__MAIN_TEXT__

Page 1

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

SAYI: 180 29 AĞUSTOS 2016

MEVZUATTAKİ EN ÖNEMLİ REHBER: MALİ ÇÖZÜM!

İSMMMO’DAN SGK VE VERGİ DAİRESİ ZİYARETİ


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER l Mevzuattaki En Önemli Rehber: Mali Çözüm! l Her Türlü Darbeye ve Her Türlü Teröre Hayır l İSMMMO’dan SGK ve Vergi Dairesi Ziyaret l Uluslararası İşgücü Kanunu Yasalaştı l OHEL’de İşten Çıkarmalarda Bunlara Dikkat l İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil Kursları Kayıtları Başladı l İSMMMO Cep Artık Apple Store’da l Bilişim Anlaşmaları İSMMMO’dan l Aramıza Hoşgeldiniz l Bunları Biliyor Musunuz? l Dergilerimiz Yayında l İSMMMO Akademi Eğitimleriyle Fark Yaratır l MUHEL’le Yarışta Bir Adım Önde Olun

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

MEVZUATTAKİ EN ÖNEMLİ

REHBER: MALİ ÇÖZÜM! Değerli Meslektaşlarım; Ülkemizde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen mesleki gelişimimizi sürdürmeye ve mevzuatta yaşanan değişiklikleri, uygulamaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu süreçle ilgili olarak mevzuat ve mesleki bilgi içeriği konusunda Mali Çözüm Dergisi hepimiz için çok değerli bir yayın. Hakemli yazılarıyla Türkiye akademik çevrelerinde ve uluslararası ölçekte önemli ve referans bir çalışma. Resmi web sitemizden tüm meslektaşlarımız ve ilgililer yayının tamamını görüp, okuyabiliyor. Ancak Mali Çözüm yayınımızın yetkin ve profesyonel içeriğinden üyelerimiz yeterli kadar yararlanmıyor. Neredeyse her sorunun yanıtı, her türlü çözümü dergimizin sayfaları içinde mevcut. Üstelik geçmiş sayılı yayınlarımızı da okumak mümkün. Mali Çözüm’ün son sayısında birkaç hakemli yazının başlığına dikkat çekmek isterim. “Haksız Rekabeti Önleme Açısından TÜRMOB E-Birlik Yazılımı Hakkında Meslek Mensuplarının Değerlendirmeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, “Yeni Finansal Raporlama Standardı IFRS 16’nın Getirdiği Değişimler Üzerine Bir Değerlendirme”, “Tam Tasdik Vergi Denetimleri İçin Analitik Risk Modeli”, ”Ar-Ge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi ve Net Satışlar İle Karlılığa Etkisi: Borsa İstanbul Sınai Endeksi Araştırması”. Aynı şekilde, hakemsiz yazılar da dikkat çekici, çok zengin bir içeriğe sahip: “Uluslararası Vergi Hukukunda Kurallar Yeniden Yazılırken ABD’nin Yeni Model Vergi Anlaşması: Mükemmeliyetçiliğin Kusurları”, “Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinmeyen Şirketlere Ceza Verilir Mi?” , “Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirket Alacaklılarına Tanınan Haklar ve Korumalar” , “Bağımsız Denetime Tabi Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarınca Denetçi Seçilmesi Mümkün Müdür?” , “Şirketler Topluluğunda Hâkim ve Bağlı Şirketlerin Kontrol Ölçütü” , “Kat Karşılığı Arsasını Yükleniciye Veren Kooperatiflerin Vergisel Yükümlülükleri” , “Elektronik Faturanın Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi” , “Uluslararası Çifte Vergilendirme ve Mukimlik Kavramı” , “Bir Teşvik Unsuru Olarak Makine Teçhizat Finansmanında BSMV İstisnası Uygulaması” , “Vergi İncelemesinin Yasal Dayanakları, Süreçleri ve Sonuçları” , “Vergisel İşlemlerde Mükelleflerin Sahip Olduğu Haklar” , “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” , “Şüpheli Alacak Karşılığı Ve Özellikli Hususlar” , “Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Kilit Personel İstihdamı” , “Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılmasında Dikkat Edilecek Hususlar” , “Asgari İşçilik

YÜCEL AKDEMİR BAŞKAN İncelemelerinde Uzlaşmaya Yönelik İşlemler” ,” Faturalandırma Hileleri” , “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında Para Cezaları ve İtiraz Yollarında Yapılan Son Değişiklikler” , “6 Puanlık İlave Sigorta Pirim Desteğinde Yaşanan Problemler ve Yeni Düzenleme?”. Özetle; mesleki anlamda bu zengin yayından hepimizin daha çok yararlanması için ufak bir hatırlatma yapmak istedim. Kimi merak ettiğiniz sorulara yanıt aslında elinizin altında. Mali Çözüm gibi, diğer tüm yayınlarımızdan daha çok yararlanmanız dileğiyle, iyi haftalar diliyorum.

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER AÇIKLAMA

Her türlü darbeye ve her türlü teröre

HAYIR DİYORUZ. Bu ülkenin insanı barışı, huzuru ve güzel günleri HAKEDİYOR. Çiz

Çiz

#GAZİANTEP #CİZRE

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER ZİYARET

İSMMMO’dan SGK ve Vergi Dairesi

ZİYARETİ

İ

SMMMO Başkanı Yücel Akdemir ve Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar’ı ve SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Murat Göktaş’ı makamında ziyaret ederek görüşmeler yaptılar. Ziyaretler sırasında İSMMMO’nun görüş ve önerileri iletilirken, uygulamalarda yaşanan sıkıntılar dile getirildi.

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER AÇIKLAMA

Uluslararası İşgücü Kanunu

YASALAŞTI

Y

abancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesi, yerli-yabancı iş gücü dengesi kurularak, nitelikli yabancı iş gücünden de yararlanılmasını öngören Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla ilgili açıklama İSMMMO Başkanı Yücel Akdemir tarafından www.ismmmo.org.tr adresinden yapıldı. Akdemir, “6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13.08.2016 tarih ve 29800 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Kanun, uluslararası iş gücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi, yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usulleri, yetki, sorumlulukları, uluslararası iş gücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenliyor.

Kanunla ilgili detaylı bilgi için: http://archive.ismmmo.org.tr/docs/ duyuru/20160813-1.pdf

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER AÇIKLAMA

OHEL’de İşten Çıkarmalarda

BUNLARA DİKKAT! İ

SMMMO Başkanı Yücel AKdemir, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL sonrası işçi ve işveren açısından işten çıkarmalarda dikkat edilecek konulara dair açıklama yaptı. Akdemir, bu konunun 2935 sayılı OHAL Yasasının 11. Maddesi’nde belirlendiğini belirterek, işten çıkarma yapıldığında işten çıkan ya da çıkarılan kişilerden belgeleri ve ödeme dekontları alınması gerektiğini vurguladı. Yücel Akdemir’in konuyla ilgili açıklamasını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. Açıklamanın tamamı için: http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/MEVZUAT/ Duyuru/15_Temmuz.pdf_658.pdf

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil Kursları’nda

KAYITLAR BAŞLADI M

uhasebeciler İçin İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil Kursları’nda kayıtlar alınmaya başladı. Kursiyerlere mesleki çalışmalarda ihtiyaç duydukları İngilizce’yi edindirmeyi amaçlayan kursta dilbilgisi ve kelime bilgisi çalışmalarına paralel olarak işe alım görüşmeleri, tanıtım, satış, müşteri ilişkileri, iş yemekleri, iş seyahateri, telefon görüşmeleri gibi ortalmalrda kullanılan İngilizce öğretiliyor. Hafta içi akşam kurslarına ön kayıt 19 Eylül’de sona erecek. Başlangıç tarihi 3 Ekim olan kurs 6 Ocak’a kadar sürecek. Hafta sonu kurslarına da yine 19 Eylül’e kadar ön kayıt alınacak. Kursun başlangıcı 8 Ekim, bitişi ise 8 Ocak olarak belirlendi. Kursların eğtim birimleri ise Şişli (Gayrettepe Dedeman) ve Kadıköy TESMER. Ön kayıtlar ismmmo.org. tr adresinden yapılacak. Kesin kayıtlar için seviye tespit ve sözlü mülakat Oda merkezimizde yapılacak. Sınıflar maksimum 17 kişiden oluşuyor.

Açıklamanın tamamı için: http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/EGITIM/ Duyuru/TESMERINGILIZCE_2016_.pdf_81.pdf

8


BİZDEN HABERLER TEKNOLOJİ

ISMMMOHABER118_Layout 6 13.06.2015 16:40 Page 16 İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER TEKNOLOJİ

İSMMMO Cep Artık İSMMMO Artık

CEBİNİZDE APPLE STORE’DA İİ SMMMO, iletişimi SMMMO, iletişimi güçlengüçlendirmek ve mevzuat dirmek ve mevzuat bilgibilgilerinin daha hızlı meslek lerinin daha hızlı meslek mensuplarına ulaşması sağlamak mensuplarına ulaşması sağamacıyla hayata geçirdiği lamak amacıyla geliştirdiği ‘İSMMMO Cep’ uygulaması, artık ‘İSMMMO Cep’ cep uygulaması windows tabanlı artık Apple Store’da. telefonlarında da çalışabilecek.

Yakında İOS işletim sisteminde de İstanbulkullanılabilecek. SMMM Odası, üye ve stajyerlerine yönelik gün- sorulacak sorularda iletişim rahatlıkla ve hızlı İSMMMO Cepbir şekilde uygulama

Uygulamasınıanlık İndirmek cel mevzuat, eğitim, sosyal duyuruların daha hızlı ulaşabilmesi sağlanıyor. Uygulama ile Oda danışmanlarına sorularİçin: https://play.google.com/store/ap ve İstanbul yardımcıSMMM olmasıOdası, amacıyla ‘İSMMM sırasında kullanılabilir üye ve stajyer-Cep’ uygulaması başlattı. iletebilir, hesaplama araçları işlemler mensuplarını ile sosbilgilendirerek başlatılan ve ilgili konuyla alakalı eğitim ps/details?id=app.id_441288648 videoları cep telefonlarından lerine Meslek yönelik güncel mevzuat,mail eğitim, b8642dfaaa9d3c64bfd009b uygulama, Android cihazlar ve için Google Play üzerinseyredilebilinir. yal duyuruların dahauyumlu hızlı ulaşabilmesi den, Appleolması cihazlar için ‘İSMMM de AppleCep’ Store’dan indirilebiliniyor. Ayrıca, online lanılabilecek. KOBİ desteği sağlayan KOBİ Akademisine yardımcı amacıyla uyCep telefonlarına sorun ve sıkıntılara aranmasını gulaması başlattı.yüklendikten sonra; mali rehber, danışman- yönlendirme yaparakUygulama ile herhangiyanıt bir konu haklık, Oda duyuruları, hesaplama araçları, İSMMMO tv konulasağlayan İSMMMO Cep uygulamasıyla oturduğunuz yerden Meslek mensuplarını mail ile bilgilenkında sorulacak sorularda iletişim rarında yardım alınabiliyor. Ayrıca herhangi bir konu hakkında işleriniz rahatlıkla halledebileceksiniz. direrek başlatılan uygulama, Google hatlıkla ve hızlı bir şekilde sağlanıyor. İSMMMO Cep Android indirmek Cepdanışmanlarına iOS Apple indirmek için: ilePlay üzerinden de indirilebiliniyor. Cep teOda anlık soruların yeniiçin: güncelleme dahil oldu. Üyelerin İSMMMO işhttps://appsto.re/tr/hZLy5.i lefonlarınahttps://goo.gl/TY8xc0 yüklendikten sonra; mali lerini kolaylaştırmak adına maaş hesabı tilebilindiği uygulamada hesaplama araçrehber, danışmanlık, Oda duyuruları, ve kıdem ihbar tazminatı hesabı işlem- ları işlemler sırasında kullanılabilir ve il9 hesaplama araçları, İSMMMO tv konula- lerinin de eklendiği uygulama artık win- gili konuyla alakalı eğitim videoları cep


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

Bilişim Anlaşmaları

İSMMMO’DAN

İ

SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, Bilişim kuruluşlarıyla yaptığı protokoller sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor. İSMMMO WEB sitesi üzerinden de ulaşılabilinen anlaşmalı liste şu şekilde: • 1 Ekim Bilişim İnşaat ve Danışmanlık Hizmetleri • Stratus Bilişim • SNC Bilgisayar

Detaylı bilgi için: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.asp?list=Bili%C5%9Fim

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 19 Ağustos - 26 Ağustos 2016 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

ARİF ŞENOL ACIMAN

ARİFE AYDIN

ERKAN TÜRKER

ESRA KARTAL

GÜLSÜM DOĞAN

HACER KÖSEOĞLU

SERKAN METİN

SEVGİ DOĞAN

SİBEL BALÇIN

TANER TAVŞANLI

TAYFUN ÖZTÜRK

ŞENOL MİLDAN

YASİN DEMİR

YUNUS GÜRDAL

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BUNLARI

Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri 12


İSMMMO

BizDeN HABeRLeR YAYIN

BİZDEN HABERLER

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında.

YAS AM

SAYI

MART-NİSAN 2015

55

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

DAĞLARINA BAHAR GELSE MEMLEKETİMİN! ENERJİ KAHİNİ TÜRK: FATİH BİROL  DOSYA: SU KRİZİ KAPIDA BERNA LAÇİN İLE OYUNCULUK ÜZERİNE MEKANI KÜÇÜK LEZZETİ BÜYÜK  ANADOLU’NUN MAHSUN ŞEHRİ YOZGAT  OTİZMLİ ÇOCUĞUM VAR! GÜNEYDOĞU ASYA’NIN KALBİ: KUALA LUMPUR  OFİSTE EN ŞIK SİZ OLUN

iSMMMO MALi ÇözüM ve iSMMMO YAşAM DeRGiLeRiMize WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADReSiNDeN ULAşABiLiRSiNiz. 13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MESLEKTE YENİ EĞİTİM VE UZMANLIK PROGRAMLARI FİŞLETME BÜTÇELERİ, KONTROL VE REVİZYON EĞİTİMİ FUYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ FİŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI EĞİTİMİ FŞİRKET DEĞERLEME EĞİTİMİ FŞİRKETLERDE TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞTİRME EĞİTİMİ FVERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI EĞİTİMİ FKOBİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİMİ FVERGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI FMALİ İÇ DENETİM UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI FBİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ FİFLASIN ERTELENMESİ EĞİTİMİ FSAHTE BELGE İNCELEME EĞİTİMİ FBAŞLANGIÇ ACL EĞİTİMİ FİÇ KONTROL EĞİTİMİ FUYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ FSÖZLEŞME HUKUK EĞİTİMİ

Eğitimleriyle

FARK YARATIR

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MUHEL

YARIŞTA BİR ADIM

ÖNDE OLUN

e l r e l m i t i ğ e ı l a k Sertifi

n u ş o k e f e hed

MUHEL

BİLGİ VE SORULARINIZ İÇİN

tesmer.muhelproje@ismmmo.org.tr

İLETİŞİM BİLGİSİ KAYIT ADRESİ: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası, Kurtuluş Cad. No: 114 34375 Kurtuluş - Şişli / İSTANBUL, Telefon: (212) 315 84 00 15 EĞİTİM ADRESİ: İSMMMO Akademi, Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No: 48 Dedeman İş Hanı Kat: 3 Beşiktaş - İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

GÜCÜMÜZ 

ORTAK AKIL  İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 16

Profile for Istanbul SMMM Odası

2016 180  

2016 180