__MAIN_TEXT__

Page 1

%ú/ú0.858/8 

İstaNbUl seRbest MUHasebecİ Malİ MüŞaVİRleR Odası

3URI'U(UFDQ%$<$=,7/,  3URI'U1XUDQ&g0(57  Prof. Dr. Ganite KURT 3URI'U6HYDO6(/ø02ö/8  3URI'UùDEDQ8=$<  3URI'UhPLW*h&(10(*(1d2ö/8   3URI'U*|NVHO<h&(/  <UG'Ro'UùNU'2.85   6PPPøVPDLOg='(0ø5 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

KATILIM FORMU saYı 114 údú17,./$<,1,=

18 Mayıs 2015

278580%$û.$1/$5, 

3URI'U(UFDQ%$<$=,7/,  3URI'UhPLW*h&(10(*(1d2ö/8   3URI'U*|NVHO<h&(/  

.218û0$&,/$5

3URI'U&HPDOø%øù  Prof. Dr. Ganite KURT Prof. Dr. Serdar ÖZKAN 3URI'UùDEDQ8=$<    3URI'U<DNXS6(/9ø  3URI'U6HYDO6(/ø02ö/8   'Ro'U$\OLQ3252<$562<  'Ro'U7X÷ED8d0$  'Ro'U9RONDQ'(0ø5   <UG'Ro'U<DVHPLQ(57$1  'U*OHU0$1ø6$/,  0HOLV(5&$1$UDúWÕUPD*|UHYOLVL  0HOLN(578ö58/øúOHWPH'RNWRUD %XUFX6(6.,5øo.RQWURO8]PDQÕ  

l İSMMMO YöNETİCİLERİ  ÜNİVERSİTELİLERLE BİR ARADA

Haksız Rekabetle Mücadele YazılıMı

l ARTIK HERŞEY  ÇOK DEĞİŞECEK

l MALİ MÜŞAVİRLER  İZNİK’TE SEMPOZYUMDA

R’DA İÇ DENETİ A D Ü ME K ÜS İR B B A L KIŞ GENE

l ÜSKÜDAR’DA İÇ DENETİM  KONUŞULACAK 17.30-18.00

 OKayıt, açılış ve kokteyl

18.00-18.20

 OAçılış Konuşmaları - Ali Haydar TUNÇ, İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi - Mahmut Şahin, MMMBD Derneği Genel Merkez Sekreteri


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER İÇİNdekİleR

İsMMMO bİzdeN HabeRleR l sağlam, Güvenilir bilgi ve tecrübe Meslek Odalarında l bisikletli Yaşam, bisikletli kültür l İsMMMO Yöneticileri üniversitelilerle bir arada l Mali Müşavirler İznik’te l üsküdar’da İç denetim konuşulacak l staja başlama sınavına testli Çözüm l ‘düşlerden Gölgelere’ Resim sergisi l e-defter Oluşturma ve İmzalama Uzatıldı l Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı’yla Her Şey değişecek l Otizmi Fark et, Yaşamı Paylaş l İsMMMO artık cebinizde l e-defterde Uzatma dakikaları l sağlık İndirimi İsMMMO’dan l bunları biliyor Musunuz? l aramıza Hoşgeldiniz... l dergilerimiz Yayında l İsMMMO akademi eğitimleriyle Fark Yaratır

SAYFA

3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 13 14 15 16 17 18 19 20

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER sUNUŞ

BİZDEN HABERLER

SAĞLAM, GÜVENİLİR BİLGİ VE  TECRÜBE MESLEK ODALARINDA  değerli Meslektaşlarım; Mali Müşavirler olarak belki fiziksel olarak ağır iş şartları altında çalışmıyoruz ama bu durum, diğer iş kollarında zor koşullarda çalışan diğer emekçilerin haklarına karşı sessiz kalacağımız anlamına gelmiyor. aradan bir yıl geçmesine rağmen soma faciasında hayatını kaybeden maden işçilerinin acıları hala geçmedi ve yaşanan olumsuz tabloya rağmen hiçbir önlem alınmış değil. diğer demokratik kitle örgütleriyle birlikte biz meslek odaları, işçilerin hayatlarını hiçe sayan kanun ve tasarıların bir an önce değiştirilmesi gerektiğini hep söyledik. Göründüğü üzere yönetenler, alanında uzman kurumları hiçe sayarak bildiği gibi davranmaya devam ediyor. tıpkı denetim sürecinde bizleri görmezden gelerek yapmaya çalıştıkları gibi. sevgili meslektaşlar, meslek odalarının iş hayatı ile ilgili bağlantılarının doğru algılanması, bilgi ve tecrübelerinden yararlanılması türkiye için en büyük kazanç olacaktır. angaryalarla boğuşan, aracı görev üstlenerek kamu yararına hizmet veren biz meslek odaları, üretim ve faaliyet aşamasında yararlı olandan yana tavrımızı her defasında dile getirdik. bu vesileyle soma faciasının 1. Yıl dönümünde yaşamını yitirenlerin ailelerine sabır diliyor, sorumluların hak ettikleri cezaları almalarını bekliyoruz. ayrıca bağımsızlık mücadelesinin bugünlere kadar taşınmasında öncü olan 19 Mayıs atatürk'ü anma, Gençlik ve spor bayramınızı da en içten dileklerimle kutlarım.

Dr. Yahya ARIKAN baŞkaN

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER etkİNlİk

BİZDEN HABERLER

bisikletli Yaşam,

BİSİKLETLİ KÜLTÜR Ç

evre, Sosyal Sorumluluk Ve Afet Yönetimi Komitesi tarafından düzenlenen  İSMMMO Çevre Bisiklet Kulübü etkinliklerinin ilki İSMMMO Konferans Salonunda gerçekleştirdi. “bisikletli Yaşam & bisiklet kültürü’’ etkinliklerinin ilki “ İki teker bir dünya ! bisiklet ile Çevre ve ekonomi bilinci" başlığı altında düzenlendi. etkinlikte konuşan İsMMMO Çevre ,sosyal sorumluluk ve afet Yönetimi komitesi başkanı cenap İnaltong, ‘’kulüp etkinliklerinin, bisikletli yaşamın yaygınlaştırılması ve bisiklet kültürünün geliştirilmesi amacıyla; çevresel ve toplumsal konulara duyarlı meslektaşların, iş hayatı dışında birlikte eğlenceli vakit geçireceği, beden ve zihin sağlığının yanında çevreyi koruyucu sosyal bir proje olarak düzenleniyor’’ dedi. bisikletliler derneği'nin tanıtımı ve bugüne kadar yaptığı çalışmalar ile başlayan etkinlikte, İsMMMO Çevre bisiklet kulübünün tanıtımı ve etkinlik programı açıklandı. etkinliğin sonunda yapılan çekilişte bisikletliler derneği’nin sponsorluğunda bir bisiklet İsMMMO çalışanlarından Hasan Mercanoğlu’na çıktı.

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER etkİNlİk

BİZDEN HABERLER

İsMMMO Yöneticileri üniversitelilerle

BİR ARADA İ

SMMMO Yöneticileri, Arel, Marmara, İstanbul ve Ayın Üniversitelerinde faaliyet yürüten öğrenci kulüplerinin düzenlediği kariyer günlerine katıldılar.

İsMMMO başkan Yardımcısı turgay kanarya, Marmara üniversitesi kariyer Günleri kapsamında ekonomi bilimleri araştırma topluluğu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ebat Fest`in konukları arasında yer aldı. Marmara üniversitesi Göztepe kampüsü teknik eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan kanarya, mali müşavirlik mesleği ve oda faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. soru cevap kısmıyla devam eden etkinlik kanarya’ya verilen plaket töreniyle son buldu. İsMMMO saymanı Mehmet İhsan Yalçın ise arel üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi – Uygulamalı bilimler Yüksek Okulu öğrencileri tarafından düzenlenen kariyer günlerine katıldı. tepekent Yerleşkesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe katılan

Yalçın, öğrencilerin seçecekleri mesleklere atılırlarken nelere dikkat etmeleri konusunda ve oda faaliyetleri, çalışmaları hakkında bilgi verdi. soru cevapla son bulan etkinliğin ardından Mehmet İhsan Yalçın’a katılımlarından dolayı bir plaket verildi. İsMMMO Yönetim kurulu üyesi Orhan sarıgene’de İşletme bölümü öğrencileriyle buluşarak, oda ile bilgi verdi. katılımın yoğun olduğu toplantıda, Mali Müşavirlik mesleğiyle ilgili sorulara cevap veren sarıgene, gençlerin geleceğini belirleme aşamasında mesleki tercihin çok önemli olduğunu dile getirdi. aydın üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen İsMMMO Yönetim kurulu üyesi abdülkadir Şahin de muhasebe mesleğindeki gelişmeler ve oda faaliyetlerinden bilgi verdi. toplantı soru cevap ile son buldu.

Turgay Kanarya

İhsan Yalçın

Orhan Sarıgene

Abdülkadir Şahin

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

3URI'U*|NVHO<h&(/  <UG'Ro'UùNU'2.85   6PPPøVPDLOg='(0ø5 

BİZDEN HABERLER seMPOzYUM

 údú17,./$<,1,=

Mali Müşavirler 278580%$û.$1/$5, 

3URI'U(UFDQ%$<$=,7/,  3URI'UhPLW*h&(10(*(1d2ö/8   3URI'U*|NVHO<h&(/  

İZNİK’TE .218û0$&,/$5

B

3URI'U&HPDOø%øù  Prof. Dr. Ganite KURT Prof. Dr. Serdar ÖZKAN 3URI'UùDEDQ8=$<  3URI'U<DNXS6(/9ø  3URI'U6HYDO6(/ø02ö/8  'Ro'U$\OLQ3252<$562<   'Ro'U7X÷ED8d0$  'Ro'U9RONDQ'(0ø5  <UG'Ro'U<DVHPLQ(57$1   'U*OHU0$1ø6$/,  0HOLV(5&$1$UDúWÕUPD*|UHYOLVL  0HOLN(578ö58/øúOHWPH'RNWRUD  %XUFX6(6.,5øo.RQWURO8]PDQÕ  

ursa Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirler Odası, İznik Belediye Başkanlığı ve İznik Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, 30-31 Mayıs’ta İznik’te ‘1. Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol Sempozyumu’ gerçekleştirilecek.  

kurumsal yönetim ve iç kontrolün önemine vurgu yapmak ve farkındalığı arttırmak amacıyla 30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde, İznik dsİ sosyal tesisleri’nde ‘1. kurumsal Yönetim ve İç kontrol sempozyumu’ düzenlenecek. İsMMMO başkanı dr. Yahya arıkan ve Yönetim kurulu’nun da katılım sağlayacağı ve iki gün sürecek sempozyumda; ‘aile Şirketlerinde kurumsal Yönetim’, ‘İç kontrol ve aile anayasası’, ‘aile Şirketlerinde Risk temelli İç kontrolün Önemi ve üst Yönetim sorumluluğu’, ‘etkin bir İç kontrolün Özellikleri’, ‘etkinlik Nasıl Ölçülür?’, ‘İç kontrol Uygulaması sunumu’, ‘kurumsallaşma Yolunda kurumsal Risk Yönetimi’, ‘İşletme üst Yönetimindeki Uyuşmazlıkların Çözümü ve kurumsal Yönetim’, ‘kurumsal Yönetim Raporlaması: türkiye’deki Gelişimi’ konularında sunumlar gerçekleştirilecek. sempozyum, ‘aile anayasası’ ve ‘aile anayasasının Oluşturulmasında Meslek Mensubunun Rolü’ konulu panel ile sona erecek.

%ú/ú0.858/8 

3URI'U(UFDQ%$<$=,7/,  3URI'U1XUDQ&g0(57  Prof. Dr. Ganite KURT 3URI'U6HYDO6(/ø02ö/8  3URI'UùDEDQ8=$<  3URI'UhPLW*h&(10(*(1d2ö/8   3URI'U*|NVHO<h&(/  <UG'Ro'UùNU'2.85   6PPPøVPDLOg='(0ø5 

278580%$û.$1/$5, 

3URI'U(UFDQ%$<$=,7/,  3URI'UhPLW*h&(10(*(1d2ö/8   3URI'U*|NVHO<h&(/  

.218û0$&,/$5

3URI'U&HPDOø%øù  Prof. Dr. Ganite KURT Prof. Dr. Serdar ÖZKAN  3URI'UùDEDQ8=$<  3URI'U<DNXS6(/9ø  3URI'U6HYDO6(/ø02ö/8   'Ro'U$\OLQ3252<$562<  'Ro'U7X÷ED8d0$  'Ro'U9RONDQ'(0ø5   <UG'Ro'U<DVHPLQ(57$1  'U*OHU0$1ø6$/,  0HOLV(5&$1$UDúWÕUPD*|UHYOLVL  0HOLN(578ö58/øúOHWPH'RNWRUD   %XUFX6(6.,5øo.RQWURO8]PDQÕ

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER seMİNeR

BİZDEN HABERLER

üsküdar’da İç denetim

KONUŞULACAK İ

SMMMO ve MMMBD işbirliğiyle, İstanbul Üsküdar da mesleki faaliyet yürüten meslek mensupları için “Üsküdar’da İç Denetime Genel Bir Bakış” başlıklı seminer düzenlenecek.  tesMeR üsküdar eğitim biriminde gerçekleştirilecek seminerde İsMMMO Yönetim kurulu üyesi ali Haydar tunç, MMMbd Genel Merkez sekreteri Mahmut Şahin, İsMMMO üsküdar temsilcisi Fatma Ölmez, MMMbd üsküdar Şube başkanı Fatma Uygun birer açılış konuşması yapacak. tİde kurucusu ve Onursal başkanı ali kamil Uzun’un da sunumuyla yer alacağı seminerde, İsMMMO İç denetim komite başkanı cumhur karatepe ve İsMMMO İç denetim komite sekreteri Nürvet diken komite çalışmaları hakkında bilgi verecek. etkinlik 15 Mayıs 2015 cuma günü saat 17:30’da başlayacak.

DAR’DA İÇ DENETİM Ü K E ÜS

17.30-18.00

OKayıt, açılış ve kokteyl

18.00-18.20

OAçılış Konuşmaları - Ali Haydar TUNÇ, İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi - Mahmut Şahin, MMMBD Derneği Genel Merkez Sekreteri - Fatma Ölmez, İSMMMO Üsküdar Temsilcisi - Fatma Uygun, MMMBD Derneği Üsküdar Şubesi Başkanı

18.20-18.40

OCumhur Karatepe İSMMMO İç Denetim Komite Başkanı “İç Denetim Komitesi çalışmaları hakkında bilgilendirme”

18.40-19.00

 ONürvet Diken İSMMMO İç Denetim Komite Sekreteri “E-Kitap-76 İç Denetime Genel Bir Bakış”

19.00-20.00

 OAli Kamil Uzun TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı “Ustasından İç Denetim”

20.00-20.30

 OSoru-Cevap ve Kitapçık dağıtımı.(*)

OTARİH: 15 MAYIS MAYIS 2015 MA CUMA OYER: TESMER Üsküdar

Eğitim Birimi

OADRES: Kefçedede Mahallesi Halk Caddesi Sunar İş Merkezi Kat.2

Daire:101-102 (SGK Polikliniği Üst Katı) Üsküdar/İSTANBUL

*Katılımcılara KOBİ’lerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler Kitapçığı dağıtılacaktır dağıtılacaktır.

Detaylı Bilgi İçin:  http://goo.gl/d4jsdd

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER eĞİtİM

BİZDEN HABERLER

staja başlama sınavına

TESTLİ ÇöZÜM T

emmuz 2015 dönemi Staja Başlama Sınavı öncesinde muhasebe uygulamaları, vergi, hukuk ve iktisat konularını kapsayan test çözüm eğitimlerinin kayıtları devam ediyor.    İsMMMO ve tesMeR İstanbul Şubesinin ortak düzenlediği staja başlama sınavı öncesi düzenlenecek olan test çözüm eğitimlerine 24 Mayıs 2015 tarihinde başlanacak. alanında uzman eğitimciler ve akademisyenler tarafından verilecek olan kurslarda, Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, tFRs, Vergi Hukuku gibi birçok konu hakkında uygulamalar gerçekleştirilecek. tesMeR Şişli eğitim biriminde düzenlenecek olan ve toplamda 80 saati bulacak kurslara kayıt yaptırmak için İsMMMO Hizmet ve kültür binasına başvuru yapılabilinecek.

Detaylı Bilgi İçin:  http://goo.gl/ljlrfU

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER seRGİ

BİZDEN HABERLER

‘düşlerden Gölgelere’

RESİM SERGİSİ İ

SMMMO Kültür ve Hizmet Binası, çeşitli alanlarla ilgili yapılan resimlerin olduğu karma sergiye ev sahipliği yaptı. 

birçok sergiye ev sahipliği yapan İsMMMO, yirmi resim sanatçısının katılım sağladığı sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. 21 Mayıs’a kadar görülebilinecek olan ve ‘Gölgelerin düşleri, düşlerin Gölgeleri’ başlığıyla çeşitli disiplinlerde gerçekleştirilen sergide; küratörlüğünü Gamze duman, küratör Yardımcılığını ayşegül sütütemiz yaparken, alev kevser İnan, ayşe savaşçı, ayşe Handan Okan, azize Rodoplu, deniz tekeli, elmas altıntaş, Fadime erdim, Gamze duman, Gönül karadeniz, Gül kolyoncuoğlu, Gülizar Gümüştekin, Gülsüm Önder, Gülten durmaz, Mehmet sait Yıldırımer, Mine Çakır, Nurten Yorgancı, sabahat sevengül, sema dülger, semahat bilgiç resimleriyle yer alıyor.

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MeVzUat

BİZDEN HABERLER

e-defter Oluşturma ve İmzalama

UZATILDI E

lektronik Defterlerin oluşturulması ve imzalanması işlemleri 29 Mayıs 2015 tarihine kadar uzatıldı. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yapılan, Nisan ayının meslek mensupları için beyan ve bildirimler konusunda yoğun geçtiğinin belirtildiği açıklamada,  30 Nisan 2015 tarihinde son bulan işlemlerin talepler doğrultusunda 29 Mayıs 2015 Cuma gününe kadar uzatıldığı duyuruldu. 

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MeVzUat

BİZDEN HABERLER

Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı’yla Her Şey

DEĞİŞECEK M

ali Müşavirlik mesleğinde rekabette haksızlığı yok edecek, düşük ücret sorununu ve iş yoğunluğunu ortadan kaldıracak olan ‘Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı’ üzerinden hizmet sözleşmelerinin sisteme girilme tarihi 30 Nisan 2015 tarihine kadar uzatıldı.   İsMMMO web sitesi üzerinden yapılan açıklamada, yaşanan mesleki yoğunluk, 2015 yılının geçiş yılı olması ve gelen taleplerin de değerlendirilmesi sonucunda, meslek mensuplarının mevcut müşterileri ile dönem sonunda yenilediği hizmet sözleşmelerinin Haksız Rekabet Yazılımı üzerinden oluşturulmasının son günü 30 Nisan 2015 olarak açıklandı. ayrıca, süre uzatımı yeni açılış ve devir alınan yeni müşterilerle yapılacak hizmet sözleşmelerini kapsamadığı da açıklamada belirtildi.

Haksız Rekabetle Mücadele ÇalıŞMasıNda tesPİt edİleN S O R U N L A R

l Meslektaşlarımızın ücret almadan hizmete devam ediyor olması, l Meslek mensubu değiştiren müşterinin borcunu ödemeden gidiyor olması, l Meslektaşının müşterisine düşük fiyat teklif ederek müşteri alınması, l asgari ücret hesaplamasının doğru yapılamaması

Detaylı Bilgi İçin:  http://www.ismmmo.org.tr/html.asp?id=14490

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MeVzUat

BİZDEN HABERLER

‘GeleceĞİMİzİ İNŞa edİYORUz’

Web sitesi üzerinden bir açıklama yapan İsMMMO başkanı Yahya arıkan, Haksız Rekabetle Mücadele’de somut bir adım attıklarını ifade ederek, meslekte önemli dönüşümlerin yaşandığını belirtti. arıkan açıklamasında, “Yazılımın başarısı kullanılmaya başlandığı andan itibaren uygulanması ve meslek mensuplarının sahiplenmesiyle ortaya çıktı. biz elimizden gelen her türlü çaba ile yarattığımız değerleri, siz değerli meslek mensuplarımıza sunuyoruz, geleceğimiz ve daha saygın bir meslek yaratma çabamız için herkesin elini daha da fazla taşın altına koyması gerekiyor. Yarınlarımızın, bilgimiz, birikimimiz ve gelecek hayallerimizle şekilleneceğini biliyoruz. Yarattığımız ve sonrasında yaratacağımız değişimi yaşamımızın her alanında gösterebilmemiz dileğiyle” diye belirtti.

Kullanıcı Kılavuzu İçin: http://goo.gl/kF4tVn

Haksız Rekabetle Mücadele PROGRaMıNıN F A Y D A L A R I

l İyi meslek mensubunu koruyor olması, l tahsilat sorununa büyük ölçüde çözüm getiriyor olması, l Meslekte kayıt dışılığın önüne geçiyor olması, l Meslek mensubunun ücret almadan hizmet vermesinin önüne geçiyor olması, l Haksız rekabetin önlenmesinde olumlu katkı sağlıyor olması, l asgari ücret hesaplamasını basit ve doğru yapıyor olması, l Müşteri transferlerinde önceki meslek mensubunun aldığı ücretten daha düşük fiyat vermek için geçerli neden yoksa iş kabulünün önlenmesi, l Müşteriye karşı meslek mensubunun saygınlığının artmasını sağlaması, l ülke genelinde uygulanabilir olması, l ücret alınmadığı için angarya olan müşterilerden kurtulmayı sağlaması, l Mükellef bildirimlerinin otomatik olarak yapılması nedeniyle meslek mensuplarının iş yükünü azaltması, l sözleşme yapmadan iş kabul edilemeyeceğini ve sözleşmelerin oda denetimine tabi olduğunu belirtiyor olması, l Mesleki dayanışmayı artıracak olması, l devir teslim tutanağına müşterinin borcu yazılarak, borcunu ödemeyen müşterinin başka meslek mensuplarınca da işinin yapılmasını önleyecek olması, l bir önceki meslek mensubunun aldığı ücretin ve ayrılış nedeninin biliniyor olması, l Müşterilerle ilgili veri kaynağı oluşturması ve odalar tarafından değerlendirme olanağı sağlayacak olması, l Vergi ve t.c. kimlik numarasından müşteriyi ve işini yapan meslek mensubunu tespit ediyor olması

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER sOsYal sORUMlUlUk

BİZDEN HABERLER

Otizmi Fark et,

YAŞAMI PAYLAŞ! N

isan ayı, Birleşmiş Milletler tarafından bütün Dünyada Otizm Farkındalık Ayı, 2 Nisan ise Otizm Farkındalık Günü ilan edildi. Bu ay boyunca tüm dünyada otizm konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.  Her yıl, dünya genelinde otizmin sorunlarının ve çözümlerinin konuşulacağı Nisan ayı boyunca, araştırmaların teşvik edilmesi ve erken teşhisle tedavinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. İsMMMO’nunda web sitesinde yayınladığı bildiriyle destek verdiği günün anlam ve önemine değinen Otizm dostları derneği (OddeR) yaptığı açıklamada, “ülkemizde sağlıklı istatistikler olmaması nedeniyle, tahmini olarak 550.000 otizmli birey ile 0-14 yaş grubunda 150.000 civarında otizmli çocuk bulunduğunu varsayıyoruz. Otizmli bireylerin ebeveynleri, kardeşleri, yakın akraba ve çevreleri de hesaba katıldığı zaman, türkiye’de her ile yayılmış durumda otizmden etkilenen 2 milyondan fazla vatandaşımızdan bahsedebiliriz” denildi. açıklamada, erken teşhis, otizmli çocuğun gerekli eğitim ve tedavileri alarak hayata katılması için ilk önemli adım oldu-

ğunu ifade edilirken açıklamada, “tüm çocukların birbirlerindeki farklılıklardan öğrenerek, anlayışla ve sevgiyle büyümesini sağlamak için çalışacak. İstiyoruz ki, çocuklarımızı büyütürken karşılaştığımız sorunları paylaşarak, birbirimizden öğrenerek ve zorluklarda destek olarak ayrımcılığı engellemek için hep birlikte çalışalım. eğer siz de ‘bir küçücük merhaba’nın derin dostluk etkisini bilen yüreklere sahip çocuklar büyütmek istiyorum’ diyorsanız, otizmli çocukların ve anne-babalarının seslerine kulak verin, sesimize ses katın, otizmin bilinirliği ve sorunların çözümü için gönüllü destek verin ki, çocuklarımız hep beraber büyüsün,çünkü her çocuk farklılıkları ile yaşamda yer almayı hak eder!” ifadelerine yer verildi.

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER tekNOlOJİ

BİZDEN HABERLER

İsMMMO artık

CEBİNİZDE İ SMMMO, iletişimi güçlendirmek ve mevzuat bilgilerinin daha hızlı meslek mensuplarına ulaşması sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ‘İSMMMO Cep’ uygulaması, artık windows tabanlı cep telefonlarında da çalışabilecek. Yakında İOS işletim sisteminde de uygulama kullanılabilecek. 

İstanbul sMMM Odası, üye ve stajyerlerine yönelik güncel mevzuat, eğitim, sosyal duyuruların daha hızlı ulaşabilmesi ve yardımcı olması amacıyla ‘İsMMM cep’ uygulaması başlattı. Meslek mensuplarını mail ile bilgilendirerek başlatılan uygulama, Google Play üzerinden de indirilebiliniyor. cep telefonlarına yüklendikten sonra; mali rehber, danışmanlık, Oda duyuruları, hesaplama araçları, İsMMMO tv konularında yardım alınabilinen uygulamaya üç yeni güncelleme dahil

İSMMMO Cep Uygulamasını İndirmek İçin:  https://play.google.com/store/ap ps/details?id=app.id_441288648 b8642dfaaa9d3c64bfd009b

oldu. üyelerin işlerini kolaylaştırmak adına maaş hesabı ve kıdem ihbar tazminatı hesabı işlemlerinin de eklendiği uygulama artık windows tabanlı cep telefonlarında da kullanılabilecek.

Uygulama ile herhangi bir konu hakkında sorulacak sorularda iletişim rahatlıkla ve hızlı bir şekilde sağlanıyor. Oda danışmanlarına anlık soruların iletilebilindiği uygulamada hesaplama araçları işlemler sırasında kullanılabilir ve ilgili konuyla alakalı eğitim videoları cep telefonlarından seyredilebilinir.

14


ฤฐSMMMO

BฤฐZDENโ€ˆHABERLER kร–ลže Yazฤฑsฤฑ

BฤฐZDEN HABERLER

0CPรCK@C -?WรŽQ

24

ร‡ocuk Yapmazsan destek Yok!

โ€œ

DESTEKโ€ˆYOK! ekonomik anlamda yaลŸanan sฤฑkฤฑntฤฑlara kalฤฑcฤฑ รงรถzรผmlerin รผretilmediฤŸinden bahseden arฤฑkan, yazฤฑsฤฑnda รผรงรผncรผ รงocuk sahibi รผcretlilere vergi desteฤŸinin uygulanacaฤŸฤฑnฤฑ belirtti. Gelir Vergisi kanununda yapฤฑlan bir deฤŸiลŸiklikle asgari geรงim indirimi tutarฤฑnda artฤฑลŸ yapฤฑldฤฑฤŸฤฑnฤฑ ifade eden arฤฑkan, destek tutarฤฑnฤฑn sadece 18,02 tl olduฤŸunu dile getirdi. tutarฤฑn yeterli olmadฤฑฤŸฤฑnฤฑn atฤฑ-

nฤฑ รงizen arฤฑkan yazฤฑsฤฑna ลŸu ลŸekilde devam etti: โ€œฤฑsrarla konu edilen โ€˜รผรง รงocukโ€™ talebine karลŸฤฑlฤฑk saฤŸlanan tutarlara bakฤฑnca hiรงte yeterli olmadฤฑฤŸฤฑnฤฑ gรถrรผyoruz. ร–yleyse, hayatฤฑn her alanฤฑnda iลŸsizliฤŸin giderek arttฤฑฤŸฤฑ, cari aรงฤฑฤŸฤฑn bรผyรผdรผฤŸรผ, faizlerin yรผkseldiฤŸi bir dรถnem yaลŸanฤฑrken, geรงinme derdi yaลŸayan yurttaลŸlardan hiรง de ekonomik olmayan bir talepte bulunmak ve kanunlarda deฤŸiลŸiklik yapmak ne kadar doฤŸru!โ€

ฤฐ

SMMMOโ€ˆBaลŸkanฤฑ Dr.โ€ˆYahyaโ€ˆArฤฑkan,โ€ˆ 14โ€ˆMayฤฑsโ€ˆ2015 tarihliโ€ˆCumhuriyet Gazetesindeโ€ˆyazdฤฑฤŸฤฑ kรถลŸeโ€ˆyazฤฑsฤฑnda,โ€ˆโ€ˆรผรง รงocukโ€ˆsahibiโ€ˆรงalฤฑลŸanlar iรงinโ€ˆvergiโ€ˆdesteฤŸi uygulamasฤฑndan bahsetti.โ€ˆ

Yazฤฑnฤฑnโ€ˆtamamฤฑnฤฑ okumakโ€ˆiรงinโ€ˆtฤฑklayฤฑn! www.yahyaarikan.com

ยMASIW?NK?XQ?L BCQRCIWMIร–

รœ

ooRFXNGHVWHรดLQLYH WHรทYLNLQLGX\PD\DQร”Pร”]NDOPDPร”รทWร”UVDQร”Uร”P6RQG|QHPGHDLOHOHUGHQ HQoRNLVWHQHQรทH\ยoยQFย oRFXNVDKLELROPDODUร”\Gร” Tรผrkiyeโ€™de ekonomik anlamda \DรทDQร”ODQ Vร”Nร”QWร”ODUร”Qo|]ยPย iรงin herKDQJLELUo|]ยP\DGDWDOHS GLOHJHWLULOPH]NHQEXNRQXGD VRPXWDGร”PODUรทLPGLGHQDWร”OPD\DEDรทODQGร”%XQODUGDQELri de รผรงรผncรผ รงocuk sahibi รผcUHWOLOHULoLQX\JXODQDFDNYHUJLGHVWHรดL WDULKOL5HVPL *D]HWHยถGH\D\ร”PODQDQ VD\ร”Oร”NDQXQLOH*HOLU9HUJLVL.DQXQXยถQXQPDGGHVLQLQLNLQFLIร”NUDVร”GHรดLรทWLULOHUHN

PD\ร”VD\ร”ยFUHWOHULQLQERUGURODUร”Gย]HQOHQLUNHQEXRUDQODU HVDVDOร”QDFDN%XGHรดLรทLNOLN VRQUDVร”X\JXODQDFDNDVJDUL JHoLPLQGLULPLWXWDUODUร”รท|\OH ROGX

1LVDQD\ร”QGDHYOLROXSHรทL oDOร”รทPD\DQoRFXNOXยFUHWOLOHULoLQX\JXODQDQLQGLULPWXWDUร”7/LGL)DUN\DQL ยoยQFยoRFXรดDGHVWHNWXWDUร” 7/6L]FH\HWHUOLPL" <HWHUOLGHรดLO $VJDULยFUHWLQWXWDUร”Qร”QYH YHUJLVLQLQ\RรดXQRODUDNWDUWร”รทร”OGร”รดร”EXVHoLPG|QHPLQGH ยooRFXNOXยFUHWOL\HVDรดODQDQ GHVWHNWXWDUร”D\Oร”N7/ Israrla konu edilenยณยo oRFXNยดWDOHELQHNDUรทร”Oร”NVDรดODQDQ WXWDUODUDEDNร”QFDKLoGH \HWHUOLROPDGร”รดร”Qร”J|Uย\RUX]g\OH\VHKD\DWร”QKHUDODQร”QGDLรทVL]OLรดLQJLGHUHN DUWWร”รดร”FDUL Doร”รดร”QEย\ยGยรดยIDL]OHรผรงรผncรผ รงocuk iรงin uygulanan ULQ\ยNVHOGLรดLELUG|QHP\DรทDDVJDULJHoLPLQGLULPLWXWDUร”QGD Qร”UNHQJHoLQPHGHUGL\DรทD\DQ DUWร”รท\DSร”OGร” \XUWWDรทODUGDQKLoGHHNRQRPLN %XQDJ|UHGHรดLรทLNOLN|QFHVL ROPD\DQELUWDOHSWHEXOXQPDN รผรงรผncรผ รงocuk iรงin asgari geYHNDQXQODUGDGHรดLรทLNOLN\DSoLPLQGLULPLWXWDUร”DVJDULยFPDNQHNDGDUGRรดUX UHWLQ\ร”OOร”NEUยWWXWDUร”Qร”Q\ย]GH *HoHQKDIWDODUGDEXN|รทHยถLRUDQร”QGDLNHQ\HQLGย]HQGHDVJDULยFUHWOLOHUGHQDOร”QDQ lemeyle bu oran yรผzde 10 ola- JHOLUYHUJLVLQLQNDOGร”Uร”ODELOHFHUDNEHOLUOHQGL รดL\|QยQGHJ|UยรทOHULPL]LLIDGHHWPLรทWLN%XYHUJLQLQNDO&?PIQ?BCAC4, Gร”Uร”OPDVร”EXWยUNยoยNGHVWHNOHUOHR\DODQPDPDPร”]ร”GD %XGHรดLรทLNOLN0D\ร”V WDULKLQGH\ยUยUOยรดHJLUGL<DQL VDรดOD\DFDNWร”U

6DYFร”\ร”Pยดdan ]DUODPDFร”\ร”P %LVNยYLYH QH\LPLQLGHNRQXรทW +DNOร”\Gร” Demirelโ€™in รผnlรผ s ยณ6L\DVHWWHNLEDรท PยNWHVDEDWร”Qร” ELOJ WXUPDVร”QGDGร”Uยด ++ &XPKXUEDรทNDQร” \DGDGDKDJHUoHN ยณ&XPKXUยถXQ\DUร”GD EDรทร”ยดLoSROLWLNDGDN L\LFHNDoร”UGร” %XQXNHQGLVLGH 6HoLPHJLUHUNHQ รทLUPHN\HQLGHQยณ' VDE|OJH OLGHULยดKD UDUYHUGL รตQJLOL]OHULQPDOXP ยณ3ROLWLNDFร”\XUWG ยตGHYOHWDGDPร”ยถVร”IDW ++ 'ร”รทLรทOHUL%DNDQOร” rimiz eliyle epeydi \RNOX\RUGX <ย]YHUHQoร”NPD JXUEHWoLOHUHVร”รดร”QP +HU]DPDQNLJLE =DWHQRQODUD\Qร” PHQGL %HOoLNDYH$OPD VDORQODUร”GROGXUXS NL\RUGX

+ร›-+ร›-%

ยร›:'ร›,ร›+

626<$/*h9(1/รฝ.

$SPBSPSJ?L"?รš +SP QGEMPR?QรŽECPGI?X?LรŽJรŽPKรŽ

T

RUED.DQXQLOHELUOLNWH%Dรด.XUยถOXODUร”LOgilendiren en รถnemOLKXVXVVLJRUWDOร”Oร”NVยUHVLQL durdurabilmeleri ve borรงlaUร”Qร”VLOGLUHELOPHOHUL %XรทHNLOGHWDULKLLWLEDUร”\ODD\YHGDKDID]ODVยUH\HLOLรทNLQ SULPERUFXEXOXQDQ%Dรด .XUยถOXODUร”QERUoODUร”Qร”QGXUGXUXOPDVร”\ODELUOLNWHKHP HPHNOLOLNKDNNร”Qร”HOGHHWWL-

รดLKDOGHERUoODUร”QGDQGROD\ร”HPHNOLRODPD\DQODUร”QHPHNOLROPDODUร”PยPNยQ RODELOHFHNKHPGHVDรดOร”NWDQ\DUDUODQPD\DQVLJRUWDOร”ODUDVDรดOร”NWDQ\DUDUODQPD Iร”UVDWร”YHULOHFHN 6LJRUWDOร”Oร”NODUร”GXUGXUXODQODUGDQ%Dรด.XUNDSVDPร”QGDoDOร”รทPD\DGHYDPHGHQOHULQVLJRUWDOร”Oร”NODUร” LWLEDUร”\OD\HQLGHQEDรทODWร”OGร”

"?รš +SPhSL A?LJ?LBรŽPรŽJK?QรŽ WDULKLLWLEDUร”\ODD\YHGDKDID]ODVยUH\HLOLรทNLQSULPERUFXEXOXQPDVร”QHGHQL\OHVLJRUWDOร”Oร”NODUร”GXUGXUXODQODUร”QGDKD sonra kendileri ya da hak sDKLSOHULWDUDIร”QGDQPยUD-

FDDWHGHUHNLK\DWDOHELQGH EXOXQPDODUร”KDOLQGHGXUGXUXODQVLJRUWDOร”Oร”NVยUHOHULQLQ WDPDPร”LoLQWDOHSWDULKLQGHNLSULPHHVDVND]DQoWXWDUร”ย]HULQGHQLK\DERUFXKHVDSODQDFDN รตK\DHGLOHFHNVยUHOHUEHOLUOHQLUNHQ\HQLWRUEDLOH|Qceki kanunlara dayanarak GXUGXUXODQVยUHOHULQWDPDPร” GLNNDWHDOร”QDFDN +HVDSODQDQLK\DERUoWXWDUร”Qร”QWDPDPร”ERUFXQ WHEOLรดWDULKLQGHQLWLEDUHQ รผรง ay iรงinde |GHQGLรดLWDNGLUGHEXVยreler sigorWDOร”Oร”NVยUHVL RODUDNGHรดHUOHQGLULOHFHN 7DUร”PVDOIDDOL\HWWHEXOXQDQODU ,E KDULoROPDNย]HUH รตK\DWXWDUร” = Durdurulan *ยQ;%H\DQ(GLOHQ3ULPH (VDV*ยQOยN.D]DQo;\ย]GHIRUPยOย\OHKHVDSODQDFDN 7HEOLรดHGLOHQERUoWXWDUร”Qร”QยoD\LoHULVLQGHWDPDmen รถdenmemesi halinde EXVยUHOHUVLJRUWDOร”Oร”NVยUHVLRODUDNGHรดHUOHQGLULOPH\HFHNYH|GHQPLรทRODQWXWDUODULOJLOLQLQSULPYHSULPH LOLรทNLQERUFXQXQEXOXQPDPDVร”ND\Gร”\ODIDL]VL]RODUDN LDGHHGLOHFHN (NVLN\DGDVยUHVLGร”รทร”QGD\DSร”ODQ|GHPHQHGHQL\OHLK\DWDOHELJHoHUVL]KDOHJHOHQVLJRUWDOร”\DGDKDN VDKLSOHUL\HQLGHQLK\DWDOHELQGHEXOXQDELOHFHNOHU

6RUXODUร”Qร”]LoLQPDOLFR]XP#LVPPPRRUJWUDGUHVLQHPDLODWDELOLUVLQL] 7ยPVRUXODUHSRVWDLOHWHNWHNFHYDSODQDFDNWร”U

15

(!2"ร› 3%-ร›(

g"CLIG

D

DQLHO/ DGOร”ELU NDOร”DUD 1950โ€™lerde Ank \DNร”Q%DOJDWN| GH รทLPGLELUP ยณ7ยUNL\HยถQLQHQ OLVRUXQXQHGLU" NDQROVDQร”]QDV VLQL]"ยดGL\HVRU PXKWDUYHELUE Gร”รทร”QGDWยPN| OHULNHQGLOHULQL UDNGยรทยQHPH\ Vร”WDQFHYDSODUY 'HPRNUDVLD Uร”QoRรดXNHQG UDNGยรทยQHELOLS VHOHOHULNRQXVX GD\DQOร”รทROPD GLU GยรทยQFHDo GHJHOLรทLU Tรผrkiye 1950 EXDoร”GDQGHรดL (YHW\DNODรทร”N GDUEDรทNHQWYH DYXoGHPRNUDW PLรทNLPVHQLQ\ EXNHQWOHUGร”รทร”Q GDQJHOLรทPLรทOHU GH\|QHWLUL]ยดG Pร”รทODUGร”%XQOD RJยQHNDGDU\ OHULQNLOHUGHQIDU รดDOGร”'3NXUXF E|\OH\GL 6RQUDLOOHUJH


İSMMMO

BİZDEN HABERLER aNlaŞMa

BİZDEN HABERLER

İndirim

BANKALARDAN

İ

SMMMO üyelerine ve ailelerine özel anlaşmalarla destek olmaya devam ediyor. 

üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İsMMMO, banka sektöründe yer alan kurumlarla yaptığı anlaşmalar sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor. İsMMMO Web sitesi üzerinden de ulaşılabilinen anlaşmalı kurumların listesi şu şekilde: • ıNG bank • Odeabank • t.c.ziraat bankası • teb • tekstilbank

Detaylı Bilgi ve Tüm Liste İçin:  http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/ıak.asp?list=bankalar

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER bİlGİ

BUNLARI

biliyor musunuz

?

4 İsMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, twitter, Rss kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil Web sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online so-

rularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 tüRMOb Genel kurulunda kabul edilen, üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı asgari ücret tarifesi bedeli, Yönetim kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine Web sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İsMMMO.tV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü sermaye &

transfer Fiyatlandırması , Mali analiz eğitimi, bağımsız denetim, dönem sonu İşlemleri

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YeNİ üYe

BİZDEN HABERLER

aRaMıza HOŞGeldİNİz... İsMMMO ailesi büyüyor. İşte 7 Mayıs - 15 Mayıs 2015 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

bURHaN YOlGÖsteReN

dİNÇeR aRas

elİF seVGİlİce

alPeR akdeMİR

beYza GülŞeN HaVYaR

eRcaN ÇıRak

eRdeM taRlıĞ

HİkMet atabaY

MeHMet kOcaMaN

NİlüFeR aYazkÖk ÖzGeNÇ

ÖzleM baYRak

ReYHaN YeŞİlbaŞ

selMa ÇOlak

seVİNÇ Yıldız alĞaN

Yıldız MaNdUz

YılMaz aYtaR

zelİHa GültekİN

GüldeN beRbeR GüRkaN ÖztüRk

HıdıR baŞPıNaR

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YaYıN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. 

OCAK-ŞUBAT 2015

54

SAYI

YAS AM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

ALGINI YÖNETTİRME! DOSYA: GÜVENLİ LİMAN, ALTIN TEİD BAŞKANI BULDURGAN: ETİK YÖNETİCİLERİ YETİŞTİRİYORUZ İSTİFANIN 'PROFESYONELCE' HALİ ULUSAL KANAL GENEL YAYIN YÖNETMENİ GÜNEŞ İLE SÖYLEŞİ SANATÇI YONCA LODİ İLE MÜZİK ÜSTÜNE TROPİK CENNET: ENDONEZYA

İSMMMO MALİ ÇöZÜM VE İSMMMO YAŞAM DERGİLERİMİZE  WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.  19


MESLEKTE YENİ EĞİTİM VE UZMANLIK PROGRAMLARI FİŞLETME BÜTÇELERİ, KONTROL VE REVİZYON EĞİTİMİ FUYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ FİŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI EĞİTİMİ FŞİRKET DEĞERLEME EĞİTİMİ FŞİRKETLERDE TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞTİRME EĞİTİMİ FVERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI EĞİTİMİ FKOBİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİMİ FVERGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI FMALİ İÇ DENETİM UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI FBİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ FİFLASIN ERTELENMESİ EĞİTİMİ FSAHTE BELGE İNCELEME EĞİTİMİ FBAŞLANGIÇ ACL EĞİTİMİ FİÇ KONTROL EĞİTİMİ FUYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ FSÖZLEŞME HUKUK EĞİTİMİ

FARK YARATIR

Eğitimleriyle


GücüMüz

ORTAK AKIL  İSMMMO

BİZDEN HABERLER

baŞaRıMız

ÜRETİM

İstaNbUl seRbest MUHasebecİ Malİ MüŞaVİRleR Odası

Profile for Istanbul SMMM Odası

2015 114  

2015 114