__MAIN_TEXT__

Page 1

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

SAYI 105

16 Mart 2015

Muhasebe haftası Müzik şöleniyle sona erdi

l İSMMMO’dan Gelir Vergisi Semineri l Mesleğin Avrupa’daki İşleyişi Değerlendirildi l Arıkan, Mesleğin Geleceği İçin Aydın’daydı l İstanbul’dan Hatay’a Uygulamalı Seminer


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

bizden haberler İÇİNDEKİLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER l Sesimiz, Vizyonumuz, Referansımız: İSMMMO l Meslek Mensupları Unutulmaz Bir Gece Yaşadı l İSMMMO’dan Gelir Vergisi Semineri l Mesleğin Avrupa’daki İşleyişi Değerlendirildi l Arıkan, Mesleğin Geleceği İçin Aydın’daydı l İstanbul’dan Hatay ve İskenderun’a Uygulamalı Seminer l Nisan Ayı Kurumlar Vergisi Semineri ile Başlıyor l İSMMMO Cep’te 3 Yeni Güncelleme l Beyanda Şifrelere Devam: Menkul Sermaye İradı l İSMMMO’dan İndirime Devam l Bunları Biliyor Musunuz? l Aramıza Hoşgeldiniz... l Dergilerimiz Yayında l İSMMMO Akademi Eğitimleriyle Fark Yaratır

sayfa

3 4-8 9-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2


İSMMMO

bizden haberler SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

sesiMiz, VizyonuMuz, referansıMız: isMMMo Değerli Meslektaşlarım; Bizden Haberlerin bu köşesinde sizlere her defasında mesleki gelişmeler ve etkinliklerimizle ilgili paylaşımlarda bulunuyoruz. Sorunlara dikkat çekiyor, çözüm odaklı önerilerimizi dile getiriyoruz. Olanaklarımız dâhilinde; Oda’mızın resmi web sitesi, Mali Çözüm, İSMMMO Yaşam Dergileri, İSMMMO TV ve daha birçok e-yayınla birlikte Bizden Haberlerde meslektaşlarımızla aramızda köprü görevi gören, hızlı bilgi aktarımı sağlayan mecralar. Tüm bunların dışında İSMMMO olarak sesimizin çıktığı ve toplumda varlığımızı göstermek adına ulusal medya da ne kadar yer aldığımızı irdelemek istiyorum. Odamız, Mart 2010 tarihinden bugüne kadar, 5 yıllık süreçte diğer meslek kuruluşlarının ulaşamadığı kadar ulusal medya da yer aldı. Yazılı medya; gazete ve dergilerde 600’ün üzerinde, görsel medya; TV’lerde 100’e yakın olmak üzere medyanın her alanında sesimizi duyurma şansı bulduk. İSMMMO’nun bu yüzü, vizyonuna ve markalaşan yönüne katkı sağladığı gibi yapılan çalışmaların değerlerini ortaya çıkarma da yardımcı oluyor. “Mesleğimizin sesini duyurup yarınlara taşıyan” İSMMMO’yu izlemeye devam ediniz..! Tüm meslektaşlarıma iyi haftalar diliyorum.

Dr. Yahya ARIKAN BAŞKAN

3


İSMMMO

bizden haberler MÜZİK ŞÖLENİ

BİZDEN HABERLER

Meslek Mensupları Unutulmaz Bir

GeCe yaşadı

Çok sayıda meslek mensubunun aileleriyle katıldıkları gecede, İSMMMO Yönetim Kurulu ve Kurulları hazır bulundu. Gecede konuşan İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan,Türkiye’ye, mesleğe, onurlarına sahip çıktıklarını belirterek, şölene gelen herkese teşekkür etti.

M

uhasebe haftası etkinliklerinin sonuncusu olan ve meslek mensuplarının bir araya geldiği şölende isMMMo dostlar korosu ile büyük bir coşku yaşandı.

Muhasebe Haftası boyunca mesleki sorunlarla ilgilendiklerini ve bu durumları haykırdıklarını dile getiren Arıkan, etkinlik ile birlikte artık eğlenmenin de hakları olduğunu ifade etti. Mali Müşavirlerin hayatın her alanında olduğunu söyleyen Arıkan, “Bugünden yaşadığımız sıkıntılarımıza ve yarınlarda da ya-

4


İSMMMO

bizden haberler MÜZİK ŞÖLENİ

BİZDEN HABERLER

şacağımız sorunlarımıza sahip çıkmak için mücadele ediyoruz. Tüm bu yorgunluğun ardından bugün burada biraz moral depolamamız gerekti. Mücadele ruhumuzu kaybetmemek için çocuklarımıza, ailelerimize sahip çıkmak için, gençlerimizin geleceğini karartmamak için morale her zaman ihtiyacımız var. Türkiye son günlerde acı olaylar yaşıyor. Kadınlarımız, çocuklarımız öldürülüyor. Bu kasvetli havanın dağıtılması için yaşanan olaylarda faillerin gerekli cezayı alması gerekiyor” diye konuştu. Meslek mensupların sorunlarını Mu-

5


İSMMMO

bizden haberler MÜZİK ŞÖLENİ

BİZDEN HABERLER

hasebe Haftasında alanlarda dile getirdiklerini belirten Arıkan, ‘Muhasebe Yap!’ etkinliğiyle sosyal medyada, gazetelerde, televizyonlarda ülkeye katkılarını ve yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiklerini vurguladı. Arıkan’ın konuşmasının ardından İSMMMO Dostlar Korosu konserini gerçekleştirdi.

6


İSMMMO

bizden haberler MÜZİK ŞÖLENİ

BİZDEN HABERLER

7


İSMMMO

bizden haberler MÜZİK ŞÖLENİ

BİZDEN HABERLER

8


İSMMMO

bizden haberler SEMİNER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO’dan Gelir Vergisi

seMineri i

sMMMo, ‘yıllık Gelir Vergisi beyannamesinin doldurulmasında özellikli konular’ başlıklı bir seminer düzenledi.

İSMMMO Hizmet ve Kültür Binasında, İSMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan’ın açış konuşmasıyla başlayan seminerde, İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Tunç Oturum Başkanlığı yaparken, YMM Emre Kartaloğlu ve Vergi Müfettişi Eyüp İnce birer sunum ve konuşma gerçekleştirdi. Çok sayıda meslek mensubunun katılım sağladığı seminerde konuşan Oda Başkanı Yahya Arıkan, dünyanın hiçbir yerinde vergi cezalarından meslek mensuplarının sorumlu olmadığı söyledi. Konu hakkında gerekli tepkiyi verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini dile getiren Arıkan, hukuksal boyutta da haklarını arayacaklarını ifade etti.

9


İSMMMO

bizden haberler SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Tek Tebliğ Taslağı ile ilgili de konuşan Arıkan, ortaya konulan yasaların vergi mevzuatı açısından meslek örgütünün görüşünün alınmasının önemli olduğunu belirtti. Mesleki sıkıntıların, yapılacak ortak ça-

lışmalarla ortadan kaldırılabilineceğini hatırlatan Arıkan, kutuplaşmalara, ayrıştırmalara son verilerek, herkesin iyiliği için ortak bir yolun bulunması gerektiğini ifade etti.

10


İSMMMO

bizden haberler TOPLANTI

BİZDEN HABERLER

Mesleğin Avrupa’daki İşleyişi

deĞerlendirildi i

sMMMo, avrupa’nın diğer ülkelerindeki mesleki işleyişe dair gelişmeleri ve mevzuatları irdeleyen, meslek yasasını ele alan, inceleyen ve türkiye örnekleriyle karşılaştıran bir arama toplantısı gerçekleştirdi. İngiltere ve Galler Yeminli Muhasebeciler Birliği (ICAEW) Avrupa Bölge Direktörü Martin Manuzi’nin katıldığı toplantı da, İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, İSMMMO Yönetim Kurulu, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cemal İBİŞ ve Meslek Yasası Komitesi Başkanı Mehmet Ali Vergili hazır bulundu.

Ramada Plaza İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda, Martin Manuzi mesleki konularla ilgili olarak Avrupa’daki örneklerine dayalı bir sunum yaparken, soru ve cevaplarla süren toplantıda, diğer ülkelerdeki yasal düzenlemeler, unvanlar, stajyerlerin durumu, mesleğin örgütlenmesi, temsili, haksız rekabet, mesleğin gözetimi, finansal tablolar, mesleki ücretler, kurumsallaşma ve eğitim konuları değerlendirildi.

11


İSMMMO

bizden haberler SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Arıkan, Mesleğin Geleceği İçin

aydın’daydı i

sMMMo başkanı yahya arıkan, Muhasebe haftası etkinlikleri çerçevesinde aydın serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odası’nın düzenlediği seminere katıldı.

Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası; ‘Mart Muhasebe Haftası’ etkinlikleri kapsamında İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan’ın konuşmacı olduğu ‘Mesleki Sorunlar ve Taleplerimiz’ konulu bir seminer gerçekleştirdi. Aydınlı meslek mensuplarının yoğun katılım sağladığı seminerde, Aydın Oda Başkanı Fettah Açan ve Yönetim Kurulu hazır bulundu.

12


İSMMMO

bizden haberler SEMİNER

BİZDEN HABERLER

İstanbul’dan Hatay ve İskenderun’a Uygulamalı

seMiner “Güncel Vergi ve Muhasebe Uygulamaları” başlıklı her iki seminerde de, İstanbul TESMER Başkan Yardımcısı ve İSMMMO Eğitmenlerinden Nevzat Pamukçu ve İSMMMO Eğitmeni SMMM Halim Bursalı uygulamalı birer eğitim gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarını İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan’ın yaptığı seminerin uygulamalı eğitim içeriğinde; E-Uygulamalar, Bağımsız Denetim ve Muhasebe Standartları, Güncel Muhasebe ve Güncel Vergiler konuları işlendi. Katılım yoğun olduğu seminer, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

hatay

h

atay ve iskenderun sMMM odalarının, vergi ve muhasebe uygulamaları üzerine düzenlediği eğitim seminerlerine isMMMo başkanı yahya arıkan konuşmacı olarak katıldı.

iskenderun

13


İSMMMO

bizden haberler SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Nisan Ayı Kurumlar Vergisi Semineri ile

başlıyor i

sMMMo, 2 nisan 2015 Perşembe günü ‘kurumlar Vergisi’ başlıklı bir seminer düzenleyecek.

Cevahir Otel'de İSMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan’ın açış konuşmasıyla başlayacak olan seminerde, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar'da bir konuşma yapacak. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Oktar'ın Oturum Başkanlığı yaptığı seminere, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. A.Bumin Doğrusöz, SMMM Erdal Dinçtürk ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Temsilcisi sunum ve konuşmalarıyla renk katacak. Seminer saat 13:00’te başlayacak.

seminer ile ilgili detaylı bilgi için: http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/EGITIM/Duyuru/2NisanKurumlarVergisi.pdf

14


İSMMMO

bizden haberler TEKNOLOJİ

BİZDEN HABERLER

İSMMMO Cep’te Üç Yeni

GünCelleMe i sMMMo, iletişimi güçlendirmek ve mevzuat bilgilerinin daha hızlı meslek mensuplarına ulaşması sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ‘isMMMo Cep’ uygulaması, artık windows tabanlı cep telefonlarında da çalışabilecek. yakında ios işletim sisteminde de uygulama kullanılabilecek.

İstanbul SMMM Odası, üye ve stajyerlerine yönelik güncel mevzuat, eğitim, sosyal duyuruların daha hızlı ulaşabilmesi ve yardımcı olması amacıyla ‘İSMMM Cep’ uygulaması başlattı. Meslek mensuplarını mail ile bilgilendirerek başlatılan uygulama, Google Play üzerinden de indirilebiliniyor. Cep telefonlarına yüklendikten sonra; mali rehber, danışmanlık, Oda duyuruları, hesaplama araçları, İSMMMO tv konularında yardım alınabilinen uygulamaya üç yeni güncelleme dahil

isMMMo Cep uygulamasını indirmek için: https://play.google.com/store/ap ps/details?id=app.id_441288648 b8642dfaaa9d3c64bfd009b

oldu. Üyelerin işlerini kolaylaştırmak adına maaş hesabı ve kıdem ihbar tazminatı hesabı işlemlerinin de eklendiği uygulama artık windows tabanlı cep telefonlarında da kullanılabilecek.

Uygulama ile herhangi bir konu hakkında sorulacak sorularda iletişim rahatlıkla ve hızlı bir şekilde sağlanıyor. Oda danışmanlarına anlık soruların iletilebilindiği uygulamada hesaplama araçları işlemler sırasında kullanılabilir ve ilgili konuyla alakalı eğitim videoları cep telefonlarından seyredilebilinir.

15


ฤฐSMMMO

bizden haberler Kร–ลžE YAZISI

BฤฐZDEN HABERLER

Beyanda ลžifrelere Devam:

Menkul serMaye iradฤฑ i

isMMMo baลŸkanฤฑ yahya arฤฑkan, 12 Mart 2015 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde yazdฤฑฤŸฤฑ kรถลŸe yazฤฑsฤฑnda, menkul sermaye iradฤฑndan bahsetti.

Mart ayฤฑnฤฑn 25โ€™ine kadar beyan edilmesi gerektiฤŸini yazฤฑsฤฑnda sรถyleyen Arฤฑkan, karmaลŸฤฑk dรผzenlemeler arasฤฑnda beyanlara ve tutarlara dair bilgiler verdi. Beyanname verilmesi sฤฑrasฤฑnda her zaman vergi รถdemesinin sรถz konusu olmadฤฑฤŸฤฑnฤฑ belirten Yahya Arฤฑkan yazฤฑsฤฑnda ลŸu bilgilere yer verdi: โ€œKรขr paylarฤฑnฤฑn ilgili ลŸirketler tarafฤฑndan รถdenmesi sฤฑrasฤฑnda vergi kesintisi yapฤฑlฤฑyor. Bu kesintinin oranฤฑ yรผzde on beลŸ. Kรขr paylarฤฑnฤฑn yarฤฑsฤฑ beyan dฤฑลŸฤฑ olmasฤฑna raฤŸmen yapฤฑlan vergi kesintisinin tamamฤฑnฤฑn beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilmesi, kรขr paylarฤฑnฤฑn beyanฤฑnda 289.600 TLโ€™ye kadar รถdenecek verginin รงฤฑkmamasฤฑna sebebiyet veriyor. Aksine iade edilecek vergi รงฤฑkฤฑyor. 2014 yฤฑlฤฑ iรงinde elde edilen mevduat faizleri, repo kazanรงlarฤฑ, tahvile ve hazine bonosu faizleri, yatฤฑrฤฑm fonu katฤฑlma belgelerinden elde edilen kazanรงlar ile yatฤฑrฤฑm ortaklฤฑฤŸฤฑ hisse senetlerinden elde edilen kazanรงlarฤฑn tutar ne olursa olsun beyan konusu edilmeleri sรถz konusu olmayacak.โ€  

 

"CW?LB?รœGDPCJCPC$CT?K -CLISJ3CPK?WCร›P?BรŽ

 

G

HoHQKDIWDNLUDJHOLULEH\DQร”Qร”QรทLIUHOHULQLYHUPLรทWLN 0DUWD\ร”QD|]HOKDWร”UODWPDODUODGHYDPHWPHNLVWL\RUX] %XD\ร”QยถLQHNDGDUJHUoHNNLรทLOHUWDUDIร”QGDQ EH\DQHGLOPHVLJHUHNHQELUGLรดHUJHOLUWยUยPHQNXOVHUPD\H LUDWODUร”0HQNXOVHUPD\HLUDWODUร”Qร”QEH\DQร”NRQXVXQGDYHUJL PHY]XDWร”Pร”]GDSHNoRNGย]HQOHPHYDU%XNDUPDรทร”N Gย]HQOHPHOHUDUDVร”QGDKDQJLJHOLUOHULQEH\DQHGLOPHVL JHUHNWLรดLQLEH\DQWXWDUODUร”Qร”QQDVร”OEHOLUOHQHFHรดLJHOLQNร”VDFD KDWร”UOD\DOร”P \ร”Oร”LoLQGHRUWDNROGXNODUร”รทLUNHWOHUGHQNkUSD\ร”HOGH HGHQJHUoHNNLรทLOHULQ|QFHOLNOHELOPHOHULJHUHNHQNRQX*HOLU 9HUJLVL.DQXQXยถQXQPDGGHVL %XPDGGH\HJ|UHHOGHHGLOHQNkUSD\ODUร”Qร”Q\DUร”Vร”JHOLU YHUJLVLQGHQLVWLVQD.DODQWXWDUELQ7/ยถ\LDรทDUVDNkUSD\ODUร” LoLQEH\DQQDPHYHULOPHVLJHUHFHN

 

   

   

6CPEGยรŽI?@GJGP $QFDNEH\DQQDPHYHULOPHVLKHU]DPDQYHUJL|GHQPHVL DQODPร”QDJHOPL\RU.kUSD\ODUร”Qร”QLOJLOLรทLUNHWOHUWDUDIร”QGDQ |GHQPHVLVร”UDVร”QGDYHUJLNHVLQWLVL\DSร”Oร”\RU%XNHVLQWLQLQ RUDQร”\ย]GHRQEHรท.kUSD\ODUร”Qร”Q\DUร”Vร”EH\DQGร”รทร” ROPDVร”QDUDรดPHQ\DSร”ODQYHUJLNHVLQWLVLQLQWDPDPร”Qร”Q EH\DQQDPHGHKHVDSODQDQYHUJLGHQPDKVXSHGLOPHVLNkU SD\ODUร”Qร”QEH\DQร”QGD7/ยถ\HNDGDU|GHQHFHNYHUJLQLQ oร”NPDPDVร”QDVHEHEL\HWYHUL\RU$NVLQHLDGHHGLOHFHNYHUJL oร”Nร”\RU g]HWOH\HFHNROXUVDNNkUSD\ODUร”Qร”Q\DUร”Vร”LVWLVQDรตVWLVQD VRQUDVร”NDODQWXWDUELQ7/ยถ\LDรทDUVDEH\DQQDPHYHULOHFHN %H\DQQDPHYHULOPHVLKDOLQGHKHVDSODQDQYHUJLGHQNkUร”Q GDรดร”Wร”Pร”DรทDPDVร”QGD\DSร”ODQYHUJLNHVLQWLVLQLQWDPDPร”PDKVXS HGLOHFHN%X|]HWLQWDEORODรทWร”Uร”OPร”รทKDOLรท|\OH รตVWLVQDgQFHVL%UยW.kU3D\ร” 7/ยถ\H.DGDU%H\DQ'ร”รทร” รตVWLVQD7XWDUร” *HOLU9HUJLVL0DWUDKร” +HVDSODQDQ9HUJL 0DKVXS(GLOHFHN9HUJL gGHQHFHNรตDGH(GLOHFHN*9 

 

 

  

 

, ,, ,,, 7/ 7/ 7/  7/ 7/ 7/ [รฏ [รฏ [รฏ

7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ [ [ [

7/รต$'( 7/ 7/  g'(1(&(.

"CW?LJ?PรŽ3ยนX+MLSQS$CรšGJ %XND]DQoODUDoร”Vร”QGDQJHoLFLPDGGHKยNยPOHUL X\JXODQPDNWD$Qร”ODQPDGGHEXND]DQoODUDoร”Vร”QGDQรทXQX V|\OHPHNWH(รดHUEXND]DQoODUร”QHOGHHGLOPHVLVร”UDVร”QGDYHUJL NHVLQWLVL\DSร”Oร”\RUVDEXND]DQoODUNHVLQOLNOHEH\DQHGLOPH] <DSร”ODQYHUJLNHVLQWLVLEXND]DQoODUDoร”Vร”QGDQQLKDLYHUJLROXU 'ROD\ร”Vร”\OD\ร”Oร”LoLQGHHOGHHGLOHQPHYGXDWIDL]OHUL UHSRND]DQoODUร”WDKYLOHYHKD]LQHERQRVXIDL]OHUL\DWร”Uร”PIRQX NDWร”OPDEHOJHOHULQGHQHOGHHGLOHQND]DQoODULOH\DWร”Uร”PRUWDNOร”รดร” KLVVHVHQHWOHULQGHQHOGHHGLOHQND]DQoODUร”QWXWDUQHROXUVD ROVXQEH\DQNRQXVXHGLOPHOHULV|]NRQXVXROPD\DFDN %XGDYHUJL\LWDPDQODPร”\ODWDEDQD\D\DPDGร”รดร”Pร”]UDQWL\H ย]HULQGHQ\HWHULNDGDUYHUJLDODPDGร”รดร”Pร”]DQODPร”QDJHOL\RU

626<$/*h9(1/รฝ.

"?รš +SP3GEMPR?JรŽJ?PรŽL? %PICL%KCIJGJGI'CJCACIKG

yazฤฑnฤฑn tamamฤฑnฤฑ okumak iรงin tฤฑklayฤฑn! www.yahyaarikan.com

รต/.VLJRUWDOร”Oร”รดร”Q EDรทODQJร”Fร”D\Oร”NEDรดODPD YHHPHNOLOLNรทDUWODUร”Qร”Q EHOLUOHQPHVLQGHoRN |QHPOLGLU6LJRUWDOร”Oร”รดร”Q EDรทODQJร”Fร”QGDNLNDVร”W VLJRUWDOร”DGร”QDX]XQYDGHOLSULPLQLQ|GHQPH\H EDรทODQร”OGร”รดร”WDULKWLU%XVHEHSOH|UQHรดLQVWDM\HUOHULQHPHNOLOLNรทDUWODUร”WHVSLW HGLOLUNHQEXVยUHGLNNDWH DOร”QPDPDNWDGร”U g]HOOLNOH WDULKL|QFHVL%Dรด.XU VยUHOHULQLQ|GHQHPHPLรท ROPDVร”%Dรด.XU VLJRUWDOร”ODUร”Qร”QHPHNOLOLNOHULQGHFLGGLVRUXQODUDVHEHEL\HWYHUL\RU <DQLWDULKLQGHQ|QFH%Dรด.XU NDSVDPร”QGDVLJRUWDOร” ROPD\ร”JHUHNWLUPHVLQHUDรดPHQ%Dรด.XU ND\ร”WYHWHVFLOLROPDPDVร” KDOLQGHVLJRUWDOร”Oร”NKDNODUร” WDULKLQGHQ EDรทODWร”OGร”รดร”QGDQGROD\ร” %Dรด.XUVLJRUWDOร”ODUร” WDULKL|QFHVL VยUHOHUL|GH\HPL\RUGX WDULKLQGH \ยUยUOยรดHJLUHQ VD\ร”Oร”.DQXQOD VD\ร”Oร”.DQXQGD\DSร”ODQ GHรดLรทLNOLNOHJHUoHNYH J|WยUยXVXOGHJHOLUYHUJLVLPยNHOOHILRODQODU(VQDIYH6DQDWNkUODU6LFLOLQH ND\ร”WOร”EXOXQDQODUYH\D NDQXQODNXUXOXPHVOHN NXUXOXรทODUร”QDXVXOยQHX\JXQND\ร”WOร”EXOXQDQODU-

GDQJHOLUYHUJLVLPยNHOOHILRODQODUPยNHOOHIL\HWLQ EDรทODQJร”oWDULKLQGHQJHOLU YHUJLVLQGHQPXDIRODQODUOD YHUJLND\Gร”EXOXQPD\DQODU GD(VQDIYH6DQDWNkUODU 6LFLOLQHYH\DNDQXQODNXUXOXPHVOHNNXUXOXรทODUร”QD ND\ร”WROGXNODUร”WDULKWHQLWLEDUHQNHQGLOLรดLQGHQ VLJRUWDOร”VD\ร”OGร”ODU

$?T?$GJCIยซCQG %XQRNWDGD7ยUNL\H(VQDIYH6DQDWNkUODUร” .RQIHGHUDV\RQXยถQXQKXNXNPยรทDYLUOLรดLNRQX\D LOLรทNLQKHPELUJHQHOJH KHPGHELUGDYDGLOHNoHVL\D\ร”QODGร”*HQHOJHGH VRV\DOJยYHQOLNKDNNร”Qร”Q WHPHOLQVDQKDNODUร”QGDQ ROXSXOXVODUDUDVร”KXNXN QRUPODUร”\OD$QD\DVDODUGD JยYHQFHDOWร”QDDOร”QPร”รทELU KDNROGXรดXYXUJXODQGร” 6LJRUWDOร”Oร”NQLWHOLรดLQL WDรทร”Gร”รดร”KDOGH WDULKLQGHQ|QFH.XUXPD %$รณ.85VLJRUWDOร”Oร”รดร”Qร” EDรทODWPDNLoLQ EDรทYXUPDPร”รทRODQODUGDQ YHUJLND\Gร” WDULKLQGHQ|QFHEDรทODWร”OPร”รท RODQODULoLQ7(6.+XNXN 0ยรทDYLUOLรดLELUGDYDGLOHNoHVL\D\ร”QODQGร” 8PDUร”]EXRODVร”\DUJร” VยUHFLQGHVLJRUWDOร”Oร”รดร”Q YD]JHoLOPH]ELUKDN ROGXรดXXQXWXOPD]YH EXKDNVร”]X\JXODPDVRQDHUGLULOHUHNELUoRN PDรดGXUL\HWVRQEXOXU

6RUXODUร”Qร”]LoLQPDOLFR]XP#LVPPPRRUJWUDGUHVLQHPDLODWDELOLUVLQL] 7ยPVRUXODUHSRVWDLOHWHNWHNFHYDSODQDFDNWร”U

16

     

   

                  


İSMMMO

bizden haberler ANLAŞMA

BİZDEN HABERLER

İSMMMO’dan

indiriMe deVaM

i

sMMMo üyelerine ve ailelerine özel anlaşmalarla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine özel anlaşmalarla hizmet sunan İSMMMO, eğitim kurumlarıyla yaptığı protokoller sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor. İSMMMO WEB sitesi üzerinden de ulaşılabilinen anlaşma listesi şu şekilde: • AREL Üniversitesi • Ayna Akademi • İstanbul Aydın Üniversitesi • İstanbul Okan Üniversitesi • İstanbul Ticaret Üniversitesi • Kemerburgaz Üniversitesi • Marjinal Akademi Eğitim-Danışmanlık • Nişantaşı Üniversitesi • Orkunoğlu Eğitim Kurumları • Pasifik Eğitim

detaylı bilgi için: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.asp?list=E%C4%9Fitim

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

bizden haberler BİLGİ

bunları

Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online so-

rularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye &

Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

18


bizden haberler YENİ ÜYE

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 5 Mart - 11 Mart tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

ALP BÜYÜKMENEKŞE

ALPER GÜNAY

ARZU ELMAS

AYŞE ERYILMAZ

BARIŞ YARDIM

EMRE KARAGÖZLÜ

ERSİN CAN

GÜLAY AYDIN

GÜLSADE GAMSIZ

GÜRKAN FAKİR

HİLAL ÇITAK

HÜSEYİN ÇAKIR

İBRAHİM ÇİMEN

İLHAN DEMİREL

MELİH HAKAN MAKSUTOĞLU

NAZLI ÖKTEM

ÖZGE BAŞKAN METİN

ÖZLEM KALAYCI

SEMA GÜCÜYENER

SEVGİN BAHAR

SEVTAP TEZCAN

YILMAZ UÇANKAN

19


İSMMMO

bizden haberler YAYIN

BİZDEN HABERLER

dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında.

isMMMo Mali ÇözüM Ve isMMMo yaşaM derGileriMize WWW.ıstanbulsMModası.orG.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 20


Meslekte yeni eĞitiM Ve uzManlık ProGraMları FİŞLETME BÜTÇELERİ, KONTROL VE REVİZYON EĞİTİMİ FUYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ FİŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI EĞİTİMİ FŞİRKET DEĞERLEME EĞİTİMİ FŞİRKETLERDE TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞTİRME EĞİTİMİ FVERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI EĞİTİMİ FKOBİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİMİ FVERGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI FMALİ İÇ DENETİM UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI FBİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ FİFLASIN ERTELENMESİ EĞİTİMİ FSAHTE BELGE İNCELEME EĞİTİMİ FBAŞLANGIÇ ACL EĞİTİMİ FİÇ KONTROL EĞİTİMİ FUYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ FSÖZLEŞME HUKUK EĞİTİMİ

FARK YARATIR

Eğitimleriyle


GÜCÜMÜZ

ortak akıl İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

üretiM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2015 105  

2015 105