__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 48

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

3 Şubat 2014


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

l “Yol Bilenle Yürüyen, Yorulmaz” 3 l İSMMMO’dan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Semineri 4 l “Sermaye Artışı Süresi Uzatılsın” 5 l Haftasonu Eğitimlerine Devam 6 l "Tacir" Sıfatı Taşıyanlar Kayıt Yaptırabilir 7 l “İki Vergi Bir Gemiyi Batırır” 8 l Yarışta Bir Adım Önde Olun! 9 l Değer Verdikleriniz İndirimle Sigortalanacak 10 l E-İmza İçin Başvuru Zamanı 11 l Bunları Biliyor Musunuz? 12 l Mevzuattaki Gelişmeler - Unutmayınız 13 l Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                       14-16 l Dergilerimiz Yayında 17

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

‘YOL BİLENLE YüRüYEN, YORuLMAZ’ Değerli meslektaşlarım; Hepimiz iyi biliyoruz ki, Oda’mızın kurulduğundan bu yana meslek mensupları için temel sorunlarımızdan biri, mesleğimizin doğasına bağlı olarak, sürekli değişen mevzuat ve uygulamalar olmuştur. Gelişmeleri yakından takip edip, değişimleri sizlere aktarmak ise her zaman önceliğimizdir. Bu çabamız yalnızca yayınladığımız dergi ve kitaplarla sınırlı kalmamış, çoğu zaman da toplantı, seminer ve kurslarla gelişmeleri sizinle paylaştık. İşte yine böyle bir dönemin eşiğindeyiz. Şubat ayında toplantı ve seminer, kurslarla oldukça yoğun bir gündemimiz var.  Bu önemli toplantılardan birinin başlığı, “İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamalarında Meslek Mensuplarımız Ve Müşterilerimiz Açısından Güncel Gelişmeler” şeklinde. Bu toplantı, hem Anadolu hem de Avrupa yakasında tekrarlanacak. İlki, 6 Şubat Perşembe Saat 11.00 - 15.00 arası Caddebostan Kültür Merkezi’nde ikincisi ise Şişli Kültür Merkezi’nde 7 Şubat Cuma Saat 11.00 - 15.00 arası gerçekleşecek. İstanbul’un hemen her yanında gerçekleşecek diğer seminerlerimizin konu başlıkları ise şöyle: l Kar Dağıtımı ve Vergilendirilmesi l Serbest Bölgelerde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları l Katma Değer Vergisinde Tevkifata tabi işlemler l E-Fatura, E-Defter, E-İmza ve KEP Uygulamaları l Transfer Fiyatlandırması, Örtülü, Kazanç ve Sermaye l TTK Uygulamaları (Tür değiştirme, Birleşme, Devir, Tasfiye) l İş Sağlığı ve Güvenliği - SGK Uygulamaları l Dış Ticaret İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları l Sağlık İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları “Yol bilenle yürüyen, yorulmaz” demişler… Tercümesi; bir işi yoluyla, yöntemiyle yapan kolay yapar. Özcesi; İSMMMO’yla yürümeye devam… İyi haftalar...

Yahya ARIKAN BAŞKAN

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO’dan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  

SEMİNERİ vrupa ve Anadolu Yakasında yapılacak İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku seminerlerinde birbirinden deneyimli konuşmacılar yer alacak.

A

SEMİNER İŞ VE E SOSY SOSYAL YAL AL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARINDA MESLEK 0 0(1683/$5,0,=9(0hõ7(5ô/(5ô0ô= (1683/$5,0,=9(0hõ7(5ô/(5ô0ô= AÇISINDAN GÜNCEL GELİŞMELER AÇIŞ KONUŞMASI ‡<DK\D$5,.$1 - İSMMMO Başkanı

278580%$õ.$1, ‡&HPLOH.8=8 - İSMMMO MO Yönetim Kurulu Üyesi

SEMİNER İŞ VE E SOSY SOSYAL YAL AL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARINDA MESLEK 0(1683/$5,0,=9(0hõ7(5ô/(5ô0ô= 0(1683/$5,0,=9(0hõ7(5ô/(5ô0ô= AÇISINDAN GÜNCEL GELİŞMELER AÇIŞ KONUŞMASI ‡<DK\D$5,.$1 - İSMMMO Başkanı

278580%$õ.$1, ‡2UKDQ6$5,*(1( - İSMMMO MMMO YYönetim önetim Kurulu Üyesi

KONUŞMACILAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONULARINDA GÜNCEL GELİŞMELER ‡'U5HVXO.857- SGK E. Başmüfettişi - MÜ Öğretim Görevlisi SOSY SOSYAL SY YAL GÜVENLİK HUK HUKUKU KONULARINDA GÜNCEL GELİŞMELER ‡0XUDW*g.7$õ - SGK İstanbul İl Müdürü İŞ HUKUKU KONULARINDA GÜNCEL GELİŞMELER ‡$GHP0257$õ- ÇSGB İş Müfettişi

Yer Yer : Şişli Kültür KültürMerkezi MerkeziHalasgargazi Caddesi, No: 168 Şişli/İSTANBUL TTarih arih : 7ĈVCBU$VNBSaat 7ĈVCBU$VNBSaat : 11.00 - 15.00

Detaylı Bilgi İçin: http://goo.gl/XGId7A

2014

İSMMMO, meslek menKONUŞMACILAR suplarının yoğun ilgi gösİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONULARINDA GÜNCEL GELİŞMELER ‡'U5HVXO.857- SGK E. Başmüfettişi - MÜ Öğretim Görevlisi SOSYAL SY YAL GÜVENLİK HUKUKU KONULARINDA GÜNCEL GELİŞMELER SOSY terdiği seminerlerine devam ‡0XUDW*g.7$õ - SGK İstanbul İl Müdürü ediyor.    İş  ve  Sosyal  GüİŞ HUKUKU KONULARINDA GÜNCEL GELİŞMELER ‡$GHP0257$õ- ÇSGB İş Müfettişi venlik Hukuku konusunda meslek  mensuplarını  ve YYerer : Caddebostan Kültür Merkezi Bağdat Caddesi Haldun Taner sok. No:11 Kadıköy / İİstanbul stanbul 2014 onların müşterilerini bilgi- TaTarih arih : ĈVCBU1FSĉFNCFSaat ĈVCBU1FSĉFNCFSaat : 11.00 - 15.00 lendirmek ve gelişmelerden rıgene üstlenecek.  haberdar etmek adına İSMMMO, ŞişSeminerlerde; ‘İş Sağlığı ve Güli Kültür Merkezi’nde ve Caddebostan venliği’ konusunda M.Ü. Öğretim GöKültür Merkezi’nde iki seminer dürevlisi Dr. Resul Kurt, ‘Sosyal Güzenleyecek.  venlik’ konusunda SGK İstanbul İl Her iki seminerin açış konuşmaMüdürü Murat Göktaş, ‘İş Hukuku’ larını İSMMMO Başkanı Yahya Arıkonusunda ÇSGB İş Müfettişi Adem kan yaparken, Oturum BaşkanlıkMortaş  konuşma  ve  sunum  gerlarını  İSMMMO  Yönetim  Kurulu çekleştirecek.  Üyeleri Cemile Kuzu ve Orhan Sa-

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

‘Sermaye Artışı Süresi  

uZATILSIN’ İSMMMO  Başkanı  Yahya  Arıkan,  meslek  mensupların iş yoğunları nedeniyle şirketlerin sermayelerinin yükseltilmesinde sıkıntı yaşadıklarını söyledi.  İSMMMO WEB sitesinden yapılan açıklamada sıkıntılardan dolayı sürenin uzatılması gerektiği vurgulandı.  Arıkan yaptığı açıklamada  şu  ifadeleri  kullandı: “Türk Ticaret Kanunu’nun yayımı  tarihinden (14/12/2011) itibaren üç yıl içinde Limited Şirketler sermayelerini, 10.000 TL’ye,

aşkan Yahya Arıkan, şirket sermaye artışı ile ilgili sürenin iş yoğunluğu ve iş yükü nedeniyle uzatılması gerektiğini açıkladı.

B

Anonim Şirketler sermayelerini 50.000 TL’ye en geç 14/02/2014 tarihine kadar yükseltmek zorundadırlar.  Bu sürenin birer yıl olmak üzere en çok iki defa Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca uzatılabileceği hüküm altına alınmıştır. Meslek mensuplarımızın iş yoğunluğu dikkate alındığında şirketlerin  sermayelerinin  yükseltilmesinde sıkıntı yaşanmaktadır.  Bu nedenle Gümrük  ve  Ticaret  Bakanlığı nezdinde  girişimde  bulunularak sürenin uzatılmasının sağlanması gerekir.” 

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Haftasonu Eğitimlerine   

DEVAM

SMMMO ve TESMER'in ortak düzenlediği Kar Dağıtımı ve Vergilendirilmesi başlıklı semineri meslek mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

İ

İSMMMO Hizmet ve Kültür Binasında düzenlenen seminerde İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan bir açış konuşması gerçekleştirirken, alanında uzman ve deneyimli akademisyenlerde sunumlarıyla renk kattılar.  Seminerde,  İSMMMO Eğitmenleri Gülgün Öztürk, İbrahim Serhat Özdemir birer  konuşma  gerçekleştirerek  soruları yanıtladılar. 

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

"Tacir" Sıfatı Taşıyanlar 

KAYIT YAPTIRABİLİR SMMMO, esnaf sıfatına girenlerin Ticaret Siciline kayıt yaptıramayacağını açıkladı.

İ

İSMMMO, WEB sitesinden yaptığı bir duyuruyla İstanbul  Ticaret  Sicil  Müdürlüğünden  alınan bilgiler doğrultusunda  meslek mensuplarının ‘Esnaf’ olan müşterilerini Ticaret siciline kayıt yaptırmak için müracaat ettiklerini ve izdiham yaşandığını açıkladı.  TTK’daki 11-12-13-14 ve 16. Maddelerde Tacir’in tanımı yapıldığı, 15. Maddede ise Esnafın tanımının yapıldığı belirtilen açıklamada “Tacir tanımına girmeyenler Ticaret Siciline kayıt yaptırmayacaklardır” denildi.  Açıklamada, Ticaret Siciline kayıtlı olmayanların, fatura ve benzeri belgelere Sicil Numarası yazma zorunluluğunun olmadığı ifade edilirken, esnaflar kullandıkları belgelerine sicil numarası yazmamaları gerektiği konusunda uyarıldı.  

Bakanlar Kurulu Kararı için: http://archive.ismmmo.org.tr/docs/duyuru/BKK.pdf

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KÖŞE YAZISI

BİZDEN HABERLER

“İki Vergi

BİR GEMİYİ BATIRIR” Bazı vergiler üzerinden, ayrıca katma değer vergisi hesaplanBaşkanı dığını belirten Arıkan, uygulamanın uzun  süredir  devrede  olduğunu Yahya Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 24. Arıkan’ın 30 Ocak Maddesi’nin (b) Bendi’nde yer alan 2014 tarihli “vergi” ifadesine dayanılarak yapılan bu işlemin yanlış olduğunu vurCumhuriyet guladı. Gazetesi’nde Yapılan  yanlışlarla  ilgili  örneklerin  mahkemeye  taşındığını yayınlanan ve halen kararın çıkmadığını ifade yazısında, vergi eden Yahya Arıkan, “Eskiler ‘iki kaptan bir gemiyi üzerinden vergi batırır’ demiş. Eğer Anayasa Mahkemesi şimdi bu iki vergiye, daha doğrusu verginin vergisine dur demezse alınmasının mükellefin gemisi büyük bir darbe alacak. Yargı ba-

SMMMO

İ

yanlışlığına dikkat

ğımsızlığı ve güçler ayrılığı ilkelerinin son derece şiddetli tartışıldığı bu günlerde verilecek objektif yargı kararlarına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. İzlemedeyiz!” diye yazdı.

çekti. .

Yazının tamamını okumak için tıklayın! www.yahyaarikan.com

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Yarışta Bir Adım 

ÖNDE OLuN! uhasebe mesleği için kaliteli eleman yetişmek amacıyla başlatılan MuHEL eğitimi üçüncü dönemine girdi.

M

MUHEL Başlangıç Seviyesi 3. Dönem eğitimleri başlıyor. İSMMMO ve TESMER İstanbul Şubesinin ortak düzenleyeceği eğitimlerle muhasebe mesleği için geleceğin meslek mensuplarını yetiştirmede büyük bir adım atılıyor.   Meslek mensuplarının kaliteli eleman bulmakta sıkıntı çektiği, mesleki iş yapma kalitesini arttırmak, geleceğin potansiyel meslek mensubu adaylarını  yetiştirmek  amacıyla  hazırlanan programlarla eğitimler devam edecek.  Stajyerler, meslek mensubu adayları, staj başlatma sınavına hazırlanan ve staj başlatma sınavını başarmış olanların katılabileceği eğitimler,

Temel Hukuk Bilgisi, Ticari Mevzuat Bilgisi, Temel Muhasebe Bilgisi, LUCA Muhasebe Programının Kullanılması, Ofis Prog.ve İnternet Üzerinden İş Yapabilme, Belgeler, Bilgi ve Belge Yönetimi, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Cezalar, Ticari İşletme Kuruluşu, Ticari İşletmede Belgelerin Düzenlenmesi ve Kullanılması, Kontrol Etme ve Dönem Sonu İşlemleri, Mizan Okuma, Raporlama, Finansal Tabloların Hazırlanması konu başlıklarıyla gerçekleştirilecek.  Programı tamamlayan adaylar MUHEL  sertifikasıyla belgelendirilecekler. 

Detaylı Bilgi İçin: http://goo.gl/4M8LkI

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DUYURU

BİZDEN HABERLER

E-İmza için  

BAŞVuRu ZAMANI İ SMMMO WEB sitesinde yapılan duyuruda, zorunlu hale getirilen E-Tebligat uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için E-İmzanın alınması gerektiği belirtildi.

İSMMMO, Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde elektronik yolla tebligat yapılmasının zorunlu hale getirilmesiyle birlikte E-Tebligat yapmaya başlayacakların Eİmzalarını alınması gerektiğini ifade eden bir açıklama yaptı.  Tebligatı yapacak kurumlar arasında sayılan Maliye Bakanlığı, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu konudaki çalışmalarından dolayı KEP uygulamasının hayata geçmediği hatırlatılırken, “Kamu Kurumları yakın zaman içerisine Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi üzerinden e-tebligat yapmaya başlayacaklarından Sermaye Şirketlerinin KEP hesabı almalarında fayda bulunmaktadır. Bununla birlikte 2014 yılı ticari hayatın elektronik ortama geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olacağında EFatura, E-Defter, MERSİS ve KEP sistemlerinin anahtarı konumunda bulunan E-İmzanızın da bir an önce alınmasında fayda bulunmaktadır” denildi. 

Detaylı Bilgi İçin: http://www.ismmmo.org.tr/html.asp?id=13770

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

BİZDEN HABERLER

Değer Verdikleriniz İndirimle   

SİGORTALANACAK SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

İ

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, birçok sigorta kuruluşuyla yaptığı anlaşmalar sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor.  İSMMMO WEB sitesi üzerinden de ulaşılabilinen anlaşmalı Sigorta kuruluşlarının listesi şu şekilde:  • AvivaSA Emeklilik  • Axa Sigorta • MAPFRE Genel Sigorta

Detaylı Bilgi İçin: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.asp?list=Sigorta

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BİZDEN HABERLER

BuNLARI Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER •  2013/4. Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi) Yapılmayacaktır (Kuyumcular Hariç). (23.01.2014)

•  31.12.2013 Yabancı Para Değerleri VuK Genel Tebliği Sıra No: 434 (23.01.2014)

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 23-29 Ocak 2014 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

ABDÜLKADİR BERKLİ

ALİ EKBER  ÇIPLAK

ALİ SEYDİ  VURUŞAN

AYŞENUR GÜDEK YAVUZ

AYTEN YILMAZ

BAHADIR  BOYBEYİ

BORA DEDE

CAN UYLUKÇU

CANER ÇAPA

CİHAT ERİŞEN

DENİZ KESKİNCİ

DERYA GÜNEY

DİLEK ŞAHİN

ELİF GÜRARAS

EMRE KILIÇ

EMRE ZENGİN

ERAY GÜNEY

EYÜP ERDOĞAN

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

FATİH KIRAL

FATMA ÇİĞDEM ÖZMAN ERTINMAZ

GARİP KAKIZ

HEDİYE BÜYÜK

HİLMİ DURSUN

HÜSEYİN KABAK

HÜSEYİN OĞUL

İLKNUR AÇIKGÖZ

İRFAN ÇELİK

KÜBRA YILDIZ

MEHMET FURKAN KARACA

MELEK POLAT

MENDUH TUNÇ

MESUT İZ

METİN YAPICI

ÖMER FAZIL

ÖMER TAVLI

ONUR YÜKSEL

MEVLANA YILDIZ MUSTAFA YAZICI

ÖZGE ERÖZ  EVRENSEL

ÖZGÜR ULUĞ

NAZAN  ŞENGEZEN

ÖZLEM KOÇ

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ÖZLEM MACİT

SELÇUK BAY

SELÇUK  KOÇOĞLU

SELDA ÖZBEY

SELVİHAN  TEPEHAN

SERAP  GÜRBÜZER

SERDAR  YILDIRIM

SUAT VARDAR

SÜLEYMAN ERKAN ERMİŞ

TUĞBA TARIM EFE

YASEMİN SELVİ

YASEMİN YELTEN

YASEMİN  YETİMOVA

YASİN AYAS

YASİN ÖZBEY

YUSUF AKTAŞ

ZAFER KILIÇ

ZEHRA TAMAY DEVA

ZEYNEP BAY

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. İSMMMO Mali Çözüm ve İSMMMO Yaşam dergilerimize www.istanbulsmmmodasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

YAS AM

'

'

'

$(

'

'

' ( ! '

&

" '

$!$ #

'

% '

( '

$ '

' '

#

('

' ' #

! '

' !'

' $ $$ ' '

" ' # (' ( ' (

17


ORTAK AKIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

üRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2014 48  

2014 48