__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 77

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

1 Eylül 2014


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER l Ajandanızda Sempozyuma Yer Ayırın... l İSMMMO Mali Müşavir Çalışma Odası Hizmette l İSMMMO’dan Önemli Açıklama l İşyeri Bildirgesine E-Kolaylık l Vergi Dairesinde Mevzuat Eğitimi l SMMM ve YMM Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik l MS Office Kursuna Geri Sayım l İngilizce Dil Kursu İçin Ön Kayıt Zamanı l Yeni Dönem MUHEL Kursları Başlıyor l Muhasebecilerin Roma Buluşması l Soyulması En Kolay Şey l Cepleri Yormayan Sağlık Anlaşması l Bunları Biliyor Musunuz? l Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                        l Yitirdiklerimiz l Dergilerimiz Yayında l İSMMMO Akademi Eğitimleriyle Fark Yaratır

SAYFA

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

AjANDANıZDA SEMpOZYuMA YER AYıRıN... Değerli Meslektaşım; Sempozyumlara ne kadar önem verdiğimiz biliniyor. Bu yıl 11’incisini gerçekleştireceğimiz İSMMMO Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu’nun hazırlıkları ise son aşamaya geldi. 26-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek sempozyumun ana teması “Muhasebe Denetiminde Yaşanan Gelişmeler, Değişimler Ve Beklentiler” olarak belirlendi. Çünkü deneyimimiz bize gösterdi ki, mesleğimizin geleceği, Türkiye ve dünya ekonomisi açısından, tarihi bir süreçten geçiliyor. “E-devlet uygulamaları”, “İşletmelerde kurumsallaşma gerekliliği”, “Keskinleşen rekabet ortamında küresel oyuncu olma vizyonu” vb. bir çok parametre daha keskin virajlara zorluyor mesleğimizi. Dönemecin kazasız atlatılması, işin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için “denetim” olgusu her zamankinden daha öne çıkıyor. Bu perspektiften bakıldığında, sempozyumumuzda “bilgi toplumu, yeni ekonomik düzen, trendler, hizmet geliştirme, kalite yaklaşımı, bağımsız inceleme, katma değerin artırılması, güven tesisi” başlıklarıyla konuşulacak bir çok konu “muhasebe denetiminin” önem ve gerekliliğini, başka yoruma yer bırakmayacak kadar net bir tabloda ortaya koyuyor. Çok yakında sempozyumun duyurusu internet sitemizden yapılacak. Sempozyuma katılmak isteyen meslektaşlarım şimdiden ajandalarında yer ayırmalı. Hepinize iyi haftalar diliyorum.

Yahya ARIKAN BAŞKAN 3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DUYURU

BİZDEN HABERLER

İSMMMMO Mali Müşavir Çalışma Odası    

HİZMETTE

İ

stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın meslek mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak için sürdürdüğü çalışmaların sonuçlarından biri daha hayata geçti.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Vatan Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki yeni merkez binasında İSMMMO Mali Müşavir Çalışma Odası resmen hizmete başladı. İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan Oda’nın resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Meslek Mensupları Çalışma Odası’nın hizmete girebilmesi  olanağını  sağlayan  İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Mustafa Dakın’a teşekkür etti. 

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DUYURU

BİZDEN HABERLER

İSMMMO’dan 

ÖNEMLİ AÇıKLAMA K

ayıtlı Elektronik posta (KEp) sistemi konusunda meslek mensuplarını uyaran İSMMMO kullanım zorunluluğu olmadığına dikkat çekti.

İSMMMO’nun resmi web sitesi üzerinden 22 Ağustos’ta yapılan açıklamada,  son günlerde meslek kamuoyunda sıkça gündeme gelen Kayıtlı Elektronik Posta konusunda, üyelerin bilgilendirilmesi ihtiyacının gözlendiği belirtilerek; “Meslek mensuplarımız KEP sistemini kullanmak zorunda değildir” değerlendirmesinde bulunuldu.  Açıklamada, 3568 Sayılı kanuna göre ruhsat almış ve bir işverene bağlı olarak çalışmayan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler ile Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşlarının sistemi kullanmak zorunda olmadıkları, dolayısıyla bu konuda meslek mensuplarının her hangi bir işlem yapmaları gerekmediği vurgulandı. 

Açıklamanın Tamamını Okumak İçin Tıklayınız: http://goo.gl/PydJqS

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DUYURU

BİZDEN HABERLER

İşyeri Bildirgesi’ne 

E-KOLAYLıK S

osyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta primleri Genel Müdürlüğü tarafından 26.08.2014 tarihi itibariyle işyeri bildirgesinin e-sigorta kanalıyla gönderilmesine ilişkin duyuru yayımlandı.

İSMMMO’nun resmi web sitesinde de yer alan duyuruda “işveren işlemlerinin kolaylaştırılması ve  işlemlerin  elektronik  ortama  taşınması amacıyla halen kağıt ortamında ilgili sosyal güvenlik merkezine verilmekte olan işyeri bildirgeleri e-sigorta kanalıyla internet üzerinden alınabilecektir” ifadesi kullanıldı. Bahse  konu  uygulamaya http://goo.gl/FqaX2G linkinde yer alan “İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)”  seçeneğinden  erişilmesi  mümkün.

İlgili SGK Duyurusuna ulaşmak İçin Tıklayınız: http://goo.gl/0MP49k

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DUYURU

BİZDEN HABERLER

Vergi Dairesinden

MEVZuAT EĞİTİMİ İ

stanbul Vergi Dairesi’nin Vatan Kompleksi’nde gerçekleştirilecek eğitim için meslektaşlara duyuru yapıldı.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, meslek mensuplarının mevzuattan kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik verilecek eğitim için çağrıda bulundu. Vatan Kompleksi Toplantı Salonu’nda  iki  grup  halinde  verilecek  eğitime kontenjan sayıları 180’er kişi olarak açıklandı. Eğitime katılmak isteyenler İstanbul Vergi Dairesi’nin internet sitesindeki linkinden başvuruda bulunabiliyor. 

İstanbul Vergi Dairesi’nden Gelen Yazı, Eğitim Detay ve Tarihlerine ulaşmak, Seminer ve Kurs Kaydı İçin Tıklayınız: http://goo.gl/GDYvPI

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DUYURU

BİZDEN HABERLER

SMMM ve YMM Sınav Yönetmeliğinde

DEĞİŞİKLİK İ

SMMMO resmi web sayfasından yaptığı açıklamayla, Yeminli Mali Müşavirlik Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği’nin değiştiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte,  19 Ağustos 2014 Tarih ve 29093 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle değişikliğe gidildiği belirtildi.  Sınavlara ilişkin esaslar ile sınav konuları ve sınav komisyonunun çalışma usullerinin yeni halini görmek isteyen meslektaşlar, İSMMMO web sayfasından değişiklikleri okuyabiliyor. yönetmelikte sınavların zamanları, türleri, istenen belgeler, değerlendirilmesi, yeniden sınava girebilme gibi daha birçok madde değişiklik gerçekleştirildi. 

Yönetmelik Değişikliğini Okumak İçin Tıklayınız http://goo.gl/ib9K9p

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

MS Office 2007 Kursuna 

GERİ SAYıM 2

014 yılının 4. Dönem MS Office 2007 kurs başvuruları başladı. Başvurular 8 Eylül 2014 tarihine kadar web üzerinden yapılabiliyor. Kursların başlama tarihi 20 Eylül 2014. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın resmi web sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre 2014 yılının 4.Dönem MS Office 2007 kursları için başvurular alınmaya başlandı.  Kurslara katılmak isteyen üyeler http://egitim.istanbulsmmmodasi.org.tr/Kurs/Index linkinden başvuruyla rezervasyonlarını gerçekleştirebiliyor.  Başvurular 8 Eylül 2014 tarihine kadar sürecek. Kadıköy TESMER Eğitim Birimi ve Şirinevler Bilgisayar Dersliği’nde gerçekleştirilecek kursların başlama tarihi 20 Eylül 2014.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tklayınız: http://egitim.istanbulsmmmodasi.org.tr/Kurs/Index

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

İngilizce Dil Kursu İçin  

ÖN KAYıT ZAMANı İ

SMMMO muhasebeciler için başlattığı işletme ağırlıklı İngilizce kursları için kayıtların başladığını duyurdu. Hafta için akşam ve Hafta sonu gerçekleştirilecek kurslar için başvurular 8 Ekim tarihine kadar yapılabilecek. Şişli ve Kadıköy’deki TESMER eğitim birimlerinde yapılacak kurslar, devam süresi en az yüzde 75 orandan yani 113 saatten az olmamak koşuluyla 2 ay staj süresinden sayılacak. Kursun tamamına devam edilmesi halinde 3 ay staj süresinden sayılacak. Kursa devam oranı  yüzde 75 yani  113 saatten az olması halinde ise staj süresinden sayılmayacak ve sertifika düzenlenmeyecek.

Başvuru İçin Tıklayınız: http://egitim.istanbulsmmmodasi.org.tr/Kurs/Index

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Yeni dönem MUHEL kursları  

BAŞLıYOR S

ertifikalı ve uygulamalı, Muhasebe Meslek Elemanı Eğitimi (MuHEL) “Başlangıç Seviyesi” Dördüncü Dönem Eğitimi için başvurular alınmaya başlandı. Eğitimin başlama tarihi 16 Eylül 2014. İSMMMO web sitesinden yapılan duyuruya göre, stajyerler, meslek mensubu adayları, staj başlatma sınavına hazırlananlar isterlerse kursa katılım sağlayabiliyor.  MUHEL eğitimi ile aday meslek mensuplarının, proaktif, bilgiyi arayan, uygulama çözümleri üreten, proje mantığıyla sonuç alıcı çalışmaya yatkınlığının arttırılması amaçlanıyor. Eğitimde  temel  teorik  mesleki  eğitimini  tamamlamış aday, iş hayatında yapabileceği her iş ve işlemi kurgusal şirket üzerinden canlı olarak uyguluyor. Katılımcılar, iş ve işlemleri tamamladıkça evreler halinde eğitim programı tamamlamış oluyor.

Duyuru İçin Tıklayınız: http://goo.gl/VoGnEM

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KONGRE

BİZDEN HABERLER

Muhasebecilerin  

ROMA BuLuŞMASı

19

. Dünya Muhasebeciler Kongresi, 10-13 Kasım'da Roma'da gerçekleştiriliyor.

International Federation Of Accountants (IFAC) başkanlığında dört yılda bir gerçekleştirilen Dünya Muhasebe Kongresi, 10-13 Kasım tarihleri arasında Roma'da Audıtorıum  Parco  Della  Musıca’da  gerçekleşecek. Dünyanın her yerinden  5 bin delegenin katılımıyla düzenlenecek olan kongrenin teması;  "2020  Vizyonu:  Geçmişten  Ders  Çıkartma, Geleceği İnşa Etme".  4 gün boyunca 3 ana oturumla sürecek olan kongreye, TÜRMOB ve odalar üzerinden katılım sağlanırken, dünya genelinden de çok sayıda ülkeden akademisyen ve uzmanlar yerini alacak. 

Detaylı bilgi için: http://goo.gl/G2Q0hN

12


ฤฐSMMMO

BฤฐZDEN HABERLER Kร–ลžEโ€ˆYAZISI

BฤฐZDEN HABERLER

โ€œSoyulmasฤฑโ€ˆโ€ˆโ€ˆโ€ˆโ€ˆโ€ˆโ€ˆ

EN KOLAY ลžEYโ€ ฤฐ 

SMMMO BaลŸkanฤฑ Yahya Arฤฑkan, Cumhuriyet gazetesinde 28 Temmuzโ€™da yayฤฑnlanan kรถลŸe yazฤฑsฤฑnda โ€œvergi inceleme kriterlerindeki siyasi etkiyiโ€ kaleme aldฤฑ ve adil inceleme gerekliliฤŸine vurgu yaptฤฑ.

Arฤฑkanโ€ˆyazฤฑsฤฑnda,โ€ˆMaliyeโ€ˆBakanฤฑโ€™nฤฑnโ€ˆโ€œDenetimโ€ˆkararฤฑ,โ€ˆyaniโ€ˆincelemeyeโ€ˆalฤฑnacakโ€ˆmรผkellefler,โ€ˆesasโ€ˆitibarฤฑylaโ€ˆnesnelโ€ˆbirโ€ˆรงerรงevede,โ€ˆriskโ€ˆanalizlerineโ€ˆtabiโ€ˆolarakโ€ˆyapฤฑlฤฑyorโ€โ€ˆaรงฤฑklamasฤฑnฤฑโ€ˆanฤฑmsatarakโ€ˆuygulamanฤฑnโ€ˆbuโ€ˆลŸekildeโ€ˆyรผrรผmediฤŸineโ€ˆdikkatโ€ˆรงekti.โ€ˆArฤฑkan;โ€ˆโ€œGeรงmiลŸteโ€ˆolduฤŸuโ€ˆgibiโ€ˆbugรผnโ€ˆdeโ€ˆincelemeโ€ˆkriterleriโ€ˆobjektifโ€ˆolarak seรงilmiyor.โ€ˆAksineโ€ˆsiyasiโ€ˆkriterlerโ€ˆgรถzโ€ˆรถnรผndeโ€ˆtutuluyorโ€ deฤŸerlendirmesindeโ€ˆbulundu.โ€ˆ GeรงmiลŸteโ€ˆsiyasiโ€ˆgerekรงelerleโ€ˆyapฤฑlanโ€ˆincelemelereโ€ˆรถlรงรผlรผโ€ˆbirโ€ˆลŸekildeโ€ˆkarลŸฤฑโ€ˆdurduklarฤฑnฤฑ,โ€ˆbugรผnโ€ˆdeโ€ˆaynฤฑโ€ˆduruลŸu sergiledikleriniโ€ˆbelirtenโ€ˆArฤฑkan,โ€ˆโ€œGรถrรผyoruzโ€ˆkiโ€ˆincelemelerdeโ€ˆriskโ€ˆanaliziโ€ˆdeฤŸilโ€ˆdeโ€ˆsiyasiโ€ˆanalizโ€ˆyapฤฑlฤฑyormuลŸโ€ ifadeleriniโ€ˆkullandฤฑ.โ€ˆ

ยจ6R\XOPDVร‡ (Q.ROD\ รจH\ยฉ

9HUJLELOLQFL\OHLOJLOLNDPXLGDUHVLQLQ WDQร”Wร”PODUGDNXOODQGร”รดร”|]OยV|]OHULQGHQ ELULยณ9HUJLKDONร”QVHUPD\HVLGLUยด รทHNOLQGH\GL%LUD]GDKDNDIL\HOLGLรดHU V|]LVHรท|\OH\GLยณ+L]PHWLVWL\RUVDQ GHYOHWWHQYHUPHOLVLQYHUJLQL\ยUHNWHQยด %XV|]OHULKDWร”UODWWร”PoยQNยEX KDIWDNLNRQXPX]WDPGDEXJยQGHPH WHรดHWELUELoLPGHยณVHUPD\H/ KL]PHWGHYOHWยดย]HULQGHQYHUJLYH LQFHOHPHOHUL gQFHNLKDIWDVD\ร”Q0DOL\H %DNDQร”Pร”]PHVOHรดH\HQLEDรทOD\DQ YHUJLPยIHWWLรท\DUGร”PFร”ODUร”QDVHVOHQGL YHรท|\OHGHGL ยณ'HQHWLPNDUDUร”\DQLLQFHOHPH\H DOร”QDFDNPยNHOOHIOHUHVDVLWLEDUร”\OD QHVQHOELUoHUoHYHGHULVNDQDOL]OHULQH WDELRODUDN\DSร”Oร”\RUยด ยณ1HVQHOยดNHOLPHVLQLQDQODPร”7ยUN 'LO.XUXPXยถQXQV|]OยรดยQGHรท|\OH oร”Nร”\RUยณ*HUoHรดHYDUPDNDPDFร”\OD

WDUDIWXWPDGDQLQFHOHPH\DSDQKยNยP YHUHQREMHNWLIยด <DQLEXWDQร”PDJ|UHDQOร”\RUX]NL LQFHOHQHFHNPยNHOOHIOHUREMHNWLIRODUDN EHOLUOHQL\RUPXรท $QFDNQH\D]ร”NNL X\JXODPDQร”QEXรทHNLOGH \ยUยPHGLรดLQHย]ยOHUHNรทDKLW ROX\RUX]*HoPLรทWHROGXรดXJLEL EXJยQGHLQFHOHPHNULWHUOHUL REMHNWLIRODUDNVHoLOPL\RU $NVLQHยณVL\DVLNULWHUOHUยดJ|] |QยQGHWXWXOX\RU %L]JHoPLรทWHVL\DVL JHUHNoHOHUOH\DSร”ODQLQFHOHPHOHUHQH |OoยGHNDUรทร”GXUGX\VDNEXJยQGHD\Qร” |OoยGHWHSNLOL\L]

6L\DVLDQDOL]ROPDVร‡Q 6D\ร”QEDNDQGDLIDGHHWWL รตQFHOHQHFHNPยNHOOHIOHULQVHoLPLQGH ULVNDQDOL]OHULNXOODQร”Oร”\RU<DQLoHรทLWOL

NXUXPODUGDQWHPLQHGLOHQELOJLOHU PยNHOOHIOHUWDUDIร”QGDQJ|QGHULOHQ ELOJLOHUYHYHUJLEH\DQQDPHOHULLOH PDOLWDEORODUVLVWHPWDUDIร”QGDQ KDUPDQODQร”\RUYHEHOOLNRQXODUGD ULVNOLPยNHOOHIOHUWHVSLWHGLOL\RU %XoHUoHYHGHGHLQFHOHPHOHU รทHNLOOHQGLULOL\RU $QFDNLOJLQoWLUNLVRQG|QHPGHED]ร” JD\ULIDDOPยNHOOHIOHULQLQFHOHPH\H DOร”QGร”รดร”QDรทDKLWROX\RUX]%XQODUร”Q GDLQFHOHPHJHUHNoHOHULULVNDQDOL]L RODUDNVXQXOX\RU0ยNHOOHILQKHUKDQJL ELUIDDOL\HWL\RN PDOLWDEORODUร” EH\DQQDPHOHUL GLรดHU NXUXPODUGDQ DOร”QDQELOJLOHU EXIDDOL\HWVL]OLรดL J|VWHUL\RU%XQD UDรดPHQEX PยNHOOHIULVN DQDOL]LQGHLQFHOHQHFHNPยNHOOHIOHU DUDVร”QGDoร”Nร”\RU1DVร”OELUDQDOL]PLรทEX DQODPDNPยPNยQGHรดLO 6RQUDLรทLQDVOร”Qร”J|Uย\RUX]DVOร”QGD ULVNDQDOL]LGHรดLOGHVL\DVLDQDOL] \DSร”Oร”\RUPXรทYHED]ร”PยNHOOHIOHU LQFHOHPH\HDOร”Qร”\RUPXรท 'HPRNUDWLNROPD\DQX\JXODPDODUร”QVRQXFXย]HULQHNXOODQร”ODQยQOยELU LIDGHGLUยณ+XNXNELUJยQKHUNHVHOD]ร”P RODFDNยดFยPOHVL

(OHรฉWLUL]DPDQร‡ <DNร”QJHoPLรทLPL]GHED]ร”VL\DVL JHUHNoHOHUOHED]ร”VL\DVLLQFHOHPHOHU \DSร”OGร”2QODUร”EXN|รทHGHKHSVHUW HOHรทWLUGLN%XJยQLVHIDUNOร”VL\DVL JHUHNoHOHUOHIDUNOร”LQFHOHPHOHU \DSร”Oร”\RUรตQFHOHQHQPยNHOOHIJUXEXQXQ ELUDQODPร”\RN%XUDGDNLDVร”OYHEย\ยN VRUXQLQFHOHPH\HDOร”QPDJHUHNoHVLQLQ VL\DVLROPDVร”9HEXG|QJยQยQ JHoPLรทWHQJHOGLรดLJLELEXJยQGHD\QHQ GHYDPHWPHVL 2\VDNLKXNXNYHDGDOHWKHUNHV LoLQJHUHNOL%XJยQLWLEDUร”\ODVL\DVL LQFHOHPHOHULSODQOD\DQODU\DUร”QVL\DVL LQFHOHPHOHULQNXUEDQร”RODELOLUOHU gQHPOLRODQEXG|QJย\HVRQ YHUPHN%XQHGHQOHHQEย\ยNNDPX JยoOHULQGHQELULRODQYHUJLLQFHOHPHVLQL DGLOSODQODPDNWDID\GDYDU g]OยV|]OHUOHEDรทODPร”รทWร”NรทLPGL GH0DOL\HN|NHQOL7DQHU$NJยOยถยQ ยณ9HUJLgGย\RUVDQร”]*ยOPHN+DNNร”Qร”]ยด NLWDEร”QGDNLPL]DKLELUFยPOH\OH ELWLUHOLPยณ6R\XOPDVร”PX]GDQ GDKDNROD\RODQWHNรทH\YHUJL PยNHOOHIOHULGLUยด

     

 626<$/*h9(1/รฝ.

6LJRUWDVร‡]LรฉoL6*.WHรฉYLNLQL\DNDU $QFDNWRSOXLรท V|]OHรทPHOHUL\OHEX VยUHQLQG|UWD\D NDGDUX]DWร”ODELOPHVL PยPNยQ

<DVDODUDJ|UHVLJRUWDVร”] LรทoLoDOร”รทWร”UPDQร”QELUoRN FH]DVร”PHYFXW$QFDNLรทLQ oDOร”รทPDVยUHVLโ€œdenemeโ€ รทHNOLQGH\VHGXUXPELUD]GDKD IDUNOร”ELUKDODOร”\RUdยQNย GHQHPHVยUHVLLรทoLQLQLรท\HULQL YHoDOร”รทPDNRรทXOODUร”Qร”D\Qร” รทHNLOGHLรทYHUHQLQGHLรทoL\LYH LรทoLQLQWHFUยEH\HWNLQOLรดLQL J|]OHPOHGLรดLELUG|QHPRODUDN WDQร”PODQร”Uรตรท.DQXQXยถQDJ|UH LVHLรทoLYHLรทYHUHQWDUDIร”QGDQ LรทV|]OHรทPHVLQHLVWHQLUVHELU GHQHPHVยUHVLNRQXODELOLUYH EXVยUHHQoRNLNLD\RODELOLU

7D]PLQDWVร‡]

IHVLKKDNNร‡

'HQHPHVยUHVL LoLQGHWDUDIODU LรทV|]OHรทPHVLQLELOGLULP VยUHVLQHJHUHNROPDNVร”]ร”QYH WD]PLQDWVร”]IHVKHGHELOLU$QFDN EXVยUHGHLรทoLQLQoDOร”รทWร”รดร” JยQOHULoLQVLJRUWDOร”\DSร”OPDVร” YHยFUHW|GHQPHVLJHUHNLUSORU- CEVAP

'XOPDDรฉร‡QLNkKVร‡] HรฉHJHoHUPL"

'ROD\ร”Vร”\ODGHQHPH VยUHVLQGHLรทoLQLQ VLJRUWDOร”\DSร”OPDVร” ]RUXQOXGXU (รดHUGHQHPH VยUHVLQGHLรทoL VLJRUWDOร”\DSร”OPD] YHEXGXUXP 6*.PยIHWWLรท GHQHWPHQOHUL\D GDPDKNHPHNDUDUร”\ODWHVSLW HGLOLUVHLรทYHUHQVLJRUWDVร”]LรทoL oDOร”รทWร”UPร”รทROPDVร”QGDQGROD\ร” ELU\ร”OER\XQFD6*.SULP WHรทYLNOHULQGHQ\DVDNODQร”U66.HPHNOLVLEDEDPDQQHPOH LPDPQLNkKร”HYOLOLรดL\DSPร”รท5HVPLQLNkKOร”LONHรทLLOH EDEDP\DNร”QJHoPLรทWHYHIDWHWWL%DEDPร”QPDDรทร”Qร” DQQHPLQDOPDVร”PยPNยQPย"6HUYHW.D\D 6RV\DOJยYHQOLNPHY]XDWร”QDJ|UHDQFDNPHGHQL NDQXQDJ|UHHYOLVD\ร”ODQHรทOHULoLQEXรทHNLOGH6*. |OยPD\Oร”รดร”KDNNร”GRรดDU5HVPLQLNkKร”ROPD\DQ LNLQFLHรทH6*.WDUDIร”QGDQ|OยPD\Oร”รดร” GXOPDDรทร” EDรดODQPD] 6RUXODUร”Qร”]LoLQPDOLFR]XP#LVPPPRRUJWUDGUHVLQH PDLODWDELOLUVLQL]7ยPVRUXODUHSRVWD LOHWHNWHNFHYDSODQDFDNWร”U     

 

 

  

 

    

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

      

   

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   

    

    

 

 

    

 

  

  

 

 

Yazฤฑnฤฑn tamamฤฑnฤฑ okumak iรงin tฤฑklayฤฑn! www.yahyaarikan.com

 

             

13
İSMMMO

BİZDEN HABERLER DUYURU

BİZDEN HABERLER

Cepleri Yormayan 

SAĞLıK ANLAŞMASı İ SMMMO’nun Bayındır Sağlık Grubu’yla yaptığı, Oda üyelerine indirim sağlayan anlaşma 2014 yılının sonuna kadar geçerli olacak.

Bayındır Sağlık grubunun Check-up Kampanyası’ndan İSMMMO üyeleri yüzde 30’lara ulaşan oranda indirim sağlayabiliyor. 

Sözleşme ve İndirim Oranları İçin Tıklayınız: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=14055

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BuNLARı

Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online so-

rularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye &

Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 21 Ağustos - 27 Ağustos 2014 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

AYSUN  BEŞLİOĞLU

DÖNDÜ DOĞAN GÜRBÜZ

MELEK BULUT

HİLAL TÜRKSOY

NAİM OKTAY

ORÇUN  PEKİNDİNÇ

NALAN ŞAHAN

REFİKA ŞAHİN

TALİP DEMİRTAŞ

HÜSEYİN  BAYRAKTAR

NİLÜFER  SALLAKÇI

SENEM ŞENTÜRK

TUĞBA ÖZTÜRK

HÜSEYİN ŞİMŞEK MEHMET GÖKTAŞ

NURTEKİN TERZİ

SEVİNÇ ERKUL

TUNCAY SAĞLAM

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER VEFAT

BİZDEN HABERLER

YİTİRDİKLERİMİZ...

Değerli üyelerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabır, meslek camiamıza başsağlığı diliyoruz.

KADİR SARITUNÇ V.T. 25 Temmuz 2014

ESRA YENGÜL V.T.  29 Temmuz 2014

AHMET KETENCİLER V.T.  30 Temmuz 2014

YUSUF ÇAĞİN V.T.  31 Temmuz 2014

MAKSUT KARACA V.T.  4 Ağustos 2014

MEHMET ONGUN V.T.  4 Ağustos 2014

AHMET BAŞGÖL V.T.  8 Ağustos 2014

KAMİL  KÜÇÜKAKYÜZ V.T.  17 Ağustos 2014

17


BİZDEN HABERLER YAYIN

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. MAYIS-HAZİRAN 2014

."-Ý

www ww w.istanbulsmmmodasi.org.tr

ÇÖZÜM Ç ÇÖ ZÜ ÜM YIL: 24 YEAR: 24

MA AYIS - HAZİRAN 2014 MAY - JUNE 2014

YAS AM

50

SAYI

Ý45"/#6-4&3#&45.6)"4&#&$Ý."-Ý.fÙ"7Ý3-&30%"4* ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

SOFRADAKİ FRANKEŞTAYN

 DOSYA: BORCUMUZ VE BUNALIMIMIZ ARTIYOR GYİAD BAŞKANI BURCU AKDARI TOPRAK İLE SÖYLEŞİ KARİYER: ÇEVRE EDİN, BAŞARILI OL CNBC-e GENEL YAYIN YÖNETMENİ YILDIRIM İLE RÖPORTAJ GURME HAMBURGERCİLER ENDÜLÜS’TE ÜÇ ŞEHİR ŞİFA YURDU AFYON

iSMMMO MALi ÇözüM ve iSMMMO YAşAM DeRGiLeRiMize

WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADReSiNDeN ULAşABiLiRSiNiz. 18


FARK YARATIR

Eğitimleriyle

<= "

<8

"

;<"< <

%

V% ' "M - +U!U

= %7+2%/

" PC % *H! P ) P! !&

V% ' "M SU-U&U !3L;D3@

) ' ) !'

&' % : #5)0#-

L" $ C ) 'K K

87

+# $ #! "&%)&#O

O% %) # * #&# ( MO*

N'

8" < < 9

*" # " )D'!K+ K$ $( " ' &%'" # () $ ')" ' I

! )* !& & $!*

%P

6

KL " $

67 7 7

,B4;,8

6

9 9 7

P# % !F * (O O

D"C $K&%

(?08(5

I5

6

9 9

#5)0#-

P$ & !J + )O O

" = !#!> $ " 89$: # <= = =

K " IK"K K :

(O3(5.CG #(80/0

.E6>.;

7

*N4*60AE $*9212 *?29*6 G6

Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş-İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39 www.ismmmoakademi.com.tr info@ismmmoakademi.com.tr

% /!*


ORTAK AKıL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2014 77  

2014 77