alan tarihler, kesin tarihler olmayıp ilgili eğitim dönemine ilişkin detay bilgiler kayıt başlangıç tarihleri öncesinde web sayfamızda ilan edilecektir.

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

LUCA BAĞIMSIZ DENETİM EĞİTİMİ

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

LUCA E-DEFTER EĞİTİMİ

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

BEYKOZ SEMİNER

19


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ZİYARET

BİZDEN HABERLER

BEYKOZ VERGI DAIRESINE ZIYARET O da Başkanımız Yücel Akdemir ve Beykoz İlçe Temsilcimiz Ali Özcan, Beykoz Vergi Dairesi Müdürlüğünü ziyarette bulundu.

Beykoz Vergi Dairesi Müdürü Ali Mendilli’yi makamında ziyaret eden Oda Başkanımız Yücel Akdemir mesleki konularla ilgili olarak fikir alışverişinde bulundu.

20


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

MESLEK HAYATINIZDA

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞABİLİRSİNİZ www.istanbulsmmmodasi.org.tr

İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL Zİ MALİ MÜŞAVİRLER SERBEST MUHASEBECİ ODASI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODASI MALİ MÜŞAVİRLER

m

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TÜRMOB İSTANBUL İSTANBUL TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRMOB İSTANBUL TEMEL TEMEL EĞİTİM VE STAJVEMERKEZİ MUHASEBECİ SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİ EĞİTİM STAJ MERKEZİ SERBEST SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASIODASI MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL MALİ

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA ==> İŞLETME AĞIRLIKLI Toplam 178 saat olan SMMM yeterlilik sınavı hazırlık kursuna devam DİL durumunda KURSLARI süresinin 160İNGİLİZCE saat ve üzerinde olması 4 ay, 133 saat ve üzerinde EĞİTİMİN olması durumunda AMACI3 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, girecekleri İşletme Ağırlıklı İngilizce dil kurslarımızı diğerlerinden ayıran en sınava başvuru yaparken kursu tamamlamış olmaları gerekmektedir. önemli özellik kursların kaliteden ödün vermeden, sorumlu ve duyarlı eğitim anlayışıyla yürütülmesidir. İÇERİK DERS SAAT GENEL BİLGİLER l Finansall Muhasebe 302 dönem Kursumuz, Şubat ve Eylül dönemlerinde yılda l Finansalolarak Tablolaraçılmaktadır. Analizi 21 l Maliyet Muhasebesi l Mevcut İşletme veya İş İngilizcesi kurslarında27katılımcılara daha çok halkla ilişkiler, pazarlama ve satış elemanlarının 30 l Vergi Mevzuatı ihtiyaç duyacağı, mail alma, mail cevaplama, telefonla l Temel Hukuk ve Borçlar Hukuku 15 görüşme, l İş Hukuku SSK ve yazışma Bağ-Kur kuralları, Mevzuatı pazarlama, genel istatistiki 12 raporlar hazırlama ile ilgili eğitim verilmektedir.13 l Ticaret Hukuku l Eğitim Süreleri; Başlangıç, Orta Öncesi, Orta ve İleri l Muhasebe Denetimi 21 seviyereleri için 154 saat, 11 Haftadan oluşmaktadır. l Meslek Hukuku 9 günleri l Kurslarımız; hafta içi akşam Pzt.-Salı-Çarş.-Perş. saat 18:40-21:30 ile arasında yapılmakta, hafta sonları ise EĞİTİM BİRİMLERİMİZ Cumartesi günleri saat 13:00-18:00, Pazar günleri 09:30-15:30 TESMER Kadıköy Eğitim Birimi arasında gerçekleşmektedir. Ağırlıklı Dil Kurslarımızda katılımcılara HasanpaşalMah.İşletme Uzunçayır Cd. İngilizce No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Dinlediğini Telefon: (216) 545 35anlama 51 - 545(Listening 35 52 Comprehension), Konuşma (Speaking), incelemeAkademi (Reading Comprehension), TESMER Şişli EğitimMetin BirimiOkuma, / İSMMMO (Writing) becerileri Gayrettepe Yazma Mah. Yıldızposta Cad. No:48kazandırılmaktadır. Dedeman İş Hanı Kat:3 Devam zorunluluğu olan program , kursiyerlerini ingilizce Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 seviye belirleme ve çeşitli test-sınavlara da hazırlamaktadır. TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi l Katılımcıların, en çok 17’şer kişilik sınıflarda, eşit seviyede Mahmutbeyolması Cd. Arıkan İş Merkezi Şirinevler eğitimDağlar açısından büyük No.1 önemKat.3 taşımaktadır. Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI HAZIRLIK KURSLARI m

llwww.istanbulsmmmodasi.org.tr Kurtuluş Cad. No:114 34375 Kurtuluş- Şişli/İstanbul lTelefon: egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) www.istanbulsmmmodasi.org.tr m 343 47 80

TÜRMOB TÜRMOB TÜRMOB TEMELTEMEL EĞİTİM VE STAJVEVEMERKEZİ TEMELEĞİTİM EĞİTİM STAJMERKEZİ MERKEZİ STAJ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI ==> SMMM STAJHAKKINDA BAŞLATMA

İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursumuzda Bir kurun tamamına SMMM SINAVIsuretiHAZIRLIK kayıt yaptırmak ile, kursa devamKURSLARI süresinin 150 saat ve üzerinde olması durumunda 3 ay, devam süresinin 113 saat ve EĞİTİMİN AMACI 2 ay staj süresinden sayılabilecektir. üzerinde olması durumunda YETERLİLİK Staja Başlama Sınavı Hazırlık Kurslarımızın amacı, Stajyer İki kur devam eden kursiyerlerimiz, kurs süresini 6temel aya kadar Adaylarınısaydırabilir. sınavlara tam olarak hazırlayabilmektir. Eğitim staj süresinden içeriği ve eğitim materyalleri tamamen bu amaca yönelik SINAVLARINA olarak hazırlanmıştır. İÇERİK l Temel muhasebe terimleri, GENEL BİLGİLER HAZIRLIK l Hafta İçi Kursları: HaftaBilanço, içi her gün saatleri l Finansal Tablolar (Gelir Tablosu, Nakit18.30-21.30 Akış Tablosu) arası vebilgi tümsistemi, program süresince genellikle l Muhasebe muhasebe kayıt tekniği 5 Cumartesi günü 14.00-18.00 arasında, Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim KURSLARI l Hizmet ve ticaretsaatleri işletmelerinde dönem içi işlemlerin birimlerinde devam etmektedir. muhasebeleştirilmesi l Hafta Sonu Kursları: Hafta Sonu (Cumartesi - Pazar l Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, günleri 10:00-18:30 saatleri arası) ve Hafta içi (9 gün l Operasyonel varlık ve borçların değerlemesi, 19:00-22:00 saatleri arası) Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim l Finansal tabloların analizi, oranlar ve nakit akış tablosu birimlerinde devam etmektedir. yardımı ile analiz, l Maliyet muhasebesi terimleri, maliyet muhasebesi problemleri, EĞİTİM KİTAPLARI SMMMmuhasebesi Staj Başlatma Sınavları Hazırlık Kurslarımızda, verilen l Yönetim terimleri, karar problemleri eğitimlere paralel içerikte hazırlanmış Muhasebe Uygulamaları ve BİRİMLERİMİZ Hukuk konuları ile ilgili konu anlatımlı ve örnek çözümler EĞİTİM içeren kitaplarımız, Deneme Sınavı Kitapçığı kursiyerlerimize TESMER Kadıköy Eğitim Birimi ücretsiz olarak basılı kitap halinde veya pdf şeklinde Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul verilmektedir. Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi STAJŞişli SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA Gayrettepe Cad.başlama No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3devam ToplamMah. 233Yıldızposta saat olan staja sınavı hazırlık kursuna süresinin saat 274 ve üzerinde Beşiktaş Telefon:200 (212) 42 22 olması durumunda 5 ay, 166 saat l Kurtuluş l www.istanbulsmmmodasi.org.tr Cad. No:114 34375 Kurtuluşm www.istanbulsmmmodasi.org.tr m Şişli/İstanbul Telefon: l egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) 343 47 80

İSTANBUL İSTANBUL SERBEST SERBESTMUHASEBECİ MUHASEBECİ MALİ MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLERODASI ODASI

TÜRMOB TÜRMOB TEMEL TEMELEĞİTİM EĞİTİMVEVESTAJ STAJMERKEZİ MERKEZİ İSTANBUL İSTANBULŞUBESİ ŞUBESİ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

ve üzerinde olması durumunda 4 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, kursa katıldıkları dönemde dosya başvurularının bulunması ve aynı dosya süresi içinde sınavı kazanarak stajlarını başlatmış olmaları gerekmektedir. İÇERİK DERS SAAT DERS Finansal Muhasebe 27 Vergi Mevzuatı İş Hukuku SGK Mevzuatı 9 Matematik Maliyet Muhasebesi 18 Ekonomi-Maliye Ticaret Hukuku 9 İnkılap Tarihi Borçlar Hukuku Finansal Raporlama Standartları 8 Türkçe Muhasebe Denetimi 21 İngilizce Finansal Tablolar Analizi 15 ETÜD DERSLERİ Meslek Hukuku 15

SAAT 18 7 21 7 9 6 7 36

İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL KURSLARI

EĞİTİM BİRİMLERİMİZ TESMER Kadıköy Eğitim Birimi Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Şişli Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Cd. Arıkan Dağlar İş Merkezi No.1 Kat.3 Şirinevler Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64

m

l www.istanbulsmmmodasi.org.tr www.istanbulsmmmodasi.org.tr m l egitim@ismmmo.org.tr

SMMM STAJ BAŞLATMA SINAVI HAZIRLIK KURSLARI

21 m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m


BİZDEN HABERLER TEKNOLOJİ

ISMMMOHABER118_Layout 6 13.06.2015 16:40 Page 16 İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER TEKNOLOJİ

İSMMMO Artık İSMMMO CEP APPLE STORE’DA CEBİNİZDE

İİ

SMMMO, iletişimi SMMMO’nu, iletişimi güçlendirmek ve mevzuat güçlendirmek ve mevzuat bilgilerinin daha hızlı meslek bilgilerinin daha hızlı mensuplarına ulaşması sağlamak meslek mensuplarına amacıyla hayata geçirdiği ulaşması sağlamak amacıyla ‘İSMMMO Cep’ uygulaması, artık geliştirdiği ‘İSMMMO windows tabanlı cep Cep’ uygulaması Store’da. telefonlarındaApple da çalışabilecek.

Yakında İOS işletim sisteminde de ve hızlı İstanbulkullanılabilecek. SMMM Odası, üye ve stajyerlerine yönelik gün- sorulacak sorularda iletişim rahatlıkla İSMMMO Cepbir şekilde uygulama

Uygulamasınıanlık İndirmek sorularİçin: cel mevzuat, eğitim, sosyal duyuruların daha hızlı ulaşabilmesi sağlanıyor. Uygulama ile Oda danışmanlarına https://play.google.com/store/ap sırasında kullanılabilir ve İstanbul yardımcıSMMM olmasıOdası, amacıyla ‘İSMMM üye ve stajyer-Cep’ uygulaması başlattı. iletebilir, hesaplama araçları işlemler ve ilgili konuyla alakalı eğitim ps/details?id=app.id_441288648 videoları cep telefonlarından mensuplarını ile sosbilgilendirerek başlatılan lerine Meslek yönelik güncel mevzuat,mail eğitim, b8642dfaaa9d3c64bfd009b izlenilebilir. uygulama, Android cihazlar ve için Google Play üzerinyal duyuruların dahauyumlu hızlı ulaşabilmesi den, Appleolması cihazlar için ‘İSMMM de AppleCep’ Store’dan indirilebiliniyor. Ayrıca, online lanılabilecek. KOBİ desteği sağlayan KOBİ Akademisine yardımcı amacıyla uyCep telefonlarına sorun ve sıkıntılara aranmasını gulaması başlattı.yüklendikten sonra; mali rehber, danışman- yönlendirme yaparakUygulama ile herhangiyanıt bir konu haklık, Oda duyuruları, hesaplama araçları, İSMMMO TV konulasağlayan İSMMMO Cep uygulamasıyla oturduğunuz yerden Meslek mensuplarını mail ile bilgilenkında sorulacak sorularda iletişim rarında yardım alınabiliyor. Ayrıca herhangi bir konu hakkında işleriniz rahatlıkla halledebileceksiniz. direrek başlatılan uygulama, Google hatlıkla ve hızlı bir şekilde sağlanıyor. İSMMMO Cep Android indirmek Cepdanışmanlarına iOS Apple indirmek için: ilePlay üzerinden de indirilebiliniyor. Cep teOda anlık soruların yeniiçin: güncelleme dahil oldu. Üyelerin İSMMMO işhttps://appsto.re/tr/hZLy5.i lefonlarınahttps://goo.gl/TY8xc0 yüklendikten sonra; mali lerini kolaylaştırmak adına maaş hesabı tilebilindiği uygulamada hesaplama araçrehber, danışmanlık, Oda duyuruları, ve kıdem ihbar tazminatı hesabı işlem- ları işlemler sırasında kullanılabilir ve il22 hesaplama araçları, İSMMMO tv konula- lerinin de eklendiği uygulama artık win- gili konuyla alakalı eğitim videoları cep


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

HASTANE İNDIRIMI İSMMMO’DAN

İ

SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor. Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, Gaziosmanpaşa Hastanesi ile yaptığı protokol sayesinde kaliteli ve güvenli sağlık hizmet alınmasına destek veriyor.

Detaylı bilgi için: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/ IAK.asp?list=Sağlık

23


BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 26 Ocak - 03 Şubat 2017 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

ABDULKADIR TILKI ABDURRAHMAN DEMIR

AHMET MEHDI YURTSEVEN

AHMET ÖNDER

AYŞE SENA KÜÇÜKALİ BANU TOPRAKTAŞ

AHMET SEVAL

ALEV ARSLAN

ARİF BURAK ŞENEL

BARIŞ MEÇO

BAYKAL ELMAS

BERAT ÖZCAN

ARZU GİRGİN

AYDIN YAĞCI

BERTAN ÖRNEK

BETÜL ARSLAN KÖLEOĞLU

BURAK BATILI

BURCU TİNTE

CAN GÜMÜŞ

CAVİDE KORKMAZ

CEM BAHÇELİBAŞ

CİHAN DOĞAN

CÜNEYT KAYA

DİLA GİZEM İNCİ

DİLEK AKGÜN

DİLEK OFLAZ

EMEL ÖZYÜREK

EMİNE AYRANCI

24


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

EMRAH MOLA

ERDAL KESER

ERSİN KESKİN

ESEN ÖZDEN

ESRA AKSOY

EYÜP TURAN

EZGİ ÖZTÜRK

FATİH ÇAKAR

FATİH KARTAL

FATMA ÖZTÜRK

GAMZENUR ARAS

GİZEM ÇAĞLAR PEHLİVAN

GÖKHAN ÖZŞEN

GÖNÜL SAYRUMOĞLU

GÜLAY BACIK

GÜLAY KAYA

GÜNEŞ ÇALLI

HASAN TEMEL

HAYDAR ALİ ULU

HİKMET SERİM

HÜSEYİN BAL

İLKNUR DUĞAN

İREM FIÇICI

İSMAİL ERBEY

İSMAİL ŞİMŞEK

KAMER DEDEOĞLU

HÜSEYİN TORUNOĞLU HÜSEYİN YİGİT

25


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

KENAN ŞAHİN MEHMET ALİ SEZGİN MEHMET ÖZKÖK

MEHMET ÜNLÜ

MERT KANBER

MUHAMMET MUHARREM TÜTÜNCÜ MURAT BAŞPINAR MUSTAFA ÖZTÜRK

MESUT ŞAHİN

METİN DEMİR

MURAT ÇEBİ

MURAT ÖĞÜTMEN

METİN TASAR

MİNE ÖZTÜRK

MUSA AKGÜL

MUSTAFA ÖZCAN

MUSTAFA POLAT

NİHAT KÖSE

NİLÜFER DUMAN

NURAY TEKLER

NURCAN DURMAZ

NURTEN BAKİR

NURTEN KARLI

OKAN TAYHAN

OKTAY YÜKSEL

OLGUN ALİ BEĞEN

ONUR OKTAY

OSMAN KÜÇÜKALİ

ÖMER AZİZ EMİR

ÖMER ÖĞCEM

ÖMER ÜNLÜ

ÖZGÜL GÖKSU

ÖZLEM AKARPINAR ÖZNUR TENGİZ

PINAR BÜYÜKYAZICI

26


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

BİZDEN HABERLER

PINAR KÜÇÜK

SELMA DUZLA

SİBEL TEKNECİ

RABİA SİMAY RAMAZAN TÜRKOĞLU RECEP GÖRGÜN PEHLİVAN

SERBAY GÜVEN

SERDAR ÇAKIR

SERDAR ÇALIŞKAN

SUAT DEĞERLİYURT SÜLEYMAN ESER ŞERMİN ÖZGE ŞAHİN TAŞKESEN

UĞUR AKSOY

UĞUR MERT

ÜLKER BARAN

ÜMMÜGÜL ÇELİK

YAKUP BAYRAK

YALÇIN BAŞ

YASEMİN ÇILDIR

YELİZ TEKİN

REİS SALİH ÖZTÜRK HACIOSMANOĞLU

SAVAŞ KAHRAMANOĞLU

SERDAR ÜNAL

SERKAN ATAMAN

SEZGİN DEMİREL

ŞEYMA AYVAZ

TUNCAY BIÇAKÇI

TÜLAY BULUT ÇELEBİ

ÜMMÜHAN ÜNVER VEYSEL DEMİRCİ

YELİZ UYANIK

YUNUS GENÇ

VİLDAN ALTINOK

YUNUS VARDARLI

27


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

BİZDEN HABERLER

ZAFER AKAY

ZEYCAN TUT

28


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BUNLARI

Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri 29


İSMMMO

BizDeN HABeRLeR YAYIN

BİZDEN HABERLER

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında.

YAS AM

SAYI

MART-NİSAN 2015

55

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

DAĞLARINA BAHAR GELSE MEMLEKETİMİN! ENERJİ KAHİNİ TÜRK: FATİH BİROL  DOSYA: SU KRİZİ KAPIDA BERNA LAÇİN İLE OYUNCULUK ÜZERİNE MEKANI KÜÇÜK LEZZETİ BÜYÜK  ANADOLU’NUN MAHSUN ŞEHRİ YOZGAT  OTİZMLİ ÇOCUĞUM VAR! GÜNEYDOĞU ASYA’NIN KALBİ: KUALA LUMPUR  OFİSTE EN ŞIK SİZ OLUN

iSMMMO MALi ÇözüM ve iSMMMO YAşAM DeRGiLeRiMize WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADReSiNDeN ULAşABiLiRSiNiz. 30


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MUHEL

YARIŞTA BİR ADIM

ÖNDE OLUN

e l r e l m i t i ğ e ı l a k Sertifi

n u ş o k e f e hed

MUHEL

BİLGİ VE SORULARINIZ İÇİN

tesmer.muhelproje@ismmmo.org.tr

İLETİŞİM BİLGİSİ KAYIT ADRESİ: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası, Kurtuluş Cad. No: 114 34375 Kurtuluş - Şişli / İSTANBUL, Telefon: (212) 315 84 00 31 EĞİTİM ADRESİ: İSMMMO Akademi, Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No: 48 Dedeman İş Hanı Kat: 3 Beşiktaş - İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

GÜCÜMÜZ 

ORTAK AKIL  İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 32

Profile for Istanbul SMMM Odası

2017 200  

2017 200