__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 94

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

29 Aralık 2014


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER l Geleceğin, Üretimin, Yeni Hedeflerin Yılı! l Hak Gaspına İzin Vermeyiz l Başkan Arıkan: Mağdur Etmeyeceğiz l Meslektaşa Fotoğraf Eğitimi l İki Günlük Zorunlu Eğitimlere Yoğun Katılım l Sorumluluklarla İlgili Yargısız İnfazdan Vazgeçin l Konaklamada İSMMMO İndirimi l Bunları Biliyor Musunuz? l Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                        l Dergilerimiz Yayında l İSMMMO Akademi Eğitimleriyle Fark Yaratır

SAYFA

3 4-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

GELECEĞİN, ÜRETİMİN, YENİ

HEDEFLERİN YILI! Değerli meslektaşım,  Yazılı - görsel medya, sosyal medya, İSMMMO web sitemiz ve Bizden Haberler’de karşınıza çıkarttığımız üretimlerle ne kadar yoğun bir yılı daha geri bıraktığımızı görüyoruz.  Yıl boyunca hızlı bir temponun içinde, mesleğin daha ilerilere taşınması için çalıştık, çabaladık. Mesleğin ihtiyaçlar karşısında var ettiği kazanımlarının yanında, hizmet kalitesi, güven duygusu ve genç neslin gelecek beklentisi büyük olan ailemizi daha da büyüttü.  Yılın başında 33bin 400 olan meslektaş sayımsız yıl sonuna yaklaştığımız bugünlerde 35 bin 70’lere kadar genişledi. Ayrıca 17 bin civarındaki stajyerlerimizin bu sayıdaki etkisini de unutmamak gerek. Meslektaşlarımızla birlikte aileleri ve yanlarında çalışanları da dahil ettiğimizde atlayamayacağımız en büyük ifade şekli milyonluk bir aile olduğumuz gerçeğidir.  Üretimde ve mesleki güvende büyük bir aileye hizmet üretmenin sorumluluğunu taşıyan İSMMMO, 2015 yılında da tüm enerjisiyle, gücüyle daha da fazlasını meslek ve meslektaş için ortaya koymaya devam edecek. Sağlıklı, bol kazançlı, aileniz ve sevdiklerinizle mutlu bir 2015 yılı diliyorum.  Saygılarımla...

Yahya ARIKAN BAŞKAN

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

Hak Gaspına 

İZİN VERMEYİZ! İ

SMMMO Başkanı Yahya Arıkan, Hazine Müsteşarlığı’nın Sigorta Acenteleri için getirdiği uygulamada, bilanço ve gelir tablosunun onaylanma işleminin sadece YMM'lere verilmesine sert tepki gösterdi. Arıkan, “3568 sayılı Yasa ve Yönetmelikler uyarınca yetki almış SMMM'lerin hak ve menfaatinin ihlali sonucunu doğurmakta, bu kimselerin haklarını, eşitlik, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette göz ardı ederek Anayasa'ya, hukuk devleti ilkelerine de aykırılık teşkil etmektedir” dedi.

Hazine Müsteşarlığının 2014/32  sayılı  "Sigorta Acentelerinin Şube Açma İle  İlgili  Kurallara  Uyumu    Konusunda  Sektör Duyurusuna Ek Sektör Duyurusu"  ile  ilgili  olarak TÜRMOB’a  talep  yazısı gönderen  İSMMMO,  duyuruda bahsi geçen onay işleminin sadece YMM verilmesinin adaletsiz olduğunu altını çizdi. Durumun düzeltilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yapacaklarını ifade eden Yahya Arıkan, yasal haklarının korunması adına dava haklarını dahi kullanabileceklerini belirtti.   Şube olarak devam etmek isteyen acentelerin gerekli bilgi ve belgeler ile Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel

Müdürlüğü'ne  elektronik  ortamda müracaat etmelerinin gerektiği ifade edilen duyuru da, faaliyetler ile ilgili üç ayda bir istenilen mali tabloların (bilanço ve gelir tablosu) hazırlanmasının Yeminli Mali Müşavirlere verildiği ifade edildi.  Duruma ilişkin İSMMMO web sitesi üzerinden açıklama yapan Oda Başkanı

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

Yahya Arıkan, YMM’lere verilen görevin 3568  sayılı  Kanunla,  aslen  hem SMMM'lere hem de YMM'lere birlikte verildiğini,  Sektör  Duyurusunda SMMM'lere değinilmemesini açık bir hukuk ihlali olarak tanımladı.

Haklar İhlal Ediliyor! 3568 sayılı Kanunla her iki mesleğe de eşit derecede görevler tanındığını, kurumlar ve kişiler tarafından tek taraflı  uygulanamayacağını  dile  getiren Yahya Arıkan açıklamada şu ifadelere yer verdi: “2014/32 sayılı Sektör Duyurusu ekinde yer alan bilanço ve gelir tablosunun SMMM ve YMM'ler tarafından hazırlanması mümkün iken, YMM'lerin özel yetkisi dahilinde yer alan bir görev olmadığı halde bilanço ve gelir tablosunun YMM'lerce onaylanmasının istenmesi, açıkça hukuka aykırı olduğu gibi; 3568 sayılı Yasa ve Yönetmelikler  uyarınca  yetki  almış SMMM'lerin hak ve menfaatinin ihlali sonucunu doğurmakta, bu kimselerin  haklarını,  eşitlik,  sosyal  hukuk devleti  ve  adalet  ilkeleriyle  bağdaşmayacak surette göz ardı ederek Ana-

yasa'ya,  hukuk  devleti  ilkelerine  de aykırılık teşkil etmektedir. Bu yönü ile toplumdaki adalet inancını da zedelediği, yasayla kazanılmış hakların ihlal edildiği izahtan varestedir. Tüm ülke çapında faaliyette bulunan ve 77 yerde bulunan SMMM Odasından birine kayıtlı olarak faaliyet gösteren yaklaşık 80.000 SMMM'nin bir kenara bırakılması ve SMMM'lerin de yapabileceği salt bu iş için 8 ilde bulunan YMM Odasına kayıtlı yaklaşık 4.000 YMM'in görevlendirilmesi adalet, hakkaniyet, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile de bağ-

daşmamaktadır. Yukarıda  izah  ettiğimiz  nedenlerle söz konusu işlerin SMMM'lerinde yetkisi dahilinde olduğunun ve mali tabloların  SMMM'ler  tarafından  da  onaylanmasının sağlanması için,başta Hazine Müşteşarlığı olmak üzere ilgili Kurum ve Kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasını ve dava dahil yasal haklarımızın korunmasını talep ederiz. Ayrıca bu görüşümüz doğrultusunda Oda İSMMMO olarak da yasal haklarımızı kullanmak üzere gerekli girişimlerde bulunacağımızın bilinmesini isteriz.”

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Başkan Yahya Arıkan:

MAĞDUR ETMEYECEĞİZ!

İ

SMMMO Başkanı Yahya Arıkan yaptığı açıklamayla, bağımsız denetim süreci ile ilgili olarak TÜRMOB’un protokol anlaşması imzaladığı üniversitelere kayıtların başladığını ve bitimine az bir zaman kaldığını hatırlattı.

TÜRMOB’un ‘Eğitim İşbirliği’ protokolü imzaladığı Ankara, Işık ve Marmara Üniversitelerinde bağımsız denetim eğitim çalışmalarının başlanacağını duyuran Arıkan, 31 Aralık 2015 tarihine kadar eğitimlerin tamamlanması gerektiğini açıkladı.  Konu ile ilgili olarak İSMMMO web sitesi üzerinden bir açıklama yapan Oda Başkanı  Yahya  Arıkan,  eğitimlerin  başvuru  tarihlerinin 31 Aralık 2014 tarihinde başlanacağını hatırlatarak, 31 Aralık 2015 tarihinde ise eğitimlerin bitirileceğini belirtti. Eğitimler boyunca, İstanbul Odası eğitim birimlerinden de yararlanılacağının altını çi-

Bağımsız Denetim Süreci

zen Arıkan, “En başta ortaya koyduğumuz gibi, mücadele sürecimizin hiçbir aşamasında, bir tek meslek mensubumuzu bile mağdur etmemiz söz konusu olmayacaktır. Sizlerin bu aşamada mümkün olduğu kadar iyi koşullarda bu eğitimleri tamamlaması en temel hedefimizdir. Bağımsız denetimle ilgili olarak; başta 15 yıl ayrımı ve Genç Meslektaşlarımıza tekrar Sınav yapılması olmak üzere ,Meslek Örgütümüze ve Meslektaşlarımıza yapılan haksız uygulamalara karşı mücadelemiz devam edecektir” dedi. 

Kamu  Gözetimi  Kurumu  ile  TÜRMOB arasında bir çalışma komisyonu kurulmuş, yapılan ilk toplantılar sonucunda iş birliği ve TÜRMOB tarafından verilen eğitimlerin belirli koşullarda dikkate alınacağı ifade edilmişti. Ancak görüşmelerin tamamlandığı aşamada, kamuoyunda çıkan haberlerle birlikte eğitimlerin dikkate alınmasıyla ilgili çalışmalar sonuçsuz kalmıştı.  Gelişmelerin ardından Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile Ankara Üniversitesi ve Işık Üniversitesi arasında “Eğitim İşbirliği” protokolü imzalandı. Eğitimlerin  İstanbul  üzerinden  ilerleyebilmesi amacıyla da Ankara Üniversitesi de Marmara Üniversitesi ile işbirliği anlaşması yaptı. 

Detaylı bilgi için: http://archive.ismmm o.org.tr/Mansetler/UY E/Duyuru/KGK.pdf_8 37.pdf 6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SOSYAL SORUMLULUK

BİZDEN HABERLER

Meslektaşa fotoğrafçılık 

EĞİTİMİ

O

da bünyesinde çalışmalar yürüten Çevre, Sosyal Sorumluluk Ve Afet Yönetimi Komitesi, “İSMMMO Çevre Fotoğraf ve Sinema Kulübü”nü kurdu.

Komite Başkanı Cenap İnaltong, amaçlarının üyelerin işten kalan vakitlerinde yaratıcı kimliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak olduğunu söyledi.  Kulüple birlikte fotoğraf ve sinema bilincinin yaygınlaştırılması sağlayacaklarını söyleyen İnaltong, kişiliklerin ve becerilerin geliştirilmesi amacıyla, çevresel ve toplumsal konularda duyarlı meslek mensuplarının iş hayatı dışında vakit geçirebilecekleri sosyal bir proje hazırladıklarını ifade etti.  İnaltong, İstanbul Fotoğraf Ve Sinema Amatörleri Derneği ile birlikte görsel sanatlara ilgi duyan   İSMMMO  Oda Üyeleri ve Stajyerlerine fotoğraf ve sinema hakkında görsellerle desteklenen eğitimler verileceğini belirtti.  Çekilen fotoğrafların sergilerde ve İSMMMO üzerinden katkı sağlayacak mecralarda herkesle paylaşılacağını ifade eden İnaltong, “Meraklı üyelerimizin katılımıyla

kulüp etkinliklerinin genişletilmesi hedefliyoruz. Etkinliklere katılanlara kulüp üyelik kimliği verilmesi ve ileri düzeyde fotoğraf ve sinema eğitimleri için de indirimli kurs olanakları sağlanması için çalışmaktayız” diye konuştu. 

İlk Etkinlik Kulübün  ilk  etkinliği,  İFSAK  Yönetim  Kurulu  üyelerinden Funda Yılmaz ve Bedri Fırat Koçak tarafından verilen Temel Fotoğrafa Giriş sunumu ile başladı. Sunumların ardından sonra ünlü fotoğraf sanatçısı Ersin Alok ile fotoğraf  gösteri ve söyleşisi gerçekleştirildi. Etkinlikte, İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Cemile Kuzu ve İFSAK İdari İşler Sorumlusu Çetin Kaya günün önem ve anlamına ilişkin konuşmalar yaptılar.  

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

İki Günlük Zorunlu Eğitimlere

YOĞUN KATILIM

K

asım ayı başında düzenlenen Staja Giriş Sınavında başarılı olan Mali Müşavir adayları için, iki günlük zorunlu eğitim gerçekleştirildi.

İSMMMO  Hizmet  ve  Kültür  Binasında gerçekleştirilen eğitimlerde, İSMMMO Sekreteri Erol Demirel ve Staj Müdürü Demet Karakaş birer sunum ve konuşma gerçekleştirdi.  Eğitimlere askerlikten ve doğumdan dolayı gelemeyen adayların uygun oldukları bir zaman dilimi içersinde katılımları sağlanacak.    Ayrıca önceki sınav dönemlerinde sınavı kazanarak eğitimlere katılmayan adaylar ise eğitimlerden herhangi birine katılarak telafi edebilecekler.  

8


ฤฐSMMMO

BฤฐZDEN HABERLER Kร–ลžEโ€ˆYAZISI

BฤฐZDEN HABERLER

Sorumluluklaโ€ˆฤฐlgiliโ€ˆYargฤฑsฤฑzโ€ˆฤฐnfazdanโ€ˆ

VAZGEร‡ฤฐN! ฤฐ

SMMMO BaลŸkanฤฑ Arฤฑkan, 25 Aralฤฑk 2014 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayฤฑnlanan kรถลŸesinde vergi, ceza ve gecikme faizlerinden artฤฑk mรผkellefle birlikte meslek mensubunun da sorumlu tutulacak olmasฤฑnฤฑ eleลŸtirdi.

Arฤฑkanโ€ˆyazฤฑsฤฑnda,โ€ˆVergiโ€ˆUsulโ€ˆKanununโ€ˆmรผkerrerโ€ˆ227.โ€ˆmaddesindeโ€ˆyapฤฑlanโ€ˆdรผzelemeโ€ˆileโ€ˆYMMโ€™lerinโ€ˆveโ€ˆSMMMโ€™lerinโ€ˆรงalฤฑลŸmalarฤฑndaโ€ˆ oluลŸabilecekโ€ˆ hatalardanโ€ˆ sonraโ€ˆ mรผkellefle birlikteโ€ˆcezalardanโ€ˆsorumluโ€ˆolacaklarฤฑnฤฑโ€ˆbelirtti.โ€ˆโ€ˆArฤฑkanโ€ˆลŸu ifadelereโ€ˆyerโ€ˆverdi:โ€ˆโ€œMaliyeโ€ˆBakanlฤฑฤŸฤฑโ€ˆtarafฤฑndanโ€ˆyapฤฑlan ikincilโ€ˆdรผzenlemelerโ€ˆileโ€ˆdeโ€ˆkรถrรผkleniyor.โ€ˆSonโ€ˆolarakโ€ˆmeslekโ€ˆcamiasฤฑnฤฑnโ€ˆgรถrรผลŸโ€ˆveโ€ˆรถnerilerineโ€ˆsunulanโ€ˆSorumlulukโ€ˆYรถnergesiโ€ˆmeslekโ€ˆmensuplarฤฑnฤฑnโ€ˆhapisโ€ˆcezasฤฑnaโ€ˆkadarโ€ˆgidebilecekโ€ˆsorumluluklarฤฑโ€ˆileโ€ˆilgiliโ€ˆkorkutucuโ€ˆdรผzenlemelerโ€ˆyapฤฑyor.โ€ˆYaniโ€ˆKanunโ€™unโ€ˆรถngรถrdรผฤŸรผโ€ˆsฤฑnฤฑrlฤฑโ€ˆsorumluluk,โ€ˆsฤฑnฤฑrsฤฑz sorumlulukโ€ˆhalineโ€ˆgetirilmeyeโ€ˆรงalฤฑลŸฤฑlฤฑyor.โ€ˆKendisineโ€ˆtanฤฑnan sฤฑnฤฑrlฤฑโ€ˆyetkilerleโ€ˆsadeceโ€ˆyerindelikโ€ˆdenetimiโ€ˆyapabilen,โ€ˆdoฤŸrulukโ€ˆdenetimiโ€ˆyapmasฤฑโ€ˆmรผmkรผnโ€ˆolmayan,โ€ˆmeslekโ€ˆmensuplarฤฑnฤฑnโ€ˆsฤฑnฤฑrsฤฑzโ€ˆmaliโ€ˆveโ€ˆcezaiโ€ˆsorumlulukโ€ˆaltฤฑndaโ€ˆbฤฑrakฤฑlmalarฤฑโ€ˆbuโ€ˆdรผzenlemeninโ€ˆamacฤฑโ€ˆileโ€ˆdeโ€ˆรงeliลŸecektir.โ€ˆโ€ˆ13

6RUXPOXOXNODรงOJLOL <DUJร‡Vร‡]รงQID]GDQ 9D]JHoLQ %H\DQQDPHOHUELOGLULPOHUIRUPODUGHIWHUOHUEHOJHOHUUDSRUODUPXKDVHEHND\ร”WODUร”NDUร”รทร”NYHUJLPHY]XDWODUร”LOHLOJLOLGDQร”รทPDQOร”NKL]PHWOHUL0DOL\H%DNDQOร”รดร”ยถQร”Q \ยNOHGLรดLWยPGLรดHUJ|UHYOHU0HVOHNPHQVXSODUร”Qร”Q \DSPDVร”JHUHNHQOHULVD\PDNODELWLUHPH\L] .DPXDGร”QD\DSร”ODQEยWยQEXJ|UHYOHUEDรทOร”EDรทร”QD Eย\ยNIHGDNkUOร”NJHUHNWLUL\RU$QFDNGHYOHWLPL]EX IHGDNkUOร”NOD\HWLQPL\RUD\Uร”FDVRUXPOXOXNLVWL\RU %XVRUXPOXOXN9HUJL8VXO.DQXQXPX]XQPยNHUUHU PDGGHVLQGHGย]HQOHQL\RU%XQDJ|UHEH\DQQDPHOHULLP]DOD\DQVHUEHVWPXKDVHEHFLPDOLPยรทDYLUOHU LOHWDVGLNUDSRUODUร”Qร”Gย]HQOH\HQ\HPLQOLPDOLPยรทDYLUOHULP]DODGร”NODUร”EH\DQQDPHOHUGHYH\DGย]HQOHGLNOHUL WDVGLNUDSRUODUร”QGD\HUDODQELOJLOHULQGHIWHUND\ร”WODUร”QDYHEXND\ร”WODUร”QGD\DQDรดร”Qร”WHรทNLOHGHQEHOJHOHUH X\JXQROPDPDVร”QHGHQL\OHRUWD\Doร”NDQYHUJLFH]DYH JHFLNPHIDL]OHULQGHQPยNHOOHIOHELUOLNWHPยรทWHUHNHQYH PยWHVHOVLOHQVRUXPOXWXWXOX\RUODU $VOร”QGD.DQXQLOH|QJ|UยOHQVRUXPOXOXNVร”Qร”UOร”ELU VRUXPOXOXรดDEHQ]L\RU0HVOHNPHQVXSODUร”LP]DODQDQEH\DQQDPHYH\DGย]HQOHQHQUDSRUXGHIWHUYH EHOJHOHUHX\JXQRODUDNGย]HQOHPLรทOHUVHKHUKDQJLELU VRUXPOXOXNLOHNDUรทร”NDUรทร”\DNDOPร”\RUODU

\RU6RQRODUDNPHVOHNFDPLDVร”Qร”QJ|UยรทYH|QHULOHULQH VXQXODQ6RUXPOXOXN<|QHUJHVLPHVOHNPHQVXSODUร”Qร”Q KDSLVFH]DVร”QDNDGDUJLGHELOHFHNVRUXPOXOXNODUร”LOH LOJLOLNRUNXWXFXGย]HQOHPHOHU\DSร”\RU<DQL.DQXQยถXQ |QJ|UGยรดยVร”Qร”UOร”VRUXPOXOXNVร”Qร”UVร”]VRUXPOXOXNKDOLQH JHWLULOPH\HoDOร”รทร”Oร”\RU 9HUJLLQFHOHPHOHULQGHEXOXQDFDNKHUYHUJLIDUNร”LoLQ VRUXPOXOXNX\JXODQPDVร”PยPNยQGHรดLOGLU9HUJL8VXO .DQXQXยถQXQVRUXPOXOXรดXGย]HQOH\HQ PยNHUUHUPDGGHVLPHVOHNPHQVXEXWDUDIร”QGDQ\DSร”ODQLรทOHPOHGHIWHU ND\ร”WODUร”Qร”QYHEHOJHOHULQX\XPVX]OXรดX KDOLQGHVRUXPOXOXรดX|QJ|UPHNWHGLU %XQXQGร”รทร”QGDKHUKDQJLELUVRUXPOXOXN X\JXODQPDVร”PยPNยQRODPD] %XOXQDQKHUYHUJLYH\DPDWUDKIDUNร”VRUXPOXOXรดXGRรดXUDFDNROVDYHUJLLQFHOHPH HOHPDQODUร”Qร”QELUELUOHULKDNNร”QGDGDVRUXPOXOXNX\JXODPDODUร”JHUHNLU1DVร”OPร”" 9HUJL8VXO.DQXQXยถQXQPDGGHVLQGHD\QHQรทXKยNยP\HUDOร”U ยณ(YYHOFHLQFHOHPH\DSร”OPร”รทYH\DPDWUDKร”QUHVHQ WDNGLUHGLOPLรทROPDVร”\HQLGHQLQFHOHPH\DSร”OPDVร”QDYH JHUHNLUVHWDUKL\DWร”QLNPDOLQHPDQLGHรดLOGLUยด 'ยรทยQยQELUYHUJLLQFHOHPHHOHPDQร”LQFHOHPH \DSร”\RUGDKDVRQUDD\Qร”G|QHPEDรทNDELULQFHOHPH HOHPDQร”WDUDIร”QGDQ\HQLGHQLQFHOHQL\RUรตNLQFLLQFHOHPHVRQXFXQGDGDELUYHUJLIDUNร”WHVSLWHGLOL\RU$PD LONLQFHOHPH\L\DSDQGHQHWLPHOHPDQร”QKHUKDQJLELU VRUXPOXOXรดXROPX\RU 2OD\ร”PHVOHNPHQVXEXDoร”Vร”QGDQGยรทยQHOLP0HVOHN PHQVXEXEH\DQQDPH\LLP]DOร”\RUYH\DWDVGLNUDSRUXGย]HQOL\RU2PยNHOOHIGDKDVRQUDLQFHOHQL\RU EXOXQDQYHUJLIDUNร”QGDQFH]DODUGDQYHKDWWDJHFLNPH

+DSLVFH]DVร‡ $QFDNX\JXODPDQร”QQH\D]ร”NNLEXรทHNLOGH\ยUยPHGLรดLJ|UยOย\RU9HUJLLQFHOHPHOHULQGHEXOXQDQKHU PDWUDKIDUNร”PHVOHNPHQVXEXQXQVRUXPOXOXรดXQX GRรดXUDQELULรทOHPRODUDNDOJร”ODQร”\RU<DQLLQFHOHPH VRQXFXQGDELUYHUJLYDULVHPHVOHNPHQVXEXQXQGD PXWODNDVRUXPOXOXรดXYDUGร”UรทHNOLQGHWHKOLNHOLELUDOJร” ROXรทWX 9H\LQHQH\D]ร”NNLEXWHKOLNHOLDOJร”0DOL\H%DNDQOร”รดร” WDUDIร”QGDQ\DSร”ODQLNLQFLOGย]HQOHPHOHULOHGHN|UยNOHQL-

รตรท\HUL+HNLPOHULdRNdDOร”รทDFDN

626<$/*h9(1/รฝ.

Lรท\HUOHULQGHoDOร”รทDQEDรทร”QD D\GDHQD]GDNLND 7HKOLNHOLVร”Qร”IWD\HUDODQLรท\HUOHULQGHoDOร”รทDQEDรทร”QDD\GD HQD]GDNLND dRNWHKOLNHOLVร”Qร”IWD\HUDODQ Lรท\HUOHULQGHoDOร”รทDQEDรทร”QDD\GDHQ D]GDNLNDJ|UHY \DSDFDNODU 7HNKHNLPJ|UHYOHQGLUPH WDULKLQGHQLWLEDUHQ 7HKOLNHOLVร”Qร”IWD \HUDODQ ELQ YHGDKDID]ODoDOร”รทDQร”RODQLรท\HUOHULQGHKHU oDOร”รทDQLoLQ      

รตรท6DรดOร”รดร”YH*ยYHQOLรดL<DVDVร” GDKD\ร”Oร”ELOHGROGXUPDGDQ \DSER]WDKWDVร”QDG|QGย $UDOร”NWDULKOL5HVPL *D]HWHยถGH\D\ร”PODQDQ\|QHWPHOLNLOHLรท\HULKHNLPLYHGLรดHU VDรดOร”NSHUVRQHOLQLQ J|UHY\HWNLVRUXPOXOXNYHHรดLWLPOHUL KDNNร”QGDGHรดLรทLNOLNOHU \DSร”OGร”g]HOOLNOHLรท\HUL KHNLPOHULQLQoDOร”รทPD VยUHOHULEDรทWDROPDN ย]HUHELUoRNNRQXGD GHรดLรทLNOLรดHJLGLOGL

รงรฉ\HULKHNLPL

oDOร‡รฉWร‡UPDVยUHOHUL WDULKLQGHQLWLED   IDL]LQGHQPHVOHNPHQVXSODUร”VRUXPOXWXWXOX\RU +DGLKHUรทH\ELUWDUDIDFH]DKXNXNXQXQWHPHO LONHVLFH]DODUร”QรทDKVLOLรดLLONHVLGLU9HUJLFH]DVร”|OยP KDOLQGHPLUDVoร”\DELOHJHoPH]$PDPHVOHNPHQVXEXFH]DGDQGDVRUXPOXGXUEXDoร”GDQFH]DODUรทDKVL GHรดLOGLU*HFLNPHIDL]LJHo|GHQHQYHUJLQLQIDL]LGLU YHRYHUJL\LNLPJHo|GHGL\VHRQGDQDOร”Qร”U$PD PHVOHNPHQVXEXJHFLNPHIDL]LQGHQGHVRUXPOXGXU $QODPDNPยPNยQGHรดLO

<HQLJ|UHYOHU 

 

   

 

  

  

 

        

                                                                                    

 

 

 

   

       

 

      

       

 

 

 

 

  

9

 

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

      

 

 

 

   

 

   

 

  

    

 

 

  

    

 

   

 Somutโ€ˆdelillereโ€ˆdayandฤฑrฤฑlarakโ€ˆkanฤฑtlanmayan,โ€ˆsรถzleลŸmede 

sฤฑnฤฑrlarฤฑโ€ˆ belirlenmeyenโ€ˆ veโ€ˆ sigortaโ€ˆ kapsamฤฑnaโ€ˆ alฤฑnmayan, meslekโ€ˆmensubununโ€ˆimzaladฤฑฤŸฤฑโ€ˆyazฤฑlฤฑโ€ˆsavunmasฤฑnฤฑโ€ˆdikkateโ€ˆalmadanโ€ˆihmalโ€ˆveโ€ˆkastaโ€ˆdayalฤฑโ€ˆsuรงunโ€ˆkesinleลŸmesiโ€ˆbeklenmeden,โ€ˆyargฤฑsฤฑzโ€ˆinfazโ€ˆniteliฤŸinde,โ€ˆsฤฑnฤฑrsฤฑzโ€ˆmaliโ€ˆveโ€ˆcezaiโ€ˆsorumluluktanโ€ˆbirโ€ˆanโ€ˆรถnceโ€ˆkurtulmakโ€ˆlazฤฑm.โ€

   

  

 

   

%Dรด.XUYH66.ยถ\HWDELoDOร”รทPDODUร”PYDU รตQWHUQHWWH\HUDODQHPHNOLOLNWDEORODUร”QDEDNWร”รดร”PGDKHULNLWยUGHQ GHHPHNOLOLNDUDVร”QGDFLGGL\DรทYHSULPIDUNร”ROGXรดXQXJ|Uย\RUXP 66.oRNGDKDDYDQWDMOร”J|UยQย\RU66.ยถGHQQDVร”OHPHNOLRODELOL ULP"hQ]LOH2185 )DUNOร”VWDWยOHUGHoDOร”รทPร”รทROGXรดXQX]GDQHPHNOLOLNWDULKLQGHQ JHUL\HG|QยNVRQ\ร”OOร”NSULPJยQVD\ร”Vร”QDEDNร”OPDVร”JHUHNPHNWHGLU 6RQ\HGL\ร”OOร”NSULPJยQVD\ร”Vร”LoLQGHGDKDID]ODRODQVWDWยGHQD\Oร”NEDรดODQร”UgUQHรดLQVRQ\HGL\ร”OOร”NILLOLKL]PHWVยUHVLLoLQGH VDGHFHLNLVWDWยGHoDOร”รทPร”รทVDQร”]\ร”Oร”DรทDQKL]PHWLQEXOXQGXรดX VLJRUWDOร”Oร”NVWDWยVยQHJ|UHHPHNOLROXQXU 6RQ\HGL\ร”OOร”NILLOLKL]PHWVยUHVLLoLQGHKL]PHWVยUHOHULQLQHรทLW ROPDVร”KDOLQGHLVHHรทLWKL]PHWVยUHOHULQGHQVRQXQFXVXQXQWDEL ROGXรดX\DVD\DJ|UHD\Oร”NEDรดODQร”UYH|GHQLU

 SORU- CEVAP

dDOร”รทDQร”QNLรทLVHO|]HOOLNOHUL Lรท\HULQLQWHKOLNHVร”Qร”Iร”YHLรทLQQLWHOLรดL|QFHOLNOLRODUDNXOXVODUDUDVร” VWDQGDUWODULOHLรท\HULQGH\DSร”ODQ ULVNGHรดHUOHQGLUPHVLVRQXoODUร” GRรดUXOWXVXQGDEHOLUOHQLU$] WHKOLNHOLVร”Qร”IWDNLLรทOHUGHHQJHo EHรท\ร”OGDELUWHKOLNHOLVร”Qร”IWDNL LรทOHUGHHQJHoยo\ร”OGDELUoRN WHKOLNHOLVร”Qร”IWDNLLรทOHUGHHQJHo \ร”OGDELUJHQoYHJHEHoDOร”รทDQODULoLQHQJHoDOWร”D\GDELUGHID ROPDNย]HUHSHUL\RGLNPXD\HQH WHNUDUODQร”U$QFDNLรท\HULKHNLPL    

 

+DQJLVLQGHQ HPHNOLROPDOร‡\ร‡P"

Lรท\HUOHULQGHKHUoDOร”รทDQLoLQ WDPJยQoDOร”รทDFDNHQD]ELU Lรท\HULKHNLPLJ|UHYOHQGLULOHFHN'ยQ\DGDQ|UQHNOHU 1H$YUXSD%LUOLรดLยONHOHULQGHQHGH$%'ยถGHPHVOHN PHQVXSODUร”LoLQEXรทHNLOGHVร”Qร”UVร”]VRUXPOXOXNX\JXODPDVร”EXOXQPX\RU 0HVOHNPHQVXSODUร”JHUHNEH\DQQDPHGย]HQOHPH YHLP]DODPDKL]PHWOHULQLJHUHNVHWDVGLNKL]PHWOHULQL PยNHOOHIOHUOH\DSWร”NODUร”V|]OHรทPHOHUHGD\DQDUDNJHUoHNOHรทWLUPHNWHGLUOHU%XV|]OHรทPHOHUGH $%%LUOLรดLย\HVLELUoRNยONHGHX\JXODQGร”รดร”JLELVRUXPOXOXรดXQVร”Qร”UODUร”Qร”EHOLUOH\LFL KยNยPOHUHNOHQPHOLYHEXVRUXPOXOXรดXQ X\JXQรทDUWODUGDVLJRUWDHGLOPHVLVDรดODQPDOร”Gร”U 'DKDDoร”NELULIDGHLOHPยNHOOHILOHPHVOHNPHQVXEXDUDVร”QGD\DSร”ODQV|]OHรทPHGHVRUXPOXOXรดXQNDSVDPร”UDNDPVDO RODUDNDoร”NYHQHWRODUDNEHOLUOHQPHOLGLU 6LJRUWDNDSVDPร”QDDOร”QDQEXVRUXPOXOXN oHUoHYHVLQGHPHVOHNPHQVXEXGDKD|]JยUKDUHNHWHGHFHNYHNHQGLVLQLKHUKDQJLELUYHVD\HWH EDรดOร”KLVVHWPH\HFHNWLU .HQGLVLQHWDQร”QDQVร”Qร”UOร”\HWNLOHUOHVDGHFH\HULQGHOLN GHQHWLPL\DSDELOHQGRรดUXOXNGHQHWLPL\DSPDVร”PยPNยQROPD\DQPHVOHNPHQVXSODUร”Qร”QVร”Qร”UVร”]PDOLYH FH]DLVRUXPOXOXNDOWร”QGDEร”UDNร”OPDODUร”EXGย]HQOHPHQLQ DPDFร”LOHGHoHOLรทHFHNWLU 6RPXWGHOLOOHUHGD\DQGร‡Uร‡ODUDNNDQร‡WODQPD\DQ V|]OHรฉPHGHVร‡Qร‡UODUร‡EHOLUOHQPH\HQYHVLJRUWDNDSVDPร‡QDDOร‡QPD\DQPHVOHNPHQVXEXQXQLP]DODGร‡รฆร‡ \D]ร‡Oร‡VDYXQPDVร‡Qร‡GLNNDWHDOPDGDQLKPDOYHNDVWD GD\DOร‡VXoXQNHVLQOHรฉPHVLEHNOHQPHGHQ\DUJร‡Vร‡] LQID]QLWHOLรฆLQGHVร‡Qร‡UVร‡]PDOLYHFH]DLVRUXPOXOXNWDQELUDQ|QFHNXUWXOPDNOD]ร‡P

Yazฤฑnฤฑn tamamฤฑnฤฑ okumak iรงin tฤฑklayฤฑn! www.yahyaarikan.com


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

BİZDEN HABERLER

Konaklamada  

İSMMMO İNDİRİMİ

İ

SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla  hizmet  sunan  İSMMMO,  konaklama mekanlarıyla yaptığı protokoller sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor.  İSMMMO WEB sitesi üzerinden de ulaşılabilinen anlaşma listesi şu şekilde:  • Crowne Plaza    • GUESTHOUSE Harbiye • Kamer Hotel • Ramada Plaza Istanbul • Richmond İstanbul 

Detaylı Bilgi İçin: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.asp?list=Konaklama

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BUNLARI

Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online so-

rularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye &

Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 18 Aralık - 25 Aralık tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

ABDURRAHMAN ENGİN KOÇAN

BAHADDİN  GÜRSOY

GÜLŞAH KALE

DURSUN FATMA İBRET

HÜSEYİN GÖZCÜ

ELİF MUTLU

ÖZER KORKMAZ

FİKRİYE ORAK

SİNAN KAYA

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında.

Ý45"/#6-4&3#&45.6)"4&#&$Ý."-Ý.fÙ"7Ý3-&30%"4* ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS www.istanbulsmmmodasi.org.tr

EYLÜL-EKİM 2014

YAS AM

52

SAYI

ISSN 1303 - 5444

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

YIL: 24 YEAR: 24

EYLÜL - EKİM 2014 SEPTEMBER - OCTOBER 2014

125

CANLIYIZ HAKLIYIZ!

 DOSYA: MÜLTECİLERİN ZORLU YAŞAM SAVAŞI TELEVİZYONCU HAKAN AYGÜN İLE SÖYLEŞİ ŞARKICI EGE İLE MÜZİK VE GİRİŞİMCİLİK KARİYER: EĞRİ OTUR DOĞRU KONUŞ ORTAÇAĞDAN KALMA ŞEHİR: VİLNİUS OKUL BAŞARISI “GÖZE” GELEBİLİR BÜYÜLÜ ŞEHİR: NEVŞEHİR

İSMMMO MALİ ÇöZÜM VE İSMMMO YAşAM DERGİLERİMİZE WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADRESİNDEN ULAşABİLİRSİNİZ. 13


FARK YARATIR

Eğitimleriyle

<= "

<8

"

;<"< <

%

V% ' "M - +U!U

= %7+2%/

" PC % *H! P ) P! !&

V% ' "M SU-U&U !3L;D3@

) ' ) !'

&' % : #5)0#-

L" $ C ) 'K K

87

+# $ #! "&%)&#O

O% %) # * #&# ( MO*

N'

8" < < 9

*" # " )D'!K+ K$ $( " ' &%'" # () $ ')" ' I

! )* !& & $!*

%P

6

KL " $

67 7 7

,B4;,8

6

9 9 7

P# % !F * (O O

D"C $K&%

(?08(5

I5

6

9 9

#5)0#-

P$ & !J + )O O

" = !#!> $ " 89$: # <= = =

K " IK"K K :

(O3(5.CG #(80/0

.E6>.;

7

*N4*60AE $*9212 *?29*6 G6

Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş-İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39 www.ismmmoakademi.com.tr info@ismmmoakademi.com.tr

% /!*


ORTAK AKIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2014 94  

2014 94