__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 66

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

9 Haziran 2014


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

l Genç Meslektaşlarıma Düşen Görev 3 l Yeni Meslektaşın Ruhsat Sevinci 4-8 l Üç Yılda Bir Vergi Affı 9 l İSMMMO Ailesi Piknikte Buluşuyor 10 l Mesleki Gelişim İçin Teknoloji Eğitimi 11 l Deneme Kitapçıkları Web Sitesi’nde 12 l Ne Kadar Seçim O Kadar Af! 13 l Yarışta Bir Adım Önde Olun 14 l Kan Bağışıyla Birbirimizin Umudu Olalım 15 l Sevda Güven’den İlkelerim Sergisi 16 l Sigortada İndirim İSMMMO’dan 17 l Bunları Biliyor Musunuz? 18 l Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                       19-23 l Yitirdiklerimiz 24 l Dergilerimiz Yayında 25 l İSMMMO Akademi Eğitimleriyle Fark Yaratır 26

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

GENÇ MESLEKTAŞLARIMA

DÜŞEN GÖREV

Geçen haftanın iki günü ruhsat törenleriyle geçti. Salı ve perşembe günü mesleğe yeni katılan genç meslektaşlarımın yanı sıra SM’den SMMM’ye geçişle ruhsat alanlarla da birlikteydik. Meslektaşlarımın, eşleri,anne-babaları, çocukları, kardeşleri, akrabaları hepsi büyük bir heyecan içindeydi. Özellikle mesleğe yeni atılan gençlerimizin heyecanları bir başkaydı. Doğru tercihte bulunup, başarmanın sevinci gözlerinden okunuyordu.  Gerçekten de baskılardan, vesayetten şikayet etsek de umutlu olmamak için bir neden yok. Mesleğimiz bir çok araştırmaya göre, geleceğin garantili işkollarından biri. Ama bence umudumuzu artırmak için en önemli görevlerden biri gençlerimize düşüyor.  Gelişmeleri günü gününe takip ederek, mesleğin sorunlarını yakın izlemeye almaları gerekiyor. Çünkü gördük ki, hiçbir güç geniş kitlelerin sahip çıktığı akademik demokratik haklara karşı direnemiyor. Bağımsız denetim konusuna da bu gözle bakılmalı. Gençlerimiz, yarınlarını karartmaya, engel çıkartmaya çalışanlara karşı koymalı, seslerini yükseltmeli.  Bunun  platformu  ise  bellidir.  İSMMMO  başta  olmak  üzere,  Oda’larımız  ve  çatı  örgütümüz TÜRMOB bu konudaki kararlı duruşunu sürdürüyor.  Gücümüze güç katıldığı zaman, mesleki ûnvanlar arasında ast-üst ayrımı yapılamayacağını herkes daha kolay anlayacak.  Gelin tüm yanlışları doğruya çevirmek için yanımızda olun.  “Eksikleri, yanlışları, bütün çıplaklığıyla ortaya koyan ve eleştiren söz, bu işi yapanlara acı gelir” anlamında bir deyimimiz var.  “Doğru söz acıdır” diye... Gelin acı da olsa, doğruları beraber söyleyelim. İyi haftalar, iyi çalışmalar...

Yahya ARIKAN BAŞKAN 3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TÖREN

BİZDEN HABERLER

Yeni Meslektaşın    

RUHSAT SEVİNCİ İ

SMMMO Hizmet ve Kültür Binası’nda gerçekleştirilen törenle, çok sayıda meslektaş ruhsatına kavuştu. Zorlu bir sınavı geri bırakarak ruhsatlarına kavuşan meslek mensupları, Oda Başkanı Yahya Arıkan’ın elinden ruhsatlarını teslim aldılar. 4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TÖREN

BİZDEN HABERLER

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TÖREN

BİZDEN HABERLER

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TÖREN

BİZDEN HABERLER

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TÖREN

BİZDEN HABERLER

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEDYA

BİZDEN HABERLER

Üç Yılda Bir        

VERGİ AFFI B

irgün Gazetesi İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan’ın vergi affı konusundaki görüşlerini okuyucularıyla paylaştı.

İSMMMO  Başkanı  Yahya  Arıkan’ın  vergi affı konusundaki değerlendirmelerini haber yapan Birgün Gazetesi, ortalama 3 yılda bir vergi affı çıkarıldığına vurgu yaptı. Arıkan’ın tasarı konusundaki görüşlerini detaylı bir şekilde okuyucularıyla paylaşan gazete Meclis görüşmeleri sırasında affın sınırlarının genişleyebileceğine dikkat çekti.

Üç yılda bir vergi affı Vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. Bu kapsamda, 30 Nisan 2014 tarihinden önceki dönemlere ait vergilerin ödenmesi isteniyor. Cezalar, gecikme zamları ve gecikme faizleri ortadan kalkıyor

İ

stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, “Sıkça sandığa gidilen Türkiye'de ortalama üç yılda bir de af veya kısmi af niteliğinde kanunlarla karşılaşıyoruz’ dedi. “Şöyle bir 10 yıllık geçmişimize baktığımız zaman aklımıza bir çırpıda, 4811, 5811 ve 6111 sayılı kanunlar geliyor. Bunların hepsi borç yapılandırması ve af içeren kanunlar” diyerek durumu değerlendiren Arıkan gündeme gelen yeni tasarı ile ilgili olarak da şunları söyledi; “3 Haziran tarihinde, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na yeni bir kanun teklifi sevk edildi. Başlığı, "Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" şeklinde. Aslında geçmiş yıllardan deneyimle olsa gerek, bolca seçimin olduğu 2014 yılında bu türden af niteliğinde bir kanun yönünde beklentiler oluşmuştu. Nitekim Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde beklenti gerçekleşti ve kanun teklifi Meclis'e

İSMMMO Başkanı Arıkan; “Genel ve yerel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, referandumlar derken sıkça sandığa gidilen Türkiye'de ortalama üç yılda bir de af veya kısmi af niteliğinde kanunlarla karşılaşıyoruz” dedi sevk edildi. Bu kez kapsam biraz daha dar. En azından şimdilik. Biliyoruz ki genelde, Meclis görüşmeleri sırasında affın kapsamı genişletiliyor”

NELER VAR? İSMMMO Başkanı Arıkan’ın tasarı ile ilgili görüşleri satır başlarıyla şöyle; Kesinleşmiş vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. Bu kapsamda, 30 Nisan 2014 tarihinden önceki dönemlere ait vergilerin ödenmesi isteniyor. Cezalar, gecikme zamları ve gecikme faizleri ortadan İstanbul Serbest Muhakalkıyor. Gecik- sebeci Mali Müşavirler me zammı veya Odası Başkanı Yahya faizinin yerine Arıkan. TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi isteniyor. Ödenecek tutarın 18 aya

kadar taksitlendirilip 2 ayda bir taksit ödemesi yapılması mümkün. Ancak taksitle ödemeyi seçenler için ayrıca katsayı uygulanıyor. Örneğin, 18 ay taksit seçeneğinde, borç tutarı 1.15 katsayı ile çarpılıyor. Taksitleri bir takvim yılında 2 defadan fazla aksatmamak gerekiyor. Ayrıca taksit dönemi boyunca, ortaya çıkacak gelir vergisi, kurumlar vergisi, stopaj, KDV ve ÖTV'nin bir takvim yılında en fazla 2 defa aksatılmasına izin veriliyor. Yapılandırma kapsamında sadece vergiler yok. Vergi dairelerince tahsil edilen birçok idari para cezası da kapsama giriyor. Bu çerçevede, trafik cezalarını, köprü ve otoyol geçiş cezalarını, seçim ve nüfus cezalarını örnek verebiliriz.

 Kasa ve ortaklardan alacaklar hesabı Yapılandırma dışında af niteliğindeki vergisel düzenleme aslında bu. Kurumlar vergisi mükellefleri için öngörülmüş. 2013 yılı bilançosunda yer aldığı halde gerçekte var olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklar hesabının yüzde 3 vergi karşılığında düzeltilmesi öngörülüyor. Ödenen bu vergi gider yazılamıyor, vergilerden mahsup edilemiyor. Ayrıca düzeltilen tutarların kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekiyor. Sigorta Primleri Kanun Teklifi, aynen vergilerde olduğu gibi sigorta prim borçları için de yapılandırma öngörüyor. Eski söylemle SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı primleri, emekli keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primi yapılandırma kapsamına giriyor. Primlerin asılları ile TEFE/ UFE oranından hesaplanacak tutarlar talep ediliyor. Gecikme cezaları ve zamlarından vazgeçiliyor. Bunlar için de 18 taksite kadar ödeme imkânı getiriliyor. BirGün Ekonomi

Haberin Linki İçin Tıklayınız: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=14141 

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

İSMMMO Ailesi       

PİKNİKTE BULUŞUYOR İ SMMMO üyeleri ve aileleri, her yıl düzenledikleri ‘Yaza Merhaba’ pikniğinde bir araya geliyor.

İSMMMO’nun her yıl düzenlediği ‘Yaza Merhaba’ pikniği bu sene 14 Haziran Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.  Bu sene, zihinsel engelli bireylerin, eğitim ve üretim ortamında kendilerine yeterli hale gelecek şekilde eğitmek, becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim veren Tomurcuk Vakfı’nın özel bir sunumuyla renklenecek piknik eğlenceli etkinliklerle ve yemek programıyla Çekmeköy’deki Hancı Piknik Alanı’nda yapılacak. 

T murc To r uk Vakffı Çocukklarının Ço Özel Sunumuyla!

YAZA MERHABA PİKNİĞİ

İSMMMO Üyelerimiz ve Değerli Aileleri, 14 Haziran Cumartesi İSMMMO 2014 Pikniği’nde Buluşalım.

KİŞİ BBAŞ BAAŞ A I FİY İYA YYAT AATT 7755 TL 6//12 YAŞ A 500 TL 0-6 YAAŞ ÜCRET ETS TSİZ

YYERR: HAAN A CI PİKNİK ALLANI - ÖMERLİ ÇEKKMEKÖ KÖY ÖY / İST STAANBUL STA MENÜ OHafif Kahvaltı Saat 09:30/11:00 Poğaça, Simit, Açma, Ekmek, Beyaz Peynir, Taze Kaşar Peynir, Yeşil Zeytin, Haşlanmış Yumurta, Siyah Zeytin, Reçel,Bal, Tereyağı, Domates Dilimleri, Salatalık Söğüş OÖğle Saat 13:00/14:30 Soğuk Büfesi - Zeytin Yağlı Biber, Dolma, Yoğurtlu Semiz Otu, Patlıcan Soslu, Patates Salatası, Acılı Antep Ezme, Haydari, Tava Yoğurt Salata Büfesi - Çoban Salata, Havuç

Salatası, Kırmızı Lahana, Domates, Tavuk Salatası, Salatalık Söğüş 3 çeşit sosları ile BBQ Büfesi - Kuzu Külbastı, Kasap Köfte, Tavuk Çeşitleri (Kanat, Göğüs), Sucuk, Pilavv,, Patates Püresi, Közde Domates, Közde Biber OTatlı & Meyve Büfesi Saat 16:00 - Mevsim Meyveleri, Ev Baklavası, Cup Dondurma OYemek esnasında içeceklerin tamamı limitsizdir. (Kola, Fanta, Gazoz, Meyve Suyu) Gün boyu çayyy,, su, nescafe limitsizdir.

ORezervasyon O Rezervasyon yaptıranlar kişi sayısına göre Garanti Bankası Rıhtım Kadıköy Şubesi (Şube kodu: 443) / IBAN NO: TR78 yatıracaklardır. / NOT: Yemek fişleri rezervasyon yaptıran ve para yatıranların 0006 2000 4430 0006 6800 14 nolu hesaba para yatıracaklardır. kontrolü yapıldıktan sonra veya rezervasyon yapmadan, para ya yatırmadan tırmadan gelenlerin ücretleri alındıktan sonra alanda verilecektir. verilecektir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=14108

OADRES: O öyy,, Istanbul / TEL: 0533 744 788 85 - OKAY OKAY YAVUZ YAVUZ ADRES:: Ömerli Beykoz Kavşağı Hüseyinli Köyü Seymenler ÇÇıkmazı ıkmazı No:1 Çekmeköy, Çekmeköy

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Mesleki Gelişim İçin       

TEKNOLOJİ EĞİTİMİ İ

SMMMO, Entelektüel Sermaye Değerleme Sistemi kullanımına uyum sağlamak için teorik ve pratik eğitimler başladı.

Mali Müşavirler arasında teknolojik eğitim yaygınlaştırılması, mesleki gelişmeler karşısında mesleki uygulamaların güncellenmesini sağlayacak bilgi birikime ulaşmak amacıyla İSMMMO, ESGP Teorik Eğitimleri düzenledi.  Eğitimlerin verilme amacı: • Mali Müşavirlik hizmet sektörünün değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek, • Bu sektörün hizmet verdiği kurum ve kuruluşlarda işbirliği sürecini hızlandırıp bilgi ve teknoloji odaklı hizmet üretimini sağlayarak; • İleri  teknolojiye  dayalı  Entelektüel  Sermaye Değerleme Yazılımı geliştirmek, böylece ilgili tarafların açık, tarafsız, anlamlı ve güvenilir bilgiye olan gereksinimine cevap verip, entelektüel sermaye bilincinin de gelişimini sağlayıp, toplumsal bilincin kuvvetlenmesine katkıda bulunmak.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız: http://esgp.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=14111

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Deneme Kitapçıkları      

WEB SİTESİNDE S

MMM staj başlatma deneme sınav kitapçığını İSMMMO web sitesi üzerinden indirerek hazırlanabilirsiniz.

İSMMMO, Staja Başlama Sınavına hazırlanan, 1.200 soru ve cevabını içeren 10 adet Deneme Sınavından oluşan kitapçığı web sayfası üzerinden stajyerlere ulaştırıyor.  Web sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak temin edilen kitapçıkların mesleğe hazırlanma sürecinde stajyer adaylarına ve stajyerlere her zaman yardımcı olacağı belirtildi.

İlgili kitapçığa ulaşmak için lütfen tıklayınız: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=14099

12


ฤฐSMMMO

BฤฐZDEN HABERLER Kร–ลžEโ€ˆYAZISI

BฤฐZDEN HABERLER

Neโ€ˆKadarโ€ˆSeรงimโ€ˆโ€ˆโ€ˆโ€ˆ

O KADAR AF!

ฤฐ

SMMMO BaลŸkanฤฑ Yahya Arฤฑkan, Cumhuriyet gazetesinde 5 Haziranโ€™da yayฤฑnlanan kรถลŸe yazฤฑsฤฑnda yeni af kanununa deฤŸindi. Dรถrt baลŸlฤฑk altฤฑnda detaylarฤฑna dikkat รงektiฤŸi yasa taslaฤŸฤฑnฤฑn Meclisโ€™te son dakika deฤŸiลŸikliklerine gebe olduฤŸunu vurguladฤฑ.

Arฤฑkan,โ€ˆkรถลŸeโ€ˆyazฤฑsฤฑndaโ€ˆgenel,โ€ˆyerel,โ€ˆCumhurbaลŸkanlฤฑฤŸฤฑ seรงimleri,โ€ˆreferandumlarโ€ˆderkenโ€ˆsฤฑkรงaโ€ˆsandฤฑฤŸaโ€ˆgidilenโ€ˆTรผrkiyeโ€™deโ€ˆortalamaโ€ˆรผรงโ€ˆyฤฑldaโ€ˆbirโ€ˆdeโ€ˆโ€œafโ€ˆveyaโ€ˆkฤฑsmiโ€ˆafโ€ˆniteliฤŸindeโ€โ€ˆkanunlarlaโ€ˆkarลŸฤฑlaลŸฤฑldฤฑฤŸฤฑnฤฑโ€ˆanฤฑmsattฤฑ. 10โ€ˆyฤฑllฤฑkโ€ˆgeรงmiลŸeโ€ˆbakฤฑldฤฑฤŸฤฑndaโ€ˆ4811,โ€ˆ5811โ€ˆveโ€ˆ6111 sayฤฑlฤฑโ€ˆkanunlarฤฑnโ€ˆgรผndemeโ€ˆgeldiฤŸiniโ€ˆbunlarฤฑnโ€ˆhepsininโ€ˆdeโ€ˆborรงโ€ˆyapฤฑlandฤฑrmasฤฑโ€ˆveโ€ˆafโ€ˆiรงerenโ€ˆkanunlarโ€ˆolduฤŸunuโ€ˆifadeโ€ˆetti. 3โ€ˆHaziranโ€ˆtarihinde,โ€ˆMeclisโ€ˆPlanโ€ˆveโ€ˆBรผtรงeโ€ˆKomisyonuโ€™naโ€ˆyeniโ€ˆbirโ€ˆkanunโ€ˆteklifiโ€ˆsevkโ€ˆedildiฤŸiniโ€ˆbelirten Arฤฑkan,โ€ˆbuโ€ˆkezโ€ˆkapsamฤฑnโ€ˆbirazโ€ˆdahaโ€ˆdarโ€ˆolduฤŸunu, ancakโ€ˆMeclisโ€ˆgรถrรผลŸmeleriโ€ˆsฤฑrasฤฑndaโ€ˆaffฤฑnโ€ˆkapsamฤฑnฤฑn geniลŸleyebileceฤŸiniโ€ˆyazdฤฑ.โ€ˆ

1H.DGDU 6HoLP 2.DGDU$I |QFHVLQGHEHNOHQWLJHUoHNOHรทWLYH NDQXQWHNOLIL0HFOLVยถHVHYNHGLOGL %XNH]NDSVDPELUD]GDKDGDU(Q D]ร”QGDQรทLPGLOLN%LOL\RUX]NLJHQHOGH 0HFOLVJ|UยรทPHOHULVร”UDVร”QGDDIIร”Q NDSVDPร”JHQLรทOHWLOL\RU *HOLQEDNDOร”PรทXDQ LWLEDUร”\ODNDSVDPD QHOHUJLUL\RU

*HQHO\HUHO&XPKXUEDรทNDQOร”รดร” VHoLPOHULUHIHUDQGXPODUGHUNHQVร”NoD VDQGร”รดDJLGLOHQ7ยUNL\HยถGHRUWDODPD ยo\ร”OGDELUGHยณDIYH\DNร”VPLDI QLWHOLรดLQGHยดNDQXQODUODNDUรทร”ODรทร”\RUX] $IODUWDULKLPL]LQELODQoRVXEXรถ|\OHELU \ร”OOร”NJHoPLรทLPL]HEDNWร”รดร”Pร”]]DPDQ DNOร”Pร”]DELUoร”USร”GDYH VD\ร”Oร”NDQXQODUJHOL\RU%XQODUร”Q KHSVLERUo\DSร”ODQGร”UPDVร”YHDILoHUHQ kanunlar. 'DKDLNLJยQ|QFH+D]LUDQ WDULKLQGH0HFOLV3ODQYH%ยWoH .RPLV\RQXยถQD\HQLELUNDQXQWHNOLIL VHYNHGLOGL%DรทOร”รดร”ยณ%D]ร”.DPX $ODFDNODUร”Qร”Q<HQLGHQ<DSร”ODQGร”Uร”OPDVร” LOH%D]ร”.DQXQYH.DQXQ+ยNPยQGH .DUDUQDPHOHUGH'HรดLรทLNOLN<DSร”OPDVร”QD 'DLU.DQXQ7HNOLILยดรทHNOLQGH $VOร”QGDJHoPLรท\ร”OODUGDQGHQH\LPOH ROVDJHUHNEROFDVHoLPLQROGXรดX \ร”Oร”QGDEXWยUGHQDIQLWHOLรดLQGHELU NDQXQ\|QยQGHEHNOHQWLOHUROXรทPXรทWX 1LWHNLP&XPKXUEDรทNDQOร”รดร”VHoLPL

626<$/*h9(1/รฝ.

KHVLQOHรฉPLรฉ YHUJLERUoODUร‡ g]HWOHEHOLUWPHN JHUHNLUVHNHVLQOHรทPLรท YHUJLERUoODUร”\HQLGHQ \DSร”ODQGร”Uร”Oร”\RU%XNDSVDPGD 1LVDQWDULKLQGHQ|QFHNL G|QHPOHUHDLWYHUJLOHULQ|GHQPHVL LVWHQL\RU&H]DODUJHFLNPH]DPODUร” YHJHFLNPHIDL]OHULRUWDGDQNDONร”\RU *HFLNPH]DPPร”YH\DIDL]LQLQ\HULQH 7()(h)(D\Oร”NGHรดLรทLPRUDQODUร” HVDVDOร”QDUDNKHVDSODQDFDNWXWDUร”Q

รถdenmesi isteniyor. gGHQHFHNWXWDUร”QD\DNDGDU WDNVLWOHQGLULOLSD\GDELUWDNVLW |GHPHVL\DSร”OPDVร”PยPNยQ$QFDN WDNVLWOH|GHPH\LVHoHQOHULoLQD\Uร”FD NDWVD\ร”X\JXODQร”\RUgUQHรดLQD\ WDNVLWVHoHQHรดLQGHERUoWXWDUร” NDWVD\ร”LOHoDUSร”Oร”\RU 7DNVLWOHULELUWDNYLP\ร”Oร”QGD GHIDGDQID]ODDNVDWPDPDNJHUHNL\RU $\Uร”FDWDNVLWG|QHPLER\XQFD RUWD\Doร”NDFDNJHOLUYHUJLVLNXUXPODU YHUJLVLVWRSDM.'9YHg79ยถQLQELU WDNYLP\ร”Oร”QGDHQID]OD GHIDDNVDWร”OPDVร”QDL]LQ YHULOL\RU

'LรฆHUDPPH DODFDNODUร‡ <DSร”ODQGร”UPD NDSVDPร”QGDVDGHFH YHUJLOHU\RN9HUJL GDLUHOHULQFHWDKVLOHGLOHQ ELUoRNLGDULSDUDFH]DVร” GDNDSVDPDJLUL\RU%XoHUoHYHGH WUDILNFH]DODUร”Qร”N|SUยYHRWR\ROJHoLรท FH]DODUร”Qร”VHoLPYHQยIXVFH]DODUร”Qร” |UQHNYHUHELOLUL]

KDVDYHRUWDNODUGDQDODFDNODUKHVDEร‡ <DSร”ODQGร”UPDGร”รทร”QGDDIQLWHOLรดLQGHNL

ยจgOยPD\Oร‡รฆร‡ยฉNRรฉXOODUร‡QHOHU"

6LJRUWDOร”|OGยรดยQGHJHULGHNDODQ KDNVDKLSOHULQHJHUHNOLรทDUWODU VDรดODQPร”รทVDGXOYH\HWLPD\Oร”รดร” EDรดODQร”U\ร”OVRQXLWLEDUร”\OD 7ยUNL\HยถGH|OยPD\Oร”รดร”DODQNLรทL VD\ร”Vร”\DNODรทร”NELQ ยณgOยPVLJRUWDVร”ยดdenen bu X\JXODPDGDVDรดODQDQ\DUGร”PODUร” YHNRรทXOODUร”|รดUHQPHNKDN ND\Eร”QDXรดUDPDPDNLoLQ|QHPOL รตรทWHPDGGHPDGGH\DVDGDNL WDQร”PODU gOHQVLJRUWDOร”Qร”QKDN VDKLSOHULQHD\Oร”NEDรดODQร”U gOHQVLJRUWDOร”Qร”QKDN VDKLSOHULQHD\Oร”NEDรดODQDPDPDVร” KDOLQGHWRSWDQ|GHPH\DSร”Oร”U

gOHQVLJRUWDOร”LoLQ FHQD]H|GHQHรดLYHULOLU gOยPD\Oร”รดร” DOPDNWDLNHQHYOHQHQ Nร”]oRFXNODUร”QD HYOHQPH|GHQHรดL YHULOLU 'HรดLรทNHQOHUID]OD +DNVDKLSOHULQLQ |OยPD\Oร”รดร”QD KDNND]DQDELOPHVLQLQรทDUWODUร” |OยPWDULKLYHKDNVDKLSOHUL Doร”Vร”QGDQIDUNOร”Oร”NJ|VWHUHELOL\RU 66.VLJRUWDOร”Vร”Qร”Q|OยPWDULKL (NLPWDULKLQGHQ|QFH JHUoHNOHรทPLรทVHERUoODQPDODU GDKLOROPDNย]HUH\ร”OVLJRUWDOร”Oร”NYHUJLVHOGย]HQOHPHDVOร”QGDEX .XUXPODUYHUJLVLPยNHOOHIOHULLoLQ |QJ|UยOPยรท\ร”Oร”ELODQoRVXQGD \HUDOGร”รดร”KDOGHJHUoHNWHYDUROPD\DQ NDVDPHYFXGXLOHRUWDNODUGDQ DODFDNODUKHVDEร”Qร”Q\ย]GHYHUJL NDUรทร”Oร”รดร”QGDGย]HOWLOPHVL|QJ|UยOย\RU gGHQHQEXYHUJLJLGHU\D]ร”ODPร”\RU YHUJLOHUGHQPDKVXSHGLOHPL\RU $\Uร”FDGย]HOWLOHQWXWDUODUร”QNDQXQHQ NDEXOHGLOPH\HQJLGHURODUDNGLNNDWH DOร”QPDVร”JHUHNL\RU

 SLJRUWDSULPOHUL .DQXQWHNOLILD\QHQYHUJLOHUGH ROGXรดXJLELVLJRUWDSULPERUoODUร”LoLQ GH\DSร”ODQGร”UPD|QJ|Uย\RU(VNL V|\OHPOH66.%Dรด.XUYHHPHNOL VDQGร”รดร”SULPOHULHPHNOLNHVHQHรดL NXUXPNDUรทร”Oร”รดร”LรทVL]OLNVLJRUWDVร” SULPLYHVRV\DOJยYHQOLNGHVWHN SULPL\DSร”ODQGร”UPDNDSVDPร”QD JLUL\RU3ULPOHULQDVร”OODUร”LOH7()( h)(RUDQร”QGDQKHVDSODQDFDNWXWDUODU WDOHSHGLOL\RU*HFLNPHFH]DODUร”YH ]DPODUร”QGDQYD]JHoLOL\RU%XQODULoLQ GHWDNVLWHNDGDU|GHPHLPNkQร” JHWLULOL\RU (Q\HQL$I.DQXQX7HNOLILยถQLQWHPHO XQVXUODUร”EXQODU0HFOLVJ|UยรทPHOHUL Vร”UDVร”QGDQDVร”OรทHNLOOHQHFHNL]OH\LS J|UHFHรดL]

 

 

 

 

 

   

SORU- CEVAP

ยจรงVWHรฆHEDรฆOร‡ยฉ Nร‡GHPWD]PLQDWร‡

VยUHVLYHJยQ SULP|GHPHVLYDUVD KDNVDKLSOHULQH |OยPD\Oร”รดร”EDรดODQร”U $QFDN(NLP WDULKLQGHQVRQUD|OHQ 66.VLJRUWDOร”Vร”Qร”Q KDNVDKLSOHULQH|OยP D\Oร”รดร”EDรดODQPDVร” LoLQERUoODQPDODU KDULo\ร”OVLJRUWDOร”Oร”NVยUHVLYH JยQSULP|GHPHVLรทDUWร”DUDQร”U gOยPD\Oร”รดร”EDรดODQPDVร”QGD ERUoODQPDODUร”QGLNNDWH DOร”QDELOPHVLLoLQGHYHIDWHGHQ VLJRUWDOร”DGร”QDWRSODPHQD] JยQSULP|GHPHVLJHUHNOL

   

\ร”Oร”QGD%Dรด.XUVLJRUWDOร”RODUDN\ร”OSULP|GHGLP \ร”Oร”QGDQLWLEDUHQ66.VLJRUWDOร”Vร”RODUDNDUDOร”NOร”SULP JยQOHULPYDU\ร”OJยQOH\DSร”ODFDNNร”GHPWD]PLQDWร” LVWHรดLQGHKDQJLVLGLNNDWHDOร”Qร”U"0HKPHW&DQ

 

 

(\OยOWDULKLQGHQ|QFHVLJRUWDOร”ROXS\ร”Oร”YH JยQยGROGXUDQODUDNHQGLLVWHNOHUL\OHLรทWHQD\Uร”Oร”UVD Nร”GHPWD]PLQDWร”|GHQLU%XGXUXPGD%Dรด.XUEDรทODQJร”Fร” GDGLNNDWHDOร”Qร”UรตรทYHUHQGHQWDOHSWHEXOXQDELOLUVLQL]

 

 

6RUXODUร”Qร”]LoLQPDOLFR]XP#LVPPPRRUJWUDGUHVLQH PDLODWDELOLUVLQL]7ยPVRUXODUHSRVWD LOHWHNWHNFHYDSODQDFDNWร”U

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

       

  

  

 

 

  

 

  

 

   

 

    

 

 

 

 

          

 

  

 

   

 

Yazฤฑnฤฑn tamamฤฑnฤฑ okumak iรงin tฤฑklayฤฑn! www.yahyaarikan.com          13

 

 

 


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Yarışta   

BİR ADIM ÖNDE OLUN

İ

SMMMO ve TESMER İstanbul Şubesi, Staja Başlama Sınavı öncesi test çözüm eğitimleri sürüyor.

2014 dönemi Staja Başlama Sınavı öncesinde  Muhasebe  Uygulamaları, Vergi, Hukuk ve İktisat konularını kapsayan ve stajyerin sınavda başarı yüzdesini arttırmak amacıyla planlanan test çözüm eğitimlerinin kayıtları başladı.  Eğitimler Kadıköy, Şirinevler TESMER Eğitim Birimleri ve İSMMMO Akademi’de konularında uzman eğitimciler ve akademisyenler tarafından veriliyor.  Eğitimler hafta içi saat 19:00-21:00 saatleri  arasında,  hafta  sonu  saat 13:00-18:00 saatleri arasında yapılacak. 

Detaylı bilgi için: http://goo.gl/wXFRB6

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SOSYAL SORUMLULUK

BİZDEN HABERLER

Kan Bağışıyla Birbirimizin       

UMUDU OLALIM İ

SMMMO üyeleri isterlerse, acil durumlarda kan bulabilmek veya kan bağışı yapabilmek için web sitesi üzerinden oluşturulan iletişim havuzunu kullanabiliyor.

Yaşanan talihsiz olaylar karşısında duyarsız kalmayan İSMMMO, bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atarak; kan bulunabilmesi ve kan bağışı yapabilmek amacıyla oluşturulan havuz için anımsatmada bulundu. Oda web sitesinde "İnternet Şubesinde" sisteme üyelik bilgileri girişinden sonra; kan grubu bölümünde “Kan Bağışı” ve “Trombosit Bağışı” kutucukları işaretlenerek, oluşturulan bilgi ağıyla, olası zor günlere üyeler önceden hazır olabiliyor. Açıklamada, üyeler arasında kan ihtiyacı olanların, kan bağışçılarının iletişim bilgilerine her zaman kolaylıkla ulaştığı, tatil günleri de dahil olmak üzere 24 saat iletişim kurabildikleri bir ağ ortaya çıktığı vurgusu yapılıyor.

Yazının tamamını okumak için tıklayın! http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/Kanbankasi.asp 

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SANAT

BİZDEN HABERLER

Ressam Sevda Güven Sergisi       

İSMMMO’DA B

ir çok etkinlik ve sergiye ev sahipliği yapan İSMMMO, bir resim sergisini daha sanat severlerle buluşturuyor.

Ressam Sevda Güven’in ‘İlklerim’ adını verdiği yağlı boya resim sergisi 31 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında İSMMMO Hizmet ve Kültür Binasında görülebilinecek. 

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

BİZDEN HABERLER

Sigortada indirim 

İSMMMO’DAN İ SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, birçok Sigorta hizmeti sunan kurumla yaptığı anlaşmalar sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor.  İSMMMO WEB sitesi üzerinden de ulaşılabilinen anlaşmalı Sigorta kuruluşlarının listesi şu şekilde:  • AvivaSA Emeklilik • Axa Sigorta • MAPFRE Genel Sigorta

Detaylı Bilgi İçin: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.asp?list=Sigorta

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BUNLARI

Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online so-

rularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye &

Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 29 Mayıs - 4 Haziran 2014 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

ABDULLAH AVCI

ADEM ÇETİN

ADEM GENÇLER

AHMET KUTAY GÜN

AHMET İMİR

ALİM AYDIN

ALPARSLAN  MERCAN

ALPER TÜRKER

ATİLLA AYGÖREN

AYDIN AYDIN

AYNUR ÖZPOLAT

AYŞE ZEYBEK

BASRİ GÖZÜNGÜ

BEKTAŞ ÜNAL

BERHAN DUMLU

BERKAN USLU

BETÜL SÜER

BÜLENT ÇOLAK

19


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

BURAK  ÖZKALKAN

BURÇİN BAK

BURCU  YEŞİLARAS

CAN KESGİN

CEM İNEGÖL

DUYGU ERGÜL

EBRU SESLİ

EKREM DİBİ

ELİF BİNİCİ

ELİF KUVVET

EMİNE KOÇAK TOMRUKCU

EMİNE ÜNLÜ

ERCAN ÇELEBİ

ERDEM ÇİMEN

ERKAN  KÜÇÜKADA

ERSİN ÇAĞATAY

ESRA ATAY

ESRA ERGİN GÜLEN

ESRA IŞIK

EYÜP URAS

FATİH AYGÖREN

FATİH TUNCER

FERHAT YEĞİN

GÖKHAN ÖMER KARLIDAĞ

20


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

GÖKHAN DAŞÇI

GÖKHAN  KORKMAZ

GÖKHAN KÜLTE

GÜLCAN ÇEMREK

HAKAN GÜNER

HAKAN  ÖZVARDAR

HALİT ÇALIŞKAN

HALUK HIZIR BAŞAK

HAMDİYE TAMAÇ

HARUN DEMİR

HASAN GENÇ

HAVA TOKSÖZ

HÜSEYİN  DAŞDEMİR

İBRAHİM  BULDUR

İDİL ÖZLEM KOÇ

İFTAR ÇINAR

İLKNUR ERDOĞDU ARSLAN

İSMAİL ZAMAN

KAMİL CİNOĞLU

KEMAL YÜKSEL

KÜRŞAT GÜLBE

LAİKA ELMAS

LEVENT AYDEMİR

MAHMUT SAMİ KAYA

21


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

MEHMET ALİ  TOLUYAĞ

MEHMET AKKAYA

MEHMET  AYDEYER

MEHMET  COŞKUN

MEHMET  KARADAĞ

MEHMET ÜNAL

MELİKE ÇAKAL

MERVE SERT

METİN MISIR

MUHAMMET EMRE ESER

MUHARREM ŞAHİN

MURAT ARIKAYA

MURAT ASLAN

MURTAZ AYDIN

OĞUZ ÇETİN

ORHAN GÖRMÜŞ

ÖZLEM ŞAFAK

PAMİR AVUN

SAİT SAĞLAM

SEDA ZENGİN

MUSTAFA KUBİLAY MUSTAFA YILMAZ KARABULUT

REYHAN UÇAR

SAADET KALECİ AYDIN

22


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YEN ÜYE

BİZDEN HABERLER

SELÇUK YILDIRIM

SELİN ŞAHİN VANNESTE

SERDAR  ÖZKAYNAK

SERHAT ÇINAR

SERPİL ENŞİCİ

SEVGİ  BUDAKOĞLU

SEYİT AHMET ÖZAL

SİBEL BERBER

SONER GÜLÇİN

SONGÜL  KORKMAZ

SULTAN  ÇALIŞKAN

SUZAN ÇEKİRGE

ŞERİFE İBAR

TİMUR BAŞARIR

TÜLİN BİLGİN

TUNCAY ÇITAK

YILMAZ GÜNAY

YÜKSEL  KAHRAMAN

UFUK AVŞAR

VEDAT ÖZDOĞAN YASEMİN YAŞAR YASİN AÇIKGÖZ

YUSUF ŞENLER

ZAFER DURDAĞI

ZEYNEP KABLAN

YASİN TUZ

ZEYNEP  KOCAKAYA

23


İSMMMO

BİZDEN HABERLER VEFAT

BİZDEN HABERLER

YİTİRDİKLERİMİZ...

Değerli üyelerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabır, meslek camiamıza başsağlığı diliyoruz.

MEHMET EMİN KULBAY V.T.  1 Mayıs 2014

İBRAHİM YILMAZ V.T.  2 Mayıs 2014

YALÇIN KEMER V.T. 13 Mayıs 2014

NECMİYE USTA V.T. 11 Mayıs 2014

CUMA KASIRGA V.T.  14 Mayıs 2014

24


BİZDEN HABERLER YAYIN

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında.

."-Ý ."-Ý

www.istanbulsmmmodasi.org.tr www w.istanbulsmmmodasi.org.tr istanbulsmmmodasi.org.tr

ÇÖZÜM Ç ÇÖZ ZÜM M YIL: 24 YEAR: 24

MART-NİSAN 2014

YAS AM

49

SAYI

Ý45"/#6-4&3#&45.6)"4&#&$Ý."-Ý.fÙ"7Ý3-&30%"4* ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

N 2014 MART - NİSAN MARCH - APRIL 2014

122

AH ÖĞRETMENİM AH!

 DOSYA: BORCUMUZ VE BUNALIMIMIZ ARTIYOR GYİAD BAŞKANI BURCU AKDARI TOPRAK İLE SÖYLEŞİ KARİYER: ÇEVRE EDİN, BAŞARILI OL CNBC-e GENEL YAYIN YÖNETMENİ YILDIRIM İLE RÖPORTAJ GURME HAMBURGERCİLER ENDÜLÜS’TE ÜÇ ŞEHİR ŞİFA YURDU AFYON

iSMMMO MALi ÇözüM ve iSMMMO YAşAM DeRGiLeRiMize

WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADReSiNDeN ULAşABiLiRSiNiz. 25


FARK YARATIR

Eğitimleriyle

<= "

<8

"

;<"< <

%

V% ' "M - +U!U

= %7+2%/

" PC % *H! P ) P! !&

V% ' "M SU-U&U !3L;D3@

) ' ) !'

&' % : #5)0#-

L" $ C ) 'K K

87

+# $ #! "&%)&#O

O% %) # * #&# ( MO*

N'

8" < < 9

*" # " )D'!K+ K$ $( " ' &%'" # () $ ')" ' I

! )* !& & $!*

%P

6

KL " $

67 7 7

,B4;,8

6

9 9 7

P# % !F * (O O

D"C $K&%

(?08(5

I5

6

9 9

#5)0#-

P$ & !J + )O O

" = !#!> $ " 89$: # <= = =

K " IK"K K :

(O3(5.CG #(80/0

.E6>.;

7

*N4*60AE $*9212 *?29*6 G6

Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş-İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39 www.ismmmoakademi.com.tr info@ismmmoakademi.com.tr

% /!*


ORTAK AKIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2014 66  

2014 66