__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

SAYI: 152

8 ŞUBAT 2016

ATAMIZIN HUZURUNA ÇIKTIK

ARIKAN: BEYAZ SAYFA AÇALIM

1


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER l Muhasebecilik Bilgisi Kendi Bilimsel Işığında Yürümeli l Arıkan: Geçmişi Sıfırlayalım Beyaz Sayfa Açalım l Ulu Önder Atatürk’ün Huzuruna Çıktık l ‘Kurtuluş Söyleşileri’nde Konu Çocuk İletişimi l İSMMMO’da Heykel Sergisi l Dil Kurs Kayıtları İçin Acele Edin l E-Tebligat’ta Süre Uzatıldı l E-Rehber Odanızdan l İSMMMO Cep Artık Apple Store’da l Kaliteli, Güvenli Anlaşma İSMMMO’dan l Aramıza Hoşgeldiniz... l Bunları Biliyor Musunuz? l Dergilerimiz Yayında l İSMMMO Akademi Eğitimleriyle Fark Yaratır

3 4-6 7-8 9-10 11 12 13 14 15 16 17-18 19 20 21

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

MUHASEBECİLİK BİLGİSİ KENDİ BİLİMSEL

IŞIĞINDA YÜRÜMELİ Değerli Meslektaşlarım; Şubat ayına ilişkin İSMMMO web sitemizde yayınlanan mesajımı, aynı duygu ve hissiyat ile burada da sizlerle paylaşmak istiyorum: “Bilgiye dayalı bir çağda yaşıyoruz. Ancak bilginin, bilimsel, felsefi, dinsel, toplumsal, sanatsal, algısal, gündelik bilgi gibi pek çok türü var. Tüm bunların içinde hangi bilginin çağa adını verdiği, başka bir yaklaşımla da, hangi bilginin toplumları öne çıkarıp, refah ortamı sunduğu toplumlar tarafından hala tartışılmaktadır. Ancak bilgi türleri birbirinden farklı konuları ve yaklaşımları gerektirmektedir. Birini öbürüne karıştırarak, yani bilimsel bilgi üstüne konuşurken felsefi bilgiyi karıştırmak; gündelik bilgi ile sanatsal bilgiyi tartışmak bir sonuca vardırmaz tartışanları. Her birinin alanı birbirinden farklıdır çünkü. Elmalar ile armutları karşılaştırmak kadar farklıdır. Türkiye’nin bilgi çağından uzaklığının tipik göstergesi de burada başlamaktadır. Bilimsel bir bilgi tartışılırken dinsel bilgi ile karşılık verilir. Üstelik bunu yapan bir ilahiyatçı da değildir. Bu yanlıştır. Elbette her konuda, bilginin türüne bağlı olarak tartışılır, tartışılmalıdır ve bilgi alanları içinde olmalıdır. Siyasetle uğraşan bir kişi, işi gereği her konudan söz edebilse de bilgisi belirli disiplinle çevrilidir. Bu nedenle hemen her konuda televizyonlarda tartışanları anlamak olanaklı değildir. Bir insan hem iç, hem dış politika, hem ekonomi, hem sanat, hem terör, hem de tarih konusunda uzman olamaz. Her bilgi türünün üretimi de birbirinden farklı yol ve yöntemlerle oluşmaktadır. Hava tahmin bilgisini dinsel bilgi ile açıklamak olanaklı değilken; sanatsal bilgiyi de gündelik bilgilerle açıklayamayız. Türkiye’nin eğitimdeki temel gereksinimi, ilköğretimden üniversiteye kadar bilimsel bilgi olmak zorundadır. Günümüzde, ülkelerin gelişmişlik ölçüsü ve somut sonuçları bilimsel bilgiye dayalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Muhasebecilik akademik bir disiplin olarak üniversitelerde okutulmaktadır. Bu konuda lisans ve lisansüstü dersler verilmektedir. Başka bir söyleyişle muhasebecilik bilimsel bir alandır; değişik kuramlar üstünde ve yöntemlerle bilgi üretilmektedir. İSMMMO’nun kurulduğu tarihten bu yana yapılan yayınlara bakıldığında da bu çok açık bir biçimde görülür. Bu nedenle muhasebecilik bilgisi yolu ve yöntemi açık, gündelik, sanatsal, toplumsal, dinsel, algısal bilgi dışında; kendi bilimsel ışığında yolunu bulmaktadır. Belki en iyi anlaşılması gereken mesleki bilgiler uygulanırken siyasi bilgiyle ilişkisinin olmaması gerekmektedir. Çünkü etik ilkelerimiz, herkese yasaların ve mesleğin gereklerine bağlı olarak yaklaşır. Amacı toplumun ekonomik düzeyini sağlıklı ve doğru işleyişi yönünde desteklemektir. Şubat ayının özeli ‘Sevgililer Gününüzü’ kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

SMMM Dr. Yahya ARIKAN

BAŞKAN

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Başkan Arıkan: Geçmişi Sıfırlayalım

BEYAZ SAYFA AÇALIM

İ

SMMMO’nun düzenlediği “İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik” başlıklı seminer, Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcileriyle, meslektaşları bir araya getirdi. Cevahir Otel’de düzenlenen seminer ile birlikte, meslektaşlar ve SGK uzmanları bir araya gelerek meslekteki sorunları masaya yatırdı. Katılımın yoğun olduğu seminerde açış konuşması gerçekleştiren İSMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan, sıkıntıların süreç içersinde azalacağını ifade ederek, SGK çalışmalarının tek elde toplanması gerektiğini belirtti. Arıkan konuşmasına şu şekilde devam etti: ”Avrupa’daki

önemli bir temsilcisi olan EFAA‘nın başkan ve yardımcısıyla yaptığımız görüşme çok olumlu geçti. Odamızı anlattık, hayretle dinlediler, böyle bir odanın Avrupa da böyle bir odanın olmadığını ilettiler. Ve bu başarı bizimle birlikte yol yürüyen arkadaşlarıma ait. Herkese teşekkür ediyorum.

Bilanço teknikleri ve analizi üzerine eğitimlerimize devam edeceğiz. Gerekli çalışmalar yapıldı, kısa bir sürede eğitimlere başlayacağız.

Kavga Değil, Mücadele!

SGK’dan değerli dostlarımız var,

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

her zaman kapıları bize açık olan, destek sunan bir kurum oldular. Ancak üzüldüğüm bir nokta var, İSMMMO’yu birileri kamuyla kavgalı göstermek istiyor. Bu kimsenin işine yaramaz. Kavga ile mücadeleyi ayırt etmek gerekiyor. Bürokrasiyle uzlaşma, diyalog üzerinden mücadele hakkımızı hiçbir zaman geri de bırakmamışızdır. Maliye Bakanlığımızı ziyaret ettik, sosyal medya üzerinden de duyurusunu yaptık. Mali Müşavirlik ücretlerine niye zam yapılmadığını ve gece saatlerinde beyannamenin uzamamasını dile getireceğimizi belirttik. Çünkü büyük meslek camiasına haksızlık olduğunu ifade ettik. 26 yıldır bu oda da şunu yapıyoruz, kimsenin siyasi görüşüne bakmıyoruz, etnik kökenine ya da herhangi başka bir durumuna bakmıyoruz. Sayın bakana da bunu takdim ettik.

On Adım Atarız!

Mali idare bir adım atıldığı takdirde, bu camia on adım atacaktır. Daha

sürdüreceğim. Daha sonra bununla ilgili düşüncelerimizi daha detaylı açıklayacağız. Siyasi iradeye önerimiz şu, gelin beraber bir beyaz sayfa açalım. Aksayan yasal düzenlemelerin yapıldığı, müşterilere ve meslek mensuplarına değer katıldığı bir dönem yaratalım. Gelin, geçmişi sıfırlayalım. Anayasal bir madde koyalım, asla bu ülkede afların olmayacağı güvencesini verelim, kimse de mağdur olmasın.” insanca yaşamak istiyoruz, herkesin hakSeminerde konuşan TÜRMOB Genel kı olduğu gibi bizimde hakkımız. Olumlu Sekreteri Yücel Akdemir, sorunların görüşme oldu. Haksız rekabetle ilgili her ne olursa olsun çözümünün meslek amacımız haklı mücadele eden meslek saygınlığından geçtiğini vurgulayarak, mensubunu mağdur etmek değildir. Damçalışmanın ve mücadelenin önemine ga vergisinden dolayı sözleşme düzenledeğindi. Akdemir, “Hiç meslektaşımızın memekle mağdur olanlar bizleriz. Yarın mesleki saygınlığa karşı popülist politikaöbür gün başımıza bir şey geldiğinde, o lara yönlenmemesi gerekiyor. Sözleşme bizim sigortamız olacaktır. düzenlememin telafisi yoktur. Bu bizim Her sene birikmiş alacaklarımızı için çok önemli. Bağımsız denetçilik, bir müşteri ödememektedir, işte amacımız meslek değildir. Sadece bir uzmanlık bunlarla mücadele etmektir. Herkesin alanıdır. Yasamızın içinde vardır. Genç destek vermesi gerekiyor. arkadaşlarımızın önüne engellerin konup Bağımsız denetim sürecine baştartışmalara girip, haklarına engelleme vurmayan bir arkadaşınızım, gençlerin getirilmesini doğru bulmuyorum. Verdihakları verilinceye kadar bu tavrımı

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

ğimiz mücadele sonuna kadar devam edecek. SGK’ya özellikle teşekkür ederim. Sorunları konuşabildiğimiz, çözüm yolarlı aradığımız bir kurum” diye konuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Kuruca yaptığı konuşmada, meslek odalarıyla kurulan ilişkilerin kamu kurumları açısından önemine dikkat çekti. Sosyal Güvenlik Kurumunun yeni uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi aktarımında bulunan Sayın Kuruca, düzenlenen seminerin katılımcılara faydalı

olmasını diledi. İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Sayın Murat Göktaş’ın oturum başkanı olduğu ikinci bölümde İl Müdür Yardımcısı Sayın Murat Özdamar, Sosyal Güvenlik Kurumu teşvik uygulamaları ve asgari işçilik hesaplamalarını içeren bir sunum gerçekleştirdi. SGK Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığı Şube Müdürü Sayın Esra Ceyhun ise sunumunda SGK E – bildirim ve uygulamalarını anlattı. Program sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ZİYARET

BİZDEN HABERLER

Ulu Önder Atatürk’ün

HUZURUNA ÇIKTIK

M

MMBD Başkanı Server Gökmen ve Şube Başkanlarından oluşan bir heyet ile TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir ve İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan’la Anıtkabir’i ziyaret etti. 7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ZİYARET

BİZDEN HABERLER

Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği (MMMBD) Başkanı Server Gökmen ve Şube Başkanlarından oluşan bir heyet TÜRMOB’da bir araya gelerek, TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir ve İstanbul SMMM Odası Başkanı Yahya Arıkan’la birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Ata’nın huzuruna çıkan MMMBD Başkanı Server Gökmen mozoleye çelenk koydu. Heyet daha sonra TÜRMOB’a gelerek mesleki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Başkanı Server Gökmen

ise, “Göreve geldiğimiz 2013 yılından bu güne kadar yaptığımız çalışmalarla birçok konuda başarılara imza attık. Bu başarılarımızda ekip olmamızın önemi çok büyük. Başta, TÜRMOB Genel Başkanımız Nail Sanlı olmak üzere, TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir, TÜRMOB Yöneticileri ve İstanbul SMMM Odası Başkanı Yahya Arıkan’ın Derne-

ğimize sağladığı katkılar ve emekler göz ardı edilemez. Bundan sonraki çalışmalarımızda da birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bu derneği, 40 yıllık bu çınarın iskeletini size borçluyuz” dedi. Daha sonra Şube Başkanları söz alarak önerilerde ve değerlendirmelerde bulundu.

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SÖYLEŞİ

BİZDEN HABERLER

‘Kurtuluş Söyleşileri’nde Konu

ÇOCUK İLETİŞİMİ

İ

SMMMO, Sosyal Etkinlikler Komitesi ‘Kurtuluş Söyleşileri’ kapsamında ‘Aile İçi Çocuk İletişimi’ başlıklı bir etkinlik gerçekleştirdi. İSMMMO Hizmet ve Kültür Binasında düzenlenen söyleşi de,TÜRMOB Sekreteri Yücel Akdemir, mesleğin sorunlarına değinerek mesleğin koşullarına göre aile hayatının önemli olduğunu belirtti.

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SÖYLEŞİ

BİZDEN HABERLER

İSMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan bir açış konuşması yaparak, İSMMMO’nun bir çok etkinliğe ev sahipliği yaptığını, mali müşavirlik mesleğinin iş hayatındaki süreçlerinin zor

geçtiğini ifade etti. Bu zor süreçte aile kavramının önemine vurgu yapan Arıkan, işin dışında sosyal bir hayatın var olduğunu ve çalışan kesimin başka bir yönden de etkinliklerle ayakta

kalabileceğini söyledi. Konuşmaların ardından Uzman Klinik Psikolog Şükrü Alkan, merak edilen konulara ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

İSMMMO’da Heykel

SERGİSİ

B

irçok sanat etkinliğine kapılarını açan İSMMMO, akademisyen ve heykeltıraş Meysem Samsun’un heykel sergisine ev sahipliği yapıyor. İSMMMO Hizmet ve Kültür Binasında 14 Şubat tarihleri arasında gezilebilinecek sergideki eserler, Anadolulu, kimisi hamile olan ve yaşamın altında ezilmiş, isyan eden kadın figürlerinden ve durağan insanları andıran portrelerden oluşuyor.

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Dil Kurs Kayıtları İçin

ACELE EDİN

İ

SMMMO ve TESMER işbirliğiyle düzenlenen kurslar, staj süresinden sayılabiliyor. İSMMMO ve TESMER’in ortak düzenlediği İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil Kursu kayıtları başladı. Meslektaşların mesleki çalışmalarda ihtiyaç duydukları İngilizceyi öğrenebilmeleri amacıyla başlatılan kurslar hafta sonu ve hafta içi olmak üzere Şişli ve Kadıköy eğitim birimlerinde gerçekleştirilecek. Şubat ayında başlayacak kurslar, kursiyerler için staj süresinden yasayla sağlandığı gibi muhasebe mesleğini oluşturan temek uygulama ve konularla ilgili eğitimler verilecektir. Detaylı Bilgi İçin: http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/EGITIM/Duyuru/TESMERINGILIZCE_2016_.pdf_854.pdf

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SÖYLEŞİ

BİZDEN HABERLER

E-Tebligat’ta Süre

UZATILDI

İ

SMMMO, kağıt ortamından elektronik ortama alınan tebligatların işleyişine dair, üyelerinin sorun yaşamasını önlemek amacıyla elektronik tebligat rehberi yayınlarken süre 1 Nisan 2016’ya uzatıldı.

Yapılabilinecek en ufak hata ile birlikte vergi kaybına yol açabilecek olan tebliğlerle ilgili olarak İSMMMO web sitesi üzerinden üyelerini mağdur olmaması için elektronik tebligat rehberi yayınlarken sürenin 1 Nisan 2016’ya uzatıldığı açıklandı. Siteden yalpan açıklamada, “Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname, E-Yoklama uygulamasından sonra Vergi Mükelleflerine yapacağı tebligatları ‘Elektronik’

olarak yapacağını 27/08/2015 günü yayımlanan 456 seri numaralı VUK Genel Tebliği açıklamıştır. Müşterilerinizin ileride cezalı duruma düşmemesi için bağlı oldukları vergi dairelerine müracaatları sağlanarak gerekli işlemlerin bir an önce yapılması gerekir” denildi. 29 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’den E-Tebligat için son sürenin 1 Nisan 2016’ya uzatıldığı açıklandı.

İSMMMO Elektronik Tebligat Uygulama Rehberi İçin: http://goo.gl/dA4aBk

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

E-Rehber,

ODANIZDAN!

İ

SMMMO, gelişen teknoloji ve uygulamalar nedeniyle, meslek mensuplarının gerçekleştireceği işlemlerde zorluk çekmelerini önlemek ve dönem gelişmelerine ayak uydurabilmelerini sağlamak amacıyla ‘E-Uygulamalar Rehberi’ni web üzerinden yayımladı. Meslek mensuplarına teorik ve pratik katkı sağlaması amacıyla hazırlanan bu E-Rehber, hizmet kalitesi ve verimlilik açısından yardımcı olacak. E-dönüşüm, e-fatura, e-arşiv, e-defter ve daha bir çok konu hakkında bilgi veren e-rehber, dünya ve Türkiye muhasebe standartlarına göre hazırlanmıştır.

Detaylı Bilgi İçin: http://archive.ismmmo.org.tr/docs/YAYINLAR/kitaplar/e-uygulamalar.pdf

14


BİZDEN HABERLER TEKNOLOJİ

ISMMMOHABER118_Layout 6 13.06.2015 16:40 Page 16 İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER TEKNOLOJİ

İSMMMO Cep Artık İSMMMO Artık

CEBİNİZDE APPLE STORE’DA İİ SMMMO, iletişimi SMMMO, iletişimi güçlengüçlendirmek ve mevzuat dirmek ve mevzuat bilgibilgilerinin daha hızlı meslek lerinin daha hızlı meslek mensuplarına ulaşması sağlamak mensuplarına ulaşması sağamacıyla hayata geçirdiği lamak amacıyla geliştirdiği ‘İSMMMO Cep’ uygulaması, artık ‘İSMMMO Cep’ cep uygulaması windows tabanlı artık Apple Store’da. telefonlarında da çalışabilecek.

Yakında İOS işletim sisteminde de İstanbulkullanılabilecek. SMMM Odası, üye ve stajyerlerine yönelik gün- sorulacak sorularda iletişim rahatlıkla ve hızlı İSMMMO Cepbir şekilde uygulama

Uygulamasınıanlık İndirmek cel mevzuat, eğitim, sosyal duyuruların daha hızlı ulaşabilmesi sağlanıyor. Uygulama ile Oda danışmanlarına sorularİçin: https://play.google.com/store/ap ve İstanbul yardımcıSMMM olmasıOdası, amacıyla ‘İSMMM sırasında kullanılabilir üye ve stajyer-Cep’ uygulaması başlattı. iletebilir, hesaplama araçları işlemler mensuplarını ile sosbilgilendirerek başlatılan ve ilgili konuyla alakalı eğitim ps/details?id=app.id_441288648 videoları cep telefonlarından lerine Meslek yönelik güncel mevzuat,mail eğitim, b8642dfaaa9d3c64bfd009b uygulama, Android cihazlar ve için Google Play üzerinseyredilebilinir. yal duyuruların dahauyumlu hızlı ulaşabilmesi den, Appleolması cihazlar için ‘İSMMM de AppleCep’ Store’dan indirilebiliniyor. Ayrıca, online lanılabilecek. KOBİ desteği sağlayan KOBİ Akademisine yardımcı amacıyla uyCep telefonlarına sorun ve sıkıntılara aranmasını gulaması başlattı.yüklendikten sonra; mali rehber, danışman- yönlendirme yaparakUygulama ile herhangiyanıt bir konu haklık, Oda duyuruları, hesaplama araçları, İSMMMO tv konulasağlayan İSMMMO Cep uygulamasıyla oturduğunuz yerden Meslek mensuplarını mail ile bilgilenkında sorulacak sorularda iletişim rarında yardım alınabiliyor. Ayrıca herhangi bir konu hakkında işleriniz rahatlıkla halledebileceksiniz. direrek başlatılan uygulama, Google hatlıkla ve hızlı bir şekilde sağlanıyor. İSMMMO Cep Android indirmek Cepdanışmanlarına iOS Apple indirmek için: ilePlay üzerinden de indirilebiliniyor. Cep teOda anlık soruların yeniiçin: güncelleme dahil oldu. Üyelerin İSMMMO işhttps://appsto.re/tr/hZLy5.i lefonlarınahttps://goo.gl/TY8xc0 yüklendikten sonra; mali lerini kolaylaştırmak adına maaş hesabı tilebilindiği uygulamada hesaplama araçrehber, danışmanlık, Oda duyuruları, ve kıdem ihbar tazminatı hesabı işlem- ları işlemler sırasında kullanılabilir ve il15 hesaplama araçları, İSMMMO tv konula- lerinin de eklendiği uygulama artık win- gili konuyla alakalı eğitim videoları cep


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

Eğitim İndirimi

İSMMMO’DAN

İ

SMMMO, üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, Eğitim kurumlarıyla yaptığı protokoller sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor. • RiskCenter Eğitim Danışmanlık • Dinamo Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri • E Academy • Okan Eğitim Kurumları • Ayna Akademi • Kemerburgaz Üniversitesi • AREL Üniversitesi • Orkunoğlu Eğitim Kurumları • Pasifik Eğitim Hizmetleri • Marjinal Akademi Eğitim-Danışmanlık • İstanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı bilgi için: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.asp?list=E%C4%9Fitim

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ...

İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 29 Ocak - 5 Şubat 2016 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

AHMET KÜÇÜK

ASLI ÖZER

ATAKAN YILDIZ

AYŞİN UZUN KÖSE

CANAN ÇELİK

CANER ADSIZ

CANER SOYDAN

EGEMEN AHMET BÜYÜKBAŞ

ELİF SAFRAN POTUR

ELİF SÜMER KAZANCIOĞLU

ELİZ ERSOY

FARUK EDİS FEYZİOĞLU

FATİH FİKRİ KİRİŞ

FATİH USALAN

FERDİ AKYILDIZ

FİGEN GÜLÜM

GÖNÜL GAZİLER

GÖZDE GÜL

GÜLBAHAR UĞURLUOĞLU

GÜLLÜ ALKAN

GÜLŞAH ÇAKIR

İMRAN BADEM

KEMAL TURAN

LEYLA KORKMAZ

MEHMET AYHAN MANAV

HAKAN ELMA

HÜLYAGÜL TURGUT HÜSEYİN YILDIRIM

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

MEHMET GEZER

MEHMET SOĞAN

MÜNEVVER SÖNMEZ

NAİME YANARDAĞ

RIFKIYE TÜYSÜZ

SAFİNAZ BAŞ

SERKAN BAŞ

SERKAN EROL

SÜLEYMAN BURUNSUZ

TUBA KABLAN

YASİN BAYRAM

TUNCAY TUNCER TÜLAY ALTINKESER

YUNUS ÖZER

NİHAT TÜRKMEN

NURCAN YILMAZ

SEVİLAY ŞENTÜRK SEVİM AKKOYUN

UĞUR HAMİD ÖZGEN

YUSUF ÇAKIROĞLU YÜKSEL YILMAZ

ÜNSAL KOÇ

ÖZLEM ERÇETİN

SUNAY ŞEN

YASEMİN KOCAMAN

ZEKERİYA KUTLUĞ

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BUNLARI

Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri 19


İSMMMO

BizDeN HABeRLeR YAYIN

BİZDEN HABERLER

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında.

M YAS AM

SAYI SAYI

KASIM - ARALIK 2015 MART-NİSAN 2015

5559

İİ S T A N B U L   S E RR BB EE SS TT   MM UU HH AASSEEBBEECCİ İ  MMAAL Lİ İ  MMÜ ÜŞ ŞA AV Vİ Rİ RL EL RE R O  OD AD SA IS Iİ  Kİ İK İA  YALYI LK I KY  A YY AI YN II N I

DAĞLARINA BAHAR GELSE TERK ETME,MEMLEKETİMİN! RESTORE ET ENERJİ KAHİNİ TÜRK: FATİH BİROL  DOSYA: SU KRİZİ KAPIDA BERNA LAÇİN İLE OYUNCULUK ÜZERİNE MEKANI KÜÇÜK LEZZETİ BÜYÜK lDOSYA: ÇOCUKLARI UYUŞTURUCUDAN NASIL UZAK TUTARSINIZ? l ÜNİVDER BAŞKANI PROF. DR. TAHSİN YEŞİLDERE İLE RÖPORTAJ  ANADOLU’NUN MAHSUN ŞEHRİ YOZGAT  OTİZMLİ ÇOCUĞUM VAR! GÜNEYDOĞU ASYA’NIN KALBİ: KUALA LUMPUR  OFİSTE EN ŞIK SİZ OLUN l VERİMLİ TOPLANIN! l İÇİMİZDEKİ ŞAİR l OYUNCU ESME MADRA İLE SÖYLEŞİ l KAFKASYA’NIN TARİH ŞEHRİ: TİFLİS l AKSESUAR MODASI

iSMMMO MALi ÇözüM ve iSMMMO YAşAM DeRGiLeRiMize WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADReSiNDeN ULAşABiLiRSiNiz. 20


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MESLEKTE YENİ EĞİTİM VE UZMANLIK PROGRAMLARI FİŞLETME BÜTÇELERİ, KONTROL VE REVİZYON EĞİTİMİ FUYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ FİŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI EĞİTİMİ FŞİRKET DEĞERLEME EĞİTİMİ FŞİRKETLERDE TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞTİRME EĞİTİMİ FVERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI EĞİTİMİ FKOBİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİMİ FVERGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI FMALİ İÇ DENETİM UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI FBİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ FİFLASIN ERTELENMESİ EĞİTİMİ FSAHTE BELGE İNCELEME EĞİTİMİ FBAŞLANGIÇ ACL EĞİTİMİ FİÇ KONTROL EĞİTİMİ FUYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ FSÖZLEŞME HUKUK EĞİTİMİ

Eğitimleriyle

FARK YARATIR

21


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

GÜCÜMÜZ 

ORTAK AKIL  İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 22

Profile for Istanbul SMMM Odası

2016 152  

2016 152