__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 96

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

12 Ocak 2015


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

l Mevzuatta Yenilikler ve Keşfe Devam 3 l Haksız Rekabetle Mücadelede Yeni Dönem 4 l 2015 Yılı Ücret Tarifeleri Açıklandı 5 l 8 Mart İçin Renkli Etkinlik 6 l ESGP ile Yeni Bir Dünyanın Kapıları Açılıyor 7 l Hak Gaspına İzin Vermeyiz 8-9 l Başkan Arıkan: Mağdur Etmeyeceğiz 10 l İSMMMO’dan Bir Yenilik Daha: İSMMMO Cep 11 l Office Kursları Başlıyor 12 l İngilizce İşletme Kursları Şubat’ta 13 l Zamlara Tahammül Sınır Noktasında 14 l Banka Kredisinde Özel Anlaşma 15 l Bunları Biliyor Musunuz? 16 l Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                        17-23 l Dergilerimiz Yayında 24 l İSMMMO Akademi Eğitimleriyle Fark Yaratır 25

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

MEVZUATTA YENİLİKLER VE

KEŞFE DEVAM… Değerli meslektaşlarım;  Mesleğimizde değişim ve dönüşümlerin yaşanacağını her mecrada sizlere anlattık, dile getirdik. Şimdi ise sıra uygulamaya, çözmeye, hedefleri daha da yükseltmeye geldi.  Buna dair en belirgin örnek; yıllardır sorun olarak karşımıza çıkan Haksız Rekabetle Mücadele konusunda önemli bir adım atmamız oldu. Yeni yıl ile birlikte, TÜRMOB Genel Kurulu'nda onaylanıp, Resmi Gazete'de yayımlanan "Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının” kullanımına geçişi bitirdik ve pratikte uygulamak için saatleri sayıyoruz. Yazılım, rekabette yaşanan haksızlığı yok edeceği gibi, iş yoğunluğunun da fazlasıyla önüne geçecek.   2015’in gelişiyle birlikte mesleki mevzuatta yapılacak işlem ve uygulamaları da göz ardı etmemek gerekir. Defter kapanış tasdikleri, maktu aidatın son ödeme tarihi, uygulanacak vergi tebliğleri gibi konuların yanında 2015 yılı asgari ücret tarifesi ve pratik bilgileri web sayfamız http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/index.asp adresinden öğrenebilir ve görebilirsiz.  Muhasebe ailesi olarak sosyo-ekonomik alanda bir çok çalışmaya imza attık, bir çok problemin üstesinden geldik. Bundan sonrada geliştirmeye, üretmeye ve söz söylemeye devam edeceğiz. Vardığımız en önemli nokta ise; artık sorunların olumsuz taraflarına değil, üreterek ve değiştirerek fark yaratan noktaları keşfetmeyi öğrendik.  Çalışmalar hakkında "katılımınızı, önerilerinizi, görüşlerinizi" daha güçlü bir şekilde bizlerle paylaşmanızı rica ediyor, iyi çalışmalar diliyorum.

Yahya ARIKAN BAŞKAN 3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

Haksız Rekabetle Mücadelede

YENİ DÖNEM M

ali Müşavirlik mesleğinde rekabette haksızlığı yok edecek, düşük ücret sorununu ve iş yoğunluğunu ortadan kaldıracak olan ‘Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı’, 12 Ocak 2015 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanacak.

Web sitesi üzerinden bir açıklama yapan İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, Haksız Rekabetle Mücadele’de somut bir adım attıklarını ifade ederek, meslekte önemli dönüşümlerin yaşandığını belirtti. Arıkan açıklamasında, “TÜRMOB Genel Kurulu'nda onaylanıp, 13 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ‘Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kara-

rı’ ilgili program, 2015'ten itibaren zorunlu olarak uygulanacaktır. Buna göre sözleşmeler elektronik ortamda düzenlenecek, rekabetle ilgili yaşanan sorunlar bu program vasıtasıyla takip edilecektir” diye ifade etti.  ‘Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı’, 12 Ocak 2015 tarihinden itibaren İSMMMO web sitesi üzerinden kullanımına açılacak.

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

2015 Ücret Tarifeleri 

AÇIKLANDI İ

SMMMO, 2015 yılı için ücret tarifelerini web sitesi üzerinden ve mail yoluyla duyurdu.

Web sitesi üzerinden açıkladığı 2015 yılına ait ücret tariflerinin birincisi TÜRMOB'a önerdiği tavsiye niteliğindeki tarife olurken, bir diğeri ise Maliye Bakanlığının yayımlamış olduğu tarifenin İstanbul için revize edilmiş hali olduğu belirtildi.  Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Resmi Gazetede yayımlanan tarifedeki notlar bölümünde yer alan Defter tutma ücretleri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan  ve merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde yüzde 35 oranında artırılarak uygulanır. Hükmüne göre; Defter tutma ücretleri revize ettiğimiz tarifenin A ve B bentlerinde yüzde 35 ilaveler yapılmış halidir. Ayrıca  ilave  yapılmayacaktır.  Ancak,  notlar  bölü-

mündeki diğer ilaveler ve indirimler konumuna göre değerlendirilerek asgari ücret tespiti yapılacaktır. Maliye  Bakanlığı  tarafından  onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanan  Asgari Ücret Tarifesi, Notlar bölümünün 3’üncü maddesi 6’ıncı bendi 9’uncu maddesinde aşağıdaki ibareler yer almaktadır. Defter tutma ücretleri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan ve merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde yüzde 35, 3 milyondan fazla olan illerde yüzde  20, 2 milyondan fazla olan illerde yüzde 10 ve 1 milyondan fazla olan illerde yüzde 5 oranında artırılarak uygulanır. 1.Grup İller: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ.” 

Resmi Gazete’de yayınlanan ücret tarifesi: http://archive.ismmmo.or g.tr/docs/AUTarifesi/2015Istanbul.pdf

Önerilen ücret tarifesi: http://archive.ismmmo.or g.tr/docs/AUTarifesi/2015Onerilen.pdf

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

8 Mart Kadın Fotoğraflarıyla 

RENKLENECEK İ

SMMMO, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla sadece kadın üyelerinin çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergi açacak. İSMMMO Sosyal Etkinlikler Komitesi, 8 Mart 2015 Dünya Emekçi Kadınlar günü için ‘Kadınlarımız’ konulu fotoğraf sergisi açacak. Web sitesi üzerinden katılım çağrısı yapan komite, kadın meslek mensuplarının çektiği fotoğrafların sergide yer alacağını  duyururken,  çekilen  fotoğrafların  yapılacak  bir  seçkinin  ardından oluşturulacağını belirtti.

Sergiye Katılım İçin Detaylı Bilgi: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?iD=14475

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

ESGP ile Yeni Bir Dünyanın Kapıları 

AÇILIYOR İ

SMMMO ve Entelektüel Sermaye Geliştirme Platformu, ortak gerçekleştirdikleri eğitimler ile meslek mensuplarına yeni bir dünyanın kapılarını aramalarına yardımcı oluyor.

Detaylı Bilgi İçin: http://esgp.istanbulsmmmodasi.org.tr/ 

Meslek mensuplarının mesleki hizmet kalitelerinin arttırılması amacıyla İSMMMO ve Entelektüel Sermaye Geliştirme Platformu, ortak eğitimler düzenliyor.  Teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşan eğitimler ücretsiz verilirken, mesleğe dayalı bilgi ihtiyaçlarını fazlasıyla gidermeye yönelik. Konuyla ilgili bilgi veren Platform yaptığı açıklamada, “Günümüzde bilgi çağının ve teknolojinin yaygınlaşması muhasebecilerin eğitim kalitesinin artırılmasını gerektirmektedir. Teknolojideki gelişmeler karşısında meslek mensuplarının bilgi ve yeterliliklerini korumaları  ve  artırmaları  için  sürekli  mesleki  eğitim  programlarının geliştirilmesi zorunluluktur. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’na (IFAC) üye pek çok kuruluş gibi İSMMMO’da, sürekli mesleki eğitim prog-

ramları düzenlemektedir” denildi.   Eğitimlerin amacı; • Evrensel gelişmelere paralel olarak;  • Mali Müşavirlik hizmet sektörünün değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek, • Bu sektörün hizmet verdiği kurum ve kuruluşlarda işbirliği sürecini hızlandırıp bilgi ve teknoloji odaklı hizmet üretimini sağlayarak; • İleri teknolojiye dayalı Entelektüel Sermaye Değerleme Yazılımı geliştirmek, böylece ilgili tarafların açık, tarafsız, anlamlı ve güvenilir bilgiye olan gereksinimine cevap verip, enteleküel sermaye bilincinin de gelişimini sağlayıp, toplumsal bilincin kuvvetlenmesine katkıda bulunmaktır.

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

Hak Gaspına 

İZİN VERMEYİZ! İ

SMMMO Başkanı Yahya Arıkan, Hazine Müsteşarlığı’nın Sigorta Acenteleri için getirdiği uygulamada, bilanço ve gelir tablosunun onaylanma işleminin sadece YMM'lere verilmesine sert tepki gösterdi. Arıkan, “3568 sayılı Yasa ve Yönetmelikler uyarınca yetki almış SMMM'lerin hak ve menfaatinin ihlali sonucunu doğurmakta, bu kimselerin haklarını, eşitlik, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette göz ardı ederek Anayasa'ya, hukuk devleti ilkelerine de aykırılık teşkil etmektedir” dedi.

Hazine Müsteşarlığının 2014/32  sayılı  "Sigorta Acentelerinin Şube Açma İle  İlgili  Kurallara  Uyumu    Konusunda  Sektör Duyurusuna Ek Sektör Duyurusu"  ile  ilgili  olarak TÜRMOB’a  talep  yazısı gönderen  İSMMMO,  duyuruda bahsi geçen onay işleminin sadece YMM verilmesinin adaletsiz olduğunu altını çizdi. Durumun düzeltilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yapacaklarını ifade eden Yahya Arıkan, yasal haklarının korunması adına dava haklarını dahi kullanabileceklerini belirtti.   Şube olarak devam etmek isteyen acentelerin gerekli bilgi ve belgeler ile Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel

Müdürlüğü'ne  elektronik  ortamda müracaat etmelerinin gerektiği ifade edilen duyuru da, faaliyetler ile ilgili üç ayda bir istenilen mali tabloların (bilanço ve gelir tablosu) hazırlanmasının Yeminli Mali Müşavirlere verildiği ifade edildi.  Duruma ilişkin İSMMMO web sitesi üzerinden açıklama yapan Oda Başkanı

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

Yahya Arıkan, YMM’lere verilen görevin 3568  sayılı  Kanunla,  aslen  hem SMMM'lere hem de YMM'lere birlikte verildiğini,  Sektör  Duyurusunda SMMM'lere değinilmemesini açık bir hukuk ihlali olarak tanımladı.

Haklar İhlal Ediliyor! 3568 sayılı Kanunla her iki mesleğe de eşit derecede görevler tanındığını, kurumlar ve kişiler tarafından tek taraflı  uygulanamayacağını  dile  getiren Yahya Arıkan açıklamada şu ifadelere yer verdi: “2014/32 sayılı Sektör Duyurusu ekinde yer alan bilanço ve gelir tablosunun SMMM ve YMM'ler tarafından hazırlanması mümkün iken, YMM'lerin özel yetkisi dahilinde yer alan bir görev olmadığı halde bilanço ve gelir tablosunun YMM'lerce onaylanmasının istenmesi, açıkça hukuka aykırı olduğu gibi; 3568 sayılı Yasa ve Yönetmelikler  uyarınca  yetki  almış SMMM'lerin hak ve menfaatinin ihlali sonucunu doğurmakta, bu kimselerin  haklarını,  eşitlik,  sosyal  hukuk devleti  ve  adalet  ilkeleriyle  bağdaşmayacak surette göz ardı ederek Ana-

yasa'ya,  hukuk  devleti  ilkelerine  de aykırılık teşkil etmektedir. Bu yönü ile toplumdaki adalet inancını da zedelediği, yasayla kazanılmış hakların ihlal edildiği izahtan varestedir. Tüm ülke çapında faaliyette bulunan ve 77 yerde bulunan SMMM Odasından birine kayıtlı olarak faaliyet gösteren yaklaşık 80.000 SMMM'nin bir kenara bırakılması ve SMMM'lerin de yapabileceği salt bu iş için 8 ilde bulunan YMM Odasına kayıtlı yaklaşık 4.000 YMM'in görevlendirilmesi adalet, hakkaniyet, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile de bağ-

daşmamaktadır. Yukarıda  izah  ettiğimiz  nedenlerle söz konusu işlerin SMMM'lerinde yetkisi dahilinde olduğunun ve mali tabloların  SMMM'ler  tarafından  da  onaylanmasının sağlanması için,başta Hazine Müşteşarlığı olmak üzere ilgili Kurum ve Kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasını ve dava dahil yasal haklarımızın korunmasını talep ederiz. Ayrıca bu görüşümüz doğrultusunda Oda İSMMMO olarak da yasal haklarımızı kullanmak üzere gerekli girişimlerde bulunacağımızın bilinmesini isteriz.”

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Başkan Yahya Arıkan:

MAĞDUR ETMEYECEĞİZ!

İ

SMMMO Başkanı Yahya Arıkan yaptığı açıklamayla, bağımsız denetim süreci ile ilgili olarak TÜRMOB’un protokol anlaşması imzaladığı üniversitelere kayıtların başladığını ve bitimine az bir zaman kaldığını hatırlattı.

TÜRMOB’un ‘Eğitim İşbirliği’ protokolü imzaladığı Ankara, Işık ve Marmara Üniversitelerinde bağımsız denetim eğitim çalışmalarının başlanacağını duyuran Arıkan, 31 Aralık 2015 tarihine kadar eğitimlerin tamamlanması gerektiğini açıkladı.  Konu ile ilgili olarak İSMMMO web sitesi üzerinden bir açıklama yapan Oda Başkanı  Yahya  Arıkan,  eğitimlerin  başvuru  tarihlerinin 31 Aralık 2014 tarihinde başlanacağını hatırlatarak, 31 Aralık 2015 tarihinde ise eğitimlerin bitirileceğini belirtti. Eğitimler boyunca, İstanbul Odası eğitim birimlerinden de yararlanılacağının altını çi-

Bağımsız Denetim Süreci

zen Arıkan, “En başta ortaya koyduğumuz gibi, mücadele sürecimizin hiçbir aşamasında, bir tek meslek mensubumuzu bile mağdur etmemiz söz konusu olmayacaktır. Sizlerin bu aşamada mümkün olduğu kadar iyi koşullarda bu eğitimleri tamamlaması en temel hedefimizdir. Bağımsız denetimle ilgili olarak; başta 15 yıl ayrımı ve Genç Meslektaşlarımıza tekrar Sınav yapılması olmak üzere ,Meslek Örgütümüze ve Meslektaşlarımıza yapılan haksız uygulamalara karşı mücadelemiz devam edecektir” dedi. 

Kamu  Gözetimi  Kurumu  ile  TÜRMOB arasında bir çalışma komisyonu kurulmuş, yapılan ilk toplantılar sonucunda iş birliği ve TÜRMOB tarafından verilen eğitimlerin belirli koşullarda dikkate alınacağı ifade edilmişti. Ancak görüşmelerin tamamlandığı aşamada, kamuoyunda çıkan haberlerle birlikte eğitimlerin dikkate alınmasıyla ilgili çalışmalar sonuçsuz kalmıştı.  Gelişmelerin ardından Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile Ankara Üniversitesi ve Işık Üniversitesi arasında “Eğitim İşbirliği” protokolü imzalandı. Eğitimlerin  İstanbul  üzerinden  ilerleyebilmesi amacıyla da Ankara Üniversitesi de Marmara Üniversitesi ile işbirliği anlaşması yaptı. 

Detaylı bilgi için: http://archive.ismmm o.org.tr/Mansetler/UY E/Duyuru/KGK.pdf_8 37.pdf 10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TEKNOLOJİ

BİZDEN HABERLER

İSMMMO’dan Bir Yenilik Daha: 

İSMMMO CEP

İ

SMMMO, iletişimi güçlendirmek ve mevzuat bilgilerinin daha hızlı meslek mensuplarına ulaşmasını sağlamak amacıyla ‘İSMMMO Cep’ uygulamasını hayata geçirdi.

Meslek mensuplarını mail ile bilgilendirerek başlatılan uygulama, Google Play üzerinden indirilebiliniyor. Cep telefonlarına yüklendikten sonra; mali rehber, danışmanlık, Oda duyuruları, hesaplama araçları, İSMMMO tv konularında  yardım  alınabiliyor.  Ayrıca herhangi bir konu hakkında sorulacak sorularda iletişim rahatlıkla ve hızlı bir şekilde sağlanıyor. Uygulama ile Oda danışmanlarına anlık sorular  iletebilir,  hesaplama  araçları  işlemler sırasında kullanılabilir ve ilgili konuyla alakalı eğitim videoları cep telefonlarından seyredilebilir.

İSMMMO Cep Uygulamasını İndirmek İçin: https://play.google.com/st ore/apps/details?id=app.i d_441288648b8642dfaaa 9d3c64bfd009b

İSMMMO Cep uygulaması şuan sadece Android cep telefonlarında kullanılabiliyor, diğer cep telefonları için iyileştirme ve geliştirme çalışmaları devam ediyor.

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Office Kursları 

BAŞLIYOR

2

015 yılının 1. Dönem MS Office 2007 kurs başvuruları başladı. Başvurular 14 Ocak 2015 tarihine kadar İSMMMO web sayfası üzerinden yapılabiliyor. Kursların başlama tarihi 24 Ocak 2015.

İSMMMO ve TESMER  İstanbul Şubesi’nin ortak verdikleri 2015 yılının 1. Dönem MS Office 2007 kurslarının kayıtları web üzerinden alınmaya başlandı.  Ön kayıt başvuruları 14 Ocak 2015 tarihinde son  bulacak  olan  kurslarda,  Windows  XP, Word 2007, Exel 2007, Powerpoint 2007, İnternet Uygulamaları ve Outlook 2007 programlarına yer verilirken, derslikler Kadıköy ve Şirinevler  TESMER  eğitim  birimlerinde  gerçekleştirilecek. 

Detaylı bilgi için: http://archive.ismmmo.org.tr/docs/TESMER/ingilizce_2015.pdf

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

İngilizce İşletme Kursları 

ŞUBAT’TA

İ

SMMMO ve TESMER İstanbul Şubesinin birlikte verdiği; staj süresinden sayılacak olan İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil Kurslarının ön kayıtları başladı.

İşletme Ağırlıklı Dil Kurslarında, kayıt zamanlarına göre 3 aya kadar staj süresinden sayılıyor. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki seçenekli eğitim programına göre uygulanacak olan kurslar için İSMMMO web sitesi üzerinden ön kayıt yapılabiliniyor.   2015’in Şubat ayı başında, Şişli ve Kadıköy TESMER birimlerinde başlayacak olan kurslarda;  temel muhasebe terimleri, finansal tablolar ve analizleri, maliyet muhasebesi terimleri gibi birçok ders yer alıyor. 

Detaylı bilgi için: http://archive.ismmmo.org.tr/docs/TESMER/ingilizce_2015.pdf

13


Ä°SMMMO

BÄ°ZDEN HABERLER KĂ–ĹžE YAZISI

BÄ°ZDEN HABERLER

Zamlara TahammĂźl SÄąnÄąr  

NOKTASINDA!

Her yÄąl baĹ&#x;Äąnda farklÄąâ€ˆtĂźrlerdeki mallaraâ€ˆĂśzel tĂźketim vergi artÄąĹ&#x;Äąâ€ˆolduÄ&#x;unun sĂśyleyen ArÄąkan, bu yÄąl baĹ&#x;Äąnda ise alkollĂźâ€ˆiçeceklere ve sigaraya yapÄąlan artÄąĹ&#x;Äąn deÄ&#x;iĹ&#x;meyen bir gerçek olduÄ&#x;unu ifade etti.  YazÄąsÄąnda otomatik artÄąĹ&#x;tan bahseden ArÄąkan, bunun ise TĂźrkiye İstatistik Kurumu tarafÄąndan ilan edilenâ€ˆĂźretici fiyat endeksinde gĂśre yapÄąlabilineceÄ&#x;ini sĂśyledi.  ArÄąkan yazÄąsÄąna Ĺ&#x;u Ĺ&#x;ekilde devam etti:â€ˆâ€œĂœlkemizde bu artÄąĹ&#x;larÄąn doyma noktasÄąna geldiÄ&#x;ini sĂśylemek mĂźmkĂźn.â€ˆĂœlkemizin doÄ&#x;u bĂślgelerinde bandrollĂźâ€ˆsigara ve alkollĂźâ€ˆiçecek bulunamaz hale geldi. Bunun tek nedeni, yĂźksek vergiler. Yani yĂźksek vergiler, kayÄąt dÄąĹ&#x;ÄąlÄąÄ&#x;Äąâ€ˆve kaçakçĹlÄąÄ&#x;Äąâ€ˆteĹ&#x;vik etmekte. KayÄąt dÄąĹ&#x;Äą, kaçak içki ve sigara ise ciddi saÄ&#x;lÄąk sorularÄąnÄąâ€ˆgĂźndeme getirebilmekte. YaĹ&#x;adÄąÄ&#x;ÄąmÄąz kĂśtĂźâ€ˆĂśr-

EXQHGHQOHUDKDWOĂ&#x201D;NOD EXQODU ]HULQGHYHUJLDUWĂ&#x201D;áĂ&#x201D; \DSDUODU $QFDN ONHPL]GHEX DUWĂ&#x201D;áODUĂ&#x201D;QGR\PDQRNWDVĂ&#x201D;QD JHOGLĂ´LQLV|\OHPHN P PN QhONHPL]LQGRĂ´X E|OJHOHULQGHEDQGUROO  VLJDUDYHDONROO LoHFHN EXOXQDPD]KDOHJHOGL %XQXQWHNQHGHQL\ NVHN YHUJLOHU<DQL\ NVHN YHUJLOHUND\Ă&#x201D;WGĂ&#x201D;áĂ&#x201D;OĂ&#x201D;Ă´Ă&#x201D;YH NDoDNoĂ&#x201D;OĂ&#x201D;Ă´Ă&#x201D;WHáYLNHWPHNWH .D\Ă&#x201D;WGĂ&#x201D;áĂ&#x201D;NDoDNLoNLYHVLJDUD LVHFLGGLVDĂ´OĂ&#x201D;NVRUXQODUĂ&#x201D;QĂ&#x201D; J QGHPHJHWLUHELOPHNWH <DáDGĂ&#x201D;Ă´Ă&#x201D;PĂ&#x201D;]N|W |UQHNOHUL  ] OHUHNKDWĂ&#x201D;UODWPDNLVWHULP

+HU\HQL\Ă&#x201D;OODELUOLNWH QHOHUH]DP\DSĂ&#x201D;OGĂ&#x201D;Ă´Ă&#x201D;KHS PHUDNNRQXVXROPXáWXU +H\HFDQOD5HVPL*D]HWHÂś\H EDNWĂ&#x201D;Ă´Ă&#x201D;PĂ&#x201D;]GDKHUVHIHULQGH IDUNOĂ&#x201D;PDOODUGD|]HO W NHWLPYHUJLVLDUWĂ&#x201D;áODUĂ&#x201D; LOHNDUáĂ&#x201D;ODáĂ&#x201D;\RUX]$PD GHĂ´LáPH\HQWHNJHUoHN DONROO LoHFHNOHUYH VLJDUD\DJHOHQ]DPODU %X\Ă&#x201D;OGDD\QĂ&#x201D;VĂ&#x201D;ROGX 2FDNWDULKOL5HVPL *D]HWHÂśGHED]Ă&#x201D; U QOHULQ g79WXWDUODUĂ&#x201D;QGDDUWĂ&#x201D;áĂ&#x201D;|QJ|UHQ %DNDQODU.XUXOXNDUDUĂ&#x201D;QĂ&#x201D; J|UG N$\UĂ&#x201D;QWĂ&#x201D;OĂ&#x201D;áHNLOGH EDNWĂ&#x201D;Ă´Ă&#x201D;PĂ&#x201D;]GDg79DUWĂ&#x201D;áODUĂ&#x201D; \LQHVLJDUD\DYHDONROO LoNL\H \DSĂ&#x201D;OPĂ&#x201D;á $VOĂ&#x201D;QGDEXg79]DPPĂ&#x201D; V USUL]GHĂ´LOg79.DQXQXÂśQXQ PDGGHVLQGH\Ă&#x201D;OĂ&#x201D;QGD \DSĂ&#x201D;ODQGHĂ´LáLNOLNDONROO  LoHFHNYHVLJDUDGDNLPDNWX g79WXWDUODUĂ&#x201D;QĂ&#x201D;QRWRPDWLN RODUDNDUWĂ&#x201D;áĂ&#x201D;QĂ&#x201D;|QJ|U \RU $QFDNEXRWRPDWLNDUWĂ&#x201D;áĂ&#x201D;Q VDGHFH7 UNL\HĂľVWDWLVWLN.XUXPX WDUDIĂ&#x201D;QGDQLODQHGLOHQ UHWLFLIL\DW HQGHNVLQGH\DQLVRQDOWĂ&#x201D;D\GD PH\GDQDJHOHQGHĂ´LáLPRUDQĂ&#x201D;QGD ROPDVĂ&#x201D;|QJ|U O \RU0DDOHVHI \DSĂ&#x201D;ODQ]DPODUEXQXQODVĂ&#x201D;QĂ&#x201D;UOĂ&#x201D; NDOPĂ&#x201D;\RUYHNDWNDW ]HULQGH DUWĂ&#x201D;áODUROX\RU gUQHĂ´LQVDGHFHVLJDUDGD PDNWXYHUJLDUWĂ&#x201D;áĂ&#x201D;\ ]GH DVJDULPDNWXYHUJLDUWĂ&#x201D;áĂ&#x201D;LVH\ ]GH ROGX(YHWEXRUDQNDQXQGD EHOLUOHQHQRWRPDWLNDUWĂ&#x201D;áRUDQĂ&#x201D;QĂ&#x201D;Q oRN ]HULQGH<DQL\DSĂ&#x201D;ODQ\LQH

SOSYAL *h9(1/Ă˝.AGDOHWOLJHOLUYHUJLVL + N PHWDNDU\DNĂ&#x201D;W LVWDV\RQODUĂ&#x201D;QĂ&#x201D;VLJDUDYHLoNL VDWDQED\LOHULYHUJLGDLUHVL RODUDNNXOODQPD\DEDáODGĂ&#x201D; 9HUJLJHOLUOHULQLQ\DNODáĂ&#x201D;N \ ]GHÂśĂ&#x201D;EXUDODUGDQWDKVLO HGLOL\RU$UWĂ&#x201D;NGROD\OĂ&#x201D;YHUJLOHU \DQLKDUFDPDODU ]HULQGHQDOĂ&#x201D;QDQ YHUJLOHUGR\PDQRNWDVĂ&#x201D;QDJHOGL 7RSOXPXQKDUFDPDODU ]HULQGHQ GDKDID]ODYHUJL|GHPH\H WDKDPP O D]DOGĂ&#x201D; d|] PLVHVDĂ´OĂ&#x201D;NOĂ&#x201D;ELUYHUJL VLVWHPLQGHVDNOĂ&#x201D;$QD\DVDPĂ&#x201D;]Ă&#x201D;QGD |QJ|UG ô áHNLOGHK N PHWLPL] YHUJL\ N Q DGDOHWOLYHGHQJHOL GDĂ´Ă&#x201D;WPDN]RUXQGDGĂ&#x201D;U%XQXQ LoLQLVHKHUW UO UDQWL\HQLQ YHUJLOHQGLULOGLĂ´LEDVLWDQODáĂ&#x201D;OĂ&#x201D;U YHDGDOHWOLELUJHOLUYHUJLVL\DVDVĂ&#x201D; \DSĂ&#x201D;OPDVĂ&#x201D;JHUHNPHNWHGLU

J QFHOOHPHGHĂ´LOWDPDQODPĂ&#x201D;\OD ]DP%HQ]HUDUWĂ&#x201D;áODUDONROO  LoHFHNOHUGHGHYDU

/ NVW NHWLPHDUWĂ&#x2021;ĂŠ %XDUWĂ&#x201D;áODUDUWĂ&#x201D;NH]EHULPL]ROGX <Ă&#x201D;OĂ&#x201D;QLONJ Q EXDUWĂ&#x201D;áODUĂ&#x201D;]DWHQ EHNOL\RUGXN3HNLEXDUWĂ&#x201D;áODUĂ&#x201D;Q ELUVRQXELUGR\PDQRNWDVĂ&#x201D;\RN PXGXU"<DQLEX]DPODUVRQVX]D NDGDUV UHFHNPL" .RUNDUĂ&#x201D;]NLHYHWV UHFHN d QN WHSNLVLHQD]RODQYHUJL DUWĂ&#x201D;áODUĂ&#x201D;O NVW NHWLPLOHDONROO  LoHFHNOHUHYHVLJDUD\D\DSĂ&#x201D;ODQ YHUJLDUWĂ&#x201D;áODUĂ&#x201D;GĂ&#x201D;U+ N PHWOHU13

hFUHW%RUGURODUĂ&#x201D;QGD <HQL3DUDPHWUHOHU

<HQL\Ă&#x2021;OODELUOLNWH DVJDUL FUHWLONDOWĂ&#x2021;D\OĂ&#x2021;N G|QHPGH7/ LNLQFLDOWĂ&#x2021;D\OĂ&#x2021;NG|QHPGH LVH7/EU WRODUDN EHOLUOHQGL *HOLUYHUJLVLJHQHO WHEOLĂŚLJ QFHOOHQHQ PHPXUNDWVD\Ă&#x2021;ODUĂ&#x2021;YH DVJDUL FUHWWHNLGHĂŚLĂŠLNOLN GHGLNNDWHDOĂ&#x2021;QDUDN SDUDPHWUHOHU WDULKLQGHQLWLEDUHQ X\JXODQPDN ]HUHGHĂŚLĂŠWL $UWĂ&#x2021;NLONDOWĂ&#x2021;D\OĂ&#x2021;NG|QHP GH7/ŠOLNJ QO N

=DPODUD7DKDPPÂ O 6Ă&#x2021;QĂ&#x2021;U1RNWDVĂ&#x2021;QGD

ND]DQoVDĂŚODQĂ&#x2021;UNHQLNLQFL DOWĂ&#x2021;D\OĂ&#x2021;NG|QHPGHLVH 7/ŠOLNJ QO NND]DQo HOGHHGLOHFHN *HQHO6DĂŚOĂ&#x2021;N 6LJRUWDVĂ&#x2021; .DQXQXŠQXQ PDGGHVLQH J|UHGHoRFXN ]DPODUĂ&#x2021;VLJRUWD SULPLQGHQLVWLVQD WXWXODFDNYHEXQDJ|UHLON DOWĂ&#x2021;D\GD7/LNLQFL DOWĂ&#x2021;D\GD7/D\OĂ&#x2021;N oRFXN]DPPĂ&#x2021;YHULOHFHN

*HOLU9HUJLVLER\XWXQGD LVHoRFXN\DUGĂ&#x2021;PĂ&#x2021; 7/\DĂŠoRFXN\DUGĂ&#x2021;PĂ&#x2021; GD7/RODUDN EHOLUOHQGL $\UĂ&#x2021;FDDLOH ]DPODUĂ&#x2021;GD VLJRUWD SULPLQGHQ LVWLVQD WXWXOXUNHQ EXQDJ|UHLON DOWĂ&#x2021;D\GD 7/LNLQFLD\GD 7/D\OĂ&#x2021;NDLOH]DPPĂ&#x2021; X\JXODQDFDN

<Ă&#x2021;OĂ&#x2021;QEDĂŠĂ&#x2021;QGDHPHNOL ROPDNGDKDPĂ&#x2021;L\L"

SORUCEVAP

Ä°

SMMMO BaĹ&#x;kanÄą Yahya ArÄąkan, 8 Ocak 2015 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde yazdÄąÄ&#x;Äą kĂśĹ&#x;e yazÄąsÄąnda, lĂźks tĂźketim mallarÄąna yapÄąlan zammÄąn aÄ&#x;Äąr olduÄ&#x;unu belirterek, yapÄąlacak vergi artÄąĹ&#x;ÄąnÄąn adaletli ve dengeli yapÄąlmasÄą gerektiÄ&#x;ini belirtti.66.VLJRUWDJ QVD\Ă&#x2021;P VLJRUWDOĂ&#x2021;OĂ&#x2021;NV UHPYH\DĂŠĂ&#x2021;P GROGX$QFDNEHQHPHNOL ROPDNLoLQ\HQL\Ă&#x2021;OĂ&#x2021;EHN OHGLP%D]Ă&#x2021;DUNDGDĂŠODUĂ&#x2021;P \HQL\Ă&#x2021;OGDHPHNOLRODFDĂŚĂ&#x2021;P LoLQPDDĂŠĂ&#x2021;PĂ&#x2021;QDUWDFDĂŚĂ&#x2021;QĂ&#x2021; V|\O \RU%XGRĂŚUXPX GXU"0HOWHPg]WDĂŠNĂ&#x2021;Q %XGRĂŚUXGHĂŚLOGLUd QN  HPHNOLPDDĂŠODUĂ&#x2021;WDKVLV

WDOHSWDULKLQHNDGDUJHo PLĂŠG|QHPGH\DWĂ&#x2021;UĂ&#x2021;ODQ SULPWXWDUODUĂ&#x2021;QĂ&#x2021;QJHOLĂŠPH RUDQODUĂ&#x2021;LOHJÂ QFHOOHQPHVL YHSULP|GHPHJÂ QVD\Ă&#x2021;VĂ&#x2021; LOHD\OĂ&#x2021;NEDĂŚODPDRUDQODUĂ&#x2021; LOHEHOLUOHQPHNWHGLU%X GRĂŚUXOWXGDGHĂŚLOGH \Ă&#x2021;OĂ&#x2021;QGDHPHNOLROPD QĂ&#x2021;]GXUXPXQGDVDGHFH DUDGDNLVÂ UHGH\Â NVHNWHQ

|GHQHQSULPOHULQL]YDUVD EXGRĂŚUXOWXGDPDDĂŠĂ&#x2021;QĂ&#x2021;] 7/DUWPĂ&#x2021;ĂŠRODFDNWĂ&#x2021;U

6RUXODUĂ&#x201D;QĂ&#x201D;]LoLQPDOLFR]XP# LVPPPRRUJWUDGUHVLQH PDLODWDELOLUVLQL]7Â P VRUXODUHSRVWDLOHWHNWHN FHYDSODQDFDNWĂ&#x201D;U

     YazĹnĹn tamamĹnĹ okumak için tĹklayĹn! www.yahyaarikan.com

 

                            

 nekleriâ&#x20AC;&#x2C6;ĂźzĂźlerekâ&#x20AC;&#x2C6;hatÄąrlatmakâ&#x20AC;&#x2C6;isterim. HĂźkĂźmet,â&#x20AC;&#x2C6;akaryakÄątâ&#x20AC;&#x2C6;istasyonlarÄąnÄą,â&#x20AC;&#x2C6;sigaraâ&#x20AC;&#x2C6;veâ&#x20AC;&#x2C6;içkiâ&#x20AC;&#x2C6;satanâ&#x20AC;&#x2C6;bayileriâ&#x20AC;&#x2C6;vergiâ&#x20AC;&#x2C6;dairesiâ&#x20AC;&#x2C6;olarakâ&#x20AC;&#x2C6;kullanmayaâ&#x20AC;&#x2C6;baĹ&#x;ladÄą.â&#x20AC;&#x2C6;Vergiâ&#x20AC;&#x2C6;gelirlerininâ&#x20AC;&#x2C6;yaklaĹ&#x;Äąkâ&#x20AC;&#x2C6;yĂźzdeâ&#x20AC;&#x2C6;60â&#x20AC;&#x2122;Äąâ&#x20AC;&#x2C6;buralardanâ&#x20AC;&#x2C6;tahsilâ&#x20AC;&#x2C6;ediliyor.â&#x20AC;&#x2C6;ArtÄąk,â&#x20AC;&#x2C6;dolaylÄąâ&#x20AC;&#x2C6;vergiler,â&#x20AC;&#x2C6;yaniâ&#x20AC;&#x2C6;harcamalarâ&#x20AC;&#x2C6;Ăźzerindenâ&#x20AC;&#x2C6;alÄąnanâ&#x20AC;&#x2C6;vergilerâ&#x20AC;&#x2C6;doymaâ&#x20AC;&#x2C6;noktasÄąnaâ&#x20AC;&#x2C6;geldi.â&#x20AC;&#x2C6;Toplumunâ&#x20AC;&#x2C6;harcamalarâ&#x20AC;&#x2C6;Ăźzerindenâ&#x20AC;&#x2C6;daha fazlaâ&#x20AC;&#x2C6;vergiâ&#x20AC;&#x2C6;Ăśdemeyeâ&#x20AC;&#x2C6;tahammĂźlĂźâ&#x20AC;&#x2C6;azaldÄą. Ă&#x2021;ĂśzĂźmâ&#x20AC;&#x2C6;iseâ&#x20AC;&#x2C6;saÄ&#x;lÄąklÄąâ&#x20AC;&#x2C6;birâ&#x20AC;&#x2C6;vergiâ&#x20AC;&#x2C6;sistemindeâ&#x20AC;&#x2C6;saklÄą.â&#x20AC;&#x2C6;AnayasamÄązÄąnâ&#x20AC;&#x2C6;daâ&#x20AC;&#x2C6;ĂśngĂśrdĂźÄ&#x;Ăź Ĺ&#x;ekilde,â&#x20AC;&#x2C6;hĂźkĂźmetimiz,â&#x20AC;&#x2C6;vergiâ&#x20AC;&#x2C6;yĂźkĂźnĂźâ&#x20AC;&#x2C6;adaletliâ&#x20AC;&#x2C6;veâ&#x20AC;&#x2C6;dengeliâ&#x20AC;&#x2C6;daÄ&#x;Äątmakâ&#x20AC;&#x2C6;zorundadÄąr.â&#x20AC;&#x2C6;Bununâ&#x20AC;&#x2C6;içinâ&#x20AC;&#x2C6;iseâ&#x20AC;&#x2C6;herâ&#x20AC;&#x2C6;tĂźrlĂźâ&#x20AC;&#x2C6;rantiyeninâ&#x20AC;&#x2C6;vergilendirildiÄ&#x;iâ&#x20AC;&#x2C6;basit,â&#x20AC;&#x2C6;anlaĹ&#x;ÄąlÄąrâ&#x20AC;&#x2C6;veâ&#x20AC;&#x2C6;adaletliâ&#x20AC;&#x2C6;birâ&#x20AC;&#x2C6;gelirâ&#x20AC;&#x2C6;vergisiâ&#x20AC;&#x2C6;yasasÄąâ&#x20AC;&#x2C6;yapÄąlmasÄąâ&#x20AC;&#x2C6;gerekmektedir.â&#x20AC;&#x2C6;â&#x20AC;&#x153;â&#x20AC;&#x2C6;   

 

    

  

 

 

 

  

 

 

  

   

  

  

           

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

    

 

  

 

     

 

  

 

  

 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

     

 

  

 

       

 

   

 

  

 

 

     

 

 14
İSMMMO

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

BİZDEN HABERLER

Banka Kredisinde  

ÖZEL ANLAŞMA

İ

SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine özel anlaşmalarla hizmet sunan İSMMMO, banka kredileri konusunda yaptığı protokoller sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor.  İSMMMO WEB sitesi üzerinden de ulaşılabilinen anlaşma listesi şu şekilde:  • Ziraat Bankası • ING BANK • OdeaBank  • Türk Ekonomi Bankası (Yeniköy Şubesi) • Türk Ekonomi Bankası (Harbiye Şubesi) • Tekstil Bank - (Pangaltı Şubesi)

Detaylı Bilgi İçin: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=6170

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BUNLARI

Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online so-

rularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye &

Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

16


BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 1 Ocak - 8 Ocak tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

ABDULLAH  DEMİROĞLU

ADEM DENİZ

ADEM TETİK

AHMET SERDAR ARSLANTÜRK

AHMET ZEKAİ TOZAK

AHMET ÖZGER

ALİ ÇAĞLAR  SARIBAŞ

ALPAY  BOZDOĞAN

AYDAN DOĞAN ÇALKAYA

AYDOĞAN  KARAKAŞ

AYLİN ÖZBİÇER

AYŞE ÖZKAN  AKKAYA

AYŞEGÜL AKIN ERDOĞAN

AYSEL SÜLKÜ

AYSUN AYAN BATUR

BARIŞ MENGÜÇ

BİLAL  YORULMAZ

BİLGİN TOKMAK

BÜLENT  TANRIVERDİ

CANDAN ŞAMAN DEMET ÖZDAMAR GÜRDAL

BAYRAM GÜNGÖR BESİM ÇALIŞKAN

DERYA SAVAŞ

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARZU KALKAN

DURSUN ALİ ÖZEL

DUYGU BALCI

EBRU ÇAKIR

EMİNE YAŞAR  TÜFEKÇİ

ENGİN MUTLU

ERCAN  HARMANCI

ERCAN KAYA

ERDAL KAYA

ERDAL ŞANLAN

ERDİNÇ AYDIN

ERDİNÇ ÖZBEK

EREL ÇAŞKURLU

EREN ÖZTÜRK

ERHAN ŞİRİN

ERHAN YÜCEL

ERKAN TORUN

ERSEGÜN KAYA

ESAT EMANET

FATİH BAYRAK

FATİH BÖCEK

FATMA APAYDIN FERHAT ALBAYRAK KILIÇ

FERHAT DEPE

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

FİLİZ ÇELİK

FİLİZ YEŞİL ÇİFTÇİ

GÖKHAN EFECAN

GÖKHAN KÜRKÇÜ

GÖRKEM  KUMBARACI

GÜL MELİS ERTÜRK

GÜLDEREN  YILDIRIM

GÜLŞEN YILMAZ

GÜLTEKİN  ALTINORAK

GÜRBÜZ METE

HAKAN DOYURAN

HAYATİ YALIN

İLHAN AKIN

İLHAN KILIÇ

İLKER KÜTÜK

KUTAY KIZIL

LEVENT ABİ

MAHMUT CAN ŞAHİN

HÜMEYRA ÇELEBİ HÜSEYİN DOĞAN İLHAMİ BUZDAN

KADİR CAN GÜNEŞ

KENAN KUTLU DORA

KENAN MADEN

19


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

MEHMET EMİN ÖZBEY

MEHMET NACİ TALAY

MEHMET NURİ HACAT

MEHMET SELİM ÇELİK

MEHMET VOLKAN MEHMET BAHADIR OKTAY

MEHMET  DEDEBAŞ

MEHMET GAZİ

MELİH BAYÇU

MELTEM KILINÇ

MİHRİBAN DENİZ MUHAMMET ALUÇ

MUHAMMET  BAYRAKTAR

MUHAMMET  YILDIRIM

MURAT GÜZEL

MURAT KURUNÇ

MURAT YILDIZ

MUSTAFA BERATİ KAYI

MUSTAFA  HİNTOĞLU

MUSTAFA YANAR

NAİM TURAN

NECDET  KARAMAN

NERMİN KARADAŞ ERGİN

NİLAY GURA

20


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

NURSEVİN BAZ

OKAN ÖZTÜRK

ONUR ERGİN

ORHAN AYDIN

OZAN ALKAN

OZAN CAN GÜREL

ÖMER FARUK  SERDAR

ÖMER ALKAN

ÖNDER OKTAY  KEMENT

ÖZCAN  KARAKURT

ÖZGE BERK

ÖZGÜR ALADAĞ

PADİ TAŞ

REŞAT KARAKOÇ

REŞAT  TOSUNBÜKÜCÜ

SAFİNUR  ÖZTÜRK

SAFİYE SOLAK

SALİHA YÖRÜK

SAVAŞ GÜR

SEÇİL ERTUNA

SEDAT YÜCEL

SEMA GÜNAL

SEMA KILIÇ

SERDAR HİLMİ BAŞAR

21


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

SERHAT ALCIĞIR

SEVAN KÖSE

SİNAN AKDAĞ

SONGÜL BAYAR ULUSAL

SONGÜL IŞIK

SUZAN AVŞAR

ŞABAN YAVUZ

ŞEYDA TUFAN

ŞİRİN  KILIÇARSLAN

ŞÜKRÜ ÖZGAN

TANER BİNGÖL

TARIK MAYIN

TUĞBA YAĞLICI

TURGAY İNAN

UĞUR ÇAKAR

ULAŞ İKE

VEDAT GENÇ

VEDAT ŞAHİN

VOLKAN  DALDABAN

UMUT ATİLLA GÖÇER

ÜMMÜ GÜLSÜM BAŞAK

VOLKAN ERKÖSE VOLKAN KANTEKİN VOLKAN ÖZKAYA

22


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

YAKUP YARĞIN

YALÇIN GENÇ

ZAFER KIZIT

ZEKERRİYA KUZUR

YAŞAR YAĞIZ

YASİN KAYA

YUNUS EMRE AVCI

YUSUF ERİŞMİŞ

23


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında.

Ý45"/#6-4&3#&45.6)"4&#&$Ý."-Ý.fÙ"7Ý3-&30%"4* ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS www.istanbulsmmmodasi.org.tr

EYLÜL-EKİM 2014

YAS AM

52

SAYI

ISSN 1303 - 5444

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

YIL: 24 YEAR: 24

EYLÜL - EKİM 2014 SEPTEMBER - OCTOBER 2014

125

CANLIYIZ HAKLIYIZ!

 DOSYA: MÜLTECİLERİN ZORLU YAŞAM SAVAŞI TELEVİZYONCU HAKAN AYGÜN İLE SÖYLEŞİ ŞARKICI EGE İLE MÜZİK VE GİRİŞİMCİLİK KARİYER: EĞRİ OTUR DOĞRU KONUŞ ORTAÇAĞDAN KALMA ŞEHİR: VİLNİUS OKUL BAŞARISI “GÖZE” GELEBİLİR BÜYÜLÜ ŞEHİR: NEVŞEHİR

İSMMMO MALİ ÇÖZÜM VE İSMMMO YAŞAM DERGİLERİMİZE WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. 24


MESLEKTE YENİ EĞİTİM VE UZMANLIK PROGRAMLARI FİŞLETME BÜTÇELERİ, KONTROL VE REVİZYON EĞİTİMİ FUYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ FİŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI EĞİTİMİ FŞİRKET DEĞERLEME EĞİTİMİ FŞİRKETLERDE TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞTİRME EĞİTİMİ FVERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI EĞİTİMİ FKOBİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİMİ FVERGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI FMALİ İÇ DENETİM UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI FBİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ FİFLASIN ERTELENMESİ EĞİTİMİ FSAHTE BELGE İNCELEME EĞİTİMİ FBAŞLANGIÇ ACL EĞİTİMİ FİÇ KONTROL EĞİTİMİ FUYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ FSÖZLEŞME HUKUK EĞİTİMİ

FARK YARATIR

Eğitimleriyle


ORTAK AKIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2015 96  

2015 96