__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

SAYI: 145

21 ARALIK 2015

‘VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİKTE BEYAZ SAYFA!’ EĞİTİMDE ÖNCELİĞİN ADI: İSMMMO 1


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER l Amaç, Uygulanabilir Doğru Bir ‘Yol’ l ‘Vergi ve Sosyal Güvenlikte Beyaz Sayfa!’ l Meslekta Ortaklaşma Kültürü: 2. Farkındalık Günleri! l Eğitimde Önceliğin adı: İSMMMO l Meslektaşlara İç Denetim Semineri l ‘Usul İncelemeleri’ Eğitimleri Devam Ediyor l SMMM Odaları Platformu: Sesimize Ses Verin! l Bir Günlük Zorunlu Eğitim l YMM Sınavı Hazırlıkta 3. Dönem l 2016 Yeterlilik Sınavına Hazırlık Başlıyor l Staj Başlatmada 3. Dönem l E-Rehber Odanızdan l E-Tebligat Rehberiniz İSMMMO’dan l İSMMMO Cep Artık Apple Store’da l Aidat Ödemelerinde Avantaj! l Aramıza Hoşgeldiniz... l Bunları Biliyor Musunuz? l Dergilerimiz Yayında l İSMMMO Akademi Eğitimleriyle Fark Yaratır

3 4-6 7 8-9 10 11-12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

AMAÇ, UYGULANABİLİR

DOĞRU BİR ‘YOL’ Çok değerli meslektaşlarım; İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak vergi’de, sosyal güvenlik uygulamalarında, ekonomik dengeler bazında hizmet uyumluluğunda, çalışanların hakları konusunda uzunca bir süredir yapmış olduğumuz analizler ve çalışmalar sonucunda bir rapor yayınladık. Katma Değer Vergisi, Mülkiye Üzerinden Alınan Vergiler, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, 3568 Sayılı Meslek Yasası, Sosyal Güvenlik Uygulamaları, İş Kanunu Uygulamaları, İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Uygulamaları’ndan oluşan sekiz ana başlığıyla Türkiye’de hizmet ve faaliyet yürüten her alanda kişi ve kurumu ilgilendiren ‘Vergi ve Sosyal Güvenlikte Beyaz Sayfa’ başlıklı bu raporumuz; Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacak çözüm önerilerini ve vergi sisteminde yapıcı bir işleyişin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Derdimiz; çözümsüzlüğe, işleyişteki aksaklıkları daha da çıkılmaz bir hale sokmak değil, aksine mali mekanizmaya yardımcı olacak çözüm önerilerinin geliştirildiği bir zemin, ortam yaratmaktır. Her platformda dile getirdiğimiz gibi, ilerlediğimiz yolda adım atılacak ise kapılarımız her zaman açık olacaktır. Türkiye ekonomisinde yeşerecek, parıldayacak her türlü üretimin yanında yer alacağımızı deklare ediyoruz. Olumlu görüşlerimizin, 64. Hükümetin açıkladığı eylem planına yardımcı olacağına inancımızla, yarınlarımıza taşıyacağımız umudumuzun, doğru bilginin, doğru hizmetin bugünden itibaren hayata geçirilmesi dileğiyle hepinize iyi haftalar dileğiyle.

Dr. Yahya ARIKAN

BAŞKAN

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BASIN AÇIKLA-

BİZDEN HABERLER

‘Vergi ve Sosyal Güvenlikte

BEYAZ SAYFA!’

İ

stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın hazırladığı ‘Vergi ve Sosyal Güvenlikte Beyaz Sayfa’ başlıklı raporu; vergi gelirlerinin eşit, adil arttırılması, ekonomik dengelerin pozitif uyumluluğu, kayıt dışı ile mücadele, işçi haklarının gözetilmesi ile ilgili ekonomik kalkınmaya yarar ve fayda sağlayacak birçok konu hakkında olumlu görüşler bildirmekte. İSMMMO, 64. hükümetin açıkladığı eylem planına ilişkin olarak, kamu alacaklarının tahsil edilmesinden, vergi ve sosyal güvenlik alanında yapılması gerekenlere kadar birçok konu hakkındaki görüşlerini sekiz ana başlık halinde kamuoyuna sundu. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Mülkiye Üzerinden Alınan Vergiler, 3568 Sayılı Meslek Yasası, Sosyal Güvenlik Uygulamaları, İş Kanunu Uygulamaları, İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Uygulamaları’ndan oluşan sekiz

ana başlığıyla Türkiye’de hizmet ve faaliyet yürüten her alanda kişi ve kurumu ilgilendiren ‘Vergi ve Sosyal Güvenlikte Beyaz Sayfa’ başlıklı rapor, ekonominin büyümesine katkı sağlayacak çözüm önerilerini ve vergi sisteminde yapıcı bir işleyişin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Rapor ile ilgili konuşan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Dr. Yahya Arıkan ‘’Sorunların çözümünde ilk tercihimiz her zaman diyalog olmuştur. Ekonomik alanda yeşerecek her

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BASIN AÇIKLAMASI

BİZDEN HABERLER

türlü çalışma ve hizmet ile ilgili olarak işbirliği için de kapılarımız sonuna kadar açıktır. Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan beyaz bir sayfa için atılacak bir adıma karşı bu meslek camiası on adım atar!’’ diye konuştu. İSMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan, yapmış oldukları daha önceki talep ve önerilerin yeniden gündeme alınması ile yeni ekonomik programa katkı vereceklerini ifade etti. 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 13 Haziran 1989’da kabul edildiğini anımsatan İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, gerekli önlemlerin alınması halinde mesleğin olduğu kadar Türkiye’nin de “şeffaf, denetlenebilir ve kayıtlı” bir ekonomi içinde ilerleyebileceğini söyledi. ‘KAPIMIZ SONUNA KADAR AÇIK!’ 26 yıldır meslektaşlarının, hazine ve mükellef arasında köprü oluşturduğunu, kamu maliyesinin

camiasının vergi ve sosyal güvenlik konularında en önemli sorunları ve genel olarak yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: • Kayıt dışı ile mücadele kapsamında, verginin tabana yayılması için daha sade bir vergi sisteminin oluşturulması, güçlenmesine katkı sağladığını, mükelleflerin gönüllü uyumunun işletmelerin gelişmesinde yol gösterici artırılması, bir misyonla, uluslararası alanda • Geçmiş yıllardan birikmiş rekabet etmelerine ivme katan bir anlayışta çalıştıklarını belirten Arıkan, olan vergi borçları, sosyal güvenlik prim borçları ve idari para cezaları ile ‘’Sorunların çözümünde ilk tercihimiz her zaman diyalog olmuştur. Ekonomik vatandaşların devlete olan tüm borçları yeniden yapılandırılarak, borçların alanda yeşerecek her türlü çalışma gerçekten ödenebileceği bir yasal ve hizmet ile ilgili olarak işbirliği için düzenlemenin yapılması, de kapılarımız sonuna kadar açıktır. • Vergide matrah artırımı Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan beyaz bir sayfa için atılacak bir adıma affı getirerek geçmiş yılların karşı bu meslek camiası on adım atar!’’ düzeltilmesinin sağlanması, • Vergi Usul Kanunu’nda diye konuştu. zamanaşımının son yılı içinde takdir Meslektaşlarının mali idare ile komisyonuna sevk düzenlemesinin mükellef arasında köprü görevinde kaldırılması, bulunduğunu anımsatan İSMMMO • Zamanında beyan edilmeyen Başkanı Dr. Yahya Arıkan, muhasebe

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BASIN AÇIKLAMASI

BİZDEN HABERLER

ya da ödenmeyen vergi için gecikme zammı, gecikme faizi alınırken, mükelleften fazla alınan vergilerin iadesinde gecikme faizinden daha düşük olan tecil faizi uygulamasına son verilmesi, fazla ödenen vergi için şartsız olarak ödeme tarihinden itibaren gecikme zammının uygulanması, • 6183 sayılı Kanun kapsamında uygulanan tecil müessesesinin yeniden gözden geçirilmesi, zor durumda olan mükelleflerin tüm borçlarına tecil hakkı getirilmesiyle, vergi affına olan ihtiyacın ortadan kaldırılması,

• Mükellefin bulunmadığından bahisle sahte belge düzenleme fillini işlediği kabul edilerek tüm alıcıların sahte belge kullanma fiilini işlediğine dair tek tip incelemelerin önüne geçilmesi; iyi niyetli, gerçekten mal alan mükellefleri sahteci olarak yaftalamasının önlenmesi, • 1981 yılından beri uygulanmakta olan “vergi levhası asma” yükümlülüğü 6111 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile “Levha Bulundurma’’ yükümlülüğü haline getirilmiştir. Ticari hayatta hiçbir fonksiyonu olmayan bu uygulamadan

tamamen vazgeçilmesi, • İşverenler tarafından personele ayni veya nakdi sağlanan yol yardımı, yemek yardımı, konut yardımı, giyim yardımı, eğitim bursu, aile yardımı, çocuk yardımı, gıda paketi (Ramazan Yardımı/ Kumanyası) gibi sosyal yardımlardan da gelir vergisi ve/ veya SGK priminin alınmaması, • Vergisini düzenli ödeyen ve vergi borcu olmayan işverenlere beş puanlık SGK prim teşvikine benzer şekilde, vergi indiriminin getirilmesi önerilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin: http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/UYE/Duyuru/beyaz_ sayfa_16122015.pdf_219.pdf

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Meslekta Ortaklaşma Kültürü:

2. FARKINDALIK GÜNLERİ!

İ

SMMMO, meslek mensuplarının şirketleşme ve ortak çalışma kültürüne ilişkin fikir paylaşımı sağladığı ve bu yıl ikincisini düzenlediği ‘2. Farkındalık Günleri’ etkinliğini düzenledi. Mali Müşavirlik mesleğinin geleceği için her seferinde yeni atılım ve projeleriyle üyelerini bilgilendiren İSMMMO, meslek mensuplarına yönelik ‘2. Farkındalık Günleri’ eğitimi gerçekleştirdi. “Meslek Mensuplarında Şirketleşme Kültürü Hizmet Kalitesi, Şirketleşme, Modeller ve Stratejiler” başlığıyla İSMMMO Hizmet ve Kültür Binasında yapılan etkinlikte İSMMMO Başkanı Yardımcısı Cemile Kuzu ve Girişim, Kariyer Pazarlama Planlama Komitesi Başkanı Bayram Erat birer açış konuşması gerçekleştirdi. Üç oturum halinde düzenlenen etkinlikte; İSMMMO Sekreteri Erol Demirel, Prof. Dr. Cemal Yükselen ve SMMM Tuba Balıklı birer sunum ve konuşma yaptı.

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Eğitimde önceliğin adı:

İSMMMO İ

stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) ve TESMER İstanbul Şubesi Beşiktaş Oda Temsilciliğinin ortaklaşa gerçekleştirdiği “Tekdüzen Hesap Planı Çerçevesinde İşletmelerde Vergi (Usul) İncelemeleri ve Muhasebe Uygulamaları” semineri çok sayıda meslek mensubunu bir araya getirdi. Seminerde açılış konuşması yapan İSMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan, İSMMMO’nun eğitimde bir marka olarak yoluna devam ettiğini, seminerlere gerçekleştirilen katılımlarla bilgilerin yeniden tazelendiğini ifade etti. Arıkan, eğitimlerle ilgili yoğun bir talebin olduğunu ve ilçelerde bu konularla ilgili eğitimlerin süreceğini belirtti. Eğitimlerin devamlılığı konusunda konuşan Arıkan, “Bıkmadan usanmadan

eğitim yapmaya devam edeceğiz. Bu camiaya eğitimi sevdireceğimizi yıllar önce söylemiştik. Bu zamana kadar 600 bin kişi aşan eğitim sürecimizde Türkiye’de bizim kadar eğitim veren ikinci bir meslek odası yoktur. Dünyanın her hangi bir ülkesinde de mesleki anlamda bizim kadar eğitim veren başka bir kurum bulamazsınız. Bu konuda İSMMMO birikimlerini paylaşmaya devam edecek” dedi.

Müşteriye fayda ve değer yaratılması gerektiğinden bahseden Arıkan, “Artık tek başınıza bu işi sürdürme şansınız yok. Bir yandan danışmanlık yapan, bir yandan finansal tablo hazırlayan, bir yandan da bu finansal tabloları denetleyen kurumlar ortaya çıkarmak zorundayız. Anlattıklarımız hayata geçmeye başladı. Geleceği gören arkadaşlarımız var. “Savaş Değil, Barış!”

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

E-Uygulamalar eğitimlerine 6 binden fazla arkadaşımız katılım sağladı. Aynı şekilde usul eğitimlerinde de başladığından beri katılım oranı iyi gidiyor. Bir diğer konu uzmanlıkla ile de bağlantılı mali tablo analizleri ve bilanço okuma teknikleri üzerine eğitimler planlıyoruz. Müşterinin itibarını kazanmak adına önemli eğitimler olacak. Artık mesleğin kalitesini belirleyecek bir karar daha yürürlüğe girecek. Hizmet, Kalite Meslek Kararı. 1 Ocak 2016 ‘da yürürlüğe girecek. Sizin ürettiğiniz hizmetin

doğru yapıldığına dair meslek örgütü tarafından kontroller sağlanacak. Mesleğin dışında, 2016 yılına girerken ülkemde barışın olmasını temenni ediyorum. Savaşın, çatışmaların yaşandığı topraklarda yaşayanların ve hayatlarını idame ettirmeye çalışan meslektaşlarımın taleplerinin dikkate alınması gerektiğine inanıyorum. Savaşın değil, barışın muhasebesini yapmak istiyoruz.” Açış konuşmasının ardından eğitmen Halim Bursalı, bir sunum gerçekleştirdi.

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Meslektaşlara

İÇ DENETİM SEMİNERİ İ SMMMO, bağımlı çalışan meslek mensupları için 25 Aralık 2015 Cuma günü Başkan Dr. Yahya Arıkan’ında katılımıyla “Mesleki Geleceğimizi Şekillendirirken İç Denetim” başlıklı bir seminer düzenliyor. TESMER Zeytinburnu Eğitim Biriminde yapılacak olan ve İç Denetim ile ilgili konuların konuşulacağı seminerde, İSMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan bir açış konuşması yapacak. Ayrıca, İSMMMO İç Denetim Komite Başkanı Cumhur Karatepe, İSMMMO İç Denetim Komite Sekreteri Özlem Özdemir Sönmez, TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Kamil Uzun birer konuşma ve sunum gerçekleştirecek.

MESLEKİ GELECEĞİMİZİ ŞEKİLLENDİRİRKEN

İÇ DENETİM PROGRAM: 16.00-16.20 Açılış Konuşmaları l Dr.Yahya ARIKAN, İSMMMO Oda Başkanı Oturum Konuşmacıları 16.20-16.40 l Cumhur KARATEPE, İSMMMO İç Denetim Komite Başkanı -‘Uygulamacısından iç denetim modelleri’ 16.40-17.00 l Özlem Özdemir SÖNMEZ, İSMMMO İç Denetim Komite Sekreteri - ‘İç Denetime Genel Bir Bakış E-Kitap-76 Fragmanı’ 17.00-18.00 l Ali Kamil UZUN, TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı -‘Bilinmeyen yönleri ile İÇ DENETİM’ 18.00-18.30 Soru-Cevap ve Kitapçık dağıtımı. (*)

25 Aralık 2015

Cuma Saat 16:00 - 18.30 TESMER Zeytinburnu Eğitim Birimi Demirciler Sitesi 10.Yol Aydaş İş Merkezi B Blk.Kat.1 No.5-6 Zeytinburnu/İSTANBUL *Katılımcılara KOBİ’lerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler Kitapçığı dağıtılacaktır.

Detaylı Bilgi İçin: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/ilcelerseminer.asp?id=5

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

‘Usul İncelemeleri’ Eğitimleri

DEVAM EDİYOR

İ

SMMMO ve TESMER İstanbul Şubesi, meslektaşlara vergi incelemeleriyle ilgili bilgi aktarımında bulunmak amacıyla düzenlediği “Vergi (Usul) İncelemeleri ve Muhasebe Uygulamaları” seminerleri, İstanbul’un birçok ilçesinde yapılmaya devam ediyor. Seminerde alanında uzman eğitmenler; ‘Vergi Öncesi ve Sonrası Mükellef Haklarına ilişkin ve Hesap İncelemeleri’ne yönelik konu ve uygulamalar hakkında bilgi verecek.

25 Aralık 2015 Sancaktepe Oda Temsilciliği Açılış Konuşmaları: Cemile Kuzu İSMMMO Başkan Yardımcısı Eğitmen: Mustafa Gün 26 Aralık 2015 Büyükçekmece-Çatalca Oda Temsilciliği Açılış Konuşmaları: Orhan Sarıgene İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Eğitmen: Nevzat Pamukçu

6 Ocak 2015 Beyoğlu Oda Temsilciliği Açılış Konuşmaları: Erol Demirel İSMMMO Sekreteri 9 Ocak 2015 Avcılar Oda Temsilciliği Açılış Konuşmaları: Orhan Sarıgene İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Eğitmen: Halim Bursalı

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

BAĞIMLI ÇALIŞANLAR İÇİN 26 Aralık 2015 İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası Açılış Konuşmaları: Yahya Arıkan İSMMMO Başkanı Eğitmen: Halim Bursalı

Seminerlerle İlgili Detaylı Bilgi İçin: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=14803

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER KAMPANYA

SMMM SMMMOdaları OdalarıPlatformu: Platformu:

‘Bir SeS SES De Sen Ver!’ SESİMİZE VERİN! i SMMMO’nun da içinde olduğu SMMM Odaları Platformu’nu başlattığı ‘Bir Ses De Sen Ver’ imza kampanyası yoğun ilgiyle, hızla büyüyor.

Meslek mensubunun mağdur edilmemesine yönelik taleplerin yerine getirilmesi amacıyla başlatılan kampanyaya ilgi gittikçe artıyor. Web sitesi üzerinden duyurulan kampanyaya başta İstanbul olmak üzere, Türkiye’nin birçok ilinden gelen talep ve çağrılar çığ gibi büyümeye devam ediyor.İSMMMO web sitesi üzerinde duyurulan kampanyanın imza ve çağrı metninde, Maliye Bakanlığına seslenilerek, mesleki sorunların hiç birine çözüm üretilemediğinden bahsedildi. Türkiye çapında katılımın gittikçe büyüdüğü ve 75 SMMM odası başkanının imzası bulunan

kampanya metinde şu ifadelere yer verildi: “Sayın Maliye Bakanımız, Biz Türkiye’de 90.000 kişilik Mali Müşavir ve 400.000 kişilik çalışma arkadaşlarımızla, 500.000 kişilik camiayız. Aşağıdaki isteklerimizi TÜRMOB aracılığıyla, Yüksek Makamınıza sunulmak üzere Müsteşarlığınıza ve Gelir İdaresi Baş-

kanlığı’na birçok kez rapor olarak sunduk: • Tahsil edemediğimiz gelirin KDV’sinin ödenmemesini istedik. • Tahsilatlarımızın banka aracılığı ile zorunlu ödenmesinin sağlanmasını istedik. • Zamana endeksli ücret tarifesine geçilmesini istedik. • Meslek mensuplarımızın dü-

13

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER KAMPANYA

zenlediği sözleşmelerden damga vergisinin alınmamasını istedik. • Meslekle ilgili yaptığımız her türlü harcamanın gider kabul edilmesini istedik. • Meslek Mensuplarımızın vefatı ve ağır hastalık halinin mücbir sebeb sayılmasını istedik. • Beyin amortismanının getirilmesini istedik. • Bilgi amaçlı bildirimlerden özel usulsüzlük cezasının alınmamasını istedik. • Son dönem geçici vergi beyanının kaldırılmasını istedik.

ODALAR

ODA BAŞKANLARI

Beyan sürelerinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini istedik: • Geçici verginin ayın 20’sine kadar, • Muhtasar Beyannamesinin ayın 29’una kadar, • KDV beyannamesinin ay sonuna kadar, • Ba ve Bs bildirimlerinin takip eden ayın 10’una kadar, • Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinin üçüncü ayın sonuna kadar, • Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamesinin dördüncü ayın sonuna kadar, Şeklinde yeniden düzenlenmesini talep ettik.

14

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER KAMPANYA

Sayın Maliye Bakanımız, Bu istekler, Kayıt dışı ekonomiyi çözmek ve vergi adaletini sağlamak üzere birlikte mücadele vereceğiniz meslek mensuplarımızın istekleriydi! Hiçbirine çözüm getirmediniz! Artık saat 23.58‘de veya saat 16.00’da beyan sürelerinin uzatıldığını duymak istemiyoruz! Sayın Maliye Bakanımız, Vergi beyanlarının sayısı, yoğunluğu ve uygulamayla tutarsız olan beyan süreleri nedeniyle meslek mensupları ve mesai arkadaşları adeta bürolarına hapsolmuş durumdadırlar. Anılan sebeplerle 2015 yılı birinci dönem geçici vergi beyanının makul bir sürede uzatma talebimiz sonrası, beyan süresinin uzatıldığı duyurusu son gün saat 16.00’da yapılmıştır 23.58 23.48 veya 16.00 saatlerinde beyan sürelerini uzatmak mesleğimize, meslektaşlarımızın emeğine ve mesleki itibarlarına verilen değerin ölçüsü müdür? Bilmek istiyoruz! Artık kronik hale gelen bu sorunun ortadan kaldırılması için beyan sürelerinin, taleplerimiz dikkate alınarak yeniden düzenlenmesini istiyoruz! TÜRMOB’la bir araya gelerek taleplerimizin bir an evvel yerine getirilmesini istiyoruz! Artık sabrımız kalmadı! Sesimize kulak verin!”

ODALAR

ODA BAŞKANLARI

15

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER KAMPANYA

Detaylı Bilgi:

http://smmmodalariplatformu.org/

http://smmmodalariplatformu.org/S ESIMIZE_KULAK_VERIN.pdf

İstanbul Katılım http://www.ismmmo.org.tr/ka mpanya_istanbul.asp Türkiye Katılım http://smmmodalariplatformu.o rg/kampanyatakip.asp

16

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER KAMPANYA

İSTANBUL KATILIM

TÜRKİYE GENELİ KATILIM

İLÇE ADI ADALAR ARNAVUTKÖY ATAŞEHİR AVCILAR BAĞCILAR BAHÇELİEVLER BAKIRKÖY BAŞAKŞEHİR BAYRAMPAŞA BEŞİKTAŞ BEYKOZ BEYLİKDÜZÜ BEYOĞLU BÜYÜKÇEKMECE ÇATALCA ÇEKMEKÖY ESENLER ESENYURT EYÜP FATİH GAZİOSMANPAŞA GÜNGÖREN KADIKÖY KAĞITHANE KARTAL KÜÇÜKÇEKMECE MALTEPE PENDİK SANCAKTEPE SARIYER SİLİVRİ SULTANBEYLİ SULTANGAZİ ŞİLE ŞİŞLİ TUZLA ÜMRANİYE ÜSKÜDAR ZEYTİNBURNU Oda Üyesi Veya Stajyeri Olmayanlar

ODA İSMİ ADANA ADANA YMM ADIYAMAN AFYONKARAHISAR AKSARAY AMASYA ANKARA ANKARA YMM ANTALYA ANTALYA YMM ALANYA MANAVGAT ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN-SİİRT BİLECİK BİTLİS BODRUM BOLU BURDUR BURSA BURSA YMM ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORLU ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ-BİNGÖL ERZİNCAN-TUNCELİ ERZURUM ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR YMM FETHİYE GAZİANTEP-KİLİS GAZİANTEP YMM GİRESUN GÜMÜŞHANE-BAYBURT HATAY

KATILIM SAYISI 3 40 361 387 299 425 330 195 230 223 122 199 273 120 25 83 156 309 135 668 245 211 631 248 347 373 318 313 130 156 77 124 89 9 717 147 441 355 244 2036

KATILIM SAYISI 103 5 42 120 40 45 507 3 564 5 56 31 12 288 151 14 56 20 19 105 95 60 680 1 134 3 129 127 453 150 106 117 59 16 51 177 102 186 3 42 8 662

ODA İSMİ İSKENDERUN ISPARTA İSTANBUL İSTANBUL YMM İZMİR İZMİR YMM KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS-ARDAHAN-IĞDIR KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN-ŞIRNAK MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİNOP SİVAS ŞANLIURFA TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON UŞAK VAN-HAKKARİ-AĞRI YALOVA YOZGAT ZONGULDAK TOPLAM

KATILIM SAYISI 482 76 11836 44 1189 3 41 25 26 9 15 212 59 64 43 459 91 71 50 433 47 328 234 3 51 16 218 36 206 172 224 10 56 54 159 79 137 24 239 95 13 299 23477

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Bir Günlük

ZORUNLU EĞİTİM

S

taja Giriş Sınavında başarılı olan mali müşavir adayları için bir günlük zorunlu eğitim gerçekleştirilecek. Staja Giriş Sınavında başarılı olan adaylar için İSMMMO Hizmet ve Kültür binasında Zorunlu Eğitim Programı düzenlenecek. 24 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen Staja Giriş Sınavında başarılı olan adaylar için 22 Aralık 2015 tarihlerinde “Bir Günlük Zorunlu Eğitim”in sonuncusu gerçekleştirilecek.

Detaylı Bilgi İçin: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/ html.asp?id=14824

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

YMM Sınavı Hazırlıkta

3. DÖNEM

İ

SMMMO ve TESMER İstanbul Şubesinin ortak düzenlediği YMM Mesleki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursları 2015/3. Dönemi 16 Aralık’ta başlıyor. Eğitimler, konularında uzman akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından verilirken, hazırlık kursu için 2 Aralık 2015 tarihine kadar web sayfası üzerinden ön kayıt başvuruları alınmaktadır. Gayrettepe’deki İSMMMO Akademi’de verilecek eğitimlerde, Finansal Yönetim, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Yönetim Muhasebesi, Denetim ve Raporlama gibi 228 saat süresince ders verilecek.

Detaylı Bilgi İçin: http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/EGITIM/Duyuru/ymm_2015_3.pdf

19


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

2016 Yeterlilik Sınavına

HAZIRLIK BAŞLIYOR Y eterlilik Sınavı Hazırlık Kursları 2016/1. Dönem kayıtları başladı.

İSMMMO ve TESMER İstanbul Şubesinin birlikte gerçekleştirdiği Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yeterlilik Sınavı Hazırlık kursu 2016/1. Dönem kayıtları başladı. Konularında ve sınav sistemi hakkında uzman eğitimciler tarafından verilen eğitimler Şişli, Kadıköy, Şirinevler eğitim birimlerinde gerçekleştirilecek. Mesleğe hazırlanma aşamasında da ileri bir eğitim sağlayan kurslar hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki program olarak sunuluyor. Finansal Muhasebe, İş Hukuku, Vergi Mevzuatı, Ticaret Hukuku, Maliye Muhasebesi, İdari Yargı Hukuku, Finansal Tablolar Analizi, Muhasebe Denetimi, Temel Hukuk ve Borçlar Hukuku, Meslek Hukuku dersleri işleniyor.

Detaylı Bilgi İçin: http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/EGITIM/Duyuru/TESMERYETERLILIK2015. pdf_89.pdf

20


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Staj Başlatmada

3. DÖNEM

İ

SMMMO ve TESMER İstanbul Şubesinin ortak düzenlediği Staj Başlatma Sınavı Hazırlık Kursları 2015/3. Dönemi kayıtları başladı. Konularında uzman akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından verilen eğitimler, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki program olarak sunuluyor. Finansal Muhasebe, İş Hukuku, Vergi Mevzuatı, Ticaret Hukuku, Maliyet Muhasebesi, Finansal Tablolar Analizi, Muhasebe Denetimi, Meslek Hukuku dahil bir çok ders işlenirken, eğitimler toplamda 223 saat sürecek.

Detaylı Bilgi İçin: http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/EGITIM/Duyuru/ TESMERSTAJBASLATMA2015.pdf_969.pdf

21


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

E-Rehber,

ODANIZDAN!

İ

SMMMO, gelişen teknoloji ve uygulamalar nedeniyle, meslek mensuplarının gerçekleştireceği işlemlerde zorluk çekmelerini önlemek ve dönem gelişmelerine ayak uydurabilmelerini sağlamak amacıyla ‘E-Uygulamalar Rehberi’ni web üzerinden yayımladı. Meslek mensuplarına teorik ve pratik katkı sağlaması amacıyla hazırlanan bu E-Rehber, hizmet kalitesi ve verimlilik açısından yardımcı olacak. E-dönüşüm, e-fatura, e-arşiv, e-defter ve daha bir çok konu hakkında bilgi veren e-rehber, dünya ve Türkiye muhasebe standartlarına göre hazırlanmıştır.

Detaylı Bilgi İçin: http://archive.ismmmo.org.tr/docs/YAYINLAR/kitaplar/e-uygulamalar.pdf

22


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

E-Tebligat Rehberiniz

İSMMMO’DAN İ SMMMO, kağıt ortamından elektronik ortama alınan tebligatların işleyişine dair, üyelerinin sorun yaşamasını önlemek amacıyla elektronik tebligat rehberi yayınladı. Yapılabilinecek en ufak hata ile birlikte vergi kaybına yol açabilecek olan tebliğlerle ilgili olarak İSMMMO web sitesi üzerinden üyelerini mağdur olmaması için elektronik tebligat rehberi yayınladı. Siteden yalpan açıklamada, “Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname, E-Yoklama uygulamasından sonra Vergi Mükelleflerine yapacağı

tebligatları 01/01/2016 tarihinden itibaren ‘Elektronik’ olarak yapacağını 27/08/2015 günü yayımlanan 456 seri numaralı VUK Genel Tebliği açıklamıştır. Müşterilerinizin ileride cezalı duruma düşmemesi için bağlı oldukları vergi dairelerine müracaatları sağlanarak gerekli işlemlerin bir an önce yapılması gerekir” denildi.

Detaylı Bilgi İçin: http://goo.gl/dA4aBk

23


BİZDEN HABERLER TEKNOLOJİ

ISMMMOHABER118_Layout 6 13.06.2015 16:40 Page 16 İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER TEKNOLOJİ

İSMMMO Cep Artık İSMMMO Artık

CEBİNİZDE APPLE STORE’DA İİ SMMMO, iletişimi SMMMO, iletişimi güçlengüçlendirmek ve mevzuat dirmek ve mevzuat bilgibilgilerinin daha hızlı meslek lerinin daha hızlı meslek mensuplarına ulaşması sağlamak mensuplarına ulaşması sağamacıyla hayata geçirdiği lamak amacıyla geliştirdiği ‘İSMMMO Cep’ uygulaması, artık ‘İSMMMO Cep’ cep uygulaması windows tabanlı artık Apple Store’da. telefonlarında da çalışabilecek.

Yakında İOS işletim sisteminde de İstanbulkullanılabilecek. SMMM Odası, üye ve stajyerlerine yönelik gün- sorulacak sorularda iletişim rahatlıkla ve hızlı İSMMMO Cepbir şekilde uygulama

Uygulamasınıanlık İndirmek cel mevzuat, eğitim, sosyal duyuruların daha hızlı ulaşabilmesi sağlanıyor. Uygulama ile Oda danışmanlarına sorularİçin: https://play.google.com/store/ap ve İstanbul yardımcıSMMM olmasıOdası, amacıyla ‘İSMMM sırasında kullanılabilir üye ve stajyer-Cep’ uygulaması başlattı. iletebilir, hesaplama araçları işlemler mensuplarını ile sosbilgilendirerek başlatılan ve ilgili konuyla alakalı eğitim ps/details?id=app.id_441288648 videoları cep telefonlarından lerine Meslek yönelik güncel mevzuat,mail eğitim, b8642dfaaa9d3c64bfd009b uygulama, Android cihazlar ve için Google Play üzerinseyredilebilinir. yal duyuruların dahauyumlu hızlı ulaşabilmesi den, Appleolması cihazlar için ‘İSMMM de AppleCep’ Store’dan indirilebiliniyor. Ayrıca, online lanılabilecek. KOBİ desteği sağlayan KOBİ Akademisine yardımcı amacıyla uyCep telefonlarına sorun ve sıkıntılara aranmasını gulaması başlattı.yüklendikten sonra; mali rehber, danışman- yönlendirme yaparakUygulama ile herhangiyanıt bir konu haklık, Oda duyuruları, hesaplama araçları, İSMMMO tv konulasağlayan İSMMMO Cep uygulamasıyla oturduğunuz yerden Meslek mensuplarını mail ile bilgilenkında sorulacak sorularda iletişim rarında yardım alınabiliyor. Ayrıca herhangi bir konu hakkında işleriniz rahatlıkla halledebileceksiniz. direrek başlatılan uygulama, Google hatlıkla ve hızlı bir şekilde sağlanıyor. İSMMMO Cep Android indirmek Cepdanışmanlarına iOS Apple indirmek için: ilePlay üzerinden de indirilebiliniyor. Cep teOda anlık soruların yeniiçin: güncelleme dahil oldu. Üyelerin İSMMMO işhttps://appsto.re/tr/hZLy5.i lefonlarınahttps://play.google.com/store/apps/details?id=app. yüklendikten sonra; mali lerini kolaylaştırmak adına maaş hesabı tilebilindiği uygulamada hesaplama araçid_441288648b8642dfaaa9d3c64bfd009b rehber, danışmanlık, Oda duyuruları, ve kıdem ihbar tazminatı hesabı işlem- ları işlemler sırasında kullanılabilir ve il24 hesaplama araçları, İSMMMO tv konula- lerinin de eklendiği uygulama artık win- gili konuyla alakalı eğitim videoları cep


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

Aidat Ödemelerinde

AVANTAJ!

İ

SMMMO, üyelerine aidat ödemelerinde anlaşmalı bankalar aracılığıyla avantajlar sağlıyor.

Aidatlar için World , Bonus , Maksimum kartlara özel +3 ve Denizbank Afilli kartlara peşin ödemede 6 taksit kampanyalarından faydalanarak ödeme yapılabiliniyor.

Detaylı bilgi için: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=14843

25


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ...

İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 11 Aralık-18 Aralık 2015 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

AZİZ URAL

ELİF BITIRLIOĞULLARI

CAN İNANLI

COŞKUN GÜVEN

ERDEM YILMAZ

FÜSUN DÖNERTAŞ

OSMAN BİLGİN

SÜLEYMAN ÖZKAN KAYAGİL

DERYA TAŞKIRAN

MERVE KAYAYURT

EDİP ODABAŞI

ÖZGE TARIYAN

YÜZGÜL DENİZ KAHRAMAN

26


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BUNLARI

Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri 27


İSMMMO

BizDeN HABeRLeR YAYIN

BİZDEN HABERLER

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında.

İ S TA N B U L S E R B E S T M U H A S E B E C İ M A L İ M Ü Ş AV İ R L E R O D A S I ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT S www.istanbulsmmmodasi.org.tr

YAS AM TEMMUZ - AĞUSTOS 2015 MART-NİSAN 2015

SAYI SAyı

ISSN 1303 - 5444

5557

İ Sİ ST TA An NB BUUL L S SE ErRBBEESSTT MM UU HH AA SS EE BB EE cC İİ M M ÜÜ ŞŞ AA VV İİ Rr LL EE Rr OODdAASSI ı İ İKKİ İ A AY yL LI ıK K Y yA AY yI Nı nI ı M AA LL İİ M

MALİ

ÇÖZÜM YIL: 25 YEAR: 25

MAYIS - HAZİRAN 2015 May - June 2015

www.istanbulsmmmodasi.org.tr

129

129 127

DAĞLARINA BAHAR GELSE UnUTMAdıK MEMLEKETİMİN! UnUTTUrMAyAcAĞıZ! ENERJİ KAHİNİ TÜRK: FATİH BİROL  DOSYA: SU KRİZİ KAPIDA BERNA LAÇİN İLE OYUNCULUK ÜZERİNE MEKANI KÜÇÜK LEZZETİ BÜYÜK ldOSyA: İnSAnSı rOBOTLAr lMİMArLAr OdASıÇOCUĞUM İSTAnBUL VAR! BÜyÜKKEnT ŞUBESİ BAŞKAnı yıLMAZTÜrK İLE SÖyLEŞİ lrİSKENALMAyı  ANADOLU’NUN MAHSUNGELİyOr! ŞEHRİ YOZGAT  OTİZMLİ GÜNEYDOĞU ASYA’NINSAMİ KALBİ: KUALA LUMPUR  OFİSTE ŞIK SİZÖĞrEnİn OLUN lMİLLİyET yAZArı dOÇ. dr. SELVA dEMİrALP İLE rÖPOrTAJ lMAcHU PİccU'yA yOLcULUK l ÖncE ÇİZdİ, SOnrA FİLMİnİ ÇEKTİ l ÖZEL OKUL ZAMAnı

iSMMMO MALi ÇözüM ve iSMMMO YAşAM DeRGiLeRiMize WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADReSiNDeN ULAşABiLiRSiNiz. 28


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MESLEKTE YENİ EĞİTİM VE UZMANLIK PROGRAMLARI FİŞLETME BÜTÇELERİ, KONTROL VE REVİZYON EĞİTİMİ FUYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ FİŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI EĞİTİMİ FŞİRKET DEĞERLEME EĞİTİMİ FŞİRKETLERDE TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞTİRME EĞİTİMİ FVERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI EĞİTİMİ FKOBİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİMİ FVERGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI FMALİ İÇ DENETİM UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI FBİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ FİFLASIN ERTELENMESİ EĞİTİMİ FSAHTE BELGE İNCELEME EĞİTİMİ FBAŞLANGIÇ ACL EĞİTİMİ FİÇ KONTROL EĞİTİMİ FUYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ FSÖZLEŞME HUKUK EĞİTİMİ

Eğitimleriyle

FARK YARATIR

29


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

GÜCÜMÜZ 

ORTAK AKIL  İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30

Profile for Istanbul SMMM Odası

2015 145  

2015 145