__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 81

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

29 Eylül 2014


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

l Türkiye’de Meslek Mücadelesi; Durum, Perspektif ve Yol Haritası 3 l Mesleğe İlk Adımda Ruhsat Sevinci 4-9 l Herşey Bizim Elimizde 10 l Banko Sisteminden Masa Sistemine 11 l Meslekte Elektronik İşlem Dönemi 12 l Bilirkişiler İSMMMO’da Toplandı 13 l Aidatlara Taksit Fırsatı 14 l Muhasebecilerin Roma Buluşması 15 l DEİK’e Gece Operasyonu ve Tehlike Çanları 16 l Seçkin Restaurantlarda İSMMMO İndirimi 17 l Bunları Biliyor Musunuz? 18 l Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                        19-21 l Dergilerimiz Yayında 22 l İSMMMO Akademi Eğitimleriyle Fark Yaratır 23

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

TüRkİYE’DE MESLEk MücADELESİ;

DuRuM, PERSPEkTİF vE YOL HARİTASı Değerli meslektaşlarım;  Oda olarak hareketli bir döneme girdik. Çalışmalar bir çok kolda, tüm hızıyla eş zamanlı olarak sürüyor. Bildiğiniz gibi bu etkinliklerden biri “Farkındalık Eğitimleri”. Daha öncede açıkladığımız takvime uygun olarak 1 Ekim’de başlıyoruz. Sayılı günler kalan, sizlere mesleki anlamda önemli bir katkı sağlayacağını inandığım eğitim için bir kez daha “rezervasyon yaptırmayı ihmal etmeyiniz” diyorum. Lojistik, yani meslektaşın, ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması mantığıyla yapılan çalışmalar, sadece İstanbul’la sınırlı değil. Örneğin Kasım ayında iş, finans dünyası, akademisyenler ile muhasebe camiasından yerli ve yabancı çok sayıda isimle "11.Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu’nda da Antalya’da toplanacağız. Açık ve net bir şekilde vurgulamamız gerekir ki, mali müşavirliğin yarınları için Türkiye’nin 81 ilinde verilen meslek mücadelesi yedi coğrafi bölgenin tamamında, aynı perspektif, dayanışma ve özveriyle hayata geçerse bundan Türkiye kazanır. Sorunları analitik yenebilme, stratejik yönetim kabiliyeti, yaratıcı perspektifliğe sahip Oda yöneticilerimiz ve meslektaşlarımızın dayanışmasıyla kendi geleceğimizi yine kendimiz şekillendireceğiz. Yeter ki yol haritamıza sahip çıkalım. Nasıl bir perspektife sahip olunması gerektiğini ortaya koyduğum, bu konudaki analitik mantığımızı gösteren, Mali Çözüm’ün 124. sayısında yayınlanan makalemi, henüz okumayanlar için bir kez daha dikkatinize sunuyorum.  http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/124malicozum/001_YAHYA_ARIKAN.pdf linkinden yazıya ulaşabilirsiniz. İyi haftalar iyi çalışmalar diliyorum.

Yahya ARIKAN BAŞKAN 3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TÖREN

BİZDEN HABERLER

Mesleğe İlk Adımda  

RuHSAT SEvİNcİ

İ

SMMMO Hizmet ve kültür Binası’nda Pazartesi ve Perşembe günlerinde gerçekleştirilen törenlerde, çok sayıda meslektaş ruhsatına kavuştu. Zorlu bir sınavı geri bırakarak ruhsatlarına kavuşan meslek mensupları, Oda Başkanı Yahya Arıkan’ın elinden ruhsatlarını teslim aldılar.

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TÖREN

BİZDEN HABERLER

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TÖREN

BİZDEN HABERLER

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TÖREN

BİZDEN HABERLER

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TÖREN

BİZDEN HABERLER

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TÖREN

BİZDEN HABERLER

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Her Şey Bizim 

ELİMİZDE

İ

SMMMO, bağımsız denetimde güncel gelişmelerin ve mesleki çalışmaların değerlendirileceği ‘Farkındalık Eğitimleri’ düzenliyor. Eğitimler ekim ayı boyunca İstanbul’un bir çok ilçesinde gerçekleştirilecek.

TÜRMOB’un, meslek mensuplarının haksız rekabet, bağımsız denetim, meslek etiği konularında farkındalığının artırılmasını amaçladığı ‘Farkındalık Eğitim’leri başlıyor.   İSMMMO tarafından “Her şey Bizim Elimizde” sloganıyla düzenlenecek olan eğitimler, ekim ayı boyunca İstanbul’un otuz altı ilçesinde meslek mensuplarıyla buluşacak.   Eğitimlerde; İSMMMO ve TÜRHAK  Başkanı  Yahya Arıkan, İSMMMO Sekreteri Erol Demirel, İSMMMO Başkan Yardımcısı Turgay Kanarya, İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Cemile Kuzu gelişmelerle ilgili sunum ve konuşmalar gerçekleştirecek.  

Detaylı bilgi ve katılım için: http://www.ismmmo.org.tr/html.

HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE BAĞIMSIZ DENETİMDE GÜNCEL GELİŞMELERİN DE DEĞERLENDİRİLECEĞİ

TÜRMOB FARKINDALIK EĞİTİMLERİ G AÇIŞ KONUŞMASI TÜRMOB TÜRMOB

G HİZMET KALİTESİ MESLEK KARARI EROL DEMİREL İSMMMO Oda Sekreteri

G HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE YAZILIMI MESLEK KARARI

TURGAY KANARYA İSMMMO Başkan Yardımcısı

G ETİK EĞİTİM TEBLİĞİ CEMİLE KUZU İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi

G KAPANIŞ KONUŞMASI YAHYA ARIKAN İSMMMO Başkanı

BÖLGE EĞİTİMLERİNE KATILIM İÇİN REZERVASYON YAPTIRINIZ

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İSMMMO’DAN

BİZDEN HABERLER

Banko Sisteminden  

MASA SİSTEMİNE

İ

SMMMO, Hizmet ve kültür Binasında yapılan değişiklikle işlemlerin konforlu, pratik ve birebir yapılabilmesi için banko sisteminden masa sistemine geçiş yaptı. Meslek mensuplarının sorunlarını ve taleplerini daha hızlı ve birebir çözümlenmesi amacıyla yapılan değişiklikle yeni sistem getirilmiş oldu.

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Meslekte Elektronik İşlem 

DÖNEMİ

İ

SMMMO, elektronik defter, fatura ve arşivlemeye ile ilgili olarak güncel bilgilerin aktarılacağı bir seminer düzenliyor.

“e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve Kayıt Saklama Gereksinimleri Konularında Güncel Gelişmeler” başlığıyla İSMMMO Hizmet ve Kültür binasında 22 Ekim Çarşamba günü  düzenlenecek olan seminere alanında uzman kişiler katılım gerçekleştirecek.  İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan’ın açış konuşmasını yapacağı seminerde, Oda Sekreteri Erol Demirel Oturum Başkanlığı yaparken, Gelir İdaresi Eski Daire Başkanı Uğur Doğan, Gelir İdaresi Eski Müdürü Yalçın Tercan, Gelir İdaresi Eski Uzmanı İlknur Gür, İdea Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öksüz konuşma ve sunumlarıyla katkıda bulunacak. 

Detaylı bilgi için: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=14299

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TOPLANTI

BİZDEN HABERLER

Bilirkişiler İSMMMO’da

TOPLANDı

İ

SMMMO’nun da içinde olduğu Aktüerya Bilirkişileri – İştişare görüşmeleri İstanbul’da yapıldı.

İSMMMO Hizmet ve Kültür Binasında gerçekleştirilen ve Türkiye Adalet Bakanlığı ve Alman Adalet Bakanlığının ortak düzenlediği toplantıya meslek mensupları yoğun ilgi gösterdi. ‘Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Eşleştirme Projesi’ kapsamında iki ülke arasında gerçekleştirilen ortak çalışma ile mali konulardaki bilirkişiliğin önünü açacak bir toplantı düzenlendi. Toplantıya; Emekli Müşteşar Rainer Dopp, Federal Adalet Bakanlığı’ndan Hans Peter Schmieszek, projeden sorumlu Doç. Dr. Eda Bayrak, İSMMMO Saymanı Mehmet İhsan Yalçın, İSMMMO Yönetim Kurulundan Cemile Kuzu, Orhan Sarıgene, İSMMMO Eğitim Müdürü Dr. Cem Niyazi Durmuş, Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Demirci, İstanbul Bilirkişiler Derneği Başkanı Merve Emek katılım sağladı.

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Aidatlara Taksit 

FıRSATı

İ

SMMMO,Torba Yasa kapsamında oda aidatlarının yapılandırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Aidatlar, taksitlendirme yöntemiyle ödenebilinecek.

İSMMMO web sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazetede yayımlandığı belirtildi.  Web sitesi üzerinden yapılan açıklamada: “Meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine (TÜRMOB) olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamını; Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından başlamak üzere birer aylık dönemler hâlinde dokuz eşit taksitte ödemeleri durumunda (30.06.2015 tarihine kadar) bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir” diye ifade edildi. 

Detaylı bilgi için: http://www.ismmmo.org.tr/html. asp?id=14306

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KONGRE

BİZDEN HABERLER

Muhasebecilerin  

ROMA BuLuŞMASı

19

. Dünya Muhasebeciler kongresi, 10-13 kasım'da Roma'da gerçekleştiriliyor.

International Federation Of Accountants (IFAC) başkanlığında dört yılda bir gerçekleştirilen Dünya Muhasebe Kongresi, 10-13 Kasım tarihleri arasında Roma'da Audıtorıum  Parco  Della  Musıca’da  gerçekleşecek. Dünyanın her yerinden  5 bin delegenin katılımıyla düzenlenecek olan kongrenin teması;  "2020  Vizyonu:  Geçmişten  Ders  Çıkartma, Geleceği İnşa Etme".  4 gün boyunca 3 ana oturumla sürecek olan kongreye, TÜRMOB ve odalar üzerinden katılım sağlanırken, dünya genelinden de çok sayıda ülkeden akademisyen ve uzmanlar yerini alacak. 

Detaylı bilgi için: http://goo.gl/G2Q0hN

15


ฤฐSMMMO

BฤฐZDEN HABERLER Kร–ลžEโ€ˆYAZISI

BฤฐZDEN HABERLER

DEฤฐKโ€™eโ€ˆGeceโ€ˆOperasyonuโ€ˆve

TEHLฤฐkE ร‡ANLARฤฑ 

ฤฐ

SMMMO BaลŸkanฤฑ Yahya Arฤฑkan 25 Eylรผlโ€™de cumhuriyetโ€™te yayฤฑnlanan kรถลŸe yazฤฑsฤฑnda DฤฑลŸ Ekonomik ฤฐliลŸkiler kuruluโ€™nun (DEฤฐk) baลŸฤฑna gelenleri analiz etti. Arฤฑkan gece yarฤฑsฤฑ operasyonunun arkasฤฑndaki niyete dikkat รงekti.

Arฤฑkanโ€ˆyazฤฑsฤฑnda,โ€ˆTOBBโ€™unโ€ˆbรผnyesindeyken,โ€ˆsonโ€ˆTorbaโ€ˆYasaโ€™ylaโ€ˆkamulaลŸtฤฑrฤฑlanโ€ˆveโ€ˆmalโ€ˆvarlฤฑฤŸฤฑโ€ˆyeniโ€ˆKurulโ€™aโ€ˆdevredilenโ€ˆDฤฑลŸโ€ˆEkonomikโ€ˆฤฐliลŸkilerโ€ˆKuruluโ€™nunโ€ˆ(DEฤฐK)โ€ˆbaลŸฤฑna gelenlerinโ€ˆรงokโ€ˆรงarpฤฑcฤฑโ€ˆolduฤŸunuโ€ˆifadeโ€ˆetti.โ€ˆ Arฤฑkan,โ€ˆTOBB,โ€ˆTรœSฤฐAD,โ€ˆTฤฐM,โ€ˆMรœSฤฐADโ€ˆgibiโ€ˆkuruluลŸlarฤฑn veโ€ˆodalarโ€ˆileโ€ˆihracatรงฤฑโ€ˆbirliklerininโ€ˆyฤฑllฤฑkโ€ˆgelirlerininโ€ˆbir bรถlรผmรผnรผn,โ€ˆรผstelikโ€ˆdeโ€ˆyรถnetmelikle,โ€ˆyeniโ€ˆDEฤฐKโ€™eโ€ˆaktarฤฑlarakโ€ˆโ€œmaliโ€ˆyรผkรผmlรผlรผklerโ€โ€ˆgetirildiฤŸiniโ€ˆdeโ€ˆanฤฑmsatarak,โ€ˆolayฤฑnโ€ˆciddiyetineโ€ˆลŸuโ€ˆsรถzlerleโ€ˆvurguโ€ˆyaptฤฑ:โ€ˆโ€œNesnel birโ€ˆbakฤฑลŸโ€ˆaรงฤฑsฤฑnaโ€ˆsahipโ€ˆtรผmโ€ˆgerรงekโ€ˆhukukรงularโ€ˆhemโ€ˆfikirdir ki,โ€ˆbuโ€ˆdurumโ€ˆaรงฤฑkโ€ˆbirโ€ˆลŸekildeโ€ˆAnayasaโ€™yaโ€ˆaykฤฑrฤฑdฤฑr.โ€ˆร‡รผnkรผโ€ˆkanundaโ€ˆbirโ€ˆdรผzenlemeโ€ˆyoksaโ€ˆyรถnetmelikleโ€ˆkimseninโ€ˆmalโ€ˆvarlฤฑฤŸฤฑnaโ€ˆelโ€ˆkonulamaz.โ€

'(รง.ยฉH*HFH 2SHUDV\RQXYH 7HKOLNHdDQODUร‡ ยณ7HKOLNHoDQODUร”oDOร”\RUยดGH\LPL N|WยELUGXUXPXQRUWD\Doร”NDFDรดร”Qร”QEHOOL ROPD\DEDรทODGร”รดร”GXUXPODUGDNXOODQร”Oร”U 1H\D]ร”NNLHNRQRPLYHSL\DVDODUGD \DรทDQDQJHOLรทPHOHUWDPGDEXGH\LPL GRรดUXODUQLWHOLNWHg]HOOLNOHELUJHFH\DUร”Vร” RSHUDV\RQX\OD72%%ยถQLQEยQ\HVLQGH\NHQ VRQยณWRUED\DVDยด\ODNDPXODรทWร”Uร”ODQYH PDOYDUOร”รดร”\HQL.XUXOยถDGHYUHGLOHQ'ร”รท (NRQRPLNรตOLรทNLOHU.XUXOXยถQXQ '(รต. EDรทร”QDJHOHQOHUoRNoDUSร”Fร”dยQNย'(รต. |\OHVร”UDGDQELUNXUXOGHรดLO รตOLรทNLDQODPร”QGD7ยUN|]HOVHNW|UยQยQ Gร”รทHNRQRPLNEDรดODQWร”ODUร”Qร”\ยUยWPH J|UHYLQLยVWOHQPLรทย\HรทLUNHWL NXUXFXNXUXOXรทXรตรท.RQVH\L 7LFDUHWYHYH\D6DQD\L2GDYH%RUVD2GD 7HPVLOFLOLรดL<XUWGร”รทร”7HPVLOFLOLรดLEXOXQDQ ELU\DSร” 5HRUJDQL]DV\RQJLELVXQXSEX\DSร”\ร” NDPXODรทWร”Uร”S72%%7h6รต$'7รต0 0h6รต$'JLELNXUXOXรทODUร”QYHRGDODULOH LKUDFDWoร”ELUOLNOHULQLQ\ร”OOร”NJHOLUOHULQLQELU

E|OยPยQยQ\|QHWPHOLNOH\HQL'(รต.ยถH DNWDUDUDNยณPDOL\ยNยPOยOยNOHUยดJHWLULOPHVL ROD\ร”QELUEDรทNDFLGGLER\XWXQXJ|]OHU |QยQHVHUL\RU $\Uร”FDEX|\OHELUER\XWNLV|]NRQXVX LรทOHPDUWร”NVDGHFHELUยณ\|QHWPHOLNOHยด \DSร”Oร”\RUYH\|QHWPHOLNDGHWDยณNDQXQ KยNPยQGHยด\PLรทJLELX\JXODQร”\RU

$QD\DVD7HPHO<DVD 1HVQHOELUEDNร”รทDoร”Vร”QDVDKLSWยP JHUoHNKXNXNoXODUKHPILNLUGLUNLEX

GXUXPDoร”NELUรทHNLOGHDQD\DVD\DD\Nร”Uร”Gร”U dยQNยNDQXQGDELUGย]HQOHPH\RNVD \|QHWPHOLNOHNLPVHQLQPDOYDUOร”รดร”QDHO NRQXODPD] 1H\D]ร”NNLEXJยQHGHNRODรดDQ GHPRNUDVLOHUGHoRNID]ODNXOODQร”OPD\DQ ยณNDQXQKยNPยQGHNDUDUQDPHยดLOHLรทOHUL \ยUยWPH\HJ|WยUHUHNDOร”รทDQELUVL\DVL DQOD\ร”รทร”QรทLPGLVHYL\HDWODGร”รดร”ยณWHKOLNHOL ELUHรทLรดHยดJHOLQGLรดLDQODรทร”Oร”\RU<RNVD 2FDNยถGHIDDOL\HWHJHoPLรทELU NXUXPXQEXJยQNDPXHOLQGH\HQLELU \DSร”\DG|QยรทWยUยOPHVLELUEDรทNDLIDGH\OH (NRQRPL%DNDQOร”รดร”ยถQร”Q|QFยOยรดยQGHIDUNOร” ELUYHVD\HWPDNDPร”KDOLQHJHOPHVLEDรทND รทHNLOGHDoร”NODQDPD] (YHWYHVD\HWOHUGHQPXVWDULSยONHPL]H QH\D]ร”NNL\HQLELUYHVD\HWoLNXUXOJHOGL %XYHVD\HWoLNXUXOXQยณNDQXQKยNPยQGHNL \|QHWPHOLNยดD\Dรดร”\ยNVยQPHGHQWยP NHVLPOHUFHWHPHOGHQVRUJXODQPDOร”ยณ'ร”รท (NRQRPLNรตOLรทNLOHU.XUXOXYHรตรท .RQVH\OHULdDOร”รทPD8VXOYH(VDVODUร” +DNNร”QGD<|QHWPHOLNยดL\LRNXQPDOร” <|QHWPHOLNWRUED\DVDQร”Q \ยUยUOยรดHJLUPHVLQGHQVDGHFH VHNL]JยQVRQUD(\OยOWDULKLQGH 5HVPL*D]HWHยถGH\D\ร”PODQGร” %XQDJ|UHHVNL'(รต.ยถLQWDรทร”Qร”U YHWDรทร”QPD]PDOYDUOร”NODUร”Qร”Q GHPLUEDรทODUร”GDKLOWยPDNWLIYH

SDVLIOHUL\HQL'(รต.ยถHGHYUHGLOGL 2\VDDOWร”Qร”NDOร”QELUoL]JL\OHoL]L\RUXP <|QHWPHOLNOHEXQXQ\DSร”OPDVร”PยPNยQ GHรดLO(รดHUEXQX\DSPD\DNDONDUVDQร”] EXQXQDGร”ยณNDQXQKยNPยQGH\|QHWPHOLNยด ROXU$QD\DVDPร”]ร”QPDGGHVLLVH EXGXUXPXNDEXOHWPH].DQXQOD |QJ|UยOPHGLรดLVยUHFHEXรทHNLOGH ELUNDPXODรทWร”UPD\DSร”ODPD]$\Qร” รทHNLOGH'(รต.ยถLQEยWoHVLGHVDGHFHELU \|QHWPHOLNOHGย]HQOHQHPH]

%ยWoHHPULYDNLVL $QD\DVDPร”]ร”QPDGGHVLD\QHQ รท|\OHGHUยณ9HUJLUHVLPKDUoYHEHQ]HUL PDOL\ยNยPOยOยNOHUNDQXQODNRQXOXU GHรดLรทWLULOLUYH\DNDOGร”Uร”Oร”U9HUJLUHVLPKDUo YHEHQ]HULPDOL\ยNยPOยOยNOHULQPXDIOร”N LVWLVQDODUYHLQGLULPOHUL\OHRUDQODUร”QDLOLรทNLQ KยNยPOHULQGHNDQXQXQEHOLUWWLรดL\XNDUร” YHDรทDรดร”Vร”Qร”UODULoLQGHGHรดLรทLNOLN\DSPDN \HWNLVL%DNDQODU.XUXOXยถQDYHULOHELOLUยด <DQL\|QHWPHOLNLOHPDOL\ยNยPOยOยN JHWLULOHPH]'XUXPEXNDGDUQHW g]HWOHJHOLQHQDรทDPDEHONLGHWHKOLNH oDQODUร”Qร”QoRN|WHVLQGH$UWร”NEXWHKOLNH ยณoDQยดGHรดLOYXUXOGXรดXQGDX]XQVยUH VHVYHUHQยณJRQNยดDG|QยรทPยรทGXUXPGD 'LOHรดLPL]LVHEXJRQNยถXQDUGร”QGDQRODVร” DUWoร”GHSUHPOHULoLQKHSLPL]LQX\DQร”N NDOPDVร”

  

+HPรฉLUHYHGRNWRUoDOร‡รฉWร‡UPDGD8G|Qยรฉย

626<$/*h9(1/รฝ.

VD\ร”Oร”รตรท6DรดOร”รดร”YH*ยYHQOLรดL <DVDVร”\ยUยUOยรดHJLUGLรดLQGH D]oDOร”รทDQร”RODQLรท\HUOHULQGHLรท JยYHQOLรดLX]PDQร”KHPรทLUHYH GRNWRUoDOร”รทWร”Uร”OPDVร”]RUXQOXOXรดX oRNEย\ยNWHSNLoHNPLรทWL6RQ WRUED\DVD\OD\DSร”ODQGย]HQOHPH\H J|UHDUWร”NVDGHFHPDOLPยรทDYLUOHU GHรดLOยถGDQD]oDOร”รทDQร”EXOXQDQ YHD]WHKOLNHOLVร”Qร”IWD\HUDODQ Lรท\HULLรทYHUHQOHULKHPรทLUHYH GRNWRUoDOร”รทWร”UPD]RUXQOXOXรดXQGDQ NXUWXOGX %XKDNWDQ\DUDUODQPDNLoLQ ยถGDQD]oDOร”รทDQร”EXOXQDQYH D]WHKOLNHOLVร”Qร”IWD\HUDODQLรท\HUL LรทYHUHQOHULYH\DLรทYHUHQYHNLOL WDUDIร”QGDQdDOร”รทPDYH6RV\DO *ยYHQOLN%DNDQOร”รดร”WDUDIร”QGDQLODQ

HGLOHQHรดLWLPOHULQ WDPDPODPDVร” JHUHNL\RU$\Qร” รทHNLOGHรตรท\HUL+HNLPL YHรตรท*ยYHQOLรดL 8]PDQร”WDUDIร”QGDQ YHULOHFHNKL]PHWOHULQ GHDOร”QPDVร”JHUHNL\RU 'ย]HQOHPH\HJ|UHEXLรทYHUHQOHU LรทHJLULรทSHUL\RGLNPXD\HQHOHU YHWHWNLNOHUL\DSPD\DFDN$\Uร”FD ยถGDQD]oDOร”รทDQEXOXQXS EXOXQPDGร”รดร”WHVSLWHGLOLUNHQoร”UDN YHVWDM\HUOHUGHoDOร”รทDQVD\ร”Vร”QD GDKLOROPD\DFDN

'LรฆHUKยNยPOHUQH" 7HKOLNHOLYHoRNWHKOLNHOLVร”Qร”IWD \HUDODQLรทOHUGHoDOร”รทDFDNODUร”Q

\DSDFDNODUร”LรทHX\JXQ ROGXNODUร”Qร”EHOLUWHQVDรดOร”NUDSRUX ROPDGDQLรทHEDรทODWร”ODPD\DFDรดร” LVHKยNPHEDรดODQGร”รตรทoLOHU LoLQLรทVDรดOร”รดร”YHJยYHQOLรดLLOH LOJLOLRODUDNDOร”QPDVร”JHUHNHQ VDรดOร”NUDSRUODUร”Qร”QLรท\HUL KHNLPOHULQGHQDOร”QPDVร”]RUXQOX %XQDNDUรทร”Oร”NยถGDQD]oDOร”รทDQร” EXOXQDQYHD]WHKOLNHOLLรท\HUOHULLoLQ oDOร”รทDQODUร”QVDรดOร”NUDSRUODUร”NDPX KL]PHWVXQXFXODUร”QGDQYH\DDLOH KHNLPOHULQGHQGHDOร”QDELOHFHN รตรทYHUHQOHULQoDOร”รทDQODUร”DUDVร”QGDQ LรทJยYHQOLรดLX]PDQร”Lรท\HULKHNLPLYH RQYHGDKDID]ODoDOร”รทDQร”RODQoRN WHKOLNHOLVร”Qร”IWD\HUDODQLรท\HUOHULQGH LVHGLรดHUVDรดOร”NSHUVRQHOL J|UHYOHQGLUPHVLJHUHNHFHN6*.%RUoODUร‡ 6LOLQL\RUPX" .DSDWPร”รทROGXรดXPรทLUNHWLQ6*.ERUFXYDU7RUED \DVDGDERUoODUร”QVLOLQGLรดLQLGX\GXP%XGRรดUXPX" Ferdi Gรผzel <DVD\DJ|UHDQDSDUDVร”OLUDQร”QDOWร”QGDNL6*. ERUoODUร”WDPDPHQVLOLQHFHN%XWXWDUร”Qย]HULQGH RODQERUoODULVHVLOLQPH\LSLVWHQLUVHWDNVLWOHUOH |GHQHELOHFHN$\Uร”FD1LVDQ|QFHVLQHDLW 6*.SULPYHGLรดHUERUoODUร”QJHFLNPH]DPPร”YH JHFLNPHFH]DODUร”RUWDGDQNDONDUNHQERUoDVร”OODUร” HQIODV\RQRUDQร”QGDJยQFHOOHQHUHNLNLD\GDELUROPDN รทDUWร”\ODWDNVLWHNDGDU|GHQHELOHFHN6RUXODUร”Qร”]LoLQPDOLFR]XP#LVPPPRRUJWUDGUHVLQH PDLODWDELOLUVLQL]7ยPVRUXODUHSRVWD LOHWHNWHNFHYDSODQDFDNWร”U

  Yazฤฑnฤฑn tamamฤฑnฤฑ okumak iรงin tฤฑklayฤฑn! www.yahyaarikan.com 

SORU- CEVAP 

 

 

 

 

  

  

  

    

   

 

 

   

  

  

 

   

    

 

      

 

 

   

 

 

    16
İSMMMO

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

BİZDEN HABERLER

Seçkin Restaurantlarda  

İSMMMO İNDİRİMİ

İ

SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, bir çok restaurant ile yaptığı anlaşmalar sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor.  İSMMMO WEB sitesi üzerinden de ulaşılabilinen anlaşmalı restaurantların listesi şu şekilde:  • BaroBahçe  • Çesta Mantı   • Crowne Plaza • Pera Lokal Cafer & Restaurant  • Qahwah Cafe 

Detaylı Bilgi İçin: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.asp?list=Restaurant

Detaylı Bilgi İçin: 

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BuNLARı

Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online so-

rularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye &

Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 18-24 Eylül 2014 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

AHMET KEÇECİ

AYŞE YEĞİN

AYSUN YILMAZ KURNAZ

BETÜL  TÜRKAHMETOĞLU

BİLGE GÜR

CEM KARABULUT CEMİLE KÖRKELE

DİDEM ŞAHİN BEKÇİ

EMRE YAZICI

ESRA BULUT

FATİH BÜLÜR

FEHMİYE MERVE FUNDA SARIKAYA KILIÇ ÇİFTÇİOĞLU

GONCA BAL

GÖZDE DENİZ EROL

HAKAN BAYDİLLİ

HAMİYET URAZ

HATİCE BATUK

HATİFCEM  SÖYLEV

HÜLYA UĞUR

HÜSAMETTİN AKGÖL

AHMET KAYA

HARUN NACİ ÖZBEK

HASAN DEMİRCİ

19


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

İHSAN ŞAHİN

İLKAY YILMAZ ÇETİN

İPEK AKDAĞ

KUBİLAY ERHAN CEVAHİR

MEHMET ALİ GÖV MUSTAFA ÇUBUK

NİHAL  BAYRAMOĞLU

NİLHAN CEYLAN YILDIRIM

İREM BATIBAY

İRFAN YILDIRIM

KENAN YÜCEL

MUSTAFA KÜRKÇÜ

NEBİ ZORLU

NERMİN YAZAR

ÖZGÜN İPEKER BALIKÇIOĞLU

ÖZKAN  KURTULUŞ

NURAN AYDIN ÖZGE ALİOĞLU PEKEL

ÖZLEM AYDOĞMUŞ PINAR DİŞÇEKİCİ

RECEP YILDIZ

20


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

SELAHADDİN ALİ KOÇ

SEVCAN BİLİR

SEVDA ARTAN

SEVDA TÜRE

SİNEM AKAR GÜRBÜZ

ŞÜKRÜ MELİH YEĞİN

TANER  KARADEMİR

TÜRKAY TÜLERLİ

UFUK ŞAHİN

YAVUZ ARSLAN

YELİZ YILMAZ

YUNUS TEMİZ

ZEYNEP TOLAN

ZÜLEYHA ÖZCAN

21


BİZDEN HABERLER YAYIN

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. MAYIS-HAZİRAN 2014

."-Ý

www ww w.istanbulsmmmodasi.org.tr

ÇÖZÜM Ç ÇÖ ZÜ ÜM YIL: 24 YEAR: 24

MA AYIS - HAZİRAN 2014 MAY - JUNE 2014

YAS AM

50

SAYI

Ý45"/#6-4&3#&45.6)"4&#&$Ý."-Ý.fÙ"7Ý3-&30%"4* ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

SOFRADAKİ FRANKEŞTAYN

 DOSYA: BORCUMUZ VE BUNALIMIMIZ ARTIYOR GYİAD BAŞKANI BURCU AKDARI TOPRAK İLE SÖYLEŞİ KARİYER: ÇEVRE EDİN, BAŞARILI OL CNBC-e GENEL YAYIN YÖNETMENİ YILDIRIM İLE RÖPORTAJ GURME HAMBURGERCİLER ENDÜLÜS’TE ÜÇ ŞEHİR ŞİFA YURDU AFYON

iSMMMO MALi ÇözüM ve iSMMMO YAşAM DeRGiLeRiMize

WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADReSiNDeN ULAşABiLiRSiNiz. 22


FARK YARATIR

Eğitimleriyle

<= "

<8

"

;<"< <

%

V% ' "M - +U!U

= %7+2%/

" PC % *H! P ) P! !&

V% ' "M SU-U&U !3L;D3@

) ' ) !'

&' % : #5)0#-

L" $ C ) 'K K

87

+# $ #! "&%)&#O

O% %) # * #&# ( MO*

N'

8" < < 9

*" # " )D'!K+ K$ $( " ' &%'" # () $ ')" ' I

! )* !& & $!*

%P

6

KL " $

67 7 7

,B4;,8

6

9 9 7

P# % !F * (O O

D"C $K&%

(?08(5

I5

6

9 9

#5)0#-

P$ & !J + )O O

" = !#!> $ " 89$: # <= = =

K " IK"K K :

(O3(5.CG #(80/0

.E6>.;

7

*N4*60AE $*9212 *?29*6 G6

Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş-İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39 www.ismmmoakademi.com.tr info@ismmmoakademi.com.tr

% /!*


ORTAk AkıL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

üRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2014 81  

2014 81