__MAIN_TEXT__

Page 1

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

SAYI 104

9 Mart 2015

MUHASEBE HAFTASI

ÖZEL SAYISI

1 MART’TA SORUNLARIMIZI HAYKIRDIK l Muhasebe Haftası’nda Sesimize Ses Katalım l MERSİS’teki Sorunlar Çözülmeli  l Muhasebe Haftası’na Coşkulu Kutlama Programı l Mali Müşavirlerle Karşılıklı Dertleşeceğiz


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

l Bir Arada ve Omuz Omuza Yarınlara... 3 l Mali Müşavirler Sorunlarını Haykırdı 4-8 l Medyada 1 Mart 9 l Muhasebe Haftası’nda Büyük Panel 10-11 l Kadınların Sesi İSMMMO’da Yankılandı 12-13-14 l Başkan Arıkan, Blommberg HT’de Sorunları Anlattı 15 l Arıkan, Mesleğin Geleceği İçin Yollarda 16 l Muhasebe Haftası Dayanışması 17 l 10 Martta Ezgilerle Sesimize Ses Katalım! 18-19 l İSMMMO’dan Gelir Vergisi Semineri 20 l Nisan Ayı Kurumlar Vergisi Semineri ile Başlıyor 21 l İSMMMO Belgeseli Yeniden Yayında 22 l YMM Sınavı Hazırlıkta Birinci Dönem 23 l İSMMMO Cep’te 3 Yeni Güncelleme 24 l Kira Geliri Beyanının Şifreleri 25  l Kadın Üyelere Sağlıkta Özel İndirim 26 l Bunları Biliyor Musunuz? 27 l Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                        28 l Dergilerimiz Yayında 29 l İSMMMO Akademi Eğitimleriyle Fark Yaratır 30 2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

BİR ARADA VE OMUZ OMUZA YARINLARA... Çok değerli meslektaşlarım; Muhasebe Haftası dolayısıyla mali müşavirler olarak meydanlara çıktık, sesimizi haykırdık. Mesleğin geleceğine sahip çıkmak, sorunlara karşı yetkilileri duyarlı olmaya davet etmek için, 1 Mart Pazar sabahı saat 11.00’de Taksim Atatürk Anıtı’na gelen, gelemeyen ve dayanışmasını bizlere gösteren herkese en içten duygularımla teşekkür ediyorum.  Muhasebe Haftası’nın özel tarafı ise mesleğimizi icra ederken sıkıntılarımızdan bahsedebilmek adına, devletin temsilcileriyle seminerlerimizde biraraya geldik. Etkinliklerimize katılan çok saygın isimlerde bizlere desteklerini her zaman ki gibi esirgemediler, yan yana, omuz omuza dayanıştılar.  Ayrıca 10 Mart Salı günü gerçekleştireceğimiz dinletimizle haftamızı sonlandıracağımız gibi coşku ve neşeyle geçen etkinliklerimizi bir kez daha tarihimize yazacağız.  Tüm bu çaba ve emeği hayata geçirirken buradan adını tek tek anamadığım ancak etkinliklerimize katılımlarıyla yanımızda olduğunu gösteren tüm değerli isimlere çok teşekkür ediyorum. Diğer bir teşekkürü de, Muhasebe Haftası’nın gerçekleşmesine katkı sağlayan kurullarımıza, oda temsilcilerimize, komitelerimize, meslektaşlarımıza ve stajyerlerimize etmek istiyorum.  Odamızın özverili, vefakar çalışanlarının katkısı ise çok büyük ve övünç kaynağıdır. İSMMMO Yönetim Kurulu’ndaki değerli arkadaşlarımın üstün emekleri ise teşekkürden daha fazlasını hak ediyor.  Kuşkusuz, her etkinlik ve mücadele alanında bir arada  durarak destek veren siz değerli meslektaşlarımın, çalışanlarının ve ailelerinin varlığı bize büyük bir gurur veriyor.  Muhasebe Haftası Özel Sayısı’nı beğenmeniz dileğiyle sevgi ve saygılarımı iletiyorum. 

Dr. Yahya ARIKAN BAŞKAN 3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

Mali Müşavirler Sorunlarını

HAYKIRDI Binlerce mali müşavir 1 Mart’ta başlayan Muhasebe Haftası nedeniyle İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda buluşarak Galatasaray Lisesi’ne yürüyüş gerçekleştirdi. Basın açıklaması yapan  İstanbul  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirler  Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, mesleki sorunlara karşı ta-

İ

SMMMO üyeleri, Muhasebe Haftası’nda mesleki sorunlarını Taksim Meydanı’nda yaptıkları açıklama ve yürüyüşle dile getirdi.

lepleri dile getirirken, özellikle Kamu Gözetimi Kurumu’nun Türkiye ekonomisi ve genç meslektaşlar üzerinde yarattığı olumsuz yaklaşımlardan uzak durması gerektiğini ifade etti.  Arıkan Türkiye genelinde meslektaş sayısının hane halkı ve büro çalışanlarıyla birlikte 500 bine ulaştığını anımsatarak, İs-

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

tanbul Odası’nın bu sayının önemli bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.  

KGK MESLEK ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR! Çözüm bekleyen sorunların başında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim  Standartları  Kurumu’nun  (KGK) yaklaşımlarının ilk sırayı aldığını belirten İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, kurumun varoluş sebebi olan gözetim görevinden  ziyade  kendini  meslek

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

örgütü yerine koyan bir anlayışla hareket etmesini doğru bulmadıklarını ifade etti.  “Şeffaf, denetlenebilir, kayıtlı bir ekonomi idealine odaklanmışken, yayınladığı  Bağımsız  Denetim  Yönetmeliği  ile Türkiye ekonomisinin geleceğini zora sokmuştur bu  kurum”  diyen  Arıkan,  dünyada  olduğu gibi  ülkemizde  de  bağımsız denetçiliğin mesleğin bir parçası olarak kabul edilmesini, örgütün eğitimlerinin kabul edilmesini, genç meslektaşlara getirilen engellerin kaldırılmasını ve çatı örgütü TÜRMOB ile işbirliği yapılmasını istedi. Sorunların dayanışma ile çözülebileceğini anımsatan Arıkan, diğer demokratik meslek örgütlerine  uygulanan  anti-

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

demokratik  uygulamaları  da  kınadı.  Meslek örgütlerine yönelik etkisizleştirme girişimlerinin başladığını hatırlatan Arıkan, TMMOB’a karşı yürütülen  olumsuz  çalışmalara bir an önce son verilmesi gerektiğini söyledi.  Yahya  Arıkan,  sorunların çözümü noktasında atılacak adımları şu ifadelerle özetledi: “Hiçbir zaman sorunlarımızın çözümü  noktasında  diyalogdan kaçmadık. Ancak sunduğumuz çözüm önerilerine rağmen hâlâ bir yanıt  almış  değiliz.  Ve haklı olarak artık taleplerimize yetkililerden cevap  vermelerini  istiyoruz. Gerekli olan durum ise, TBMM’de meslek yasamızla ve diğer sıkıntılarımızla ilgili görüşlere bir an önce kulak veril-

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

mesidir. Bu konuda atılacak her türlü adım ve işbirliği için de dün olduğu gibi bugün de kapılarımızı  sonuna  kadar  açıyoruz.  Mesleki  sürecimizin demokratikleştirilmesi adına hukuksal dayanaklarımızı,  tepkilerimizi  sonuna kadar kullandığımızı ve bundan sonra da kullanacağımızı belirtmek isterim.”

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

Medyada 

1 MART 1 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle Taksim’de gerçekleştirilen basın açıklamasının gazete yansımaları...

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER PANEL

BİZDEN HABERLER

Meslek Haftası’nda  

BÜYÜK PANEL M uhasebe Haftası etkinlikleri kapsamında 2 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen seminerde, meslek mensupları ve mali idare arasındaki teknolojik altı yapı ve mesleğin geleceği konuşuldu.

“Mükellef-İdare  (Devlet)  İlişkilerinde Teknolojinin Etkin Kullanımı ve Bilgi Havuzunun Oluşturulması” başlıklı panel Cevahir Otel’de gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan’ın yaptığı seminerde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  Bakanlığı  Haberleşme Genel Müdürlüğü E-Devlet Daire Başkanı Ensar Kılıç, Bilim, Sanayi ve Tek-

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

noloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı  Proje  Mühendisi  Ümit Özdemir, Maliye Bakanlığı Temsilcisi Yönetim Bilgi Sistemi ve Sicil Uygulamaları  Müdürü  Mustafa  Erbilli, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Şirketler Dairesi Başkanı Mustafa Umut Özgül,  Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik Bakanlığı SGK Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Muhasebe Yazılımları Daire Başkanlığı Bilişim Uzmanı Dr. Osman Karaahmetoğlu, TOBB Vergi Danışmanı Kurulu Başkanı Fatih Dural ve Işık Üniversitesi  Öğretim  Üyesi  Prof.  Dr.  Saygın Eyüpgiller  birer  konuşma  gerçekleştirdi.  Panelde bir konuşma yapan TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir yanı sıra, İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan’da  mesleki  sorunlara  ve mali idare ile ilgili ilişkilere değinen bir  açış  konuşması  gerçekleştirdi. 

Seminer videosu için: http://www.ismmmo.tv/

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

BİZDEN HABERLER

Kadınların Sesi İSMMMO’da 

YANKILANDI D

ünya Emekçi Kadınlar Günü söyleşisi, katılımcıların keyifli sohbetleriyle gününe yakışır bir atmosferde yapıldı.

İSMMMO  Sosyal  Etkinlikler  Komitesinin  düzenlediği söyleşi çok sayıda kadın mesleştaşın katılımıyla Hizmet ve Kültür Binasında gerçekleşti. Kadın  meslek  mensuplarının  fotoğraflarından oluşan bir slaytla başlayan etkinlikte Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli bir açış konuşması gerçekleştirdi. İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Benli, kadınların yaşadığı sorunlara değinerek belediyesinde kadın hakları ve özgürlükleri üzerine ayrıcalıkların olduğunu ifade etti. Kadınların siyasette ve çalışma yaşamında daha fazla söz sahibi olması gerektiğini söyleyen Benli, belediye olarak kadınların yaşam alanları için her türlü çalışmayı yapacaklarını belirtti.

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

BİZDEN HABERLER

İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan’da kadınların son dönemde çok zor bir süreçten geçtiğinin altını çizerek, hayatın her alanında kadınların yıpratıldığını, devlet nezdinde gerekli çalışmanın bir an önce yapılması gerektiğini söyledi. Artan kadın cinayetlerine ve şiddete de değinen Arıkan, hukuki anlamda yaptırımların zayıf kaldığını, çalışma hayatında ve toplumun her alanında kadınlara fazlasıyla değer verilmesi gerektiğini vurguladı. Özgecan Aslan cinayeti ile ilgili olarak üzgün olduğunu belirten Arıkan, “Sorunun çözümü için ortak akıl ve mücadele gerekmektedir. Bu konuda en başta kadınlara büyük görev düşmektedir. Eşit, özgür bir yarının hayalden daha yakında olduğunu belirterek  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü bir kez daha kutluyorum” diye konuştu. Açış konuşmalarının ardından, tiyatro sanatçısı Ayça İnci, Bursa Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Kurucu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Suzan Künbi kadınların Türkiye toplumundaki konumu üzerine ve  kendi  alanlarındaki  gözlemlerinden bahsettiler.

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

BİZDEN HABERLER

Kadınların gözünden

FOTOĞRAFLAR Söyleşinin  ardından İSMMMO Sergi Salonunda kadın meslek mensuplarının çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açılışı yapıldı.  Çok  sayıda  meslek mensubunun katıldığı sergide, kadınların iş hayatının  dışında  sosyal  yaşantılarını  yansıtan  fotoğraflar yer aldı.  

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TV

BİZDEN HABERLER

Başkan Arıkan, Blommberg HT’de 

SORUNLARI ANLATTI İ SMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan, Bloomberg HT’de Ali Çağatay’ın sunduğu Ana Haber bültenine canlı katılarak Muhasebe Haftasını ve meslek mensuplarının sıkıntılarını konuştu.

Türkiye ekonomisini ve mesleki sorunları değerlendiren Yahya Arıkan, Muhasebe Haftası ile ilgili olarak gerçekleştirilen etkinliklerden bilgi verdi.  Denetim’den vergiye, diğer mesleki sorunlara kadar birçok konu hakkında konuşan Arıkan, 1 Mart Muhasebe Haftasıyla başlayan “Muhasebe  Yap!”  kampanyasını  meslekte  değişim yaratacak bir adım olacağını ifade etti.  

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

Arıkan, Mesleğin Geleceği İçin 

YOLLARDA

İ

SMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan, Muhasebe Haftası ve diğer etkinlikler çerçevesinde il il toplantılara katılarak meslek mensuplarıyla bir araya geldi.

ADANA Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneğinin (MMMBD) 21. Başkanlar Toplantısı’na katılan İSMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan’a mesleğin geleceği ile ilgili bir konuşma yaparak, Muhasebe Haftası’nın önemine değindi. 

BURSA ve DENİZLİ Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası  (BSMMMO) ve Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (DSMMMO) ‘17 Mart Muhasebe Haftası’ etkinlikleri kapsamında İSMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan’ın konuşmacı olduğu  ‘Muhasebe Mesleğinde Kurumsallaşma ve Kalite & Güvence Meslek Kararı’ ve ‘Mesleki Sorunlar ve Taleplerimiz’ konulu birer seminer gerçekleştirdi.  Ayrıca İSMMMO Sekreteri Erol Demirel’de Bursa Odasının düzenlediği farkındalık eğitiminde bir konuşma yaptı. 

Adana

Bursa

Denizli

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ZİYARET

BİZDEN HABERLER

Muhasebe Haftası

DAYANIŞMASI M

uhasebe Haftası dolayısıyla İstanbul Muhtarları Dayanışma Derneği İSMMMO’ya ziyarette bulundu. Etkinlik haftası kapsamında İstanbul Muhtarları Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan’ı makamında ziyaret etti. İSMMMO Saymanı Mehmet İhsan Yalçın’ında hazır bulunduğu ziyarette Muhasebe Haftası dolayısıyla kurumlar arasında bilgi paylaşımı ve sıkıntılar dile getirilirken, hoşgörü ve dostluk mesajı verildi. İstanbul  Muhtarları  Dayanışma  Derneği Başkanı Selami Aykut, özellikle başka kimlik veya adreslerin kullanılmasıyla açılan şirketler üzerinden  sahtecilik  işlemlerinin  arttığına dikkat çekerek, kurumların oto kontrol sağlayarak evrakta sahteciliğin önüne geçilebilineceğini belirtti.

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

10 Martta Ezgilerle 

SESİMİZE SES KATALIM! M uhasebe Haftası dolayısıyla sahne alacak olan İSMMMO Dostlar Korosu çalıştırıcısı sanatçı Nevzat Karakış konsere davet çağrısında bulunarak, “Mali Müşavir arkadaşlarla karşılıklı dertleşeceğiz” dedi.

10 Mart tarihinde Muhasebe Haftası dolayısıyla Şişli Kent Kültür Merkezinde sahne alacak olan İSMMMO Dostlar Korosu, çalışmalarına devam ediyor. Çalacakları repertuar üzerine aylardır hazırlık yapan Koro, çalıştırıcıları sanatçı Nevzat Karakış ve sanatçı Tümer Avcı yönetiminde, geçen yıllarda olduğu bu yıl da sürprizlerle meslek mensuplarının karşısında olacak.    Konser  ve  koro  hazırlıklarına  dair konuştuğumuz sanatçı Nevzat Karakış,

birçok yöreye ait türkülerle dinleyenlerin karşısında olacaklarını söyledi. İSMMMO Dostlar Korosu ile 3. dönemini geçirdiğini ifade eden Karakış, “Benim anlayışım, mümkün olduğunca halk müziği korosunun Anadolu topraklarından gelmiş geçmiş bütün seslerini, ozanlarını, bu geleneğe  emek  verenlerini  korodaki arkadaşlarla tanıştırmak. Bu geniş yelpaze içersinden seçtiğimiz eski havaları seslendirme çabası bizimkisi” diye konuştu. 

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

geçtiğini  belirten  Karakış  konuşmasına şu şekilde devam etti: “Giderek artık kibrin, zalimliğin her çeşit sorunun yaşandığı bir haldeyiz. Bizde bütün coğrafyanın içinden çıkan halk söyleyişlerini seslendireceğiz. Herkesin bunu sorumluluk olarak algılamasını, desteklemelerini BÜYÜK SORUMLULUK Türkiye’nin sıkıntılı bir dönemden istiyoruz.  Odanın  yürüttüğü  bu Karakış bu yıl ki konserde, Türk Halk Müziği Sanatçısı büyük üstat Ruhi Su’nun ezgilerini seslendireceklerini ifade ederek, en bilinen türkülerinden ‘Mahsus Mahal’i sahneye taşıyacaklarını dile getirdi. 

koro başlı başına iyi bir çalışma.  Artık günümüzde her şey köreltiliyor, cüceleştiriliyor. Bütün kavramların içi boşaltılıyor. Biz yaşadığımız  toprakların  bu  katmanlı havasını ortaya çıkarma çabasındayız. O nedenle de umarım, Mali Müşavir arkadaşlarda gelirler, karşılıklı dertleşmiş oluruz.”

19


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO’dan Gelir Vergisi 

SEMİNERİ İ

SMMMO, 11 Mart 2015 Çarşamba günü ‘Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Doldurulmasında Özellikli Konular’ başlıklı bir seminer düzenleyecek.

İSMMMO Hizmet ve Kültür Binasında, İSMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan’ın  açış konuşmasıyla başlayacak olan seminerde, İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Tunç Oturum Başkanlığı yaparken, YMM Emre Kartaloğlu ve Vergi Müfettişi Eyüp İnce birer konuşma gerçekleştirecek.  Seminerin saat 13:00’te başlayacak.

Seminer ile İlgili Detaylı Bilgi İçin: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=14578

20


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Nisan Ayı Kurumlar Vergisi Semineri ile

BAŞLIYOR İ

SMMMO, 2 Nisan 2015 Perşembe günü ‘Kurumlar Vergisi’ başlıklı bir seminer düzenleyecek.

Cevahir Otel'de İSMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan’ın  açış konuşmasıyla başlayacak olan seminerde, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar'da bir konuşma yapacak. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Oktar'ın Oturum Başkanlığı yaptığı seminere, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. A.Bumin Doğrusöz, SMMM Erdal Dinçtürk ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Temsilcisi sunum ve konuşmalarıyla renk katacak. Seminer saat 13:00’te başlayacak.

Seminer ile İlgili Detaylı Bilgi İçin: http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/EGITIM/Duyuru/2NisanKurumlarVergisi.pdf

21


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BELGESEL

BİZDEN HABERLER

İSMMMO Belgeseli 

YENİDEN YAYINDA İ SMMMO tarihini, yıllarca hizmet vermiş önemli isimlerle görüşlerden oluşturarak anlatan İSMMMO Belgeseli sosyal ağlar üzerinden yeniden yayında. İSMMMO’ya hizmet vermiş birçok önemli ismin bir araya geldiği belgesel sosyal mecrada tekrardan izleyicilerle buluştu. İSMMMO’nun  yaşamış  olduğu  önemli  süreçlere değinen belgesel, başta İSMMMO Başkanı  Yahya  Arıkan  olmak  üzere  TÜRMOB Başkanı Nail Sanlı, TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir’le birlikte meslek mücadelesinde yer almış konuğu ağırlıyor. 

Belgeseli İzlemek İçin Tıklayınız: http://youtu.be/44lQcI9PoJ8 

22


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KURS

BİZDEN HABERLER

YMM Sınavı Hazırlıkta  

BİRİNCİ DÖNEM İ SMMMO ve TESMER İstanbul Şubesinin ortak düzenlediği YMM Mesleki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursları 2015/1. Dönemi 15 Martta başlıyor. Eğitimler, konularında uzman akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından verilirken, hazırlık kursu için 5-22 Mart 2015 tarihleri arasında web sayfası  üzerinden  ön  kayıt  başvuruları  alınmaktadır.  Şişli Eğitim Birimi ve Gayrettepe’deki İSMMMO Akademi’de verilecek eğitimlerde, Finansal Yönetim, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Yönetim Muhasebesi, Denetim ve Raporlama gibi 228 saat süresince ders verilecek. 

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr /html.asp?id=14580

23


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TEKNOLOJİ

BİZDEN HABERLER

İSMMMO Cep’te Üç Yeni  

GÜNCELLEME İ SMMMO, iletişimi güçlendirmek ve mevzuat bilgilerinin daha hızlı meslek mensuplarına ulaşması sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ‘İSMMMO Cep’ uygulaması, artık windows tabanlı cep telefonlarında da çalışabilecek. Yakında İOS işletim sisteminde de uygulama kullanılabilecek.

İstanbul SMMM Odası, üye ve stajyerlerine yönelik güncel mevzuat, eğitim, sosyal duyuruların daha hızlı ulaşabilmesi ve yardımcı olması amacıyla ‘İSMMM Cep’ uygulaması başlattı. Meslek mensuplarını mail ile bilgilendirerek başlatılan uygulama, Google Play üzerinden de indirilebiliniyor. Cep telefonlarına yüklendikten sonra; mali rehber, danışmanlık, Oda duyuruları, hesaplama araçları, İSMMMO tv konularında yardım alınabilinen uygulamaya üç yeni güncelleme dahil

İSMMMO Cep Uygulamasını İndirmek İçin: https://play.google.com/store/ap ps/details?id=app.id_441288648 b8642dfaaa9d3c64bfd009b

oldu. Üyelerin işlerini kolaylaştırmak adına maaş hesabı ve kıdem ihbar tazminatı hesabı işlemlerinin de eklendiği uygulama artık windows tabanlı cep telefonlarında da kullanılabilecek.

Uygulama ile herhangi bir konu hakkında sorulacak sorularda iletişim rahatlıkla ve hızlı bir şekilde sağlanıyor. Oda danışmanlarına anlık soruların iletilebilindiği uygulamada hesaplama araçları işlemler sırasında kullanılabilir ve ilgili konuyla alakalı eğitim videoları cep telefonlarından seyredilebilinir.

24


ฤฐSMMMO

BฤฐZDEN HABERLER Kร–ลžEโ€ˆYAZISI

BฤฐZDEN HABERLER

Kiraโ€ˆGeliriโ€ˆBeyanฤฑnฤฑnโ€ˆโ€ˆโ€ˆโ€ˆโ€ˆโ€ˆ

ลžฤฐFRELERฤฐ 

17

.LUD*HOLUL %H\DQร‡Qร‡Q รจLIUHOHUL 0DUWร”YHUJLD\ร”RODUDNLIDGHHGHUL]9H \LQHJHOGLoDWWร”ELUYHUJLG|QHPL*HUoHN NLรทLOHU\ร”Oร”LoLQGHHOGHHWWLNOHUL ND]DQoODUร”LoLQ0DUWWDULKLQHNDGDU JHOLUYHUJLVLEH\DQQDPHVLYHUHFHN %H\DQQDPH|GH\HFHNJUXEXQ LoLQGHNLUDJHOLULHOGHHGHQOHUEย\ยN ELUoRรดXQOXรดXROXรทWXUX\RU<ร”OGDELU NHUHYHULOHQEXEH\DQQDPHOHULoLQNร”VD Nร”VDED]ร”KDWร”UODWPDODU \DSPDNWDID\GDYDU .RQXWNLUDJHOLULHOGH HGHQOHULoLQELQ7/ยถOLN LVWLVQDYDU$OGร”NODUร”JHOLUEX WXWDUร”QDOWร”QGDRODQODU\ร”OOร”N JHOLUYHUJLVLEH\DQQDPHVL YHUPH\HFHN 7LFDUL]LUDLYH\DVHUEHVWPHVOHN ND]DQoODUร”LoLQ\ร”OOร”NJHOLUYHUJLVL EH\DQQDPHVLYHUHQOHULQEXLVWLVQDGDQ

626<$/*h9(1/รฝ.

<ย]GHNHVLQWL $\Uร”FDHOGHHWWLNOHULNLUDJHOLUOHULQLQ ยFUHWOHULQ HPHNOLD\Oร”NODUร”GDKLO PHQNXO VHUPD\HLUDWODUร”Qร”QYHGLรดHUND]DQo YHLUDWODUร”Qร”QWRSODPร”ELQ 7/ยถ\LDรทDQODUELQ7/ยถOLN NRQXWNLUDJHOLULLVWLVQDVร”QGDQ \DUDUODQDPD\DFDNODU%X oHUoHYHGHHOGHHGLOHQJHOLULQ EH\DQHGLOLSHGLOPHPHVLGH|QHP WDรทร”PD\DFDN gUQHรดLQQRUPDOรทDUWODUGDEH\DQ HGLOPH\HFHNELQ7/PHYGXDWIDL]L JHOLULQLQ\DQร”QGDELQ7/NRQXWNLUD JHOLULHOGHHGLOPHVLKDOLQGHWRSODPJHOLU

รงรฉ\HUL7Dรฉร‡QDQรงรฉoL\H7D]PLQDWgGHQLUPL"

รตรทKXNXNXLรทoLKDNODUร”\|QยQGHQVยUHNOL LOHUL\H\|QHOLNJHOLรทLPFLELUNDUDNWHUHVDKLSWLU รตรทoLQLQKDNODUร”Qร”QLรทLOLรทNLVLQLQGHYDPร”Vร”UDVร”QGD GDKDLOHUL\HJ|WยUยOPHVLLรทKXNXNXQXQWHPHO DPDoODUร”DUDVร”QGDGร”U(QD]ร”QGDQoDOร”รทPD NRรทXOODUร”EDNร”Pร”QGDQJHUL\HJLGLรทLQLรทoLQLQUร”]DVร” KLODIร”QD\DSร”ODPDPDVร”JHUHNLU dDOร”รทPDNRรทXOODUร”Qร”QGHรดLรทLNOLรดLQGHQV|] HGHELOPHNLoLQ|QFHOLNOHEXNRรทXOODUร”QQHOHU ROGXรดXQXQRUWD\DNRQXOPDVร”JHUHNLU รตรทLOLรทNLVLQGHQND\QDNODQDQYHLรทLQ\HULQHJHWLULOPHVLQGHWDELROXQDQKDNYHERUoODUร”QWยPย ยณoDOร”รทPDNRรทXOODUร”ยดRODUDNGHรดHUOHQGLULOPHOLGLU รตรทYHUHQLรทV|]OHรทPHVL\OHYH\DLรทV|]OHรทPHVLQLQHNLQLWHOLรดLQGHNLSHUVRQHO\|QHWPHOLรดLYH EHQ]HULND\QDNODU\DGDLรท\HULX\JXODPDVร”\OD ROXรทDQoDOร”รทPDNRรทXOODUร”QGDHVDVOร”ELUGHรดLรทLNOLรดLDQFDNGXUXPXLรทoL\H\D]ร”Oร”RODUDNELOGLUPHN VXUHWL\OH\DSDELOLU%XรทHNOHX\JXQRODUDN \DSร”OPD\DQYHLรทoLWDUDIร”QGDQDOWร”LรทJยQยLoLQGH*HUoHNJLGHU\|QWHPLDYDQWDMร‡

ELQ7/ <,/,1'$(/'(('รง/(1รงรจ<(5รง.รง5$/$5,1,1%(<$1,9( ELQ7/ยถ\LDรทWร”รดร” 9(5*รง/(1'รง5รง/0(6รง1(รง/รงรจ.รง17$%/2 7/

LoLQNRQXWNLUD JHOLUOHULQHLVWLVQD *HOLU9HUJLVL *|WยUย*LGHU*HOLU9HUJLVL +HVDSODQDQ รงDGH(GLOHFHN gGHQHFHN <ร‡OOร‡N X\JXODQPDVร” .LUD 6WRSDMร‡ 7XWDUร‡ 0DWUDKร‡ 9HUJL 9HUJL 9HUJL PยPNยQ *HOLUL %UยW  

ROPD\DFDN  %(<$1<2.  $QFDNEX|UQHNWH    HOGHHGLOHQNLUD    JHOLULELQ    7/ยถQLQDOWร”QGD    ROVD\Gร”LVWLVQD    X\JXODQDFDN    YHKHUKDQJLELU    EH\DQQDPH    YHULOPHVLQHJHUHN ROPD\DFDNWร” \ร”OOร”NEH\DQQDPHYHULOPHVLJHUHNPL\RU รตรท\HULNLUDJHOLUOHULQGH\ย]GH $QFDNEXQXQ\DQร”QGDELQ7/GH RUDQร”QGDYHUJLNHVLQWLVLX\JXODQร”\RU VHUEHVWPHVOHNND]DQFร”HOGHHGLOPHVL รตรท\HULNLUDODUร”LoLQEH\DQKDGGLELQ GXUXPXQGDWRSODPJHOLUELQ7/ยถ\L 7/%XUDNDPร”DรทPD\DQLรท\HULNLUD DรทWร”รดร”LoLQLรท\HULNLUDJHOLULLoLQGH JHOLUOHULLoLQEH\DQQDPHYHULOPHVL EH\DQQDPHYHULOPHVLJHUHNL\RU JHUHNPL\RU$QFDNEXKDGGLQDรทร”Oร”S รตรท\HULNLUDJHOLULQLQEH\DQHGLOPHVL Dรทร”OPDGร”รดร”QDEH\DQHGLOPHVLJHUHNHQ GXUXPXQGDELQ7/ยถ\HNDGDU GLรดHUJHOLUOHULOHWRSODPD\DSร”ODUDN LODYHYHUJL\ยNยGRรดPX\RU+DWWD EDNร”Oร”\RU DNVLQHPยNHOOHIHLDGHoร”Nร”\RU+HVDEร” gUQHรดLQWHNEDรทร”QDELQ7/Lรท\HUL WDEOR\DUGร”Pร”LOHQHWOHรทWLUHOLP NLUDJHOLULHOGHHGLOPHVLGXUXPXQGD

\DUDUODQPDVร”PยPNยQGHรดLO$\Uร”FD ND]DQGร”NODUร”NLUDJHOLUOHULQLEH\DQ HWPH\HQOHU\DGDHNVLNDNWDUDQODUEX LVWLVQDGDQ\DUDUODQDPD\DFDN

\D]ร”Oร”RODUDNNDEXOHGLOPH\HQGHรดLรทLNOLNOHULรทoL\L EDรดODPD]รตรทoLGHรดLรทLNOLN|QHULVLQLEXVยUHLoLQGHNDEXOHWPH]VHLรทYHUHQGHรดLรทLNOLรดLQJHoHUOL ELUQHGHQHGD\DQGร”รดร”Qร”YH\DIHVLKLoLQEDรทND ELUJHoHUOLQHGHQLQEXOXQGXรดXQX\D]ร”Oร”RODUDN Doร”NODPDNYHELOGLULPVยUHVLQHX\PDNVXUHWL\OH LรทV|]OHรทPHVLQLIHVKHGHELOLUรตรทoLEXGXUXPGD LรทHLDGHGDYDVร”DoDELOLU

+DNGRรฆXSGRรฆPDPDVร‡ รตรท\HULQLQD\Qร”LOVร”Qร”UODUร”\DGDEDรทNDELULOH WDรทร”QPDVร”GXUXPXQGD|QFHOLNOHLรทV|]OHรทPHVLQGHLรทoLQLQELUEDรทNDLOHJ|QGHULOPHVLQH LOLรทNLQPXYDIDNDWLROXSROPDGร”รดร”QDEDNร”OPDOร”Gร”U(รดHULรทoLQLQELU EDรทNDLOHJ|QGHULOPHVL\|QยQGHLรท V|]OHรทPHVLQGHPXYDIDNDWLYDUVD YHLรทoLQLQLรท\HULGHรดLรทLNOLรดLREMHNWLI L\LQL\HWNXUDOODUร”QDJ|UH\DSร”OPร”รท LVHoDOร”รทDQร”Q\HQLJ|UHY\HULQH

0HYVLPOLNLรฉOHUGH oDOร‡รฉDQร‡QNร‡GHP WD]PLQDWร‡KDNNร‡YDUPร‡"

SORUCEVAP

JLWPHPHVLKDOLQGHLVWLIDHWPLรทVD\ร”ODFDรดร”QGDQ Nร”GHPWD]PLQDWร”KDNNร”GRรดPD\DFDNWร”U $QFDNLรทoLQLQLรท\HULGHรดLรทLNOLรดLPREELQJLVWLID\D]RUODPDYH\DL\LQL\HWNXUDOODUร”QDD\Nร”Uร”\DSร”OPDVร”V|]NRQXVXLVHHOEHWWHNร”GHPWD]PLQDWร” JยQGHPHJHOHELOHFHNWLU<DQLLรท\HULGHรดLรทLNOLรดL LรทoLLoLQDรดร”UODรทWร”Uร”Fร”ELUVHEHSROXรทWXUX\RUVDNร”GHPWD]PLQDWร”Qร”DODUDND\Uร”OPDKDNNร”GRรดDELOLU <LQHLรทoLQLQLรทV|]OHรทPHVLQGHELUEDรทNDLOGH J|UHYOHQGLUPHYHQDNLO\DSร”OPDVร”QDLOLรทNLQ PXYDIDNDWL\RNVDEXGXUXPGDLรทoLQLQELUEDรทND LOGHJ|UHYOHQGLULOPHVLQDNOLVRQXFXRUWD\Doร”NDQ Lรท\HULGHรดLรทLNOLรดLQGHNร”GHPWD]PLQDWร”|GHQPHVL JยQGHPHJHOHFHNWLU รตรทV|]OHรทPHVLQGHPXYDIDNDWLROPD\DQLรทoLQLQELUEDรทNDLOGHJ|UHYOHQGLULOPHVLKDOLQGHoDOร”รทPDNRรทXOODUร”QGD HVDVOร”GHรดLรทLNOLNRODUDNNDEXOHGLOPHVL V|]NRQXVXRODFDNYHNร”GHPWD]PLQDWร”|GHQPHVLJHUHNHFHNWLU

.LUDJHOLUOHULQLQWHVSLWLQGHJ|WยUย JLGHU\DGDJHUoHNJLGHU\|QWHPL X\JXODQDELOPHNWHGLU$QFDN\ร”Oร” LoLQJ|WยUยJLGHUX\JXODPDVร”Qร”LONNH] \DSDQODUร”Q\ร”Oร”QGDGDEX\|QWHPL X\JXODPDODUร”JHUHNL\RU *|WยUยJLGHU\|QWHPLQLVHoHQOHUNLUD KDVร”ODWODUร”Qร”Q\ย]GHยถLQLJLGHURODUDN GLNNDWHDODELOHFHNรตรท\HULNLUDJHOLUOHULLoLQ GHJ|WยUยJLGHU\|QWHPLX\JXODQDELOPHNWH $QFDNKDNODUร”QNLUD\DYHULOPHVLQGHJ|WยUย JLGHU\|QWHPLX\JXODQDPร”\RU *HUoHNJLGHUOHULVH*HOLU9HUJLVL .DQXQXยถQXQPDGGHVLQGHVD\ร”ODQ EHOJHOLJLGHUOHUGLU%XJLGHUOHULQKHSVLQL EXUDGDVร”UDODPD\DLPNkQ\RN $QFDNVDWร”QDOร”QDQNRQXWODUร”QVDWร”QDOPD EHGHOOHULQLQ\ย]GHยถLQLQRNRQXWWDQHOGH HGLOHQNLUDJHOLULQGHQLQGLULOHELOHFHรดLQL KDWร”UODWPDNWDID\GDYDU+DWร”UODQPDVร”JHUHN ELUGLรดHUJLGHUWยUยLVHNLUDLOHRWXUXODQ NRQXWODULoLQ|GHQHQNLUDEHGHOOHULQLQ HOGHHGLOHQNRQXWNLUDKDVร”ODWร”QGDQ LQGLULOHELOPHVL 6D\Gร”รดร”Pร”]EXLNLJLGHULX\JXODPDN J|WยUยJLGHULX\JXODPDNWDQGDKDID\GDOร” RODELOLU7HUFLKVL]LQ

Zeynep GรœLER รตรทoLPHYVLPOLNLรทOHUGH oDOร”รทPร”รทLVHPHYVLPOLN oDOร”รทWร”รดร”VยUHOHULQGLNNDWH DOร”QDUDNYHEXVยUHOHUH J|UHNร”GHPWD]PLQDWร”Qร”Q |GHQPHVLJHUHNLU%DรทND ELUDQODWร”PODLรทoLQLQ DVNร”GDJHoHQVยUHVL ILLOHQoDOร”รทPDROJXVXQX WDรทร”PDGร”รดร”QGDQNร”GHPGHQ VD\ร”OPD\DFDNWร”U

0HYVLPOLNLรทV|]OHรทPHVL LOHELURWHOGH\D]ODUร” oDOร”รทPDNWD\ร”P\ร”OGร”U EXoDOร”รทPDPGHYDP HWPHNWH'X\GXรดXPX] NDGDUร”\ODRWHODUWร”N EHQLPJLELoDOร”รทDQODUร” \D]ร”QoDรดร”UPD\DFDNPร”รท $UDรทWร”UGร”รดร”PNDGDUร”\ODIHVLK YHNร”GHPWD]PLQDWร”KDNNร”P YDU.ร”GHPWD]PLQDWร”P QDVร”OKHVDSODQร”U".ร”รทD\ODUร” Nร”GHPLPGHQVD\ร”Oร”UPร”"

6RUXODUร”Qร”]LoLQPDOLFR]XP#LVPPPRRUJWUDGUHVLQHPDLODWDELOLUVLQL] 7ยPVRUXODUHSRVWDLOHWHNWHNFHYDSODQDFDNWร”U

   okumak   Yazฤฑnฤฑn tamamฤฑnฤฑ iรงin tฤฑklayฤฑn! www.yahyaarikan.com 

   

  

 

                

Kiraโ€ˆgeliriโ€ˆeldeโ€ˆedenlerinโ€ˆbeyannameโ€ˆvermedeโ€ˆbรผyรผkโ€ˆbirโ€ˆรงoฤŸunluฤŸunโ€ˆolduฤŸununโ€ˆaltฤฑnฤฑโ€ˆรงizenโ€ˆArฤฑkan,โ€ˆโ€œKonutโ€ˆkiraโ€ˆgeliriโ€ˆelde edenlerโ€ˆiรงinโ€ˆ3โ€ˆbinโ€ˆ300โ€ˆTLโ€™likโ€ˆistisnaโ€ˆvar.โ€ˆAldฤฑklarฤฑโ€ˆgelirโ€ˆbuโ€ˆtutarฤฑnโ€ˆaltฤฑndaโ€ˆolanlarโ€ˆyฤฑllฤฑkโ€ˆgelirโ€ˆvergisiโ€ˆbeyannamesiโ€ˆvermeyecekโ€ dedi.โ€ˆ Ticari,โ€ˆziraiโ€ˆveyaโ€ˆserbestโ€ˆmeslekโ€ˆkazanรงlarฤฑโ€ˆiรงinโ€ˆyฤฑllฤฑkโ€ˆgelirโ€ˆvergisiโ€ˆbeyannamesiโ€ˆverenlerinโ€ˆbuโ€ˆistisnadanโ€ˆyararlanmasฤฑโ€ˆmรผmkรผnโ€ˆolmadฤฑฤŸฤฑnฤฑโ€ˆsรถyleyenโ€ˆArฤฑkan,โ€ˆโ€ˆkazanฤฑlanโ€ˆkiraโ€ˆgelirleriniโ€ˆbeyanโ€ˆetmeyenlerinโ€ˆyaโ€ˆdaโ€ˆeksikโ€ˆaktaranlarฤฑnโ€ˆistisnadanโ€ˆyararlanamayacaฤŸฤฑnฤฑโ€ˆsรถyledi.โ€ˆ Arฤฑkanโ€ˆyazฤฑsฤฑnaโ€ˆลŸuโ€ˆลŸekildeโ€ˆdevamโ€ˆetti:โ€ˆโ€œAyrฤฑcaโ€ˆeldeโ€ˆettikleri kiraโ€ˆgelirlerinin,โ€ˆรผcretlerinโ€ˆ(emekliโ€ˆaylฤฑklarฤฑโ€ˆdahil),โ€ˆmenkulโ€ˆsermayeโ€ˆiratlarฤฑnฤฑnโ€ˆveโ€ˆdiฤŸerโ€ˆkazanรงโ€ˆveโ€ˆiratlarฤฑnฤฑnโ€ˆtoplamฤฑโ€ˆ97โ€ˆbin TLโ€™yiโ€ˆaลŸanlar,โ€ˆ3โ€ˆbinโ€ˆ300โ€ˆTLโ€™likโ€ˆkonutโ€ˆkiraโ€ˆgeliriโ€ˆistisnasฤฑndanโ€ˆyararlanamayacaklar.โ€ˆBuโ€ˆรงerรงevede,โ€ˆeldeโ€ˆedilenโ€ˆgelirinโ€ˆbeyanโ€ˆedi-

ฤฐ

SMMMO BaลŸkanฤฑ Dr. Yahya Arฤฑkanโ€™ฤฑn 5 Mart 2015 tarihli Cumhuriyet gazetesi kรถลŸesinde yazdฤฑฤŸฤฑ yazฤฑda, gelir vergisi dรถneminden ve yapฤฑlacak iลŸlemlerden bahsetti.  

     

       

                      

    

 

 

  

 

 

   

  

 

     

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

     

 

 

    

 

   

      

  

 

  

 

      

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

  

   

 

 

  

  lipโ€ˆedilmemesiโ€ˆdeโ€ˆรถnemโ€ˆtaลŸฤฑmayacak. Kiraโ€ˆgelirlerininโ€ˆtespitindeโ€ˆgรถtรผrรผโ€ˆgiderโ€ˆyaโ€ˆdaโ€ˆgerรงekโ€ˆgider yรถntemiโ€ˆuygulanabilmektedir.โ€ˆAncakโ€ˆ2013โ€ˆyฤฑlฤฑโ€ˆiรงinโ€ˆgรถtรผrรผโ€ˆgiderโ€ˆuygulamasฤฑnฤฑโ€ˆilkโ€ˆkezโ€ˆyapanlarฤฑnโ€ˆ2014โ€ˆyฤฑlฤฑndaโ€ˆdaโ€ˆbuโ€ˆyรถntemiโ€ˆuygulamalarฤฑโ€ˆgerekiyor.โ€      

 

  

 

 

 

 

25 

  

 

 

 


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

BİZDEN HABERLER

Kadın Üyelere Sağlıkta  

ÖZEL İNDİRİM

B

ayındır Sağlık Grubu, Dünya Kadınlar Günü’ne özel kampanya ile kadın üyelere hizmette indirime gidiyor.

Bayındır Sağlık Grubu, İstanbul’un birçok semtinde bulunan hastane, tıp merkezi ve kliniklerinde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 5-12 Mart tarihleri arasında indirime gidiyor.  

Detaylı Bilgi İçin: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.asp?list=Bankalar

26


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BUNLARI

Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online so-

rularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye &

Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

27


BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 26 Şubat - 4 Mart tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

AHMET EMRE YÜKSEL

ARZU KARA

ASİYE ÇALHAN

AYNUR KOŞAR

AYŞE ŞAHİN

CENGİZ YILMAZ

ÇİÇEK  ARSLANTAŞ

ÇİĞDEM  MELHEMCİ

EMİNE ÖZTÜRK

ENDER DEMİR

FATMA ABANOZ

GÖKSEL VURKUN

İLKNUR UYAR

KEREM  BEKDEMİR

MEHMET DEMİR

SEDAT TANÇ

SERAP ŞAHİN

ŞÜKRAN GÜRSEL

TAMER ERGÜN

VOLKAN DOKGÖZ

28


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında.

İSMMMO MALİ ÇÖZÜM VE İSMMMO YAŞAM DERGİLERİMİZE WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. 29


MESLEKTE YENİ EĞİTİM VE UZMANLIK PROGRAMLARI FİŞLETME BÜTÇELERİ, KONTROL VE REVİZYON EĞİTİMİ FUYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ FİŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI EĞİTİMİ FŞİRKET DEĞERLEME EĞİTİMİ FŞİRKETLERDE TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞTİRME EĞİTİMİ FVERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI EĞİTİMİ FKOBİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİMİ FVERGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI FMALİ İÇ DENETİM UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI FBİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ FİFLASIN ERTELENMESİ EĞİTİMİ FSAHTE BELGE İNCELEME EĞİTİMİ FBAŞLANGIÇ ACL EĞİTİMİ FİÇ KONTROL EĞİTİMİ FUYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ FSÖZLEŞME HUKUK EĞİTİMİ

FARK YARATIR

Eğitimleriyle


ORTAK AKIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2015 104  

2015 104