__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 79

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

15 Eylül 2014


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

l Torba Yasa’daki Af Ne Getiriyor? 3 l ‘Uzmanlık Eğitimi Veriyoruz’ 4 l Dünyanın Her Yerinden Muhasebeciler Bir Arada 5 l “Meslekte Yeni Ufuk ve Açılımlar” 6 l Muhasebecilerin Roma Buluşması 7 l SM’den SMMM’ye Geçişte Pratik Eğitimler 8 l Deneme Kitapçıkları Web Sitesinde 9 l İşyeri Bildirgesine E-Kolaylık 10 l MS Office Kursu 20 Eylül’de Başlıyor 11 l İngilizce Dil Kursu İçin Ön Kayıt Zamanı 12 l Vergi, Zaman Aşımına Uğrar mı? 13 l Konaklamada Avantaj 14 l Bunları Biliyor Musunuz? 15 l Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                        16-19 l Dergilerimiz Yayında 20 l İSMMMO Akademi Eğitimleriyle Fark Yaratır 21

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

TORBA YASA’DAkİ AF

NE GETİRİYOR? Değerli meslektaşlarım,  Bizi de yakından ilgilendirmesi açısından ekonominin en sıcak konularından birisi kuşkusuz son Torba Yasa’dır. Bilindiği gibi yasa Meclis’ten geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan’da yasayı onayladı. Yasayla vergi borçlarına af ve yapılandırma imkanı getiriliyor. Gelirler Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Emlak Vergisi, vb. 30 Nisan 2014 tarihine kadar kesinleşmiş olan vergi borçlarının hepsi bu kapsama dahil ediliyor.  Ancak görüyorum ki, bu konu, ufak bir kafa karışıklığı da yaratmamış değil. Geniş bir kitle, kamu alacağının bütünüyle affedildiği algısında.  Tam da bu aşamada, geçen hafta içinde Kanal D’ye verdiğim röportajda, kesinleşmiş olan kamu alacağının aslının asla affedilmediğini özellikle vurguladım. Sizinle de paylaşmak isterim. Yasa; faiz ve cezaların silinmesini sağlıyor, anapara ise borç tarihinden itibaren gerçekleşen enflasyon dikkate alınarak yeniden hesaplanıyor.  Örneğin 10 bin liralık vergi borcu olan biri için, yurt içi fiyat endeksi hesaplaması yapılarak takriben gecikmiş olan vergi borcu faizi 1/3’e iniyor. Örneğin, 10 bin liralık bir vergi borcunun1680 lira birikmiş faizi varsa, bu rakam 560 liraya iniyor. Bu tutar, bir defada peşin ödenmek istenirse, 10 bin + 560 lira ödemeyle bu borçtan kurtulunabiliyor. Borcunu tek seferde ödeyenlerden faiz alınmıyor. Borçlular borçlarını isterlerse 36’a aya kadar taksitlendirip, 2 ay arayla ödeyebilirler.  Bu konuyu önemi çerçevesinde, önümüzdeki günlerde detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Soru ve sorunlarınız olursa, web üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanal D’nin konuyla ilgili haberini ise isteyenler, http://video.kanald.com.tr/anahaberbulteni/11092014-Kanal-D-Ana-HaberBulteni/25849/5 linkinden izleyebilir.  Hepinizi iyi haftalar diliyorum. 

Yahya ARIKAN BAŞKAN

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

‘Uzmanlık Eğitimi 

VERİYORUZ’

H

aftalık Ekonomi Dergisi ‘Para’nın bu haftaki sayısında İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan’nın İç Denetim ile ilgili görüşüne yer verildi.

Bu haftaki ‘Para’ dergisinde dünya ve Türkiye uygulamalarıyla iç denetimi konusu ele alındı. Konuyla ilgili olarak geniş bir çalışma yapan dergi alanında uzman kişilerden görüş ve yorum alırken İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan ile de bir görüşme yaptı.  İSMMMO Akademi bünyesinde iç denetim konusunda iki başlıkta eğitim verdiklerini dile getiren Arıkan, “Bugüne kadar 150 meslek mensubu eğitimlere katıldı. İç denetimin önümüzdeki günlerde daha da önem kazanacağını düşünüyorum. Yeni TTK ile iç denetim, sadece belli alanlarla sınırlı kalmayıp, finans ve kamu sektörünün yanı sıra diğer sektörlerde faaliyet gösteren sermaye şirketleri için de bir zorunluluğa dönüşmesi beklenebilir” diye konuştu. 

PARA I KAPAK Yahya ARIKAN / İSMMMO Baş

zasyon becerisi, gizlilik, olaylara objektif bakabilme, muhakeme etme, etik hassasiyet, takım oyuncusu olma gibi özelliklere sahip olmak önem taşıyor. Bunun yanı sıra iç denetçilerin finansal analiz, muhasebe, bilgi teknolojileri, hukuk, risk analizi, süreç ve veri analizi, araştırma ve adli beceriler gibi teknik yetkinliklere sahip olması da gerekli görülüyor.

SERTİFİKA ARTI DEĞER

muh olduğu Türkiye ’nin en büyük mes asebeci ve mali müşavirin üye dönemde mes lek örgütlerind lek Bu nedenle 200 mensuplarımızın uzmanlaşma en biri. Yeni 9 yılının sonund sına önem veri a İSMMMO Aka yoruz. Akademimiz İsta demi’yi nbul Dedeman İş Merkezi’ndeki kurduk. metrekarelik 704 alanda Akademi’de hile hizmet veriyor. İSMMMO denetimi ve adli denetime kad ar birçok alan muhasebeden iç da eğit programlarımı z mevcut. İç den im etim konusunda başlıkta, mali iç denetim uzm anlığı ve işletmel iki iç kontrol eğit imi erd ila 12 hafta sürü veriyoruz. Bu programlarımı e z 10 yor. Eğitime SMM adayları, mali M, SMMM işler kontrolleri, uzmanları, mal büt i işler konusunda çe ve raporlama denetim mesleği çalışanlar, iç katılabiliyor. Bug ni uygulamak isteyenler yaklaşık 150 mes üne kadar iç denetim eğit imlerine lek mensubu kat İç denetim ıldı. kazanacağını düş in önümüzdeki dönemde dah a yönetim kurulla ünüyorum. Zira yeni Türk Tica da önem rının rol ve sor ret Kanunu, şirk umluluklarını etk getirmesinde et önemli bazı düz ili bir şekilde yeri enlemeler get denetimin öne ne irdi. mli iç denetimin, sad yararlar sağlamasını beklem Bu çerçevede iç ekteyiz. Yeni TTK sektörünün yan ece belli alanlarla sınırlı kalm ile ayıp, finans ve ı sıra diğer sek kamu şirketleri için de bir zorunlul törlerde faaliyet gösteren sermaye uğa dönüşmesi beklenebilir.

İç denetçilerin yetkinliklerini kanıtlamak için sertifikasyon büyük önem taşıyor. Dünya üzerinde kabul görmüş İç Denetçi Sertifikası (CIA/Certified Internal Auditor) 1974 yılından beri Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından veriliyor. CIA sertifikası dışında iç denetimle ilgili IIA tarafından sınavları gerçekleştirilen dört uzmanlık sertifikasyonu daha bulunuyor. Bunlar, Sertifikalı Finansal Hizmetler Denetçisi (Certified Financial Services Auditor/CFSA), Kontrol Özdeğerlendirme Sertifikası (Certification in Control Self Assessment/CCSA), Sertifikalı Kamu Denetçisi (Certified Government Auditing Professional/CGAP) ve Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası (Certification in Risk Management Assurance/CRMA). IIA’nın sertifikasyonlarından almak için yapılan sınavlara Türkiye’den TİDE aracılığıyla girilebiliyor. Türkiye’de yaklaşık 650 kişi CIA sertifikası almış durumda. Toplamda yaklaşık bin civarında iç denetçinin uzmanlık sertifikalarına sahip olduğunu belirtelim. TİDE Mesleki Gelişim Akademisi (TİDE Akademi) bünyesinde sertifika hazırlık ve sürekli mesleki gelişim seminer programları düzenleniyor. Bu eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlenebildiği gibi, şirketlerin ve kurumların ihtiyaçlarına ve taleplerine göre kuruma özel de düzenlenebiliyor.

BT BİLGİSİ ARANIYOR

“Uzmanlık eğitikanı mi veriyoruz” İSMMMO, İsta nbul’daki 35 bin

Ancak şunu da belirtmekte fayda var ki iç denetçi olmak için bu sertifikaları almak zorunlu değil. Herhangi bir sertifika olmadan da iç denetçi olarak çalışmak mümkün. Ancak giderek daha fazla şirket sertifikalı ve yetkinliği kanıtlanmış iç denetçi ile çalışmak istiyor. Sertifikalı iç denetçiler daha iyi pozisyonlarda, daha iyi ücretlerle çalışabiliyor. Bunların yanı sıra bilgi teknolojilerinin denetimine yönelik Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi (Certified Information Systems Auditor/CISA) sertifikasyonu bulunuyor. Bu sertifikayı da dünyada Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol Derneği (Information Systems Audit and Control Association/ISACA) veriyor. Türkiye’de de yapılanması olan derneğin verdiği bu sertifikaya bilgi teknolojileri dene-

timi yapacak iç denetçilerin sahip olması önemli görülüyor. Ayrıca sermaye piyasaları gibi alanlarda çalışan iç denetçilerin SPK lisanslarına sahip olması da şart. Bu nedenle iç denetçilerin meslekleriyle ilgili sertifikaları edinmeleri önem taşıyor.

ÖDÜL ALANLAR ARTIYOR

Türkiye’de iç denetim faaliyetinde bulunan şirketleri ödüllendirmek de TİDE’ye düşüyor. TİDE, 2011 yılından beri ‘İç Denetim Farkındalık Ödülleri’ veriyor. Mayıs ayı tüm dünyada ‘İç Denetim Farkındalık Ayı’ olarak kutlanıyor. TİDE’de her yıl ‘İç Denetim Farkındalık Ödülleri’ törenini Mayıs ayında yapmaya özen gösteriyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ödül töreni 28 Mayıs 2014 Çarşamba günü Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nde (BÜMED) gerçekleştirildi. Törende Kurumsal Farkındalık, Bireysel Farkındalık ve Akademik Farkındalık ana kategorilerinde toplam 22 ödül verildi. Ayrıca bu yıldan itibaren enstitünün kurucusu ve onursal başkanı Ali Kamil Uzun adına Ali Kamil Uzun Yaşam Boyu Meslek Üstün Hizmet Ödülü verilmeye başlandı.

Ersin EMİR / Finansbank Teftiş Kurulu Başkanı

“Üst yönetime ayna vazifesi görüyor” Finansbank Teftiş Kurulu Başkanlığı, bankanın kurulduğu 1987 yılında beri faaliyetlerini sürdürüyor. Daha öncesinde doğrudan genel müdüre bağlı olarak sadece şube denetimlerini yürüten Teftiş Kurulu’nun faaliyetleri, 2001 yılında yayınlanan BDDK’nın ‘Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik’ kapsamında, genel müdürlük ve iştirak denetimlerinin de dahil edilmesi ile genişletildi. 2006 yılı sonunda NBG’nin ana hissedar oluşu ile uluslararası denetim standartlarına tam uyum sağlanarak, denetim çalışmaları yürütülmeye devam edildi. PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından 2013 yılında gerçekleştirilen “Kalite Güvence Değerlendirmesi (QAR)” çalışması

neticesinde Teftiş Kurulu Başkanlığı faaliyetlerinin Uluslararası İç Denetim Standartları doğrultusunda gerçekleştirildiği belgelendi. 2003 yılında 30 olan kurul personeli sayımız 102’ye ulaştı. Sektörümüzde dünyada geçmişte yaşanan kurumsal iflaslar ve sektördeki güven ortamının sarsılması iç denetim fonksiyonunun önemini artırdı. İç denetim üst yönetime ayna vazifesi görerek, şirkette ortaya çıkabilecek sorunları önceden tespit edip önerileri ile çözüm yolları aranmasını sağlıyor. Uluslararası platformda, bir şirkette iç denetimin varlığının güven ve itibar göstergesi olduğunu da belirtmeliyim. Önümüzdeki dönemde bankacılıktaki büyümeye paralel olarak, iç denetçilere olan ihtiyacın da artacağını öngörüyoruz.

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMPOZYUM

BİZDEN HABERLER

Dünya’nın Her Yerinden Muhasebeciler

BİR ARADA

İ

ş, finans dünyası, akademisyenler ile muhasebe camiasından yerli ve yabancı çok sayıda konuğun katılacağı "11. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu" 26-30 kasım 2014 tarihleri arasında Antalya Belek'te yapılacak.

İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) uzun yıllardır düzenlediği sempozyumun bu yıl ki ana teması, “Muhasebe Denetiminde Yaşanan Gelişmeler-Değişimler ve Beklentiler.”  Sempozyuma, aralarında IFAC (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu) uluslar arası denetim ve danışmanlık şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin de olduğu çok sayıda yabancı uzmanın yanı sıra Türkiye'den iş ve finans dünyasının  önde  gelen  şirketlerinin  temsilcileri  katılacak.  Sempozyumda, vakıflar, holding ve KOBİ'ler de denetimin durumu masaya yatırılacak ve öneriler geliştirilecek. Yerli ve yabancı katılımcıların beyin fırtınası yapacağı, birikimlerini paylaşacakları sempozyum bu yıl 11. kez düzenleniyor. 

11th. International Symposium on Auditing in Turkey

  Detaylı bilgi ve katılım için: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/ sempozyumindex.asp

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMPOZYUM

BİZDEN HABERLER

“Meslekte Yeni Ufuk ve     

AÇILIMLAR”

T

ÜRMOB tarafından bu yıl düzenlenecek olan "19. Türkiye Muhasebe kongresi", 17-18 Eylül 2014 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. İki gün sürecek olan Kongrenin ana teması 10-13 Kasım 2014 tarihlerinde Roma'da yapılacak olan 19.Dünya Muhasebe Kongresi'nin temasına uyumlu olarak “Geçmiş  Deneyimler  Işığında  Geleceğin Tasarlanması: Meslekte Yeni Ufuk Ve Açılımlar" şeklinde belirlendi. Kongrede, ele alınacak  konular  alanında  uzman  akademisyenler ve uygulamacılar tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilerek kapsamlı çözüm önerileri sunulacak.

Detaylı bilgi ve katılım için: http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/Muh asebeKongresiKayitFormu.aspx

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KONGRE

BİZDEN HABERLER

Muhasebecilerin  

ROMA BULUŞMASI

19

. Dünya Muhasebeciler kongresi, 10-13 kasım'da Roma'da gerçekleştiriliyor.

International Federation Of Accountants (IFAC) başkanlığında dört yılda bir gerçekleştirilen Dünya Muhasebe Kongresi, 10-13 Kasım tarihleri arasında Roma'da Audıtorıum  Parco  Della  Musıca’da  gerçekleşecek. Dünyanın her yerinden  5 bin delegenin katılımıyla düzenlenecek olan kongrenin teması;  "2020  Vizyonu:  Geçmişten  Ders  Çıkartma, Geleceği İnşa Etme".  4 gün boyunca 3 ana oturumla sürecek olan kongreye, TÜRMOB ve odalar üzerinden katılım sağlanırken, dünya genelinden de çok sayıda ülkeden akademisyen ve uzmanlar yerini alacak. 

Detaylı bilgi için: http://goo.gl/G2Q0hN

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

SM’den SMM’ye geçişte    

PRATİk EĞİTİMLER

S

M’den SMM’ye geçişte İSMMMO’nun düzenleyeceği pratik eğitimler WEB sayfası üzerinden ‘Video Eğitimleri’yle başladı. 2014/3 dönem ‘Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı’na başvuruda bulunan  Serbest  Muhasebeciler  için  Mesleki Uyum Eğitimi ve Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı kapsamında İSMMMO’nun düzenlediği  pratik eğitimler başladı. WEB  üzerinden  video  eğitimi  ve  yüz yüze eğitim programıyla uygulanan dersliklerde, video eğitimi için T.C. Numarası girilmesi durumunda sunumlar izlenebilinecek. Yüz yüze eğitimler ise meslektaşlara SMS’lerle bilgi verilerek İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası’nda gerçekleştirilecek. 

Pratik Eğitim Değerlendirme Sınavı

İSMMMO WEB sayfasında yapılan açıklamada eğitimlerin ardından çoktan seçmeli test uygulamasıyla “Pratik Eğitim Değerlendirme Sınavı” gerçekleştirilecek. İlgili tarih ve saatte İSMMMO WEB sayfasından değerlendirme sınavına giriş yapılacaktır. Sınav 01 Ekim 2014 tarihinde 17:00-19:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.  

Pratik Eğitimlerle İlgili Bilgiye Ulaşmak İçin: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=12073

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Deneme Kitapçıkları  

WEB SİTESİNDE

S

MMM staj başlatma deneme sınav kitapçığını İSMMMO web sitesi üzerinden indirerek hazırlanabilirsiniz.

İSMMMO, Staja Başlama Sınavına hazırlanan, 1.200 soru ve cevabını içeren 10 adet Deneme Sınavından oluşan kitapçığı web sayfası üzerinden stajyerlere ulaştırıyor.  Web sitesi üzerinden yapılan açıklama da, ücretsiz olarak temin edilen kitapçıkların mesleğe hazırlanma sürecinde stajyer adaylarına ve stajyerlere her zaman yardımcı olacağı belirtildi.

İlgili kitapçığa ulaşmak için lütfen tıklayınız: http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/EGITIM/Duy uru/deneme_kitab%C4%B1.pdf_145.pdf

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DUYURU

BİZDEN HABERLER

İşyeri Bildirgesi’ne 

E-kOLAYLIk S

osyal Güvenlik kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 26.08.2014 tarihi itibariyle işyeri bildirgesinin e-sigorta kanalıyla gönderilmesine ilişkin duyuru yayımlandı.

İSMMMO’nun resmi web sitesinde de yer alan duyuruda “işveren işlemlerinin kolaylaştırılması ve  işlemlerin  elektronik  ortama  taşınması amacıyla halen kağıt ortamında ilgili sosyal güvenlik merkezine verilmekte olan işyeri bildirgeleri e-sigorta kanalıyla internet üzerinden alınabilecektir” ifadesi kullanıldı. Bahse  konu  uygulamaya http://goo.gl/FqaX2G linkinde yer alan “İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)”  seçeneğinden  erişilmesi  mümkün.

İlgili SGk Duyurusuna Ulaşmak İçin Tıklayınız: http://goo.gl/0MP49k

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

MS Office 2007 Kursu 20 Eylül’de

BAŞLIYOR 2

014 yılının 4. Dönem MS Office 2007 kurs başvuruları tamamlandı. kursların başlama tarihi 20 Eylül 2014. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın resmi web sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre 2014 yılının 4.Dönem MS  Office  2007  kursları  için  başvurular  tamamlandı.  Kurslara katılmak isteyen üyeler http://egitim.istanbulsmmmodasi.org.tr/Kurs/Index linkinden başvuruyla rezervasyonlarını gerçekleştirdi. Kadıköy TESMER Eğitim Birimi ve Şirinevler Bilgisayar Dersliği’nde gerçekleştirilecek kursların başlama tarihi 20 Eylül 2014.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tklayınız: http://egitim.istanbulsmmmodasi.org.tr/Kurs/Index

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

İngilizce Dil Kursu İçin  

ÖN kAYIT ZAMANI İ

SMMMO muhasebeciler için başlattığı işletme ağırlıklı İngilizce kursları için kayıtların başladığını duyurdu. Hafta için akşam ve Hafta sonu gerçekleştirilecek kurslar için başvurular 8 Ekim tarihine kadar yapılabilecek. Şişli ve Kadıköy’deki TESMER eğitim birimlerinde yapılacak kurslar, devam süresi en az yüzde 75 orandan yani 113 saatten az olmamak koşuluyla 2 ay staj süresinden sayılacak. Kursun tamamına devam edilmesi halinde 3 ay staj süresinden sayılacak. Kursa devam oranı  yüzde 75 yani  113 saatten az olması halinde ise staj süresinden sayılmayacak ve sertifika düzenlenmeyecek.

Başvuru İçin Tıklayınız: http://egitim.istanbulsmmmodasi.org.tr/Kurs/Index

12


ฤฐSMMMO

BฤฐZDEN HABERLER Kร–ลžEโ€ˆYAZISI

BฤฐZDEN HABERLER

Vergi,โ€ˆZamanโ€ˆAลŸฤฑmฤฑnaโ€ˆโ€ˆโ€ˆโ€ˆโ€ˆโ€ˆโ€ˆโ€ˆโ€ˆ

UฤžRAR MI! ฤฐ SMMMO BaลŸkanฤฑ Yahya Arฤฑkanโ€™ฤฑn 11 Eylรผl 2014 tarihli Cumhuriyet Gazetesi kรถลŸesinde yazdฤฑฤŸฤฑ yazฤฑda, vergideki zaman aลŸฤฑmฤฑ kavramฤฑna dikkat รงekti.

Yasalaraโ€ˆgรถreโ€ˆvergideโ€ˆikiโ€ˆtรผrlรผโ€ˆzamanโ€ˆaลŸฤฑmฤฑโ€ˆsรถzโ€ˆkonusuโ€ˆolduฤŸunuโ€ˆifadeโ€ˆedenโ€ˆArฤฑkan,โ€ˆbunlardanโ€ˆbirincisininโ€ˆvergiโ€ˆkoymaโ€ˆveyaโ€ˆtahakkukโ€ˆzamanโ€ˆaลŸฤฑmฤฑโ€ˆolarakโ€ˆuygulandฤฑฤŸฤฑnฤฑโ€ˆdiฤŸerininโ€ˆise,โ€ˆtahsilโ€ˆsistemiโ€ˆileโ€ˆyapฤฑldฤฑฤŸฤฑnฤฑโ€ˆbelirtti.โ€ˆโ€ˆ Arฤฑkanโ€ˆkรถลŸeโ€ˆyazฤฑsฤฑndaโ€ˆลŸuโ€ˆifadelereโ€ˆyerโ€ˆverdi:โ€ˆโ€œVergiโ€ˆincelemeleriโ€ˆaรงฤฑsฤฑndanโ€ˆbรผyรผkโ€ˆรถnemโ€ˆarzโ€ˆedenโ€ˆtarh zamanโ€ˆaลŸฤฑmฤฑโ€ˆileโ€ˆvergiโ€ˆborcuโ€ˆolanโ€ˆmรผkellefleriโ€ˆyakฤฑndanโ€ˆilgilendirenโ€ˆtahsilโ€ˆzamanโ€ˆaลŸฤฑmฤฑnฤฑโ€ˆuzatanโ€ˆbuโ€ˆyรถntemlereโ€ˆvergiโ€ˆyargฤฑsฤฑnฤฑnโ€ˆitirazโ€ˆettiฤŸiniโ€ˆgรถrรผyoruz.โ€ˆOโ€ˆhaldeโ€ˆbundanโ€ˆsonraโ€ˆvergiโ€ˆidaresi,โ€ˆrahatโ€ˆbirโ€ˆลŸekildeโ€ˆyukarฤฑdaโ€ˆbahsettiฤŸimizโ€ˆkanuniโ€ˆboลŸluklardanโ€ˆyararlanarak zamanโ€ˆaลŸฤฑmฤฑnฤฑโ€ˆuzatamayacak.โ€ˆSonโ€ˆsรถz;โ€ˆbelkiโ€ˆdeโ€ˆartฤฑkโ€ˆvergininโ€ˆzamanโ€ˆaลŸฤฑmฤฑnaโ€ˆuฤŸradฤฑฤŸฤฑnฤฑโ€ˆgรถrebilirizโ€ฆโ€9HUJL =DPDQDรฉร‡Pร‡QD 8รฆUDUPร‡"

)RUPยOLKWL\DFร‡

%LULรทLQย]HULQGHQEHOLUOLELU ]DPDQJHoHUHNRQXQJHoHUVL]NDOPDVร”ยณ]DPDQDรทร”Pร”ยดRODUDNWDQร”PODQร”U %DรทOร”NWDJ|UGยรดยQย]VRUXNRQXYHUJL ROXQFDEXWDQร”PGDVL]HoRNDQODPVร”] JHOHELOLU.DQXQGDGย]HQOHQGLรดLQHJ|UH HOEHWWHYHUJL]DPDQDรทร”Pร”QDXรดUDUGL\H GยรทยQยOHELOLU $QFDNX\JXODPDGD]DPDQDรทร”Pร” QHGHQL\OHYHUJLQLQRUWDGDQNDONWร”รดร” J|UยOPHPLรทWLU9HUJLLGDUHVLYHUJLQLQ ]DPDQDรทร”Pร”QDXรดUDPDVร”Qร”NDQXQGDNL ED]ร”Doร”NOร”NODUGDQ\DUDUODQDUDNHQJHOOHU 2\VDVRQG|QHPGHYHULOHQED]ร”\DUJร” NDUDUODUร”YHUJLLGDUHVLQLQEX\|QGHNL X\JXODPDODUร”Qร”QKDNVร”]YHKXNXNVX] ROGXรดX\|QยQGH .RQX\XELUD]DoDOร”P<DVDODUร”Pร”]D J|UHYHUJLGHLNLWยUOย]DPDQDรทร”Pร”V|] NRQXVX%XQODUGDQELULQFLVLWDUK\DQL YHUJLNR\PDYH\DWDKDNNXN]DPDQDรทร”Pร”

รตรทND]DVร”HรดLWLPYHELOLQoOH|QOHQLU

626<$/*h9(1/รฝ.

%X\ร”OQH\D]ร”NNLDUGร” DUGร”QDJHOHQย]ยFยLรทND]DODUร”KDEHUOHUL\OHVDUVร”Oร”\RUX]0HUVLQ.DUVรต]PLU 6RPD*HE]H$QNDUD %XUVDGHUNHQรตVWDQEXOยถGDNLLรทoLNDUGHรทLPL]L \LWLUGLรดLPL]DVDQV|UIDFLDVร” DFร”Pร”]ร”GDKDGDDUWร”UGร” รถLPGLKHUNHVLQDNOร” ยณ%XLรทND]DODUร”QHGHQ|QOHQHPL\RU \DVDODU\HWHUVL]PL"ยดVRUXVXQD\DQร”W DUร”\RU VD\ร”Oร”\DVD\ODELUOLNWH ยONHPL]GHLรทND]DODUร”Qร”QD]DODFDรดร” |QJ|UยOPยรทWย.DQXQYHEXQD EDรดOร”\|QHWPHOLNOHUGHKDWDODUYH \DQOร”รทODUROPDNODELUOLNWHJHQHOLLWLEDUร”\ODPHY]XDWร”Q\HWHUOLROGXรดXQD

 

2\VDJ|UยQย\RU NL\DVDODUGDQ]L\DGH EXUDGDNLWHPHOVRUXQODUGDQELULGHYOHWLQ LรทYHUHQLQYHoDOร”รทDQODUร”Q LรทJยYHQOLรดLQLFLGGL\H DOPDPDVร”JHUHNOL|]HQL GLVLSOLQL]DPDQร”QGDYHWDPRODUDN J|VWHUPHPHVLยณ0HY]XDWDD\Nร”Uร” X\JXODPDODULรทVDรดOร”รดร”YHJยYHQOLรดL HรดLWLPOHULQGHHNVLNOLNOHUPHVOHNL HรดLWLPOHULQDOGร”Uร”OPDVร”QGD\DรทDQDQ VRUXQODULรทOHWPHOHUGHULVNGHรดHUOHQGLUPHYHDFLOGXUXPSODQODUร”Qร”Q HNVLNOLรดL\HWHUVL]OLรดLYHHQ|QHPOLVLLรท JยYHQOLรดLELOLQFLQLQKHPLรทYHUHQYH

    

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

  

  

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

6RUXODUร”Qร”]LoLQPDOLFR]XP#LVPPPRRUJWUDGUHVLQH PDLODWDELOLUVLQL]7ยPVRUXODUHSRVWD LOHWHNWHNFHYDSODQDFDNWร”U  

.RFDVร”QGDQQDIDNDDODQNDGร”QDJHUHNOLรทDUWODUVDรดODQGร”รดร”QGD\HWLPD\Oร”รดร”EDรดODQร”U6*.WDUDIร”QGDQ\HWLPNร”] oRFXNODUร”QD|OยPD\Oร”รดร”EDรดODQDELOPHVLLoLQPHGHQLNDQXQD J|UHHYOLROPDPDVร”ELULรท\HULQGHoDOร”รทPDPDVร”YH\DNHQGL oDOร”รทPDVร”QGDQGROD\ร”D\Oร”NJHOLUDOPDPDVร”รทDUWODUร”YDUGร”U                   

 

%RรทDQGร”รดร”HรทLQGHQQDIDNDDODQLรทVL]ELU\DNร”Qร”Pร”Q66. HPHNOLVLEDEDVร”YHIDWHWWL<HWLPD\Oร”รดร”DOPDKDNNร”YDUPร”" Fatma Beyaz

  1DIDND$ODQD %DEDGDQ0DDรฉ %DรฆODQร‡UPร‡"

   

 

KHPGHoDOร”รทDQODUGDWDPRODUDN\HUOHรทPHPHVLยดND]DODUDQHGHQROX\RU รตรทND]DODUร”Qร”Q|QOHQHELOPHVLDQFDN LรทJยYHQOLรดLHรดLWLPOHULQLQYHULOPHVL YHLรทJยYHQOLรดLELOLQFLQLQ\HUOHรทPHVL\OHPยPNยQRODELOLU (รดHUEXGUDPODUDJHUoHNWHQVRQ YHUPHNLVWL\RUVDNยณLรท\HUOHULQLQULVN GHรดHUOHQGLUPHVL\DSWร”UPDODUร”DFLO GXUXPSODQODUร”Qร”KD]ร”UODWPDODUร” oDOร”รทDQODUDLรทVDรดOร”รดร”YHJยYHQOLรดL HรดLWLPLLOHPHVOHNLHรดLWLPYHUPHOHUL NLรทLVHONRUX\XFXODUร”QVDรดODQPDVร”YH NXOODQGร”Uร”OPDVร”oDOร”รทDQWHPVLOFLOHULQLQDWDQPDVร”YHNDSVDPGDRODQLรท\HUOHULQGHHWNLQELULรทVDรดOร”รดร”JยYHQOLรดLNXUXOXQXQNXUXOPDVร”SHUL\RGLN EDNร”PODUร”QYHRUWDP|OoยPOHULQLQ \DSร”OPDVร”ยดQGDQEDรทNDoDUHPL]\RN

SORU- CEVAP

 

  

 

  

 

  

 

 

 

&LGGL\HWVL]OLN

LQDQDQODUD]GHรดLO

KDPXGHYUHGH $\Qร”NDQXQ]DPDQDรทร”Pร”VยUHVLQLQX]D\DFDรดร”KDOOHULGHGย]HQOHPLรท%XQODUGDQ ELULยณ|GHPHยดRODUDNVD\ร”OPร”รทNDQXQGD รตรทWHYHUJLLGDUHVLEXKยNPHGD\DQDUDN PยNHOOHIDGร”QDoRNGยรทยNPLNWDUGD|GHPHOHU\DSร”\RUYH\ร”OOร”N]DPDQDรทร”Pร”Qร”Q \HQLGHQEDรทODPDVร”Qร”VDรดOร”\RU $QFDNVRQG|QHPGHYHUJL\DUJร”Vร” EX\|QWHPHGHLWLUD]HGL\RUYHWDKVLO ]DPDQDรทร”Pร”Qร”QEX\|QWHPOHX]DWร”ODPD\DFDรดร”Qร”V|\Oย\RU'DQร”รทWD\'DLUHVLยถQLQ (. NDUDUร”QDEDNร”ODELOLU 9HUJLLQFHOHPHOHULDoร”Vร”QGDQEย\ยN |QHPDU]HGHQWDUK]DPDQDรทร”Pร”LOH YHUJLERUFXRODQPยNHOOHIOHUL\DNร”QGDQ LOJLOHQGLUHQWDKVLO]DPDQDรทร”Pร”Qร”X]DWDQ EX\|QWHPOHUHYHUJL\DUJร”Vร”Qร”QLWLUD] HWWLรดLQLJ|Uย\RUX] 2KDOGHEXQGDQVRQUDYHUJLLGDUHVL UDKDWELUรทHNLOGH\XNDUร”GDEDKVHWWLรดLPL] NDQXQLERรทOXNODUGDQ\DUDUODQDUDN]DPDQDรทร”Pร”Qร”X]DWDPD\DFDN 6RQV|]EHONLGHDUWร”NYHUJLQLQ]DPDQDรทร”Pร”QDXรดUDGร”รดร”Qร”J|UHELOLUL]ยซ

  Yazฤฑnฤฑn tamamฤฑnฤฑ okumak iรงin tฤฑklayฤฑn! www.yahyaarikan.com

 

RODUDNLIDGHHGLOLU%XDVOร”QGDYHUJLQLQ KHVDSODQร”SPยNHOOHIHWHEOLรดHGLOPHVL LOHLOJLOL]DPDQDรทร”Pร”Gร”U%XQD J|UHYHUJL DODFDรดร”Qร”QGRรดGXรดX\ร”Oร”L]OH\HQ \ร”Oร”QEDรทร”QGDQ LWLEDUHQ\ร”O LoLQGHKHVDSODQDUDNPยNHOOHIH WHEOLรดHGLOPH\HQ YHUJLOHU]DPDQDรทร”Pร”QDXรดUDU gUQHรดLQ\ร”Oร”QDDLWELUYHUJLQLQ EX\ร”Oร”QVRQXQDNDGDUKHVDSODQDUDN PยNHOOHIHWHEOLรดHGLOPHVLJHUHNLU$NVL KDOGH\ร”Oร”QDDLWYHUJL]DPDQDรทร”Pร”QDXรดUDU9HUJLLQFHOHPHOHULDoร”Vร”QGDQ GDEXVยUHOHUJHoHUOLGLU

HGLOHPH]VHRYHUJLQLQ]DPDQDรทร”Pร”QD XรดUD\DFDรดร”Qร”EHOLUWL\RU

รตรทWHYHUJLLQFHOHPHOHULQGHEXVยUH DoPD]ร”QGDQNXUWXODELOPHNDPDFร”\OD WDNGLUNRPLV\RQODUร”NXOODQร”Oร”U7DNGLU NRPLV\RQXQDVHYN]DPDQDรทร”Pร”VยUHVLQL ELU\ร”OX]DWร”U=DPDQDรทร”Pร”VยUHVLLoLQGH ELWLULOHPH\HQLQFHOHPHOHUWDNGLUNRPLV\RQXQDVHYNHGLOLU9HUJLLQFHOHPHHOHPDQร”Qร”QGย]HQOHGLรดLUDSRUXWDNGLUNRPLV\RQX GRQHRODUDNNDEXOHGHUYHEXQDJ|UH YHUJLKHVDSODQร”U 9HUJL\DUJร”Vร”VRQG|QHPGHYHUGLรดLED]ร”NDUDUODUGD EX\|QWHPOH\DSร”ODQYHUJL WDUKLรทOHPLQLQKXNXNDD\Nร”Uร” EXOPDNWDรตOJLOLOHUรตVWDQEXO 9HUJL0DKNHPHVLยถQLQ ( .1RยถOXNDUDUร”Qร” RNX\DELOLU%XNDUDUODUYHUJL LGDUHVLQLQ]DPDQDรทร”Pร”Qร” X]DWPD\|QWHPLQHHQJHOROPDNDoร”Vร”QGDQVRQGHUHFH|QHPOLยซ %LUGLรดHU]DPDQDรทร”Pร”LVHWDKVLO ]DPDQDรทร”Pร”VD\ร”Oร”.DQXQยถGD Gย]HQOHQL\RU9HUJLQLQNHVLQOHรทWLรดL \ร”Oร”L]OH\HQ\ร”OEDรทร”QGDQLWLEDUHQ\ร”O LoLQGHWDKVLOHGLOPHVLJHUHNWLรดLQLWDKVLO13

 

 
İSMMMO

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

BİZDEN HABERLER

Konaklamada  

AVANTAJ!

İ

SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, bir çok konaklama kurumu ile yaptığı anlaşmalar sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor.  İSMMMO WEB sitesi üzerinden de ulaşılabilinen anlaşmalı konaklama kurumu listesi şu şekilde:  • Beliz Otel  • Class Hotel • Crowne Plaza • GUESTHOUSE Harbiye • Kamer Hotel  • Ramada Plaza Istanbul • Richmond İstanbul

Detaylı Bilgi İçin: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.asp?list=Konaklama

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BUNLARI

Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online so-

rularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye &

Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 4 - 10 Eylül 2014 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

AHMET HARUN ERMURAT

AHMET  GÜZELGÖZ

AHMET KUĞU

AJLAN  HATİPOĞLU

AKİF MUSLUBAŞ

ALAATTİN ORAKÇI

ALİ SELCİK

ASLI BAŞ

AYTEKİN SALIK

AYTEN ELDEMİR

AYTEN GÜL ERSOY

BAHTINUR UYSAL

BEGÜM KAYI

BİRGÜL ÖZ ÇAKIR

BURAK ERDEM

BURAK ÖRSCÜ

BURÇİN  ÖZDÜNDAR

CAN TÜFEKÇİ

CEBRAİL ÖNKOL

ÇAĞATAY AYDIN

ÇAĞDAŞ CAN

ÇETİN ASLAN

ÇİĞDEM ODABAŞ

DERYA KURTBEY

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

ERCAN BARUT

ERCAN TEMİZ

ERDEM ERGİN

EREN YAMAN

ESRA GÖZLER

FATMA ERDOĞAN

FATMA SARSIN

FERHAT YILDIZ

GÖKHAN  CABBAROĞLU

GÖNÜL ÖZDEMİR

GÜLŞAH  YURTSEVER

GÜRKAN VAYNİ

HADİME GÜL

HAKAN DİLEKCİ

HALİL İBRAHİM ERSOY

HAMİDE ZABUN

HANİFE PELİN  KILINÇ

HATİCE  DEMİRBAŞ

İDRİS SAYKAL

KEMAL  ŞAHİNTÜRK

KENAN YILMAZ

KEREM ARKİŞ

KURŞAT URAL

LALE  KAHRAMAN

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

MAHMUT  İLDEMİR

MAHMUT ÇUBAN

MEHMET  SİCİMOĞLU

METİN TEPEKÖY

MİNE ÖZKAN

MİNE YAMAN

MUSTAFA  AHKEMOĞLU

MUSTAFA  ARSLAN

MUSTAFA MUTLU

MUSTAFA OĞUZ

MUTLU FURTANA

NUSRETE ESEN

OKAY KIR

ORHAN SUVAK

ÖZCAN ILGIN

ÖZGÜR ÇELİK

ÖZLEM  GÜZELYURT

ÖZLEM TUNCER TOKUR

PINAR DALOĞLU

RAMAZAN  ÇIPLAK

RAMAZAN TEPE

REFİK YILDIRIM ATALAY

SAVAŞ AKBIYUK

SELÇUK KESER

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

SEMİH YELİS

SERPİL DÖNMEZ

SERTAÇ ÇOBUR

SEVDA TAŞÇI

ŞULE GÜL

SÜLEYMAN DAL

TUĞRUL ALTUNEL

ÜNSAL TİRYAKİ

VEDAT TANIŞ

SERHAT ORAL GÜL

SERPİL ZEYNEP ULUKAN

SEVİM AÇAR  AKPINAR

SEYHAN GÜLER

SEZEN ÖZEN

TUNCAY YILDIZ

TURAN TOPRAK

TUTKU ÇAKIR

ŞERAFETTİN YALÇIN SERDAR TARIM ERDOĞAN

SELMAN  GÖRGÜLÜ

VOLKAN  AKPINAR

YEŞİM BURCU ENGİN

ZAFER ÖNGÜCÜ

ZEHRA KIVANÇ

ZEYNEP ALAYLI

19


BİZDEN HABERLER YAYIN

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. MAYIS-HAZİRAN 2014

."-Ý

www ww w.istanbulsmmmodasi.org.tr

ÇÖZÜM Ç ÇÖ ZÜ ÜM YIL: 24 YEAR: 24

MA AYIS - HAZİRAN 2014 MAY - JUNE 2014

YAS AM

50

SAYI

Ý45"/#6-4&3#&45.6)"4&#&$Ý."-Ý.fÙ"7Ý3-&30%"4* ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

SOFRADAKİ FRANKEŞTAYN

 DOSYA: BORCUMUZ VE BUNALIMIMIZ ARTIYOR GYİAD BAŞKANI BURCU AKDARI TOPRAK İLE SÖYLEŞİ KARİYER: ÇEVRE EDİN, BAŞARILI OL CNBC-e GENEL YAYIN YÖNETMENİ YILDIRIM İLE RÖPORTAJ GURME HAMBURGERCİLER ENDÜLÜS’TE ÜÇ ŞEHİR ŞİFA YURDU AFYON

iSMMMO MALi ÇözüM ve iSMMMO YAşAM DeRGiLeRiMize

WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADReSiNDeN ULAşABiLiRSiNiz. 20


FARK YARATIR

Eğitimleriyle

<= "

<8

"

;<"< <

%

V% ' "M - +U!U

= %7+2%/

" PC % *H! P ) P! !&

V% ' "M SU-U&U !3L;D3@

) ' ) !'

&' % : #5)0#-

L" $ C ) 'K K

87

+# $ #! "&%)&#O

O% %) # * #&# ( MO*

N'

8" < < 9

*" # " )D'!K+ K$ $( " ' &%'" # () $ ')" ' I

! )* !& & $!*

%P

6

KL " $

67 7 7

,B4;,8

6

9 9 7

P# % !F * (O O

D"C $K&%

(?08(5

I5

6

9 9

#5)0#-

P$ & !J + )O O

" = !#!> $ " 89$: # <= = =

K " IK"K K :

(O3(5.CG #(80/0

.E6>.;

7

*N4*60AE $*9212 *?29*6 G6

Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş-İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39 www.ismmmoakademi.com.tr info@ismmmoakademi.com.tr

% /!*


ORTAk AkIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2014 79  

2014 79