__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSMMMO

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

BİZDEN HABERLER

SAYI: 167

29 MAYIS 2016 PAZAR

LÜTFİ KIRDAR Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı

Çağdaş, Güvenilir Bir Vergi USUL KANUNU

23 MAYIS 2016

OYUNUZU KULLANMAYI UNUTMAYIN SEÇİM GÜNÜ İLÇELERDEN ÜCRETSİZ OTOBÜS SERVİSİ

İSMMMO AİLESİ 1 BÜYÜYOR


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER l Projelerimizle Hayata Dokunmak l Meslekte Yeni Umutlar, Yeni Hayaller l Çağdaş, Güvenilir Bir Vergi Usul Kanunu! l Genel Kurul İçin İlçelerden Ücretsiz Otobüs Seferi l Yeterlilik Sınavına Hazırlıkta 2016/3. Dönem l 10. Yıl Fotoğrafları Facebook Sayfamızda l E-Rehber Odanızdan l İSMMMO Cep Artık Apple Store’da l Eğitimde İSMMMO İndirimi l Aramıza Hoşgeldiniz... l Bunları Biliyor Musunuz? l Dergilerimiz Yayında l İSMMMO Akademi Eğitimleriyle Fark Yaratır l MUHEL’le Yarışta Bir Adım Önde Olun

3 4-8 9-11 12-14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

PROJELERİMİZLE ‘HAYATA DOKUNMAK’ Değerli meslektaşlarım; Her ne kadar son dönem baskı, pasifize etme ve yıldırma girişimleri artsa da, akademik meslek odalarının ekonomik yaşamdaki işlevlerinin önemi ve gerekliliği tartışılamaz. Bizce bu gerekliliğin en önemli ayaklarından birini sosyal sorumluluk projeleri oluşturur. Bu, yaşamı paylaşma ve güzelleştirme açısından gereklidir. İSMMMO ailesi olarak bugüne dek birçok sosyal sorumluluk projesine imza attığımız biliniyor. Geçen yıllar içinde 100’e yakın toplumsal rapor yayınlamamız bile tek başına bu sorumluluğa ne derece sahip çıkıp önem verdiğimizi gösterme açısından çok değerlidir. Tabii ki “hayata dokunmak” adına dönüşü hızlı projelerin daha pozitif etkileri olduğunu herkes tahmin edebilir. Tıpkı “Kapakları Topladık Engelleri Kaldırdık”, “Mali Müşavir Ormanı”, etkinliklerimizde olduğu gibi. Projelerin daha da süreceğini belirterek, bundan sonra da farklı projelerle devam edileceğini belirtmek isterim. Mesleğe yeni adım atan genç meslektaşlarımızın heyecanını ruhsat törenleri ile yakından gördük. Onların azmi, İSMMMO olarak bizlere gelecek için umut aşılıyor. Böylelikle; geleceğin örülmesindeki en büyük aktörlerden olan gençlerin mesleğe sıkı sıkı sarılmalarından ve sahiplenmelerinden anlıyoruz ki, hala dinamik ve gücüne güç katan bir meslek odasıyız. Yolculuğuna beraberce çıktığımız büyük hikâyenin, ihtişamlı bir hale gelerek görünür olmasında, meslek tutkusunun, dayanışmanın ve hayatı iyi okumanın büyük payı olduğunu düşünüyoruz. Gelin, zorlu yollardan taşları arındırmaya sizlerde bir el atın! İyi haftalar ve çalışmalar diliyorum...

SMMM Dr. Yahya ARIKAN BAŞKAN

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RUHSAT TÖRENLERİ

BİZDEN HABERLER

Meslekte Yeni Umutlar,

YENİ HAYALLER

İ

SMMMO Hizmet ve Kültür Binası’nda 17 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen törenlerde, mesleğe yeni giren meslek mensupları ruhsatlarına kavuştu. Zorlu bir sınavı geri bırakarak ruhsatlarına kavuşan meslek mensupları, Oda Başkanı Dr. Yahya Arıkan ve TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir’in elinden ruhsatlarını teslim aldılar. İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan’ın ve TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir’in konuşmalarının ardından video ile başlayan törenlerde, rezervasyon yapmış olan meslek mensupları arasında; en yüksek notu alan, en genç üyelere oda tarafından hediyeler verildi.

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RUHSAT TÖRENLERİ

BİZDEN HABERLER

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RUHSAT TÖRENLERİ

BİZDEN HABERLER

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RUHSAT TÖRENLERİ

BİZDEN HABERLER

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RUHSAT TÖRENLERİ

BİZDEN HABERLER

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RAPOR

BİZDEN HABERLER

Çağdaş, Güvenilir Bir Vergi

USUL KANUNU!

İ

stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Dr. Yahya Arıkan, Maliye Bakanlığının hazırladığı Vergi Usul Kanun Tasarı Taslağı ile ilgili bir değerlendirme raporu hazırladıklarını, taslağın vergilendirme işlemleri ve vergi cezasına ilişkin düzenlemelerinin yasal güvenceye kavuşturulmuş olması gerektiğini, kişi güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi. Maliye Bakanlığı’nın yeniden hazırladığı Vergi Usul Kanun Tasarı Taslağı ile ilgili bünyesinde akademisyen ve meslek mensuplarından oluşturulan bir komisyonla değerlendirmelerde bulunan İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RAPOR

BİZDEN HABERLER

Odası (İSMMMO); hazırladığı “Vergi Usul Kanunu Tasarı Taslağı Değerlendirme Komisyonu Raporu” ile verginin etkin ve verimli şekilde toplanması gerektiğine vurgu yaptı. Tasarının, kişi hak ve özgürlükler üzerindeki etkilerine de değinen rapor, TBMM Plan Bütçe Komisyonu ve siyasi partilere de İSMMMO tarafından iletilecek. Rapor ile ilgili konuşan İSMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan, alanında uzman akademisyenlerden ve meslek mensuplarından oluşturulan ‘Vergi Usul Kanunu Tasarı Taslağı Değerlendirme Komisyonu’ ile yapılan değerlendirmenin önemine değinerek, yaşanılacak olumsuzların önüne geçmek istediklerini ve sürecin doğru işlemesi gerektiğini belirtti. Vergi Usul Kanunu’nun, 1940’lı yıllardan bu yana uygulamada olduğunu ve 60’tan fazla değişikliğe uğradığını hatırlatan Arıkan, yeni değişiklikle, vergisel işlemlerin ve sonuçlarının kamu gelirlerini yerine kişilerin temel hak ve özgürlüklerini yakından ilgilendirdiğini ifade etti. Arıkan, vergisel olarak özel kesimden kamu kesimine yapılacak aktarımların tamamının, baş-

ta “mülkiyet hakkı” olmak üzere, “özel yaşamın gizliliği”, “adil yargılanma hakkı”, “teşebbüs ve çalışma özgürlüğü”, “ayırımcılığa uğramama hakkı” ve hatta “haber alma hakkı” gibi temel hak ve özgürlüklerle; “eşitlik”, “verginin yasallığı”, “yasal idare” , “ölçülülük” gibi anayasal ilke ve kurallarla da ilişkili olduğunu belirtti. Vergi Usul Hukukunun bir alt dalı olan Vergi Ceza Hukuku’nda da aynı şekilde ceza hukukunun temel ilkelerinin etkisi altında bir alan olduğunu söyleyen Arıkan, “Bu nedenle gerek

vergilendirme işlemlerinin temellerinin gerekse vergi cezasına ilişkin düzenlemelerin, yasal güvenceye kavuşturulmuş olması, kişi güvenliği açısından son derece önemlidir. Vergi Usul Kanunu’na yönelik olarak getirilen reform önerileri, yakın zamanda Maliye Bakanlığı tarafından kamuoyuna sunulan Vergi Usul Kanunu Tasarı Taslağı ile ciddiyet kazanmıştır. Ancak üzülerek belirtmemiz gerekir ki, biçime ilişkin bu ‘ciddiyet’, içeriğe yansıtılamamış; çokça değiştirilmesi beklenmeyen usul kanunlarına

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RAPOR

BİZDEN HABERLER

ilişkin bu tarihi fırsat, Tasarı Taslağı’nda gördüğümüz kadarıyla, iyi kullanılamamıştır. Zira gerek idari usulde gerekse vergilendirme usulünde amaç, verginin etkin ve verimli şekilde toplanması; fakat bu gerçekleştirilirken de kişi hak ve özgürlüklerinin tehlikeye düşürülmemesi, zedelenmemesi ve bu hak ve özgürlüklerin yasal güvenceye alınması olmalıdır” dedi. Amacın, vergi güvenliği ile kişi özgürlüklerini en elverişli şekilde uyumlaştırmaktan geçtiğini savunan Arıkan, ‘çağdaş idari usul’ yaklaşımını benimseyerek; kabul gören,’makul sürede işlem yapılması’, ‘hukuki temsil ve yardım hakkı’, ‘idareye başvuru ve dinlenilme hakkı’, ‘gerekçe gösterme ve itiraz yollarının belirtilmesi yükümlülüğü’, ‘kişisel verilerin korunması yükümlülüğü’ gibi hak ve özgürlüklerinin uygulamaya konması gerektiğini ifade etti. Arıkan Taslağın, çağdaş bir vergi ve vergilendirme usulünü yansıtması konusunda yetersiz kaldığını, beklentilere cevap veremediğini sözlerine ekledi.

Taslağın özüne ilişkin olarak ilk bakışta göze çarpan konular: • Yürütme’ye ve İdare’ye, doğrudan ve dolaylı olarak verilen yetkilerin arttırılarak hemen her konuda yürütmeye “esası” düzenleme yetkisi verilmesi; • “Yorum ve ispat” konusunda kişilerin güvencesiz bırakılması; • Kişilerin temel hakkı olan “ver-

gi mahremiyeti”nin, maksadını aşarak, “savunma hakkı” ile “basın özgürlüğü”nü kısıtlayacak şekilde düzenlenmesi; • Vergilendirme sürecinde kişilerin en önemli yardımcıları ve temsilcileri konumundaki meslek mensuplarının görmezden gelinmesi ve hiçe sayılması; • Nitelikli bir vergi ceza politikasının taslağa yansıtılamaması.

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEÇİM

BİZDEN HABERLER

Genel Kurul İçin İlçelerden Ücretsiz

OTOBÜS SEFERİ İ SMMMO, 29 Mayıs 2016 Pazar günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan seçimler için ilçelerden kaldırılacak araçlarla ilgili bilgi yayınladı. İSMMMO web sitesi üzerinden yapılan duyuruda şu ifade yer verildi: “29 Mayıs 2016 Pazar günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Harbiye/Şişli adresinde yapılacak Odamız Seçimlerine katılarak, oyunuzu kolaylıkla kullanabilmeniz amacıyla, seçim günü çeşitli ulaşım seçenekleri oluşturulmuştur.

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Oy verme işlemi 29 Mayıs 2016 Pazar günü saat 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak olup, oy verme 17.00’de sona ereceğinden trafik yoğunluğunu gözetmelerini hatırlatırız. Aidat borcu oy kullanmaya engel değildir.T.C.Kimlik Numaralı nüfus cüzdanınızı veya T.C.Kimlik Numaralı ehliyetinizi getirmeyi unutmayınız.”

Detaylı bilgi için: http://www.ismmmo.org.tr/html.asp?id=14950

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEÇİM

BİZDEN HABERLER

Detaylı bilgi için: http://www. ismmmo.org.tr/html. asp?id=14950

14


BİZDEN HABERLER KURS

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Yeterlilik Sınavına Hazırlıkta

2016/3. Dönem

Y

eterlilik Sınavı Hazırlık Kursları 2016/3. Dönem kayıtları başladı.

İSMMMO ve TESMER İstanbul Şubesinin birlikte gerçekleştirdiği Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yeterlilik Sınavı Hazırlık kursu 2016/3. Dönem kayıtları 10 Mayısta başladı. Konularında ve sınav sistemi hakkında uzman eğitimciler tarafından verilen eğitimler Şişli, Kadıköy ve Şirinevler eğitim birimlerinde gerçekleştirilecek. Mesleğe hazırlanma aşamasında da ileri bir eğitim sağlayan kurslar hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki program olarak sunuluyor. Toplamda 178 saat bulan dersliklerde, Finansal Muhasebe, İş Hukuku, Vergi Mevzuatı, Ticaret Hukuku, Maliye Muhasebesi, İdari Yargı Hukuku, Finansal Tablolar Analizi, Muhasebe Denetimi, Temel Hukuk ve Borçlar Hukuku, Meslek Hukuku dersleri işleniyor.

Ayrıntılı bilgi için: http://goo.gl/X6AKIR

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

10. Yıl Fotoğrafları Facebook

Sayfamızda İ SMMMO Onur Belgesi töreni fotoğrafları ve büro ziyaretlerine, odanın web sitesi üzerinden yönlendirilen facebook sayfası üzerinden erişebilmektedir.

Meslekte 10 yıl ve üzeri kayıtlı meslektaşlar için tertiplenen Onur Belgesi törenlerine ve İSMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkanın, ilçelerde meslek mensuplarıyla bir araya gelerek gerçekleştirdiği büro ziyaretlerinin fotoğraflarına İSMMMO web sitesi üzerinden yönlendirilen facebook sayfasından kolaylıkla erişebilmektedir.

Fotoğraflara bu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/ISMMMODASI/photos_stream?tab=photos_albums

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

E-Rehber,

ODANIZDAN!

İ

SMMMO, gelişen teknoloji ve uygulamalar nedeniyle, meslek mensuplarının gerçekleştireceği işlemlerde zorluk çekmelerini önlemek ve dönem gelişmelerine ayak uydurabilmelerini sağlamak amacıyla ‘E-Uygulamalar Rehberi’ni web üzerinden yayımladı. Meslek mensuplarına teorik ve pratik katkı sağlaması amacıyla hazırlanan bu E-Rehber, hizmet kalitesi ve verimlilik açısından yardımcı olacak. E-dönüşüm, e-fatura, e-arşiv, e-defter ve daha bir çok konu hakkında bilgi veren e-rehber, dünya ve Türkiye muhasebe standartlarına göre hazırlanmıştır.

Detaylı Bilgi İçin: http://archive.ismmmo.org.tr/docs/YAYINLAR/kitaplar/e-uygulamalar.pdf

17


BİZDEN HABERLER TEKNOLOJİ

ISMMMOHABER118_Layout 6 13.06.2015 16:40 Page 16 İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER TEKNOLOJİ

İSMMMO Cep Artık İSMMMO Artık

CEBİNİZDE APPLE STORE’DA İİ SMMMO, iletişimi SMMMO, iletişimi güçlengüçlendirmek ve mevzuat dirmek ve mevzuat bilgibilgilerinin daha hızlı meslek lerinin daha hızlı meslek mensuplarına ulaşması sağlamak mensuplarına ulaşması sağamacıyla hayata geçirdiği lamak amacıyla geliştirdiği ‘İSMMMO Cep’ uygulaması, artık ‘İSMMMO Cep’ cep uygulaması windows tabanlı artık Apple Store’da. telefonlarında da çalışabilecek.

Yakında İOS işletim sisteminde de ve hızlı İstanbulkullanılabilecek. SMMM Odası, üye ve stajyerlerine yönelik gün- sorulacak sorularda iletişim rahatlıkla İSMMMO Cepbir şekilde uygulama

Uygulamasınıanlık İndirmek sorularİçin: cel mevzuat, eğitim, sosyal duyuruların daha hızlı ulaşabilmesi sağlanıyor. Uygulama ile Oda danışmanlarına https://play.google.com/store/ap sırasında kullanılabilir ve İstanbul yardımcıSMMM olmasıOdası, amacıyla ‘İSMMM üye ve stajyer-Cep’ uygulaması başlattı. iletebilir, hesaplama araçları işlemler ve ilgili konuyla alakalı eğitim ps/details?id=app.id_441288648 videoları cep telefonlarından mensuplarını ile sosbilgilendirerek başlatılan lerine Meslek yönelik güncel mevzuat,mail eğitim, b8642dfaaa9d3c64bfd009b seyredilebilinir. uygulama, Android cihazlar ve için Google Play üzerinyal duyuruların dahauyumlu hızlı ulaşabilmesi den, Appleolması cihazlar için ‘İSMMM de AppleCep’ Store’dan indirilebiliniyor. Ayrıca, online lanılabilecek. KOBİ desteği sağlayan KOBİ Akademisine yardımcı amacıyla uyCep telefonlarına sorun ve sıkıntılara aranmasını gulaması başlattı.yüklendikten sonra; mali rehber, danışman- yönlendirme yaparakUygulama ile herhangiyanıt bir konu haklık, Oda duyuruları, hesaplama araçları, İSMMMO tv konulasağlayan İSMMMO Cep uygulamasıyla oturduğunuz yerden Meslek mensuplarını mail ile bilgilenkında sorulacak sorularda iletişim rarında yardım alınabiliyor. Ayrıca herhangi bir konu hakkında işleriniz rahatlıkla halledebileceksiniz. direrek başlatılan uygulama, Google hatlıkla ve hızlı bir şekilde sağlanıyor. İSMMMO Cep Android indirmek Cepdanışmanlarına iOS Apple indirmek için: ilePlay üzerinden de indirilebiliniyor. Cep teOda anlık soruların yeniiçin: güncelleme dahil oldu. Üyelerin İSMMMO işhttps://appsto.re/tr/hZLy5.i lefonlarınahttps://goo.gl/TY8xc0 yüklendikten sonra; mali lerini kolaylaştırmak adına maaş hesabı tilebilindiği uygulamada hesaplama araçrehber, danışmanlık, Oda duyuruları, ve kıdem ihbar tazminatı hesabı işlem- ları işlemler sırasında kullanılabilir ve il18 hesaplama araçları, İSMMMO tv konula- lerinin de eklendiği uygulama artık win- gili konuyla alakalı eğitim videoları cep


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

Eğitim İndirimi

İSMMMO’DAN

İ

SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, Eğitim kurumlarıyla yaptığı protokoller sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor. • İhlas Koleji • RiskCenter Eğitim Danışmanlık • Dinamo Eğitim ve Danışmanlık • E Academy • Okan Eğitim Kurumları • Kemerburgaz Üniversitesi • AREL Üniversitesi • Orkunoğlu Eğitim Kurumları • Pasifik Eğitim Hizmetleri • Marjinal Akademi Eğitim-Danışmanlık

Detaylı bilgi için: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.asp?list=E%C4%9Fitim

19


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 14 Mayıs - 21 Mayıs 2016 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

DİLŞAD DEMİR

ELİF BİLECEN

EMEL DEMİREL ALBAYRAK

FATİH ASLANTAŞ

GÜLSEN ARABACI

HÜSEYİN ÖZTÜRK

ÖZLEM KAMBER

MEMED SAVAŞ SOLAKOĞLU

MERAL ÇAĞLAYAN

SELİN ÇİFTCİ

SERHAN BİLECEN

SUAT KARACA

SİNEM ULUCA KARATEKİN

TALİA NİHAN AKALIN

20


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BUNLARI

Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri 21


İSMMMO

BizDeN HABeRLeR YAYIN

BİZDEN HABERLER

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında.

M YAS AM

SAYI SAYI

OCAK - ŞUBAT 2016 MART-NİSAN 2015

5560

İİ S T A N B U L S E RR BB EE SS TT MM UU HH AASSEEBBEECCİ İ MMAAL Lİ İ MMÜ ÜŞ ŞA AV Vİ Rİ RL EL RE R O OD AD SA IS Iİ Kİ İK İA YALYI LK I KY A YY AI YN II N I

DAĞLARINA BAHAR GELSE MEMLEKETİMİN! BİRİ BİZİ DOLANDIRIYOR ENERJİ KAHİNİ TÜRK: FATİH BİROL  DOSYA: SU KRİZİ KAPIDA BERNA LAÇİN İLE OYUNCULUK ÜZERİNE MEKANI KÜÇÜK LEZZETİ BÜYÜK lDOSYA: SALGINLARDAN KÂRLIYOZGAT ÇIKANLAR VAR lÇOCUĞUM CERATTEPE ÖNDERİ KARAHAN İLE SÖYLEŞİ ANADOLU’NUN MAHSUN ŞEHRİ  OTİZMLİ VAR!DİRENİŞİNİN GÜNEYDOĞU ASYA’NIN KALBİ: KUALA LUMPURlTARİHİ OFİSTE ŞEHİR EN ŞIK KRAKOW SİZ OLUN l TÜRKÜ SEVDALISI MALİ MÜŞAVİRLER l BEYİN KAPASİTENİZİ GELİŞTİRİN l YÖNETMEN EVRENOL İLE RÖPORTAJ l BAHAR MODASI

iSMMMO MALi ÇözüM ve iSMMMO YAşAM DeRGiLeRiMize WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADReSiNDeN ULAşABiLiRSiNiz. 22


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MESLEKTE YENİ EĞİTİM VE UZMANLIK PROGRAMLARI FİŞLETME BÜTÇELERİ, KONTROL VE REVİZYON EĞİTİMİ FUYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ FİŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI EĞİTİMİ FŞİRKET DEĞERLEME EĞİTİMİ FŞİRKETLERDE TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞTİRME EĞİTİMİ FVERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI EĞİTİMİ FKOBİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİMİ FVERGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI FMALİ İÇ DENETİM UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI FBİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ FİFLASIN ERTELENMESİ EĞİTİMİ FSAHTE BELGE İNCELEME EĞİTİMİ FBAŞLANGIÇ ACL EĞİTİMİ FİÇ KONTROL EĞİTİMİ FUYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ FSÖZLEŞME HUKUK EĞİTİMİ

Eğitimleriyle

FARK YARATIR

23


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MUHEL

YARIŞTA BİR ADIM

ÖNDE OLUN

e l r e l m i t i ğ e ı l a k Sertifi

n u ş o k e f e hed

MUHEL

BİLGİ VE SORULARINIZ İÇİN

tesmer.muhelproje@ismmmo.org.tr

İLETİŞİM BİLGİSİ KAYIT ADRESİ: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası, Kurtuluş Cad. No: 114 34375 Kurtuluş - Şişli / İSTANBUL, Telefon: (212) 315 84 00 24 EĞİTİM ADRESİ: İSMMMO Akademi, Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No: 48 Dedeman İş Hanı Kat: 3 Beşiktaş - İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

GÜCÜMÜZ 

ORTAK AKIL  İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25

Profile for Istanbul SMMM Odası

Sayı 167  

Sayı 167