__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 86

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

3 Kasım 2014


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER l Rakamlarla Değil ‘Acı’yla Hesap Edilir l Torba Yasa’nın Etkileri Masaya Yatırıldı l Elektronik İşlemler İçin Uygulayıcılar Buluşuyor l İç Kontrol Denetim Eğitimleri Başlıyor l Dünya’nın Her Yerinden Muhasebeciler Birarada  l Aidatlara Taksit Fırsatı l İş Kazaları: ‘Ders’imizi Alamadık l Eğitimde İSMMMO İndirimi l Bunları Biliyor Musunuz? l Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                        l Dergilerimiz Yayında l İSMMMO Akademi Eğitimleriyle Fark Yaratır

SAYFA

3 4-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

RAKAMLA DEĞİL, ‘ACI’YLA

HESAP EDİLİR

Değerli Meslektaşım; Türkiye son dönemde savaşlar, iş kazaları, yaşam alanlarına müdahaleler, ekonomik sorunlar gibi konularda büyük bir kaosun eşiğinde yol yürüyoruz.  Belki mesleki açıdan verdiğimiz mücadelelerin dışında sosyolojik anlamda da duyarsız kalamadığımız, bazı uygulamaların değişmesi adına fazla çaba harcamamız gereken günlerden geçiyoruz.  İSMMMO kurulduğu günden beri çalışanları ve çalışma alanlarına ilişkin iş sağlığı ve güvenliği konusunda her zaman dikkatli oldu. Gerekli bütün önlemleri almakla kalmadı, rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı için her türlü olanağı sağladı. Bu özen ve güvenli birliktelik İSMMMO Ailesi olarak bizim için olmazsa olmazımız haline geldi.  Gelin görün ki, iş sağlığı ve güvenliği konusunda Türkiye’de kazaları engelleme, önüne geçme pratiklerinde, konularında sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor;  en vahim olanı ise yaşanan acılardan hala bir ders çıkartmayış olmamız.   Tuzla’da tersanelerde, rezidans inşaatlarında kaybettiğimiz, Soma’da, Karaman’da göçük altında kalan işçilerden sonra şu anlam çıkıyor; böyle gelmiş böyle gider!  Dünya da eşi benzeri görülmemiş sistemsizlikle, ardı ardına gerçekleşen olaylarda önlem almayan, iyileştirmede bulunmayan yetkililerde, kamuoyu nezdinde büyük bir ihmalkarlık örneği olarak karşımızda duruyor. Bir de bunun üzerine; insani kayıplara rağmen her yıl ortalama rakamları raporlayarak milyar dolarlık zararları tartışmak, konuşmakta bir o kadar acı ve maliyetlerle ölçülemeyecek kadar derin. Temennimiz; çalışma yaşamında hayati önem ve değer taşıyan her türlü araç gerecin, sağlıklı koşulların bir an evvel alınması. Sorunları düzeltmek ve çözmek adına taşıdığımız umudu ifade etmek için ünlü bilim insanı Albert Einstein’in şu sözleri çok anlam ifade ediyor: “Yanlış yapmayan insan yoktur; insanlık, yanlışını kabul etmek ve düzeltmekle olur.”  Hepinize barış ve huzur dolu bir hafta diliyorum. 

Yahya ARIKAN BAŞKAN

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Torba Yasa’nın Etkileri

YASAYA YATIRILDI

İ

SMMMO’nun düzenlediği “6552 Sayılı Torba Yasa” başlıklı semineri yoğun katılımla Hizmet ve Kültür Binasında gerçekleşti.

İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, SGK İl Müdürü Murat Göktaş,  Oda  Yönetim  Kurulu  ve Kurullarının hazır bulunduğu seminerde; oturum başkanlığını İSMMMO  Denetleme  Kurulu Başkanı Nadir Hikmet Güneş yaparken, SGK İl Müdür Yardımcısı Murat Özdamar, SGK Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Eyüp İnce,

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

TESMER İstanbul Şubesi Sekreteri Murat Ceyhan konuşmacı olarak katıldı.  Seminerde  açış  konuşması  gerçekleştiren İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, Torba yasa ile birlikte mesleki olarak af bekleyen mükelleflere af getirilmediğini, bunun yerine ödeme kolaylığı sağlanarak taksitlendirme imkanının faaliyet geçtiğini söyledi. Arıkan, ayrıca Yasada diğer önemli nokta olan oda aidat borçlarına da yeniden yapılandırıldığını söyledi.  SGK İl Müdürü Murat Göktaş’ta seminer çağrılmaktan son derece mutluluk duyduğunu dile getirerek, Torba Yasa’nın eksikleriyle birlikte bazı sorunları ortadan kaldıracağını ifade etti.  Seminerin ardından katılımlarından dolayı konuşmacılara plaket verildi. 

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Elektronik İşlemler İçin Uygulayıcılar

BULUŞUYOR

İ

SMMMO, elektronik defter, fatura ve arşivlemeye ile ilgili olarak güncel bilgilerin aktarılacağı bir seminer düzenliyor.

“E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve Kayıt Saklama Gereksinimleri Konularında Güncel Gelişmeler,E-Fatura, Özel Entegratörlük Çözümü Konusunda TÜRMOB-İŞNET İşbirliği ve LUCA Uygulamaları” başlığıyla Kartal’da bulunan Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde 19 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek olan seminere alanında uzman kişiler katılım gerçekleştirecek.  İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan’ın açış konuşmasını yapacağı seminerde, İSMMMO Başkan Yardımcısı Turgay Kanarya Oturum Başkanlığı yaparken, LUCA Ürün Müdürü Cenk İçer ve İŞNET İş Ortakları Satış Müdürü Ayhan Akgöz konuşma ve sunumlarıyla katkıda bulunacak. 

Detaylı bilgi ve katılım için: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=14345

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

İç Kontrol Denetim Eğitimleri 

BAŞLIYOR

İ

SMMMO Akademi bünyesinde iki gün süreyle ‘İşletmelerde İç Kontrol Denetimi’ eğitimi verilecek.

Denetim hizmeti verecek; denetçiler, meslek mensupları ve işletme yöneticileri için hazırlanan eğitimler, 22-23 Kasım 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek.  Prof. Dr. Nuran Cömert tarafından yürütülecek eğitimlerde; Kontrol, İç Kontrol, Denetim ve İç Denetim Kavramları, İç Kontrol Konusundaki Yanılgılar ve Gerçekler, İşletmelerde İç Kontrollerle İlgili Rol ve Sorumluluklar, Vaka Çalışması gibi konular gösterilecek. 

Detaylı bilgi ve katılım için: http://www.ismmmoakademi.com. tr/docs/brosurler/2014/%C4%B0s letmelerde_%C4%B0c_Kontrol.pdf

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Dünya’nın Her Yerinden Muhasebeciler

BİR ARADA

İ

ş, finans dünyası, akademisyenler ile muhasebe camiasından yerli ve yabancı çok sayıda konuğun katılacağı "11. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu" 26-30 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya Belek'te yapılacak.

İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) uzun yıllardır düzenlediği sempozyumun bu yıl ki ana teması, “Muhasebe Denetiminde Yaşanan Gelişmeler-Değişimler ve Beklentiler.”  Sempozyuma, aralarında IFAC (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu) uluslar arası denetim ve danışmanlık şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin de olduğu çok sayıda yabancı uzmanın yanı sıra Türkiye'den iş ve finans dünyasının  önde  gelen  şirketlerinin  temsilcileri  katılacak.  Sempozyumda, vakıflar, holding ve KOBİ'ler de denetimin durumu masaya yatırılacak ve öneriler geliştirilecek. Yerli ve yabancı katılımcıların beyin fırtınası yapacağı, birikimlerini paylaşacakları sempozyum bu yıl 11. kez düzenleniyor. 

11th. International Symposium on Auditing in Turkey

  8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

Aidatlara Taksit 

FIRSATI

İ

SMMMO,Torba Yasa kapsamında oda aidatlarının yapılandırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Aidatlar, taksitlendirme yöntemiyle ödenebilinecek.

İSMMMO web sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazetede yayımlandığı belirtildi.  Web sitesi üzerinden yapılan açıklamada: “Meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine (TÜRMOB) olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamını; Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından başlamak üzere birer aylık dönemler hâlinde dokuz eşit taksitte ödemeleri durumunda (30.06.2015 tarihine kadar) bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir” diye ifade edildi. 

Detaylı bilgi için: http://www.ismmmo.org.tr/html. asp?id=14306

9


ฤฐSMMMO

BฤฐZDEN HABERLER Kร–ลžEโ€ˆYAZISI

BฤฐZDEN HABERLER

ฤฐลŸโ€ˆKazalarฤฑ:

โ€˜DERSโ€™ฤฐMฤฐZฤฐ ALAMADIK! 

ฤฐ

SMMMO BaลŸkanฤฑ Yahya Arฤฑkan, Cumhuriyet Gazetesi kรถลŸesinde bu hafta yazdฤฑฤŸฤฑ yazฤฑda, iลŸ kazalarฤฑ ve iลŸ gรผvenliฤŸine iliลŸkin deฤŸerlendirmelerde bulundu. YaลŸanan olaylardan ders รงฤฑkartฤฑlamadฤฑฤŸฤฑnฤฑ ifade eden Arฤฑkan, รถnlemlerin arttฤฑrฤฑlmasฤฑ gerektiฤŸinin altฤฑnฤฑ รงizdi.

Teknikโ€ˆolarakโ€ˆhakโ€ˆtaleplerineโ€ˆiliลŸkinโ€ˆbilgiโ€ˆverenโ€ˆYahyaโ€ˆArฤฑkan,โ€ˆiลŸโ€ˆkazasฤฑโ€ˆsonucuโ€ˆyaralananโ€ˆsigortalฤฑyaโ€ˆsaฤŸlฤฑkโ€ˆyardฤฑmlarฤฑโ€ˆyapฤฑlabilmesiโ€ˆprimโ€ˆgรผnโ€ˆsayฤฑnฤฑnโ€ˆaranmadฤฑฤŸฤฑnฤฑโ€ˆsรถyledi.โ€ˆ Birโ€ˆiลŸโ€ˆkazasฤฑโ€ˆsonucuโ€ˆyรผzdeโ€ˆ10โ€ˆveโ€ˆรผzerindeโ€ˆmeslekte kazanmaโ€ˆgรผcรผโ€ˆkaybฤฑโ€ˆolanโ€ˆkiลŸiyeโ€ˆveyaโ€ˆiลŸโ€ˆkazasฤฑโ€ˆsonucundaโ€ˆvefatโ€ˆedenโ€ˆkiลŸininโ€ˆhakโ€ˆsahiplerineโ€ˆSGKโ€ˆtarafฤฑndanโ€ˆiลŸโ€ˆkazasฤฑโ€ˆmaaลŸฤฑnฤฑnโ€ˆbaฤŸlanacaฤŸฤฑnฤฑโ€ˆdileโ€ˆgetirenโ€ˆArฤฑkanโ€ˆyazฤฑsฤฑnaโ€ˆลŸรถyleโ€ˆdevamโ€ˆetti:โ€ˆโ€œฤฐลŸรงiโ€ˆsaฤŸlฤฑฤŸฤฑโ€ˆve kazalarโ€ˆsonrasฤฑndaโ€ˆyaลŸananโ€ˆhakโ€ˆtalepleriโ€ˆiรงinโ€ˆdaha รงokโ€ˆรถnlemโ€ˆveโ€ˆuygulamanฤฑnโ€ˆiลŸleveโ€ˆkonmasฤฑโ€ˆgerek-

รงรฉ.D]DODUร‡ ยจ'HUVยฉLPL]L $ODPDGร‡N \DUDUODQPDYH6*.WDUDIร”QGDQD\Oร”N JHOLUEDรดODQPDVร”รทDUWODUร”Qร”NRQXDOGร”N รตรทND]DVร”VRQXFX\DUDODQDQ VLJRUWDOร”\DVDรดOร”N\DUGร”PODUร” \DSร”ODELOPHVLLoLQKHUKDQJLELUSULP JยQVD\ร”Vร”DUDQPDPDNWDGร”U<DQL ELULรท\HULQGHLONGHIDELUVDDW|QFH oDOร”รทPD\DEDรทOD\DQELUNLรทLWยPVDรดOร”N \DUGร”PODUร”QGDQID\GDODQDELOLU$\Uร”FD oDOร”รทPDGร”รดร”JยQOHULoLQ6*.ยถGHQJHoLFL LรทJ|UHPH]OLN|GHQHรดLGHDOร”U

+HUJยQELULรทND]DVร”KDEHUL\OH GHULQDFร”ODU\Dรทร”\RUX]7ยUNL\H Vร”Qร”UODUร”LoLQGH|UQHNOHULQLVD\PDNOD ELWLUHPH\HFHรดLPL]ND]DODUร”QHQ oDUSร”Fร”RODQร”6RPDยถGDND\GHWWLรดLPL] LรทoLOHULPL]GLU%XQGDQGHUV oร”NDUWPDGร”รดร”Pร”]JLELHQYDKLPRODQร” LVHLNLJยQ|QFH.DUDPDQยถร”Q(UPHQHN LOoHVLQGHN|PยURFDรดร”QGD\DรทDQDQELU EDรทNDJ|oยรดยQROPDVร”6XND\QDรดร”Qร”Q SDWODPDVร”VRQXFXoRNVD\ร”GDLรทoL PDGHQGHPDKVXUNDOGร”.XUWDUPD oDOร”รทPDODUร”KDOHQGHYDPHGL\RU รตรทWHLรทND]DODUร”Qร”QJยQGHPGH ROGXรดXYHLรทoLKDNODUร”Qร”QNRQXรทXOGXรดX EXJยQOHUGHEL]GHLรทND]DVร”QD XรดUD\DQLรทoLOHULQVDรดOร”N\DUGร”PODUร”QGDQ

รตรทoLQLQELULรท\HULQGHoDOร”รทPDVร” DVร”OROPDNODELUOLNWHJHoLFLLรทLOLรทNLVL NDSVDPร”QGDIDUNOร”LรทYHUHQOHU\DQร”QGD oDOร”รทPDVร”PยPNยQGยU $Vร”OLรทYHUHQLGHYLUVร”UDVร”QGD\D]ร”Oร” Uร”]DVร”Qร”DOPDNVXUHWL\OHELULรทoL\L รตรทoLQLQLรทYHUHQLRODQรทLUNHWLQEDรดOร” ROGXรดXKROGLQJEยQ\HVLLoLQGH รตรทoLQLQLรทYHUHQLRODQรทLUNHWLQEDรดOร” ROGXรดXรทLUNHWOHUWRSOXOXรดXQDEDรดOร” EDรทNDELULรท\HULQGHYH\D รตรทoLQLQ\DSPDNWDROGXรดXLรทH EHQ]HULรทOHUGHoDOร”รทWร”Uร”OPDVร”NRรทXOX\ODIDUNOร”รทLUNHWOHUHDLWEDรทNDELU LรทYHUHQGHLรทJ|UPHHGLPLQL\HULQH JHWLUPHNย]HUHJHoLFLRODUDNGHYUHWWLรดLQGHJHoLFLLรทLOLรทNLVLJHUoHNOHรทPLรท ROPDNWDGร”U %XKDOGHLรทV|]OHรทPHVLGHYDP HWPHNOHEHUDEHULรทoLEXV|]OHรทPH\H J|UHยVWOHQGLรดLLรทLQJ|UยOPHVLQLLรท V|]OHรทPHVLQHJHoLFLLรทLOLรทNLVLNXUXODQ LรทYHUHQHNDUรทร”\HULQHJHWLUPHNOH 

 

  66.G|QHPLQGH\DNODรทร”N\ร”O|QFH oDOร”รทร”UNHQLNLIDUNOร”66.VLFLOQXPDUDPROPXรท รถLPGLHPHNOLROPD\ร” GยรทยQย\RUXP%X 66.QXPDUDODUร”Pร” ELUOHรทWLUPHPPยPNยQ RODELOLUPL"6HUGDU .D\KDQ (PHNOLOLNLoLQELUGHQ ID]OD66.QXPDUDQร”] YDUVDKHULNLQXPDUDELUOHรทWLULOLU$\Uร”FDKHULNL 66.QXPDUDVร”QGDNLELOGLULPOHUGLNNDWHDOร”QDUDN HPHNOLD\Oร”รดร”EDรดODQร”U 6RUXODUร”Qร”]LoLQPDOLFR]XP#LVPPPRRUJWUDGUHVLQH PDLODWDELOLUVLQL]7ยPVRUXODUHSRVWD LOHWHNWHNFHYDSODQDFDNWร”U

 

    

 

 รงNLIDUNOร‡QXPDUD ELUOHรฉHELOLUPL" 

รตรทoLLรท\HULQHYHLรทHLOLรทNLQVHEHS ROGXรดX]DUDUGDQJHoLFLLรทLOLรทNLVL NXUXODQLรทYHUHQHNDUรทร”VRUXPOXGXU รตรทoLQLQJHoLFLV|]OHรทPHVLQGHQDNVL DQODรทร”OPร”\RUVDLรทoLQLQGLรดHUKDNYH \ยNยPOยOยNOHULQHLOLรทNLQEXNDQXQGDNL Gย]HQOHPHOHUJHoLFLLรทLOLรทNLVLNXUXODQ \ยNยPOยROXU*HoLFLLรทLOLรทNLVLNXUXODQ LรทYHUHQOHRODQLOLรทNLVLQHGHX\JXODQร”U LรทYHUHQLรทoL\HWDOLPDWYHUPHKDNNร”QD รตรทoL\LJHoLFLRODUDNGHYUDODQLรทYHVDKLSWLU UHQJUHYYHORNDYWDรทDPDVร”QDJHOHQ *HoLFLLรทLOLรทNLVLDOWร”D\ร”JHoPHPHN ELUWRSOXLรทX\XรทPD]Oร”รดร”Qร”QWDUDIร”LVH ย]HUH\D]ร”Oร”RODUDN\DSร”Oร”UJHUHNWLรดLQ- LรทoLJUHYYHORNDYWร”QX\JXODQPDVร” GHHQID]ODLNLGHID\HQLOHQHELOLU Vร”UDVร”QGDoDOร”รทWร”Uร”ODPD]รตรทYHUHQLรท*HoLFLLรทLOLรทNLVLQGHLรทYHUHQLQ oLVLQLJUHYYHORNDYWVยUHVLQFHNHQGL ยFUHWL|GHPH\ยNยPOยOยรดยGHYDP Lรท\HULQGHoDOร”รทWร”UPDN]RUXQGDGร”U HGHU*HoLFLLรทLOLรทNLVLNXUXODQLรทYHUHQ รตรท.DQXQXยถQDJ|UHWRSOXLรทoLoร”LรทoLQLQNHQGLVLQGHoDOร”รทWร”รดร”VยUHGH NDUPD\DJLGLOHQLรท\HUOHULQGHoร”NDUPD |GHQPH\HQยFUHWLQGHQLรทoL\LJ|WDULKLQGHQLWLEDUHQDOWร”D\LoLQGHWRSOX ]HWPHERUFXQGDQYHVRV\DOVLJRUWD LรทoLoร”NDUPDQร”QNRQXVXRODQLรทOHUGH SULPOHULQGHQDVร”OLรทYHUHQLOHELUOLNWH JHoLFLLรทLOLรทNLVLJHUoHNOHรทPH]

 

 

รงรฉYHUHQYHLรฉoLVRUXPOXOXรฆX

  

SORU- CEVAP

VRUXPOXGXU 

รตรทVDรดOร”รดร”YH JยYHQOLรดLLOHLOJLOLNXUDOODUD X\PDPDVร” 7HKOLNHOLROGXรดX YH\DKDVWDOร”รดDVHEHS RODFDรดร”ELOLQHQELUKDUHNHWL \DSPDVร” <HWNLOLNLPVHOHU WDUDIร”QGDQYHULOHQHPLUOHUH D\Nร”Uร”KDUHNHWHWPHVL <DSร”OPDVร”JHUHNOLELUKDUHNHWL VDYVDPDVร” $oร”NoDL]QHGD\DQPDGร”รดร”JLEL KLoELUJHUHรดLYH\D\DUDUร”EXOXQPD\DQ ELULรทLELOHUHN\DSPDVร”Dรดร”UNXVXUXQD HVDVWXWXOPDNWDGร”U รตรทoLVDรดOร”รดร”YHND]DODUVRQUDVร”QGD \DรทDQDQKDNWDOHSOHULLoLQGDKDoRN |QOHPYHX\JXODPDQร”QLรทOHYHNRQPDVร” JHUHNPHNWHGLU(QEDVLWLQGHQPDGHQ RFDNODUร”Qร”QJLULรทLQH\HUOHรทWLULOHQDQODPOร” YHGLNNDWoHNHQX\DUร”ODUร”QJHUoHN KD\DWWDGDLIDGHEXOPDVร”GLOHรดL\OH .DUDPDQยถGD\DรทDQDQROD\ร”QEXQGDQ VRQUDVร”LoLQGHUVQLWHOLรดLQGHVRQ ROPDVร”Qร”XPX\RUXP

  Yazฤฑnฤฑn tamamฤฑnฤฑ okumak iรงin tฤฑklayฤฑn! www.yahyaarikan.com 

NHOHUDรฆร‡UNXVXUVD\ร‡Oร‡\RU $รดร”UNXVXUD\|QHOLNX\JXODPDODU HVDVDOร”QGร”รดร”QGDVLJRUWDOร”Qร”Q

*HoLFLรตรทรตOLรทNLVLQGH$\6ร”Qร”Uร”9DU

626<$/*h9(1/รฝ.รงรฉND]DVร‡PDDรฉร‡รฉDUWODUร‡ %LULรทND]DVร”QGD\ย]GHYH ย]HULQGHPHVOHNWHND]DQPDJยFย ND\Eร”RODQNLรทL\HYH\DLรทND]DVร” VRQXFXQGDYHIDWHGHQNLรทLQLQKDN

VDKLSOHULQH6*.WDUDIร”QGDQ LรทND]DVร”PDDรทร” JHOLU EDรดODQPDNWDGร”U รตรทND]DVร”PHVOHN KDVWDOร”รดร”YHKDVWDOร”N ยoยQFยELUNLรทLQLQNXVXUX QHGHQL\OHPH\GDQD JHOPLรทVHVLJRUWDOร”\DYH KDNVDKLSOHULQH\DSร”ODQ \DSร”ODFDNRODQ|GHPHOHU ]DUDUDVHEHSRODQยoยQFยNLรทLOHUHYH NXVXUOXoDOร”รทWร”UDQDUยFย€HGLOPHNWHGLU 6LJRUWDOร”Qร”QDรดร”UNXVXUOXROGXรดXYH NXVXUGHUHFHVLQHGDLUELOJLYH\DEHOJH EXOXQPDVร”KDOLQGHGHQHWLPWDOHELQGH EXOXQXOPDGDQNXVXUGHUHFHVLHVDV DOร”QDUDNJHoLFLLรทJ|UHPH]OLN|GHQHรดL RUDQร”QGDHNVLOWLOHUHN|GHQPHNWHGLU %HOJHGHDรดร”UNXVXULIDGHVL\HUDOPDNOD ELUOLNWHNXVXUGHUHFHVL\HUDOPร”\RULVH \ย]GHRUDQร”QGDNHVLQWL\DSร”OPDN VXUHWL\OHLรทOHP\DSร”ODFDNWร”U

mektedir.โ€ˆEnโ€ˆbasitindenโ€ˆmadenโ€ˆocaklarฤฑnฤฑnโ€ˆgiriลŸineโ€ˆyerleลŸtirilenโ€ˆanlamlฤฑโ€ˆveโ€ˆdikkatโ€ˆรงekenโ€ˆuyarฤฑlarฤฑnโ€ˆgerรงekโ€ˆhayattaโ€ˆdaโ€ˆifadeโ€ˆbulmasฤฑโ€ˆdileฤŸiyle;โ€ˆKaramanโ€™daโ€ˆyaลŸananโ€ˆolayฤฑnโ€ˆbundanโ€ˆsonrasฤฑโ€ˆiรงinโ€ˆdersโ€ˆniteliฤŸindeโ€ˆsonโ€ˆolmasฤฑnฤฑโ€ˆumuyorum.โ€โ€ˆ 

        

  

   

 

  

 

   

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

BİZDEN HABERLER

Eğitimde 

İSMMMO İNDİRİMİ

İ

SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, bir çok Eğitim kurumuyla yaptığı protokoller sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor.  İSMMMO WEB sitesi üzerinden de ulaşılabilinen anlaşmalı eğitim kurumları listesi şu şekilde:  • AREL Üniversitesi  • İstanbul Aydın Üniversitesi  • İstanbul Bilgi Üniversitesi   • İstanbul Okan Üniversitesi • İstanbul Ticaret Üniversitesi  • Kemerburgaz Üniversitesi • Marjinal Akademi Eğitim-Danışmanlık • Nişantaşi Üniversitesi   • Orkunoğlu Eğitim Kurumları • Pasifik Eğitim

Detaylı Bilgi İçin: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.asp?list=E%C4%9Fitim

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BUNLARI

Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online so-

rularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye &

Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 23 Ekim - 29 Ekim 2014 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

ADEM DEMİR

ÇELER TANER

DAMLA KEFELİ

DERYA KARA

DERYA ŞENYÜZ

HAYRETTİN DEMİR

HÜSEYİN ÖZGÜR GÜVEN

MERVE PERÇİN

ÖZGÜL DÖNMEZ

SAİT UZUN

SEMRA DİNDAR

SUNA GÜRSES

UĞUR CEBECİ

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. ISSN IS SSSN 1303 1330033 - 5444 13 544444 44

www.istanbulsmmmodasi.org.tr w www ww w.istanbulsmmmodasi.org.tr iistanbulsmmmodasi.org.tr stanbulsmmmodasi.org.tr tanbbulsmmmodasi.org.tr ttanbulsmmmodasi.org.tr llssm mm mm mo od dasi.org.tr a ii..org org rg.tr tr t

YAS AM

51

SAYI

Ý45"/#6-4&3#&45.6)"4&#&$Ý."-Ý.fÙ"7Ý3-&30%"4* ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

TEMMUZ-AĞUSTOS 2014

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

YIL: YIIL: 24 Y 2 YEEAR YEA R: 24 YEAR:

TEMM TTEMMUZ EM M MUZ MUZ Z - AĞ AĞUSTOS ĞUSS TO TOS OS 22014 2001 4 JULY JU JUL LY - AUGUST A U G U STT 2014 014

1

124

TOPRAK ALTINDAKİ HAZİNEYE SAHİP ÇIKIN

 DOSYA: MEGA PROJELER, MEGA KABUS GAZETECİ EMİN ÇAPA İLE SÖYLEŞİ OYUNCU NESRİN CAVADZADE İLE OYUNCULUK ÜZERİNE... GİRİŞİMCİ USTASI SİNA AFRA İLE RÖPORTAJ KARİYER: UZAK DURULACAK TİPLER MUCİZE: RUŞEYM TUZ KADAR SEVİLEN ŞEHİR

iSMMMO MALi ÇözüM ve iSMMMO YAşAM DeRGiLeRiMize

WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADReSiNDeN ULAşABiLiRSiNiz. 14


FARK YARATIR

Eğitimleriyle

<= "

<8

"

;<"< <

%

V% ' "M - +U!U

= %7+2%/

" PC % *H! P ) P! !&

V% ' "M SU-U&U !3L;D3@

) ' ) !'

&' % : #5)0#-

L" $ C ) 'K K

87

+# $ #! "&%)&#O

O% %) # * #&# ( MO*

N'

8" < < 9

*" # " )D'!K+ K$ $( " ' &%'" # () $ ')" ' I

! )* !& & $!*

%P

6

KL " $

67 7 7

,B4;,8

6

9 9 7

P# % !F * (O O

D"C $K&%

(?08(5

I5

6

9 9

#5)0#-

P$ & !J + )O O

" = !#!> $ " 89$: # <= = =

K " IK"K K :

(O3(5.CG #(80/0

.E6>.;

7

*N4*60AE $*9212 *?29*6 G6

Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş-İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39 www.ismmmoakademi.com.tr info@ismmmoakademi.com.tr

% /!*


ORTAK AKIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2014 86  

2014 86