__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 46

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

20 Ocak 2014


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

l Haksız Rekabeti Birlikte Yenelim! 3 l E-Beyannamede Güncelleme 4 l Meslektaşlara ‘Serbest Bölgeler’ Eğitimi 5 l İSMMMO’dan İSG Önerileri! 6 l Yarışta Bir Adım Önde Olun! 7 l E-İmza İçin Başvuru Zamanı 8 l Kara Haber Tez ‘Duyuru’ldu 9 l Üyelere Konaklama İndirimi 10 l Bunları Biliyor Musunuz? 11 l Mevzuattaki Gelişmeler - Unutmayınız 12 l Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                          13-14 l Dergilerimiz Yayında 15

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

HAkSıZ REkABEtİ BİRLİktE YENELİM! Değerli meslektaşlarım;  "2014, mesleğimizde önemli dönüşümlerin yaşandığı bir yıl olacak" demiştik. Şimdi özellikle Haksız Rekabetle Mücadele’de yeni bir döneme somut olarak adım attık. Bilindiği gibi, TÜRMOB Genel Kurulu'nda onaylanıp, 13 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı", 2014 yılında ihtiyarı, 2015'te ise zorunlu olarak uygulanacak. Bu karar özelinde önemli hazırlıklarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz.  İlgili linkte (http://goo.gl/w9e1nx) ana başlıklarla verilen, haksız rekabetteki sorunlar ve haksız rekabetle mücadele programının faydaları üzerine tespitler durumun fotoğrafını ortaya koyuyor. Önümüzdeki günlerde sizleri bilgilendirmek için çok sayıda toplantı gerçekleştirecek, özellikle ilçelerimizde gelişmeleri detaylı bir şekilde anlatacağız. Bu arada isterseniz, bu linkten (http://goo.gl/S3eTUO) Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı’nı okuyabilir, isterseniz bu linkten de (http://goo.gl/PZsVmf) Odamızın hazırladığı Haksız Rekabetle Mücadele yazılımına ulaşabilirsiniz.  Bu konudaki "katılımınızı, önerilerinizi, görüşlerinizi" daha güçlü bir şekilde bizlerle paylaşmanızı rica ediyor, iyi çalışmalar diliyorum.

Yahya ARIKAN BAŞKAN 3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER AÇIKLAMA

BİZDEN HABERLER

E-Beyannamede 

GÜNCELLEME SMMMO web sitesinden yaptığı duyuruda; 2014 yılı için e-beyanname gönderme sözleşmelerinin yeniden girilmeyeceğini ancak güncelleneceğini açıkladı.

İ

Yapılan  duyuruda  Maliye  Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İnternet sayfasındaki “İNTERNET VERGİ DAİRESİ” bölümünde yaptığı açıklamaya yer verildi.  İdare’nin, yapmış olduğu duyurunun so-

nundaki “ Bu nedenle 2014 yılı için sözleşmelerin yeniden doldurulması gerekmektedir.” Cümlesini 15/01/2014 tarihinde şu şekilde değiştirdiği vurgulandı: “Bu nedenle 2014 yılı için sözleşmelerin süresi

sona eren sözleşmelerden giriş yapıp, bu mükellef ile sözleşme yapmak istiyor musunuz  işaretleyerek  giriş  yapmanız  gerekmektedir.” Sitede yapılan değişiklik ile duyurunun son halini dikkate sunuldu. 

Açıklamayı Okumak İçin tıklayınız: http://goo.gl/9YZaDQ

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Meslektaşlara 

‘SERBESt BÖLGELER’ EĞİtİMİ

SMMMO, tESMER’in düzenlediği Serbest Bölgeler semineri meslek mensubu ve adayların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

İ İSMMMO Hizmet ve Kültür Binasında düzenlenen seminerinde alanında uzman ve deneyimli akademisyenler konuşmalar gerçekleştirdi.

Açış  konuşması  ve  Oturum  Başkanlığını  İSMMMO  Mesleki  Uygulamaları Denetleme Kurulu Başkanı Kazım Mermer’in üstlendiği se-

minerde; İSMMMO Eğitmenleri Eyüp Sabri Yücel ve Alp Aktaş yaptıkları konuşma  ve sunumlarıyla eğitime renk kattılar.

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RAPOR

BİZDEN HABERLER

İSMMMO’dan 

İSG ÖNERİLERİ! Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’le ilgili hazırlanan raporda görüş bildiren İSMMMO, bir dizi çözüm önerisinde bulundu.  10 kişiden az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için devlet destekli yapılan düzenlemenin, özellikle küçük işletmelerin yararına olduğu raporda belirtildi.  Raporda, destek tutarının 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime göre, yılın birinci diliminde yüzde 1.4 ile ikinci diliminde yüzde 1.6’lık günlük tutarlar ile gerçekleştirileceği vurgulandı.   İSMMMO’nun hazırladığı raporda asıl sorunun, uygulamada işyeri hekimleri ve İSG Uzmanlarının asgari rakamların üzerinde ücretler talep ettiklerinin, karşılığında ödenecek olan SGK primlerinin yanında 15-18 TL devlet desteği yetersiz kaldığının altı çizildi. 

SMMMO, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesine ilişkin rapor hazırladı.

İ

İSMMMO’NUN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ • Devletin diğer SGK teşviklerinden örnekle SGK işveren payını ödemesi • Devletin 10 işçi altında işçi çalıştıran Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işyerlerinde işyeri  hekimi ve uzman çalıştırma başlangıç tarihini ertelemesi • Devletin 10 işçi çalıştıran işyerlerinde İSG uzmanı ve işyeri hekimini bünyesinde  çalıştırma koşulunu kaldırması

Raporun tamamını Okumak İçin tıklayınız: http://goo.gl/QYujwB

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Yarışta Bir Adım 

ÖNDE OLUN! uhasebe mesleği için kaliteli eleman yetişmek amacıyla başlatılan MUHEL eğitimi üçüncü dönemine girdi.

M

MUHEL Başlangıç Seviyesi 3. Dönem eğitimleri başlıyor. İSMMMO ve TESMER İstanbul Şubesinin ortak düzenleyeceği eğitimlerle muhasebe mesleği için geleceğin meslek mensuplarını yetiştirmede büyük bir adım atılıyor.   Meslek mensuplarının kaliteli eleman bulmakta sıkıntı çektiği, mesleki iş yapma kalitesini arttırmak, geleceğin potansiyel meslek mensubu adaylarını  yetiştirmek  amacıyla  hazırlanan programlarla eğitimler devam edecek.  Stajyerler, meslek mensubu adayları, staj başlatma sınavına hazırlanan ve staj başlatma sınavını başarmış olanların katılabileceği eğitimler,

Temel Hukuk Bilgisi, Ticari Mevzuat Bilgisi, Temel Muhasebe Bilgisi, LUCA Muhasebe Programının Kullanılması, Ofis Prog.ve İnternet Üzerinden İş Yapabilme, Belgeler, Bilgi ve Belge Yönetimi, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Cezalar, Ticari İşletme Kuruluşu, Ticari İşletmede Belgelerin Düzenlenmesi ve Kullanılması, Kontrol Etme ve Dönem Sonu İşlemleri, Mizan Okuma, Raporlama, Finansal Tabloların Hazırlanması konu başlıklarıyla gerçekleştirilecek.  Programı tamamlayan adaylar MUHEL  sertifikasıyla belgelendirileceklerdir. 

Detaylı Bilgi İçin: http://goo.gl/4M8LkI

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DUYURU

BİZDEN HABERLER

E-İmza için  

BAŞVURU ZAMANı İ SMMMO WEB sitesinde yapılan duyuruda, zorunlu hale getirilen E-tebligat uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için E-İmzanın alınması gerektiği belirtildi.

İSMMMO, Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde elektronik yolla tebligat yapılmasının zorunlu hale getirilmesiyle birlikte E-Tebligat yapmaya başlayacakların Eİmzalarını alınması gerektiğini ifade eden bir açıklama yaptı.  Tebligatı yapacak kurumlar arasında sayılan Maliye Bakanlığı, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu konudaki çalışmalarından dolayı KEP uygulamasının hayata geçmediği hatırlatılırken, “Kamu Kurumları yakın zaman içerisine Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi üzerinden e-tebligat yapmaya başlayacaklarından Sermaye Şirketlerinin KEP hesabı almalarında fayda bulunmaktadır. Bununla birlikte 2014 yılı ticari hayatın elektronik ortama geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olacağında EFatura, E-Defter, MERSİS ve KEP sistemlerinin anahtarı konumunda bulunan E-İmzanızın da bir an önce alınmasında fayda bulunmaktadır” denildi. 

Detaylı Bilgi İçin: http://www.ismmmo.org.tr/html.asp?id=13770

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KÖŞE YAZISI

BİZDEN HABERLER

Kara Haber

tEZ ‘DUYURU’LDU İ SMMMO Başkanı Yahya Arıkan 16

Ocak 2014 tarihli

Cumhuriyet Gazetesi

köşe yazısında, Gelir İdaresi’nin yeniden doldurulmasını istediği Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmesi uygulamasıyla mükellefi ve meslek mensuplarını angaryaya boğduğunu belirtti.

Arıkan,  yazısında  Gelir İdaresi’nin WEB sitesinden yaptığı duyuru ile önceki yıllar için doldurulan sözleşmelerin yeni bilgileri içerecek şekilde 2014 yılı için yeniden doldurulması istemesini eleştirdi. Mükelleflere ve meslek mensuplarına yeni bir zorunluluk getirildiğinin altını çizen Arıkan, “Kaynaklar arasında ‘duyuru’ diye bir kaynak bulunmamakta. Yani Vergi İdaresi, mükelleflere uyulması gereken bir hüküm ya da yeni zorunluluklar getirmek istediğinde en azından genel tebliğ ile bir düzenleme yapmak zorunda” diye yazdı.  Gelir İdaresi’nin basit hukuk kurallarını es geçtiğini belirten Arıkan yazısına şu şekilde devam etti: “Oysa biliyoruz ki, Noterler Birliği’nin geçen yıl başlattığı uygulama ile defter tasdiklerine iliş-

kin bilgiler zaten elektronik ortamda yapılıyor. Yani, Maliye Bakanlığı pekâlâ bu bilgileri mükellef bazında Noterler Birliği’nin sisteminden alabilir.Herkes görmeli ki;  “duyuru” ile getirilmeye çalışılan zorunluluk, modern bir vergisel düzenleme değil, sadece angarya olarak nitelendirilebilir. Ve modern hukuk devletlerinde hiçbir vatandaş angaryaya tabi tutulamaz.” 

Yazının tamamını okumak için tıklayın! www.yahyaarikan.com

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

BİZDEN HABERLER

Üyelere Konaklama 

İNDİRİMİ SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

İ

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, birçok konaklama kuruluşuyla yaptığı anlaşmalar sayesinde kaliteli konaklama hizmeti alınmasına destek veriyor.  İSMMMO WEB sitesi üzerinden de ulaşılabilinen anlaşmalı konaklama kuruluşlarının listesi şu şekilde:  • Beliz Otel   • Class Hotel • Listana Hotel • Şafak Apart Hotel 

Detaylı bilgi için: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.asp?list=Konaklama

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BİZDEN HABERLER

BUNLARı Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER •  2014 Yılı İçin E Beyanname Gönderme Sözleşmeleri Yeniden Girilmeyecek, Güncellenecektir!

UNUTMAYINIZ! 4 20.01.2014 • Aralık / 2013 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 4 23.01.2014 • Aralık/ 2013 Dönemine Ait Aylık ve 3 Aylık (Ekim-Kasım-Aralık /2013) Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı  4 23.01.2014 • Aralık/2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 4 23.01.2014 • Aralık/2013 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi 4 24.01.2014 • Aralık/2013 Dönemine Ait KDV Beyanı 

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 9-15 Ocak 2014 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

AHMET  DAYIOĞLU

AHMET KIZAK

ARİFE AK

AYDIN SARIKAYA

BEDRETTİN  COŞKUN

BEYHAN TERZİ YAYLA

BİLAL SUBAŞI

BORA DİNÇER

ÇAĞLA CÖMERT

DERYA GÜRBÜZ

EBRU  AYDOĞMUŞ

EMİNE YARAR

ERDİNÇ UĞUR

EVREN DOĞAN

EYLEM YILMAZ

FATİH AKTEMUR

GÜLNUR TUNA SEZGİN

GÜLPERİ  KISABOY

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

GÜNSELİ AKBAŞ

HÜSEYİN BULUT

KEMAL BOZKUŞ

MAHMUT  YILDIRIM

MEDET DEMİREL

MERVE BALCI

MURAT İLBASAN

MURAT KURT

MURAT TOZAN

NAHİDE  ALTUNTAŞ

NAZİFE DOĞAN

NERMİN ÇITAK

NEVİN SERÇE  DEĞİRMENCİ

NEVZAT ÖZGÜR DOĞANTÜRK

NEZİH KUYUMCU

NİLGÜN  ERDOĞAN

NURHAN ÜNLÜ

OLCAY ŞENAY

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ÖMER ALMAS

ÖNDER ESEN

SEMRA DAVUT

ÖZER ERCAN

SÜLEYMAN SAKA

ÖZLEM AVCI  BALABAN

TÜLAY ERGUN

YASEMİN ÇELİK

ÖZLEM BATUR ÜNLÜ

ÜMİT DÜLGER

SALİH ÖZEN

VURAL TOPAÇ

ZELFİ BAL

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. İSMMMO Mali Çözüm ve İSMMMO Yaşam dergilerimize www.istanbulsmmmodasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

23 YEAR: 23

EYLÜL - EKİM 2013 SEPTEMBER - OCTOBER 2013

119

16


ORtAk AkıL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜREtİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2014 46  

2014 46