__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 45

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

13 Ocak 2014


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

l Gelin Şu İşi Çözelim! 3 l E-Yaşam Mesleğe Neler Getirecek! 4-5 l Meslekte Uzmanlaşma Eğitimleri Devam Ediyor 6 l Aracılık Uygulaması Durdurulsun 7 l E-İmza İçin Başvuru Zamanı 8 l Sicil Numarası Yazma Zorunluluğu 9 l Vergisi Arabanın Fiyatından Fazla 10 l Hedefinize Ulaşma Zamanı 11 l Üyelere Eğitim İndirimi 12 l İstanbul Barosu’yla İndirim Anlaşması 13 l Bunları Biliyor Musunuz? 14 l Mevzuattaki Gelişmeler - Unutmayınız 15 l Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                          16-18 l Dergilerimiz Yayında 19

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

GELİN Şu İŞİ ÇöZELİM!

Değerli meslektaşlarım, Hafta içinde e-devlet konusunda önemli bir seminer gerçekleştirdik. Öncelikli amacımız, edevlet konusunun daha anlaşılır olmasını sağlamaktı. Devlet kademelerinde görevli üst düzey yönetici katılımcıların da yer aldığı seminer,  “ne yapmak istediklerini anlatmaları” açısından meslektaşlarım için ufuk açıcı oldu. Anlıyoruz ki, gelecekle ilgili planlamalarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Bugün bir meslektaşım, iş yaparken pratikte 40’tan fazla konu takip ediyor.  Temel amacı bürokrasiyi azaltmak, şeffaflaşmak olan düzenlemelere desteğimiz  tam. Her değişimde olduğu gibi sancı çekilecek ama buna da katlanılacak.  Bu arada web sitemizden de duyurduğumuz gibi, İdare’nin meslektaşlarımdan istediği yeni bilgilerle ilgili şikayetimizi de resmi mercilere aktardık.  Bugün,  “bizden bilgiyi bir kez alın” derken, Maliye’ye ayrı, Ticaret Bakanlığı’na ayrı, Noter’lere ayrı bilgi vermemiz isteniyor.  Diyoruz ki, “Zaten Noter’lere verdiğimiz bilgiyi, bir daha bizden niye istiyorsunuz?” Maliye Bakanlığı yetkililerine sesleniyorum; lütfen gelin şu işi çözelim. Son olarak meslektaşlarımın gösterdiği bir dayanışmayı da vurgulamak istiyorum. Anımsanırsa, İSMMMO’nun, Türk Kızılayı ile ortak düzenlediği ve eğitime verilecek en güçlü desteklerden biri olan bir kampanya başlatmıştık. 500 dolayındaki meslektaşım, büyük bir duyarlılık göstererek, kitaba dönüşen maddi yardımlarıyla çocuklarımızın geleceklerini daha da aydınlattı. Buradan “Okumayı Seninle Öğrendim Projesi’ne katılarak Ardahan’daki minik öğrencilerimize el uzatan meslektaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Tüm meslektaşlarıma iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum.

Yahya ARIKAN BAŞKAN 3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

E-Yaşam Mesleğe    

NELER GETİRECEK! İ SMMMO, E-Devlet projesi konusunda meslek mensuplarını ve mükellefleri bilgilendiren bir seminer gerçekleştirdi.

“E-Devlet Projesinin Müşterilerimize ve Muhasebe Mesleğine Etkileri ve Yeniden Yapılanma Süreci” başlıklı seminer Cevahir Otel’de düzenlendi.  Açış konuşması yapan İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan’ın seminerin amacının her zaman eğitime bakış açılarının ileriye dönük, meslek mensubunu geliştirici özellikte olmasına bağlayarak, E-Devlet uygulamasının en iyi şekilde anlaşıla-

bilirliğini sağlamak üzerine düzenlendiğini ifade etti. E-Devlet uygulamasıyla bir değişimin yaşandığına vurgu yapan Arıkan, hayata geçirilecek yeni uygulamalarla bürokrasinin azalacağını, şeffaflaşmanın önünün açılacağını sözlerine eklerken bu konuya ayak uydurmada mali müşavirlerin hiç zorluk çekmeyeceğinin altını çizdi. Arıkan  konuşmasına,  Aracılık  Sözleşmesinin Devamı 5. Sayfada

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

meslek mensubu ve mükellefler açısından çok uğraş verici olduğunu ve uygulamanın tek bir yerden  giderilebilmesi  gerektiğini söyledi.   Seminerde,  TÜRMOB  Genel Saymanı Ülkü Sönmez Oturum Başkanlığı’nı yaptı. Gümrük Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Merkezi Kayıt Sistemi Uygulama Şubesinden Hüseyin Seçkin Gürer, Gümrük Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Hal Kayıt Şubesinden Mehmet Dumanlı, Gümrük Bakanlığı Risk Yönetim ve Kontrol Genel Müdürlüğü – Genel Müdür Yardımcısı Rasim Kutlu, Maliye  Bakanlığı  GİB  Elektronik Defter ve Belge Yönetim Müdürü Yalçın Tercan, Maliye Bakanlığı GİB Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanı Yıldırım Bozbıyık,  Hizmet  Sunumu  Genel Müdürü Danışmanı Ayhan Kurt, TNB KEPHS A.Ş. Genel Müdürü Kürşat Güney’de sunumlarıyla seminerde birer konuşma gerçekleştirdiler.

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Meslekte Uzmanlaşma Eğitimleri 

DEVAM EDİYOR

SMMMO, TESMER’in düzenlediği Vergi Tevkifatı semineri meslek mensubu ve adayların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

İ

İSMMMO Hizmet ve Kültür Binasında düzenlenen seminerinde alanında uzman ve deneyimli akademisyenler konuşmalar gerçekleştirdi. Açış konuşması  Oturum

Başkanlığını İSMMMO Disiplin Kurulu Başkanı Ayhan Çorapçı’nın üstlendiği  seminere;  İSMMMO  Eğitmenleri Yavuz Kara ve Doğan Şen de katıldı.

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER AÇIKLAMA

BİZDEN HABERLER

Aracılık Uygulaması   

DuRDuRuLSuN A racılık Sorumluluk Sözleşmesi hakkında görüş bildiren İSMMMO, bilgilerin noterlerce yapıldığını ve uygulamanın derhal düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Maliye Bakanlığı’nın Aracılık – Aracılık Sorumluluk Sözleşmesi Değişikliği ile ilgili yenileme açıklamasına İSMMMO WEB sitesi üzerinden yaptığı bir değerlendirme ile hukuka aykırı uygulamanın düzeltilmesi gerektiğini dile getirdi.  Odadan yapılan açıklama şu şekilde: “Noterler Birliği geçen yıl başlattığı uygulama ile defter tasdiklerine ilişkin bilgiler elektronik ortamda yapılmaktadır. Maliye Bakanlığı pekala bu bilgileri mükellef bazında Noterler Birliğinin sisteminden alabilir. Kanunun açık hükmünden de anlaşılacağı üzere duyuru ile istenen bilgiler zaten noterlerce yapılmaktadır. Hukuka aykırı bu uygulamanın derhal düzeltilmesi gerekir.”

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DUYURU

BİZDEN HABERLER

E-İmza için  

BAŞVuRu ZAMANI İ SMMMO WEB sitesinde yapılan duyuruda, zorunlu hale getirilen E-Tebligat uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için E-İmzanın alınması gerektiği belirtildi.

İSMMMO, Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde elektronik yolla tebligat yapılmasının zorunlu hale getirilmesiyle birlikte E-Tebligat yapmaya başlayacakların Eİmzalarını alınması gerektiğini ifade eden bir açıklama yaptı.  Tebligatı yapacak kurumlar arasında sayılan Maliye Bakanlığı, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu konudaki çalışmalarından dolayı KEP uygulamasının hayata geçmediği hatırlatılırken, “Kamu Kurumları yakın zaman içerisine Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi üzerinden e-tebligat yapmaya başlayacaklarından Sermaye Şirketlerinin KEP hesabı almalarında fayda bulunmaktadır. Bununla birlikte 2014 yılı ticari hayatın elektronik ortama geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olacağında EFatura, E-Defter, MERSİS ve KEP sistemlerinin anahtarı konumunda bulunan E-İmzanızın da bir an önce alınmasında fayda bulunmaktadır” denildi. 

Detaylı Bilgi İçin: http://www.ismmmo.org.tr/html.asp?id=13770

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DUYURU

BİZDEN HABERLER

Sicil Numarası

YAZMA ZORuNLuLuĞu atura Ve Diğer Belgelerde Sicil Numarası Yazılma Zorunluluğu 1 Ocak 2014’de başladı.

F

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere ticari belgelerde bir takım değişiklikler gündeme getirdi. Bunların en önemlilerinden biri de Fatura Ve Diğer Belgelerde Sicil Numarası Yazılma Zorunluluğu ile ilgili.  İSMMMO web sitesinden yapılan açıklamada bu zorunluluğun 1 Ocak 2014’de başladığı duyuruldu.

Açıklamayı okumak için tıklayınız: http://goo.gl/3xfSFR

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KÖŞE YAZISI

BİZDEN HABERLER

Vergisi, Arabanın 

FİYATINDAN FAZLA İ SMMMO

Yazısında, otomobil, alkol ve sigarada yapılan ÖTV artışlarıyla birlikte Başkanı harçlardan damga vergilerine kadar Yahya Arıkan bir çok vergide güncelleme yapıldığını 9 Ocak 2014 ifade eden Arıkan, artışların mükellefin boynunu daha da büktüğünü betarihli lirtti.  Cumhuriyet Her türlü damga vergisi, pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet ruhsat vb. Gazetesi ‘nde değerli kağıt bedelleri, mobil telefon yazdığı köşe aboneliği ilk tesisinde alınan özel ileyazısında, yeni tişim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, yılın ilk gününde her türlü harçlar ve çevre temizlik vergisinin yüzde 3,93 oranında artırılmış olduğu hatırlatan Yahya Arıyapılan zamların kan şu değerlendirmede bulundu: “Ne yazık ki bu güncellemeler yeterli olmadı ve otomobil, sigara ve mükellefe alkollü içkilerden alınan ÖTV’de de artışa gidildi. Argetirdiği yeni tış oranı yüzde 300 düzeyinde. Otomobil alımında

ve otomobil kullanımında harcanan akaryakıttan ödenen vergiler toplam vergi gelirlerinin yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor. Durum oldukça vahim gözüküyor. Her siyasi kriz, vergi artışı olarak vatandaşın omzunda yeni yükler oluşturuyor. Umarım vatandaşın dayanacak gücünün kalmadığı da farkedilir!”

vergi yüküne dikkat çekti.

Yazının tamamını okumak için tıklayın! www.yahyaarikan.com

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KURS

BİZDEN HABERLER

Hedefinize 

uLAŞMA ZAMANI! MMM Yeterlilik Sınavı 2014/1. Dönem Kursları başlıyor.

S

İSMMMO ve TESMER İstanbul Şubesinin ortak gerçekleştirdikleri 2014/1.Dönem SMMM Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kurs kayıtları alınıyor.   Şişli, Kadıköy, Şirinevler TESMER Şubelerinde uzman eğitimciler, akademisyenler tarafından verilecek olan eğitimler için 08 Ocak  2014  tarihinden  itibaren  kayıtlar  alınmaya  başlandı. Hafta içi ve hafta sonu verilecek kurslar Şubat ayında başlayarak Nisan ayına kadar sürecek. 

!

! !

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız: http://archive.ismmmo.org.tr/docs/TESMER/TesmerYETERLILIK2014.pdf

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İNDİRİM ANLAŞMALARI

BİZDEN HABERLER

Üyelere   

EĞİTİM İNDİRİMİ İ SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla katkı sunan İSMMMO, birçok eğitim kuruluşuyla yaptığı işbirliğiyle kaliteli eğitimin ucuza alınması için hizmet üretiyor.  İSMMMO WEB sitesi üzerinden de ulaşılabilinen anlaşmalı eğitim kurumlarının listesi şu şekilde:  • Beykent Üniversitesi  • İstanbul Aydın Üniversitesi • İstanbul Okan Üniversitesi  • İstanbul Ticaret Üniversitesi • Marjinal Akademi Eğitim-Danışmanlık Ltd.Şti

Detaylı Bilgi İçin: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.asp?list=E%C4%9Fitim

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İŞBİRLİĞİ

BİZDEN HABERLER

İstanbul Barosu’yla

İNDİRİM ANLAŞMASI stanbul Barosu hizmet verdiği ‘Baro Bahçe Kanlıca’ sosyal tesisi artık İSMMMO üyelerine indirimli hizmet sunacak.

İ

İSMMMO  ve  İstanbul  Barosu arasında yapılan anlaşma ile Baro’nun Kanlıca’da bulunan sosyal tesisinden meslek mensuplarımız hafta içi yüzde 25, hafta sonu yüzde 20 arasında indirimden yararlanabilecek. İstanbul Barosu İktisadi İşletmesi tarafından yönetilen sosyal tesis; her  türlü  iş  toplantısı,  yemekkahvaltı organizasyonu, düğün, nişan, doğum günü toplantılarının yapılmasına uygun.

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BİZDEN HABERLER

BuNLARI Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER • 2014 Yılı İçin E Beyanname Gönderme Sözleşmeleri Yenilenecektir! (07.01.2014)

• 5510 sy. Kanun 4/1-b Bendi Kapsamında Çalıştırılan Sigortalılara (Devredilen BAĞ-KuR) ait Sigorta Prim Tahsilatlarına İlişkin Duyuru (06.01.2014)

UNUTMAYINIZ! 4 15.01.2014 4 15.01.2014 4 15.01.2014 4 15.01.2014 4 15.01.2014

• Aralık / 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi • Aralık / 2013 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi • Aralık / 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin  Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi • Aralık / 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi  Beyanı ve Ödemesi • Aralık / 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve  Ödemesi (Tescile Tabi Olmayanlar)

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 1-8 Ocak 2014 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

ABDULMUTTALİP ARICAN

ADEM ATÇI

AHMET  SELAHATTİN ESTİ

ALİ YAKUT

ARİF ALBAYRAK

ARTO ELMASDAĞ

ARZU KURTAY

ATİLLA ARIMAN

AYLİN SELEK

BÜLENT ZENGİN

ÇİĞDEM  KÜÇÜKÖZER

DERYA BOZDAĞ

DİLŞAD BURCU KIRPINAR

ELİF ALTUN  HANÇER

EMRAH ÖNER

EMRE AYDIN

ENGİN GÜZEL

ERCÜMENT EROL

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ERKAN DURSUN KARAASLAN

ERSAN SÖĞÜT

ESİN BAL

ESİN DUMAN HOPAÇ

ESRA POLAT

FATMA AKSU

GÜNEY ATA

HALİL KARAMAN

HAMİT ÖZTÜRK

HATİCE AYDIN

HAYRİ MEHMET GÜLŞEN

HÜSEYİN ŞAHİN

İSTEK ERTEN  SARIBAYIR

KASIM TOKLAR

KEMAL GÜNEŞ

MEHMET BEŞİR YILDIZ

MEHMET HASAN EKEN

MESUT GÜR

MUHARREM DÖNMEZ

MURAT CEMAL ÖZÇINAR

MURAT HÜROL

MUSTAFA KEMAL İNAL

MUSTAFA  SÜREYYA  DURUKAN

NESLİHAN  ÖMEROĞLU

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

NURTEN BULUT DÖNMEZ

OYA ALKAN

ÖZCAN  ASANOĞLU

REYHAN ESTİ

SEMA HAZER

SERKAN SÜER

SERPİL SİNCAR

SİNEM KUBAK

SIRMA HUYAR KIRAN

ŞÜKRAN  VAN CAPELLEN

SUZAN İNCİ

TAHSİN  ŞAHİNBAY

YASİN DURAN

YILMAZ ARSLAN

ZÜLEYHA YILDIZ

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. İSMMMO Mali Çözüm ve İSMMMO Yaşam dergilerimize www.istanbulsmmmodasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

23 YEAR: 23

EYLÜL - EKİM 2013 SEPTEMBER - OCTOBER 2013

119

19


ORTAK AKIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2014 45  

2014 45