__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MUHASEBE HAFTASI

özel sayısı

SAYI: 156

7 MART 2016

DOSTLUKLA, SEVGİYLE BİR ARADAYIZ

1


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER l Dostlukla Sevgiyle Biraradayız, Büyük Bir Aileyiz l Sorunların Çözümü İçin Mali Müşavirler Taksim Meydanı’nda! l Sevda Türkülerini Hep Beraber Söyledik! l Arıkan: Mesleki Saygınlık, Sizlerden Geçiyor l Nice 10 Yıllara! l Büro Ziyaretleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor l Meslektaşlar Kahvaltıda Biraraya Geldi l Meslektaş İle Fotoğraf Buluşması l Ümraniye’de Kadınlar Günü Rengarenk l E-Tebligat'ta Süre Uzatıldı l E-Rehber Odanızdan l İSMMMO Cep Artık Apple Store’da l Eğitim İndirimi İSMMMO’dan l Aramıza Hoşgeldiniz... l Bunları Biliyor Musunuz? l Dergilerimiz Yayında l İSMMMO Akademi Eğitimleriyle Fark Yaratır l MUHEL’le Yarışta Bir Adım Önde Olun

3 4-13 14-17 18-20 21-31 32-42 43-46 47 48-49 50 51 52 53 54-58 59 60 61 62

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

DOSTLUKLA, SEVGİYLE BİR ARADAYIZ;

BÜYÜK BİR AİLEYİZ! Çok değerli meslektaşlarım; Muhasebe Haftası dolayısıyla mali müşavirler olarak meydanlara çıktık, sesimizi haykırdık. Mesleğin geleceğine sahip çıkmak, sorunlara karşı yetkilileri duyarlı olmaya davet etmek için, 1 Mart sabahı Taksim Atatürk Anıtı’na gelen, gelemeyen ve dayanışmasını bizlere gösteren herkese en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Mesleğimizi icra ederken iletişimimizi hiçbir zaman kesmediğimiz mali idare ile seminerlerimizde bir araya geldiğimiz özel bir hafta oldu. Etkinliklerimize katılan çok saygın isimlerde bizlere desteklerini her zaman ki gibi esirgemediler, yan yana, omuz omuza dayanıştılar. Ayrıca İSMMMO Dostlar Korosunun gerçekleştirdiği dinletiyle haftamızı sonlandırdığımız gibi coşku ve neşeyle geçen etkinliklerimizi bir kez daha tarihimize yazdık. Tüm bu çaba ve emeği hayata geçirirken buradan adını tek tek anamadığım ancak etkinliklerimize katılımlarıyla yanımızda olduğunu gösteren yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Diğer bir teşekkürü de, Muhasebe Haftası’nın gerçekleşmesine katkı sağlayan kurullarımıza, oda temsilcilerimize, komitelerimize, meslektaşlarımıza ve stajyerlerimize etmek istiyorum. Odamızın özverili, vefakâr çalışanlarının katkısı ise çok büyük ve övünç kaynağıdır. İSMMMO Yönetim Kurulu’ndaki değerli arkadaşlarımın üstün emekleri ise teşekkürden daha fazlasını hak ediyor. Kuşkusuz, her etkinlik ve mücadele alanında bir arada durarak destek veren siz değerli meslektaşlarımın, çalışanlarının ve ailelerinin varlığı bize büyük bir gurur veriyor. Muhasebe Haftası Özel Sayısı’nı beğenmeniz dileğiyle sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

SMMM Dr. Yahya ARIKAN BAŞKAN

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER 1 MART yÜRÜyÜŞÜ

BİZDEN HABERLER

Sorunların Çözümü İçin Mali Müşavirler

TAKSİM MEYDANI’NDA!

M

uhasebe Haftası nedeniyle binlerce mali müşavir mesleki sorunlarına dikkat çekmek için Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda bir araya geldi. Basın açıklaması yapan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Dr. Yahya Arıkan, mesleki sorunlara karşı talepleri dile getirirken, mali idare ile olan diyalogların olumlu olduğunu, hiçbir zaman kavgalı olmadıklarını ifade etti.

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER 1 MART yÜRÜyÜŞÜ

BİZDEN HABERLER

Başkan Arıkan “Angaryalara, vesayete son verilerek güvenilir, şeffaf ve açıklanabilir kayıtlı bir ekonominin oluşturulması için mücadelemizi yürütüyoruz” diye konuştu. Binlerce mali müşavir 1 Mart’ta başlayan Muhasebe Haftası nedeniyle İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda buluşarak sorunlarını haykırdı. Mali müşavirler, hem ülke ekonomisinde yüklendikleri görev ve sorumluluklara hem de özellikle genç meslektaşların geleceklerine ilişkin alınan kararlara karşı yakla-

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER 1 MART yÜRÜyÜŞÜ

BİZDEN HABERLER

şımlarını dile getirdiler. Muhasebe Haftası nedeniyle Taksim’de bir basın açıklaması yapan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Dr. yahya Arıkan, Türkiye genelinde hizmet üreten meslektaşlarının büyük iş yükü altında, artan gelecek kaygısıyla, sıkıntılı günler geçirdiğini açıkladı. Arıkan Türkiye genelinde meslektaş sayısının hane halkı ve büro çalışanlarıyla birlikte 500 bine ulaştığını anımsatarak, İstanbul Odası’nın bu sayının önemli bir bölümünü oluşturdu-

ğunu söyledi. Arıkan, 26 yıldır, kamu ve mükellef arasında köprü oluşturan, piyasadaki rekabete ivme katan meslek mensuplarının sorun ve taleplerinin görmezden gelindiğinin altını çizerek, sürekli ertelenen ve büyüyen sorunların çözülmesine ise duyarlık gösterilmesinin zamanının çoktan geçtiğini vurguladı. Açıklamada Arıkan, meslek yasamızda ve dünyada olduğu gibi bağımsız denetçiliğin mali müşavirlik mesleğinin bir parçası olduğunu ve bunun

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER 1 MART yÜRÜyÜŞÜ

BİZDEN HABERLER

böyle bilinmesini, genç meslektaşlara getirilen engellerin kaldırılmasını ve çatı örgütü TÜRMOB ile işbirliği yapılmasını istedi. Sorunların dayanışma ile çözülebileceğini anımsatan Arıkan, diğer demokratik meslek örgütlerine uygulanan antidemokratik uygulamaları da kınadı.

ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARIMIZ VE TALEPLERİMİZ: TÜRK TİCARET KANUNU ; BAĞIMSIZ DENETİM TÜM SERMAYE ŞİRKETLERİNİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE ASIL AMACINA TEKRAR KAVUŞTURULMALIDIR. Türk Ticaret Kanunu 10 yılı aşkın hazırlık sürecinin ardından ticari hayatımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yasalaşmış daha sonra yapılan değişikliklerle amaç ve ruhundan uzaklaştırılmıştır. Sürdürülebilir şirket yapılarına ulaşmak için mutlaka başta bağımsız denetim olmak üzere asıl amaç ve hedeflerine kavuşması sağlanmalıdır.

MEVZUAT VE UYGULAMALARDAN KAYNAKLANAN SORUNLARIMIZ GİDERİLMELİDİR • Meslek yasamız günümüz koşulları ve mesleki ihtiyaçlarımız göz önüne alınarak değiştirilmeli ve anti demokratik maddelerden arındırılmalıdır. • Meslek yasamızın uygulamalarına yönelik Tek Tebliğ Taslağına ilişkin düzenlemede TÜRMOB’un görüş ve önerileri mutlaka yer almalıdır. • Kayıt dışı ekonominin azaltıl-

ması programı kapsamında beyan ve bildirime yönelik her türlü belgenin revize edilerek daha anlaşılır hale getirilmesi için Maliye Bakanlığı gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderdiğimiz raporumuz dikkate alınmalıdır. • TÜRMOB’un hazırladığı, Türkiye genelinde meslek mensuplarımızın karşılaştıkları farklı uygulamalar ve çözüm önerilerimizi içeren ‘Vergi Daireleri Uygulama Birlikteliği Rehberi’ taslak çalışmamıza gelir İdaresi Başkanlığı ile birlikte nihai şekli verilmeli ve her iki kurum tarafından ortak yayın olarak

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER 1 MART yÜRÜyÜŞÜ

BİZDEN HABERLER

bastırılmalıdır. • TÜRMOB genel Kurulu tarafından kabul edilen ve yayınlanması için Maliye Bakanlığı’na gönderilen, ‘Sürekli Mesleki gelişim yönetmeliği’ bir an önce yayınlanmalıdır. • Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı ile diğer kurumlarca son yıllarda istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Ancak bu bedelsiz kalmamalı ve artan is yükü külfet olmaktan çıkarılmalı ve mutlaka ekonomik karşılığını bulmalıdır. • Kamu kurumları arasında ortak bilgi havuzu süratle oluşturulmalı, başta TÜİK olmak üzere aynı bilgilerin her kurum için tekrar tekrar sisteme girilmesiyle ortaya çıkarılan angarya ya son verilmelidir. • Ülkemizin ve ticari hayatın koşullarının da etkisi ile emeğimizin tam karşılığını ücrete dönüştüremediğimiz gibi, üstelik bu yıl asgari ücret tarifemiz sıfır artışla yayınlanmıştır. günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak zamana endeksli ücret tarifesi taleplerimiz kabul edilmelidir. • Mali Tatil döneminde inceleme ve denetim yapılmamalıdır. 1-20

Temmuz Mali Tatil uygulaması amacına uygun hale getirilmeli, Temmuz ayında verilmesi gereken beyannameler ve bildirimlerin Ağustos ayı içinde verilecek bildirim beyannamelerle birleştirilerek beyan edilmesi sağlanmalıdır. • Son zamanlarda vergi incelemelerinde gerekli özen gösterilmeden, meslek mensuplarına sorumluluk yükleme konusunda oldukça cömert davranılmaktadır. İnceleme ve sorumluluk yazma kriterleri çok net belirlenmeli kasıt ve illiyet bağı kurulmadan sorumluluk yazılmamalıdır.

• Meslek mensuplarımızın sorumluluğu meslek yasasında düzenlenmelidir. • SMMM’lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir. • Beyan, ödeme ve bildirim sürelerinin, Birliğimiz görüşü alınarak, uzatma taleplerini karşılayacak biçimde rasyonel şekilde yeniden belirlenmelidir. Beyan ve ödeme sürelerinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini öneriyoruz.

8


BİZDEN HABERLER 1 MART yÜRÜyÜŞÜ

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Beyannameler geçici Vergi Beyannamesi

Beyan Tarihi

Ödeme Tarihi

Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 20. günü

Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 20. günü

İzleyen ayın 24. günü

Beyanname verilen ayın 25. günü akşamına kadar

İzleyen ayın 28. günü

Beyanname verilen ayın 28. günü akşamına kadar

yıllık gelir Vergisi Beyannamesi

İzleyen yılın Mart ayının başından ay sonuna kadar

Mart ayı sonuna kadar

yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın birinci gününden ay sonuna kadar

Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar

Muhtasar Beyanname Katma Değer Vergisi Beyannamesi

• Dördüncü Dönem geçici Vergi beyannamesi kaldırılmalıdır. • 1 ve 2 No’lu KDV Beyannameleri ile Muhtasar Beyannameler birleştirilmelidir. • Ba-Bs formları geçici vergi dönemlerine göre düzenlenerek verilmelidir.

• Ba-Bs formları başta olmak üzere düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmelidir. • e-Beyanname şifresi yalnızca meslek mensuplarına verilmelidir. • Uzlaşma Komisyonlarında Odalarımızın görevlendireceği meslek

mensubu bulundurulmalıdır. • Muhasebe ve denetim hizmetlerimiz kamu yararı doğrultusunda ve kamu hizmeti niteliğindedir.Bu kapsamdaki hizmet sözleşmelerimiz damga vergisinden istisna edilmelidir. • Muhasebe ve denetim hizmetlerimiz kamu yararı doğrultusunda ve

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER 1 MART yÜRÜyÜŞÜ

BİZDEN HABERLER

kamu hizmeti niteliğindedir. Serbest meslek faaliyetlerinde KDV %18’den %8’e indirilmelidir. • Tahsilat, gelir ve KDV çelişkisi ortadan kaldırılmalı mesleki faaliyette KDV’yi doğuran olay tahsilâta bağlanmalıdır. • Serbest meslek faaliyetinde yıpranma indirimi (beyin amortismanı) getirilmelidir. • Stajyerlerimiz için sosyal güvenlik primi ve vergi muafiyeti sağlanmalıdır. • Bilgisayar ve yazılım giderleri 2 yıl içinde amorti edilmelidir.

• Serbest meslek giderleri genişletilerek yeniden düzenlenmelidir. • Eğitim ve öğretim hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, Birliğimiz ve Odalarımız gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların iktisadi işletmeleri için, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi istisnası getirilmelidir. • Meslek mensupları sözleşme imzaladığı mükelleflerinin kanuni defter bilgilerini her yıl Noterler Birliği’nin sistemine girdiğinden ayrıca bu bilgilerin bir kez daha “İnternet Vergi Dairesi” sistemine girilmesi ciddi bir iş gücü kaybına neden olmaktadır. Bu bilgilerin Türkiye

Noterler Birliği’nin sisteminden alınması gerekmektedir. • Meslek mensuplarımızın ihale konusu işlerde ve özel bina inşaatlarında asgari işçilik raporu düzenleme hakkı bulunmaktadır. Ancak meslek mensuplarımız, raporda yapabilecekleri hatalar nedeniyle SgK zararına sebebiyet verdikleri takdirde, oluşan Kurum zararından işveren ile müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmaktalar. Ancak gerçeğe aykırılığın tespitinde kasıt ve kusur ayrımının yapılması gerekmektedir. • Sosyal güvenlik Kurumu ve

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER 1 MART yÜRÜyÜŞÜ

BİZDEN HABERLER

TÜRMOB çalışma hayatına ilişkin iki önemli paydaş olup her daim etkin bir işbirliği içinde olmaları vazgeçilmez bir gerekliliktir. Sosyal güvenlik Kurumu’nun yapmış olduğu her düzenleme ve aldığı her karar Başkanlığımızı ve meslek mensuplarımızı direkt olarak ilgilendirmektedir. Bu itibarla mutlak

surette 5502 sayılı Kanun’da bir değişikliğe gidilerek SgK yönetim Kurulunda TÜRMOB’un da bir temsilci bulundurmasının sağlanması gerekmektedir.

“MALİ İDAREYLE DİYALOG HALİNDEYİZ” yahya Arıkan, sorunların çözümü

noktasında atılacak adımları şu ifadelerle özetledi: Maliye Bakanı Naci Ağbal ile yaptığımız görüşmede, Bakan Ağbal mesleğimizle ilgili ifade ettiğimiz görüşlerimize olumlu bir yaklaşım sergiledi ve biraz önce sıraladığımız taleplerimizi dikkatlice incelediğini bilmenizi isterim.

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER 1 MART yÜRÜyÜŞÜ

BİZDEN HABERLER

Spekülasyonların aksine İSMMMO, hiçbir zaman mali idare ile kavga içersinde olmamıştır. gerçekleştirdiğimiz birçok etkinlik ve organizasyonda bürokraside yer

alan çeşitli kurumlarla çalışmalar sergiledik. Aksine, mesleğin önünü tıkayan sorunların çözümü ve işbirliği için her türlü adımı atıyor dün olduğu gibi bugün de kapılarımızı

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER 1 MART yÜRÜyÜŞÜ

BİZDEN HABERLER

sonuna kadar açık tutuyoruz. HAKSIZLIKLARA KARŞI MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ gerek meslek yasamız gerekse mesleğimize yönelik her türlü yaklaşım ve uygulamalarda,

kazanılmış haklarımızın korunması, çağdaş ve demokratik bir yapıya kavuşturulması adına, hukuksal dayanaklarımızı kullanarak, tepkilerimizi sonuna kadar ortaya koymaktan hiç bir zaman çekinmedik ve bu tutumumuzu sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız.

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DOSTLAR KOROSU

BİZDEN HABERLER

Sevda Türkülerini Hep Beraber

SÖYLEDİK!

M

uhasebe Haftası etkinliklerinin en önemlilerinden olan ve meslek mensuplarının bir araya geldiği şölende, İSMMMO Dostlar Korosu ile büyük bir coşku yaşandı.

Çok sayıda meslek mensubunun aileleriyle katıldıkları gecede, İSMMMO yönetim Kurulu ve Kurulları hazır bulundu. gecede konuşan İSMMMO Başkanı yahya Arıkan,Türkiye’ye, mesleğe, onurlarına sahip çıktıklarını belirterek, dinletiye gelen herkese teşekkür etti. Muhasebe Haftası boyunca mesleki sorunlarla ilgilendiklerini ve bu durumları haykırdıklarını dile getiren Arıkan, etkinlik ile birlikte artık eğlenmenin de hakları olduğunu ifade etti. Mali Müşavirlerin hayatın her alanında olduğunu söyleyen Arıkan, “Bugünden yaşadığımız sıkıntılarımıza ve yarınlarda da yaşacağımız sorunlarımıza sahip çıkmak için

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DOSTLAR KOROSU

BİZDEN HABERLER

mücadele ediyoruz. Tüm bu yorgunluğun ardından bugün burada biraz moral depolamamız gerekti. Mücadele ruhumuzu kaybetmemek için çocuklarımıza, ailelerimize sahip çıkmak için, gençlerimizin geleceğini karartmamak için morale her zaman ihtiyacımız var. Türkiye son günlerde acı olaylar yaşıyor. Biz her zaman barışın muhasebesini yapmaktan yana olduk” diye konuştu. TÜRMOB genel Sekreteri yücel Akdemir’de böyle etkinliklerle mesleki dayanışmanın daha da ortaya çıktığını ifade etti. Mali müşavirlerin hayatın her alanında olduğunu belirten Akdemir, etkinliklerin mesleki birlikteliklerde önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi. İSMMMO Sekreteri Erol Demirel’inde şiir okuduğu gece, İSMMMO Dostlar Korosu konseriyle sona erdi.

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DOSTLAR KOROSU

BİZDEN HABERLER

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DOSTLAR KOROSU

BİZDEN HABERLER

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Başkan Arıkan: Mesleki Saygınlık,

SİZLERDEN GEÇİYOR İ SMMMO’nun vergi uzmanlarını, akademisyenleri ve meslek mensuplarını bir araya getirDİĞİ “Vergi Kanunlarında Yapılacak Değişiklikler ve 2015 Yılı Gelirlerinin Beyanında Özellik Arz Eden Konular” başlıklı semineri\paneli Cevahir Otelde gerçekleştirildi. Seminerde açış konuşması gerçekleştiren İSMMMO Başkanı yahya Arıkan, “Mali müşavirlik mesleği çok önemli bir meslek. 1 Mart Muhasebe Haftasında Muhasebe yap diyerek sorunlarımızdan ve sıkıntılarımızdan kurtulmak adına adım atıyoruz. İtibarımız ve saygınlığımız için muhasebe yapacağız.

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Mesleğin geleceği anlamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir bakkala marketi göz önüne alın, markete girince indirim yapılabiliniyor mu? Veresiye yazdırabiliyor muyuz? Ama bakkalda her şey yapabiliyorsun. yani artık süper market olma vakti geldi. Mesleki gelişim için en önemli adımlardan bir tanesi de müşteriye, mesleğimize değer katacak hamleleri bir an önce hayata geçirme vaktimizdir. 10. yıl törenlerinde ofislerimizi dolaşıyoruz, öyle ofisler görüyoruz ki müşteriden sonra saygı bekliyoruz. Bunlar çok büyük maliyetler değil arkadaşlar. Artık tek başına değil, kurulsallaşarak sürdürmeliyiz mesleği-

mizi. Ardından bir katında yasal defterlerin tutulduğu, denetimin yapıldığı, tam tasdiklerin yapıldığı büyük kurumların örnek alınması gerekiyor. Ufak tartışmaları bir kenara bırakarak, geleceği görmemiz

gerekiyor. Hizmet Kalite Meslek kararımı sayesinde en azından bazı durumların çözüleceğini inanıyoruz. yabancı dil konusunu unutmamalıyız. Ofisinize böyle bir iş geldiğinde nasıl çözeceksiniz? Mutlaka

19


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

bürolarınızda mesleki İngilizceden anlayan bir elemanınız olmalı, olmalı ki evrensel bir muhasebenin yapılabilineceğini ve her kesime hitap edecek bir mesleğin en önemli adımlarından biri olarak görüyorum. Ben sizleri barış için muhasebe yapmaya davet ediyorum. yıllardır insana değer verdik, doğru olandan yana tavrımızı takındık. Ancak üzüldüğüm bir nokta var, İSMMMO’yu birileri kamuyla kavgalı göstermek istiyor. Bu kimsenin işine yaramaz. Kavga ile mücadeleyi ayırt etmek gerekiyor. Bürokrasiyle uzlaşma, diyalog üzerinden mücadele hakkımızı hiçbir zaman geri de bırakmamışızdır.

suplarına değer katıldığı bir dönem yaratalım. gelin, geçmişi sıfırlayalım. Anayasal bir madde koyalım, asla bu ülkede afların olmayacağı güvencesini verelim, kimse de mağdur olmasın.” Seminerde konuşan TÜRMOB genel Sekreteri yücel Akdemir’de, çeşitli konularda mevzuat bilgileri verirken, 26 yıl boyunca muhasebe camiası için hizmet veren ve çalışmaON ADIM ATARIZ! lar gerçekleştiren İSMMMO Başkanı Mali idare bir adım atıldığı takdirde, yahya Arıkan’a teşekkür etti. bu camia on adım atacaktır. Daha insanca Demokrasi, barış, kadın ve yaşamak istiyoruz, herkesin hakkı olduğu gibi çocuk hakları için mücadele ettikbizimde hakkımız. Aksayan yasal düzenleme- lerini söyleyen Akdemir, mesleğin lerin yapıldığı, müşterilere ve meslek menkalitesinin yükseltilmesi konusunda

İSMMMO’da çalışma alt yapılarının hazır olduğunu dile getirdi. Odanın en genç odalardan birisi olduğunun altını çizen Akdemir, mücadelenin devam edeceğini belirterek mesleğin sorunları için üretmeye, çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Konuşmaların ardından, yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof Dr. Hakan Üzeltürk oturum başkanlığı yaptığı seminerde, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Veysi Seviğ, yeminli Mali Müşavir Emre Kartaloğlu ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı gelir Vergileri Müdür yardımcısı Kadir Önder birer sunum ve konuşma gerçekleştirdi.

20


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

Kadınlar Günü’nde Çok Sesli

ETKİNLİK SMMMO’nun 7 Martta gerçekleştireceği Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine siyasetten sahneye önemli kadın temsilciler katılım sağlayacak.

İ

İSMMMO Hizmet ve Kültür Binasında düzenlenecek etkinlikte, İSMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan ve Sosyal Etkinlikler Komite Başkanı Sezen Karan açış konuşması gerçekleştirecek. Ayrıca CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kurucusu Dr. Gülsüm Kav ve Tiyatro Sanatçısı Çiçek Dilligil birer konuşma yapacak.

Dünya EmekçiKadınlar Günü Kutlu Olsun AÇIŞ KONUŞMALARI Dr. Yahya ARIKAN • İSMMMO Başkanı Sezen KARAN • Sosyal Etkinlikler Komite Başkanı

KONUŞMACILAR Dr.Candan YÜCEER • CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Gülsüm KAV • Kadın Cinayetlerini Durdurma Platformu Kurucusu Çiçek DİLLİGİL • Tiyatro Sanatçısı 1-7 MART

Tarih: 07 Mart Pazartesi / Saat: 18.00 - 20.00 Yer: İSMMMO A Blok B1 Konferans Salonu

2016

MUHASEBE HAFTASI’NI

COŞKUYLA KUTLUYORUZ

21


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ONUR BELgESİ

BİZDEN HABERLER

NİCE 10. YILLARA M KARTAL-MALTEPE

eslekte 10 yıl ve üzeri kayıtlı meslektaşlar için tertiplenen Onur Belgesi törenleri Kartal-Maltepe, Beykoz, Üsküdar, Sarıyer-Kağıthane, Gaziosmanpaşa-Sultangazi ilçelerinde devam etti.

21


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ONUR BELgESİ

BİZDEN HABERLER

KARTAL-MALTEPE

22


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ONUR BELgESİ

BİZDEN HABERLER

BEYKOZ

23


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ONUR BELgESİ

BİZDEN HABERLER

BEYKOZ

24


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ONUR BELgESİ

BİZDEN HABERLER

BEYKOZ

25


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ONUR BELgESİ

BİZDEN HABERLER

ÜSKÜDAR

26


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ONUR BELgESİ

BİZDEN HABERLER

ÜSKÜDAR

27


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ONUR BELgESİ

BİZDEN HABERLER

SARIYER - KAĞITHANE

28


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ONUR BELgESİ

BİZDEN HABERLER

SARIYER - KAĞITHANE

29


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ONUR BELgESİ

BİZDEN HABERLER

GAZİOSMANPAŞA - SULTANGAZİ

30


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ONUR BELgESİ

BİZDEN HABERLER

GAZİOSMANPAŞA - SULTANGAZİ

31


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

Büro ziyaretlerine tüm hızıyla

DEVAM

İ

SMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan, ilçelerde meslek mensuplarıyla bir araya gelerek hem sorunları dinliyor hem de projelerini anlatıyor. Ziyaretler geçen hafta çeşitli alanlarda gerçekleştirilen büro ziyaretleri geçen hafta Kartal-Maltepe, Beykoz, Üsküdar, Sarıyer-Kağıthane, Gaziosmanpaşa-Sultangazi ilçeleriyle devam etti.

KARTAL - MALTEPE

32


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

33


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

ÜSKÜDAR - BEYKOZ

34


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

ÜSKÜDAR - BEYKOZ

35


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

ÜSKÜDAR - BEYKOZ

36


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

SARIYER - KAĞITHANE

37


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

SARIYER - KAĞITHANE

38


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

GAZİOSMANPAŞA - SULTANGAZİ

39


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

40


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

41


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

42


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

Meslektaşlar Kahvaltıda

BİRARAYA GELDİ GAZİOSMANPAŞA

İ

SMMMO Gaziosmanpaşa ve Güngören ilçe temsilciklerinin düzenlediği kahvaltı etkinliklerinde birçok meslektaş bir araya geldi. İSMMMO Başkanı Dr. yahya Arıkan ve TÜRMOB genel Sekreteri yücel Akdemir’in yer aldığı kahvaltılarda, meslekle ilgili sorunlar ve gelecek projelere ilişkin bilgi verildi.

43


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

GAZİOSMANPAŞA

GÜNGÖREN

44


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

GÜNGÖREN

45


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

GÜNGÖREN

46


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

Meslektaş ile Fotoğraf

BULUŞMASI

M

uhasebe Haftası etkinlikleri çerçevesinde İSMMMO Çevre Fotoğraf ve Sinema Kulübü’nün düzenlediği fotoğraf günü etkinliği, alanlarında uzman fotoğrafçıları ve mali müşavirleri bir araya getirdi. Sanatsal çalışmalarla ilgili meslektaşların ilgisinin az olduğuna dikkat çeken Arıkan, mali müşavirlerin işlerinden fırsat bulduğu zamanlarda sanatsal aktivitelerle ilgilenmeleri konusunda görüşlerini belirtti. İş yoğunluğu ve sürecinden uzaklaşmak adına sanatsal aktivitelerin önemli olduğunu dile getiren TÜRMOB genel Sekreteri yücel Akdemir’de, meslektaşların becerilerine yönelik çalışmalar içersinde olmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Farkındalık etkinliği, fotoğraf sanatçılarının temel eğitimleri ve çekilişleriyle devam etti.

47


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

Ümraniye’de Kadınlar günü

RENGARENK İ

SMMMO Ümraniye İlçe Temsilciliğinin düzenlediği Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği oyuncu Sevtap Çapan ve yaşam koçu Banu Uzkut Onuk katılımıyla renklendi. İSMMMO Başkan Dr. yahya Arıkan ve yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Tunç’unda yer aldığı etkinlikte kadın meslektaşların yoğun ilgilisi dikkat çekti.

48


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

49


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SÖyLEŞİ

BİZDEN HABERLER

E-Tebligat’ta Süre

UZATILDI İ

SMMMO, kağıt ortamından elektronik ortama alınan tebligatların işleyişine dair, üyelerinin sorun yaşamasını önlemek amacıyla elektronik tebligat rehberi yayınlarken süre 1 Nisan 2016’ya uzatıldı. yapılabilinecek en ufak hata ile birlikte vergi kaybına yol açabilecek olan tebliğlerle ilgili olarak İSMMMO web sitesi üzerinden üyelerini mağdur olmaması için elektronik tebligat rehberi yayınlarken sürenin 1 Nisan 2016’ya uzatıldığı açıklandı. Siteden yalpan açıklamada, “gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname, E-yoklama uygulamasından sonra Vergi Mükelleflerine yapacağı tebligatları ‘Elektronik’

olarak yapacağını 27/08/2015 günü yayımlanan 456 seri numaralı VUK genel Tebliği açıklamıştır. Müşterilerinizin ileride cezalı duruma düşmemesi için bağlı oldukları vergi dairelerine müracaatları sağlanarak gerekli işlemlerin bir an önce yapılması gerekir” denildi. 29 Aralık 2015 tarihli Resmi gazete’den E-Tebligat için son sürenin 1 Nisan 2016’ya uzatıldığı açıklandı.

İSMMMO Elektronik Tebligat Uygulama Rehberi İçin: http://goo.gl/dA4aBk

50


BİZDEN HABERLER MEVZUAT İSMMMO

BİZDEN HABERLER

E-Rehber,

ODANIZDAN! İ

SMMMO, gelişen teknoloji ve uygulamalar nedeniyle, meslek mensuplarının gerçekleştireceği işlemlerde zorluk çekmelerini önlemek ve dönem gelişmelerine ayak uydurabilmelerini sağlamak amacıyla ‘E-Uygulamalar Rehberi’ni web üzerinden yayımladı. Meslek mensuplarına teorik ve pratik katkı sağlaması amacıyla hazırlanan bu E-Rehber, hizmet kalitesi ve verimlilik açısından yardımcı olacak. E-dönüşüm, e-fatura, e-arşiv, e-defter ve daha bir çok konu hakkında bilgi veren e-rehber, dünya ve Türkiye muhasebe standartlarına göre hazırlanmıştır.

Detaylı Bilgi İçin: http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yAyINLAR/kitaplar/e-uygulamalar.pdf

51


BİZDEN HABERLER TEKNOLOJİ

ISMMMOHABER118_Layout 6 13.06.2015 16:40 Page 16 İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER TEKNOLOJİ

İSMMMO Cep Artık İSMMMO Artık

CEBİNİZDE APPLE STORE’DA İİ SMMMO, iletişimi SMMMO, iletişimi güçlengüçlendirmek ve mevzuat dirmek ve mevzuat bilgibilgilerinin daha hızlı meslek lerinin daha hızlı meslek mensuplarına ulaşması sağlamak mensuplarına ulaşması sağamacıyla hayata geçirdiği lamak amacıyla geliştirdiği ‘İSMMMO Cep’ uygulaması, artık ‘İSMMMO Cep’ cep uygulaması windows tabanlı artık Apple Store’da. telefonlarında da çalışabilecek.

Yakında İOS işletim sisteminde de ve hızlı İstanbulkullanılabilecek. SMMM Odası, üye ve stajyerlerine yönelik gün- sorulacak sorularda iletişim rahatlıkla İSMMMO Cepbir şekilde uygulama

Uygulamasınıanlık İndirmek sorularİçin: cel mevzuat, eğitim, sosyal duyuruların daha hızlı ulaşabilmesi sağlanıyor. Uygulama ile Oda danışmanlarına https://play.google.com/store/ap sırasında kullanılabilir ve İstanbul yardımcıSMMM olmasıOdası, amacıyla ‘İSMMM üye ve stajyer-Cep’ uygulaması başlattı. iletebilir, hesaplama araçları işlemler ve ilgili konuyla alakalı eğitim ps/details?id=app.id_441288648 videoları cep telefonlarından mensuplarını ile sosbilgilendirerek başlatılan lerine Meslek yönelik güncel mevzuat,mail eğitim, b8642dfaaa9d3c64bfd009b seyredilebilinir. uygulama, Android cihazlar ve için google Play üzerinyal duyuruların dahauyumlu hızlı ulaşabilmesi den, Appleolması cihazlar için ‘İSMMM de AppleCep’ Store’dan indirilebiliniyor. Ayrıca, online lanılabilecek. KOBİ desteği sağlayan KOBİ Akademisine yardımcı amacıyla uyCep telefonlarına sorun ve sıkıntılara aranmasını gulaması başlattı.yüklendikten sonra; mali rehber, danışman- yönlendirme yaparakUygulama ile herhangiyanıt bir konu haklık, Oda duyuruları, hesaplama araçları, İSMMMO tv konulasağlayan İSMMMO Cep uygulamasıyla oturduğunuz yerden Meslek mensuplarını mail ile bilgilenkında sorulacak sorularda iletişim rarında yardım alınabiliyor. Ayrıca herhangi bir konu hakkında işleriniz rahatlıkla halledebileceksiniz. direrek başlatılan uygulama, Google hatlıkla ve hızlı bir şekilde sağlanıyor. İSMMMO Cep Android indirmek Cepdanışmanlarına iOS Apple indirmek için: ilePlay üzerinden de indirilebiliniyor. Cep teOda anlık soruların yeniiçin: güncelleme dahil oldu. Üyelerin İSMMMO işhttps://appsto.re/tr/hZLy5.i lefonlarınahttps://goo.gl/Ty8xc0 yüklendikten sonra; mali lerini kolaylaştırmak adına maaş hesabı tilebilindiği uygulamada hesaplama araçrehber, danışmanlık, Oda duyuruları, ve kıdem ihbar tazminatı hesabı işlem- ları işlemler sırasında kullanılabilir ve il52 hesaplama araçları, İSMMMO tv konula- lerinin de eklendiği uygulama artık win- gili konuyla alakalı eğitim videoları cep


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

BİZDEN HABERLER

Eğitim İndirimi

İSMMMO’DAN İ

SMMMO, üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, Eğitim kurumlarıyla yaptığı protokoller sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor. • RiskCenter Eğitim Danışmanlık • Dinamo Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri • E Academy • Okan Eğitim Kurumları • Ayna Akademi • Kemerburgaz Üniversitesi • AREL Üniversitesi • Orkunoğlu Eğitim Kurumları • Pasifik Eğitim Hizmetleri • Marjinal Akademi Eğitim-Danışmanlık • İstanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı bilgi için: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.asp?list=E%C4%9Fitim

53


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 19 Şubat - 25 Şubat 2016 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

AHMET SERCAN KAYNAR

AHMET KEVSER

AHMET KINACI

AHMET KOÇYİĞİT ALEV KISMET CANEŞ

ALTUĞ TEKİN

ASLI DOĞAN

AYŞE ERDURMAZ

AYŞE GÜLER

BAHAR YAŞAR ÖZKAN

BAYRAM BAYIR

AYLİN SERDAR

AYTEKİN GÜNDÜZ AYŞEGÜL KIRIKCI

BAŞAR YABAR

BEHİYE TURHAN

BELGİN KİLOKEN

BETÜL URAL

BİRTAN DEMİRBAŞ

BORA GÖKCAN

BURAK YILMAZ

BÜLENT BİLALOĞLU

CANAN BÜKTEL

CEM GÜLER

CEYDAĞA ÇETİN

CEYHAN IŞIK

ÇİĞDEM TALAY

DEMET MANDALİK

54


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

BİZDEN HABERLER

DENİZ ZEYNEP ÇİM

DENİZ ONAN

DERYA ÜSTÜN

DİCLE KÜÇÜKKÖSE

DUYGU KAYA

EBRU KENGİL

ELİF AKGÖZ

EMEL İPEK TARDU

EMRAH SEVİN

EMİNE TOPAL

ERGÜN SEMERCİ

ERKAN KAYTAN

ESRA ACAR

ESRA YILMAZ

ESRA ÇETİN

ESRA ÜSTÜN

EYLEM KARAKUŞ EYYÜP CAN ERGİN

FADİME GÜLER

FATİH EŞKİ

FEYZA YILMAZ KÖSE

FİKRİYE BAYRAM

FİLİZ DEMİRCİ

GÖNÜL DURSUN GÜLDEN ÖZAKKURT GÜLSÜM BURCU UYSAL BAKIR

GÜLŞAH GEZER

GÜRBÜZ GÖRMEZ

HAKAN YILMAZ

HALİME ÇEÇEN

HARUN KIRÇAK

HASAN TİRYAKİ

HATİCE KAYA

HASAN EMEKSİZ

HASAN SAÇAN

55


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

BİZDEN HABERLER

HAYRETTİN BEKOL HİDAYET HARMAN

HİKMET BÜYÜK

HİLAL GÜNGÖR

İBRAHİM KARA

İBRAHİM TÜRKOĞLU

İSMAİL KAHRAMAN

MEHMET ALİ SARI

MEHMET ÇALIK

KIVANÇ AKAY

KORAY AĞCE

LEVENT ALBAYRAK

LEYLA CEYLAN

MAHİR CAN ALİOĞLU

MEHMET ÇARKCI

MERYEM URAN

MİNE ÖZTÜRK

MUHAMMET AYDIN

MUSA MALKOÇ

MUSTAFA ŞAHİN NESLİHAN KEMERKAYA

NEVZAT ARSLAN

NİLGÜN KOMAR

NİLÜFER KARA

NUH BAHAR

NURAY KESGİN

NURSEL ÖZDEMİR

NURSEN ÖNAL

OKAN GÜÇLÜ

ÖMER MERT GÜLAÇTI

ÖZLEM ÖNER

RECEP BAĞRIAÇIK

RESÜL TAMGÜÇ

SADIK DURAN

SAMED ŞEN

56


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

BİZDEN HABERLER

SEDAT ÖZBAŞ

SEDEF AYSAN

SEFER KILIÇ

SELMA GAZANFER

SEMRA MUTLU

SERKAN ŞAHİN

SERPİL BAL ALKAN

SERPİL TEKİR

SEVDA BULUT

SEVDA KILIÇ

SEVİM TOPCU

SEYHAN GÖKDOĞAN

SONER BULUT

SÜHA İPEK GÜL

SİNAN RENÇBER

ŞABAN IŞIK

ŞAHİN KESİCİ

ŞEHRİBAN ALTUNCEVAHİR

ŞULE BAHAR ŞEKER

ŞULE YEŞİM KARAASLAN

TALAT KARA

TANAY KESKİN

TANER KARTAL

TOLGA ÖZDEMİR

TUBA EKMEKCİ

TUĞBA BATIRER

TUĞBA YILDIRIM

UFUK ŞAMCI

57


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

BİZDEN HABERLER

VOLKAN ÇİÇEK

YASİN MÜFTÜOĞLU

ZEYNEP YELİZ KESKİNER

YAŞAR KÖSE

ZEYNEP ERDOĞAN

YEŞİM KILINÇ

ZEYNEP YÜCE ÇALIŞIR

YUNUS DEMİRCİ

YUSUF BAKIŞ

ZÜHAL ARKAN

ZÜLEYHA ADIGÜZEL

ZEHRA AVCIBAY

58


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BUNLARI

Biliyor musunuz

?

✔ İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. ✔ Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. ✔ Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. ✔ e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. ✔ Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. ✔ Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. ✔ TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. ✔ Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. ✔ Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. ✔ Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. ✔ Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. ✔ İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. ✔ Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

✔ e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri 59


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında.

M YAS AM

SAYI SAYI

KASIM - ARALIK 2015 MART-NİSAN 2015

5559

İİ S T A N B U L S E RR BB EE SS TT MM UU HH AASSEEBBEECCİ İ MMAAL Lİ İ MMÜ ÜŞ ŞA AV Vİ Rİ RL EL RE R O OD AD SA IS Iİ Kİ İK İA YALyI LK I KY A yY AI yN II N I

DAĞLARINA BAHAR GELSE TERK ETME,MEMLEKETİMİN! RESTORE ET ●ENERJİ KAHİNİ TÜRK: FATİH BİROL ● DOSYA: SU KRİZİ KAPIDA ●BERNA LAÇİN İLE OYUNCULUK ÜZERİNE ●MEKANI KÜÇÜK LEZZETİ BÜYÜK l●DOSyA: ÇOCUKLARI UyUŞTURUCUDAN UZAK TUTARSINIZ? l ÜNİVDERASYA’NIN BAŞKANIKALBİ: PROF.KUALA DR. TAHSİN İLEŞIK RÖPORTAJ ANADOLU’NUN MAHSUN ŞEHRİ YOZGAT ●NASIL OTİZMLİ ÇOCUĞUM VAR! ●GÜNEYDOĞU LUMPURyEŞİLDERE ● OFİSTE EN SİZ OLUN l VERİMLİ TOPLANIN! l İÇİMİZDEKİ ŞAİR l OyUNCU ESME MADRA İLE SÖyLEŞİ l KAFKASyA’NIN TARİH ŞEHRİ: TİFLİS l AKSESUAR MODASI

İSMMMO MALİ ÇÖZÜM VE İSMMMO YAŞAM DERGİLERİMİZE WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. 60


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MESLEKTE YENİ EĞİTİM VE UZMANLIK PROGRAMLARI ✦İŞLETME BÜTÇELERİ, KONTROL VE REVİZYON EĞİTİMİ ✦UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ ✦İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI EĞİTİMİ ✦ŞİRKET DEĞERLEME EĞİTİMİ ✦ŞİRKETLERDE TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞTİRME EĞİTİMİ ✦VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI EĞİTİMİ ✦KOBİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİMİ ✦VERGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI ✦MALİ İÇ DENETİM UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI ✦BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ ✦İFLASIN ERTELENMESİ EĞİTİMİ ✦SAHTE BELGE İNCELEME EĞİTİMİ ✦BAŞLANGIÇ ACL EĞİTİMİ ✦İÇ KONTROL EĞİTİMİ ✦UYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ ✦SÖZLEŞME HUKUK EĞİTİMİ

Eğitimleriyle

FARK YARATIR

61


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MUHEL

YARIŞTA BİR ADIM

ÖNDE OLUN

e l r e l m i t i ğ e ı l a k Sertifi

n u ş o k e f e hed

MUHEL

BİLgİ VE SORULARINIZ İÇİN tesmer.muhelproje@ismmmo.org.tr

İLETİŞİM BİLGİSİ KAYIT ADRESİ: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası, Kurtuluş Cad. No: 114 34375 Kurtuluş - Şişli / İSTANBUL, Telefon: (212) 315 84 00 62 EĞİTİM ADRESİ: İSMMMO Akademi, gayrettepe Mah. yıldızposta Cad. No: 48 Dedeman İş Hanı Kat: 3 Beşiktaş - İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

GÜCÜMÜZ

ORTAK AKIL İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 63

Profile for Istanbul SMMM Odası

2016 156  

2016 156