__MAIN_TEXT__

Page 1

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

SAYI: 192

5 ARALIK 2016

EĞİTİM İSMMMO’NUN İŞİ


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER l Değişim ve Gelişime Ayak Uydurmak! l Dönem Sonu İşlemleri Semineri 6 Aralık’ta! l Eğitimler Tüm Hızıyla Devam Ediyor l SMMM Sınavları Yoğun Katılımla Gerçekleşti l İSMMMO Cep Artık Apple Store’da l Hastane İndirimi İSMMMO’dan l Aramıza Hoşgeldiniz l Bunları Biliyor Musunuz? l Dergilerimiz Yayında l Eğitimlerimiz Fark Yaratıyor l İSMMMO Akademi Eğitimleriyle Fark Yaratır l MUHEL’le Yarışta Bir Adım Önde Olun

3 4 5-9 11-12 13 14 15-16 17 18 19 20 21

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

DEĞİŞİM VE GELİŞİME

AYAK UYDURMAK!

Değerli Meslektaşlarım; İSMMMO web sitesinde yayımlanan Aralık ayı mesajımı sizlerle paylaşmak istiyorum: Yaşamakta olduğumuz günler dünyada ve ülkemizde bazı önemli darboğazları aşmayı zorunlu kılmaktadır. Dünyada yaşanan gelir adaletsizliği toplumsal sorunları doğurmakta ve gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ülkeler üzerindeki baskıları artmaktadır. Ülkemizde de terörle mücadele, yıllardır toplum üzerine maddi ve manevi yük olmuştur. Terörün bitirilmesi ülkemizin üzerindeki büyük bir yükü kaldıracaktır. Son aylarda döviz kurlarındaki artış, başta olmak üzere gelişen ekonomik olaylar hem bireylerin hem de şirketlerin daha fazla tasarruf yapmalarının önemini bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. Özellikle şirketler; aktif-pasif yönetimi yapmamaları ya da yapamamaları durumunda döviz artışları ve azalışlarından daha fazla etkilenecektir. Sorun ekonominin değişken ve hareketli olmasından çok bu durumu yönetememekten geçmektedir. Zaman zaman konuşulan ancak ekonomi iyiye gitmeye başlayınca tekrar unutulan ve ülkemizin de temel ihtiyacı olan yapısal reformları artık hayata geçirilmeliyiz, güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomik düzeni birlikte yaratmalıyız. Biz mali müşavir, muhasebeciler; tüm ekonomik iş ve işlemlerin her aşamasında varız ve var olmaya da devam edeceğiz. Şöyle bir göz atmak gerekirse; ekonomik işleri bütçeleyen ve finansal planlar yapan, işlemleri raporlayan, vergi ve sosyal güvenlik konularında danışılan, kamunun tahsilâtına yardımcı olan, her konuda güvenilir işletme danışmanı olan, finansal tabloları denetleyen bizleriz. Amacımız etik ilkelere bağlı kalarak ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak ve toplumsal fayda bilincini yaymaktır. Bizler, üzerimize düşen görevleri dün olduğu gibi bugün de yapıyoruz, yarın da yapmaya devam edeceğiz. Aralık ayı meslektaşlarımız için özel bir aydır. Hem biten bir yılın verdiği yoğunluk hem de yeni başlayacak yıl için yapılacak hazırlıklar aralık ayında meslektaşlarımızın mesailerini doldurmaktadır. Bağımsız olarak mesleki faaliyet yürüten meslek mensubu ile hizmet akdi ile faaliyet yürüten meslek mensubunun yoğunluğu genel olarak değişmemekte fakat özelde farklılaşabilmektedir. Değerli üyelerimiz; İçinde bulunduğumuz çağ dijitalleşme çağıdır. Bu nedenle de mesleğimiz çağın gereklerine uygun olarak değişecek ve gelişecektir. Önemli olan bu değişim ve gelişime ayak uydurabilmektir. Biz İSMMMO olarak değişim ve gelişimi yönetebilmek adına gerekli çalışmaları yapmakta ve her an meslektaşımız yanında olmakta kararlıyız. Nitekim İSMMMO olarak, günümüzün koşullarına uygun olarak e-uygulamalar yönünde çalışmaların sürdürülmesi için seminerler düzenlemekteyiz. İlçelerimizden Üsküdar ile Ataşehir’de“e-fatura”, “e-devlet”, “e-denetim” ve “e-arşiv fatura” konusunda Kasım ayının son günlerinde seminerler yaptık. Ayrıca, Aralık ayı boyunca ilçelerden gelecek talepler doğrultusunda “E-Uygulamalar” ve “Dönem Sonu

YÜCEL AKDEMİR BAŞKAN İşlemleri” seminerleri tüm hızıyla devam edecek. Buna bağlı olarak 6 Aralık 2016 tarihinde “Dönem Sonu İşlemleri”nin konuşulacağı; TÜRMOB Genel Başkanımızı, Mali İdareyi ve alanında uzman akademisyenleri ağırlayacağımız büyük bir seminer ile karşınızda olacağız. Yılın son ayındayız, hemen her kişi ve mesleğin kendi “muhasebesi”ni yapacağı bir dönemdeyiz. Girdi-çıktı, kâr-zarar, gerekli-gereksiz konusunda bir sonuca varıp, karar vereceğimiz aydayız. Dileğim sonuçların gönlünüzce bir yere gelmiş olması ve mutlu olmanızdır. Büyük Önder Atatürk’ün öncülüğünde, pek çok Avrupa ülkesinden önce, 5 Aralık 1934 günü Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Haklarının verildiği gündür. 10 Aralık 1948 ise İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletlerde onaylandığı gündür. Bu iki önemli günü kutlar ve 2017 yılının sağlık, huzur, mutluluk, barış ve bol kazanç getirmesini 3 dilerim...


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER SEMİNER

DÖNEM SONU İŞLEMLERI SEMINERI 6 ARALIK’TA!

İ

SMMMO’nun; alanında uzman, akademisyenleri ve meslek mensuplarını bir araya getireceği “Vergi ve Muhasebe Boyutuyla Dönem Sonu İşlemleri” başlıklı semineri, 6 Aralık 2016 Salı günü Cevahir Otel’de gerçekleştirilecek. TÜRMOB Genel Başkanı Prof. Dr. Cemal Yükselen ve İSMMMO Başkanı Yücel Akdemir’in açış konuşması yapacağı seminerde; mali idare ve akademisyenler, meslek mensupları yerlerini alacak. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal İbiş’in oturum başkanlığı yapacağı seminerde Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Demir, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Usul Müdürlüğü Vergi Dairesi Müdürü Selçuk Gürbüz, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir ve Kurumlar Vergisi Müdürlüğü Vergi Dairesi Müdürü Yardımcısı Murat Sever ve YMM/IFA Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Gündüz birer sunum ve konuşma gerçekleştirecek.

SEMİNER VE RG İ VE MU HA SE B E B OYUTUYL A

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ AÇIŞ KONUŞMASI Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN • TÜRMOB Genel Başkanı Yücel AKDEMİR • İSMMMO Başkanı

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Cemal İBİŞ • Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

KONUŞMACILAR Selçuk GÜRBÜZ • İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Usul Müdürlüğü Vergi Dairesi Müdürü Dönem Sonu e-Defter ve e-Beyan Uygulamasında Özellik Arz Eden Konular

Murat SEVER • İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir ve Kurumlar Vergisi Müdürlüğü Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Dönem Sonu e-Defter ve e-Beyan Uygulamasında Özellik Arz Eden Konular

Doç Dr. Volkan DEMİR • Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dönem Sonu ve Vergi Muhasebe İşlemlerinde Özellik Arz Eden Konular

Zeki GÜNDÜZ • YMM / IFA Yönetim Kurulu Üyesi Güncel Vergi Uygulamalarında Özellik Arz Eden Konular

Yer : Cevahir Otel (Darülaceze Caddesi Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL) Tarih : 06 Aralık 2016 Salı Saat : 13.30 - 17.00

2016

Broşürü görmek için tıklayınız: http://www.ismmmo.org.tr/ ilcelerseminer.asp?id=81

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

EĞITIMLER TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR!

İ

SMMMO, meslektaş ve stajyerlerin gelişimine yönelik eğitimlerine ilçelerde tüm hızıyla devam ediyor. İSMMMO Ataşehir ve Üsküdar eğitim birimlerinde “E-Uygulamalar”, Şişli Eğitim Birimlerinde ise “Muhel”, “Staj Başlatma” ve “Yeterlilik” eğitimleri verdi. Alanında uzman eğitimcilerin yer aldığı eğitimlerde katılımlar yoğun bir şekilde gerçekleşti.

ATAŞEHİR E-UYGULAMALAR

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

ATAŞEHİR E-UYGULAMALAR

• Ataşehir eğitim biriminde “E-Uygulamalar” konulu seminere üye ve stajyerlerimiz büyük ilgi gösterdi.

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

ÜSKÜDAR E-UYGULAMALAR

• Üsküdar’daki seminerde “E-Uygulamalar”konusuna dikkat çekildi.

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

MUHEL

• Alanında uzman eğitimcilerin yer aldığı eğitimlerde katılımlar yoğun bir şekilde gerçekleşti.

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

STAJ BAŞLATMA

TESMER YETERLİLİK

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SINAV

BİZDEN HABERLER

SMMM SINAVLARI YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTI

2

016/3. Dönem SMMM Sınavları, Marmara Üniversitesi kampüslerinde gerçekleştirildi. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ile İktisat Fakültesi Göztepe Kampüsü ‘nde gerçekleşen ve İSMMMO’nun çalışanlarıyla tam destek verdiği programlarda meslektaşlar; Muhasebe Denetimi, Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku, Vergi Mevzuatı ve Uygulaması, Hukuk, Finansal Muhasebe, Finansal Tablolar ve Analizi, Maliyet Muhasebesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı derslerinden sınava girdi.

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SINAV

BİZDEN HABERLER

• Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ile İktisat Fakültesi Göztepe Kampüsü ‘ndeki sınavlarımız büyük ilgi gördü.

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

a eğe

tim

u ında

5 dönem

rs mızdan

n amaları mler lı kitap

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

MESLEK HAYATINIZDA

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞABİLİRSİNİZ www.istanbulsmmmodasi.org.tr

İSTANBUL

KEZİ İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL J MERKEZİ MALİ MÜŞAVİRLER SERBEST MUHASEBECİ ODASI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODASI MALİ MÜŞAVİRLER

LARI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TÜRMOB İSTANBUL İSTANBUL TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRMOB İSTANBUL TEMEL TEMEL EĞİTİM VE STAJVEMERKEZİ MUHASEBECİ SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİ EĞİTİM STAJ MERKEZİ SERBEST SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASIODASI MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL MALİ

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA ==> İŞLETME AĞIRLIKLI Toplam 178 saat olan SMMM yeterlilik sınavı hazırlık kursuna devam DİL durumunda KURSLARI süresinin 160İNGİLİZCE saat ve üzerinde olması 4 ay, 133 saat ve üzerinde EĞİTİMİN olması durumunda AMACI3 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, girecekleri İşletme Ağırlıklı İngilizce dil kurslarımızı diğerlerinden ayıran en sınava başvuru yaparken kursu tamamlamış olmaları gerekmektedir. önemli özellik kursların kaliteden ödün vermeden, sorumlu ve duyarlı eğitim anlayışıyla yürütülmesidir. İÇERİK DERS SAAT GENEL BİLGİLER l Finansall Muhasebe 302 dönem Kursumuz, Şubat ve Eylül dönemlerinde yılda l Finansalolarak Tablolaraçılmaktadır. Analizi 21 l Maliyet Muhasebesi l Mevcut İşletme veya İş İngilizcesi kurslarında27katılımcılara daha çok halkla ilişkiler, pazarlama ve satış elemanlarının 30 l Vergi Mevzuatı ihtiyaç duyacağı, mail alma, mail cevaplama, telefonla l Temel Hukuk ve Borçlar Hukuku 15 görüşme, l İş Hukuku SSK ve yazışma Bağ-Kur kuralları, Mevzuatı pazarlama, genel istatistiki 12 raporlar hazırlama ile ilgili eğitim verilmektedir.13 l Ticaret Hukuku l Eğitim Süreleri; Başlangıç, Orta Öncesi, Orta ve İleri l Muhasebe Denetimi 21 seviyereleri için 154 saat, 11 Haftadan oluşmaktadır. l Meslek Hukuku 9 günleri l Kurslarımız; hafta içi akşam Pzt.-Salı-Çarş.-Perş. saat 18:40-21:30 ile arasında yapılmakta, hafta sonları ise EĞİTİM BİRİMLERİMİZ Cumartesi günleri saat 13:00-18:00, Pazar günleri 09:30-15:30 TESMER Kadıköy Eğitim Birimi arasında gerçekleşmektedir. Ağırlıklı Dil Kurslarımızda katılımcılara HasanpaşalMah.İşletme Uzunçayır Cd. İngilizce No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Dinlediğini Telefon: (216) 545 35anlama 51 - 545(Listening 35 52 Comprehension), Konuşma (Speaking), incelemeAkademi (Reading Comprehension), TESMER Şişli EğitimMetin BirimiOkuma, / İSMMMO (Writing) becerileri Gayrettepe Yazma Mah. Yıldızposta Cad. No:48kazandırılmaktadır. Dedeman İş Hanı Kat:3 Devam zorunluluğu olan program , kursiyerlerini ingilizce Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 seviye belirleme ve çeşitli test-sınavlara da hazırlamaktadır. TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi l Katılımcıların, en çok 17’şer kişilik sınıflarda, eşit seviyede Mahmutbeyolması Cd. Arıkan İş Merkezi Şirinevler eğitimDağlar açısından büyük No.1 önemKat.3 taşımaktadır. Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI HAZIRLIK KURSLARI

llwww.istanbulsmmmodasi.org.tr Kurtuluş Cad. No:114 34375 Kurtuluş- Şişli/İstanbul

lTelefon: egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m 343 47 80

TÜRMOB TÜRMOB TÜRMOB TEMELTEMEL EĞİTİM VE STAJVEVEMERKEZİ TEMELEĞİTİM EĞİTİM STAJMERKEZİ MERKEZİ STAJ İSTANBUL ŞUBESİŞUBESİ İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI ==> SMMM STAJHAKKINDA BAŞLATMA

İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursumuzda Bir kurun tamamına SMMM SINAVIsuretiHAZIRLIK kayıt yaptırmak ile, kursa devamKURSLARI süresinin 150 saat ve üzerinde olması durumunda 3 ay, devam süresinin 113 saat ve EĞİTİMİN AMACI 2 ay staj süresinden sayılabilecektir. üzerinde olması durumunda YETERLİLİK Staja Başlama Sınavı Hazırlık Kurslarımızın amacı, Stajyer İki kur devam eden kursiyerlerimiz, kurs süresini 6temel aya kadar Adaylarınısaydırabilir. sınavlara tam olarak hazırlayabilmektir. Eğitim staj süresinden içeriği ve eğitim materyalleri tamamen bu amaca yönelik SINAVLARINA olarak hazırlanmıştır. İÇERİK l Temel muhasebe terimleri, GENEL BİLGİLER HAZIRLIK l Hafta İçi Kursları: HaftaBilanço, içi her gün saatleri l Finansal Tablolar (Gelir Tablosu, Nakit18.30-21.30 Akış Tablosu) arası vebilgi tümsistemi, program süresince genellikle l Muhasebe muhasebe kayıt tekniği 5 Cumartesi günü 14.00-18.00 arasında, Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim KURSLARI l Hizmet ve ticaretsaatleri işletmelerinde dönem içi işlemlerin birimlerinde devam etmektedir. muhasebeleştirilmesi l Hafta Sonu Kursları: Hafta Sonu (Cumartesi - Pazar l Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, günleri 10:00-18:30 saatleri arası) ve Hafta içi (9 gün l Operasyonel varlık ve borçların değerlemesi, 19:00-22:00 saatleri arası) Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim l Finansal tabloların analizi, oranlar ve nakit akış tablosu birimlerinde devam etmektedir. yardımı ile analiz, l Maliyet muhasebesi terimleri, maliyet muhasebesi problemleri, EĞİTİM KİTAPLARI SMMMmuhasebesi Staj Başlatma Sınavları Hazırlık Kurslarımızda, verilen l Yönetim terimleri, karar problemleri eğitimlere paralel içerikte hazırlanmış Muhasebe Uygulamaları ve BİRİMLERİMİZ Hukuk konuları ile ilgili konu anlatımlı ve örnek çözümler EĞİTİM içeren kitaplarımız, Deneme Sınavı Kitapçığı kursiyerlerimize TESMER Kadıköy Eğitim Birimi ücretsiz olarak basılı kitap halinde veya pdf şeklinde Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul verilmektedir. Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi STAJŞişli SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA Gayrettepe Cad.başlama No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3devam ToplamMah. 233Yıldızposta saat olan staja sınavı hazırlık kursuna süresinin saat 274 ve üzerinde Beşiktaş Telefon:200 (212) 42 22 olması durumunda 5 ay, 166 saat l Kurtuluş l www.istanbulsmmmodasi.org.tr Cad. No:114 34375 Kurtuluşm www.istanbulsmmmodasi.org.tr m Şişli/İstanbul Telefon: l egitim@ismmmo.org.tr (212) 315 84 00 Faks:(212) 343 47 80

İSTANBUL İSTANBUL SERBEST SERBESTMUHASEBECİ MUHASEBECİ MALİ MALİMÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLERODASI ODASI

TÜRMOB TÜRMOB TEMEL TEMELEĞİTİM EĞİTİMVEVESTAJ STAJMERKEZİ MERKEZİ İSTANBUL İSTANBULŞUBESİ ŞUBESİ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

ve üzerinde olması durumunda 4 ay staj süresinden sayılabilecektir. Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, kursa katıldıkları dönemde dosya başvurularının bulunması ve aynı dosya süresi içinde sınavı kazanarak stajlarını başlatmış olmaları gerekmektedir. İÇERİK DERS SAAT DERS Finansal Muhasebe 27 Vergi Mevzuatı İş Hukuku SGK Mevzuatı 9 Matematik Maliyet Muhasebesi 18 Ekonomi-Maliye Ticaret Hukuku 9 İnkılap Tarihi Borçlar Hukuku Finansal Raporlama Standartları 8 Türkçe Muhasebe Denetimi 21 İngilizce Finansal Tablolar Analizi 15 ETÜD DERSLERİ Meslek Hukuku 15

SAAT 18 7 21 7 9 6 7 36

İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL KURSLARI

EĞİTİM BİRİMLERİMİZ TESMER Kadıköy Eğitim Birimi Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Şişli Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22 TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Cd. Arıkan Dağlar İş Merkezi No.1 Kat.3 Şirinevler Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64 l www.istanbulsmmmodasi.org.tr

m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m l egitim@ismmmo.org.tr

SMMM STAJ BAŞLATMA SINAVI HAZIRLIK KURSLARI

m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m

12


BİZDEN HABERLER TEKNOLOJİ

ISMMMOHABER118_Layout 6 13.06.2015 16:40 Page 16 İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER TEKNOLOJİ

İSMMMO Artık İSMMMO CEP APPLE STORE’DA CEBİNİZDE

İİ

SMMMO, iletişimi SMMMO’nu, iletişimi güçlendirmek ve mevzuat güçlendirmek ve mevzuat bilgilerinin daha hızlı meslek bilgilerinin daha hızlı mensuplarına ulaşması sağlamak meslek mensuplarına amacıyla hayata geçirdiği ulaşması sağlamak amacıyla ‘İSMMMO Cep’ uygulaması, artık geliştirdiği ‘İSMMMO windows tabanlı cep Cep’ uygulaması Store’da. telefonlarındaApple da çalışabilecek.

Yakında İOS işletim sisteminde de İstanbulkullanılabilecek. SMMM Odası, üye ve stajyerlerine yönelik gün- sorulacak sorularda iletişim rahatlıkla ve hızlı İSMMMO Cepbir şekilde uygulama

Uygulamasınıanlık İndirmek sorularİçin: cel mevzuat, eğitim, sosyal duyuruların daha hızlı ulaşabilmesi sağlanıyor. Uygulama ile Oda danışmanlarına https://play.google.com/store/ap sırasında kullanılabilir ve İstanbul yardımcıSMMM olmasıOdası, amacıyla ‘İSMMM üye ve stajyer-Cep’ uygulaması başlattı. iletebilir, hesaplama araçları işlemler ve ilgili konuyla alakalı eğitim ps/details?id=app.id_441288648 videoları cep telefonlarından mensuplarını ile sosbilgilendirerek başlatılan lerine Meslek yönelik güncel mevzuat,mail eğitim, b8642dfaaa9d3c64bfd009b izlenilebilir. uygulama, Android cihazlar ve için Google Play üzerinyal duyuruların dahauyumlu hızlı ulaşabilmesi den, Appleolması cihazlar için ‘İSMMM de AppleCep’ Store’dan indirilebiliniyor. Ayrıca, online lanılabilecek. KOBİ desteği sağlayan KOBİ Akademisine yardımcı amacıyla uyCep telefonlarına sorun ve sıkıntılara aranmasını gulaması başlattı.yüklendikten sonra; mali rehber, danışman- yönlendirme yaparakUygulama ile herhangiyanıt bir konu haklık, Oda duyuruları, hesaplama araçları, İSMMMO TV konulasağlayan İSMMMO Cep uygulamasıyla oturduğunuz yerden Meslek mensuplarını mail ile bilgilenkında sorulacak sorularda iletişim rarında yardım alınabiliyor. Ayrıca herhangi bir konu hakkında işleriniz rahatlıkla halledebileceksiniz. direrek başlatılan uygulama, Google hatlıkla ve hızlı bir şekilde sağlanıyor. İSMMMO Cep Android indirmek Cepdanışmanlarına iOS Apple indirmek için: ilePlay üzerinden de indirilebiliniyor. Cep teOda anlık soruların güncelleme dahil oldu. Üyelerin İSMMMO işyeniiçin: https://appsto.re/tr/hZLy5.i lefonlarınahttps://goo.gl/TY8xc0 yüklendikten sonra; mali lerini kolaylaştırmak adına maaş hesabı tilebilindiği uygulamada hesaplama araçrehber, danışmanlık, Oda duyuruları, ve kıdem ihbar tazminatı hesabı işlem- ları işlemler sırasında kullanılabilir ve il13 hesaplama araçları, İSMMMO tv konula- lerinin de eklendiği uygulama artık win- gili konuyla alakalı eğitim videoları cep


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

HASTANE İNDIRIMI İSMMMO’DAN

İ

SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, Gaziosmanpaşa Hastanesi ile yaptığı protokol sayesinde kaliteli ve güvenli sağlık hizmet alınmasına destek veriyor.

Detaylı bilgi için: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/ IAK.asp?list=Sağlık

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 25 Kasım - 02 Aralık 2016 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

ABDULLAH ÖZTÜRK ABİDİN GÖKER

ALGAN NÜŞTEKİN

AYLİN KURT

EMRE YILMAZ

EMİN ÇERÇİ

EREN SARIDİKMEN

FADİLE ÖÇAL

FEYZULLAH ŞAHİN

GÜLŞAH YALÇIN

GÜNNİHAL ŞENGÜL

HAKKI ŞAHİN

HALİL İBRAHİM ÖZER

İCLAL KÖKSAL

MEHMET POLAT

MURAT KAYAOĞLU

MURAT YILDIRIM

NERMİN TARA

NESRİN OSMANOĞLU

NURCAN UĞUR

ÖMER AKSAN

PINAR KIZILTUĞ

SABAHAT GÖRGÜN

SEDA SALTİK KARABIYIK

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

SEMRA YILDIRIM

SERHAT BULUT

SUAT ÖZYAMAN

YALÇIN YILDIZ

SİNEM BALKAYA HASTÜRKOĞLU

YUSUF GÖKKAYA

TANSEL KERMOOĞLU

TARKIN SELÇUK

ZEYNEL YİĞİT

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BUNLARI

Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri 17


İSMMMO

BizDeN HABeRLeR YAYIN

BİZDEN HABERLER

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında.

YAS AM M

SAYI SAYI

MART-NİSAN 20152016 MAYIS-HAZİRAN

5562

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

DAĞLARINA BAHAR GELSE MEMLEKETİMİN! CİĞERLERİMİZ YANIYOR ENERJİ KAHİNİ TÜRK: FATİH BİROL  DOSYA: SU KRİZİ KAPIDA BERNA LAÇİN İLE OYUNCULUK ÜZERİNE MEKANI KÜÇÜK LEZZETİ BÜYÜK lDOSYA: AB ÇATIRDIYOR l TÜRKONFED TARKAN KADOOĞLU İLE SÖYLEŞİ l EKONOMİST-YAZAR UĞUR CİVELEKENİLEŞIKRÖPORTAJ ANADOLU’NUN MAHSUN ŞEHRİ YOZGAT  BAŞKANI OTİZMLİ ÇOCUĞUM VAR! GÜNEYDOĞU ASYA’NIN KALBİ: KUALA LUMPUR  OFİSTE SİZ OLUN l HALK AŞIĞI MALİ MÜŞAVİR l BEYİNİNİZİ TATİLDE DİNLENDİRİN l MASİF MOBİLYANIN GERİ DÖNÜŞÜ l BALKANLARIN İNCİSİ BELGRAD

iSMMMO MALi ÇözüM ve iSMMMO YAşAM DeRGiLeRiMize WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADReSiNDeN ULAşABiLiRSiNiz. 18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MESLEKTE YENİ EĞİTİM VE UZMANLIK PROGRAMLARI FİŞLETME BÜTÇELERİ, KONTROL VE REVİZYON EĞİTİMİ FUYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ FİŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI EĞİTİMİ FŞİRKET DEĞERLEME EĞİTİMİ FŞİRKETLERDE TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞTİRME EĞİTİMİ FVERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI EĞİTİMİ FKOBİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİMİ FVERGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI FMALİ İÇ DENETİM UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI FBİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ FİFLASIN ERTELENMESİ EĞİTİMİ FSAHTE BELGE İNCELEME EĞİTİMİ FBAŞLANGIÇ ACL EĞİTİMİ FİÇ KONTROL EĞİTİMİ FUYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ FSÖZLEŞME HUKUK EĞİTİMİ

Eğitimleriyle

FARK YARATIR

19


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MUHEL

YARIŞTA BİR ADIM

ÖNDE OLUN

e l r e l m i t i ğ e ı l a k Sertifi

n u ş o k e f e hed

MUHEL

BİLGİ VE SORULARINIZ İÇİN

tesmer.muhelproje@ismmmo.org.tr

İLETİŞİM BİLGİSİ KAYIT ADRESİ: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası, Kurtuluş Cad. No: 114 34375 Kurtuluş - Şişli / İSTANBUL, Telefon: (212) 315 84 00 20 EĞİTİM ADRESİ: İSMMMO Akademi, Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No: 48 Dedeman İş Hanı Kat: 3 Beşiktaş - İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

GÜCÜMÜZ 

ORTAK AKIL  İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 21

Profile for Istanbul SMMM Odası

2016 192  

2016 192