__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 9

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

29 Nisan 2013


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

● 60 Mesleki Rapor, 70 Kurumsal Rapor Yayımladık ● 25 Milyon Çalışan İçin 30 Maddelik Öneri ● Varlık Barışı’nda Neler Yapmalı? ● 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz ● İSMMMO’dan Binlerce Soruya Yanıt   ● Meslektaşa Sağlık Avantajı    ● Bağımlı Çalışanlara Aidatta İndirim Olanağı    ● İngilizce Ara Dönem Kursu Açılıyor ● Meslektaşa Uyarı ● Bunları Biliyor Musunuz?   ● Mevzuattaki Gelişmeler - Dikkat! Hepimizi İlgilendiriyor   ● Unutmayınız!   ● Aramıza Hoşgeldiniz...     ● Dergilerimiz Yayında    

3 4-5-6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

60 Mesleki 70 Kurumsal RAPOR YAYIMLADIK Değerli Meslektaşım; Biliyoruz ki, bir akademik meslek odasının tek çabası kendi işkoluyla ilgili çalışmalar üretmekten ibaret değildir. Sosyal sorumluluk ve ülkenin toplam yararı adına gerektiğinde sorunların çözümüne katkı sağlamak yeni bir pencere açılmasına da destek vermektir.  İSMMMO da uzun yıllardır bu perspektifli hazırladığı raporlarla elini taşın altına koymuştur. Bu anlamda Çalışma Hayatında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri son raporumuzu da yasa koyucu ve uygulayıcı kamu kurum ve kuruluşlarına sunduk. Medya da raporumuza geniş ilgi gösterdi. Bir çok resmi kurum ve kuruluştan raporun orjinali istendi ve onlara da ilettik. Türkiye’nin geleceği için getirdiğimiz çözüm önerileriyle, özellikle kayıt dışı ekonominin en aza indirilmesi ve işsizlikle mücadelede daha olumlu sonuçlar alınabileceğine inanıyoruz. Bundan sonra ise, bugüne dek 60’ı bulan mesleki raporlarımıza ve 70’i bulan toplumsal içerikli raporlarımıza devam edeceğimizi belirtmek isterim. Bizden Haberler’in 10’uncu sayısında buluşmak üzere, iyi haftalar diliyorum.

Yahya ARIKAN BAŞKAN

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RAPOR

BİZDEN HABERLER

İSMMMO Raporu’na medya ilgisi;

25 milyon çalışan için

30 MADDELİK ÖNERİ SMMMO Başkanı Yahya Arıkan, çözüm önerilerini içeren raporu yasa koyucu ve uygulayıcı kamu kurum ve kuruluşlarına sunduklarını belirterek “Kayıt dışı ekonomi ve işsizliği en aza indirecek bir mücadele için herkes sosyal sorumluluğunu sahiplenmeli” dedi.

İ

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın Türkiye’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren yasa ve uygulamadaki hayati sorunlara dikkat çektiği raporu medyada geniş yankı buldu. “Çalışma Hayatında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” rapora göre 30 maddelik değişikliğin hayata geçmesiyle, sosyal barış ve iş yaşamındaki huzuru daha da artırmak mümkün. İSMMMO Raporu’nda Türkiye’de çalışma hayatını düzenleyen dört temel yasaya dikkat çekildi. 4857 sayılı İş Kanunu,  4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RAPOR

BİZDEN HABERLER

önerilen değişiklik önerileriyle sosyal barış ve tarafların çalışma yaşamlarındaki huzurunun sağlanması yolunda önemli bir adım atılacağı vurgulandı. İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan getirilen çözüm önerileriyle, özellikle kayıt dışı ekonominin en aza indirilmesi ve işsizlikle mücadelede daha olumlu sonuçlar alınabileceğini dile getirdi. Arıkan Türkiye’de işgücüne katılımın resmi verilere göre yüzde 49.5 olduğunu anımsatarak, çözüm önerilerinin hayata geçmesiyle bu oranın da daha yukarılara taşınabileceğini belirtti. Arıkan, çözüm önerilerini içeren raporu yasa koyucu ve uygulayıcı kamu kurum ve kuruluşlarına sunduklarını da belirterek, “Kayıt dışı ekonomi ve işsizliği en aza indirecek bir mücadele için herkes sosyal sorumluluğunu sahiplenmeli” dedi.

YASA VE UYGULAMALARDA 12 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ  8. Belge türü ve kanun türü aynı aylık prim ve hiz1. İdari para cezaları yeniden düzenlenmeli. met belgesi içinde düzenlenmeli.                                2. Maktu ücretten kaynaklanan sorunlar giderilmeli.                                                    9. İşyeri dosya kapanışı e-bildirge şifresi ile yapılabil3. Sosyal güvenlik usul yasası çıkarılmalı.                                                                 meli.                                       4. İş kazası bildirimleri yeniden düzenlenmeli. 10. Part-time çalışan işçilerden Genel Sağlık 5. Sigorta prim teşvik sisteminin sadeleştirilmesi ve Sigortası primi istenmemeli. hesaplama kriterleri tekrar düzenlenmeli. 11. Aylık prim ve hizmet belgelerinden ve 6. 5510 sayılı yasanın 4/b maddesi kapsamına giren muhtasar beyannameden damga vergisi alınmamalı.  sigortalılarda prim matrahı yeniden belirlenmeli. 12. Fazla çalışma onayının her yıl alınması 7. Süresinde yerine getirilmeyen yükümlülüklerle ilgili olarak kolaylık sağlayan düzenlemeler yapılmalı. uygulaması sona erdirilmeli.

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RAPOR

BİZDEN HABERLER

SİGORTA SORUNLARINA DÖRT BAŞLIKTA ÇÖZÜM “Çalışma Hayatında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” raporunda mali müşavirler, mükellefler ve mali idare arasında önemli bir mesai isteyen bildirimler ve süreleri konusunda da dört maddede çözüm önerisi getirildi. Raporda; “Sigortalı bildirimi ve tescilindeki yaşanan sorunlar ile geçici iş göremezlik ödeneğinde sorunlar giderilmeli. Eksik gün bildirimi ile Türkiye İş Kurumu'na verilen bildirimler kaldırılmalı” denildi. İSMMMO’nun “Çalışma Hayatında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”  başlıklı raporunda bilgi işlem ve altyapı alanında yaşanan sorunlara da dikkat çekilerek çözüm önerileri 14 başlıkta sunuldu. 

BİLGİ İŞLEM VE ALT YAPI KAYNAKLI SORUNLARI ÇÖZECEK 14 ÖNERİ 1. Kurumlar arası işbirliği sağlanmalı. 2. SGK internet sayfası daha işlevsel hale getirilmeli. 3. Vadeyi aşan tahsilatları yapan yetkili banka sayısı artırılmalı. 4. İşyeri bildirgesi elektronik ortamda verilmeli. 5. Borç sorgulama ve borç döküm yazıları ile ilgili sorunlar çözülmeli. 6. Şifre alımı ile ilgili sorunlar çözülmeli. 7. Elektronik ortamda yapılan işlemler çoğaltılmalı. 8. E-tedbir uygulamaları dikkatli uygulanmalı. 9. Mevcut uygulama yazılımları geliştirilmeli.

10. 4/a sigortalı işe giriş bildirgesi verilince 4/b sigortalılığı sonlanmalı. 11. 4/a Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) sigortalı işe giriş bildirgesi ile 4/b SGDP kesintisi sonlanmalı. 12. Basın çalışanları için 2008/10 ile 2013/1 dönemleri için düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri e-bildirge şifresi verilmeli. 13. Asıl işveren alt işveren işçilerine ait aylık prim ve hizmet belgelerini görebilmeli. 14. SGK e-bildirge sisteminde toplu işe giriş ve toplu işten çıkış yapılabilmeli.

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KÖŞE YAZISI

BİZDEN HABERLER

Varlık Barışı’nda 

NELER YAPILMALI? Nisan

25

2013 tarihli

Cumhuriyet köşe yazısında “Varlık Barışı” çalışmalarını

değerlendiren İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, geçmişte ortalama 3 yılda bir af niteliğinde kanuni düzenleme yapıldığını anımsatarak son düzenlemede neler ihtiyaç olduğunu yazdı.

Arıkan, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu’nun 2003 yılında, 5811 sayılı Varlık Barışı Kanunu’nun 2008 yılında, 6111 sayılı Borç Yapılandırması ve Vergi Barışı içeren Kanun ise 2011 yılında çıkarıldığını anımsattığı yazısında şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle belirtmek gerekir ki, ‘nasıl olsa af çıkacak beklentisi’ yarattığı için bu tür kanunlar, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu olumsuz yönde etkiliyor. Yine de bu tür kanunlara sıklıkla başvuruluyor. Açıkçası, alan memnun satan memnun. Yani devlet bu kanunlarla bütçeye ek katkı sağlıyor. Mükellefler de memnun. Çünkü bu yolla vergisel risklerini bertaraf ederek, geçmişlerine sünger çekiyorlar.” Maliye Bakanlığı’nın bu seferki varlık barışını daha kapsamlı yapması gerektiğini dile getiren Arıkan şöyle devam etti: “Varlık beyanının yanı sıra matrah artırımı da işin içine sokulmalı. Yani çıkarılacak aftan sadece yastık altı veya yurt dışı varlığı olanların değil tüm mükelleflerin ya-

rarlandırılması  gerekiyor.  Ayrıca,  6111  sayılı Kanun’da olduğu gibi bir borç yapılandırmasının da yeni kanuna monte edilmesinde fayda var. Varlık barışından yararlananlara "Nereden buldun?" sorusu sorulmamalı ve beyan edilen değerlerden hareketle vergi incelemesi yapılmamalı. Belki de hepsinden  önemlisi,  yapılacak  düzenleme  ile kısa süreli bütçe denkliği amacı güdülmemeli. Yurda gelen paraların tekrar yurt dışına kaçmasını önleyecek yatırım ve güven ortamı bir an önce yaratılarak kanunun verimi uzun döneme yayılmalı.”

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

1 Mayıs’ta TAKSİM’DEYİZ eçen yıl yoğun bir

G

katılımla 1 Mayıs’ı kutlayan İSMMMO,

bu yılda meslek mensupları ve diğer kitle örgütleriyle birlikte

DİSK, KESK,  TTB ve TÜRK-İŞ'in öncülüğünde Taksim Meydanı’nda düzenlenmesi planlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında İSMMMO’da yer alacak.  DİSK, KESK,  TTB ve TÜRK-İŞ'in  1 Mayıs’ı Taksim'de kutlama kararı almasının ar-

dından yapılan açıklamada, “Emek örgütleri, işçisi, işsizi, emekçisi, emeklisi, aydını, sanatçısı, gazetecisi, öğrencisi, esnafı, kadını, genci, yaşlısıyla tüm halkı adalet, eşitlik, özgürlük, barış ve gerçek demokrasi için 1 Mayıs alanlarında birlikte olmaya çağırıyoruz” açıklaması yapıldı. 

Taksim Meydanı’nda olacak.

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DANIŞMA

BİZDEN HABERLER

İSMMMO’dan binlerce

SORUYA YANIT yeler, mail yolu

Ü

göndererek ve İSMMMO WEB

sayfası aracılığıyla mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabiliyor. Odada görev

yapan mevzuat danışmanları sorulara online olarak da yanıt veriyor..

İSMMMO  bünyesinde  görev  yapan Mevzuat  Danışma  Birimi,  mail  yolu  ile vergi ve sosyal güvenlik konuları üzerinden üç yıla yakın bir sürede 8.441 soruya yanıt verdi.  

Vergi Usul Kanunu Gelir Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu Katma Değer Vergisi Kanunu Diğer Vergi Kanunları Muhasebe Uygulamaları Sosyal Güvenlik Kanunları Türk Ticaret Kanunu Meslek Hukuku Damga Vergisi 6183 Sayılı Kanun Gider Vergileri 3100 Sayılı Kanun 6111 Sayılı Kanun 5811 Sayılı Varlık Affı

Mail olarak sorulan sorulara, oda WEB sayfasında 01/ Ocak /2010 tarihinden bu yana  toplam 8.441 soru yanıtlanırken; bu soruların kanunlar bazında istatistikî durumu aşağıdaki gibi:

1.939 Adet 1.228 Adet 479 Adet 990 Adet 77 Adet 303 Adet 2.112 Adet 772 Adet 271 Adet 77 Adet 6 Adet 8 Adet 3 Adet 167 Adet 9 Adet

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

BİZDEN HABERLER

Meslektaşa

SAĞLIK AVANTAJI SMMMO birçok sağlık

İ

kuruluşlarıyla indirim

anlaşması imzalamaya

devam ediyor. Üyelerine  indirim  anlaşmalarıyla

● Ahenk Tıbbi Tanı Ve Araştırma Laboratuvar

indirimli hizmet sunan İSMMMO, bir çok sağlık kuruluşuyla yaptığı anlaşmalarla kaliteli  sağlık  hizmeti  alınmasına  destek veriyor .  İSMMMO’nun internet sitesinden de ulaşılacağı gibi indirim anlaşması sağlanan bazı sağlık kuruluşları listesi şu şekilde:  ● Hospitadent Sağlık Grubu

● Bayındır Hastanesi İçerenköy

● İmpladent İmplant Ve Diş Sağlığı Tesis Ltd. Şti.

● Dentart Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti

● Jinemed Kalamış Tüp Bebek Merkezi

● Doğa Hospital

● Ota Tıp Merkezi

● Dünyagöz Hastanesi

● Özel Naturel Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği

● Gelişim Hastanesi ● Güneşli Aksa Tıp Merkezi

● Bayındır Levent Tıp Merkezi

Diğer indirim anlaşmaları için tıklayınız: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.asp

10


BİZDEN HABERLER ÜYE

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Bağımlı çalışanlara aidatta 

İNDİRİM OLANAĞI erekli

G

şartları taşıyan

ve başvuruda

bulunan bağımlı çalışan meslektaşlar Yıllık Maktu Aidatları’nı yüzde 50 indirimli olarak ödeyebiliyor.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi, bağımlı çalışan meslektaşlar, gerekli şartları taşıyorlarsa ve başvuruda bulunurlarsa Yıllık Maktu Aidatları’nı yüzde 50 indirimli olarak ödeyebiliyorlar. İndirimden yararlanabilmek için üyeleri ilgilendiren gerekli şartlar şöyle:  ● Kamu Kurumu’nda çalışıyorsanız, ● Bağımlı  çalışıyor  ancak  mesleği  fiilen yapmıyorsanız,

● Hiç çalışmıyorsanız. Uygulamaya göre, bağımlı çalışan meslektaş ilgili üç durumdan biri kendine uyuyorsa indirim hakkından yararlanabiliyor. Meslektaş Oda’ya yazılı başvuru yaptığında yıllık Maktu Aidatını yüzde 50 indirimli olarak ödüyor.  TÜRMOB’un 2010/1 nolu genelgesi gereğince aidatlarını % 50 indirimli olarak ödeyenlerin, bu süreleri  YMM  sınavı  için  SMMM  sürecinden sayılmayacaktır. 

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

İngilizce ARA DÖNEM Kursu Açılıyor SMMMO, ingilizce

İ

kurslarının staj süresinden

sayılması ve kurs dönemleri ile genelgenin yayınlanma tarihi arasındaki süre nedeniyle ara dönem kursu açıyor.

Son yasal düzenlemeyle, İstanbul serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasısı’nın düzenlediği işletme ağırlıklı dil kursları da 4 aya kadar staj süresinden sayılabiliyor.  Kurslarla ilgili genelgenin yayınlanması sonrası İSMMMO ara dönem İngilizce kursu açacağını duyurdu.  Normalde bir sonraki kurs dönemi Eylül ayı olmasına karşın, stajyerlerden gelen yoğun başvuru dikkate alındı ve Mayıs ayı için kursun açılacağı belirtildi.

Önkayıt başvurusu için tıklayınız http://egitim.istanbulsmmmodasi.org.tr/Kurs/Index

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DUYURU

BİZDEN HABERLER

Meslektaşlara UYARI stanbul

İ

Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) resmi web sitesinden yaptığı

açıklamada

İSMMMO resmi web sitesi üzerinden meslektaş üye ve stajyerleri  kötü  amaçlı  girişimler için uyardı.  “İSMMMO  adını  vererek; sizlerden,  adres  ya  da  daha farklı  kişisel  bilgilerinizi  isteyenlere karşı dikkatli olunuz!” denilen açıklamada, “Eğer size yapılan arama çağrı merkezimizden değilse; isterseniz telefonla isterseniz uye@ismmmo.org.tr üzerinden şikayette bulunabilirsiniz.” İfadeleri kullanıldı.

meslektaşları kişisel bilgilerini isteyen kötü niyetli girişimler için uyardı.

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BİZDEN HABERLER

BUNLARI Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

14


Gümrük Genel Tebliği Seri No: 4; Mahrece İade ile ilgili (25.04.2013)

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (25.04.2013) KVK Sirküleri 28; Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması (24.04.2013)

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İŞ TAKVİMİ

BİZDEN HABERLER

UNUTMAYINIZ! 4 29.04.2013

• KURUMLAR VERGİSİ Beyannamesinin Verilmesi (2012 Yılı Normal Hesap Dönemi İçin)

4 30.04.2013

• 2012 Yılı KURUMLAR VERGİSİ Ödemesi 

4 30.04.2013

• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Mart / 2013), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Mart / 2013)  Primlerinin Ödenmesi

4 30.04.2013

• Mart / 2013 Dönemi  Ba, Bs Formlarının Verilmesi

4 30.04.2013

• 2012 Yılına İlişkin Kesin Mizan Bildiriminin Verilmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

4 30.04.2013 • 2012 Yılına İlişkin Dernek Tüzel Kişiliklerinin Mülki İdare Amirliğine Verilmesi Gereken Dernek Beyannamelerinin Son Günü 4 30.04.2013

• Yıllık İşletme Cetvelinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine Verilmesi

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 18 - 24 Nisan tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

NAGİHAN ZARALI

ÖZNUR EMANET

REYHAN SARAÇOĞLU

SEVİLAY AYAZ

SİBEL TORAMAN

SULTAN AYAN BAL

YUNUS ŞENEL

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. İSMMMO Mali Çözüm ve İSMMMO Yaşam dergilerimize www.istanbulsmmmodasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

23 YEAR: 23

OCAK - ŞUBA ŞUBATT 2013 JANUARY - FEBRUARY 2013

115

115

18


ORTAK AKIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2013 9  

2013 9