__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 93

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

22 Aralık 2014


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

l Kısıtlamaya ve Ceza Yaptırımlarına Karşıyız! l Mesleğe İlk Adımda Ruhsat Sevinci l Meslekte Yeni Açılımlar l “Sorunların Çözümünde Bilim Dünyası Büyük Örnek” l Başkan Arıkan: Mağdur Etmeyeceğiz l İlçe İlçe Yıl Sonu Hatırlatmaları l Bir Günlük Zorunlu Eğitim l Devretsen de, Borçtan Sorumlusun! l Akaryakıtta İSMMMO İndirimi l Bunları Biliyor Musunuz? l Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                        l Dergilerimiz Yayında l İSMMMO Akademi Eğitimleriyle Fark Yaratır

3 4-8 9-12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

KISITLAMAYA VE CEZA YAPTIRIMLARINA

KARŞIYIZ!

Maliye Bakanlığının Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan yönergelerde, meslek mensuplarına getirilen yükümlülükler çok ağır olmakla beraber, bu durumu olduğu gibi kabul etmemiz imkansız!  Disiplin cezaları başta olmak üzere mesleği kısıtlayıcı ceza yaptırımları; mesleğin gelişimine, meslek mensubuna ve mükellefe fazlasıyla zarar verebilecek nitelikte.     TÜRMOB Yönetim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla, Maliye Bakanlığına iletilmesini istediğimiz görüşlerimiz ve değişiklik önerilerimiz aslen 3568 sayılı Kanun; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin mesleki sorumluluklarını olduğunu gibi yansıtıyor.  Yönergelerde,  meslek mensubunun kasıt ve ihmalinin kesinleşmeden disiplin cezasına maruz kalmasını sorgulamadan kabullenmemiz asla kabul edilemez. Denetleyecek kişilerin raporları kesin delillerle kanıtlanması gerekir ve meslek mensubunun imzalayacağı yazılı savunma mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu tespitten sonra meslek mensubunun sorumluluk taşıdığı haller dolayısıyla İhmal ve kasıt unsuruna dayalı suçunun olduğu saptanmışsa ve bu ihmal, kasta dayalı suçun kesinleşmesi durumunda meslek mensuplarına disiplin cezası verilebilmelidir.   Tüm bu yapılanlar 25 yıllık mesleki birikimimizi yok saymaya yönelik. Meslekte her zaman çığır açmaya çalışan, her türlü iş yükünü, sorunu, sıkıntıyı göğüsleyen meslek mensuplarımız karşılarına çıkartılan yükümlülüklerle de başa çıkmasını bilir!  Son olarak, yönerge taslağının aynen uygulamaya konması halinde, meslek mensuplarımızın hak ve taleplerini hukuki yollarla arayacağımızı buradan deklare etmek isterim. 

Yahya ARIKAN BAŞKAN

Açıklamanın Tamamı İçin: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=14405

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TÖREN

BİZDEN HABERLER

Mesleğe İlk Adımda    

RUHSAT SEVİNCİ

İ

SMMMO Hizmet ve Kültür Binası’nda Çarşamba ve Perşembe günlerinde gerçekleştirilen törenlerde, çok sayıda meslektaş ruhsatına kavuştu. Zorlu bir sınavı geri bırakarak ruhsatlarına kavuşan meslek mensupları, Oda Başkanı Yahya Arıkan’ın elinden ruhsatlarını teslim aldılar.

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TÖREN

BİZDEN HABERLER

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TÖREN

BİZDEN HABERLER

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TÖREN

BİZDEN HABERLER

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TÖREN

BİZDEN HABERLER

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Meslekte Yeni

AÇILIMLAR

Mali Müşavirlik mesleğini geleceği için her seferinde yeni atılım ve projeleriyle üyelerini bilgilendiren İSMMMO, Bağımlı ve Bağımsız çalışan meslektaşlarına ‘Farkındalık Günleri’ eğitimi gerçekleştirdi.  İki gün boyunca İSMMMO Hizmet ve Kültür  Binasında  yapılan  etkinlikler İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan’ın açış ko-

nuşmalarıyla  başladı.  Mesleki  gelişim ve sorunlardan bahseden başkan Yahya Arıkan, kurumsallaşmanın önemine değinerek, örgütlü çalışma sayesinde mesleğin var olduğunu dile getirdi.  Arıkan eğitimlerle ilgili olarak “Geleceğin nereye gideceğini fark edenler yoluna devam edecek. Fark edemeyenlere de selam ol-

B

ağımlı ve Bağımsız çalışanlar için İSMMMO, ‘1. Farkındalık Günleri’ etkinliği düzenledi.

sun” diye konuştu “Mali Müşavirlik Mesleğinde Yeni Açılımlar” başlığıyla gerçekleştirilen etkinlikler dört oturum halinde, alanında uzman kişilerin ve akademisyenlerin sunduğu eğitimlerle devam etti.  Konuşmacılara oturumların ardından katılımlarından dolayı plaket verildi.

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMPOZYUM

BİZDEN HABERLER

“Sorunların Çözümünde Bilim Dünyası 

BÜYÜK ÖRNEK”

M

uhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı’nın (MODAV) düzenlediği sempozyuma katılan İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, açılışta yaptığı konuşmada, sorunların çözümü için bilim insanları ve bilim dünyasının her zaman yardımına ihtiyaç olduğunu ifade etti. Oda Başkanı Yahya Arıkan, MODAV’ın Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlük Binası Konferans Salonu’nda düzenlediği, “Ticari Uyuşmazlıklarda  Uzman  Bilgisi, Süreçler  ve  Özellikli  Konularda Çözüm Beklentileri ile Muhasebe ve Denetimin  Önemi”  başlıklı  sempozyumunda bir konuşma yaptı.  Akademisyenler ve alanında uzman  kişilerin  bulunduğu  ve  üç oturum  halinde  gerçekleştirilen sempozyumda  konuşan  Arıkan, 25 yıllık süreçte mesleki gelişmelerden bahsederken uzmanlaşma

alanında  meslek  mensuplarının büyük bir yol katlettiğini söyledi. Mesleğin artık masa ve sandalyeden ibaret olmadığının altını çizen Arıkan, her meslektaşın varması gereken noktanın kurumsallaşma olduğunu belirtti. 

Mücadeleye Devam Kamu Gözetim Kurumu’nun meslek odası gidi davrandığını hatırlatan Arıkan,  bağımsız  denetim  konusunda büyük sıkıntıların olduğu ve genç meslektaşlara haksızlık edildiğini ifade etti. Arıkan sözlerine

şöyle devam etti: “Meslekteki sorunların çözümü için bilim insanlarının ve bilim dünyasının her zaman yardımına ihtiyaç var. Yanlışların düzeltilmesi bilim camiası her defasında bize örnek olmuştur. Sorun ve sıkıntılar karşısında mücadelemizi sürdüreceğimizi buradan bir kez daha deklare etmek istiyorum.”

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Başkan Yahya Arıkan:

MAĞDUR ETMEYECEĞİZ!

İ

SMMMO Başkanı Yahya Arıkan yaptığı açıklamayla, bağımsız denetim süreci ile ilgili olarak TÜRMOB’un protokol anlaşması imzaladığı üniversitelere kayıtların başladığını ve bitimine az bir zaman kaldığını hatırlattı.

TÜRMOB’un ‘Eğitim İşbirliği’ protokolü imzaladığı Ankara, Işık ve Marmara Üniversitelerinde bağımsız denetim eğitim çalışmalarının başlanacağını duyuran Arıkan, 31 Aralık 2015 tarihine kadar eğitimlerin tamamlanması gerektiğini açıkladı.  Konu ile ilgili olarak İSMMMO web sitesi üzerinden bir açıklama yapan Oda Başkanı  Yahya  Arıkan,  eğitimlerin  başvuru  tarihlerinin 31 Aralık 2014 tarihinde başlanacağını hatırlatarak, 31 Aralık 2015 tarihinde ise eğitimlerin bitirileceğini belirtti. Eğitimler boyunca, İstanbul Odası eğitim birimlerinden de yararlanılacağının altını çi-

Bağımsız Denetim Süreci

zen Arıkan, “En başta ortaya koyduğumuz gibi, mücadele sürecimizin hiçbir aşamasında, bir tek meslek mensubumuzu bile mağdur etmemiz söz konusu olmayacaktır. Sizlerin bu aşamada mümkün olduğu kadar iyi koşullarda bu eğitimleri tamamlaması en temel hedefimizdir. Bağımsız denetimle ilgili olarak; başta 15 yıl ayrımı ve Genç Meslektaşlarımıza tekrar Sınav yapılması olmak üzere ,Meslek Örgütümüze ve Meslektaşlarımıza yapılan haksız uygulamalara karşı mücadelemiz devam edecektir” dedi. 

Kamu  Gözetimi  Kurumu  ile  TÜRMOB arasında bir çalışma komisyonu kurulmuş, yapılan ilk toplantılar sonucunda iş birliği ve TÜRMOB tarafından verilen eğitimlerin belirli koşullarda dikkate alınacağı ifade edilmişti. Ancak görüşmelerin tamamlandığı aşamada, kamuoyunda çıkan haberlerle birlikte eğitimlerin dikkate alınmasıyla ilgili çalışmalar sonuçsuz kalmıştı.  Gelişmelerin ardından Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile Ankara Üniversitesi ve Işık Üniversitesi arasında “Eğitim İşbirliği” protokolü imzalandı. Eğitimlerin  İstanbul  üzerinden  ilerleyebilmesi amacıyla da Ankara Üniversitesi de Marmara Üniversitesi ile işbirliği anlaşması yaptı. 

Detaylı bilgi için: http://archive.ismmmo.org.tr/M ansetler/UYE/Duyuru/KGK.pdf_ 837.pdf

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TOPLANTI

BİZDEN HABERLER

İlçe İlçe Yıl Sonu 

HATIRLATMALARI

İ

SMMMO temsilcileri, ilçelerde çalışma yürüten meslektaşlarına mesleki uygulamalar ile ilgili yıl sonu hatırlatma eğitimleri gerçekleştiriyor.

İSMMMO ilçe temsilcileri aldıkları eğitimin ardından, bölgelerinde faaliyet yürüten meslektaşlarına bir günlük yıl sonu uygulamaları ile ilgili eğitim çalışması düzenliyor.  37 ilçe de ve eğitim birimlerinde gerçekleştirilen  toplantılarda  eğitimleri ilçe  temsilcileri  ve  yardımcıları  vermektedir.  Katılımın ücretsiz olduğu toplantılara web sitesi üzerinden rezervasyonlu katılım sağlanıyor. 

Detaylı bilgi için: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr /html.asp?id=14398

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Bir Günlük Zorunlu   

EĞİTİM

K

asım ayı başında düzenlenen Staja Giriş Sınavında başarılı olan Mali Müşavir adayları için, 25-26 Aralık 2014 tarihlerinde bir günlük zorunlu eğitim düzenlenecek. İSMMMO web sitesi üzerinden yapılan açıklamada, bir gün sürecek eğitimlere askerlikten ve doğumdan dolayı gelemeyecek adayların uygun oldukları bir zaman dili içersinde katılabilecekleri ifade edildi.  Ayrıca önceki sınav dönemlerinde sınavı kazanarak eğitimlere katılmayan adayların ise eğitim tarihlerinden herhangi birine katılarak telafi edebilecekleri belirtildi. 

Eğitim Listesi İçin: http://www.istanbulsmmmodasi.org. tr/inputStajZorunluEgitim.asp

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KÖŞE YAZISI

BİZDEN HABERLER

Devretsen de, Borçtan 

SORUMLUSUN! 

İ

SMMMO Başkanı Yahya Arıkan’ın 18 Aralık 2014 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan köşe yazısında, inceleme sonucunda ortaya çıkan vergi ve cezalardan eski ortak ve müdürlerin sorumlu tutulmasının büyük bir haksızlık olduğunu belirtti.'HYUHWVHQGH %RUoWDQ 6RUXPOXVXQ ERUoODUÔQGDQVRUXPOXROX\RU ']HQOHPHLONEDNÔ÷WDJD\HW GRôUXYHPDQWÔNOÔJHOL\RU .RQX\DLOL÷NLQ÷DKLWROGXôXP ELUROD\Ô|UQHNOH\HUHNNÔVDFD SD\OD÷D\ÔP

'HYOHWHQE\NYHHQ |QHPOLNDPXDODFDôÔRODQ ³YHUJL´\LKHU]DPDQNRUX\RU %XQX\DSDELOPHNLoLQJHUHNOL EWQ|QOHPOHUOHL÷OHP \UW\RU %XoHUoHYHGHNDPX DODFDNODUÔQÔQWDKVLOLQLJYHQFHOL KDOHJHWLUPHNYHNROD\OD÷WÔUPDN LoLQ|]HOELUNDQXQYDU VD\ÔOÔ$PPH$ODFDNODUÔQÔQ 7DKVLO8VXO+DNNÔQGD.DQXQ 9HUJLDODFDôÔQÔNRUXPDNYH NROD\OD÷WÔUPDNLoLQX\JXODQDQ EX\DVDSHNoRN|QHPOL KNPLoHUL\RU%LULVLDQÔODQ NDQXQXQPDGGHVLLOH PNHUUHUPDGGHVLQGH \DSÔODQG]HQOHPHOHU%XQD J|UHOLPLWHG÷LUNHWWHNLKLVVHVLQL GHYUHGHQRUWDNODU\DQLNDQXQL WHPVLOFLOLôLVRQDHUHQ÷DKÔVODU NHQGLG|QHPLQHDLWYHUJL

']HQOHPHGRæUXYH

PDQWÇNOÇPÇ"

%LUOLPLWHG÷LUNHWRUWDôÔ KLVVHOHULQL\ÔOÔQGD GHYUHGL\RUöLUNHWLQGHYLUWDULKL LWLEDUÔ\ODKHUKDQJLELUYHUJL ERUFXYHKHUKDQJLELUYHUJLVHO VRUXPOXOXôXEXOXQPX\RU 'HYUHWWLôLNL÷LOHULQL÷OHUL\ROXQGD JLWPL\RURQODUGDKLVVHOHULQL \ÔOÔQGDED÷NDELURUWDôD GHYUHGL\RUODU +LNk\HEXQRNWDGDQVRQUD KH\HFDQND]DQÔ\RU \ÔOÔQGD÷LUNHWLQYH

\ÔOÔKHVDSYHL÷OHPOHUL LQFHOHPH\HDOÔQÔ\RU'HIWHU YHEHOJHLEUD]\D]ÔVÔ÷LUNHWLQ PHYFXWRUWDNYHPGUQH WHEOLôHGLOL\RU0HYFXWRUWDNYH PGUEX\D]Ô\ÔDOGÔNWDQVRQUD KLoELU÷H\\DSPÔ\RU1HGHIWHU YHEHOJH\LLEUD]HGL\RUQHGH HVNLRUWDNYHPGUOHUHKDEHU YHUL\RU õQFHOHPHHOHPDQÔGHIWHUYH EHOJHOHULEUD]HGLOPHGLôLLoLQ ÷LUNHWLQWP.'9LQGLULPOHULQL UHGGHGL\RU2UWD\DPLO\RQODUFD OLUDOÔNYHUJLYHFH]DERUFX oÔNÔ\RUõKEDUQDPHOHU\LQH PHYFXWRUWDNYHPGUHWHEOLô HGLOL\RU%XLKEDUQDPHOHUH GDYDDoÔOPÔ\RUHVNLRUWDNYH PGUOHUHKDEHUYHULOPL\RUYH YHUJLOHUNHVLQOH÷L\RU 7DKVLODWD÷DPDVÔQDJHOLQFH VD\ÔOÔNDQXQGHYUH\HJLUL\RU<XNDUÔGDEDKVHWWLôLPL] JLELHVNLRUWDNYHPGUNHQGL G|QHPLQHDLWYHUJLERUFXQGDQ VRUXPOX'XUXPXJ|UHQYHUJL GDLUHVLHVNLRUWDNYHPGUOHUH ³JHOEDNDOÔP´GL\RU %XJQHNDGDUKLoELUYHUJLVHO VRUXQXEXOXQPD\DQNXUXP YHUJLERUFXELOHROPDGÔôÔQÔ ]DQQHGHQ]DYDOOÔHVNLRUWDNYH PGUPLO\RQODUFDYHUJLERUFX LOHED÷ED÷DNDOÔ\RU

%

LOJLOHQGLUPHKDNNÇ \RN 9HUJLYH FH]DWDPDPHQ PHYFXWRUWDN YHPGUQ ILLOLQGHQ ND\QDNODQÔ\RU 'HIWHUYH EHOJH\LLEUD] HWPHPH QHGHQL\OHGRôDQYHUJLYH FH]DODUGDQHVNLRUWDNYH PGUOHULQVRUXPOXWXWXOPDVÔ E\NELUKDNVÔ]OÔôÔRUWD\D oÔNDUÔ\RU hVWHOLN|GHPHHPUL D÷DPDVÔQDNDGDU\DQLWDKVLODWÔQ

VRQDQÔQDNDGDUHVNLRUWDNYH PGUOHUNHVLQOLNOHROD\GDQ KDEHUGDUHGLOPL\RU9HUJL GDLUHVLHVNLRUWDNYHPGUOHUL WDNLEHGLUHNW|GHPHHPULLOH ED÷OÔ\RU%XNL÷LOHUHLKEDUQDPH J|QGHULOPL\RUKHUKDQJL ELUVDYXQPD\DSPDKDNNÔ YHULOPL\RU %XDoÔGDQ GHôHUOHQGLULOGLôLQGHHVNL RUWDNYHPGUOHUHVDYXQPD KDNNÔYHUPHGHQHQD]ÔQGDQ ROD\GDQKDEHUGDUROPDODUÔ VDôODQPDGDQVDGHFHYHUJLYH FH]DGDQVRUXPOX WXWPDNKXNXN GHYOHWLLONHVLLOH EDôGD÷PÔ\RU <XNDUÔGD |]HWOHPH\H oDOÔ÷WÔôÔPROD\ ELUHELU\D÷DQPÔ÷ ELUGXUXP7P ÷LUNHWGHYLUOHULQGH \D÷DQDELOHFHNELULKWLPDO VD\ÔOÔ\DVDQÔQYHPNHUUHU PDGGHOHULQLQEXoHUoHYHGH \HQLGHQJ|]GHQJHoLULOPHVLQGH ID\GDYDU(QD]ÔQGDQHVNLRUWDN YHPGUOHUHVDYXQPDKDNNÔ YHULOPHOL

 

 'RôXP%RUoODQPDVÔ\OD(PHNOLOLN

626<$/*h9(1/ý.

Devletin vergi alacaklarını güvence altına almak için özel bir kanun çıkarttığını yazan Arıkan, limited şirketteki hissesini devreden ortakların, yani kanuni temsilciliği sona eren şahısların kendi dönemine ait vergi borçlarından sorumlu tutulduğunu ifade etti.  Vergisel sorunu bulunmayan kurum ile birlikte hiç bir borcu olmayan eski ortakların ve müdürlerin, milyonlarca vergi borcu ile baş başa kaldığını söyleyen Arıkan yazısına şöyle devam etti: “Üstelik ödeme emri aşamasına kadar, yani, tahsilatın son anına kadar eski ortak ve müdürler kesinlikle olaydan haberdar edilmiyor. Vergi dairesi, eski ortak ve müdürleri takibe direk ödeme emri ile başlıyor. Bu ki-

dDOÔ÷DQNDGÔQODUÔQGRôXP VRQUDVÔL÷HDUDYHUPHOHULHPHNOLOLN DoÔVÔQGDQKDNND\EÔQD\RO DoPDNWD\GÔõ÷WHEXPDôGXUL\HWL JLGHUPHNLoLQVD\ÔOÔ NDQXQGDGRôXPERUoODQPDVÔ KDNNÔJHWLULOGL 'RôXPERUoODQPDODUÔ VLJRUWDOÔOÔNVRQUDVÔQGDNLGRôXPODU LoLQDEYHFVLJRUWDOÔODUÔ WDUDIÔQGDQGRôXPODVÔQÔUOÔ ROPDN]HUHKHUGRôXPLoLQ \ÔORODUDN\DSÔODELOPHNWHGLU %RUoODQPDHQVRQVLJRUWDOÔOÔN VWDWVQHJ|UHEHOLUOHQPHNWHGLU 'RôXPERUoODQPDVԁooRFXNOD YHHQID]ODJQOHVÔQÔUOÔGÔU

'RôXPGDQ|QFH VLJRUWDOÔROPD\DQODU ERUoODQPD \DSDPD]ODU

B

anka 6DQGÔNOÔODUÔQD %RUoODQPD 'DKD|QFHNL \D]ÔODUÔPÔ]GDJQGHPH JHWLUGLôLPL]%Dô.XU VLJRUWDOÔODUÔQÔQGRôXP ERUoODQPDVÔ\DSDPDPDVÔQD LOL÷NLQVRUXQVD\ÔOÔWRUED \DVD\ODo|]OHUHNDUWÔN%Dô.XU VLJRUWDOÔODUÔQÔQGDERUoODQPD

SORU- CEVAP

6*.©\HQH]DPDQ EDéYXUPDOÇ\ÇP"

\DSPDVÔQÔQ|QDoÔOGÔ 'RôXPGDQ|QFHNL VRQVLJRUWDOÔOÔN VWDWVQQ VD\ÔOÔNDQXQXQ JHoLFLPDGGHVL NDSVDPÔQGDNLVDQGÔN ROPDVÔKDOLQGH6*. GRôXPERUoODQPDVÔ \DSÔOPDVÔWDOHELQL NDEXOHWPHPHNWHGLU'RôXP ERUoODQPDVÔQGDNLELUoRN VRUXQVD\ÔOÔWRUED\DVD\OD o|]OPHNOHELUOLNWHEXVRUXQGD o|]OPHOLYHEDQNDVDQGÔNODUÔ NDSVDPÔQGDNLVLJRUWDOÔODUDGD ERUoODQPDKDNNÔYHULOPHOLGLU

6RUXODUÔQÔ]LoLQPDOLFR]XP#LVPPPRRUJWUDGUHVLQH PDLODWDELOLUVLQL]7PVRUXODUHSRVWDLOHWHNWHNFHYDSODQDFDNWÔU

 Yazının tamamını okumak için tıklayın! www.yahyaarikan.com

8]XQELUoDOÔ÷PDG|QHPLQLQDUGÔQGDQ LWLEDUÔ\ODHPHNOLOLôHKDNND]DQGÔP(PHNOLOLôH ED÷YXUPDPKDOLQGHHPHNOLPDD÷ÔP WDULKLQGHQLWLEDUHQEDôODQÔUPÔ"0HKPHW*h/0(= 6*.PHY]XDWÔQDJ|UHHPHNOLOLNED÷YXUXVX \DSÔOGÔNWDQVRQUDNLWDNLSHGHQD\ED÷ÔQGDQLWLEDUHQ HPHNOLD\OÔôÔEDôODQPDNWDGÔU'ROD\ÔVÔ\ODDUDOÔN D\ÔQGDED÷YXUPDQÔ]KDOLQGHHPHNOLD\OÔôÔQÔ]2FDN LWLEDUÔ\ODEDôODQDFDNWÔUşilere ihbarname gönderilmiyor, herhangi bir savunma yapma hakkı verilmiyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde, eski ortak ve  müdürlere savunma hakkı vermeden, en azından olaydan haberdar olmaları sağlanmadan, sadece vergi ve cezadan sorumlu tutmak hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmıyor.”

   

   

      

 

   

 

   

 

 

   

 

  

 

   

   

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

16
İSMMMO

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

BİZDEN HABERLER

Akaryakıtta  

İSMMMO İNDİRİMİ İ

SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla  hizmet  sunan  İSMMMO,  petrol  istasyonlarıyla yaptığı protokoller sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor.  İSMMMO WEB sitesi üzerinden de ulaşılabilinen anlaşmalı petrol istasyonlarının listesi şu şekilde:  • Opet   • Yakıtnet 

Detaylı Bilgi İçin: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.asp?list= Petrol+%C4%B0stasyonu

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BUNLARI

Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye &

Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 11 Aralık - 17 Aralık tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

AHMET ŞAHİN

ASLIHAN EROL

AYŞE ÇALIŞKAN

BURHAN UCA

EKREM TURAN

EMEL AKPINAR

HİLAL ALTUN

MURAT  DEVECİGİL

NİHAN KAYA

ÖMER MİKTAD AYDIN

ÖZLEM KAVAS

SERDAR SALIK

VİLDAN ERGÜL

19


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. ISSN 1303 - 5444

TEMMUZ-AĞUSTOS 2014

Ý45"/#6-4&3#&45.6)"4&#&$Ý."-Ý.fÙ"7Ý3-&30%"4* ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

YAS AM

51

SAYI

www.istanbulsmmmodasi.org.tr www .istanbulsmmmodasi.org.tr

."-Ý

ÇÖZÜM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

YIL: 24 YEAR: 24

TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 JULYY - AUGUST 2014 JUL

www.istanbulsmmmodasi.org.tr

124

124

TOPRAK ALTINDAKİ HAZİNEYE SAHİP ÇIKIN

 DOSYA: MEGA PROJELER, MEGA KABUS GAZETECİ EMİN ÇAPA İLE SÖYLEŞİ OYUNCU NESRİN CAVADZADE İLE OYUNCULUK ÜZERİNE... GİRİŞİMCİ USTASI SİNA AFRA İLE RÖPORTAJ KARİYER: UZAK DURULACAK TİPLER MUCİZE: RUŞEYM TUZ KADAR SEVİLEN ŞEHİR

iSMMMO MALi ÇözüM ve iSMMMO YAşAM DeRGiLeRiMize WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADReSiNDeN ULAşABiLiRSiNiz. 20


FARK YARATIR

Eğitimleriyle

<= "

<8

"

;<"< <

%

V% ' "M - +U!U

= %7+2%/

" PC % *H! P ) P! !&

V% ' "M SU-U&U !3L;D3@

) ' ) !'

&' % : #5)0#-

L" $ C ) 'K K

87

+# $ #! "&%)&#O

O% %) # * #&# ( MO*

N'

8" < < 9

*" # " )D'!K+ K$ $( " ' &%'" # () $ ')" ' I

! )* !& & $!*

%P

6

KL " $

67 7 7

,B4;,8

6

9 9 7

P# % !F * (O O

D"C $K&%

(?08(5

I5

6

9 9

#5)0#-

P$ & !J + )O O

" = !#!> $ " 89$: # <= = =

K " IK"K K :

(O3(5.CG #(80/0

.E6>.;

7

*N4*60AE $*9212 *?29*6 G6

Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş-İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39 www.ismmmoakademi.com.tr info@ismmmoakademi.com.tr

% /!*


ORTAK AKIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2014 93  

2014 93