__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 67

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

16 Haziran 2014


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

l 25 Oda Başkanı Ne Diyor? 3 l Denetim Mali Müşavirin Gelecek Türkiye’nin 4-7 l Öğrenciler İçin Dev Adım 8 l Staj Sınavı İçin Bilgilendirme Toplantıları 9 l Arıkan’dan Kadıköy Belediyesi’ne Tebrik Ziyareti 10 l İSMMMMO Ailesi Piknikte Buluştu 11 l 2014 Mükellef Bildirimi Uzatılsın 12 l Müşteri Bildirim Listeleri 30 Haziran’da Son 13 l Gerçekleşmeyen Müjde! 14 l Yarışta Bir Adım Önde Olun! 15 l Kan Bağışıyla Birbirimizin Umudu Olalım 16 l Sigortada İSMMMO İndirimi 17 l Bunları Biliyor Musunuz? 18 l Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                       19-22 l Dergilerimiz Yayında 23 l İSMMMO Akademi Eğitimleriyle Fark Yaratır 24

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

25 ODA BAşkANı

NE DİYOR? Değerli meslektaşım;  Bağımsız denetim süreciyle ve mesleğimizin yarınlarıyla ilgili olarak akademik, demokratik mücadelemiz her zeminde devam ediyor. Özellikle yapıcı olmaya çalışarak, sorunları aşma noktasında çözümler üretilmeye çalışılıyor.  Bu adımlara en son eklenen hamlelerden biri de Haziran ayı başında Kırklareli SMMM Odası’nda gerçekleşen 26. Karadeniz Odaları Platformu Toplantısı oldu.  Toplantıya katılan 25 Oda Başkanı yapılan öneriler sonrası, aldığı kararlarla bir çerçeve çizdi. Bu kararlara göre; Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı ile Mesleki Hizmet Kalite İlkeleri mesleğin gelişmesinde önemli kilometre taşları olacak.  Bağımsız Denetim sürecinde ise KGK'dan talepler net bir şekilde ortaya konuldu:  TÜRMOB Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu’yla başlatılan diyalog devam etmeli.  TÜRMOB eğitimlerine katılanların eğitimleri kabul edilmeli.  Genç meslektaşlarımızın hak gaspına son verilmeli bu nedenle sınavlar kaldırılmalı.  Evet, tablo budur ve mesleğimizin geleceği açısından yaşamsal önemdedir.  Ancak şunu biliyoruz ki, bu sorunları aşacak güç ve strateji bellidir. Bu da akademik demokratik haklarımızın gerektiğinde hukuksal zeminde savunulması ve mücadele kararlılığımızdır.  İyi haftalar, iyi çalışmalar…

Yahya ARIKAN BAŞKAN

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BASIN AÇIKLAMASI

BİZDEN HABERLER

Arıkan, mesleğin ve meslektaşın sorunlarına çözüm istedi:

DENETİM MALİ MÜşAVİRİN

GELECEk TÜRkİYE’NİN İ stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan meslek yasasının kabul edilişinin 25’inci yıldönümünde genç meslektaşların yarınlarının karartılmaması ve mali müşavirlerin bağımsız denetim hakkındaki kısıtlamaların acilen kaldırılması çağrısında bulundu.

Yaklaşık 34 bin üyesi ile Türkiye’nin en büyük akademik meslek örgütü İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan meslek yasalarının kabul edilişinin 25’inci yıldönümünde yaptığı açıklamada, meslektaşlarının bağımsız denetim hakkı üzerindeki kısıtlamaların acilen kaldırılmasını istedi.  Mâli ve siyasi iradenin işbirliği ve çözüm önerilerine artık duyarsız kalmaması çağrısında bulunan Arıkan, özellikle Kamu

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BASIN AÇIKLAMASI

BİZDEN HABERLER

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) genç meslektaşların önünü tıkayan yaklaşımından artık vazgeçmesi gerektiğini belirti.  3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 13 Haziran 1989’da kabul edildiğini anımsatan İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan  mali müşavirlik mesleğinin yarınları önündeki engellerin, bugün her zamankinden daha belirgin hale geldiğini ifade ederek şöyle konuştu: “Ekonominin merkezinde olup, yüreği ile çalışan, bugün sayıları stajyer ve büro çalışanlarıyla birlikte Türkiye genelinde 260 bin kişilik dev bir camiaya dönüşen mesleğimizin onurlu bireylerinin ve Türkiye’nin geleceği karartılmamalıdır.” Türkiye’de yaklaşık 500 bin işletmeyi ve meslektaşlarını ilgilendiren bağımsız denetim konusunun büyük bir yaraya dönüştüğünü anımsatan Arıkan “Gençlerin önünün tıkanarak yeni sınav yapılmaması, engellerin kaldırılması,  mevcut  eğitimlerin  yeterli  görülmesi, genç meslektaşlara getirilen engellerin kaldırılması, çatı örgüt TÜRMOB’la işbirliği yapılması” taleplerine kurumun sırtını döndüğünü belirtti. KGK’nın Türkiye için yarattığı risklerin ciddi olduğunu söyleyen Arıkan mevcut yönetmeliğin bu haliyle,  Türkiye’deki firmaların gerçek bir bağımsız denetiminin yapılmasının imkanı kalmadığını belirtti. Yolsuzlukların konuşulduğu bir dönemde sorunun ilacının denetim olduğunu ifade eden Arıkan, meslek camiasının KGK’dan taleplerini açıkladı.

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BASIN AÇIKLAMASI

BİZDEN HABERLER

MALİ MÜŞAVİRLER  BAĞIMSIZ DENETİM İÇİN NE DİYOR? lDenetim yapacak meslek mensuplarımıza, yeniden sınav zorunluluğu getirilmesin. lMesleki eğitim, ücretlendirme, denetim ve disiplin gibi Birliğimizin kuruluş yasasında yer alan yetki ve sorumluluk alanlarına müdahale etmeyin, gerekli durumlarda çatı örgütümüzle işbirliği yapılsın. lUnvanlar arasında ayrımcılık yapılmasın ve eşit davranılsın. lMeslek mensubu olmayanların denetim yapmasına müsaade edilmesin. lTÜRMOB eğitimleri kabul edilsin.  lHarç, hizmet bedeli, mühür ve benzeri konularda yasal dayanağı olmayan yet¬kiler kullanmaktan vazgeçilsin, paydaşların katılımına ve denetimine açık bir yönetim tarzı sergilensin. lGençlerin geleceğini çalınmasın. lEn önemlisi de; Tüm dünyada olduğu gibi, asli işi olan sadece gözetim işi yapılsın. İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, mali müşavirlerin çok geniş bir yelpazede hizmet verdiğini, Maliye ve Vergi İdaresi ile ilişkilerde çözülmesi gereken sorunlar bulunduğunu da anımsattığı açıklamasında Arıkan mesleki mevzuatla ilgili önemli sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Halen angaryalarla boğuşulduğunu belirten Arıkan meslek sorunlarıyla ilgili temel taleplerden bu durumun bu kolaylıkla anlaşılabileceğini aktardı. 

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BASIN AÇIKLAMASI

BİZDEN HABERLER

MALİ MÜŞAVİRLERİN,  MALİYE’DEN TALEPLERİ NELER?   1- Ücret tarifemiz; Yeni Türk Ticaret Kanunu uygulaması  da  dikkate  alınarak, zamana endeksli bir ücret tarifesine dönüştürülmeli ve bağımsız denetim ücretlerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmeli.  2-  Müşterilerimizle  yapılan  sözleşmeler; Damga Vergisi’nden istisna edilmeli. 3-  Serbest  meslek  faaliyetlerinde  KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmeli. 4-  Tahsil  etmediğimiz  gelirin,  KDV’sini ödemek  istemiyoruz.  Bu  nedenle  KDV'yi doğuran olay tahsilâta bağlanmalı. 5- Müşterileri ücretlerimizin tahsilatı, banka aracılığı ile yapılması zorunlu hale getirilmeli. 6- Meslektaşın ağır hastalığı ve ölümü,  mücbir sebeb sayılmalı. 7- Serbest meslek yıpranma indirimi, yani beyin  amortismanı  uygulaması  getirilmeli. 8- Bilgisayar ve yazılım giderleri 2 yıl içinde amorti edilmeli. 9-  Serbest  meslek  giderleri  yeniden  dü-

zenlenmeli. 10-Beyan  sürelerini  düzeltilmeli  ve  angaryalar bitmeli. İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan bugün artık çağdaş ve demokratik bir meslek yasasına her zamankinden daha büyük ihtiyaç olduğunu da belirterek, uzun süredir devam etmekte  olan  bakanlık  vesayetinin  bitmesi gerektiğini söyledi.  “Çatı örgütümüz TÜRMOB’un yönetiminde, temsilde büyük haksızlık oluşturan, 90 bin kişiyi 4 kişi, 4 bin kişiyi 5 kişiyle temsil eden tamamiyle antidemokratik 5’e 4 uygulaması bir türlü sonlandırılamıyor” diye konuşan Arıkan akademik demokratik bir meslek örgütü olarak, hukuk içinde, taleplerini dile getireceklerini ve hakların mutlaka savunulacağını ifade etti. Arıkan açıklamasını, “ Yetkililer bu çağrılarımıza duyarsız kalmamalı, sorunlarımızı çözmeli, TÜRMOB ve Oda’larımızla işbirliği yapmalı” sözleriyle tamamladı. 

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER PROTOKOL

BİZDEN HABERLER

Öğrenciler İçin     

DEV ADıM!

Ticaret Meslek Liselerinde okuyan öğrencilerin staj sorunlarına  ve  geleceğe  dair  gelişimlerini  sağlamak amacıyla İSMMMO ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol yapıldı. Cağaloğlu’ndaki İstanbul Erkek Lisesi’nde yapılan toplantıyla kamuya duyurulan protokolle ilgili konuşan Yahya Arıkan, öğrencilerin staj yeri bulma konusundaki sıkıntılarının en aza indirgenmesi, stajlarının etkin ve verimli geçmesi ile bilgi ve tecrübe

İ

SMMMO ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Mesleki Eğitim” alanında ortak çalışmaların yapılması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

kazanmalarının sağlanması konusunda adım attıklarını söyledi.  Arıkan, mesleki rehberlik-koçluk yapılması vb. amaçlarla, işletmelerde görev yapan bağımlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile bağımsız olarak büro faaliyetinde bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler yanında staj yapmalarını/İşletmelerde meslek eğitimi almalarını sağlamaya yönelik işbirliğini kapsayan bir anlaşma yaptıklarına dikkat çekti.

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Staj Sınavı İçin Bilgilendirme

TOPLANTıLARı

İ

SMMMO ve TESMER İstanbul şubesi, staja giriş sınavı öncesi bilgilendirme toplantısı düzenliyor.

Haziran 2014 dönemi staja giriş sınavı öncesinde İSMMMO ve TESMER İstanbul Şubesi  ücretsiz  bilgilendirme  toplantısı  gerçekleştiriyor.  Rezervasyona dayalı kayıt alınarak yapılacak toplantılar, İSMMMO Hizmet ve Kültür Binasında ve Kadıköy TESMER Şubesinde 18 Haziran 2014 tarihi itibariyle başlayacak.  Sınava başvurusu bulunan tüm stajyer adayları,  İSMMMO  web  sitesi  üzerinden  rezervasyon yaptırabilecek.  

Detaylı Bilgi İçin: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=14147

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ZİYARET

BİZDEN HABERLER

Arıkan’dan Kadıköy Belediyesi’ne    

TEBRİk ZİYARETİ İ

SMMMO Başkanı Yahya Arıkan, kadıköy Belediye Başkanlığına seçilen Aykurt Nuhoğlu’nu ziyaret ederek, tebriklerini iletti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Kadıköy’e yeni Belediye Başkanı olarak aday gösterilen ve ilçede yaşayan seçmenlerin  yüzde  73’ünün  oyunu alarak seçimi kazanan Aykurt Nuhoğlu’na İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan tebrik ziyaretinde bulundu.  Kadıköy Belediye Binası’nda bulunan başkanlık  makamında  gerçekleştirilen ziyarette, kurumlar arasında dostluk ve bağın, mesleki ve sosyal iletişimin öneminden bahsedildi. 

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

İSMMMO ailesi piknikte    İ

BULUşTU

SMMMO üyeleri ve aileleri, her yıl düzenledikleri ‘Yaza Merhaba’ pikniğinde bir araya geldi.

İSMMMO’nun her yıl düzenlediği ‘Yaza Merhaba’ pikniği bu sene 14 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirildi.  İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan ve Yönetim Kurulu’nun dışında diğer kurul ve komite temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen piknikte bu sene, zihinsel engelli bireylerin, eğitim ve üretim ortamında kendilerine yeterli hale gelecek şekilde eğitmek, becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim veren  Tomurcuk  Vakfı’nın  özel  bir  sunumuyla  renklendi. Çekmeköy’deki Hancı Piknik Alanı’nda düzenlenen piknik, eğlenceli etkinliklerle ve yemek programıyla devam etti.   

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

2014 Mükellef Bildirimi    

UZATıLSıN! Maliye  Bakanlığın’ın  “Mükellef  Bilgileri  Bildirim  Formu”nun uzatılması ile ilgili ret kararının ardından İSMMMO, çatı örgütü TÜRMOB’a yeni bir başvuruda bulunması amacıyla talebini iletti.  İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan’ın WEB sitesinden yaptığı açıklamada, yıl içinde verdikleri beyanname ve bildirimlerle mali idarenin kayıtlarında bilgilerin mevcut olduğunu hatırlatırken, Mükellef Bilgileri Bildirimi formlarının verilmemesinden dolayı herhangi bir vergi kaybının ve kaçağının oluşmadığını söyledi.  Çok sayıda meslek mensubunun ‘Mükellef Bilgileri Bildirim Formu’nu  veremediklerini ve mükelleflerin ceza ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Arıkan, “İstatistiki bilgi içeren formdan dolayı tek bir meslek mensubunun zarar görmemesi gerekir. Bu nedenle, 2014 yılı içi verilmesi gereken bildirim formlarının süresinin uzatılması, süresinden sonra verilen veya verilecek bildirimlere ceza uygulanmaması, özel usulsüzlük cezalarının kaldırılmasını sağlayacak yasal düzenlemenin yapılaması hususunda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmesini arz ederiz” açıklaması yaptı. 

İ

İSMMMO, “Mükellef Bilgileri Bildirim Formu”nun süresinin uzatılması ile ilgili TÜRMOB’a Maliye Bakanlığına ikinci kez başvuruda bulunmaları talebini iletti.

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

Müşteri Bildirim Listeleri    

30 HAZİRAN’DA SON

İ

SMMMO, Web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, müşteri bildirim listelerinin 30 Haziran 2014 tarihine kadar girişinin yapılması gerektiğini vurguladı. Meslek mensuplarının hizmet verdikleri müşterilerinin listesini kayıtlı oldukları odalara iş yoğunluğu nedeniyle yılda bir kereye mahsus bildirim yapmaları gerekiyor. İSMMMO web sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla müşteri bildirimleri listesinin 30 Haziran 2014 tarihine kadar odanın internet sitesi üzerinden girişlerinin yapılması gerektiğini ifade edildi. Aksi takdirde disiplin yönetmeliğine göre işlem yapılacağının altı çizildi. 

Detaylı Bilgi İçin: http://www.ismmmo.org.tr/html.asp?id=14143

13


ฤฐSMMMO

BฤฐZDEN HABERLER Kร–ลžEโ€ˆYAZISI

BฤฐZDEN HABERLER

GerรงekleลŸmeyenโ€ˆโ€ˆโ€ˆโ€ˆ

MรœJDE!

ฤฐ

SMMMO BaลŸkanฤฑ Yahya Arฤฑkan, Cumhuriyet gazetesinde 12 Haziranโ€™da yazdฤฑฤŸฤฑ kรถลŸe yazฤฑsฤฑnda 2 milyon 364 bin mรผkellefi ilgilendiren katma DeฤŸer Vergisi Genel Uygulama TebliฤŸiโ€™ne iliลŸkin uyarฤฑlarda bulundu.

Arฤฑkanโ€ˆyazฤฑsฤฑnda,โ€ˆtebliฤŸโ€ˆincelendikรงeโ€ˆsรผrprizlerleโ€ˆkarลŸฤฑlaลŸฤฑldฤฑฤŸฤฑnฤฑโ€ˆanฤฑmsatarak,โ€ˆyapฤฑlanโ€ˆbazฤฑโ€ˆdรผzenlemelerin,โ€ˆeskiyeโ€ˆoranlaโ€ˆgeriyeโ€ˆgidiลŸโ€ˆniteliฤŸindeโ€ˆolduฤŸunaโ€ˆdikkatโ€ˆรงekti. Bunlardanโ€ˆbirininโ€ˆโ€œmahsubenโ€ˆiadeโ€lerleโ€ˆilgiliโ€ˆolduฤŸunuโ€ˆbelirtenโ€ˆArฤฑkanโ€ˆรถzelโ€ˆesaslaraโ€ˆdikkatโ€ˆรงekerekโ€ˆลŸu ifadeleriโ€ˆkullandฤฑ:โ€ˆโ€œKatmaโ€ˆDeฤŸerโ€ˆVergisiโ€ˆGenelโ€ˆUygulama TebliฤŸiโ€™ndeโ€ˆbuโ€ˆyรถndeโ€ˆbirโ€ˆbelirlemeyeโ€ˆyerโ€ˆverilmiyor. Yaniโ€ˆhaklarฤฑndaโ€ˆolumsuzโ€ˆraporโ€ˆyaโ€ˆdaโ€ˆtespitโ€ˆbulunan mรผkelleflerinโ€ˆmahsubenโ€ˆiadeโ€ˆtalepleriโ€ˆdeโ€ˆรถzelโ€ˆesaslaraโ€ˆgรถreโ€ˆyerineโ€ˆgetirilecek.โ€ˆฤฐadeninโ€ˆรถzelโ€ˆesaslaraโ€ˆgรถre yerineโ€ˆgetirilmesiโ€ˆdemek;โ€ˆbunlarโ€ˆiรงinโ€ˆartฤฑrฤฑlmฤฑลŸโ€ˆteminatโ€ˆuygulanmasฤฑโ€ˆyaโ€ˆdaโ€ˆsadeceโ€ˆvergiโ€ˆincelmesiโ€ˆileโ€ˆiadeninโ€ˆgerรงekleลŸtirilmesiโ€ˆanlamฤฑnaโ€ˆgeliyor.โ€ˆBuโ€ˆiseโ€ˆhem.DWPD'HรดHU9HUJLVL *HQHO8\JXODPD7HEOLรดLยถQLQ |QHPLQGHQGDKD|QFHNL \D]ร”ODUร”Pร”]GDEDKVHWPLรทWLN gQHPOLoยQNย1LVDQ G|QHPLLWLEDUร”\OD7ยUNL\HยถGH IDDONDWPDGHรดHUYHUJLVL PยNHOOHILVD\ร”Vร”PLO\RQ ELQLDรทPร”รทGXUXPGDรถX LOJLQoWLUNLWHEOLรดLLQFHOHGLNoH \HQLVยUSUL]OHUOHNDUรทร”ODรทร”\RUX] 'LNNDWoHNPLรทWLN|]HOOLNOH ยณNRGX\JXODPDVร”ยดRODUDN ELOLQHQยณ|]HOHVDVODUยด NRQXVXQGDPยNHOOHIOHUOHKLQH |QHPOLDGร”PODUDWร”OPร”รทWร”%X DWร”ODQDGร”PODUร”WHNFยPOHLOH|]HWOHPHN PยPNยQยณ7HEOLรด|]HOHVDVODUDJLUPH\L ]RUODรทWร”Uร”\RUoร”NPD\ร”LVHNROD\ODรทWร”Uร”\RUยด *HOLUรตGDUHVL%DรทNDQOร”รดร”\HWNLOLOHULQLQ LIDGHOHULQHJ|UHWHEOLรดLQ\D\ร”PODQGร”รดร” 1LVDQWDULKLLWLEDUร”\OD|]HOHVDVODU NDSVDPร”QGD\DNODรทร”NELQPยNHOOHI YDU7HEOLรดLQHWNLVL\OHEXVD\ร”ELQ FLYDUร”QGDPยNHOOHIHJHULOHPLรท%XROXPOX Gย]HQOHPHOHULJ|]DUGร”HWPHNPยPNยQ GHรดLO$QFDN\DSร”ODQED]ร”Gย]HQOHPHOHULQ

PDKVXEHQLDGHOHULQJHQHOHVDVODUDJ|UH \HULQHJHWLULOHFHรดLYXUJXODQGร” <DQLEXJยQHNDGDUKDNODUร”QGDROXPVX] UDSRU\DGDROXPVX]WHVSLWEXOXQDQ PยNHOOHIOHULQNHQGLVLQHDLWYHUJLYH6*. SULPERUoODUร”LoLQ\DSDFDNODUร”PDKVXS WDOHSOHUL|]HOHVDVODUDJ|UHGHรดLOJHQHO HVDVODUDJ|UH\DSร”OPDNWD\Gร” $QFDN.DWPD'HรดHU9HUJLVL*HQHO 8\JXODPD7HEOLรดLยถQGHEX\|QGH ELUEHOLUOHPH\H\HUYHULOPL\RU<DQL KDNODUร”QGDROXPVX]UDSRU \DGDWHVSLWEXOXQDQ PยNHOOHIOHULQPDKVXEHQ LDGHWDOHSOHULGH|]HO HVDVODUDJ|UH\HULQH HVNL\HRUDQODJHUL\HJLGLรทQLWHOLรดLQGH ROGXรดXGLNNDWLoHNL\RUรตรทWHEXQODUGDQELUL JHWLULOHFHN รตDGHQLQ|]HOHVDVODUD GHยณPDKVXEHQLDGHยดOHUOHLOJLOL J|UH\HULQHJHWLULOPHVL GHPHNEXQODULoLQ ]HOHVDVODUDGLNNDW DUWร”Uร”OPร”รทWHPLQDW .DWPD'HรดHU9HUJLVL*HQHO8\JXODPD 7HEOLรดLยถQLQ,9(E|OยPยQGHยณ|]HOHVDVODUยด X\JXODQPDVร”\DGD VDGHFHYHUJLLQFHOPHVL Gย]HQOHQL\RU(VNLGHQEXHVDVODU LOHLDGHQLQJHUoHNOHรทWLULOPHVLDQODPร”QD VHULQXPDUDOร”NDWPDGHรดHUYHUJLVLQLQ JHOL\RU%XLVHKHPLDGHPDOL\HWLQLQ QXPDUDOร”E|OยPยQGHGย]HQOHQLUGL DUWPDVร”Qร”KHPGHLDGHVยUHFLQLQX]DPDVร” 7HEOLรดLQLOJLOLE|OยPยQGH+D]LUDQ VRUXQXQXGRรดXUX\RU WDULKLQGHELUGHรดLรทLNOLN\DSร”OGร”YH

*HUoHNOHรฉPH\HQ 0ยMGH

626<$/*h9(1/รฝ.

ร–VXUHWL\OHDOWLรทYHUHQWDUDIร”QGDQLรทH DOร”QDUDNoDOร”รทWร”Uร”OGร”รดร”Qร”QPDKNHPH NDUDUร”LOHEHOLUOHQPHVLKDOLQGHDUWร”N ED]ร”\DSWร”Uร”PODUJยQGHPHJHOHFHN *ย]HOKDUHNHWOHU gUQHรดLQDOWLรทYHUHQLQ LรทoLOHULQH|GHQHFHN ยFUHWYHGLรดHUVRV\DO KDNODUDVร”OLรทYHUHQLQ HPVDOLรทoLVLQH|GHQHQ ยFUHWYHVRV\DO KDNODUGDQGDKDD] RODPD\DFDN%|\OHFH LรทYHUHQOHULQPDOL\HWOHUL GยรทยUPHNLoLQ WDรทHURQODรทPDVร”Qร”Q|QHPLD]DODFDN %L]FHEXQRNWDGD|QHPOLRODQ NRQXWDVDUร”\ODPDGHQFLOLNIDDOL\HWL \ยUยWยOHQLรท\HUOHULQGH\HUDOWร”QGD JHUoHNOHรทWLULOHQLรทOHUGHDVร”OLรทYHUHQ DOWLรทYHUHQLOLรทNLVLNXUXODPD\DFDรดร”Gย]HQOHPHVLGLU รตรทYHUHQOHUDOWLรทYHUHQHLรท YHUPHOHULKDOLQGHEXQODUร”QLรทoLOHULQLQ ยFUHWOHULQLQ|GHQLS|GHQPHGLรดLQL LรทoLQLQEDรทYXUXVX ย]HULQHYH\DD\Oร”NRODUDN UHVHQNRQWUROHWPHNOH YHYDUVD|GHQPH\HQ ยFUHWOHULKDNHGLรทOHULQGHQ NHVHUHNLรทoLOHULQEDQND KHVDEร”QD\DWร”UPDNOD \ยNยPOยRODFDN$OW LรทYHUHQLรทoLOHULQGHQ DOWLรทYHUHQLGHรดLรทWLรดL KDOGHD\Qร”Lรท\HULQGH oDOร”รทPD\DGHYDPHGHQOHULQ\ร”OOร”N ยFUHWOLL]LQVยUHVLD\Qร”Lรท\HULQGH oDOร”รทWร”NODUร”VยUHOHUGLNNDWHDOร”QDUDN KHVDSODQDFDN.RQWUROPHNDQL]PDVร” \ร”OOร”NยFUHWOLL]LQOHULoLQGHLรทOH\HFHN 8PDUร”]NDQD\DQ\DUD\DLODoROXU

   

 

%LUH\VHO HPHNOLOLNSULPL DNWDUร‡ODELOLUPL" 

 

  

GRรดXPOXDQQHP\ร”Oร”QGDQEHUL ELUH\VHOHPHNOLOLNSULPL|Gย\RU66.YH\D%Dรด .XUVLJRUWDOร”Oร”รดร”\RNgGHQHQSULPOHU6*.ยถ\H DNWDUร”Oร”SRUGDQHPHNOLROPDKDNNร”YDUPร”" Sedat dHOLN %LUH\VHOHPHNOLOLNYHVRV\DOVLJRUWD ELUELULQGHQIDUNOร”PHY]XDWDYHQLWHOLรดHVDKLS %XQHGHQOHELUH\VHOHPHNOLOLรดH|GHQHQSULPOHUL 6*.ยถ\HDNWDUPDNPยPNยQGHรดLO

 6RUXODUร”Qร”]LoLQPDOLFR]XP#LVPPPRRUJWUDGUHVLQH PDLODWDELOLUVLQL]7ยPVRUXODUHSRVWD LOHWHNWHNFHYDSODQDFDNWร”U

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

iadeโ€ˆmaliyetininโ€ˆartmasฤฑnฤฑโ€ˆhemโ€ˆdeโ€ˆiadeโ€ˆsรผrecininโ€ˆuzamasฤฑโ€ˆsorununuโ€ˆdoฤŸuruyor.โ€Arฤฑkanโ€ˆkatmaโ€ˆdeฤŸerโ€ˆvergisindeโ€ˆโ€œreformโ€โ€ˆifadesiyle yรผrรผrlรผฤŸeโ€ˆgirenโ€ˆyeniโ€ˆtebliฤŸinโ€ˆbuโ€ˆhaliyleโ€ˆbรผyรผkโ€ˆbirโ€ˆgeriyeโ€ˆgidiลŸโ€ˆanlamฤฑโ€ˆtaลŸฤฑdฤฑฤŸฤฑnฤฑโ€ˆdileโ€ˆgetirdi.  

 

 

  

   

     

     

 

 

 

 

Yazฤฑnฤฑn tamamฤฑnฤฑ okumak iรงin tฤฑklayฤฑn! www.yahyaarikan.com 

 

SORU- CEVAP

7DรฉHURQOXNWD1HOHU'HรฆLรฉL\RU"

7ยUNL\HยถGHWDรทHURQODรทPDPDO YHKL]PHWยUHWLPLQGHVร”NoD X\JXODQDQELU\|QWHPHG|QยรทWย $Vร”OPยWHDKKLWWHQLรทLDODUDNNHQGLVL ยVWOHQHQGLรดHU\ยNOHQLFL\HยณWDรทHURQยด GHQL\RU*|Uย\RUX]NLJHQHOGH PDOL\HWGยรทยUPHPDQWร”รดร”KkNLP 7DรทHURQODรทPDGDoRรดXQOXNOD PHY]XDWDX\JXQROPD\DQDOWLรทYHUHQ LOLรทNLOHULQLQNXUXOGXรดXQDWDQร”N ROX\RUX]%XQHGHQOHROVDJHUHN VRQRODUDNKD]ร”UODQDQรตรท.DQXQXLOH %D]ร”.DQXQYH.DQXQ+ยNPยQGH .DUDUQDPHOHUGH'HรดLรทLNOLN <DSร”OPDVร”QD'DLU.DQXQ7DVDUร”Vร”ยถQGD \DQL\D\Jร”QDGร”\OD\HQLWRUED\DVDGD EXNRQXGD|QHPOLGHรดLรทLNOLNOHUYH Gย]HQOHPHOHUJHWLULOL\RU0HYFXW VD\ร”Oร”NDQXQDD\Nร”Uร”RODUDN DOWLรทYHUHQHLรทYHULOPHVLYH\DDVร”O LรทYHUHQLรทoLOHULQLQKDNODUร”Nร”Vร”WODQPDN

*HUL\HJLGLรฉUHIRUPX .DWPDGHรดHUYHUJLVLQGHยณUHIRUPยด LIDGHVL\OH\ยUยUOยรดHJLUHQ\HQLWHEOLรดLQ EXKDOL\OHEย\ยNELUJHUL\HJLGLรทDQODPร” WDรทร”Gร”รดร”Qร”J|UPHNWH\L]+DNNร”QGD ROXPVX]OXNEXOXQDQPยNHOOHIOHULQ PDKVXEHQLDGHOHULQLDOPDODUร”GยQHJ|UH GDKD]RUKDOHJHWLULOPLรท 0DOL\H%DNDQร”WHEOLรดHLOLรทNLQ\DSPร”รท ROGXรดXVXQXPGD.'9LDGHVยUHoOHULQLQ Kร”]ODQGร”Uร”ODFDรดร”Qร” PยMGHOHPLรทWL$QFDN \XNDUร”GD\DSWร”รดร”Pร”] Doร”NODPDODUGDQ DQODรทร”ODFDรดร”ย]HUH KDNNร”QGDROXPVX]OXN EXOXQDQPยNHOOHIOHULQ PDKVXEHQLDGHVยUHoOHUL Nร”VDOPDNELU\DQD NHVLQOLNOHX]X\RU %XNRQXGD WยP\HWNLOLOHULQYH X\JXOD\ร”Fร”ODUร”QKDVVDVL\HWJ|VWHUPHVL YHEXROXPVX]OXรดXQ\DSร”ODFDN\HQLELU Gย]HQOHPHLOHJLGHULOPHVLJHUHNL\RU %L]GHQX\DUPDVร”ยซ14 

 


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Yarışta   

BİR ADıM ÖNDE OLUN İ SMMMO ve TESMER İstanbul şubesi, Staja Başlama Sınavı öncesi test çözüm eğitimleri sürüyor.

2014 dönemi Staja Başlama Sınavı öncesinde  Muhasebe  Uygulamaları, Vergi, Hukuk ve İktisat konularını kapsayan ve stajyerin sınavda başarı yüzdesini arttırmak amacıyla planlanan test çözüm eğitimlerinin kayıtları başladı.  Eğitimler Kadıköy, Şirinevler TESMER Eğitim Birimleri ve İSMMMO Akademi’de konularında uzman eğitimciler ve akademisyenler tarafından veriliyor.  Eğitimler hafta içi saat 19:00-21:00 saatleri  arasında,  hafta  sonu  saat 13:00-18:00 saatleri arasında yapılacak. 

Detaylı bilgi için: http://goo.gl/wXFRB6

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SOSYAL SORUMLULUK

BİZDEN HABERLER

Kan Bağışıyla Birbirimizin       

UMUDU OLALıM İ

SMMMO üyeleri isterlerse, acil durumlarda kan bulabilmek veya kan bağışı yapabilmek için web sitesi üzerinden oluşturulan iletişim havuzunu kullanabiliyor.

Yaşanan talihsiz olaylar karşısında duyarsız kalmayan İSMMMO, bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atarak; kan bulunabilmesi ve kan bağışı yapabilmek amacıyla oluşturulan havuz için anımsatmada bulundu. Oda web sitesinde "İnternet Şubesinde" sisteme üyelik bilgileri girişinden sonra; kan grubu bölümünde “Kan Bağışı” ve “Trombosit Bağışı” kutucukları işaretlenerek, oluşturulan bilgi ağıyla, olası zor günlere üyeler önceden hazır olabiliyor. Açıklamada, üyeler arasında kan ihtiyacı olanların, kan bağışçılarının iletişim bilgilerine her zaman kolaylıkla ulaştığı, tatil günleri de dahil olmak üzere 24 saat iletişim kurabildikleri bir ağ ortaya çıktığı vurgusu yapılıyor.

Yazının tamamını okumak için tıklayın! http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/Kanbankasi.asp 

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

BİZDEN HABERLER

Sigortada  

İSMMMO İNDİRİMİ İ SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, birçok sigorta şirketiyle  yaptığı anlaşmalar sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor. İSMMMO WEB sitesi üzerinden de ulaşılabilinen anlaşmalı kuruluşların listesi şu şekilde: AvivaSA Emeklilik Axa Sigorta MAPFRE Genel Sigorta

Detaylı Bilgi İçin: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.asp?list=Sigorta

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BUNLARı

Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online so-

rularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye &

Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 5 Mayıs - 11 Haziran 2014 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

ABDULLAH  DERİNGÖL

ADEM BAYDERE

ADEM ÖZTEK

ARİF KÖKNEL

AYCAN ÜNSAL İRGİ

AYHAN KESER

BİROL GÜNEY

BURAK PALAZ

BURCU  GÜÇKIRAN

AHMET  DOĞRUSÖZLÜ

AHMET KOCA

AYŞEGÜL MORALI BATUHAN AKTAŞ

CANER TATAR

CEM AŞIK

ALPER  ŞEKEROĞLU

BEGÜM ÇAYCI

CEM GÖZÜTOK

19


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

ÇİĞDEM ŞEN

DENİZ BAYBARS

EMEL YAMAN

EMİR EFLİ

EMRE UYGUN

ERHAN ÖZBEY

ERTAN YİĞİT

ESİN RODOPLU

FATİME UÇUR DURGUT

FARUK İNCİ

FATİH KARASU

FERDİ KAVRAŞ

HAKAN EMİN EROL

HASAN SEDAT TOSUN

HASAN ALTUN

HÜMA KOCAMAN SEZEN

İLHAMİ KOÇ

İLHAN ŞENTÜRK

GÖKAY VURGUN GÖKHAN KUTLUK GÜNER COŞKUN

HASAN EKŞİ

HATİCE BAYHAN

HÜLYA BULAT

20


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

İMRAN ÇİÇEK

İSMİNAZ ATAÇ

KENAN KAYA

KEREM EKİNCİ

MAHMUT ALPER İSMAİLOĞLU

MEDENİ ZENGİ

MEHMET KEREM BÖLÜKBAŞI

MEHMET  YILDIRIM

MELİH BARIŞ DÜNDAR

METİN BENBASAT

MUĞDAT  ÇİNKILIÇ

MUHAMMER  ÇETİNKAYA

MURAT TABAK

MURAT USLU

MURATCAN AKYIL

MÜZEYYEN  ÇELEBİ

NAZIM ÖZCAN

NURAY AKHİSAR

ÖNER ÖZCAN

OZAN  ALTUNYURT

PINAR ÇETİN

RABİA AYBEGÜL SAĞLAM

SAYGIN ÖÇAL

SELÇUK  GÖVERÇİN

21


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

SELÇUK YENİMOL

SELİM BELEK

SEVİL  DEMİROĞLU

SEZGİN YILMAZ

SUAT DEMİRKOL

TÜLAY CANAN

TÜLAY  KOCAOĞLU

UĞUR KAM

ÜMİT RECEP ACAR

UMUT ÖZGÜL

VOLKAN AYDIN

YILDIZ YILMAZ

YUSUF BARIŞ BİLSEL

ZİNNET ÖZTEL

22


BİZDEN HABERLER YAYIN

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında.

."-Ý ."-Ý

www.istanbulsmmmodasi.org.tr www w.istanbulsmmmodasi.org.tr istanbulsmmmodasi.org.tr

ÇÖZÜM Ç ÇÖZ ZÜM M YIL: 24 YEAR: 24

MART-NİSAN 2014

YAS AM

49

SAYI

Ý45"/#6-4&3#&45.6)"4&#&$Ý."-Ý.fÙ"7Ý3-&30%"4* ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

N 2014 MART - NİSAN MARCH - APRIL 2014

122

AH ÖĞRETMENİM AH!

 DOSYA: BORCUMUZ VE BUNALIMIMIZ ARTIYOR GYİAD BAŞKANI BURCU AKDARI TOPRAK İLE SÖYLEŞİ KARİYER: ÇEVRE EDİN, BAŞARILI OL CNBC-e GENEL YAYIN YÖNETMENİ YILDIRIM İLE RÖPORTAJ GURME HAMBURGERCİLER ENDÜLÜS’TE ÜÇ ŞEHİR ŞİFA YURDU AFYON

iSMMMO MALi ÇözüM ve iSMMMO YAşAM DeRGiLeRiMize

WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADReSiNDeN ULAşABiLiRSiNiz. 23


FARK YARATIR

Eğitimleriyle

<= "

<8

"

;<"< <

%

V% ' "M - +U!U

= %7+2%/

" PC % *H! P ) P! !&

V% ' "M SU-U&U !3L;D3@

) ' ) !'

&' % : #5)0#-

L" $ C ) 'K K

87

+# $ #! "&%)&#O

O% %) # * #&# ( MO*

N'

8" < < 9

*" # " )D'!K+ K$ $( " ' &%'" # () $ ')" ' I

! )* !& & $!*

%P

6

KL " $

67 7 7

,B4;,8

6

9 9 7

P# % !F * (O O

D"C $K&%

(?08(5

I5

6

9 9

#5)0#-

P$ & !J + )O O

" = !#!> $ " 89$: # <= = =

K " IK"K K :

(O3(5.CG #(80/0

.E6>.;

7

*N4*60AE $*9212 *?29*6 G6

Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş-İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39 www.ismmmoakademi.com.tr info@ismmmoakademi.com.tr

% /!*


ORTAk AkıL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2014 67  

2014 67