__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 87

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

10 Kasım 2014


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER l Gelişim ve Değişim İçin; Elektronik İlerlemeyi Doğru Anlamak  l Meslek Mensuplarından Topkapı Sarayı’na Ziyaret l MERSİS’in Tanıtımı Yapıldı l Yeterlilik Sınavına Hazırlıkta 5. Dönem l Staja Hazırlıkta 3. Dönem  l Elektronik İşlemler İçin Uygulayıcılar Buluşuyor l İç Kontrol Denetim Eğitimleri Başlıyor l Muhasebe Denetimi Sempozyumu 26 Kasım’da l Aidatlara Taksit Fırsatı l Eğitime Ayrılan Gider Yazılamıyor l Sigorta İndirimi İSMMMO’dan l Bunları Biliyor Musunuz? l Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                        l Yitirdiklerimiz... l Dergilerimiz Yayında l İSMMMO Akademi Eğitimleriyle Fark Yaratır

SAYFA

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

GELİŞİM VE DEĞİŞİM İÇİN;

ELEKTRONİK İLERLEMEYİ DOĞRU ANLAMAK Değerli meslektaşlarım; Türkiye’deki ve dünyadaki değişimin içinde, teknolojik gelişmeler mesleki sürecimize ve günlük yaşantımıza direk etki ediyor. Daha önce de sizlere anlattığımız, paylaştığımız elektronik uygulamalar artık her açıdan bir adım önde ilerliyor ve ufuk açıyor.   Söylediklerimize örnek olarak; MERSİS ve e-Devlet uygulamalarını rahatlıkla gösterebiliriz. Mesleki gelişimimizde sürekli koşmayı düşünmekten çok, neden koştuğumuzu anlamlandırmak adına elektronik kayıtların ve gelişimlerin getirecekleri üzerinden tespitler ve uygulanacak stratejileri yakından takip etmeliyiz.   Teknolojik gelişmelere paralel olarak değişimlere en hızlı uyumu sağlayan meslek alanı olmamızın yanında süreci devam ettirecek yapıları kendi içimizde eğitimlerle ve uygulamalarla devam ettiriyoruz. Türkiye genelinde binlerce sayıya ulaşan mali müşavirler, hayatın önemli noktalarında stratejik çalışma faaliyetleri yürütüyorlar. Bu açıdan bakıldığında bile yol gösterici, ilerici, çağının gereksinimlerini gerçekleştiren bireyler, çalışanlar olarak öne çıkıyoruz.  Kamu hayatında ortak bir lisanı tutturmak, paydaşlığı yaratmak, bir arada, birlikte çalışmanın önemini daha da anlamlandırmak için bize sunulan ve elektronik ortam üzerinden geliştirilen her türlü uygulamayı doğru bir perspektiften okumak gerek. Bunun tam anlamıyla yaratılabilmesi içinde çok pratik yapmamız ve kendimizi geliştirmekten geçeceğine inanıyorum.   Sağlıklı, bol kazançlı iyi bir hafta diliyorum.

Yahya ARIKAN BAŞKAN 3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

Meslek Mensuplarından Ziyaret:

TOPKAPI SARAYI

Mali Müşavirler  -  Muhasebeciler Birliği Derneği Beyoğlu Şubesi’nin düzenlediği  Topkapı  Sarayı  gezisine, İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan ve Yönetim Kurulu üyeleri de katılım sağlayarak hoş vakit geçirdiler.  Sultanahmet’te buluşarak ziyarette bulunan meslektaşlar,  sarayın Çinili Köşk, Nişantaşları, Babüsselam, Babüssaade,  Kostüm  Bölümü,  Dış bahçe ve havuzlar gibi birçok bölümünde dolaşma imkanı buldular. 

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TOPLANTI

BİZDEN HABERLER

MERSİS’in  

TANITIMI YAPILDI

M

ERSİS tanıtım toplantısı Hilton Otelinde gerçekleştirildi. Toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanı’nın yanında İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, TÜRMOB Başkanı Nail Sanlı ve çok sayıda bürokrat ve akademisyen katıldı. Tanıtım filmi ile başlayan toplantı Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin yaptığı konuşma ile devam etti. Canikli,  MERSİS Projesi'nin e-Devlet uygulamasının önemli taşıyıcı ayaklarından biri olduğunu belirterek,  "Şu  anda  e-Devlet  uygulamasına  bakıldığında dört temel veri tabanı bulunuyor. Bunlar, Merkezi Nüfus İdare Sistemi, Ulusal Adres Veri Tabanı, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi ve Bakanlığımızca uygulamaya alınan MERSİS'tir. Bunların hepsi birbiriyle entegredir" diye konuştu.

Odalar, Birlikler Sisteme Dahil Edilecek Canikli, MERSİS’in gelecek dönemde, serbest meslek erbabı, sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst ku-

ruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile apartman yöneticiliği gibi diğer gerçek ve tüzel kişileri kapsayacak şekilde ülke düzeyindeki tüm ekonomik birimlerin de bu sisteme dahil edileceğini aktararak, "Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesi Otomasyon Projesi (VEDOP) ile Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile MERSİS'in kısa zamanda çalışmalarımız sonuçlandıktan sonra entegrasyonu sağlanacak" dedi. 

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KURS

BİZDEN HABERLER

Yeterlilik Sınavına Hazırlıkta

5. DÖNEM

Y

eterlilik Sınavı Hazırlık Kursları 2014/5. Dönem kayıtları başladı.

İSMMMO ve TESMER İstanbul Şubesinin birlikte gerçekleştirdiği Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yeterlilik Sınavı Hazırlık kursu 2014/5. Dönem kayıtları 19 Kasım’da başlıyor.  Konularında ve sınav sistemi hakkında uzman eğitimciler tarafından verilen eğitimler Şişli, Kadıköy ve Şirinevler eğitim birimlerinde gerçekleştirilecek. Mesleğe hazırlanma aşamasında da ileri bir eğitim sağlayan kurslar hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki program olarak sunuluyor.  Toplamda 178 saat bulan dersliklerde, Finansal Muhasebe, İş Hukuku, Vergi Mevzuatı, Ticaret Hukuku, Maliye Muhasebesi, İdari Yargı Hukuku, Finansal Tablolar Analizi, Muhasebe Denetimi, Temel Hukuk ve Borçlar Hukuku, Meslek Hukuku dersleri işleniyor. 

Detaylı bilgi ve katılım için: http://archive.ismmmo.org.tr/M ansetler/EGITIM/Duyuru/TESMERYETERLILIK2014_EGITIMBROSUR08.pdf_863.pdf

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KURS

BİZDEN HABERLER

Staja Hazırlıkta

3. DÖNEM

İ

SMMMO, Staj Başlatma Sınavlarına hazırlık amacıyla 2014 / 3. Dönem Kursları açılıyor.

İSMMMO ve TESMER’in birlikte düzenlediği Staj Başlatma Sınavı Hazırlık Kursları 2014 / 3. Dönem için kayıtlar, 11 Kasım 2014 tarihinden itibaren başlayacak.  Kurslarda  birçok  konuda  eğitim  verilirken toplam kurs süresi 213 saat. 

Detaylı bilgi ve katılım için: http://archive.ismmmo.org.tr/M ansetler/EGITIM/Duyuru/TESMERSMMYENI2014_Layout_2.p df_410.pdf

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Elektronik İşlemler İçin Uygulayıcılar

BULUŞUYOR

İ

SMMMO, elektronik defter, fatura ve arşivlemeye ile ilgili olarak güncel bilgilerin aktarılacağı bir seminer düzenliyor.

“E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve Kayıt Saklama Gereksinimleri Konularında Güncel Gelişmeler,E-Fatura, Özel Entegratörlük Çözümü Konusunda TÜRMOB-İŞNET İşbirliği ve LUCA Uygulamaları” başlığıyla Kartal’da bulunan Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde 19 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek olan seminere alanında uzman kişiler katılım gerçekleştirecek.  İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan’ın açış konuşmasını yapacağı seminerde, İSMMMO Başkan Yardımcısı Turgay Kanarya Oturum Başkanlığı yaparken, LUCA Ürün Müdürü Cenk İçer ve İŞNET İş Ortakları Satış Müdürü Ayhan Akgöz konuşma ve sunumlarıyla katkıda bulunacak. 

Detaylı bilgi ve katılım için: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=14345

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

İç Kontrol Denetim Eğitimleri 

BAŞLIYOR

İ

SMMMO Akademi bünyesinde iki gün süreyle ‘İşletmelerde İç Kontrol Denetimi’ eğitimi verilecek.

Denetim hizmeti verecek; denetçiler, meslek mensupları ve işletme yöneticileri için hazırlanan eğitimler, 22-23 Kasım 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek.  Prof. Dr. Nuran Cömert tarafından yürütülecek eğitimlerde; Kontrol, İç Kontrol, Denetim ve İç Denetim Kavramları, İç Kontrol Konusundaki Yanılgılar ve Gerçekler, İşletmelerde İç Kontrollerle İlgili Rol ve Sorumluluklar, Vaka Çalışması gibi konular gösterilecek. 

Detaylı bilgi ve katılım için: http://www.ismmmoakademi.com. tr/docs/brosurler/2014/%C4%B0s letmelerde_%C4%B0c_Kontrol.pdf

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMPOZYUM

BİZDEN HABERLER

Muhasebe Denetimi Sempozyumu 

26 KASIM’DA

İ

ş, finans dünyası, akademisyenler ile muhasebe camiasından yerli ve yabancı çok sayıda konuğun katılacağı "11. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu" 26-30 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya Belek'te yapılacak.

İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) uzun yıllardır düzenlediği sempozyumun bu yıl ki ana teması, “Muhasebe Denetiminde Yaşanan Gelişmeler-Değişimler ve Beklentiler.”  Sempozyuma, aralarında IFAC (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu) uluslar arası denetim ve danışmanlık şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin de olduğu çok sayıda yabancı uzmanın yanı sıra Türkiye'den iş ve finans dünyasının  önde  gelen  şirketlerinin  temsilcileri  katılacak.  Sempozyumda, vakıflar, holding ve KOBİ'ler de denetimin durumu masaya yatırılacak ve öneriler geliştirilecek. Yerli ve yabancı katılımcıların beyin fırtınası yapacağı, birikimlerini paylaşacakları sempozyum bu yıl 11. kez düzenleniyor. 

11th. International Symposium on Auditing in Turkey

  10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

Aidatlara Taksit 

FIRSATI

İ

SMMMO,Torba Yasa kapsamında oda aidatlarının yapılandırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Aidatlar, taksitlendirme yöntemiyle ödenebilinecek.

İSMMMO web sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazetede yayımlandığı belirtildi.  Web sitesi üzerinden yapılan açıklamada: “Meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine (TÜRMOB) olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamını; Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından başlamak üzere birer aylık dönemler hâlinde dokuz eşit taksitte ödemeleri durumunda (30.06.2015 tarihine kadar) bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir” diye ifade edildi. 

Detaylı bilgi için: http://www.ismmmo.org.tr/html. asp?id=14306

11


ฤฐSMMMO

BฤฐZDEN HABERLER Kร–ลžEโ€ˆYAZISI

BฤฐZDEN HABERLER

EฤŸitimeโ€ˆHarcananโ€ˆGiderโ€ˆโ€ˆโ€ˆ

YAZILAMIYOR! 

ฤฐ

SMMMO BaลŸkanฤฑ Yahya Arฤฑkanโ€™ฤฑn bu haftaki Cumhuriyet Gazetesi kรถลŸesinde, KGK tarafฤฑndan verilen eฤŸitimlerde harcanan eฤŸitim meblaฤŸlarฤฑn gider olarak yazฤฑlamamasฤฑnฤฑ eleลŸtirdi.

BaฤŸฤฑmsฤฑzโ€ˆdenetimโ€ˆveโ€ˆdenetรงiliฤŸiโ€ˆileโ€ˆilgiliโ€ˆbรผyรผkโ€ˆbir komedininโ€ˆyaลŸandฤฑฤŸฤฑnฤฑโ€ˆbelirtenโ€ˆArฤฑkan,โ€ˆKamuโ€ˆGรถzetimโ€ˆKurumuncaโ€ˆbinlerceโ€ˆmeslekโ€ˆmensubundanโ€ˆeฤŸitim amaรงlฤฑโ€ˆciddiโ€ˆmiktardaโ€ˆรถdemeninโ€ˆalฤฑndฤฑฤŸฤฑnฤฑโ€ˆveโ€ˆbunaโ€ˆkarลŸฤฑlฤฑkโ€ˆรถdemelerinโ€ˆiseโ€ˆgiderโ€ˆyazฤฑlamadฤฑฤŸฤฑnฤฑโ€ˆifadeโ€ˆetti.โ€ˆ Maliyeโ€ˆBakanlฤฑฤŸฤฑnฤฑnโ€ˆbรถyleโ€ˆbirโ€ˆkararโ€ˆaldฤฑฤŸฤฑnฤฑโ€ˆhatฤฑrlatanโ€ˆArฤฑkan,โ€ˆโ€œEvet,โ€ˆลŸakaโ€ˆyapmฤฑyoruz!โ€ˆMeslekiโ€ˆbirโ€ˆuygulamaโ€ˆiรงin;โ€ˆeฤŸitimiโ€ˆลŸartโ€ˆkoลŸuyorsunuz,โ€ˆโ€ˆbedavaโ€ˆolmasฤฑnฤฑโ€ˆsaฤŸlayamฤฑyorsunuzโ€ˆayrฤฑcaโ€ˆyรผksekโ€ˆmeblaฤŸlar รถdeniyor,โ€ˆsonraโ€ˆdaโ€ˆdiyorsunuzโ€ˆki;โ€ˆโ€˜buโ€ˆรถdemeleriโ€ˆgiderโ€ˆyazamazsฤฑnฤฑz.โ€™โ€ˆBaฤŸฤฑmsฤฑzโ€ˆdenetรงilik,โ€ˆbirโ€ˆserbestโ€ˆmeslekโ€ˆfaaliyetidir.โ€ˆEฤŸitimโ€ˆรผcretleriโ€ˆileโ€ˆbelgeโ€ˆbedelleri,โ€ˆmeslekiโ€ˆ faaliyetinโ€ˆ yapฤฑlabilmesiโ€ˆ iรงinโ€ˆ gerekli,โ€ˆ zorunlu(รฆLWLPH +DUFDQDQ*LGHU <D]ร‡ODPร‡\RU <DNODรทร”NLNL\ร”OGร”UEDรดร”PVร”]GHQHWLP LOHLOJLOLEย\ยNELUNRPHGL\Dรทร”\RUX] +DWร”UOD\DFDNVร”Qร”]<HQL7LFDUHW .DQXQXยถQXQ\ยUยUOยรดHJLUPHVLLOH ELUOLNWH%DNDQODU.XUXOXOLPLWLDรทDQ VHUPD\HรทLUNHWOHULLoLQEDรดร”PVร”]GHQHWLP ]RUXQOXOXรดXJHWLUGL%XPHFEXUL\HWL JHUoHNOHรทWLUHFHNRODQODUGDEDรดร”PVร”] GHQHWoLOHUGL 6HQDU\RQXQEDรทDNW|Uย.DPX*|]HWLP .XUXPXยถQXQDGร”ย]HULQGHNXUXPODUร” ยณJ|]HWOHPHVLยดJHUHNLUNHQGHQHWoLOHUL \HWNLOHQGLUPHJ|UHYLQLยVWOHQGL'DKD |QFH7h502%ยถXQYHUGLรดLEDรดร”PVร”] GHQHWLPHรดLWLPOHULQL\RNVD\DQYH PHVOHN\DVDVร”\ODKDNHWPLรทELQOHUFH

PDOLPยรทDYLULoLQWHNUDUGDQHรดLWLPรทDUWร” JHWLULOGL <DรทDQDQEXWDUWร”รทPDODUร”QVRQXFXQGD JHQoPHVOHNPHQVXSODUร”Qร”Q JHOHFHNOHULQLQQHรทHNLOGHNDSDWร”OGร”รดร”Qร”KHU \HUGHDQODWร”\RUX]YHJ|Uย\RUX]รถLPGL JHOHOLPDVร”ONRQXPX]Dยซ

รจDNDJLEL

.DPX*|]HWLPL.XUXPXยถQXQDQODรทWร”รดร” ยQLYHUVLWHOHUGHYHUGLรดLEDรดร”PVร”] GHQHWoLOLNHรดLWLPLQHELQOHUFHPHVOHN PHQVXEXNDWร”OGร”YHFLGGLPLNWDUODUGD |GHPHOHU\DSWร”ODU%XยFUHWOHULQVHUEHVW PHVOHNND]DQFร”WHVSLWLQGHJLGHURODUDN GLNNDWHDOร”QDFDรดร”QGDQKLoรทยSKH\RNWX$QFDNJHOLQJ|UยQNL0DOL\H %DNDQOร”รดร”|GHPHOHULQJLGHU รทHNOLQGHGLNNDWHDOร”QDPD\DFDรดร”Qร” Doร”NODGร” (YHWรทDND\DSPร”\RUX]0HVOHNL ELUX\JXODPDLoLQHรดLWLPLรทDUW NRรทX\RUVXQX]EHGDYDROPDVร”Qร” VDรดOD\DPร”\RUVXQX]D\Uร”FD\ยNVHN PHEODรดODU |GHQL\RUVRQUDGD GL\RUVXQX]NLยณEX |GHPHOHULJLGHU \D]DPD]Vร”Qร”]ยด *HOLUรตGDUHVL 7HPPX]WDULKLQGH YHUGLรดLVD\ร”Oร” |]HOJHVLQGH EDรดร”PVร”]GHQHWoL EHOJHVLQHLOLรทNLQHรดLWLP NXUV JLGHUL LOHEHOJHยFUHWLQLQVHUEHVWPHVOHN ND]DQFร”Qร”QWHVSLWLQGHJLGHURODUDN GLNNDWHDOร”QDPD\DFDรดร”Qร”V|\OHGL%XQD JHUHNoHRODUDNGDEXWยUJLGHUOHULQ*HOLU 9HUJLVL.DQXQXยถQXQPDGGHVLQGH

hONHPL]GHHQoRNLรทND]DVร” \DรทDQDQVHNW|UOHULQEDรทร”QGD PDGHQLรท\HUOHULJHOL\RUVD\ร”Oร” รตรท6DรดOร”รดร”YH*ยYHQOLรดL<DVDVร”LOH JHWLULOHQGย]HQOHPHOHULQLรทND]DODUร”Qร” |QOH\HPHGLรดLJ|UยOPHNWHGLU%XQXQ HQ|QHPOLQHGHQOHULQLQEDรทร”QGDEDรทWD LรทYHUHQOHUROPDNย]HUH\|QHWLFLYH oDOร”รทDQODUร”QLรทVDรดOร”รดร” YHJยYHQOLรดLNXUDOODUร”QD X\PDPDVร”HรดLWLPOHULQ YHULOPHPHVLLรท JยYHQOLรดLHNLSPDQODUร”Qร”Q VDรดODQDPDPDVร” GHQHWLPYHELOJLOHQGLUPH HNVLNOHULLOHLรทoLOHULQEX NXUDOODUDX\PDPDVร” \|QยQGHROGXรดX\DSร”ODQDUDรทWร”UPDODULOH DQODรทร”OPDNWDGร”U 6RQGDMODPDGHQoร”NDUร”ODQLรท\HUOHUL LOH\HUDOWร”YH\HUยVWยPDGHQLรทOHULQLQ \DSร”OGร”รดร”Lรท\HUOHULQGHoDOร”รทDQODUร”QVDรดOร”N YHJยYHQOLรดLQLQNRUXQPDVร”LoLQ0DGHQ รตรท\HUOHULQGHรตรท6DรดOร”รดร”YH*ยYHQOLรดL <|QHWPHOLรดL\D\ร”QODQPร”รทWร”U%XQDJ|UH oDOร”รทDQODUร”QVDรดOร”NYHJยYHQOLNOHULQL VDรดODPDNDPDFร”\ODPDGGHPDGGH

NXUDOODUDoร”NODQPร”รทWร”U รตรท\HUOHULoDOร”รทDQODUร”QVDรดOร”N YHJยYHQOLNOHULQLWHKOLNH\H DWPD\DFDNรทHNLOGHWDVDUODQร”ULQรทDHGLOLU WHoKL]HGLOLUKL]PHWHDOร”Qร”ULรทOHWLOLUYH EDNร”Pร”\DSร”Oร”U รตรท\HULQGH\DSร”ODFDNKHU WยUOยoDOร”รทPD\HWNLOLNLรทLQLQQH]DUHWLQGH YHVRUXPOXOXรดXDOWร”QGD\DSร”Oร”U g]HOULVNLEXOXQDQLรทOHU \DOQร”]FDEXLรทOHUOHLOJLOL|]HO HรดLWLPDODQHKLONLรทLOHUWDUDIร”QGDQ YHWDOLPDWODUDX\JXQRODUDN \DSร”Oร”U 7ยPJยYHQOLN WDOLPDWODUร”oDOร”รทDQODUร”Q DQOD\DFDรดร”รทHNLOGHKD]ร”UODQร”U รตรท\HUOHULQGH$FLO'XUXPODU +DNNร”QGD<|QHWPHOLรดHX\JXQRODUDN \HWHUOLLON\DUGร”PGRQDQร”Pร”VDรดODQร”UYH \ร”OGDHQD]ELUGHIDROPDNย]HUHGย]HQOL RODUDNJHUHNOLWDWELNDWODU\DSร”OPDOร”Gร”U

ร–QOHPYHULVNOHUDoร‡NODQGร‡ $\Uร”FDLรทYHUHQVDรดOร”NYHJยYHQOLN GRNยPDQร”KD]ร”UODQPDVร”Qร”YH

รงQGLULPHL]LQYDU $VOร”QGD*HOLU9HUJLVL.DQXQXยถQXQ PDGGHVLEXWยUJLGHUOHULQND]DQoWDQ LQGLULPLQHL]LQYHUPLรท1DVร”OPร”" $Qร”ODQPDGGHQLQELUQXPDUDOร” EHQGLQGHPHVOHNLND]DQFร”Q HOGHHGLOPHVLYHLGDPH HWWLULOPHVLLoLQ|GHQHQJHQHO JLGHUOHULQLQGLULPLQHPยVDDGH HGLOGLรดLEHOLUWLOPLรท%XQGDQ GDKDDoร”NELUKยNยPRODPD] %Dรดร”PVร”]GHQHWoLOLNELU VHUEHVWPHVOHNIDDOL\HWLGLU (รดLWLPยFUHWOHULLOHEHOJH EHGHOOHULPHVOHNLIDDOL\HWLQ \DSร”ODELOPHVLLoLQJHUHNOL]RUXQOX |GHPHOHUGLU%XQHGHQOHGHJLGHU RODUDNGLNNDWHDOร”QDELOLU'XUXPEX NDGDUQHWNHQ*HOLUรตGDUHVLยถQLQDNVL J|UยรทยQHDQODPYHUPHNPยPNยQ GHรดLOGLU

SORU- CEVAP

JยQFHOOHQPHVLQLVDรดODPDOร”Gร”U6DรดOร”N YHJยYHQOLNGRNยPDQร”QGD|]HOOLNOH DรทDรดร”GDNLKXVXVODUร”Q\HU DOPDVร”Qร”VDรดODU dDOร”รทDQODUร”QLรท\HULQGHPDUX] NDODELOHFHNOHULSVLNRVRV\DOULVNOHUGDKLO ROPDNย]HUHULVNOHULQEHOLUOHQPHVLYH GHรดHUOHQGLULOPHVL %X\|QHWPHOLNKยNยPOHULQL \HULQHJHWLUPHNLoLQDOร”QDFDNX\JXQ WHGELUOHULOHEX\|QHWPHOLNNDSVDPร”QGD KD]ร”UODQPDVร”JHUHNHQ\|QHUJHOHULQYH SODQODUร”QKD]ร”UODQPDVร” dDOร”รทPD\HUOHULQLQYHHNLSPDQร”Q JยYHQOLรทHNLOGHGย]HQOHQPHVL NXOODQร”OPDVร”YHEDNร”Pร”Qร”Q\DSร”OPDVร” 6DรดOร”NYHJยYHQOLN GRNยPDQร”Qร”QLรท\HULQGHoDOร”รทPD\D EDรทODQร”OPDGDQ|QFH KD]ร”UODQPDVร”Qร”YH|QHPOLGHรดLรทLNOLNOHU YH\DLODYH\DSร”OGร”รดร”QGD\DGDLรท\HULQGH PH\GDQDJHOHQLรทND]DVร”oDOร”รทDQLรท\HUL \DGDLรทHNLSPDQร”Qร”]DUDUDXรดUDWPD SRWDQVL\HOLROGXรดXKDOGH]DUDUD XรดUDWPD\DQROD\ODUGDQVRQUDJ|]GHQ JHoLULOPHVLQLYHLKWL\DoKDOLQGHUHYL]H HGLOPHVLQLVDรดODU

 

 <Dรฉ Gย]HOWPHVL

 

 

 

  6RUXODUร”Qร”]LoLQPDOLFR]XP#LVPPPRRUJ WUDGUHVLQHPDLODWDELOLUVLQL]7ยPVRUXODU HSRVWDLOHWHNWHNFHYDSODQDFDNWร”U 

  

 

  

  

   

 

  

 

 

 

 

  

    

6*.X\JXODPDVร”QDJ|UHLON VLJRUWDOร”Oร”N|QFHVL\DSร”ODQ\Dรท Gย]HOWPHOHULQHHPHNOLOLNWHGLNNDW HGLOLUNHQVLJRUWDOร”ROGXNWDQVRQUD \DSร”ODQ\DรทGย]HOWPHOHULHPHNOLOLNWH GLNNDWHDOร”QPD]%XQDJ|UHLONGHID \ร”Oร”QGDVLJRUWDOร”ROGXรดXQX]LoLQ \DรทGย]HOWPHQL]HPHNOLOLNKHVDEร”QGD GLNNDWHDOร”QPD\DFDNWร”U

 

  

  

 

%DEDPร”Q\Dรทร”Pร”NยoยN\D]Gร”UPDVร” QHGHQL\OHGRรดXPWDULKLP ROPDVร”QDUDรดPHQQยIXVWD J|UยQPHNWHGLUรตONGHID\ร”Oร”QGD VLJRUWDOร”ROGXPรถLPGLQยIXVWD\Dรท Gย]HOWPHVL\DSWร”UVDPHUNHQHPHNOLROXU PX\XP")DWLK'RรฆX

รถdemelerdir.โ€ˆBuโ€ˆnedenleโ€ˆdeโ€ˆgiderโ€ˆolarakโ€ˆdikkateโ€ˆalฤฑnabilir.โ€ˆDurumโ€ˆbuโ€ˆkadarโ€ˆnetkenโ€ˆGelirโ€ˆฤฐdaresiโ€™ninโ€ˆaksiโ€ˆgรถrรผลŸรผneโ€ˆanlam vermekโ€ˆmรผmkรผnโ€ˆdeฤŸildirโ€โ€ˆdedi.โ€ˆ 

  

 

 

Yazฤฑnฤฑn tamamฤฑnฤฑ okumak iรงin tฤฑklayฤฑn! www.yahyaarikan.com 

 

0DGHQOHUGHรงรฉ*ยYHQOLรฆLQH'LNNDW

626<$/*h9(1/รฝ.

LIDGHHGLOPHPHVLQGHQND\QDNODQGร”รดร” EHOLUWLOGL

 

   

12

 
İSMMMO

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

BİZDEN HABERLER

Sigorta  

İNDİRİMİ İSMMMO’DAN

İ

SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, bir çok sigorta kurumuyla yaptığı protokoller sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor.  İSMMMO WEB sitesi üzerinden de ulaşılabilinen anlaşmalı sigorta kurumları listesi şu şekilde:  • AvivaSA Emeklilik   • Axa Sigorta • MAPFRE Genel Sigorta 

Detaylı Bilgi İçin: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.asp?list=Sigorta

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BUNLARI

Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online so-

rularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye &

Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

14


BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 30 Ekim - 5 Kasım 2014 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

AYŞE  KORUCUOĞLU

CEVDET  ERKORKMAZ

ÇİĞDEM AYAZ

EMİNE YILMAZ

FERHAT YALÇIN GÜLRU ÇELİKÖZ

GURBET  OYGUR

HÜSEYİN TAVŞAN İBRAHİM FERHAN İBRAHİM AKSOY İSMAİL AKMEŞE KEMAL ÖZDEMİR ERTÜZÜN

MEHMET  KARAAĞAÇ

OKAN SOYTÜRK OKAN YILDIRIM

HAYRETTİN DEMİR

SEVDA ÇAPAR

YASİN GÖK

MENDUH  ARSLAN

METİN ORGUN

MÜSLÜM  ÖZTÜRK

PINAR TAYSUN

SELDA KILIÇ

SERKAN ÖZMEN

ŞERİF ÖZKAN

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

YİTİRDİKLERİMİZ...

Değerli üyelerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabır, meslek camiamıza başsağlığı diliyoruz.

MEHMET AYHAN Vefat Tarihi: 2 Ekim 2014

MEHMET GÜNEŞ PERK Vefat Tarihi: 16 Ekim 2014

AHMET DURAN Vefat Tarihi: 17 Ekim 2014

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. ISSN IS SSSN 1303 1330033 - 5444 13 544444 44

www.istanbulsmmmodasi.org.tr w www ww w.istanbulsmmmodasi.org.tr iistanbulsmmmodasi.org.tr stanbulsmmmodasi.org.tr tanbbulsmmmodasi.org.tr ttanbulsmmmodasi.org.tr llssm mm mm mo od dasi.org.tr a ii..org org rg.tr tr t

YAS AM

51

SAYI

Ý45"/#6-4&3#&45.6)"4&#&$Ý."-Ý.fÙ"7Ý3-&30%"4* ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

TEMMUZ-AĞUSTOS 2014

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

YIL: YIIL: 24 Y 2 YEEAR YEA R: 24 YEAR:

TEMM TTEMMUZ EM M MUZ MUZ Z - AĞ AĞUSTOS ĞUSS TO TOS OS 22014 2001 4 JULY JU JUL LY - AUGUST A U G U STT 2014 014

1

124

TOPRAK ALTINDAKİ HAZİNEYE SAHİP ÇIKIN

 DOSYA: MEGA PROJELER, MEGA KABUS GAZETECİ EMİN ÇAPA İLE SÖYLEŞİ OYUNCU NESRİN CAVADZADE İLE OYUNCULUK ÜZERİNE... GİRİŞİMCİ USTASI SİNA AFRA İLE RÖPORTAJ KARİYER: UZAK DURULACAK TİPLER MUCİZE: RUŞEYM TUZ KADAR SEVİLEN ŞEHİR

iSMMMO MALi ÇözüM ve iSMMMO YAşAM DeRGiLeRiMize

WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADReSiNDeN ULAşABiLiRSiNiz. 17


FARK YARATIR

Eğitimleriyle

<= "

<8

"

;<"< <

%

V% ' "M - +U!U

= %7+2%/

" PC % *H! P ) P! !&

V% ' "M SU-U&U !3L;D3@

) ' ) !'

&' % : #5)0#-

L" $ C ) 'K K

87

+# $ #! "&%)&#O

O% %) # * #&# ( MO*

N'

8" < < 9

*" # " )D'!K+ K$ $( " ' &%'" # () $ ')" ' I

! )* !& & $!*

%P

6

KL " $

67 7 7

,B4;,8

6

9 9 7

P# % !F * (O O

D"C $K&%

(?08(5

I5

6

9 9

#5)0#-

P$ & !J + )O O

" = !#!> $ " 89$: # <= = =

K " IK"K K :

(O3(5.CG #(80/0

.E6>.;

7

*N4*60AE $*9212 *?29*6 G6

Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş-İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39 www.ismmmoakademi.com.tr info@ismmmoakademi.com.tr

% /!*


ORTAK AKIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2014 87  

2014 87