__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 95

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

5 Ocak 2015


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER l Yeni Heyecanlar, Yeni Umutlar l Hak Gaspına İzin Vermeyiz l Başkan Arıkan: Mağdur Etmeyeceğiz l İSMMMO’dan Bir Yenilik Daha: İSMMMO Cep l İngilizce İşletme Kursları Şubat’ta l Office Kursları Başlıyor l E- Uygulamalarda, Sorunlara Rağmen Geniş Zorunluluk l Bilişimde İSMMMO İndirimi l Bunları Biliyor Musunuz? l Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                        l Yitirdiklerimiz... l Dergilerimiz Yayında l İSMMMO Akademi Eğitimleriyle Fark Yaratır

SAYFA

3 4-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

YENİ HEYECENLAR YENİ UMUTLAR… Değerli meslektaşlarım, 2015 yılın ilk haftasına hep birlikte heyecanlı, coşkulu girdik. 2014’te yaşadığımız sıkıntılar ve sorunlardan uzak  hepinize, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl diliyorum. İnancım şudur ki;  2015, meslek hayatımızda önemli gelişmelerin ve değişimlerinin yaşanacağı bir yıl olacak. Mesleğimizde gerçekleştirdiğimiz her önemli girişimde hayallerimize yol alıyoruz ve hedeflerimize bir adım daha yaklaşıyoruz.    Meslek mevzuatlarımıza yönelik alınan önemli kararlarla birlikte 2015 yılında da hazırlıklarımız ve çalışmalarımız devam edecek. Toplantılarla, seminerlerle, mesleki değerlerin önemine vurgu yapan etkinliklerimizle dolu bir yıl geçireceğiz.  Artık yeni fikirlerin, oluşumların izinde; çoğulcu, dayanışan, kurumsallaşan yapıları oluşturma da oldukça yol aldık.  Dolayısıyla 2015 yılı, Mali Müşavirlik mesleğinde; ‘etik’, ‘hizmet kalitesi’ ve ‘saygınlık’ temaları üzerinden yeni fırsatlara yol açan bir dönem olacak.   Hem ülkemiz, hem de mesleğimiz adına, karamsarlıktan uzak, yeni umutların yeşereceği bir yıl diliyorum. Sevgi ve saygılarımla...

Yahya ARIKAN BAŞKAN 3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

Hak Gaspına 

İZİN VERMEYİZ! İ

SMMMO Başkanı Yahya Arıkan, Hazine Müsteşarlığı’nın Sigorta Acenteleri için getirdiği uygulamada, bilanço ve gelir tablosunun onaylanma işleminin sadece YMM'lere verilmesine sert tepki gösterdi. Arıkan, “3568 sayılı Yasa ve Yönetmelikler uyarınca yetki almış SMMM'lerin hak ve menfaatinin ihlali sonucunu doğurmakta, bu kimselerin haklarını, eşitlik, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette göz ardı ederek Anayasa'ya, hukuk devleti ilkelerine de aykırılık teşkil etmektedir” dedi.

Hazine Müsteşarlığının 2014/32  sayılı  "Sigorta Acentelerinin Şube Açma İle  İlgili  Kurallara  Uyumu    Konusunda  Sektör Duyurusuna Ek Sektör Duyurusu"  ile  ilgili  olarak TÜRMOB’a  talep  yazısı gönderen  İSMMMO,  duyuruda bahsi geçen onay işleminin sadece YMM verilmesinin adaletsiz olduğunu altını çizdi. Durumun düzeltilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yapacaklarını ifade eden Yahya Arıkan, yasal haklarının korunması adına dava haklarını dahi kullanabileceklerini belirtti.   Şube olarak devam etmek isteyen acentelerin gerekli bilgi ve belgeler ile Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel

Müdürlüğü'ne  elektronik  ortamda müracaat etmelerinin gerektiği ifade edilen duyuru da, faaliyetler ile ilgili üç ayda bir istenilen mali tabloların (bilanço ve gelir tablosu) hazırlanmasının Yeminli Mali Müşavirlere verildiği ifade edildi.  Duruma ilişkin İSMMMO web sitesi üzerinden açıklama yapan Oda Başkanı

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

Yahya Arıkan, YMM’lere verilen görevin 3568  sayılı  Kanunla,  aslen  hem SMMM'lere hem de YMM'lere birlikte verildiğini,  Sektör  Duyurusunda SMMM'lere değinilmemesini açık bir hukuk ihlali olarak tanımladı.

Haklar İhlal Ediliyor! 3568 sayılı Kanunla her iki mesleğe de eşit derecede görevler tanındığını, kurumlar ve kişiler tarafından tek taraflı  uygulanamayacağını  dile  getiren Yahya Arıkan açıklamada şu ifadelere yer verdi: “2014/32 sayılı Sektör Duyurusu ekinde yer alan bilanço ve gelir tablosunun SMMM ve YMM'ler tarafından hazırlanması mümkün iken, YMM'lerin özel yetkisi dahilinde yer alan bir görev olmadığı halde bilanço ve gelir tablosunun YMM'lerce onaylanmasının istenmesi, açıkça hukuka aykırı olduğu gibi; 3568 sayılı Yasa ve Yönetmelikler  uyarınca  yetki  almış SMMM'lerin hak ve menfaatinin ihlali sonucunu doğurmakta, bu kimselerin  haklarını,  eşitlik,  sosyal  hukuk devleti  ve  adalet  ilkeleriyle  bağdaşmayacak surette göz ardı ederek Ana-

yasa'ya,  hukuk  devleti  ilkelerine  de aykırılık teşkil etmektedir. Bu yönü ile toplumdaki adalet inancını da zedelediği, yasayla kazanılmış hakların ihlal edildiği izahtan varestedir. Tüm ülke çapında faaliyette bulunan ve 77 yerde bulunan SMMM Odasından birine kayıtlı olarak faaliyet gösteren yaklaşık 80.000 SMMM'nin bir kenara bırakılması ve SMMM'lerin de yapabileceği salt bu iş için 8 ilde bulunan YMM Odasına kayıtlı yaklaşık 4.000 YMM'in görevlendirilmesi adalet, hakkaniyet, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile de bağ-

daşmamaktadır. Yukarıda  izah  ettiğimiz  nedenlerle söz konusu işlerin SMMM'lerinde yetkisi dahilinde olduğunun ve mali tabloların  SMMM'ler  tarafından  da  onaylanmasının sağlanması için,başta Hazine Müşteşarlığı olmak üzere ilgili Kurum ve Kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasını ve dava dahil yasal haklarımızın korunmasını talep ederiz. Ayrıca bu görüşümüz doğrultusunda Oda İSMMMO olarak da yasal haklarımızı kullanmak üzere gerekli girişimlerde bulunacağımızın bilinmesini isteriz.”

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Başkan Yahya Arıkan:

MAĞDUR ETMEYECEĞİZ!

İ

SMMMO Başkanı Yahya Arıkan yaptığı açıklamayla, bağımsız denetim süreci ile ilgili olarak TÜRMOB’un protokol anlaşması imzaladığı üniversitelere kayıtların başladığını ve bitimine az bir zaman kaldığını hatırlattı.

TÜRMOB’un ‘Eğitim İşbirliği’ protokolü imzaladığı Ankara, Işık ve Marmara Üniversitelerinde bağımsız denetim eğitim çalışmalarının başlanacağını duyuran Arıkan, 31 Aralık 2015 tarihine kadar eğitimlerin tamamlanması gerektiğini açıkladı.  Konu ile ilgili olarak İSMMMO web sitesi üzerinden bir açıklama yapan Oda Başkanı  Yahya  Arıkan,  eğitimlerin  başvuru  tarihlerinin 31 Aralık 2014 tarihinde başlanacağını hatırlatarak, 31 Aralık 2015 tarihinde ise eğitimlerin bitirileceğini belirtti. Eğitimler boyunca, İstanbul Odası eğitim birimlerinden de yararlanılacağının altını çi-

Bağımsız Denetim Süreci

zen Arıkan, “En başta ortaya koyduğumuz gibi, mücadele sürecimizin hiçbir aşamasında, bir tek meslek mensubumuzu bile mağdur etmemiz söz konusu olmayacaktır. Sizlerin bu aşamada mümkün olduğu kadar iyi koşullarda bu eğitimleri tamamlaması en temel hedefimizdir. Bağımsız denetimle ilgili olarak; başta 15 yıl ayrımı ve Genç Meslektaşlarımıza tekrar Sınav yapılması olmak üzere ,Meslek Örgütümüze ve Meslektaşlarımıza yapılan haksız uygulamalara karşı mücadelemiz devam edecektir” dedi. 

Kamu  Gözetimi  Kurumu  ile  TÜRMOB arasında bir çalışma komisyonu kurulmuş, yapılan ilk toplantılar sonucunda iş birliği ve TÜRMOB tarafından verilen eğitimlerin belirli koşullarda dikkate alınacağı ifade edilmişti. Ancak görüşmelerin tamamlandığı aşamada, kamuoyunda çıkan haberlerle birlikte eğitimlerin dikkate alınmasıyla ilgili çalışmalar sonuçsuz kalmıştı.  Gelişmelerin ardından Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile Ankara Üniversitesi ve Işık Üniversitesi arasında “Eğitim İşbirliği” protokolü imzalandı. Eğitimlerin  İstanbul  üzerinden  ilerleyebilmesi amacıyla da Ankara Üniversitesi de Marmara Üniversitesi ile işbirliği anlaşması yaptı. 

Detaylı bilgi için: http://archive.ismmm o.org.tr/Mansetler/UY E/Duyuru/KGK.pdf_8 37.pdf 6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TEKNOLOJİ

BİZDEN HABERLER

İSMMMO’dan Bir Yenilik Daha: 

İSMMMO CEP

İ

SMMMO, iletişimi güçlendirmek ve mevzuat bilgilerinin daha hızlı meslek mensuplarına ulaşmasını sağlamak amacıyla ‘İSMMMO Cep’ uygulamasını hayata geçirdi.

Meslek mensuplarını mail ile bilgilendirerek başlatılan uygulama, Google Play üzerinden indirilebiliniyor. Cep telefonlarına yüklendikten sonra; mali rehber, danışmanlık, Oda duyuruları, hesaplama araçları, İSMMMO tv konularında  yardım  alınabiliyor.  Ayrıca herhangi bir konu hakkında sorulacak sorularda iletişim rahatlıkla ve hızlı bir şekilde sağlanıyor. Uygulama ile Oda danışmanlarına anlık sorular  iletebilir,  hesaplama  araçları  işlemler sırasında kullanılabilir ve ilgili konuyla alakalı eğitim videoları cep telefonlarından seyredilebilir.

İSMMMO Cep Uygulamasını İndirmek İçin: https://play.google.com/st ore/apps/details?id=app.i d_441288648b8642dfaaa 9d3c64bfd009b

İSMMMO Cep uygulaması şuan sadece Android cep telefonlarında kullanılabiliyor, diğer cep telefonları için iyileştirme ve geliştirme çalışmaları devam ediyor.

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

İngilizce İşletme Kursları 

ŞUBAT’TA

İ

SMMMO ve TESMER İstanbul Şubesinin birlikte verdiği; staj süresinden sayılacak olan İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil Kurslarının ön kayıtları başladı.

İşletme Ağırlıklı Dil Kurslarında, kayıt zamanlarına göre 3 aya kadar staj süresinden sayılıyor. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki seçenekli eğitim programına göre uygulanacak olan kurslar için İSMMMO web sitesi üzerinden ön kayıt yapılabiliniyor.   2015’in Şubat ayı başında, Şişli ve Kadıköy TESMER birimlerinde başlayacak olan kurslarda;  temel muhasebe terimleri, finansal tablolar ve analizleri, maliyet muhasebesi terimleri gibi birçok ders yer alıyor. 

Detaylı bilgi için: http://archive.ismmmo.org.tr/docs/TESMER/ingilizce_2015.pdf

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Office Kursları 

BAŞLIYOR

2

015 yılının 1. Dönem MS Office 2007 kurs başvuruları başladı. Başvurular 14 Ocak 2015 tarihine kadar İSMMMO web sayfası üzerinden yapılabiliyor. Kursların başlama tarihi 24 Ocak 2015.

İSMMMO ve TESMER  İstanbul Şubesi’nin ortak verdikleri 2015 yılının 1. Dönem MS Office 2007 kurslarının kayıtları web üzerinden alınmaya başlandı.  Ön kayıt başvuruları 14 Ocak 2015 tarihinde son  bulacak  olan  kurslarda,  Windows  XP, Word 2007, Exel 2007, Powerpoint 2007, İnternet Uygulamaları ve Outlook 2007 programlarına yer verilirken, derslikler Kadıköy ve Şirinevler  TESMER  eğitim  birimlerinde  gerçekleştirilecek. 

Detaylı bilgi için: http://archive.ismmmo.org.tr/docs/TESMER/ingilizce_2015.pdf

9


ฤฐSMMMO

BฤฐZDEN HABERLER Kร–ลžEโ€ˆYAZISI

BฤฐZDEN HABERLER

E-โ€ˆUygulamalarda,โ€ˆSorunlaraโ€ˆRaฤŸmenโ€ˆGeniลŸโ€ˆ

ZORUNLULUK 

ฤฐ

SMMMO BaลŸkanฤฑ Yahya Arฤฑkan 01 Ocak 2014 tarihli Cumhuriyet Gazetesi kรถลŸe yazฤฑsฤฑnda, elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasฤฑnda geniลŸleyen kapsamlarฤฑ ve sorunlarฤฑ ele aldฤฑ.

E-faturaโ€ˆveโ€ˆe-defterโ€ˆuygulamasฤฑnฤฑnโ€ˆhazฤฑrlฤฑkโ€ˆaลŸamasฤฑnda olduฤŸunuโ€ˆsรถyleyenโ€ˆArฤฑkanโ€ˆkรถลŸeโ€ˆyazฤฑsฤฑndaโ€ˆลŸuโ€ˆifadelereโ€ˆyer verdi:โ€ˆโ€œ2016โ€ˆyฤฑlฤฑnฤฑnโ€ˆbaลŸฤฑndanโ€ˆitibaren,โ€ˆ2013โ€ˆyฤฑlฤฑโ€ˆcirosuโ€ˆ10 milyonโ€ˆTLโ€™yiโ€ˆaลŸanโ€ˆtรผmโ€ˆmรผkellefler,โ€ˆe-faturaโ€ˆveโ€ˆe-defterโ€ˆuygulamasฤฑโ€ˆkapsamฤฑnaโ€ˆgirecekler.โ€ˆ2013โ€ˆyฤฑlฤฑโ€ˆcirolarฤฑโ€ˆ10โ€ˆmilyonโ€ˆTLโ€™ninโ€ˆaltฤฑndaโ€ˆkalsaโ€ˆbileโ€ˆdahaโ€ˆsonraโ€ˆcirolarฤฑโ€ˆbuโ€ˆrakamฤฑโ€ˆaลŸanโ€ˆmรผkelleflerโ€ˆ3โ€ˆaylฤฑkโ€ˆhazฤฑrlฤฑkโ€ˆsรผresininโ€ˆardฤฑndanโ€ˆzorunlulukโ€ˆkapsamฤฑnaโ€ˆgirecekler.โ€ˆUygulamadaโ€ˆyaลŸananโ€ˆsฤฑkฤฑntฤฑlarฤฑโ€ˆgidermeden,โ€ˆkapsamฤฑnฤฑโ€ˆgeniลŸletiyoruz.โ€ˆSorunlarฤฑn รงรถzรผmรผnรผโ€ˆhepโ€ˆรถteliyoruz.โ€ˆKervanฤฑโ€ˆyoldaโ€ˆdizmeโ€ˆalฤฑลŸkanlฤฑฤŸฤฑmฤฑzฤฑโ€ˆsรผrdรผrรผyoruz.โ€PLO\RQ7/YHย]HULRODQ PยNHOOHIOHU WDULKLQGHQ VRQUDVD\ร”Oร”3HWURO 3L\DVDVร”.DQXQXยถQDJ|UH PDGHQL\DรดOLVDQVร”DODQODULOH VD\ร”Oร”g79.DQXQXยถQD HNOL,,,VD\ร”Oร”OLVWHGHNLPDOODUร” imal, ithal ve LQรทDHGHQ

(8\JXODPDODUGD 6RUXQODUD5DรฆPHQ *HQLรฉ=RUXQOXOXN (OHNWURQLNIDWXUDYHHOHNWURQLNGHIWHU ]RUXQOXOXรดXNRQXVXQGDGยรทยQFHOHULPL]L ELUoRNGHIDEXUDGDQVL]OHUOHSD\ODรทWร”N 8\JXODPD\DJHoLรทVยUHFLQGH\DรทDQDQ VRUXQODUร”NDOHPHDOGร”N$QFDNEX ]RUOXNODUKHQย]Dรทร”ODELOPLรทGHรดLO+D]ร”UOร”N DรทDPDVร”QGDRODQELUGย]HQOHPHKHPHQ KHPHQEยWยQPยNHOOHIOHULVร”Nร”QWร”ODU NHUYDQร”QDGDKLOHGL\RU +DWร”UODUVร”Qร”]HIDWXUDYHHGHIWHU X\JXODPDVร”]RUXQOXOXรดXQXQNDSVDPร”Qร” 6HUL1XPDUDOร”9HUJL8VXO.DQXQX *HQHO7HEOLรดLGย]HQOHPLรทWL=RUXQOXOXN X\JXODPDVร”QDLOLรทNLQDoร”NODPDODU GD1XPDUDOร”9HUJL8VXO.DQXQX 6LUNยOHULยถQGH\DSร”OPร”รทWร” <DSร”ODQEXGย]HQOHPHOHUGH\ร”Oร” FLURUDNDPODUร”HVDVDOร”QPร”รทWร”%XQDJ|UH WDรทร”WWDQร”PDVLVWHPLLOHELUGHSRDNDU\DNร”W

626<$/*h9(1/รฝ.

DOร”SFLURVXPLO\RQXDรทDQPยNHOOHIOHU LOH]LQFLUPDUNHWOHUGHQDGHWHNPHN DODQPยNHOOHIOHUHIDWXUDYHHGHIWHU NDSVDPร”QDJLUL\RUGX .DSVDPEHOLUOHQLUNHQ\ร”Oร”FLUR UDNDPODUร”HVDVDOร”QPร”รทWร”\ร”Oร”QGD EHOLUOHQHQFLURODUร”QDOWร”QGDNDODQODU\DGD 2FDNWDULKLQGHQVRQUDNXUXODQ LรทOHWPHOHUNHQGLOHULQL]RUXQOXOXNWDQ NXUWXOGXN]DQQHWPLรทOHUGL$PD\DQร”OGร”ODU

=RUXQOXOXNJHQLรฉOL\RU (YHW*HOLUรตGDUHVL%DรทNDQOร”รดร”ยถQร”Q LQWHUQHWVLWHVLQGH\D\ร”PODQDQ9HUJL 8VXO.DQXQX*HQHO7HEOLรดLHGHIWHU YHHIDWXUDX\JXODPD]RUXQOXOXรดXQX JHQLรทOHWL\RU%XQDJ|UHNDSVDPD JLUPHVL|QJ|UยOHQ WDNYLP\ร”Oร”EUยWVDWร”รทKDVร”ODWร”

PยNHOOHIOHU 2FDNWDULKLQH NDGDUHOHNWURQLNIDWXUD YHHOHNWURQLNGHIWHU X\JXODPDVร”QDJHoPHN ]RUXQGDODU $\Uร”FD 7DVODNDรทDPDVร”QGD EXOXQDQWHEOLรดLQ\D\ร”PWDULKLQGHQ VRQUDVD\ร”Oร”3HWURO3L\DVDVร” .DQXQXยถQDJ|UHPDGHQL\DรดOLVDQVร” DODQODULOHVD\ร”Oร”g79.DQXQXยถQD HNOL,,,VD\ร”Oร”OLVWHGHNLPDOODUร”LPDOLWKDO YHLQรทDHWPH\HEDรทOD\DQPยNHOOHIOHU OLVDQVDOGร”NODUร”YH\DPยNHOOHIL\HWWHVLV HWWLUGLNOHULWDULKWHQLWLEDUHQKD]ร”UOร”NVยUHVL ยo D\GDQD]ROPDPDNย]HUHL]OH\HQ WDNYLP\ร”Oร”Qร”QEDรทร”QGDQLWLEDUHQ

0HPXUDรตNUDPL\H3L\DQJRVX9XUGX

'HYOHWPHPXUODUร”Qร”QHQ bรผyรผk hayalidir, emekli olup KL]PHWOHULQLQNDUรทร”Oร”รดร”QGDDODFDรดร” ikramiye ile bir ev sahibi olmak. VD\ร”Oร”NDQXQYH\D VD\ร”Oร”NDQXQXQJHoLFLยถยQFย PDGGHVLNDSVDPร”QDJLUHQ J|UHYOHUGHJHoHQKHUWDPILLOL KL]PHW\ร”Oร”LOHVร”Qร”UOร”RODUDNEX J|UHYOHUGHQD\Uร”OGร”NODUร”WDULKWHNL HPHNOLOLNNHVHQHรดLQHHVDV D\Oร”NWXWDUร”ย]HULQGHQYHD\Oร”รดร”Q EDรทODQJร”oWDULKLQGHNLNDWVD\ร”ODU GLNNDWHDOร”QDUDN|GHQLU9HULOHFHN HPHNOLLNUDPL\HVLQLQKHVDEร”QGD ILLOLKL]PHW\ร”Oร”QGDQID]OD VยUHOHUGLNNDWHDOร”QPDPDNWD\Gร” gUQHรดLQ\ร”OoDOร”รทร”SHPHNOL RODQELUPHPXUDHQID]OD \ร”Oย]HULQGHQHPHNOLLNUDPL\HVL |GHQPHNWHGLU $UDGDQJHoHQ]DPDQ LoHULVLQGHKHPHQIODV\RQYH KHPGHHPHNOLLNUDPL\HVLQLQWDNYLP\ร”Oร”Qร”L]OH\HQ\ร”OODUGD EUยWVDWร”รทKDVร”ODWร”PLO\RQ7/YHย]HUL RODQPยNHOOHIOHUPLO\RQEUยWVDWร”รท KDVร”ODWร”QDXODรทWร”NODUร”WDULKWHQLWLEDUHQ KD]ร”UOร”NVยUHVLยo D\GDQD]ROPDPDN ย]HUHL]OH\HQWDNYLP\ร”Oร”Qร”QEDรทร”QGDQ LWLEDUHQHOHNWURQLNIDWXUDYHHOHNWURQLN GHIWHUX\JXODPDVร”QDJHoPHN]RUXQGD NDODFDNODU

CLURODUDUDรฆPHQ /DIร”QNร”VDVร” \ร”Oร”Qร”QEDรทร”QGDQLWLEDUHQ \ร”Oร”FLURVX PLO\RQ7/ยถ\LDรทDQWยP PยNHOOHIOHUHIDWXUD YHHGHIWHUX\JXODPDVร” NDSVDPร”QDJLUHFHNOHU \ร”Oร”FLURODUร”PLO\RQ7/ยถQLQ DOWร”QGDNDOVDELOHGDKDVRQUDFLURODUร”EX UDNDPร”DรทDQPยNHOOHIOHUD\Oร”NKD]ร”UOร”N VยUHVLQLQDUGร”QGDQ]RUXQOXOXNNDSVDPร”QD JLUHFHNOHU 8\JXODPDGD\DรทDQDQVร”Nร”QWร”ODUร” JLGHUPHGHQNDSVDPร”Qร”JHQLรทOHWL\RUX] 6RUXQODUร”Qo|]ยPยQยKHS|WHOL\RUX] .HUYDQร”\ROGDGL]PHDOร”รทNDQOร”รดร”Pร”]ร” VยUGยUย\RUX]+HSLPL]HNROD\JHOVLQยซ

SORU- CEVAP

6WDMHUOLNVLJRUWDP HPHNOLOLรฆLPLHWNLOHUPL"

YHUGLรดLJHUHNoHOLNDUDU5HVPL *D]HWHยถGH\D\ร”PODQGร”NWDQ VRQUDHPHNOLLNUDPL\HOHULQLQ KHVDSODQPDVร”QD LOLรทNLQ\ร”OOร”NVร”Qร”U NDOGร”Uร”OPร”รทRODFDN YHEXWDULKWHQVRQUD HPHNOLRODFDNRODQODU \ร”Oย]HULKL]PHWOHUL NDUรทร”Oร”รดร”QGDHPHNOL LNUDPL\HVLQHKDN ND]DQDELOHFHN $QD\DVDQร”QยถยQFย PDGGHVLQGHยณ$QD\DVD 0DKNHPHVLยถQLQNDUDUODUร” NHVLQGLUรตSWDONDUDUODUร”JHUHNoHVL \ร‡Oย]HULQHKDN \D]ร”OPDGDQDoร”NODQDPD] รตSWDONDUDUODUร”JHUL\H\ยUยPH]ยด $UWร”N\ร”OGDQGDKDID]OD KยNPยQH\HUYHULOPLรทWLU%XQD KL]PHWLRODQPHPXUODUDWยP J|UHGHJHoPLรทWHHPHNOL VยUHOHULoLQLNUDPL\HYHULOHFHN $QFDN|QFHOLNOHJHUHNoHOLNDUDUร”Q ROPXรทLNUDPL\HVLQLDOPร”รท HPHNOLGHYOHWPHPXUODUร” 5HVPL*D]HWHยถGH\D\ร”PODQPDVร” $QD\DVD0DKNHPHVLยถQLQLSWDO JHUHNL\RU NDUDUODUร”QGDQ\DUDUODQDPD\DFDN $QD\DVD0DKNHPHVLยถQLQ

KHVDEร”QGDHQID]OD\ร”Oร”Q GLNNDWHDOร”QPDVร”QHGHQL\OH LNUDPL\HWXWDUร”QGDFLGGLND\ร”SODU \DรทDQGร” $QFDN$QD\DVD 0DKNHPHVLยถQLQ YHUGLรดLNDUDUOD PHPXUODUD\ร”OEDรทร” SL\DQJRVXYXUGX %XQDJ|UHยณ9HULOHFHN HPHNOLLNUDPL\HVLQLQ KHVDEร”QGDILLOLKL]PHW \ร”Oร”QGDQID]ODVยUHOHULQGLNNDWH DOร”QPD\DFDรดร”ยดKยNPย$QD\DVD 0DKNHPHVLยถQGHQG|QGย

Ticaret lisesinde staj yaparken, RNXOWDUDIร”QGDQVLJRUWDP\DSร”OGร”$QFDNRNXOELWWLNWHQ \ร”OVRQUD66.ยถOLROGXP66.EDรทODQJร”Fร”PGDKDJHoROGXรดX LoLQ\ร”OJHoHPHNOLRODFDรดร”P%XQDLOLรทNLQRODUDNEDVร”QGD VWDMVยUHVLLoLQERUoODQPDJHWLULOHFHรดLV|\OHQGL%XGRรดUX PXGXU"1H\DSDELOLUL]"6HYJL(URรดOX 6WDMVLJRUWDVร”QGD\DWร”Uร”ODQSULPOHULQHPHNOLOLรดHELUHWNLVL EXOXQPDPDNWDGร”U6LJRUWDEDรทODQJร”Fร”VD\ร”OPDGร”รดร”JLELJยQ VD\ร”Vร”RODUDNGDNDWNร”Vร”EXOXQPDPDNWDGร”U$QFDNEDVร”QGD GD\HUDOGร”รดร”ย]HUHVWDMVLJRUWDVร”Qร”QVLJRUWDEDรทODQJร”Fร”QD HVDVDOร”QPDVร”\DGDEXVยUHOHULQERUoODQPDVร”Qร”QVDรดODQPDVร” \|QยQGHKDEHUOHUROPDNODELUOLNWHEXJยQHNDGDU7%00ยถ\H LQWLNDOHWPLรทELUWDVDUร”EXOXQPDPDNWDGร”U8PDUร”]ELUoRN VWDM\HULQEHNOHGLรดLEXWDVDUร”ELUDQ|QFH\DVDODรทDUDN PDรดGXUL\HWOHUJLGHULOPLรทROXU 6RUXODUร”Qร”]LoLQPDOLFR]XP#LVPPPRRUJWUDGUHVLQH PDLODWDELOLUVLQL]7ยPVRUXODUHSRVWD LOHWHNWHNFHYDSODQDFDNWร”U

Yazฤฑnฤฑn tamamฤฑnฤฑ okumak iรงin tฤฑklayฤฑn! www.yahyaarikan.com

 

 

10

 

  

 
İSMMMO

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

BİZDEN HABERLER

Bilişimde  

İSMMMO İNDİRİMİ

İ

SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, bilişim sektöründe yaptığı protokoller sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor.  İSMMMO WEB sitesi üzerinden de ulaşılabilinen anlaşma listesi şu şekilde:  • SNC Bilgisayar • Tesan Network • VIPRE Antivirus+Antispyware 

Detaylı Bilgi İçin: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.asp?list=Bili%C5%9Fim

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BUNLARI

Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online so-

rularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye &

Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 24 Aralık - 31 Aralık tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

ARZU KALKAN

BUKET BETÜL DEMİR

CAN ACAR

CEMAL ŞENOĞLU

FİKRİYE ORAK

GİZEM YIRTIMCI FAYDACI

HÜSEYİN GÖZCÜ

İBRAHİM İSMAİL BUĞA

MELİS  SAPANKAYA

MURAT TURĞAY

ONUR BAŞARAN

PINAR TAŞKIN

RAMAZAN ÇEVİK

RUKİYE YELİZ KÖSE

SİNAN KAYA

TAHİR ERSOY

YAKUP ŞİMŞEK

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

YİTİRDİKLERİMİZ...

Değerli üyelerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabır, meslek camiamıza başsağlığı diliyoruz.

EROL YÜCEL Vefat Tarihi: 24 Ekim 2014

İSMAİL KAPTAN Vefat Tarihi: 1 Kasım 2014

ALİ HAYDAR YÜKSEL Vefat Tarihi: 5 Kasım 2014

KENAN YAKICI Vefat Tarihi: 9 Kasım 2014

ÜMİT YURDER Vefat Tarihi: 29 Kasım 2014

ALİ ÇAKIR Vefat Tarihi: 4 Aralık 2014

MUZAFFER  TÜRKOĞLU Vefat Tarihi: 8 Aralık 2014

NURAL DÜZ Vefat Tarihi: 14 Aralık 2014

AHMET YILDIRIM YILDIRMAZ Vefat Tarihi: 19 Aralık 2014

ELİA DETOLEDO Vefat Tarihi: 19 Aralık 2014

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında.

Ý45"/#6-4&3#&45.6)"4&#&$Ý."-Ý.fÙ"7Ý3-&30%"4* ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS www.istanbulsmmmodasi.org.tr

EYLÜL-EKİM 2014

YAS AM

52

SAYI

ISSN 1303 - 5444

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

YIL: 24 YEAR: 24

EYLÜL - EKİM 2014 SEPTEMBER - OCTOBER 2014

125

CANLIYIZ HAKLIYIZ!

 DOSYA: MÜLTECİLERİN ZORLU YAŞAM SAVAŞI TELEVİZYONCU HAKAN AYGÜN İLE SÖYLEŞİ ŞARKICI EGE İLE MÜZİK VE GİRİŞİMCİLİK KARİYER: EĞRİ OTUR DOĞRU KONUŞ ORTAÇAĞDAN KALMA ŞEHİR: VİLNİUS OKUL BAŞARISI “GÖZE” GELEBİLİR BÜYÜLÜ ŞEHİR: NEVŞEHİR

İSMMMO MALİ ÇöZÜM VE İSMMMO YAŞAM DERGİLERİMİZE WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. 15


MESLEKTE YENİ EĞİTİM VE UZMANLIK PROGRAMLARI FİŞLETME BÜTÇELERİ, KONTROL VE REVİZYON EĞİTİMİ FUYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ FİŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI EĞİTİMİ FŞİRKET DEĞERLEME EĞİTİMİ FŞİRKETLERDE TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞTİRME EĞİTİMİ FVERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI EĞİTİMİ FKOBİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİMİ FVERGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI FMALİ İÇ DENETİM UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI FBİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ FİFLASIN ERTELENMESİ EĞİTİMİ FSAHTE BELGE İNCELEME EĞİTİMİ FBAŞLANGIÇ ACL EĞİTİMİ FİÇ KONTROL EĞİTİMİ FUYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ FSÖZLEŞME HUKUK EĞİTİMİ

FARK YARATIR

Eğitimleriyle


ORTAK AKIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2015 95  

2015 95