__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 49

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

10 Şubat 2014


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

l Hızlı, Köklü ve Nitelikli Değişim İçin; E-Devlet 3 l İş ve Sosyal Güvenlik’te Son Gelişmeler 4-5 l Haftasonu Eğitimlerine Devam: TTK Uygulamaları 6 l “Sermaye Artışı Süresi Uzatılsın” 7 l "Tacir" Sıfatı Taşıyanlar Kayıt Yaptırabilir 8 l Torba Yasa Neler Getiriyor? 9 l Yarışta Bir Adım Önde Olun! 10 l E-İmza İçin Başvuru Zamanı 11 l Üyelere Bilişim Sektöründe İndirim 12 l Bunları Biliyor Musunuz? 13 l Unutmayınız 14 l Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                       15-18 l Dergilerimiz Yayında 19

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

HıZLı, KöKLü vE NİtELİKLİ DEğİŞİM İçİN; E-DEvLEt Değerli meslektaşım;  Dünyadaki baş döndürücü gelişim ve değişim içinde, “teknoloji”, hayatımıza ve mesleğimize birebir etkisi anlamında ise “e-devlet” uygulamaları bir adım öne çıkıyor. “Hedef koymak dünyayı anlamlı kılar” sözüne uygun olarak yarım milyonluk camiamız için yeni vizyon iyi analiz edilmeli. E-devletin getirdikleri, getirecekleri üzerine tespitler ve uygulanacak stratejiler yakından takip edilmeli.  Mesleğimiz bu gelişim ve değişimlere en çabuk uyum sağlayan bir kesim olmakla birlikte, gelecek planlamasının yapılması açısından daha dikkatli olmak gerekiyor.  Bugün mali müşavirler, son resmi rakamlara göre Türkiye genelinde 90 binlik bir sayıya yaklaştı. Meslek mensubunun aileleri ve yanında çalışanlar dahil edildiğinde yarım milyonluk büyük bir topluluğuz. Artık ortak bir dili tutturmak, öğrenmek her şeyden önemli. Bugün bir meslek mensubu devlet kademelerinde 40’dan fazla konu takip ediyor, farklı dil konuşulduğunda, katma değeri yüksek bir iş çıkarabilmek zor. İş kolumuzda yarınlarımızı derinden etkileyecek “e-devlet”e bu perspektiften bakmak gerekiyor.  E-devlet konusunda Mali Çözüm’ün son sayısında bu tespitleri bir makalede topladım.  İlgilenenler http://goo.gl/XE8Slr linkinden okuyabilir.  Bol kazançlı, iyi bir hafta diliyorum. 

Yahya ARIKAN BAŞKAN

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

İş ve Sosyal Güvenlik'te  

SON GELİŞMELER SMMMO, alanında uzman isimlerle İş ve SGK Hukuku konusunda meslek mensuplarını bilgilendiren iki büyük seminer gerçekleştirdi.

İ

"İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamalarında Meslek Mensuplarımız ve Müşterilerimiz Açısından Güncel Gelişmeler" başlığıyla Caddebostan Kültür Merkezi ve Şişli Kültür Merkezi'nde  düzenlenen  seminerlere İSMMMO Yönetim Kurulu ve Kurulları başta olmak üzere, mali idareden yetkililerin ve meslek mensuplarının yoğun katılımı oldu.

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Seminerlerde açış konuşması yapan İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, Edevlet, E-fatura süreçleriyle ilgili olarak her türlü işlemin elektronik ortamda gerçekleşeceğini, yeni bir başlangıca  girileceğini  ifade  etti.  Toplumların var olduğu yerde mutlaka muhasebecilerin  de  var  olacağını söyleyen  Arıkan,  "Meslek  artık  bir masa bir sandalyeden ibaret değil. Eski anlayışlar değişecek, güçleri birleştirerek kurumsal yapıları oluşturacağız.Türkiye'de 90 bin meslek mensubunun kurumsallaşarak görevlerini ileri boyutta yerine getirmesi Türkiye'nin de çıkarınadır" diye konuştu. Kamu Gözetim Kurumu'na da değinen Arıkan, kurumun esas görevinin "gözetim" olduğu oysa buna uygun bir iş üretmediğini vurgulayarak "Mesleğin geleceği gençlerimizin yarınlarına ipotek koyuyorlar. Özellikle meslekte uzun süre görev alan arkadaşlara sesleniyorum. Gelin bu oyunu bozalım" sözleriyle çağrında bulundu. Caddebostan  Kültür  Merkezi'nde  dü-

zenlenen ilk seminerin Oturum Başkanlığını İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Cemile Kuzu, Şişli Kültür Merkezi'nde düzenlenen ikinci seminerde ise Oturum Başkanlığını İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Sa-

rıgene yaptı. Seminerde, SGK E.Başmüfettişi, M.Ü. Öğretim Görevlisi Dr. Resul Kurt, SGK İl Müdür Yardımcısı Murat Özdamar, ÇSGM İş Müfettişi Adem Mortaş da sunum gerçekleştirdiler.

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Haftasonu Eğitimlerine Devam:   

ttK UYGULAMALARı SMMMO ve tESMER'in ortak düzenlediği ttK Uygulamaları başlıklı seminer İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası’nda gerçekleştirildi.

İ

Alanında  uzman  ve  deneyimli  akademisyenlerin  sunumlarıyla düzenlenen seminerde Türk Ticaret Kanunu’nda tür değiştirme, birleşme, devir, tasfiye  konularına  değinildi. Seminerin Oturum Başkanlığını TESMER İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yerli yaparken, İSMMMO Eğitmenleri Gülgün Öztürk, Halim Bursalı  da  sunum  gerçekleştirdiler.

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

‘Sermaye Artışı Süresi  

UZAtıLSıN’ İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, meslek mensupların iş yoğunları nedeniyle şirketlerin sermayelerinin yükseltilmesinde sıkıntı yaşadıklarını söyledi.  İSMMMO WEB sitesinden yapılan açıklamada sıkıntılardan dolayı sürenin uzatılması gerektiği vurgulandı.  Arıkan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Türk  Ticaret  Kanunu’nun  yayımı  tarihinden (14/12/2011) itibaren üç yıl içinde Limited Şirketler  sermayelerini,  10.000  TL’ye,  Anonim Şirketler  sermayelerini  50.000  TL’ye  en  geç 14/02/2014  tarihine  kadar  yükseltmek  zorundadırlar.  Bu sürenin birer yıl olmak üzere en çok iki defa Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca uzatılabileceği hüküm altına alınmıştır. Meslek mensuplarımızın iş yoğunluğu dikkate alındığında şirketlerin sermaye-

aşkan Yahya Arıkan, şirket sermaye artışı ile ilgili sürenin iş yoğunluğu ve iş yükü nedeniyle uzatılması gerektiğini açıkladı.

B

lerinin  yükseltilmesinde  sıkıntı  yaşanmaktadır. Bu nedenle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak sürenin uzatılmasının sağlanması gerekir.” 

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

"Tacir" Sıfatı Taşıyanlar 

KAYıt YAPtıRABİLİR SMMMO, esnaf sıfatına girenlerin ticaret Siciline kayıt yaptıramayacağını açıkladı.

İ

İSMMMO, WEB sitesinden yaptığı bir duyuruyla İstanbul  Ticaret  Sicil  Müdürlüğünden  alınan bilgiler doğrultusunda  meslek mensuplarının ‘Esnaf’ olan müşterilerini Ticaret siciline kayıt yaptırmak için müracaat ettiklerini ve izdiham yaşandığını açıkladı.  TTK’daki 11-12-13-14 ve 16. Maddelerde Tacir’in tanımı yapıldığı, 15. Maddede ise Esnafın tanımının yapıldığı belirtilen açıklamada “Tacir tanımına girmeyenler Ticaret Siciline kayıt yaptırmayacaklardır” denildi.  Açıklamada, Ticaret Siciline kayıtlı olmayanların, fatura ve benzeri belgelere Sicil Numarası yazma zorunluluğunun olmadığı ifade edilirken, esnaflar kullandıkları belgelerine sicil numarası yazmamaları gerektiği konusunda uyarıldı.  

Bakanlar Kurulu Kararı için: http://archive.ismmmo.org.tr/docs/duyuru/BKK.pdf

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KÖŞE YAZISI

BİZDEN HABERLER

Torba Yasa Neler 

GEtİRİYOR? SMMMO

İ

Başkanı Cumhuriyet

gazetesindeki köşe yazısında

Meclis’teki yeni torba Yasa

Yasanın  özellikle  vergisel  anlamda birçok yeni düzenlemeyi içerdiğini belirten Arıkan özellikle sosyal devlet ilkesinin gözetilmesinin vergisel yansımalarına dikkat çekti. Yeni düzenlemeleri madde açıklayan Arıkan, vergi oranları, Ar-Ge gibi bir çok başlıkta  uygulamada  farklılıklar  yaşanacağı uyarısında bulundu. 

tasarısı’nı masaya yatırdı. Yazının tamamını okumak için tıklayın! www.yahyaarikan.com

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Yarışta Bir Adım 

öNDE OLUN! M uhasebe mesleği için kaliteli eleman yetişmek amacıyla başlatılan MUHEL eğitimi üçüncü dönemine girdi.

MUHEL Başlangıç Seviyesi 3. Dönem eğitimleri başlıyor. İSMMMO ve TESMER İstanbul Şubesinin ortak düzenleyeceği eğitimlerle muhasebe mesleği için geleceğin meslek mensuplarını yetiştirmede büyük bir adım atılıyor.   Meslek mensuplarının kaliteli eleman bulmakta sıkıntı çektiği, mesleki iş yapma kalitesini arttırmak, geleceğin potansiyel meslek mensubu adaylarını  yetiştirmek  amacıyla  hazırlanan programlarla eğitimler devam edecek.  Stajyerler, meslek mensubu adayları, staj başlatma sınavına hazırlanan ve staj başlatma sınavını başarmış olanların katılabileceği eğitimler, Temel Hukuk Bilgisi, Ticari Mevzuat Bilgisi, Temel Muhasebe Bilgisi, LUCA Muhasebe Programının Kullanılması, Ofis Prog.ve İnternet Üzerinden İş Yapabilme, Belgeler, Bilgi ve Belge Yö-

netimi, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Cezalar, Ticari İşletme Kuruluşu, Ticari İşletmede Belgelerin Düzenlenmesi ve Kullanılması, Kontrol Etme ve Dönem Sonu İşlemleri, Mizan Okuma, Raporlama, Finansal Tabloların Hazırlanması konu başlıklarıyla gerçekleştirilecek. 

Detaylı Bilgi İçin: http://goo.gl/4M8LkI

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DUYURU

BİZDEN HABERLER

E-İmza için  

BAŞvURU ZAMANı İ SMMMO WEB sitesinde yapılan duyuruda, zorunlu hale getirilen E-tebligat uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için E-İmzanın alınması gerektiği belirtildi.

İSMMMO, Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde elektronik yolla tebligat yapılmasının zorunlu hale getirilmesiyle birlikte E-Tebligat yapmaya başlayacakların Eİmzalarını alınması gerektiğini ifade eden bir açıklama yaptı.  Tebligatı yapacak kurumlar arasında sayılan Maliye Bakanlığı, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu konudaki çalışmalarından dolayı KEP uygulamasının hayata geçmediği hatırlatılırken, “Kamu Kurumları yakın zaman içerisine Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi üzerinden e-tebligat yapmaya başlayacaklarından Sermaye Şirketlerinin KEP hesabı almalarında fayda bulunmaktadır. Bununla birlikte 2014 yılı ticari hayatın elektronik ortama geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olacağında EFatura, E-Defter, MERSİS ve KEP sistemlerinin anahtarı konumunda bulunan E-İmzanızın da bir an önce alınmasında fayda bulunmaktadır” denildi. 

Detaylı Bilgi İçin: http://www.ismmmo.org.tr/html.asp?id=13770

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

BİZDEN HABERLER

Üyelere Bilişim Sektöründe 

İNDİRİM

SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

İ

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, bilişim kuruluşuyla yaptığı anlaşmalar sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor. İSMMMO WEB sitesi üzerinden de ulaşılabilinen anlaşmalı Bilişim kuruluşlarının listesi şu şekilde: •       SNC Bilgisayar •       VIPRE Antivirus+Antispyware

Ditaylı bilgi için: http://www.ismmmo.org.tr/IAK.asp?list=Bili%C5%9Fim

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BİZDEN HABERLER

BUNLARı Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

UNUTMAYINIZ! 4 10.02.2014 • 16-31 Ocak 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi 4 14.02.2014 • 2013 / 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı 4 14.02.2014 • Limited ve Anonim Şirketlerin Sermaye Artırımlarının Son Günü

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 30 Ocak-5 Şubat 2014 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

AKIN DEMİRCİ

ARİF KAAN SÜMER

ASLIHAN KATI

ATIF BÖLÜKBAŞI

AYCAN YILANCI

AYDIN KAYTAZ

AYŞA BAKAR

AYŞEGÜL ÖZGEN

BARIŞ SİNİR

BÜLENT KARA

BURCU CEBECİ

CAN İRTİŞ

CEREN DEMİR ÖNAL

DİLEK ÇINAR

ELİF SONGÜR

ENGİN EVCİ

ENGİN SANCAK

EROL SAYIN

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

EYÜP SARI

FATİH SARI

FEHMİ ARSLAN

FERHAT ÇAĞDAŞ

FİKRİYE  YARKUTAY

FUNA ÇALIŞAL KİRMAN

GÜLSEN  YENİÇERİ

GÜLSEVİL ÜLKE

HASRET  DURUKAN

HİLMİ  VATANSEVER

HÜSEYİN  ARSLANTAŞ

İLHAN KAR

İREM ÇELİK

İRFAN ALBAYRAK

KAAN HASOĞLU

KONURAY OLGU KÖSE

LÜTFİYE TUBA DEMİR

MEHMET CAN GÜLÜM

MENEKŞE  BOZKURT

MUHAMMET ALİ GÜNGÖR

MUHAMMET  ELİYATKIN

MURAT TUNCER

MUSTAFA  TUZAKLI

NAZİKAR YAZKURT ÖCALAN

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

NERMİN KAYA TETİK

NEVİN ÇAĞLI GÜNEY

NURAY ÇİFTCİ

NURULLAH KELEŞ

OKAN  NUHOĞLU

ÖMÜR TUFAN

ORHAN SAVUK

OSMAN BEKTAŞ

ÖZGE  CEBECİOĞLU

PINAR DOĞAÇ

RÜSTEM ÇİFÇİ

ŞEBNEM  DÜNDAR

SEDA DEMİRELLİ

SELİM RAHMAN PARLAK

SELİN SEFİLOĞLU

SEMRA ERDEM

SEMRA GEÇER HIZAL

ŞENAY ÇELEBİ

SERHAT GÜZEL

SERHAT  MUSTAFAOĞLU

SERKAN DEMİR

SERVET SUSUR

SEVİNÇ AKAT

ŞÜKRAN  ÖZDEMİR

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

TÜLİN ÖZDEMİR

UFUK BAY

YELİZ AKTAŞ

UMUT ŞENEL

YUSUF DANIŞ

VİLDAN ELİF  DEMİRAL

ZEHRA TİRYAKİ

YASİN KILIÇ

ZÜLİFER AYŞE TELLİ

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ARAMIZDAN AYRILANLAR

BİZDEN HABERLER

YİtİRDİKLERİMİZ... Değerli üyelerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabır, meslek camiamıza başsağlığı diliyoruz.

TURAN TEKİN V.T. 29.12.2013

ARZU BAL V.T. 03.01.2014

VEDAT DEMİREL V.T. 12.01.2014

MEHMET BAĞALAN V.T. 06.01.2014

ALİ CELAL ÜSTÜN V.T. 13.01.2014

BEKİR NACİ  AKALIN V.T. 17.01.2014

ALİ ORHAN BARAN V.T. 12.01.2014

RİFAT UDUM V.T. 12.01.2014

CENGİZ YURTERİ V.T. 17.01.2014

19


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. İSMMMO Mali çözüm ve İSMMMO Yaşam dergilerimize www.istanbulsmmmodasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

YAS AM

'

'

'

$(

'

'

' ( ! '

&

" '

$!$ #

'

% '

( '

$ '

' '

#

('

' ' #

! '

' !'

' $ $$ ' '

" ' # (' ( ' (

20


ORtAK AKıL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

üREtİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2014 49  

2014 49