__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 54

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

17 Mart 2014


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

l Dört Yılın Bilançosu: ‘Referans İSMMMO’ 3 l Aydınlık Bir Türkiye İçin Biraraya Geldiler 4-7 l Kurumlar Vergisi Semineri Bir Arada 8 l Staj Sınavı Hazırlık Kursları Başlıyor 9 l MODAV 10. Uygulamalı Bağımsız Denetim Çalıştayı 10 l Her ‘Torba’dan Vergi Çıkıyor 11 l Benzinde Bütçeye Katkı 12 l Bunları Biliyor Musunuz? 13 l Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                       14-15 l Dergilerimiz Yayında 16

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

DöRt YıLıN BİLANçOSu:

REFERANS İSMMMO Değerli Meslektaşım, Biliyorsunuz bu köşeden genellikle mesleki gelişmelerle ilgili bilgileri sizinle paylaşıyoruz. En son gelişmeleri aktarıyor, sorunlara dikkat çekiyor, çözüm önerilerimizi dile getiriyoruz. Kendi iletişim kanallarımız içinde, Oda’mızın resmi internet siteleri, İSMMMO TV, Mali Çözüm, İSMMMO Yaşam Dergisi, e-yayınlar ve okumakta olduğunuz İSMMMO Bizden Haberler gibi üyelerimize ulaşmamızı kolaylaştıran ve onlara bilgiyi hızla aktarmamıza zemin hazırlayan bir çok mecraya sahibiz. Peki acaba ulusal medyada İSMMMO olarak ne kadar kendi sesimizi duyurabiliyor ve yayınlarda yer alabiliyoruz? 1 Mart 2010 tarihinden bugüne, 4 yıllık verilere baktığımızda ulusal medyada belki de hiçbir meslek kuruluşunun bizim kadar yer almadığı bir istatistik çıkıyor karşımıza. Bu süre boyunca İSMMMO’ya, yazılı medya dediğimiz ulusal gazete ve dergilerde 587 kez, görsel medya dediğimiz TV’lerde 87 kez olmak üzere toplam 674 kez yer verilmiş. Yani, ortalama her iki günde bir mutlaka İSMMMO haberi medyada çıkmış. Bu, Oda’da yapılan çalışmaların değerini de ortaya koyan bir istatistik olduğu gibi, markalaşan İSMMMO’nun referansa dönüştüğünün başka bir kanıtı. En son düzenlediğimiz sosyal etkinliğimize Uğur Dündar ve Nedim Şener gibi iki önemli ismin katılımı da aslında her şeyi anlatıyor. “Mesleğimizin sesini duyurup yarınlara taşıyan” İSMMMO’yu izlemeye devam ediniz..! Tüm meslektaşlarıma iyi haftalar diliyorum.

Yahya ARIKAN BAŞKAN 3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SÖYLEŞİ

BİZDEN HABERLER

Aydınlık Bir Türkiye İçin  

BİRARAYA GELDİLER t emiz toplum, Dürüst Siyaset söyleşisinde uğur Dündar ve Nedim Şener, İSMMMO’nun konuğuydu.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler  Odası’nın  düzenlediği "Temiz Toplum Dürüst Siyaset” konulu söyleşide moderatörlüğü İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan’ın yaptığı; Gazeteci-Yazar Uğur Dündar, Gazeteci-Yazar Nedim Şener’in katılımlarıyla keyifli bir sohbet gerçekleşti.  İSMMMO  Hizmet  ve  Kültür  Binasında düzenlenen söyleşiye meslek mensuplarının yoğun katılımı gözlerden kaçmazken, Muhasebe Haftası  nedeniyle  açılan  dövizler söyleşi sırasında renkli bir görüntü oluşturdu. 

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MUHASEBE HAFTASI

BİZDEN HABERLER

İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan herkesin güvenebileceği ve itibarlı, saygın bir duruş sergileyen Uğur Dündar’ın  ve  Nedim  Şener’in söyleşiye katıldıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, “Türkiye bugün ne yazık ki, açık, dürüst, ilkeli, kararlı ve meşru bir siyasetin çok uzağına düştü. Türkiye, tarihinde görülmemiş bir politik krizi yaşıyor. İşte tüm bunlar ülkemizde büyük bir kaos yaratırken, bir de Sayıştay olayındaki gibi “denetimden kaçan” bir “yürütme organı” ile karşı karşıya kalınması sözün bittiği yerdir” diye

konuştu.  Uğur  Dündar’da  Türkiye’de uzun süredir gazetecilik yaptığını  ve  bu  süre  boyunca  bir  çok olayla  karşılaştığını  ve  son  zamanlarda yaşanan kaset, rüşvet olayları kadar vahim bir tabloyu yaşamadığını dile getirdi.  Binlerce  film  montajladığını söyleyen Dündar, “Montajla King Kong denen canavarı istediğiniz bir kuleye çıkarabilirsiniz. Ama rüşvet almayan bir insanı rüşvet alıyor gibi gösteremezsizin. Öyle bir şey yapmak mümkün olsaydı, bize çamur atanlar böyle bir

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MUHASEBE HAFTASI

BİZDEN HABERLER

montajı şimdiye kadar ortaya koyarlardı” diye konuştu.  Berkin  Elvan olayına da değinen Uğur Dündar, genç çocuk herkesin  yaşam  hakkının varolduğunu ve bunun korunması gerektiğine vurgu yaptı.  Nedim Şener’de basın özgürlüğü  konusunda sıkıntıların çokça olduğunu söyleyerek, cezaevinde hala bir çok insanın  suçsuz  yere  tutulduğunu  ifade  etti. Bunu aşmada yolun kir-

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MUHASEBE HAFTASI

BİZDEN HABERLER

li  insanları  deşifre  etmekten geçtiğini hatırlatan Şener, “Toplumda yolsuzluk var mı diye sorduğunuzda toplumun yarısı hiç inanmıyor, problem nereden geliyor; yolsuzluk konusunda kirli medya ve cemaatle bir temizleme olamaz” dedi.   Konuşmaların ardından katılımcılara plaket verildi. 

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Kurumlar Vergisi Semineri 

1 NİSAN’DA

Detaylı Bilgi İçin: http://goo.gl/7F202y

İ

6 1÷6$ (0 1 ÷1 (5

.8580/$59(5*÷6÷ AÇ ÇIŞ IŞ KO ONUŞMASI NUŞMASI SI Mustafa DAKIN‡ßVWDQEXO9HUJL'DLUHVL%DáNDQÑ   Yahya ARIKAN ‡ß60002%DáNDQÑ 

OTUR TURU UM M BAŞKANI BA AŞK KANI Alper KUއ7h502%'LVLSOLQ.XUXOX%DáNDQÑ  

KO KO KONUŞM ONUŞM NUŞM MACILAR M MA AC CILAR ILA LAR     Fatih KAYA‡ßVWDQEXO9HUJL'DLUHVL%DáNDQOÑÞÑ*HOLUYH.XUXPODU*UXS0GU 2013 Kurrumla ar V Vergisi erg e rgisi B Beyanında ey yanında anında nında Önem Öne em Arz Arrz z Eden Eden Hususlar Hususla ar  Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ ‡0DUPDUDhQLYHUVLWHVL Örtülü Ö rttülü Sermaye Se errm may aye ye Faizi Fa aizi ve eT Transfer rra ansf a sfe fe er Fi Fiyatlandırması iyat ya atla andırrma ası Erdal ÇALIKOĞLU ‡<HPLQOL0DOL0áDYLU  Kurrumla ar V Vergisi erg e rgisi Matrahının Matrra ahının ının Saptanması Sa apttta anma ası İlaveler İlav ve eler err,, İİstisnalar stisna ala ar, rr, KKEG, Ge eçmiş Yılla ar M Mali ali Zararları a Za arra arrla arrı v vb. b.

2014

Her yıl meslek mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği Kurumlar Vergisi semineri 1 Nisan Salı günü saat 13.00-17.00 arasında İstanbul Cevahir Otel’de gerçekleştirilecek.  İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan ile İstanbul Gelir İdaresi Başkanı Mustafa Dakın’ın açılış konuşmasını yapacağı seminerin oturum başkanı TÜRMOB Disiplin Kurulu Başkanı Alper Kuş.  Seminerde uzman, akademisyen, üst düzey bürokratlar da konuşmacı olarak yer alıyor.  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir ve Kurumlar Grup Müdürü Fatih Kaya “2013 Kurumlar Vergisi Beyanında Önem Arz Eden Hususlar” başlığı altında bir sunum gerçekleştirecek.  Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Dr. A. Bumin Doğrusöz ise “Örtülü Sermaye Faizi ve Transfer Fiyatlandırması”nı anlatacak. Yeminli Mali Müşavir Erdal Çalıkoğlu’nun konuşma başlığı ise “Kurumlar Vergisi Matrahının Saptanması İlaveler, İstisnalar, KKEG, Geçmiş Yıllar Mali Zararları vb.”.

stanbul Cevahir Otel’de gerçekleştirilecek seminerin açılış konuşmalarını İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Mustafa Dakın yapacak.

Y Yer: er: Cevahir Otel Darülaceze Caddesi Caddesi Okmeydanı Şişli/İST Şişli/İST.. Ta Tarih arih : 11/JTBO4BM‘Saat: /JTBO4BM‘Saat: 13.00- 17.00

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

2014 Staj Sınavı Hazırlık Kursları 

BAŞLıYOR SMMMO, Staj Başlatma Sınavlarına hazırlık amacıyla 2014 / 1. Dönem Kursları açılıyor.

İ

İSMMMO ve TESMER’in birlikte düzenlediği Staj Başlatma Sınavı Hazırlık Kursları 2014 / 1. Dönem için kayıtlar, 26 Şubat 2014 tarihinden itibaren devam ediyor.  31 Mart – 19 Haziran tarihleri arasında  gerçekleştirilecek  olan kurslarda;  Finansal  Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Meslek Hukuku gibi birçok konuda eğitim verilirken toplam kurs süresi 213 saat. 

Detaylı Bilgi İçin: http://goo.gl/6GFE38

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KONFERANS

BİZDEN HABERLER

MÖDAV 10. Uygulamalı Bağımsız Denetim

çALıŞtAYı öDAV İstanbul Şubesi, Bağımsız Denetim konusununun tüm detaylarıyla konuşulacağı bir etkinlik düzenliyor.

M

MÖDAV  İstanbul  Şubesi,  Bahçeşehir Üniversitesi ile işbirliği kapsamında düzenlemekte olduğu ve Ernest Young Denetim Şirketi’nin uzmanları ile birlikte gerçekleştirilecek olan Bağımsız Denetim Standartlarına Toplu Bakış, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Kapsamlı Bir Bağımsiz Denetim Uygulaması konulu 10. Çalıştaya başta muhasebe meslek mensupları olmak üzere muhasebe ve denetimle ilgilenen herkesi davet ediyor.  Çalıştay,  21  Mart  2014  Bahçeşehir Üniversitesi-B- Konferans Salonunda düzenlenecek. 

Detaylı Bilgi İçin: http://goo.gl/iKTasm

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KÖŞE YAZISI

BİZDEN HABERLER

Her ‘Torba’dan 

VERGİ çıKıYOR! SMMMO Başkanı Yahya Arıkan, 13 Mart 2014 tarihli Cumhuriyet Gazetesi yazısında, son süreçte hazırlanan bir çok torba Yasa ile eklemlenen vergileri değerlendirdi.

İ

Başkan Arıkan, Torba’ların içindeki vergisel düzenlemeleri takip etmenin çok zorlaştığını belirterek bir çok alanda kısıtlamalara gidildiğinin altını çizdi ve yazısına şöyle devam etti: “17 Aralık sürecinden sonra hızlanan Torba yasalarla internet kısıtlaması ve HSYK yapısının değiştirilmesi başta olmak üzere, pek çok düzenleme hayata geçti. Ve bunların bir çoğunun içine vergi ile ilgili konular atıldı. Torba yasaların içindeki vergisel düzenlemeleri takip etmek çok zorlaştı.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın! www.yahyaarikan.com

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

BİZDEN HABERLER

Benzinde  

BÜtçEYE KAtKı İSMMMO üyelerine sunduğu anlaşmalarla destek olmaya devam ediyor.

İ

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla  hizmet  sunan İSMMMO,  petrol  istasyonlarıyla yaptığı  indirim  anlaşmalarıyla ekonomik olanaklar sağlamaya devam ediyor. İSMMMO WEB sitesi üzerinden de ulaşılabilinen petrol istasyonlarının listesi şu şekilde: l Opet l Yakıtnet

Detaylı Bilgi İçin: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.asp?list=Petrol+%C4%B0stasyonu

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BİZDEN HABERLER

BuNLARı Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 6 Mart - 12 Mart 2014 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

AHMET BATAN

ARZU ŞENTÜRK

AYSEL KEÇECİ

BEHİYE TUBA  ARDAHANLIOĞLU

BETÜL MUTLU

BİRCAN BALCI

BÜNYAMİN  SARICA

BURHAN  AYTEKİN

CANAN MACİT

CİHAN CANBAZ

DOĞAN OKUR

EMEL VANLI

ESRA EKİZ

FERHAT EKİNCİ

FERHAT PİŞMAF

FİGEN  KÜÇÜKAĞA

GÜLCAN SARAÇ

GÜLTİĞİN  ARABACI

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE

BİZDEN HABERLER

HASAN ELLEZ

MEHMET CÜNEYT ORHUN

ÖZNUR ÇAPAN

HİMAYE  SARIÇAYIR

KADİR BÜLENT TORAMAN

KUBİLAY  BOLAYIR

MEHMET FATİH MÜNEVVER AYSUN NİGAR YETKIN SARIOĞLU YALÇINKAYA

NURETTİN DOĞAN

ÖZGE BEYTUT

HASAN YANIK

HAYRETTİN BAKAR

SAİME YILMAZ

SERAP YILMAZ

ŞÜKRÜ METE  TEPEGÖZ

TUBA YILDIZ

UFUK TAŞDELEN

YASEMİN ERSUN

YASEMİN KOÇ

YUSUF DİLAVER

TUNCAY İLHAN

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. İSMMMO Mali çözüm ve İSMMMO Yaşam dergilerimize www.istanbulsmmmodasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

YAS AM

'

'

'

$(

'

'

' ( ! '

&

" '

$!$ #

'

% '

( '

$ '

' '

#

('

' ' #

! '

' !'

' $ $$ ' '

" ' # (' ( ' (

16


ORtAK AKıL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜREtİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2014 54  

2014 54