__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 70

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

7 Temmuz 2014


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

l Gücümüzü Yenileyeceğimiz Bir Mali Tatil 3 l “Angaryalara Dur Demek İçin Bir İmza da Sen Ver!” 4-5 l İTO’ya Yeni Hizmet Birimi Başvurusu 6 l Vergi Beyannameleri 31 Temmuz’a Uzadı 7 l Fotoğraflarla Siyah Beyaz Hayat! 8 l Yeterlilik Sınavına Hazırlıkta 4. Dönem 9 l Staja Hazırlıkta 2. Dönem 10 l ‘Af’ Herkesle Barışık Olmalı!  11 l Kan Bağışıyla Birbirimizin Umudu Olalım 12 l Bilişim Sektöründe Büyük İndirim 13 l Bunları Biliyor Musunuz? 14 l Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                       15-16 l Yitirdiklerimiz 17 l Dergilerimiz Yayında 18 l İSMMMO Akademi Eğitimleriyle Fark Yaratır 19

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

GÜCÜMÜZÜ YENİLEYECEĞİMİZ

BİR MALİ TATİL

Değerli meslektaşlarım, Bir yıl süren yoğun ve yorgun çalışma sonrası, 20 günlük "yasal hakkımız" Mali Tatil'e girdik. Tatil, kısa süreli de olsa çalışmaya ara verilerek, dinlenerek, tazelenmek için iyi bir fırsat. Mücadele verilerek kazanılmış bir hakkı keyifle ve sağlıkla geçirmenizi diliyorum. Tatil arifesi Haziran ayı ise bildiğiniz gibi yüksek tempoda ama mesleğimizin yarınları için güçlü filizler veren bir içerikte geçti. Haziran ayında Kırklareli SMMM'de yapılan 26. Karadeniz Odaları Platformu toplantısına 25 Oda başkanı katıldı. Önemli kararlara imza atıldı. "Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı", "Mesleki Hizmet Kalite İlkeleri", "Bağımsız Denetim" sürecinde KGK'dan talepler, TÜRMOB ile işbirliği yapılması ve TÜRMOB eğitiminin kabul edilmesi, dolayısıyla genç meslektaşlarımızın haklarının gasp edilmemesi konusunda herkese ciddi mesajlar verildi. Taleplerimizin dikkate alınmaması durumunda, haklı isteklerimizi hukuksal yollarla arama yoluna gidilmesi kararında görüş birliğine varılması bunun kanıtıdır. Yine, Haziran ayı içinde meslek yasamızın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girişinin 25'inci yılında en temel isteklerimizi 10 başlıkta sıraladık Bugün muhasebe camiasının ekonominin dinamo güçlerinden bir olduğu tartışılamaz. Bu güç, özverili ve onurlu çalışanlarının hakkı ve alın teri için gerekli adımlar mutlaka hayata geçirecek. Kimse haklarımız için mücadele vermekten vazgeçebileceğimizi düşünmemeli. Biraz soluklanarak güç biriktirebileceğimiz, bütün üyelerimize aileleriyle sağlık ve mutluluk içinde yaşayacakları bir Mali Tatil diliyorum, saygılarımla...

Yahya ARIKAN BAŞKAN 3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KAMPANYA

BİZDEN HABERLER

TÜİK’in para cezasına ve angaryaya 

MALİ MÜŞAVİR TEPKİSİ

İ

SMMMO Başkanı Yahya Arıkan, mükelleflere yazı gönderen Türkiye İstatistik Kurumu’nun onlarca sayfayı bulan veri ve bilgi formlarının doldurulmaması halinde, milyonlarca işletmeye 2 bin 281 lirayı bulan idari para cezası verebileceği uyarısında bulundu. İSMMMO BASIN -  Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) işletmelerden veri ve bilgi  toplama  talebinde  bulunurken,  milyonlarca mükellefe para cezası tehdidinde bulunması ve Türkiye genelinde sayıları 100 bini bulan mali müşavirlere yasa tanımında olmayan yeni külfetler getirme girişimi muhasebe camiasında büyük tepki çekti.  Mesleğin 34 bini aşkın üyesi ile Türkiye’deki en büyük örgütlü gücü olan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda-

sı (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan TÜİK’in işletmelere internet ortamında bilgi ve vergi girişi için 15 gün süre tanıdığını aksi halde milyonlarca işletmeye 2 bin 281 lirayı bulan idari para cezası vereceği uyarısında bulunduğunu açıkladı. Arıkan TÜİK’in uygulama çerçevesinde, mali müşavirlerin emeğini ve bilgi birikimini de değersiz sayan bir yaklaşımla meslektaşı angaryaya boğmak istediğini vurguladı. Arıkan İSMMMO olarak uyarı niteliğinde bir imza kampanyası başlattıklarını

şimdiden 10 bini aşkın meslektaşın imza attığını belirterek konunun takipçisi olacaklarını belirti. Arıkan, TÜİK’in çok kısa bir süre önce işletmelere yazı göndererek “2013 Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmetleri” ile “İşyerleri İşlemleri” konusunda onlarca sayfayı bulan soru kağıtlarının doldurulmasını istediğini anımsatarak, aksi halde milyonlarca mükellefi para cezası ödemekle tehdit ettiğini belirti. Arıkan, benzer bilgilerin  gerek  mükelleflerce,  gerekse  de

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

mali müşavirlerce vergi idaresi başta olmak üzere kamu kurumlarına halen düzenli iletildiğini belirterek, bilgilerin tekrar istenmesinin getireceği bürokrasiye dikkat çekti.  İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, durum karşısında zorlanan mükelleflere TÜİK’çe şifahen “bu bilgileri mali müşavirleriniz dolduracak” denildiğini de anımsatarak şu değerlendirmede bulundu:  “Önemli olduğu görülen ancak sözleşmelerimiz kapsamında bulunmayan bu işlerin TÜİK yetkilileri  tarafından müşterilerimize ‘önemsiz, değersiz ve kolaylıkla yapılabilir’ şeklinde lanse edilmesi ve sorumluluğun mali müşavirlere yüklenmek istenmesi kabul edilemez." Arıkan, mali müşavirlerin her türlü kurumun  mükelleflerden  istedikleri  işleri sorgulamadan yapan bir meslek camiası olmadığını belirterek, “Bizler 3568 sayılı yasaya göre yetki almış görev, sorumluluk ve ücretlerimiz bu yasaya göre belirlenen meslek mensuplarıyız. TÜİK bildirimleri ancak ayrı bir sözleşme ve ücretlendirme yapılması halinde işimizin bir parçası olabilir. Kaldı ki, TÜİK bile bazı veri ve bilgili taleplerine kurumun Döner Sermaye İşetmesi Yönetim  Kurulu  Kararları  çerçevesinde  üc-

retlendirmektedir” diye konuştu. Mali müşavirlerin her zaman kamu yararını en önde tutan ve gerektiğinde fedakârlıktan  kaçınmayan  bir  mesleğin mensupları olduğunu anımsatan Arıkan edevlet uygulamalarına verilen desteği hatırlatarak; “Mesleğimizle ilgili kurumların daha çağdaş bir sisteme geçme doğrultusundaki  yeniden  yapılanma  çabalarına hep katkı sağladık. Ancak hiçbir kurum, meslektaşımızı devletin bedava memuru gibi algılamamalı” tespitinde bulundu. TÜİK’in ilgili bilgileri gerçekte mali müşavirlerin  müşteri  durumundaki  mükelleflerden  istediğini  vurgulayan  Arıkan “Müşterilerimiz bu bilgileri ister kendileri hazırlayarak  verir,  ister  bir  başkasına yaptırır veya isterse sonuçlarına katlanarak hiç bilgi vermez. Bu tamamen TÜİK’in inisiyatifi dışındadır” diye konuştu. İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, TÜİK’i en kısa zamanda bu anlayış ve uygulamasından vazgeçerek emeğe ve bilgiye saygı göstermeye davet ederek; “TÜİK istatistiksel veri ihtiyacı duyulan alanlar ve veri derleme yöntemleri konusunda öncelikle ve her zaman ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Kampanyaya Destek Vermek İçin: http://www.ismmmo.org.tr/ tuik.asp

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BAŞVURU

BİZDEN HABERLER

İTO’ya Yeni Hizmet Birimi     

BAŞVURUSU

İ

SMMMO, özellikle uzak mesafede çalışan meslek mensuplarının rahat ve kolay işlem yapabilmesi için Yenibosna veya Çobançeşme mevkilerinde hizmet biriminin açılması talebinde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası’na yapılan başvuruda, “Özellikle; Silivri, B.Çekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir,  K.Çekmece,  Bakırköy,  Bahçelievler  ve Zeytinburnu  ilçelerinde faaliyette bulunan meslek mensuplarımızın  zaman  kaybını  önlemek  ve  hizmetin daha iyi alınması için, otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve minibüs gibi toplu taşıma araçları ile ulaşılabilecek merkezi yer olan Yenibosna veya Çobançeşme civarında hizmet birimi açmanızı arzu etmekteyiz” denildi.  İTO’dan  gelen  yanıtta  ise  Gümrük  ve  Ticaret  Bakanlığının incelemeleri ve girişimleri sonucunda talebe alınacağı ifade edildi. 

Detaylı Bilgi İçin http://www.istanbulsmmmodasi.org. tr/html.asp?id=14171

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DUYURU

BİZDEN HABERLER

Vergi beyannameleri     

31 TEMMUZ’A UZADI M ali Tatil ile ilgili yapılan açıklamada, 1-20 Temmuz arası yapılacak tatille birlikte, vergi beyannamelerin ise 31 Temmuza kadar verilebileceği duyuruldu.

İSMMMO  web  sitesi  üzerinden  yaptığı açıklamada, her yıl Temmuz ayının 1 ile 20 arasında mali tatilin uygulandığını, 2014 yılı mali tatili ile birlikte vergi beyannamelerinin de ay sonuna kadar uzadığını ifade etti.  Beyannamelerle birlikte tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin de 31 Temmuza kadar  uzadığının  açıklamada  altı  çizilirken, beyan ve ödemeye ilişkin bilgiler siteden detaylı bir şekilde yayınlandı. 

Detaylı Bilgi İçin: http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/UYE/Duyuru/2014_MaliTatil_1.pdf_388.pdf

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SERGİ

BİZDEN HABERLER

Fotoğraflarla    

SİYAH BEYAZ HAYAT! İ SMMMO Hizmet ve Kültür Binası, siyah-beyaz fotoğraflama tekniği ile çekilen fotoğraflardan oluşan bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Birçok sergiye ev sahipliği yapan İSMMMO, SMMM Coşkun Çalışkan ve ortak katılımlı Siyah Beyaz sergisini sanatseverlerle buluşturdu. İSMMMO Yönetim Kurulu ve kurul üyelerinin ziyarette bulunduğu karma sergi, hayatın çeşitli alanlarından kareler sunuyor.  5-14 Temmuz tarihleri arasında açık kalacak fotoğraf sergisini Şişli-Kurtuluş’ta bulunan İSMMMO Hizmet ve Kültür Binasında ziyaret edebilirsiniz. 

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KURS

BİZDEN HABERLER

Yeterlilik Sınavına Hazırlıkta      

4. DÖNEM Y eterlilik Sınavı Hazırlık Kursları 2014/4. Dönem kayıtları başladı.

İSMMMO ve TESMER İstanbul Şubesinin birlikte  gerçekleştirdiği  Serbest  Muhasebeci Mali Müşavirlik Yeterlilik Sınavı Hazırlık kursu 2014/4. Dönem kayıtları başladı.  Konularında ve sınav sistemi hakkında uzman eğitimciler tarafından verilen eğitimler Şişli, Kadıköy ve Şirinevler eğitim birimlerinde gerçekleştirilecek. Mesleğe hazırlanma aşamasında da ileri bir eğitim sağlayan kurslar hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki program olarak sunuluyor.  Toplamda 178 saat bulan dersliklerde, Finansal Muhasebe, İş Hukuku, Vergi Mevzuatı, Ticaret Hukuku, Maliye Muhasebesi, İdari Yargı Hukuku, Finansal Tablolar Analizi, Muhasebe Denetimi, Temel Hukuk ve Borçlar Hukuku, Meslek Hukuku dersleri işleniyor. 

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://goo.gl/iSRr9e

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KURS

BİZDEN HABERLER

Staja Hazırlıkta     

2. DÖNEM

İ

SMMMO, Staj Başlatma Sınavlarına hazırlık amacıyla 2014 / 2. Dönem Kursları açılıyor.

İSMMMO ve TESMER’in birlikte düzenlediği Staj Başlatma Sınavı Hazırlık Kursları 2014 / 2. Dönem için kayıtlar, 14 Temmuz 2014 tarihinden itibaren başlayacak.  9 Ağustos – 30 Ekim 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kurslarda  birçok konuda eğitim verilirken toplam kurs süresi 213 saat. 

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://goo.gl/cO5FN9

10


ฤฐSMMMO

BฤฐZDEN HABERLER Kร–ลžEโ€ˆYAZISI

BฤฐZDEN HABERLER

โ€˜Afโ€™,โ€ˆHerkesleโ€ˆโ€ˆโ€ˆโ€ˆโ€ˆ

BARIลžIK OLMALI! ฤฐ

SMMMO BaลŸkanฤฑ Yahya Arฤฑkan, 3 Temmuzโ€™da Cumhuriyet gazetesinde yer alan kรถลŸe yazฤฑsฤฑnda Meclisโ€™e sevk edilen af kanununu yazdฤฑ.

Arฤฑkanโ€ˆโ€œAfโ€โ€ˆolarakโ€ˆnitelendirilebilecekโ€ˆkanun teklifininโ€ˆ3โ€ˆHaziranโ€ˆtarihindenโ€ˆMeclisโ€ˆPlanโ€ˆveโ€ˆBรผtรงeโ€ˆKomisyonuโ€™naโ€ˆsevkโ€ˆedildiฤŸiniโ€ˆbelirttiฤŸiโ€ˆyazฤฑsฤฑnda,โ€ˆbirโ€ˆรผlkeninโ€ˆvergisiโ€ˆsistemiโ€ˆveโ€ˆvergiโ€ˆyapฤฑlanmasฤฑโ€ˆbakฤฑmฤฑndanโ€ˆbelkiโ€ˆdeโ€ˆenโ€ˆtehlikelisininโ€ˆaf beklentisiโ€ˆyaratฤฑlmasฤฑโ€ˆolduฤŸunaโ€ˆvurguโ€ˆyaptฤฑ. Buโ€ˆbeklentininโ€ˆmรผkelleflerinโ€ˆvergiselโ€ˆรถdevleriniโ€ˆzamanฤฑndaโ€ˆyerineโ€ˆgetirmesineโ€ˆengelโ€ˆolduฤŸunuโ€ˆanฤฑmsatanโ€ˆArฤฑkanโ€ˆโ€œBuโ€ˆtรผrโ€ˆyasalar,โ€ˆkรถtรผ mรผkellefleriโ€ˆรถdรผllendiriyor.โ€ˆฤฐyiโ€ˆmรผkellefleriโ€ˆcezalandฤฑrฤฑyorโ€โ€ˆtespitindeโ€ˆbulundu. Arฤฑkanโ€ˆyasadakiโ€ˆkimiโ€ˆolumsuzluklarฤฑโ€ˆgidermekโ€ˆamacฤฑyla,โ€ˆvergiselโ€ˆรถdevleriniโ€ˆdรผzenliโ€ˆyerineโ€ˆgetirenโ€ˆmรผkellefleriโ€ˆรถdรผllendiriciโ€ˆmekanizmalarยจ$Iยฉ+HUNHVOH %DUร‡รฉร‡N 2OPDOร‡

|GHPHOHULQLGย]HQOL\DSDQPยNHOOHIOHUH EHOOLELUG|QHPYHUJLLQGLULPLVDรดODQDELOLU %|\OHFHYHUJLOHQGLUPHGHDGDOHWLONHVLGH VDรดODQร”U 0HYFXW\DVDWHNOLILรทXDQLWLEDUร”\OD Vร”Qร”UOร”ELU\DVDWHNOLILQLWHOLรดLQGH%XQXQ JHQLรทOHPHVL\|QยQGHEHNOHQWLOHU \ยNVHN$QFDNDNVLQHGDUDOWร”OPDVร”GD V|]NRQXVX|]HOOLNOHFH]DODUร”QRUWDGDQ NDOGร”Uร”OPDVร”HQJHOOHQHELOLU

0HFOLVWDWLOHJLUPH\HFHNNLPVHYHUJLVLQL |GHPH\HFHN

ยณ%LUVXoXELUNXVXUXYH\DELUKDWD\ร” EDรดร”รทODPDยด\DDIGHQL\RUยณ<DQOร”รทร”NLP \DSร”\RUยดVRUXVXQXQ\DQร”Wร”VRQG|QHP WDUWร”รทPDOร”ROVDGDJ|Uย\RUX]NLLรทLJยFย Eร”UDNWร”N*RGRWยถ\XEHNOHUJLEL รทLPGL ยณDIIร”ยดEHNOL\RUX]$PDEX6DPXHO %HFNHWWยถLQยQOยR\XQXQGDELUWยUOย JHOPH\HQ*RGRWยถGDQELUD]IDUNOร”)DUNร” Vร”NoDJHOPHVL 7DELLNLE|\OHROXQFDYHUJLOHULQLEHOOL ELUoHUoHYHGH\DSร”ODQGร”UPร”รทROXSGย]HQOL |GH\HQPยNHOOHIOHUELOHEX|GHPHOHUL \DSPDNWDQYD]JHoLS*RGRWยถ\X\DQLDIIร” EHNOL\RU ยณ$IยดRODUDNQLWHOHQGLULOHELOHFHN NDQXQWHNOLILDQร”PVDQDELOHFHรดLJLEL +D]LUDQWDULKLQGH0HFOLV3ODQYH%ยWoH .RPLV\RQXยถQDVHYNHGLOGL%X\DVD QHGHQL\OH0HFOLVยถLQWDWLOHJLULรทLHUWHOHQGL $Ioร”NPDGDQNLPVHELUรทH\\DSPD\DFDN

'ย]HQOL|GH\HQH

TDNVLWOHQGLUPHNDQXQX (รดHUEX\DSร”Oร”UVDRUWDGDELUโ€œaf NDQXQXยดNDOPD]%XQXQ DGร”ELUยณWDNVLWOHQGLUPH NDQXQXยดROXU$QFDN QH\DSร”Oร”UVD\DSร”OVร”Q GDYDYHLQFHOHPH DรทDPDVร”QGDNLYHUJLOHULQ NHVLQOLNOHNDQXQ NDSVDPร”QDDOร”QPDVร” JHUHNL\RU %LUNDQXQGยรทยQยQ NLGHYOHWLQNHVLQOHรทPLรท DODFDNODUร”Qร”WDKVLO HGHELOPHNLoLQNROD\Oร”NODUVDรดOร”\RU $QFDNNHVLQOHรทPHPLรทLKWLODI DรทDPDVร”QGDNLLรทOHPOHULLoLQEXNROD\Oร”รดร” VDรดODPร”\RU%XQXQPDQWร”รดร”Qร”DQODPDNWHรฉYLNJHUHN

%LUยONHQLQYHUJLVLVWHPLYHYHUJL \DSร”ODQPDVร”EDNร”Pร”QGDQEHONLGH HQWHKOLNHOLVLEX<DQLDIEHNOHQWLVL %XEHNOHQWLPยNHOOHIOHULQYHUJLVHO |GHYOHULQL]DPDQร”QGD\HULQH JHWLUPHVLQHHQJHOROX\RU%X WยU\DVDODUN|WยPยNHOOHIOHUL |GยOOHQGLUL\RUรต\LPยNHOOHIOHUL FH]DODQGร”Uร”\RU รตรทWHEXROXPVX]OXNODUร”JLGHUPHN DPDFร”\ODYHUJLVHO|GHYOHULQLGย]HQOL \HULQHJHWLUHQPยNHOOHIOHUL|GยOOHQGLULFL PHNDQL]PDODUROXรทWXUXOPDOร”gUQHรดLQ YHUJLEH\DQQDPHOHULQLGย]HQOLYHULS

PยPNยQGHรดLOgQFHOLNOHGDYD DรทDPDVร”QGDNLLKWLODIOร”DODFDNODUYH LQFHOHPHVDIKDVร”QGDNLDODFDNODULoLQ ELUNROD\Oร”NVDรดODQPDOร”YHEXLKWLODIODUร”Q |QยQHJHoLOPHOL%|\OHFHKHPGHYOHW DODFDรดร”Qร”WDNLSHGHFHNKHPGH\DUJร”YH LQFHOHPHELULPOHUL|QยQGHNLGRV\DODUร”Q HULPHVLVDรดODQร”U %XQXQHQJย]HO|UQHรดLGH VD\ร”Oร”NDQXQLOH\ร”Oร”QGD\DSร”ODQ Gย]HQOHPHGLU<RNVDGHYOHWLQ NHVLQOHรทPLรทDODFDรดร”Qร”QWDKVLOLQL NROD\ODรทWร”Uร”SLKWLODIOร”DODFDรดร”Qร”QWDKVLOLLoLQ KHUKDQJLELUรทH\\DSPDPDVร”Qร”DQODPDN PยPNยQGHรดLO %XNROD\Oร”NWDQNLP\DUDUODQร”UVD \DUDUODQVร”QKHUKDQJLELUD\Uร”P \DSPDGDQPยNHOOHIWยUยQHYH PยNHOOHIJ|UยรทยQHEDNPDGDQGDYD YHLQFHOHPHDรทDPDVร”QGDNLYHUJLOHULQ NDQXQNDSVDPร”QDDOร”QPDVร”JHUHNLU +XNXNGHYOHWLLONHVLGHEXQXJHUHNWLULU %XQGDQHQoRNND]DQoOร”oร”NDQLVHNDPX KD]LQHVLROXU 7ยUNoHGHยณ<HGLGยYHOOHEDUร”รทร”Nยด GL\HELUGH\LPLPL]YDUGร”Uยณ+HUNHVOHL\L JHoLQHQNLPVHยดDQODPร”QGDNXOODQร”Oร”U %L]FHDIEXUXKDX\JXQROPDOร” รตQDQร”\RUXP*RGRWGDEXQXEHNOHU

 

 

 

 

  

  

 

 

   

  

 

 

 0DOLWDWLONDSVDPร‡QGDROPD\DQ |QHPOL\ยNยPOยOยNOHU

626<$/*h9(1/รฝ.

0HVOHNPHQVXSODUร”Qร”Q PยFDGHOHVLVRQXFXQGDVD\ร”Oร” ยต0DOL7DWLOรตKGDV(GLOPHVL+DNNร”QGD Kanunโ€™ODPDOLWDWLOROPDVร”\|QยQGH Gย]HQOHPH\DSร”OPร”รทWร”U +HU\ร”OWHPPX] D\ร”Qร”QELULQGHQ \LUPLVLQHNDGDU \LUPLVLGDKLO PDOLWDWLO X\JXODQร”U+D]LUDQ D\ร”Qร”QVRQJยQยQยQ WDWLOJยQยROPDVร” KDOLQGHPDOLWDWLO WHPPX]D\ร”Qร”QLONLรทJยQยQGHQ EDรทODUYHD\ร”Q\LUPLVLQGH \LUPLVL GDKLO VRQDHUHU%XVยUHGH EH\DQQDPHOHUELOGLULPOHULรทHJLULรท ELOGLUJHOHULLรท\HULELOGLUJHOHULLรทWHQ oร”Nร”รทELOGLULPOHULJLEL\ยNยPOยOยNOHU

PDOLWDWLOVRQXQDHUWHOHQLU

%H\DQELOGLULP|GHPHOHU YHVD\ร”Oร” NDQXQODUDJ|UH VD\ร”Oร”6RV\DO 6LJRUWDODU .DQXQXยถQD WDELLรทYHUHQOHULQ \DSPDNOD \ยNยPOย ROGXNODUร”EH\DQ ELOGLULPYH|GHPHOHUPDOLWDWLO NDSVDPร”QDJLUPHGLรดLQGHQ \XNDUร”GDNLNDQXQODUGDQ ND\QDNODQDQ\ยNยPOยOยNOHULQ YHLรทOHPOHULQ GDYDDoPDVยUHVL GDKLO \DVDOVยUHOHULoLQGH\HULQH JHWLULOPHVLJHUHNLUSORU- CEVAP

dDOร”รทDQODUร”Pร”]NHQGLLVWHNOHUL\OHL]LQOHULQLยถHUJยQRODUDN NXOODQPDNLVWL\RUรตรท\HULPL]FXPDUWHVLJยQยoDOร”รทPDGร”รดร”LoLQ WRSODPGDJยQL]LQ\DSร”OPร”รทROX\RU%XX\JXODPD\DVD\D X\JXQPXGXU"dDOร”รทDQร”QWDOHELQLQ|QHPL\RNPXGXU" +DVDQ$ND\ VD\ร”Oร”รตรท.DQXQXยถQDJ|UH\ร”OOร”NL]LQVยUHOHULWDUDIODUร”Q DQODรทPDVร”LOHELUE|OยPยRQJยQGHQDรทDรดร”ROPDPDN ย]HUHHQoRNยoHE|OยQHELOLU<ร”OOร”NยFUHWOLL]LQJยQOHULQLQ KHVDEร”QGDL]LQVยUHVLQHUDVWOD\DQXOXVDOED\UDPKDIWD WDWLOLYHJHQHOWDWLOJยQOHULL]LQVยUHVLQGHQVD\ร”OPD] 'ROD\ร”Vร”\ODoDOร”รทDQODUGDQEX\|QGHWDOHSJHOVHGDKLยถHU JยQRODUDNNXOODQGร”Uร”OPDVร”X\JXQGHรดLOGLU

 

  

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

   

11 

   

 

  

 

  

   

 

 

 

   

 

 

  

  

   

 oluลŸturulmasฤฑโ€ˆgerektiฤŸiniโ€ˆbelirttiฤŸiโ€ˆyazฤฑsฤฑndaโ€ˆโ€œร–rneฤŸinโ€ˆvergiโ€ˆbeyannameleriniโ€ˆdรผzenliโ€ˆveripโ€ˆรถdemeleriniโ€ˆdรผzenliโ€ˆyapanโ€ˆmรผkelleflere belliโ€ˆbirโ€ˆdรถnemโ€ˆvergiโ€ˆindirimiโ€ˆsaฤŸlanabilir.โ€ˆBรถyleceโ€ˆvergilendirmede adaletโ€ˆilkesiโ€ˆdeโ€ˆsaฤŸlanฤฑrโ€โ€ˆifadesiniโ€ˆkullandฤฑ. 

      

 

 

 

      

6RUXODUร”Qร”]LoLQPDOLFR]XP#LVPPPRRUJWUDGUHVLQH PDLODWDELOLUVLQL]7ยPVRUXODUHSRVWD LOHWHNWHNFHYDSODQDFDNWร”UYazฤฑnฤฑn tamamฤฑnฤฑ okumak iรงin tฤฑklayฤฑn! www.yahyaarikan.com     <ร‡OOร‡NL]LQ E|OยQHELOLUPL"

รตรทND]DODUร”YHPHVOHNKDVWDOร”NODUร” ELOGLULPOHULLoLQPDOLWDWLO NDSVDPร”QGDVยUHX]DWร”Pร”V|] NRQXVXGHรดLOGLUรตรทYHUHQOHULQLรท ND]DVร”YHPHVOHNKDVWDOร”NODUร”Qร” LรทJยQยLoLQGH6*.ยถ\HELOGLUPH \ยNยPOยOยรดยPDOLWDWLONDSVDPร”QGD \RNWXUVDGHFH\DVDOVยUHLoLQGH ELOGLULOPHVLJHUHNLU <LQHYH VD\ร”Oร”NDQXQODUJHUHรดLQFH LOJLOLNXUXPODUFDJ|QGHULOHFHN WHEOLJDWODULOHVLJRUWDOร”ODUYH\D LรทYHUHQOHUWDUDIร”QGDQDoร”ODFDN GDYDODUGDGDYDDoPDVยUHOHULPDOL WDWLONDSVDPร”QDJLUPHGLรดLLoLQEX QLWHOLNWHNLLรทYHLรทOHPOHUPXWODND NDQXQODUGDEHOLUOHQHQVยUHOHU LoLQGH\HULQHJHWLULOPHOLGLU

 

 

  

 
İSMMMO

BİZDEN HABERLER SOSYAL SORUMLULUK

BİZDEN HABERLER

Kan Bağışıyla Birbirimizin       

UMUDU OLALIM İ

SMMMO üyeleri isterlerse, acil durumlarda kan bulabilmek veya kan bağışı yapabilmek için web sitesi üzerinden oluşturulan iletişim havuzunu kullanabiliyor.

Yaşanan talihsiz olaylar karşısında duyarsız kalmayan İSMMMO, bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atarak; kan bulunabilmesi ve kan bağışı yapabilmek amacıyla oluşturulan havuz için anımsatmada bulundu. Oda web sitesinde "İnternet Şubesinde" sisteme üyelik bilgileri girişinden sonra; kan grubu bölümünde “Kan Bağışı” ve “Trombosit Bağışı” kutucukları işaretlenerek, oluşturulan bilgi ağıyla, olası zor günlere üyeler önceden hazır olabiliyor. Açıklamada, üyeler arasında kan ihtiyacı olanların, kan bağışçılarının iletişim bilgilerine her zaman kolaylıkla ulaştığı, tatil günleri de dahil olmak üzere 24 saat iletişim kurabildikleri bir ağ ortaya çıktığı vurgusu yapılıyor.

Yazının tamamını okumak için tıklayın! http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/Kanbankasi.asp 

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

BİZDEN HABERLER

Bilişim Sektöründe  

BÜYÜK İNDİRİM!

İ

SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor. Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, birçok bilişim kuruluşuyla yaptığı anlaşmalar sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor.  İSMMMO WEB sitesi üzerinden de ulaşılabilinen anlaşmalı Bilişim Kuruluşu listesi şu şekilde:  • SNC Bilgisayar   • Tesan Network  • VIPRE Antivirus+Antispyware

Detaylı Bilgi İçin: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.asp?list=Bili%C5%9Fim

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BUNLARI

Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online so-

rularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye &

Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 26 Haziran - 2 Temmuz 2014 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

ALİ OKUDAN

HÜSEYİN ÜNAL

BAŞAK DURSUN SAMUR

EMİNE YILDIZ

MURAT AĞIRMAN NURŞEN PEKŞEN

ERDEM DEMİR

GÖKHAN UZ

HARUN NAS

ÖZGE BEYAZ

RUKİYE  ÇALIŞKAN

SEMA ESER

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

SEMRA YAVUZ

SEYFEDDİN  MUSTAFA TILMAÇ

SEZER SARISOY ŞAHİN

TÜLAY TİBİLLİ

SÜER CİVELEK

TUFAN  KAYABEYOĞLU

ZEHRA AŞIR

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

YİTİRDİKLERİMİZ...

Değerli üyelerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabır, meslek camiamıza başsağlığı diliyoruz.

ERAY SARAL Vefat Tarihi: 29 Mayıs 2014

İBRAHİM KAYA Vefat Tarihi: 9 Haziran 2014

ÖMER ŞAHPOLAT Vefat Tarihi: 4 Haziran 2014

17


BİZDEN HABERLER YAYIN

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında.

."-Ý ."-Ý

www.istanbulsmmmodasi.org.tr www w.istanbulsmmmodasi.org.tr istanbulsmmmodasi.org.tr

ÇÖZÜM Ç ÇÖZ ZÜM M YIL: 24 YEAR: 24

MART-NİSAN 2014

YAS AM

49

SAYI

Ý45"/#6-4&3#&45.6)"4&#&$Ý."-Ý.fÙ"7Ý3-&30%"4* ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

N 2014 MART - NİSAN MARCH - APRIL 2014

122

AH ÖĞRETMENİM AH!

 DOSYA: BORCUMUZ VE BUNALIMIMIZ ARTIYOR GYİAD BAŞKANI BURCU AKDARI TOPRAK İLE SÖYLEŞİ KARİYER: ÇEVRE EDİN, BAŞARILI OL CNBC-e GENEL YAYIN YÖNETMENİ YILDIRIM İLE RÖPORTAJ GURME HAMBURGERCİLER ENDÜLÜS’TE ÜÇ ŞEHİR ŞİFA YURDU AFYON

iSMMMO MALi ÇözüM ve iSMMMO YAşAM DeRGiLeRiMize

WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADReSiNDeN ULAşABiLiRSiNiz. 18


FARK YARATIR

Eğitimleriyle

<= "

<8

"

;<"< <

%

V% ' "M - +U!U

= %7+2%/

" PC % *H! P ) P! !&

V% ' "M SU-U&U !3L;D3@

) ' ) !'

&' % : #5)0#-

L" $ C ) 'K K

87

+# $ #! "&%)&#O

O% %) # * #&# ( MO*

N'

8" < < 9

*" # " )D'!K+ K$ $( " ' &%'" # () $ ')" ' I

! )* !& & $!*

%P

6

KL " $

67 7 7

,B4;,8

6

9 9 7

P# % !F * (O O

D"C $K&%

(?08(5

I5

6

9 9

#5)0#-

P$ & !J + )O O

" = !#!> $ " 89$: # <= = =

K " IK"K K :

(O3(5.CG #(80/0

.E6>.;

7

*N4*60AE $*9212 *?29*6 G6

Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş-İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39 www.ismmmoakademi.com.tr info@ismmmoakademi.com.tr

% /!*


ORTAK AKIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2014 70  

2014 70