__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

SAYI: 149

18 OCAK 2016

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

‘BÜYÜK’ ZİYARET 2016 YILI ÜCRET TARİFESİ VE MALİ REHBER YAYINLANDI

1


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER l Sorunlarımızın Çözüme Kavuşmasında Yeni Bir Sayfa! l Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ‘Büyük’ Ziyaret l 2016 Yılı Ücret Tarifesi Yayınlandı l 2016 Mali Rehber Yayınlandı l Dil Kurs Kayıtları İçin l E-Tebligat’ta Süre Uzatıldı l SMMM Odaları Platformu: Sesimize Ses Verin! l E-Rehber Odanızdan l İSMMMO Cep Artık Apple Store’da l Kaliteli, Güvenli Anlaşma İSMMMO’dan l Aramıza Hoşgeldiniz... l Bunları Biliyor Musunuz? l Dergilerimiz Yayında l İSMMMO Akademi Eğitimleriyle Fark Yaratır

3 4-6 7 8 9 10 11-15 16 17 18 19-22 23 24 25

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜME

KAVUŞMASINDA YENİ BİR SAYFA! Değerli meslektaşlarım; Türkiye’deki olumsuz tabloya ilişkin hepimizin ortak düşüncesi, barışın sağlandığı; din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın bir arada yaşam mücadelesinin var olmasıdır. Yaşadığımız şu sıkıntılı günlerin bir an evvel çözüme kavuşturularak, ölümlerin durdurulmasını ve çatışmalı ortamın yerini huzurlu bir Türkiye’nin almasını temenni ederim. Muhasebe camiasının sorunlarının dile getirildiği ‘Bir Ses De Sen Ver!’ kampanyamızla ilgili olarak uzun süredir çalışmalar yürütmekteyiz. Sıkıntılarımızın çözümü noktasında 2016 yılıyla ilgili; • Sadece Mükerrer 220 dışında, yetkisi olan mali müşavirlerin haklarının genişletilmesi, • Tahsilatlarımızın banka aracılığı ile zorunlu ödenmenin sağlanması, • Zamana endeksli ücret tarifesine geçilmesi, • Meslek unvanımızdan ‘Serbest’ kelimesinin kaldırılması, • 5/4 gibi hiçbir yerde uygulanmayan yasanın ortadan kalkması, • Nispi temsilin kaldırılarak, daha demokratik bir sistemin getirilmesi, • Güçlerin birleştiği, kurumsal yapıların oluşması, gibi mesleki zorlukları her defasında dile getirdik. Temennimiz 2016 yılının, sorunlarımız konusunda çözüme kavuştuğu ve meslek örgütleriyle mali idare arasında ortak çalışmalar ile geçmesidir. Bizler; Mali Müşavirlik mesleğinin, ülkeye olan sorumluluk anlayışla müşteriye fayda ve değer yaratacak uzmanlıklardan geçtiğini biliyoruz. Hiçbir zaman meslek mensubunu ve kamuyu, gereksiz çalışmalarla ve olmayan hedeflerle mağdur etmedik, etmeyeceğiz. Ülkemiz ve mesleğimiz adına, karamsarlıktan uzak, umut dolu yarınlar diliyorum. Sevgi ve saygılarımla.

Dr. Yahya ARIKAN

BAŞKAN

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ZİYARET

BİZDEN HABERLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına

‘BÜYÜK’ ZİYARET

G

ümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı ve İSMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan’ında aralarında bulunduğu heyeti Bakanlıkta kabul etti.

TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve 26 Oda Başkanından oluşan bir heyetle Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi Bakanlık-

ta ziyaret ederek, görevi için ‘hayırlı olsun’ dileğinde bulundu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TÜRMOB’un Türkiye ekonomisi ve

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

ülkenin vergisel gelişimi noktasında ciddi görevler ifa ettiğine dikkat çekerek, “Gerek yapılanmanız, gerekse mesleğe kabul noktasında tabi tuttuğunuz staj, sınav ve eğitimlerle mesleki saygınlık anlamında çok büyük yol kat etmiş durumdasınız” dedi. TTK’nın çıkış sürecinde tartışılan bazı konular olduğunu, bunlardan bir tanesinin de denetim konusunda yaşandığını belirten Tüfenkci, “Bu düzenlemeler, diğer paydaşların baskısı, Türk ticaret hayatının buna

yeteri kadar hazır olmaması nedeniy- meler yapılmalı. Böylece sermayeye le biraz ertelenmişti” dedi. ve düşük maliyete daha kolay ulaşılabilme imkânı olacaktır” dedi.

VERGİ SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER OLMALI

Tüfenkci, “Uluslararası piyasalara açılma noktasında bazı değişiklikler, düzenlemeler yapılmalı. Bunlardan birisi de vergi sistemiyle ilgili. Bu konuda Maliye Bakanlığı ile ciddi bir çalışma yapılmalı. Dünya piyasalarında kullanılan ortak dili bizim de kullanmamız için düzenle-

DENETİM İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR Tüfenkci, muhasebe ve denetim mesleğinin sabırsızlıkla beklediği denetimle ilgili düzenlemelerin üzerinde çalışıldığını belirterek, “Şu ana kadar Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklik çerçevesinde yak-

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

laşık 5 bin adet ticaret şirketi için bağımsız denetim zorunluluğu getirilmiş, diğer şirketler ise denetimsiz kalmıştır. Ülkemizde yaklaşık 101 bin anonim şirket bulunmaktadır ve bunların yaklaşık 96 bini bağımsız denetim kapsamına girmemektedir. Önümüzdeki dönem içerisinde sizler ve sektörün diğer aktörleriyle birlikte bu konuda çalışmalarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.

EĞİTİME ÖNCELİKLİ BİR KURUMUZ Genel Başkan Sanlı, konuşmasında TÜRMOB hakkında kısa bir bilgi verdi. Sanlı, “TÜRMOB, Anayasanın 135. maddesi çerçevesinde 3568 sayılı Meslek Yasamızla oluşturulan kamu kurumu niteliğinde bir kuruluştur. Bugün itibariyle bünyesinde 77 SMMM, 8 tane YMM Odası olmak üzere toplam 85 Odası, 101 bin üyesi, 20 bin stajyeri bulunmaktadır. Gerek mesleğe giriş aşamasında gerekse meslek içi eğitimlerimizle eğitime çok önem veren bir kurumuz” dedi. TÜRMOB’un 4 tane bakanlıkla çok yakın ilişkisi olduğunu belirten Sanlı, “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun çıkmasıyla birlikte öteden beri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile var olan ilişkilerimiz daha bir anlam ve derinlik kazandı. Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ile de yakın ilişkilerimiz mevcuttur” dedi.

ZIYARETTE HAZIR BULUNAN ODA BAŞKANLARI

l İstanbul SMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan, l Ankara SMMMO Başkanı Mehmet Okkalı, l İzmir SMMMO Başkanı Feyzullah Topcu, l Adana SMMMO Başkanı Ahmet Çoşar, l Antalya SMMMO Başkanı Tevfik Fikret Küçükerciyes, l Aydın SMMMO Başkanı Fettah Açan, l Balıkesir SMMMO Başkanı Metin Yalçın, l Bilecik SMMMO Başkanı Süleyman Kıral l Bursa SMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, l Çorum SMMMO Başkanı Muzaffer Yıldırım, l Denizli SMMMO Başkanı Necdet Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Yıldırım, l Erzurum SMMMO Başkanı Orhan Akgüloğlu, l Kütahya SMMMO Başkanı Necmi Polat, l Konya SMMMO Başkanı İsmail Turan, l Kırşehir SMMMO Başkanı Mustafa İzzet Doğan, l Kastamonu SMMMO Başkanı Mehmet Ali Tosyalıoğlu, l Sakarya SMMMO Başkanı Selahattin Çakırsoy, l Malatya SMMMO Başkanı Ramazan Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Gül, Serdar Böke, l Uşak SMMMO Başkanı Uğur Albay

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

2016 Yılı Ücret Tarifesi

YAYINLANDI

İ

SMMMO, 2016 yılı için ücret tariflerini web sitesi üzerinden ve mail yoluyla duyurdu.

Web sitesi üzerinden açıkladığı 2015 yılına ait ücret tariflerinin birincisi TÜRMOB’a önerdiği tavsiye niteliğindeki tarife olurken, bir diğeri ise Maliye Bakanlığının yayımlamış olduğu tarifenin İstanbul için revize edilmiş hali olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bakanlığın yayımlamış olduğu tarifede önceki yıla göre artış yapılmamıştır. Oysa ki; yine aynı Bakanlık 2016 yılında vergi artışlarını ve cezaları en az yüzde 5.58 oranında (2015 yılı yeniden değerleme oran) artırmıştır. Diğer taraftan TÜİK verilerine göre 2015 yılı TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi ) Yıllık artış oranı yüzde 8.81 olmuştur. Yukarıdaki verilere rağmen meslek mensuplarımızın 2016 yılında alacakları

ücretlerine hiç artış yapılmaması manidardır. Yüz binin üzerideki meslek mensubu ve stajyerler mağdur edilmiştir. Maliye Bakanlığın anlayışına göre Muhasebe meslek mensuplarının yaşamlarında enflasyon artışı olmamıştır. Yayımlanan tarifede 2015 yılında Danıştayın vermiş olduğu karara uyularak KDV dahil, net ücret belirlemesi yapılmıştır. Resmi Gazetede yayımlanan tarifedeki notlar bölümünde yer alan (3.6) Defter tutma ücretleri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan (İstanbul 1. Grup iller içinde yer almaktadır.) yüzde 35, oranında artırılarak uygulanır. Hükmüne göre; Defter tutma ücretleri revize ettiğimiz tarifenin A ve B bentlerinde yüzde 35 ve (3.10)- Maliye Bakanlığı’na verilen Ba-Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin yüzde 4’ü tutarından ek ücret alınır. İlaveleri yapılmış halidir. Ayrıca ilave yapılmayacaktır.”

Detaylı bilgi için: http://goo.gl/V8HmYY

7


BİZDEN HABERLER MEVZUAT

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

2016 Mali Rehber

YAYINLANDI

2

016 Mali Rehberi İSMMMO web sitesi üzerinden yayınlandı.

Üye ve stajyerlere yardımcı olması ve mesleğin doğru uygulanabilmesi amacıyla her yıl kitapçık halince basılan Mali Rehber, 2016 yılı için düzenlenerek İSMMMO web sitesinde yayınlandı. Mesleki mevzuatlara dair her türlü bilgiyi üye ve stajyerlere anında haber veren İSMMMO, 2016 Mali Rehberin yanı sıra Vergi Kanunları ve diğer mevzuat ayrıntılarını kamuoyu yararına sunmaktadır. 2016 Mali Rehber için web sitesinden yapılan açıklamada, “2000 Yılından beri sizlere gerek kitapçık gerekse

elektronik ortamda sunulan ‘2016 Yılı Mali Rehber’ Alfabetik şekilde düzenlenmiştir. Mali Rehber; üyelerimizin ve stajyerlerimizin, Vergi, SGK ve diğer mevzuatlar ile ilgili olarak merak edebileceği temel soruların cevaplarını ve mesleğimizi yakından ilgilendiren uygulamalara ilişkin ayrıntıları içermektedir” denildi.

Mali Rehber İçin: http://goo.gl/v4TlRC

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Dil Kurs Kayıtları İçin

ACELE EDİN

İ

SMMMO ve TESMER işbirliğiyle düzenlenen kurslar, staj süresinden sayılabiliyor. İSMMMO ve TESMER’in ortak düzenlediği İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil Kursu kayıtları başladı. Meslektaşların mesleki çalışmalarda ihtiyaç duydukları İngilizceyi öğrenebilmeleri amacıyla başlatılan kurslar hafta sonu ve hafta içi olmak üzere Şişli ve Kadıköy eğitim birimlerinde gerçekleştirilecek. Şubat ayında başlayacak kurslar, kursiyerler için staj süresinden yasayla sağlandığı gibi muhasebe mesleğini oluşturan temek uygulama ve konularla ilgili eğitimler verilecektir. Detaylı Bilgi İçin: http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/EGITIM/Duyuru/TESMERINGILIZCE_2016_.pdf_854.pdf

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SÖYLEŞİ

BİZDEN HABERLER

E-Tebligat’ta Süre

UZATILDI

İ

SMMMO, kağıt ortamından elektronik ortama alınan tebligatların işleyişine dair, üyelerinin sorun yaşamasını önlemek amacıyla elektronik tebligat rehberi yayınlarken süre 1 Nisan 2016’ya uzatıldı.

Yapılabilinecek en ufak hata ile birlikte vergi kaybına yol açabilecek olan tebliğlerle ilgili olarak İSMMMO web sitesi üzerinden üyelerini mağdur olmaması için elektronik tebligat rehberi yayınlarken sürenin 1 Nisan 2016’ya uzatıldığı açıklandı. Siteden yalpan açıklamada, “Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname, E-Yoklama uygulamasından sonra Vergi Mükelleflerine yapacağı tebligatları ‘Elektronik’

olarak yapacağını 27/08/2015 günü yayımlanan 456 seri numaralı VUK Genel Tebliği açıklamıştır. Müşterilerinizin ileride cezalı duruma düşmemesi için bağlı oldukları vergi dairelerine müracaatları sağlanarak gerekli işlemlerin bir an önce yapılması gerekir” denildi. 29 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’den E-Tebligat için son sürenin 1 Nisan 2016’ya uzatıldığı açıklandı.

İSMMMO Elektronik Tebligat Uygulama Rehberi İçin: http://goo.gl/dA4aBk

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER KAMPANYA

SMMM SMMMOdaları OdalarıPlatformu: Platformu:

‘Bir SeS SES De Sen Ver!’ SESİMİZE VERİN! i SMMMO’nun da içinde olduğu SMMM Odaları Platformu’nu başlattığı ‘Bir Ses De Sen Ver’ imza kampanyası yoğun ilgiyle, hızla büyüyor.

Meslek mensubunun mağdur edilmemesine yönelik taleplerin yerine getirilmesi amacıyla başlatılan kampanyaya ilgi gittikçe artıyor. Web sitesi üzerinden duyurulan kampanyaya başta İstanbul olmak üzere, Türkiye’nin birçok ilinden gelen talep ve çağrılar çığ gibi büyümeye devam ediyor.İSMMMO web sitesi üzerinde duyurulan kampanyanın imza ve çağrı metninde, Maliye Bakanlığına seslenilerek, mesleki sorunların hiç birine çözüm üretilemediğinden bahsedildi. Türkiye çapında katılımın gittikçe büyüdüğü ve 75 SMMM odası başkanının imzası bulunan

kampanya metinde şu ifadelere yer verildi: “Sayın Maliye Bakanımız, Biz Türkiye’de 90.000 kişilik Mali Müşavir ve 400.000 kişilik çalışma arkadaşlarımızla, 500.000 kişilik camiayız. Aşağıdaki isteklerimizi TÜRMOB aracılığıyla, Yüksek Makamınıza sunulmak üzere Müsteşarlığınıza ve Gelir İdaresi Baş-

kanlığı’na birçok kez rapor olarak sunduk: • Tahsil edemediğimiz gelirin KDV’sinin ödenmemesini istedik. • Tahsilatlarımızın banka aracılığı ile zorunlu ödenmesinin sağlanmasını istedik. • Zamana endeksli ücret tarifesine geçilmesini istedik. • Meslek mensuplarımızın dü-

11

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER KAMPANYA

zenlediği sözleşmelerden damga vergisinin alınmamasını istedik. • Meslekle ilgili yaptığımız her türlü harcamanın gider kabul edilmesini istedik. • Meslek Mensuplarımızın vefatı ve ağır hastalık halinin mücbir sebeb sayılmasını istedik. • Beyin amortismanının getirilmesini istedik. • Bilgi amaçlı bildirimlerden özel usulsüzlük cezasının alınmamasını istedik. • Son dönem geçici vergi beyanının kaldırılmasını istedik.

ODALAR

ODA BAŞKANLARI

Beyan sürelerinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini istedik: • Geçici verginin ayın 20’sine kadar, • Muhtasar Beyannamesinin ayın 29’una kadar, • KDV beyannamesinin ay sonuna kadar, • Ba ve Bs bildirimlerinin takip eden ayın 10’una kadar, • Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinin üçüncü ayın sonuna kadar, • Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamesinin dördüncü ayın sonuna kadar, Şeklinde yeniden düzenlenmesini talep ettik.

12

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER KAMPANYA

Sayın Maliye Bakanımız, Bu istekler, Kayıt dışı ekonomiyi çözmek ve vergi adaletini sağlamak üzere birlikte mücadele vereceğiniz meslek mensuplarımızın istekleriydi! Hiçbirine çözüm getirmediniz! Artık saat 23.58‘de veya saat 16.00’da beyan sürelerinin uzatıldığını duymak istemiyoruz! Sayın Maliye Bakanımız, Vergi beyanlarının sayısı, yoğunluğu ve uygulamayla tutarsız olan beyan süreleri nedeniyle meslek mensupları ve mesai arkadaşları adeta bürolarına hapsolmuş durumdadırlar. Anılan sebeplerle 2015 yılı birinci dönem geçici vergi beyanının makul bir sürede uzatma talebimiz sonrası, beyan süresinin uzatıldığı duyurusu son gün saat 16.00’da yapılmıştır 23.58 23.48 veya 16.00 saatlerinde beyan sürelerini uzatmak mesleğimize, meslektaşlarımızın emeğine ve mesleki itibarlarına verilen değerin ölçüsü müdür? Bilmek istiyoruz! Artık kronik hale gelen bu sorunun ortadan kaldırılması için beyan sürelerinin, taleplerimiz dikkate alınarak yeniden düzenlenmesini istiyoruz! TÜRMOB’la bir araya gelerek taleplerimizin bir an evvel yerine getirilmesini istiyoruz! Artık sabrımız kalmadı! Sesimize kulak verin!”

ODALAR

ODA BAŞKANLARI

13

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER KAMPANYA

Detaylı Bilgi:

http://smmmodalariplatformu.org/

http://smmmodalariplatformu.org/S ESIMIZE_KULAK_VERIN.pdf

İstanbul Katılım http://www.ismmmo.org.tr/ka mpanya_istanbul.asp Türkiye Katılım http://smmmodalariplatformu.o rg/kampanyatakip.asp

14

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER KAMPANYA

İSTANBUL KATILIM

TÜRKİYE GENELİ KATILIM

İLÇE ADI ADALAR ARNAVUTKÖY ATAŞEHİR AVCILAR BAĞCILAR BAHÇELİEVLER BAKIRKÖY BAŞAKŞEHİR BAYRAMPAŞA BEŞİKTAŞ BEYKOZ BEYLİKDÜZÜ BEYOĞLU BÜYÜKÇEKMECE ÇATALCA ÇEKMEKÖY ESENLER ESENYURT EYÜP FATİH GAZİOSMANPAŞA GÜNGÖREN KADIKÖY KAĞITHANE KARTAL KÜÇÜKÇEKMECE MALTEPE PENDİK SANCAKTEPE SARIYER SİLİVRİ SULTANBEYLİ SULTANGAZİ ŞİLE ŞİŞLİ TUZLA ÜMRANİYE ÜSKÜDAR ZEYTİNBURNU Oda Üyesi veya Stajyeri Olmayanların Sayısı

ODA İSMİ ADANA ADANA YMM ADIYAMAN AFYONKARAHISAR AKSARAY AMASYA ANKARA ANKARA YMM ANTALYA ANTALYA YMM ALANYA MANAVGAT ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN-SİİRT BİLECİK BİTLİS BODRUM BOLU BURDUR BURSA BURSA YMM ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORLU ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ-BİNGÖL ERZİNCAN-TUNCELİ ERZURUM ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR YMM FETHİYE GAZİANTEP-KİLİS GAZİANTEP YMM GİRESUN GÜMÜŞHANE-BAYBURT HATAY

KATILIM SAYISI 3 40 363 387 303 428 331 195 233 223 125 199 275 121 25 83 157 309 135 673 246 211 636 249 350 374 318 316 131 158 77 124 89 9 724 148 446 356 245 2040

KATILIM SAYISI 104 5 42 120 40 45 510 3 564 5 56 31 12 288 151 14 56 21 19 105 95 60 680 1 134 3 129 127 453 150 106 117 59 16 51 177 102 188 3 42 8 662

ODA İSMİ İSKENDERUN ISPARTA İSTANBUL İSTANBUL YMM İZMİR İZMİR YMM KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS-ARDAHAN-IĞDIR KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN-ŞIRNAK MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİNOP SİVAS ŞANLIURFA TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON UŞAK VAN-HAKKARİ-AĞRI YALOVA YOZGAT ZONGULDAK TOPLAM

KATILIM SAYISI 482 76 11897 44 1190 3 41 25 26 9 15 212 59 65 43 459 91 71 50 432 47 329 235 3 51 16 218 37 206 173 224 10 56 54 159 79 137 24 239 95 13 299 23550

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

E-Rehber,

ODANIZDAN!

İ

SMMMO, gelişen teknoloji ve uygulamalar nedeniyle, meslek mensuplarının gerçekleştireceği işlemlerde zorluk çekmelerini önlemek ve dönem gelişmelerine ayak uydurabilmelerini sağlamak amacıyla ‘E-Uygulamalar Rehberi’ni web üzerinden yayımladı. Meslek mensuplarına teorik ve pratik katkı sağlaması amacıyla hazırlanan bu E-Rehber, hizmet kalitesi ve verimlilik açısından yardımcı olacak. E-dönüşüm, e-fatura, e-arşiv, e-defter ve daha bir çok konu hakkında bilgi veren e-rehber, dünya ve Türkiye muhasebe standartlarına göre hazırlanmıştır.

Detaylı Bilgi İçin: http://archive.ismmmo.org.tr/docs/YAYINLAR/kitaplar/e-uygulamalar.pdf

16


BİZDEN HABERLER TEKNOLOJİ

ISMMMOHABER118_Layout 6 13.06.2015 16:40 Page 16 İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER TEKNOLOJİ

İSMMMO Cep Artık İSMMMO Artık

CEBİNİZDE APPLE STORE’DA İİ SMMMO, iletişimi SMMMO, iletişimi güçlengüçlendirmek ve mevzuat dirmek ve mevzuat bilgibilgilerinin daha hızlı meslek lerinin daha hızlı meslek mensuplarına ulaşması sağlamak mensuplarına ulaşması sağamacıyla hayata geçirdiği lamak amacıyla geliştirdiği ‘İSMMMO Cep’ uygulaması, artık ‘İSMMMO Cep’ cep uygulaması windows tabanlı artık Apple Store’da. telefonlarında da çalışabilecek.

Yakında İOS işletim sisteminde de İstanbulkullanılabilecek. SMMM Odası, üye ve stajyerlerine yönelik gün- sorulacak sorularda iletişim rahatlıkla ve hızlı İSMMMO Cepbir şekilde uygulama

Uygulamasınıanlık İndirmek cel mevzuat, eğitim, sosyal duyuruların daha hızlı ulaşabilmesi sağlanıyor. Uygulama ile Oda danışmanlarına sorularİçin: https://play.google.com/store/ap ve İstanbul yardımcıSMMM olmasıOdası, amacıyla ‘İSMMM sırasında kullanılabilir üye ve stajyer-Cep’ uygulaması başlattı. iletebilir, hesaplama araçları işlemler mensuplarını ile sosbilgilendirerek başlatılan ve ilgili konuyla alakalı eğitim ps/details?id=app.id_441288648 videoları cep telefonlarından lerine Meslek yönelik güncel mevzuat,mail eğitim, b8642dfaaa9d3c64bfd009b uygulama, Android cihazlar ve için Google Play üzerinseyredilebilinir. yal duyuruların dahauyumlu hızlı ulaşabilmesi den, Appleolması cihazlar için ‘İSMMM de AppleCep’ Store’dan indirilebiliniyor. Ayrıca, online lanılabilecek. KOBİ desteği sağlayan KOBİ Akademisine yardımcı amacıyla uyCep telefonlarına sorun ve sıkıntılara aranmasını gulaması başlattı.yüklendikten sonra; mali rehber, danışman- yönlendirme yaparakUygulama ile herhangiyanıt bir konu haklık, Oda duyuruları, hesaplama araçları, İSMMMO tv konulasağlayan İSMMMO Cep uygulamasıyla oturduğunuz yerden Meslek mensuplarını mail ile bilgilenkında sorulacak sorularda iletişim rarında yardım alınabiliyor. Ayrıca herhangi bir konu hakkında işleriniz rahatlıkla halledebileceksiniz. direrek başlatılan uygulama, Google hatlıkla ve hızlı bir şekilde sağlanıyor. İSMMMO Cep Android indirmek Cepdanışmanlarına iOS Apple indirmek için: ilePlay üzerinden de indirilebiliniyor. Cep teOda anlık soruların yeniiçin: güncelleme dahil oldu. Üyelerin İSMMMO işhttps://appsto.re/tr/hZLy5.i lefonlarınahttps://goo.gl/TY8xc0 yüklendikten sonra; mali lerini kolaylaştırmak adına maaş hesabı tilebilindiği uygulamada hesaplama araçrehber, danışmanlık, Oda duyuruları, ve kıdem ihbar tazminatı hesabı işlem- ları işlemler sırasında kullanılabilir ve il17 hesaplama araçları, İSMMMO tv konula- lerinin de eklendiği uygulama artık win- gili konuyla alakalı eğitim videoları cep


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

Eğitim İndirimi

İSMMMO’DAN!

İ

SMMMO, üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, Eğitim kurumlarıyla yaptığı protokoller sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor. • RiskCenter Eğitim Danışmanlık • Dinamo Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri • E Academy • Okan Eğitim Kurumları • Ayna Akademi • Kemerburgaz Üniversitesi  • AREL Üniversitesi • Orkunoğlu Eğitim Kurumları • Pasifik Eğitim Hizmetleri • Marjinal Akademi Eğitim-Danışmanlık • İstanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı bilgi için: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.asp?list=E%C4%9Fitim

18


BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ...

İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 8 Ocak - 15 Ocak 2016 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

AHMET ALTUNCU

ALİ AKÇAN

ARZU YILDIRIM

ATİLLA KUREL

AYDIN USLUER

AYTEKİN YALMAN

AYŞE MELİHA YANARDAĞ

AYŞE ALTIN

AYŞE KALKAN

AYŞEGÜL TÜRHAN

BAŞAK TURAN İÇKE

BORA BİRAMEN

BURCU ATAK TOHUMCU

BURCU SÖYLEMEZ

CANAN YETER KARAKUŞ KABAY

CANER AKBABA

CENK UYĞUN

CEREN KORLU ÖZGÜN

CEYHUN DUMAN

CUMHUR ÇETİN

CÜNEYT CEYHAN

ÇİĞDEM TUNÇ ÖZER

DEĞER ÇIRAK

DİLEK KAYA

DİLEK YANMIŞ

DOĞAN YILMAZ

DUYGU ÖZAY

19


BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

EDİS ÇAKRAKLI

EFRAYİM AKGÜL

ELİF KÜRRECİ KILIÇ

ELİF TONBUL

EMRAH KELEŞABDİOĞLU

EMİNE HİLAL MÜDÜROĞLU

EMİNE DAĞ

ERAY EREN

ERAY ÇELİK

ERKAN SOYÇELİK

ERKAN ÇAKMAK

ERTAN BALABAN

ESMA KAYA

EYLEM DENERİ

FATİH KAYA

FATMA TUĞBA TAŞDOĞAN

FATMA AYTAÇ

FATMA NARMAN ÜLKÜ

FERİT ÇELEBİ

FİLİZ ELDEMİR

GÜLSEREN ORUÇ

GÜLÇİN ARAZ

HAKAN SUNE

HAKAN TUTAL

HARUN ÇOLAK

HASAN ÖNCÜ

HATİCE GÜNEBAKAN

20


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

HAVVA KAFA

HURİYE ERDEM

HÜSEYİN ALBAN

HÜSNİYE AÇIK İNANÇ

IŞIK DOĞA SERCAN AY

IŞIL ÇAKIROĞLU KULAKSIZ

İDRİS TOKSOY

İKRAM MANGA

İLKE GÖKÇEK GEDİKOĞLU

İLKNUR TUNA

İREM MANGA

KUBİLAY ZENGİN

MEHMET CEMİL ASLANER

MEHMET DOĞAN

MEHMET MEMİŞ

METİN BEYCAN

MUSA KORKMAZ MUSTAFA AKPINAR

MUSTAFA MOR

MUZAFFER ULUKULU

NECATİ ERBAŞ

NESLİHAN BAYRAKLI

NEVZAT VARLIOĞLU

OKTAY ERENGÜL

ÖMER HARMANKAYA

ÖNDER KAYA

ÖZLEM DEMİRKAT

OLCAY ENGİN

21


BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

ÖZLEM ÜĞE

PINAR ÇAĞLAYAN

RAMAZAN GÜRAN

REMZİ SİNAN SALKI

SAFİYE BAŞER AKKUŞ

SALİH YAMAN

SEMRA GÖKMEN

SERPİL UĞURLU

SEVGİ TOPRAK

SEZİN SÜER

SİBEL ESİN

SİBEL GÜLEN

SİBEL ZEYBEL

ŞAHİN ELİK

TUBA BAYRAM DEMİRCİ

UMUT GENÇ

VOLKAN TÜREN

VİLDAN YILMAZ

VİLDAN YILMAZ

TABENDE TAMER GÖĞDEMİR KARAMAHMUTOĞLU ALICI

YALÇIN KUL

YASEMİN ERGÜL

YASEMİN ÖZTÜRK

YEŞİM AKTÜRK

ZAFER KAVCI

ZEYNEP BÖÇEK

22


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BUNLARI

Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri 23


İSMMMO

BizDeN HABeRLeR YAYIN

BİZDEN HABERLER

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında.

M YAS AM

SAYI SAYI

KASIM - ARALIK 2015 MART-NİSAN 2015

5559

İİ S T A N B U L   S E RR BB EE SS TT   MM UU HH AASSEEBBEECCİ İ  MMAAL Lİ İ  MMÜ ÜŞ ŞA AV Vİ Rİ RL EL RE R O  OD AD SA IS Iİ  Kİ İK İA  YALYI LK I KY  A YY AI YN II N I

DAĞLARINA BAHAR GELSE TERK ETME,MEMLEKETİMİN! RESTORE ET ENERJİ KAHİNİ TÜRK: FATİH BİROL  DOSYA: SU KRİZİ KAPIDA BERNA LAÇİN İLE OYUNCULUK ÜZERİNE MEKANI KÜÇÜK LEZZETİ BÜYÜK lDOSYA: ÇOCUKLARI UYUŞTURUCUDAN NASIL UZAK TUTARSINIZ? l ÜNİVDER BAŞKANI PROF. DR. TAHSİN YEŞİLDERE İLE RÖPORTAJ  ANADOLU’NUN MAHSUN ŞEHRİ YOZGAT  OTİZMLİ ÇOCUĞUM VAR! GÜNEYDOĞU ASYA’NIN KALBİ: KUALA LUMPUR  OFİSTE EN ŞIK SİZ OLUN l VERİMLİ TOPLANIN! l İÇİMİZDEKİ ŞAİR l OYUNCU ESME MADRA İLE SÖYLEŞİ l KAFKASYA’NIN TARİH ŞEHRİ: TİFLİS l AKSESUAR MODASI

iSMMMO MALi ÇözüM ve iSMMMO YAşAM DeRGiLeRiMize WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADReSiNDeN ULAşABiLiRSiNiz. 24


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MESLEKTE YENİ EĞİTİM VE UZMANLIK PROGRAMLARI FİŞLETME BÜTÇELERİ, KONTROL VE REVİZYON EĞİTİMİ FUYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ FİŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI EĞİTİMİ FŞİRKET DEĞERLEME EĞİTİMİ FŞİRKETLERDE TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞTİRME EĞİTİMİ FVERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI EĞİTİMİ FKOBİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİMİ FVERGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI FMALİ İÇ DENETİM UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI FBİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ FİFLASIN ERTELENMESİ EĞİTİMİ FSAHTE BELGE İNCELEME EĞİTİMİ FBAŞLANGIÇ ACL EĞİTİMİ FİÇ KONTROL EĞİTİMİ FUYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ FSÖZLEŞME HUKUK EĞİTİMİ

Eğitimleriyle

FARK YARATIR

25


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

GÜCÜMÜZ 

ORTAK AKIL  İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26

Profile for Istanbul SMMM Odası

2016 149  

2016 149